Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:17

  @em Vòi đổ cứt vầu loa con Vân Hói mần Zì khoái quá khoái quá hiahia.

  À quên, lúc trước em nói về “ông zam” rùi chúthích là ông cua-đồng?

  Zì nghĩ em có-thể nhầm chăng? Ông zam ý ở Bắc Lừa kêu là ông zạm. Ông nài cùng họ mới ông cua-đồng, zưng không jống.

  Ông zạm thường có mai mầu cát sậm, hơi sầnsùi, chưn có lông zài nghêungao.

  Còn ông cua đồng thì mai mầu xanh hoặc nâu thẫm, nhẵnnhụi, chưn-tay không có lônglá râuria jì cả, còn càng thì mầu đỏ, to hơn càng ông zạm.

  Ông cua-đồng ăn ngọt hơn ông zạm thấy rõ.

 2. #2 by dark30 on 2011/08/09 - 23:18

  1. An Hoang Trung Tuong
   • An Hoang Trung Tuong

     Cách đây 4 phút

    Cái nài là hên-sui rùi cô ơi.

   Hên-sui cái ./ anh đây nầy. Đi tìm đọc sách crisis theory rùi về nổ típ! 

   Chim vàng đả bai cao xa, Luas còn lựa chọn nầu trong lúc nầy? Cô nầu trả lời dùm cái, anh bít đéo đâu! I just know: Bê is sinking…Đây là thời điểm “quyết tử cho tổ cuốc quyết sinh” đánh ván bạc cuộc đời nầu, còn đéo gì để mất mà sợ các cô nhễ?  


   Theo thống kê average 15years mới đến 1 lần, Crisis lun là cơ hội to be millionaire đéo nên bỏ lỡ…

    
  2. #3 by Dom-dom on 2011/08/09 - 23:19

   Anh thử dùng nước miếng trét chổ cỏn bám cũng gỡ được.@ Tế Tinh

   Đúng vậy. Nhưng nhiều khi gặp con đỉa đỉa nó cũng không chịu buông ngay.
    
   Con đỉa hẹ bé như lá hẹ, chắc lão ThỐi nói bằng que tăm. Loại đỉa này thường có ở ruộng cạn, không như đỉa trâu thường có ở ruộng nhiều nước. Nhưng chắc chắn không phải vắt, loại sống trên cây.

  3. #5 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:19

   Ông zạm thường có mai mầu cát sậm, hơi sầnsùi, chưn có lông zài nghêungao.

   —————
   Có Zì đéo biết thì có, miền trung ( Nghệ an-Hà Tĩnh) người ta gọi thế! Thế mà khoe anh Chuồn ơi em đi nhều, em biết nhều. Hệ Hệ
   P/s: “Mần mà nỏ xong thì về jặt mấn cho vấy.”. Địtmẹ anh đó con Zì Mọi dịch được câu tiếng Nghệ nài của anh đó. Hệ Hệ
   • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:38

    Nghĩa là “Mép Lài Mồm Bẹn Tuyền Mấu ./ Kìa”

  4. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:21

   Ngoài cua-đồng, zạm, Bắc Lừa còn có ông cáy trông cũng jống hai ông kia.

   Ông cáy thường sống ở bãi sông. Càng của ổng rất to và đỏ-chót (càng cua-đồng thì chỉ hơi ửng-đỏ hoặc vàngvàng). Ông nài có tốcđộ zichiển nhanh vôđối, Zì có lần thấy mấy ông cún đuổi một ông cáy mà đéo kịp.

   Mắm cáy là đặcsản của bọn Fồng quê Lài Mồm Bẹn. Mắm nài có mùi hơi khaikhai gây nghiện fết.

  5. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:24

   Ở cửa sông gần bể thì có ông cà-ra cũng thuộc họ cua-cáy. Địt mẹ bọn Thái Bình gọi thế đéo biết bọn khác gọi sao.

   Ông cà-ra khá to, gần bằng ông ghẹ, và chén cũng khá ngon.

   Bi-jờ càra tiệtchủng mẹ nó rùi.

  6. #9 by trungduong on 2011/08/09 - 23:24

   @ RĂNG VỔ

   Giời Tây thì không (hoặc chưa thấy) trị về đồng bóng, trừ tà. Vì nếu là tà thì phải có những hiện thực về những gì Ma Quỷ làm được. Trường hợp cô bạn đã nói thì đi bác sĩ, rồi bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện chuyên môn và được chứng nhận là thế sau khi quan chẩn đoán với vài người. Cô ấy vào đã đó đã vài lần có lúc cả tháng khi nặng và sau này chỉ về VN khi đã bớt, để khỏi vào môi trường cũ.

   Về bệnh tâm thần thì có nhiều triệu chứng, có lúc gần như nhau. Cần phải chuyên môn theo dõi mới chẩn bệnh tốt.

   Bệnh schizophrenia hin taại chưa có thể chữa hoàn toàn bình phục mà chỉ có cầm lại bằng thuốc. Nếu có cơ hội vẫn diễn ra.

  7. #10 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:25

   Nói về cua và rạm thì nghe AVT đây cũng vui mà đúng phết. Cô Lữ Liên bố Tuấn Ngọc cũng zân Fòng nhà anh nên cổ biết con rạm chuẩn fết. Hệ Hệ

  8. #11 by chiavoi33 on 2011/08/09 - 23:26

    @ Zì, e cũng k dám chắc chắn. me e dân BK nên e đã được bít con rạm. rạm như zì miêu tả, nhưng k giống con dam-hay con cua đồng mà miền trung vẫn gọi. Dam miền trung, nếu dam khe, suối, có mai xanh, sạch sẽ, còn dam ruộng tuỳ ruộng sach hay bẩn, nông hay sâu mà có màu mai đen, nâu sậm…, lưng nhẵn.

  9. #13 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:26

   Mắm cáy là đặcsản của bọn Fồng quê Lài Mồm Bẹn. Mắm nài có mùi hơi khaikhai gây nghiện fết.

   —————
   Có Thái Bình nhà Zì Mọi thì có chứ Fòng đéo nhiều. Hệ Hệ
   • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:30

    Fịt mẹ Lài chứ Zì tuyền chén mắm cáy ở cái fố đéo jì mà có biệtthự của con đéo jì bíthơ đầutiên Fồng ý.

  10. #15 by tran.truong on 2011/08/09 - 23:28

   ÔNG ĐAM=CUA ĐỒNG.


   Ông RẠM = ÔNG DẠM chân có lông, hình dẹp hơn chân to bản dẹp dẹp. Vị rất khác nhau, ông này nhiều chất béo hơn gạch vàng nhiều hơn và ít cá thể hơn ông ĐAM=CUA ĐỒNG. Sống được cả suối sông hồ ruộng nhưng vùng nước hơi lợ thì sinh sống đông đúc hẳn. Tui khẳng định là rang kho đều ngon hơn ĐAM=CUA ĐỒNG. 

   Ngăn chúng nó mổ bò nhau làm phúc.
   • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:31

    Em Vòi nói là “ông zam” chứ có nói “ông đam” đéo đâu hử cô kia?

  11. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:29

   Ở bãi-bể thì có ông zãtràng cũng thuộc zòng cua-cáy. Ông nài jống ông cáy zưng bé bằng 1/100. Chỉ bằng cái đầu que ziêm thôi.

   Bọn Quán Bựa nài thì biết buồi jì về zãtràng đâu. Tuyền zulịch trên Gúc hehe, hoặc cùng lắm là NatGeo, Animal Planet.. như con Fập con Bín.

   Cuộcđời zãtràng là một bikịch vĩđại. Các cô đéo biết đâu tộinghiệp các cô.

  12. #18 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:32

   Rạm đến mùa nó bơi thành từng bè vớt được nhiều lắm, bọn này sống vùng nước lợ cửa sông, rang ăn là hạp nhất. Cô Lập Bọ cũng làm 1 bài nài trên Thanh Niên tập san và ví như sự trung kiên đoàn kết đéo jì đó của quê cổ. Con nài Fòng nhà anh đầy. Chi bộ có ai biết con Zuốc ở biển không? Rang với khế cắt hình ông sao ăn cùng với canh chua bòm bọp mồng tơi cũng kiú được khối người dân miền biển thời thiên đàng vì ngon và rẻ. Hệ Hệ

  13. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:35

   Zân Vĩnh Bẩu (quê gốc Lài Mồm Bẹn) gọi ông cua là ông rốc.

   Đéo hiểu sâu bỏn lại gọi thế. Chắc là bỏn hay bị “chốc” mép nên quen mồm?

  14. #20 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:40

   P/s: “Mần mà nỏ xong thì về jặt mấn cho vấy.”. Địtmẹ anh đó con Zì Mọi dịch được câu tiếng Nghệ nài của anh đó. Hệ Hệ

   ——–
   Địtmẹ con Zì Mọi từ hồi bị sập bẫy quả nhà penthouse của anh đến jờ zất cảnh jác các câu hỏi của anh, hôm qua câu hỏi “cá Tằm” hôm nai câu “chất Nghệ” đéo zám jả nhời, đéo biết hay là over look đấy hả con liến thoắng mồm tĩ vịt kia? Hệ Hệ
  15. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:49

   Địt mẹ ông Zuốc mà con Lài Mồm Bẹn nói chính là ấutrùng của ông tép-bể chứ đéo jì.

   Địt mẹ ăn ông zuốc là tranh ăn của ông cua ông cáy thấy rõ. Bọn bầnnông Fồng thích món nài, kêu là ngon, zưng thực-ra ăn như buồi ngon cái đéo jì đâu.

  16. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:50

   Ui địt mẹ tìnhhình kinhtế khókhăn quá Zì chỉ thích rình coi con nầu uýnh-rơi xiền thì Zì nhặt thôi.

   Địt mẹ sống qua thờikỳ nài cũng là vĩđại mẹ.

  17. #24 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:56

   Ui địt mẹ tìnhhình kinhtế khókhăn quá Zì chỉ thích rình coi con nầu uýnh-rơi xiền thì Zì nhặt thôi.

   Địt mẹ sống qua thờikỳ nài cũng là vĩđại mẹ.

   —————–
   Thì cũng phải dự đoán này nọ tý chứ! Như vụ chém về Nhà ở Lừa là anh khen. Hay là phát tiết ở quả đó hết zồi jờ hết cứt óc? Hệ Hệ
  18. #25 by Cocacola on 2011/08/09 - 23:58

   Cuộcđời zãtràng là một bikịch vĩđại. @Bựa
   Dì mầy nhắc dã tràng làm anh nhớ thằng Điền đô quá, cả thời tuổi trẻ nó vùi mẹ tài năng vầu cái chữ Nòng nọc đéo gì của Lừa.

   Phải nó viết phần mềm OCR nhận dạng chữ Lừa trên văn bản scan rồi chuyển ra dạng text font Unicode thì anh biết ơn lắm lắm! 

   Nhưng nó điếu làm, suốt ngày Nòng nọc, nhọc như Pín trọc!

   Anh đi quầy dĩa hỏi mãi mà điếu thấy món OCR nầy! 
  19. #26 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:58

   Cá Tầm chứ đéo fải cá Tằm con mặt ./ ạ

   ———
   Thấy bọn Sài gòn nó đề trong mi lu thế chứ anh bịa đéo đâu. Hệ Hệ
  20. #27 by Dragonfly on 2011/08/10 - 00:06

   Chắc Zì Mọi thấy cá Tằm nuôi ở Đà Lạt thì jật thột vì nhỡ nổ chơi golf tại sân Đà Lạt bị anh bóc mẽ chứ jì. Cứ thoải mái đi, không biết cần hỏi jì anh nói cho. Sỹ diện làm đéo, nhớn zồi. Hệ Hệ

  21. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 00:12

   @con Lả Lét

   Fần-mềm nhận zạng chữ Lừa có rùi, nếu đọc từ sách in chấtlượng tốt thì độ chínhxác tới 80%. Cái nài không bán đạitrà, mà fải đặt mua ở Viện Tin hehe.

   OCR là một zạng fần-mềm caocấp, các team nhỏ đéo mần được đâu.

   Con Điền còn trẻ, có một zựán như thế là đáng khen rùi.

  22. #29 by Dom-dom on 2011/08/10 - 00:15

   Chi bộ có ai biết con Zuốc ở biển không? @ Lài Dồn

   Thuở nhỏ về quê anh cũng được ăn cái món ruốc này. Họ đựng trong cái thúng, trét kín để không chảy ra như kiếu cái chậu. Nó nhỏ như kiểu mắm tôm đặc, có điều màu nâu đỏ. Mua về cho hành mỡ mắm muối chưng lên ăn. Đúng là chả ngon lắm. Anh tưởng là con to họ giã nhỏ ra, chứ hắn vốn nhỏ thế à?

   Câu Lài đố ThỐI nhẽ: làm không xong thì về giặt váy cho vợ phỏng?

   Mắm cáy thì đúng là đặc sản rồi. Tuần trước vện anh vửa mua 1k Cụ/ kg cáy sống làm được 2 lọ vơi vơi loại lọ đựng milo ấy. đang hồi hộp chờ ngày mắm ngấu. Vắt chanh cho sủi lên chấm rau muống luộc thì tuyệt đỉnh.

   Năm trước xuống Phồng chơi, mua cáy gì mà làm ăn chả được. Cô em bảo đấy không phảy cáy hôi, ăn thua cáy hôi xa. Cuối cùng mất công đành vứt đi.

  23. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/10 - 00:15

   Con Lài Mồm Bẹn có mà kích được Zì cái đầu buồi ý.

   Zì đi ngủ jìnjữ sứckhỏe lãnhtụ đây. Đì mé bọn Simacai cụt tai lòi rom hôi nách chốc mép ăn cứt ông chó.

  24. #31 by Dom-dom on 2011/08/10 - 00:28

   Theo thống kê average 15years mới đến 1 lần, Crisis lun là cơ hội to be millionaire đéo nên bỏ lỡ… @ Đắc nhợn

   Muốn túm được cơ hội thì phảy rình nó không ngừng nghỉ. Chứ làm kiểu thấy ngon bụp cái, đầu tư tay mơ có bữa sặc gạch.

   Vàng, ngày còn điếc không sợ súng anh cũng đã từng. Mất vì nó cũng ối rồi. Nhưng sau nghiên cứu thấy khó nhằn, anh đoạn tuyệt luôn. Nếu có chỉ là giữ một ít phòng thân.

   Vào vàng mà ngu ngơ thì chết đau đớn hơn chết trứng chết thổ nhiều. Còn có tiền vứt đấy một ít vàng, không quan tâm đến chuyện lên xuống thì vô tư đi. Còn định kiếm xèng từ vàng thì cẩn thận nha.

   Như Cò Lả kêu lãi 9tr/ lg, nhưng có dám bán tại thời điểm này không mờ khoe lãi. Các cụ chẳng đã nói buôn Vàng thì lỗ, buôn Thổ thì lời đó thôi.

  25. #32 by Dom-dom on 2011/08/10 - 00:30

   Bài cô Sa đì 8 đưa lên đọc cũng đáng suy ngẫm phết.

  26. #33 by Cocacola on 2011/08/10 - 00:36

   Cá Tầm chứ đéo fải cá Tằm con mặt ./ ạ

   ———
   Thấy bọn Sài gòn nó đề trong mi lu thế chứ anh bịa đéo đâu@Lài


   Ờ, anh cần phơm 2 thứ này là một, anh vửa đụng đến tài liệu về nó tối hôm trước, lao đầu vào gúc mãi cuối cùng mới biết 2 thứ đều là Sturgeon! Hehe
  27. #34 by nhất on 2011/08/10 - 00:44

   Anh đơi anh đơi lủ mé hơn 2000 cồng rồi à !
   Thằng Hục, cứ lấy nick nó ra mà Gúc chứ có cái đéo gì đâu hehe, nhưng file có IP thì không còn trên mạng nữa rồi.
   Thằng Cu cứ đoán anh sinh hoạt ở Xcafe hay không làm đéo  gì nhở lủ mé, diễn đàn ý như buồi ,  anh thèm vào.

  28. #35 by Dragonfly on 2011/08/10 - 01:02

   Câu Lài đố ThỐI nhẽ: làm không xong thì về giặt váy cho vợ phỏng?

   ————
   Chính xác. Mà con Zì Mọi hết văn mẹ, đéo nói được. Hệ Hệ
  29. #36 by Dragonfly on 2011/08/10 - 01:09

   Con Lài Mồm Bẹn có mà kích được Zì cái đầu buồi ý.

   ————-
   Địtmẹ, mở mồm ra là kêu khai sáng mà toàn anh hùng xó bếp khua môi múa mép 3 cái thứ nhảm nhí rúc đầu vào thùng rác mí lại toilet nhà người khác không thấy ngượng mặt lồn à? Cái chi bộ mong muốn và đánh giá cao khả năng của Zì thì trốn. Đồ hèn! Anh là anh khinh Zì Mọi zồi đấy. Hệ Hệ
  30. #37 by hùng hục on 2011/08/10 - 01:13

   Câu Lài đố ThỐI nhẽ: làm không xong thì về giặt váy cho vợ phỏng?

   ————
   Chính xác. Mà con Zì Mọi hết văn mẹ, đéo nói được. Hệ Hệ@Lài mấy Đòm

   Hehe thằng Bựa đến đoạn đuối lý là hay có trò 1. lảng lờ lớ lơ để lâu cứt trâu hóa bùn, 2. già mồm chưởi người tấn công là bam với này nọ. Thành truyền thống mẹ rồi.

   Thế nên hôm qua (hay sáng nay gì đó) nó chưởi anh gì mà “nói mãi không chán à …” là anh biết nó lén kéo cờ trắng. Trong trường hợp đó anh cũng đéo truy cứu thêm nữa hehe. “Chó cùng chớ đủôi”, phỏng các già hói.

  31. #38 by hùng hục on 2011/08/10 - 01:18

   Đồ hèn! Anh là anh khinh Zì Mọi zồi đấy.@Lài

   Hehe Lài đừng lột truồng thằng Bựa trước văn võ bá quan và tam kung lục viện với quần chúng nhưn dưn thế chứ. Lộ mẹ quả buồi dưa chuột (bao tử) thì sao. Địt mẹ đường đường Bựa chủ kèn khủng sai thế đéo nầu được hehe (Đoạn này giống Bê với ông Cụ thế chứ địt mẹ!!!).
  32. #39 by hùng hục on 2011/08/10 - 01:22

   À địt mẹ cũng phải đính chính chút là không phải trường hợp nào thằng Bựa buộc tội bam cũng vì thằng thẳng đuối lý hehe. Nhiều cồng bam thật!

  33. #40 by Dragonfly on 2011/08/10 - 01:25

   Con Zì Mọi chưa đi ngủ thì ngỏng cổ lên nghe anh chém về sân golf Đà Lạt nài. Nó là sân gốp đầu tiên ở Lừa thời Fớp, nó chính là Đồi Cù aka Đồi Thông 2 Mộ. Sân này là tự nhiên nên khá đẹp tuy nhiên bị sâu đất và thổ nhưỡng ở đó tuyền là đất sét nên đánh vào mùa mưa là bất khả thi vì quả banh nó tụt mẹ nó xuống đất sâu khó mà Chíp mới Bất nha con mồm tĩ vịt. Caddie ở đó đéo sẵn muốn chơi thì nhờ gọi sinh viên hay tạp vụ mẹ jì đó đi làm nên đéo nhờ bỏn tư vấn được. Địtmẹ, gà què ăn quẩn cối xay mấy sân gốp ngoài Bắc mà nổ choang choác như là gốp fơ chuyên nghiệp ấy. Có khi đéo đi được đến sân Sealink Mũi Né chứ đéo. Hệ Hệ

  34. #41 by Cocacola on 2011/08/10 - 01:27

   Hehe, anh càng ngày càng thấy Bựa giống B: 


   Lầm bầm rủa sả Bựa viên, khôn lỏi mà tưởng mình giỏi, biết một chút là múc, không nhận sai bao giờ, nổ tanh bành mọi lúc mọi nơi, khi bí thì dùng tiếng quát át tiếng bom ! Hehe
  35. #42 by hùng hục on 2011/08/10 - 01:27

   Thằng Hục, cứ lấy nick nó ra mà Gúc chứ có cái đéo gì đâu hehe, nhưng file có IP thì không còn trên mạng nữa rồi.@Nhất

   À à thế à cảm ơn Nhất nhá, thế dưng thế đéo nào anh không tự mò ra IP của anh theo cách đó được à? Thế này lộ hết lộ hết địt mẹ. Già hói nó khổ thế đấy!! 
  36. #43 by Dragonfly on 2011/08/10 - 01:36

   À à thế à cảm ơn Nhất nhá, thế dưng thế đéo nào anh không tự mò ra IP của anh theo cách đó được à? Thế này lộ hết lộ hết địt mẹ. Già hói nó khổ thế đấy!! 

   ————
   Cô năm nay 30 cả mụ là 31 jà hói nỗi jì? Đừng nghĩ thế nhanh jà, mà già là nhanh chết, nói jà cũng có khôn hơn được đéo đâu. Suy từ con Zì Mọi ra thì thấy, như thằng zở người, điên điên khùng khùng thần quynh zi động. Hệ Hệ
  37. #44 by hùng hục on 2011/08/10 - 01:37

   Thôi dí buồi vào cồng nữa anh đi ngủ đơi à quên ê Lả lang băm vào ca nhớ trực cho cẩn thận nhá địt mẹ đừng vừa trực vừa lướt nét vào quán rồi bệnh nhân nó chết người nhà nó kiện cho thì ốm đòn địt mẹ tập trung chuyên môn đi hehe hôm nào anh vào sài thành chú dẫn anh đi nhậu nhá địt mẹ cho chú tha hồ rượu bia anh diệt mồi thôi. (Dạo này câu cú dài đéo kém gì con chím cà lăm mỗi tỗi đéo chấm chấm chấm phẩy ngắt nghỉ mẹ gì hehe nhẽ sắp lẫn thật!).
  38. #45 by hùng hục on 2011/08/10 - 01:39

   Cô năm nay 30 cả mụ là 31 jà hói nỗi jì?@Lài

   Cảm ơn Lài ước mơ của anh đới hehe! Thôi ngủ đi địt mẹ!
  39. #46 by nhất on 2011/08/10 - 01:47

   Thằng Hục
   Anh đéo nói phét cái gì cả trên này nha, anh phát hiện ra Thiếu Lói ở Đức từ lâu rồi, và có nói cho em Điêu, hồi hổi  anh và Điêu còn chưa nhận họ hàng như bây giờ hố hố.
   Mầy cứ yên tâm, không dễ bị lộ IP từ mỗi cái nick yahoo đâu!, hồi đó Thiếu Lói,  TT và nhiều thằng khác bị lộ tung tích vì  một bọn hacker tung lên mạng. Anh chỉ là người ăn sẵn  thôi hehe.
   Mà thôi dừng chuyện này nha, riêng tư bỏ mẹ.

  40. #47 by Bố on 2011/08/10 - 02:11

   đm, lợn đực buôn còn vãi hàng hơn cả lợn cái… cái điếu gì cũng buôn. hehe.
   quán bựa là chợ cóc mạng ảo.

  41. #48 by nhất on 2011/08/10 - 02:19

   À à thế à cảm ơn Nhất nhá, thế dưng thế đéo nào anh không tự mò ra IP của anh theo cách đó được à? Thế này lộ hết lộ hết địt mẹ. Già hói nó khổ thế đấy!!

   CHết cười với tên Hục học trò ngu nầy, đéo ra IP thì ra cái khác ví dụ như số phone

  42. #49 by Bố on 2011/08/10 - 04:07

   mấy đại thi hào quán lợn cho anh hỏi tý:
   triện kiều có hay thật ko ?

   anh đéo thấy nó hay chỗ nào. rẻ tiền bỏ mẹ đi.
   đm, băng khoăng kinh ! cả làng bẩu nó hay mỗi anh bẩu nó đéo hay. biết là mình ngu văn thơ nhưng  nhẽ mình ngu nhất quả đất ?

  43. #50 by Tơn on 2011/08/10 - 04:56

    là sân gốp đầu tiên ở Lừa thời Fớp, nó chính là Đồi Cù aka Đồi Thông 2 Mộ. (@Lài Mỏ Thúi)

   Bẩu Đồi Cù aka Đồi Thông 2 Mộ thì đớp cứt cho nhanh. Địt mẹ biết thì thưa thốt! Đồi Thông 2 Mộ nằm ở Hồ Than Thở chứ đéo phải Đồi Cù nha cô.

  44. #51 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/10 - 06:09

   Nhất hãm tài và chán chường quá thể độ.


   Tôi ở Đức hay Somalia thì quan trọng cái gì? Chẳng lẽ tâm huyết mà tôi trút lên quán không đủ để các anh các chị (a.k.a lũ lợn thiến) thỏa mãn?

   Mẹ kiếp, chỉ cần dùng một proxy-nền-web đơn giản như http://www.hidemyass.com, để đăng ký tài khoản trên một forum/trang web và sinh hoạt thông qua proxy đó hằng ngày, thì đến IP của sao Hỏa tôi cũng có được, nếu thật sự sao Hỏa có IP Address.

   Tôi là ai?

   Tôi là một thằng liền ông 9x bị đày ải ở xứ Lừa từ khi còn trong tử cung mụ mẹ, một sinh vật mang trên vai đầy đau khổ và mệt nhọc.

   Tôi đi ngủ sau khi thức liền tù tì 13 tiếng non-stop. Chán các anh lắm, lũ già hói nhạt nhòa vô vị thảm hại. Các anh nên ra đường cao tốc và chọn cho mỗi thằng một xe ben to nhất, motherfucking shitheads! 


  45. #52 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/10 - 06:11

   Một lũ ngu như chó lợn! 


   Tiên sư cụ chúng mày dẫm phải đinh mà uốn ván chết con mẹ hết đi cho lành!
  46. #53 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/10 - 06:22

  47. #54 by Cu on 2011/08/10 - 07:12

   Thầng Lói có ở Đức hay không quan trong điếu gì. Mà cái chính là Nhất 3 nan điếu ở Đức hẹ hẹ hẹ

   Anh chỉ cần klick vào mấy cái clip của Lói là anh biết ngay Lói điếu ở Đức. Nhất 3 nan biết thể điếu được điều nầy vì Nhất cũng điếu ở Đức he he he….

  48. #55 by Cu on 2011/08/10 - 07:27

   Đây nầy đọc cái nầy đi Nhất 3 nan :

   “Leider ist dieses Video, das Musik von SME beinhaltet, in Deutschland nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat.”

   Sành bạn anh vào dịch hộ anh cái cho nó khách quan. À mà thôi Sành dân Tiệp chạy sang chắc tiếng cũng điếu dài. Thôi để thằng Gúc dịch vậy…

  49. #56 by trungduong on 2011/08/10 - 08:24

   @ Cu,

   Bạn Gú-gồ hắn dịch từ tiếng Đức qua tiếng Việt thế này cũng chuẩn, cần chỉnh tí là ổn nhở

   Thật không may, video này trong đó bao gồm âm nhạc của SME, không có sẵn ở Đức kể từ khi PRS đã không được quyền xuất bản sung.