Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by tran.truong on 2011/08/09 - 17:48

  há há thế thì anh biết Nhát là thằng nầu ở Cà phò rùi…@Cu gái


  Nhầm rùi pa Cu ám chỉ tên Vô Vị chớ giè? Hok phải
 2. #2 by tran.truong on 2011/08/09 - 17:53

  Ui, chầu zì bựa, chầu cả lò:D
  Chi bộ bàn về vàng đi ợ, e đang hoang mang chả biết chốn vào đâu:D@cụt Trym


  Về cà phò mà theo lão Dép Lê ấy!


  Dậu nầy lão í lên tay sàn FOREX thấy rõ. Qua khóc thêm vài hơi với 
  lão Sao Hỏa là ổn

  Lúa giống còn bâu nhiêu mà vô đây hử con kia?.
 3. #3 by AQ on 2011/08/09 - 18:01

  he he sinh nỗi cô hục, anh mới zề đọc cồng chưa kỹ, so di nhá.

   

  Hề hề sâu chi bộ còn ở đây, hông đi mua zàng à? Đì mé Lừa tham quá là tham, thấy zàng lên tưởng zễ ăn, đạp nhau xin chết hehe mần anh nhớ lại quả chứng năm 2007 quá đi.

   

  Lói ơi Lói ơi, chuẩn bị thuốc chuột đi nhá, vài bữa nữa món nầy lên giá đéo khác zàng đâu đới hehe.

   

 4. #4 by Cu on 2011/08/09 - 18:02

  Trong SG ăn phở thường hay cho kèm 1 đĩa rau gồm ngò ôm(ngổ), ngò gai( mùi tàu aka răng cưa), húng chó….V..v @ Lài

  Ôh vậy à ! Anh người Bắc lại vào Sì gồng đúng 1 lần năm 2001 hồi anh đi xuyên Việt. Và khi ở trỏng anh điếu ăn phở mà chỉ ăn nhưng món của miền Nam vì nghĩ ăn phở ở đó làm điếu gì Hà Nụi có mà đầy nên anh không biết. Nhưng anh phải công nhận là đồ nhậu trong Nam ngon hơn ngoài Bắc.

 5. #5 by budifa on 2011/08/09 - 18:10

  Lão BOM dạo-nầy hoài-cổ nên chiên đi xe mô-kích. Lão Bắn-Đòm Bắc-Kỳ jà-hói mà lại hông biết đỉa à? Thời đầu 8x ở ngoại-ô Lụi cũng còn đầy đỉa. Địt mẹ thò chưn xuống ruộng dau muống câu cá săn-sắt (aka mại cờ aka xin-xít) các ông ổng lượn ngoằn-ngoèo đến ngay, tâu-nhã zất. Luộc mớ dau gắp được ông đỉa là chiện thường.

   

  Đỉa sống dai zất, tôi bắt được đéo lộn-lông-cò dư lão BOM mà tuyền thả vầu vại nước đái (dùng để tưới dau, hehe) cho ổng quằn-quại chán-chê, jả-thù tội dám hút máu mình.

   

  Giờ nhẽ tintin ở quê còn chả biết đỉa. Ổng sống dai vậy còn tiệt-chủng, địt mẹ môi-trường sống ở Lừa tệ-hại quá rùi

 6. #6 by Банан on 2011/08/09 - 18:16

  @phân bựa: ảnh cô bốt đấy là đỉa mù, quê anh gọi thế chứ anh biết buỗi đâu. Loại đỉa nầy hông hút mấu người và các ông động vật chỉ ăn ” mầu” đất, cái nầy quê anh cũng gọi vậy chứ anh cũng đéo hiểu tại sâu, “mầu” đất là một số chất có trong bùn và nước tạo nên độ phì nhiêu của lớp bùn ở mặt ruộng hoặc đấy ao hồ mương máng.

 7. #7 by Dom-dom on 2011/08/09 - 18:25

  Hehe Zì bắtquảtang cô Đòm Hói nuôi lợn trên Gúc nhế.

  Lợn cái nuôi để đẻ gọi là Lợn Nái, còn Lợn Nái mà đẻ mấy bận rùi thì gọi là Lợn Sề. Nhớ chưa con mụ jà kia? @ ThỐi

  Ừa, gọi lợn nái mới đúng. Lúc ấy anh cũng cảm thấy còn từ nào đó chuẩn hơn sề, nhưng nghĩ mãi đèo ra, Hói nhiều khi cứ lẫn cẫn vậy.

  Lợn thì anh cũng nuôi rồi. Nhưng nuôi đúng 1 đôi. Ghi chép lại cẩn thận, thì sau vài tháng vất vả quá sức chịu đựng, bó chân bó cẳng thôi rồi, mà vưỡn lỗ chổng vó, nên tuyệt tình luôn.

  Lúc sơ tán ở nhà bác thì vưỡn băm bèo thái khoai, ủ cám cho lợn. Ủ cám nghĩa là không phải mất công ngồi trông. Công đoạn ủ cám như vầy: đến tối, cho cám nước gạo, bèo khoai vào nồi, vạch đống tro ra, đặt nồi vào đó, vặn 1 cái nùn bằng rơm rạ quấn xung quanh nồi, cho trấu lên trên, trên nữa đổ đầy tro. Trước đó đốt sẵn một đầu nùn rơm, thế là nó cứ cháy âm ỷ, đến sáng thì nồi cám chín là vừa. Nùn rơm, trấu phải tính toán sao cho vừa đủ, kẻo nồi cám cháy or sống thì ko đạt yêu cầu.

  Đi bắt cua người ta có thể đựng vào túi vải cũng được, không cứ là giỏ. ThỐi cứ không biết cái gì thì lại đổ cho là Gúc. Những chuyện lợn gà, cua cáy,… tên nào đã ở quê mà chả biết.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 18:49

   Cô nói đúng về chiện ủ cám, còn nói sai về chiện bắt cua hehe.

 8. #9 by Cocacola on 2011/08/09 - 18:30

  Mẹ thằng Tế điên Đéo-Phải-Quỷ-Viên đánh tráo khái niệm nhá!


  Địt mẹ mầy, anh nói anh thù thằng Bựa giờ nầu, mầy Gúc thử coi có từ nầu là “thù” “ghét” hay “oán” con mả mẹ mầy trong cồng của anh hông mà mầy nhét chữ vầu miệng anh?

  Anh chỉ nêu ra sự kiện có lần theo Bựa, anh bị lỗ nặng, giờ anh đếch nghe ai nữa, anh chơi theo anh, anh gỡ lại gấp đôi số thua hôm hổm. That’s all!

  Nói theo ku nầu vừa nói là “thóc giống nhiều hông mà lên đây hỏi giá vàng”. Thế thôi!

  Địt mẹ, thế mà mầy suy diễn là ai oán, là cái con mả mẹ gì đấy nhét chữ vầu mồm anh!

  Địt mẹ, hay là bữa nay lại trúng cử Quỷ viên thật? Hay nãy giờ mầy nổ, mầy phét, mầy kiếm chuyện mới anh chứ thực lòng mầy đéo thế!

  Anh nhớ lại làm mầy tuyên bố mầy phét là chính mà! Thế thì thôi vậy, ai hơi đâu để ý thằng nói phét lảm nhảm! Nhờ!
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 18:44

   Địt mẹ con nài vu-oan Zì cái đéo jì đấy? Theo Zì cái đéo jì mà lỗ nặng? Zì từ nhiều năm nai đéo lỗ bâu-jờ đâu con mặt ./ ạ.

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 18:38

  Địt mẹ con Fa Âmhộ ngu vôđối kia.

  Con Lừa nói cỏn trả thuế nhà bên Mẽo “Winter tax: 3 Frank, summer: 21 Frank” thì một năm ngót 2.5 ngàn Tơn chứ 150 Tơn cái mả mẹ nhà cô.

  1 Frank nghĩa là 100 Tơn hiểu chưa con mặt ./

 10. #12 by tran.truong on 2011/08/09 - 18:43

  Tui nghĩ việc đập nhái là sẩn phẩm của Thiêng Đường mang vô quê tui sau vụ phỏng dái gì đó thì phải. Tui ở Trị Thiên, thời chiến tranh cũng chuyển nhà nhiều nơi có ruộng dưng không thấy vụ đập nhái nầy. Năm 76 về quê Ngoại chơi mới thấy và đập luôn mấy bận.


  Các Gìa hói trong vỹ 17 cồng phơm cái coi!

  Tui dạng amater đập nhái nên cứ ôm nhái nằm úp vào đầu dây thép chọc từ bụng lên hay từ ngực cổ đâm lên thôi, chứ không tính xâu cho nhiều cho lợi gì.

  Trước đó tui cũng chưa thấy ai ăn ếch cả, chắc là có nhưng không phổ biến nên tui không biết. Đến tầm 1980 tui cũng đi bắt ếch, rắn mang về nhà hàng xóm sơi, có quán ếch chiên bơ. Cũng tầm nầy vùng tui sống mới thấy người ăn cóc nhái, và tui cũng sơi ké. Đến khoảng 1998 thấy có quán bán thịt nhái để nhậu, cháo con chàng hiu haha

  Dân Nam Bộ thì ăn thịt ếch từ khuya, tui biết nhờ đọc triện.
 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 18:46

  Địt mẹ Zì cảnhcáo con Lả Lét mồm oangoác từ sáng đến jờ chiện cỏn buônbán theo Zì rùi lỗ sặc gạch (?).

  Địt mẹ còn mồm loa nài. Zì súi cô buôn cái đéo jì mà cô lỗ? Sâu Zì không lỗ địt mẹ con mặt ./

 12. #14 by budifa on 2011/08/09 - 19:01

  1 Frank nghĩa là 100 Tơn hiểu chưa con mặt ./@ BOM

   

  Hiểu rùi hiểu rùi, ngu thì nhận chứ ngại đéo jì. Địt mẹ cứ tưởng ông Lừa viết khác người, hóa ra là lấy ông Phơ-răng-cơ-lanh à, biết đéo đâu đấy. Trông quả sung-sướng lồng-lộn vì chưởi được nhát đúng yêu chưa kìa, há há

   

  Dưng vưỡn ngu ở quả phép-nhân, lão nhân thế đéo nầu ra 2.5K thế? Tôi nghĩ tax nầy nó dư giờ mùa-đông, mùa-hè, mỗi mùa 6 tháng nên lấy (21+3)*6=144 Frank có nghĩa là 14.4K Tơn đới lão. Địt mẹ đéo gì cao thế. Mà tính thế ngu hay khôn, hehe?

 13. #15 by budifa on 2011/08/09 - 19:06

  Hố hố địt mẹ ngu thật dzồi, lão BOM phen nầy được dịp chưởi sướng âm-hộ nhét lan giả đơi.

   

  Hóa ra nhõn 21+3, thế mà lão bẩu ngót 2.5K lừa mình, địt mẹ nói đúng là 2.4K đi cho nó nhanh, bố tiên sư, hehe

 14. #16 by Cocacola on 2011/08/09 - 19:09

  Zì từ nhiều năm nai đéo lỗ bâu-jờ đâu con mặt ./ ạ@ Bựa


  Hehe, không lỗ, không lỗ! Dì mầy chỉ ôm đống linh kiện điện tử Nước Mẹ để ngắm chơi thôi! 

  Nó rớt giá, Dì đéo thèm bán nữa! Dì để Dì ngửi chứ Dì không buôn! Hehe!
 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 19:18

  @con Fa Âmhộ

  Con nài cầuthị, Zì khen.

  @con Lả Lét

  Địt mẹ Zì nói đùa về vụ linhkiện Tầu đấy. Địt mẹ làm đéo jì có chiện ôm hàng Tầu đến đơnvị “tháng” hehe hả con kia. Xiền đó nó quay-vòng thêm mấy chục nhát rùi con mặt ./ ạ.

  Đặt hàng tận gốc bên Thâm Trấn thì chỉ có thầnquynh mới để bị lỗ.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 19:20

  Zì đi khách nhát nầu, tí Zì zìa đập cho vỡ mẹ loa con nầu bật Zì.

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 19:22

  Zì đéo có khuyên các cô một nhời nầu về Vàng đâu đấy nhế bọn mặt ./. Trước jờ vưỡn thế.

  Vàng đéo fải là nghề của Zì. Zì có đầy sốliệu zưng Zì cươngquyết đéo côngbố & tưvấn hehe, chỉ fán chơichơi thôi.

 18. #20 by Dom-dom on 2011/08/09 - 19:36

  Nói về ông đỉa, thì Zì camđoan đến 80% bọn quanh đây không biết ổng là jì, kểcả bọn jàhói như Đòm, Roai, Cẩm (bọn nài đi zulịch nôngthôn qua Gúc hehe) @ ThỐi

  ThỐi có cái lối khích còm dễ thương ghê.

  Ừa, dạo này thuốc sâu nhiều đỉa chết hết, nên bọn tintin có muốn cũng ít có cơ hội chiêm ngưỡng, tiếc thật.

  Anh nhớ thuở mới về quê ngoại sơ tán, tức là sau khi đã ở quê nội và vài vùng quê 1 năm, biết thế nào là đỉa rồi nên sợ phải biết.

  Lúc ấy, khi đi học anh đeo cái túi dết, của pama giữ gìn từ thuở chống Pháp, có nhiều ngăn rất. Bọn cùng lớp, chả hiểu sao biết anh sợ đỉa, liền vứt vào túi anh một con rồi hô lên. Anh sợ lắm, lục lọi mãi, tim nhẽ dừng đập đến nơi, mà vưỡn không thấy. Mãi sau phải đổ tất cả sách bút ra, thì mới thấy con đỉa dính đầy bùn đất ra theo.

  Sợ lắm, nhưng anh lấy hết sức bình sinh cầm con đỉa lên, ngắt một cọng thân lúa còn tươi, chẻ ra, vắt ngang con đỉa, tuốt 1 cái, con đỉa đứt làm đôi, chiêu này anh học được ở bọn quê nội hehe. Thế là lũ bạn bảo nhau hóa ra nó ko sợ chúng mày ạ. Rồi nhờ đó không bị hù thêm lần nào nữa.(cắt cồng)

 19. #21 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 19:36

  Hehe, ngu thì chít chứ bệnh tật gì!

  Hehe, tính tới nay anh đã lời được 9 trẹo/cây, gỡ lại gấp đôi số lỗ vì vàng do hùi trước nghe lời thằng Bựa xúi bẩy!

  Nghe Bựa phán về kinh tài là ăn cứt ăn cứt. Thế nên giờ hắn đâu dám hó hé. @Lả Lét

  Cái đù mẹ cái nài đéo ai oán thì là cái (.)/ mẹ cu àh?

  Mặc dầu anh cũng đéo he he ưa gì con Zì Đồng Bóng dưng chiện gì ra chiện đó. Địt mẹ cu ngu mà cứ đổ thừa hoàn cảnh mần anh khinh dất. Anh thật.

  Cái mồm (.)/ cu luôn choác choác fán anh mần Cấp Quỷ Diên nài nọ thì đéo là nhét chữ mồm anh thì là gì hả con mặt (.)/. Vửa nhổ vửa liếm dất có hại sấc khỏe đấy. Bỏ cái tật nài đi con mặt (.)/ ạ.

  Còn dư thần tượng con Dũng Hói Hàng Lược wá thì rước mẹ cỏn về đặt trên mả tổ nhà cu mà thờ. Cứ lên đây lèng nghèng lải nhải mần anh ngứa mẹ hết hậu môn. Đỵt pẹ.

  Anh có thói wen đéo chưởi ai quá 3 cồng, trên wán sưa cũng dư nay, cu cũng đéo ngoại lệ. Có ngu mà sủa bừa nửa thì địt mẹ anh cũng zí bòi vầu tiếp cu. Okay?

 20. #22 by Dom-dom on 2011/08/09 - 19:39

  Gõ đến đây anh mới nhớ ra một chuyện, nhẽ từ chuyện này mà bỏn biết anh sợ đỉa cũng nên. Quê ngoại anh là vùng đồng chiêm trũng, nên vào dịp như dịp này, nước thường ngập trắng đồng. Mà ốc thì nhiều vô kể. Mùa gặt xong loại ốc sụt, giống ốc đá nhưng to hơn nhiều, dân quê anh không ăn mà thường đập cho gà cho vịt, đầy đồng (giờ cũng mất tiêu). Anh cùng chú họ, trạc tuổi anh ở Phồng sơ tán về, theo thằng bé cạnh nhà đi bắt ốc. Nó đi trước bắt nhoay nhoáy. Bọn anh theo sau nước đục lầm, ốc đã không nhìn thấy thì chớ, lại còn bị đỉa đánh hơi đuổi theo. Ối trời ơi toàn những con đỉa trâu to cục cà chề, lúc nhúc bám theo những cẳng chân trắng nõn, vì chưa phải dầm sương dãi nắng, ở quê thường bảo là thơm thịt. Đỉa nhiều như cá ở ao Ông Cụ ấy. Hai đứa hãi quá nhảy đại lên một mô đất, chỗ đó vốn là bờ ruộng nhưng giờ nước đã ngập hết còn sót lại mỗi tý. Tụi đỉa được thể quây lại, mô đất thì mỗi lúc lại lún xuống theo sự ngọ nguậy của 4 bàn chân, khiến hai tên mặt cắt không còn hạt máu. Gọi lạc cả giọng thì thằng hàng xóm mới chịu bỏ việc bắt ốc, quay lại dắt từng thằng lên bờ cao. Khi nó vửa dắt được ông chú, thì anh vì sợ quá mà cũng phải bán sống bán chết lội ào theo.

  Về nhà trong lúc cởi mở tâm sự, mới té ra, sợ chết, ông nào cũng có ý định dẩy ông kia xuống để chiếm cứ một mình mô đất, mà chưa ông nào nỡ ra tay hehe. (cắt cồng)

 21. #23 by Dom-dom on 2011/08/09 - 19:39

  Sau lần ấy về, anh còn bị lở loét hết cả chân. Thấy bảo do nước ruộng có phân vịt nên vậy. Trong 3 năm ở quê, năm nào cứ đến dịp ấy là chân anh lại lở hết cả ra, uống thuốc rồi tiêm penixinin đau chết thôi, chữa mãi mới khỏi. Trong khi hồi ở quê nội, anh cũng đi lội ruộng mà lại không bị.


   À mà nhân tiện truyền cho các Bựa 1 kinh nghiệm chữa trị nhé. Lúc anh bị ngứa rồi gãi quá lở loét hết cả chân ra ý, ngày nào cũng phải rửa nước muối, cạo suynfa rắc lên, rồi uống cả suynfa nữa mà không khỏi. Ma anh về chơi quyết định cho tiêm 1 mũi penixinin thế là khỏi luôn. Lần sau lại bị, chỉ tiêm không uống, mãi cũng chẳng khỏi, tức mình uống thêm thuốc thì khỏi ngay. Hóa ra khi chữa phải kết hợp cả uống cả tiêm mới hiệu nghiệm. Các Bựa có bị ốm đau gì, nhớ khi chưa trị phảy kết hợp nhiều phương pháp nha.

  Quay lại chuyện đỉa: đỉa trâu đốt tuy đau chảy máu nhiều nhưng còn dễ tránh, chứ đỉa lá hẹ, đang tự dưng thấy nhói cái, đã có con bám vào mình từ bao giờ.

  Đỉa đã bám thì rất dai, dứt mãi không ra. Thậm chí cắt đôi con đỉa rồi mà nó vẫn không nhả. Vì thế, các bác nông dân nhà ta khi đi làm đồng, bao giờ cũng thủ theo lọ vôi con, cắm sẵn cái que. Cứ bị đỉa cắn, cho 1 nhát vôi vào chỗ miệng là đỉa oằn lại bỏ ra ngay. Thế mới có những câu dai như đỉa, hay đỉa tôi vôi, là nói về những sự này.

 22. #24 by Dom-dom on 2011/08/09 - 19:56

  Anh nhầm còm dưới: Không phảy đỉa tôi vôi, mà là đỉa phảy vôi.

  Còm rồi mới thấy Đi Phá cũng phát hiện ThỐi dạo này chuyên đi mô-kích haha.

 23. #25 by sahadin08 on 2011/08/09 - 19:57

  thử đọc bài này coi cô vẩu …

  http://www.nhantrachoc.net.vn/forum/showthread.php?t=7148

 24. #26 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 20:03

  @Cô Bắn Đòm:
  Anh thử dùng nước miếng trét chổ cỏn bám cũng gỡ được. Nước vôi thì đâu fải ở đâu cũng có sẵn, fỏng ạ?

  Anh bài trò bắt mấy ông đĩa trâu nài thải vàu ổ kiến vàng(kiến cây) cho bỏn kiến xé xác tao nhã fết. Đục thủng ụ mối bỏ vầu bỏn mối cũng chả khoái mấy vì con nài nhớt nhao dất. Kiến lửa xé xác ông đỉa cũng nguôn dưng khó tìm hơn.

  Có như thùng vôi sống vửa tôi sôi xùng xục mà cho ông đỉa vầu nhìn ổng nhải đông đổng sướng đéo tả. Cách nài diệt hầu như chăm chăm. Hoặc cách khoa học hơn là đốt ổng bằng cồn thành than. Chứ dùng búa tạ nện ổng nát nhừ trên ê-tô, thả xác vầu nước ngâm vài ngài là có cả rổ ông mới.

  Nuôi dư cá cảnh nài:

  Trị liệu dư nài cũng tâu nhã fết:

  Loại cô nói bé tí dư we tăm chắc loại nài:


 25. #27 by hùng hục on 2011/08/09 - 20:20

  Loại cô nói bé tí dư we tăm chắc loại nài:

  @Tế


  Có nhầm với con vắt không Tế, anh dìn con này giống con vắt hơn.
 26. #28 by CầmThi on 2011/08/09 - 20:28

  @ Tế :

   Ui…mấy cái hình đỉa kinh wa…hổng dám nhìn chứ đùng nói nó bám vầu mình.
  ( qua YM chị hỏi cái nài với Tế ui…)

  Chầu chầu Cô 9 , Nắm vừa nghĩ sao cô 9 lóng rày hông thấy nè, thiêng thật ! he he

 27. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 20:44

  @Cô Hùng Hục:
  Ờ ờ anh thấy cũng giống con vắt lắm. Biết đâu cô Bắn Đòm nói loại nài. Đù má loại nài đi fượt chong rừng quấc gia Tiên Cát gặp cỏn hoài hoài.

 28. #30 by trungduong on 2011/08/09 - 20:47

  Ở vùng tui ở có nhiều người Công Gíao lắm dưng chưa thấy vướng vô dạng nầy @tran.truong

  Giáo lý Công Giáo cấm hẳn những việc này bác ạ. Vì trong phần Tin Kính thì có ba điều Tin và ba điều Bỏ. Một trong ba là Từ Bỏ Ma Quỷ. Và lên đồng, cầu cơ cũng là việc theo tiếng gọi của Ma Quỷ làm việc xa Thiên Chúa. Người tin vào Chúa thì phải tránh việc này.

  Vả lại nếu trong giáo xứ có việc này thì các Linh Mục và Ban Hội Đồng Giáo Xứ cùng các hội đoàn sẽ cố công hủy đi. Đã không lợi cho người còn sống mà lại làm hoang mang, mất tiền cầu cúng. Trong các giáo xứ thường ít việc mê tín, dị đoan.

 29. #31 by chiavoi33 on 2011/08/09 - 20:59

   TT, nhút mít k chỉ là xơ mít muối đâu, là mít non muối í, cả múi cả xơ.

   Còn chuyện bắt dam( cua đồng), DG k sai đâu. TT k ở nông thôn nên k có trải nghiệm í rồi. Xưa nghèo khổ, không bổ sung dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn- chủ yếu cơm độn khoai, nước mắm, muối rang- bằng dam, cóc…thì bằng gì??? Mẹ e đi làm, dắt theo cái túi may từ ống quần có dải rút, trưa hoặc chiều về ghé bờ ruộng móc dam về nấu canh, or rim lá chanh…

   Bắt dam có nhiều trải nghiệm hay phết. Hang nào có dam or k có, hang nào dam lớn or dam bé…nhìn cửa hang người bắt đều bít hết í. Ai k có kinh nghiệm nhìn hang đoán dam,  k cẩn thận còn moi được cả rắn í.

   Hihi, chuyện đập nhái nữa, DG thêm bớt đôi chút cho sinh động thui, chứ k sai đâu. Ngoài xâu nhái vào bụng, mang, còn có thể xâu vào đùi nữa. Lúc chọc đầu dây vào đùi, con nhái duỗi ngay đuỗn cặp chân ra, trông rất tộ. Hi, đập kheo chân là DG phét rùi , nhưng đúng đứa đập  nhái chuyên nghiệp bít đón đầu nhái nhảy, phẩy nhẹ phát, nhái ngay đơ hehe ngất  nhưng k chết, không dập.

  Hi, cồng phơm cho DG đấy nhé!

  P/S: TT and Chi bộ, e nghiện cafe đen( ngyaf 2-3li), có hại k nhỉ?

 30. #33 by Cocacola on 2011/08/09 - 21:02

  Cái đù mẹ cái nài đéo ai oán thì là cái (.)/ mẹ cu àh?@ Tế Điên


  Cái ./ mẹ nhà cô cứ cố nhét bừa chữ vào mồm anh! Địt mẹ, suy diễn rồi gán ghép cho người khác là thói bần nông thối mồm, mầy hiểu chửa?

  Địt mẹ mầy, anh đã bảo là anh đéo có từ nào “oán” hay “ghét” hay “thù” mà mầy vẫn cứ nhét bừa miệng anh là sâu là sâu!

  Địt mẹ mầy, mầy có phải anh đâu mà mầy biết anh nghĩ gì hả con mặt ./?

  Còn vụ Quỷ viên, chính mầy xưng ra, rồi mầy chối! Chứ đéo ai nói oan cho mầy!

  Mầy xưng mầy là Quỷ viên, thì anh gọi mầy là Tế Điên Quỷ viên!

  Sau mầy chối mầy đéo phải Quỷ viên, thì anh gọi mầy là Tế Điên Đéo-phải-Quỷ-viên!

  Địt mẹ mầy, còn kêu chỗ nào nữa không đồ mặt ()/?
 31. #34 by Cocacola on 2011/08/09 - 21:13

  Cái mồm (.)/ cu luôn choác choác fán anh mần Cấp Quỷ Diên nài nọ thì đéo là nhét chữ mồm anh thì là gì hả con mặt (.)/@Tế Điên Nói dối như điên


  Địt mẹ mầy, mầy xưng mầy Quỷ viên, rồi mầy đổ anh nói oan mầy.

  Anh đã sô cho chi bộ thấy lời nào mầy xưng mầy họp cấp ủy, và sau đó là lời mầy chối!

  Địt mẹ mầy lại lập lờ hả? Địt mẹ, anh sô lại cho chi bộ thấy lần nữa đây này, địt mẹ đừng tưởng lâu khó gúc rồi chối nhé con mặt (.)/!
 32. #35 by trungduong on 2011/08/09 - 21:21

  Anh em cứ nửa đêm dậy thắp hương cầu khấn lầm rầm, nói năng lảm nhảm, chửi đánh vợ con. @ RĂNG VỔ

  Thứ này của Tây Âu là có bệnh hẳn hòi về tâm thần, gọi là Schizophrenia. Cô bạn gái rất thân cũng bị như thế chẳng phải cầu gì cả. Cô ấy đẹp gái lắm, có chồng có việc tốt, chỉ là không có con. Thế rồi hai vợ chồng chia tay. Cũng là nặng cho tâm thần, cô ấy buồn lắm. Rồi lại mất việc cô, ấy ngẩn luôn. Bắt đầu thấy có người trò chuyện với mình nên lầm bầm trả lời. Cô ấy Công Giáo nên thấy các thánh với Mẹ Maria thường xuyên. Mỗi lần như thế lại lầm bầm đọc kinh. Bạn trong nhóm đã nhiều lần chứng kiến. Đang nói chuyện bỗng rũ ra, rồi nói như đang trực tiếp với ai.

  Đi khám bệnh nhiều nơi, bác sỹ tâm thần cho uống thuốc để cầm và đi khám hàng tuần. Có ngày cô ấy bỏ đi vì không uống thuốc, gia đình đi kiếm thì cô ấy lê la, cả ngày không ăn không uống. Vì ở ngoại quốc neo người nhà canh chưng trong ngày, nên đã gửi về VN ở vơi chị và thuê người trông nom. Thuốc thì gửi mẫu về bên ấy. Bây giờ cũng khá nhiều, nhưng vẫn phải trông.

  Việc anh cô cầu khấn cũng là một nhu cầu tâm linh, chứ không vì cầu cơ lên đồng.

  cha gì trị quỷ ám

  Trong Kinh Thánh chưa bao giờ phủ nhận việc quỷ ám và chính Chúa Jesus cũng đã chữa cho nhiều người. Đây cũng là việc GHCG chú ý trong thời nay. Bên Vatican có một trường đào tạo về trừ quỷ (Exorcism). Đây là để tránh những trường hợp bla bla gạt người, và gieo hoang mang. Và để cho người tác nghiệp biết đâu là thật. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới có quyền trên quỷ, chứ không phải ông bà nào cả.

  Ngay như bên USA cũng đã được hướng dẫn đào tạo.

 33. #38 by Cocacola on 2011/08/09 - 21:35

  Hehe, đây rồi, còn chối nữa không con mặt ()/:


  Nguyễn Tinh Tế

   08:55 05-07-2011

  ……….

  Số là đận dồi anh chưởi cô nầu đó là anh đang bận họp cấp Ủy, đề nghị cổ đừng vầu ti toe. Thế là con Lả như vớ được kho báu, gọi anh là Ủy Viên ăn lương BÊ so far.

  Anh cứ ray rứt mãi tại sao đéo nổ là đang họp Bộ Chánh Trị or be bé cũng phải họp Cuốc Hội? Nghiễm nhiên anh giở thành Ủy Viên Bộ Chánh Trị or Ủy Viên Chung Ương Đảng mẹ, có phỏng?  Địt mẹ, không ai kề súng bắt mầy nổ cả, mầy nổ sao anh gọi thế chứ nói oan cho mầy cái buồi cái buồi!

  Biết ngại thì đừng nổ, đã nổ thì hứng mảnh bom mảnh pháo đừng có kêu là oan!
 34. #40 by conlele on 2011/08/09 - 21:41

  Zì đéo có khuyên các cô một nhời nầu về Vàng đâu đấy nhế bọn mặt ./. Trước jờ vưỡn thế.

  Vàng đéo fải là nghề của Zì. Zì có đầy sốliệu zưng Zì cươngquyết đéo côngbố & tưvấn hehe, chỉ fán chơichơi thôi. @BàZì ThốiBấtHủ

  _________

  Zì thỐi biết đéo gì về VÀNG mà phán. 

  Qua bên vietland mà học hỏi anh Dr_Tran kìa!

 35. #41 by mot_h3x on 2011/08/09 - 22:18

  saigon 1961

  địt mẹ anh nhớ quá đi
  Con Lả vô chửi chết cụ B đi này địt mẹ
 36. #42 by Phong Vân on 2011/08/09 - 22:24

  Tổ sư bố bọn già hói chỉ được cái gọt giũa con chữ là tài!

  Để anh đổ nước sôi cho con gà chủ quán phát đã:
  Một-mình con thợ-hoạn làm tất mọi việc, đéo cần nhờ ai bâu-jờ, từ tròng sào bắt lợn, tới trói chưn-tay ổng, @mụ Bựa

  Đấy bọn hoạn lợn qua Gúc nó lòi ra ngay!

  Người ta buộc lợn vào cái thang tre dựng đặt nghiêng, hai chân trước vắt banh lên trời, hai chân sau banh xuống đất.
  Để buộc ông lợn nhỡ nhỡ vào thang ít ra phải có 2 người, 1 mình ông thợ hoạn có khiêng ông lợn lên thang được cái cặc í!

 37. #44 by dark30 on 2011/08/09 - 22:39

  Hi all, bốt vài còm về Gold hầu vangson. Duyệt báo Đảng nầu 

  chính sách hãm ./ đéo hửi nủi. Kì nài thì Bê ăn quặc, sure! Vài tháng trước sự khát Tơn đả dẩn đến việc kết hối vàng, usd -> kết quả tăng được 4 tỉ. Anh đồ rằng quãng 2tỉ Tơn đến từ việc xuất vàng bán cho tư bẩn thối nát, mới giá bình quân around 1,550$/oz. Giá bi giờ 1,740$/oz tiền của Luas dưới ách cai trị của Bê bốc hơi khoảng 250mil Tơn. 

  Trong thời buổi khủng hoảng Vàng là lựa chọn của tất cả các cuốc gia nhưng sâu Bê lại chơi bài toán này, hỏi tức giả lời. Tại Luas ngu chứ còn giề, bần nông mà đéo có quà! Làm giàu để đéo gì? Cho Bê nó hưởng chăng…?

 38. #46 by Dragonfly on 2011/08/09 - 22:42

  Để buộc ông lợn nhỡ nhỡ vào thang ít ra phải có 2 người, 1 mình ông thợ hoạn có khiêng ông lợn lên thang được cái cặc í!@ Vân

  ——————
  Thực tế chỉ cần 1 người, thao tác chưa đầy 3 phút. Ông lợn kêu éc mấy phát rồi lại ủn ỉn bình thường. Lợn mà. Hệ Hệ
 39. #48 by Dragonfly on 2011/08/09 - 22:43

  Quên, đéo cần bê vác jì sất, dồn nhẹ ông ấy vào góc chuồng làm cái roẹt. Hệ Hệ

 40. #49 by Dragonfly on 2011/08/09 - 22:45

  Mấy ông hoạn lợn chỉ có mỗi cái hoạn trông hơi jống cái nắp lon bia nhưng to hơn và 1 cái cây gậy có thòng lọng kèm theo xe đạp là lang thang hành nghề ngon. Hệ Hệ

 41. #50 by bantaican on 2011/08/09 - 22:47

  Nóng quá! Nóng quá!

  @ Tế: Con ngu bỏ mịa đi, con Zì hãm nó giỏi chim gái ko nhất thiết nó giỏi buôn vàng…

  @ con Lả: con quy nạp con Tế là Quỷ viên nhẽ văn hay chữa tốt, Đéo hẳn. Thứ nhất nếu có: Con là hiện nay là Quỷ viên chi bộ Công nhân vệ sinh/ Công ty Công Ích. Trình cao nhất của chi bộ này là Trung cấp Vệ sinh dịch tễ Tại chức. Quy nạp như buồi.

  Thôi hai con nghe bài Hương xưa của anh mà hạ hỏa đi! Còn đéo đc, địt mẹ, Mỗi thằng một dao mà giải quyết!

  @ Cu nhất, Xong viêc xin lại thuốc ở sở zét tapo về làm chủ tang lễ. Cấm cãi!

  <object width=”1″ height=”1″><param name=”movie” value=”http://www.nhaccuatui.com/m/BRoTJ8qFCK” /><param name=”quality” value=”high” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”flashvars” value=”&autostart=true” /><embed src=”http://www.nhaccuatui.com/m/BRoTJ8qFCK” quality=”high” wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” flashvars=”&autostart=true” width=”1″ height=”1″></embed></object>

 42. #51 by Phong Vân on 2011/08/09 - 22:55

  Tiếp tục đổ nước sôi cho con gà DG – chuyên gia đập nhái trên mạng.

  Bố anh chứ, đập nhái bằng nhõn cái que thì 10 nhát phải trượt 9, nhát còn lại may thì đập được cái buồi con mụ Bựa. Hố hố…ô

  Để giết nhái bằng phương pháp đập, phải chuẩn bị:
  (i) Que tre đực có cật hẳn hoi, dẻo mà cứng. (Tốt nhất là bẻ cái chành cũ ấy)
  (ii)1 cái dép tông cũ, có thể cắt đôi để buộc vào que (i), thành 1 vũ khí trông như cái vỉ ruồi (vỉ ruồi là cái gì chi bộ hỏi con mụ chủ quán ấy).

  Thời thiên đàng ếch nhái sẵn nhưng không phải các cháu thích bắt lúc nào thì bắt. Trong ngày chỉ có thời điểm khoảng 6-7h chiều là các cháu có thể tác nghiệp.
  Lúc đấy nhái nó mới đi ăn sâu, các cháu chỉ cần đập loanh quanh 1 ruộng rau muống là đủ chỉ tiêu u giao rùi.

  Nhái bị oánh chết rồi thì xâu cũng không cầu kỳ lắm, chỉ cần sợ dây mềm, dai. Xiên 1 nhát từ mồm đến đít ấy.

  Tuy nhiên đập nhái không phải là phương pháp bắt tối ưu, vì nhái chết không để được lâu. Anh sẽ tiếp tục dạy các già hói bắt nhái bằng phương pháp CÂU.

 43. #53 by RĂNG VỔ on 2011/08/09 - 22:56

  @Bác Dại Gái,

  Quan điểm của bác là đúng, chính bản thân em hiện nay cũng có ý như vậy sau khi gặp các bậc gọi hồn, áp vong. Em thật, nhiều lúc chỉ muốn vạch cái mặt đểu giả của bọn bỏn, nhưng mà gan không đủ, định làm rồi lại thôi, tài nói không hay, nói được nửa câu đã run lập cập. Em đúng là bậc ăn hại đái khai, chả làm được gì cho đời.

  @Bác Truồng,

  Đúng vậy bác ạ, anh em, chị em là bị bệnh lên đồng không cố ý, giờ em sợ là lên đồng có chủ ý rồi vì quen mui thấy mùi ăn mãi. Thế mới đau em chứ.

  Mà em thấy lời khuyên của bác cho anh em đi picnic có vẻ khả dĩ. Để em lựa lựa rồi làm.

  @Bác Dương,

  Vậy thế là Tây cũng không chữa được à bác. Chị em giờ cũng lẩn thẩn lắm, với dạo này đời sống khó khăn, tiền nó cứ tiêu ầm ầm, mà mất job, mất time vào cái bệnh đó, rồi quan hệ xã hội, làm ăn nó nhạt dần, lại càng quẫn bác ạ. Con gái chị em năm nay thi đại học đây mà cứ điện cậu ơi cứu mẹ cháu, làm em đau đứt cả ruột.

  @All các bác,
  Các bác làm ơn làm phước chỉ dùm các phương cách của cái chứng bệnh quái gở này. Em chắc rằng giờ có nhiều người như em, thôi cứ lấy em làm chuột bạch cũng được, làm sao cứu được anh chị em qua cái nạn này.

 44. #55 by bienduc_hai on 2011/08/09 - 23:02

  @Cô Vổ


  Những nhời cô Dương nói rất đáng để tham khảo vậy.
  Zưng cồng cô biên về chuyện anh chị cô chung chung quá nên mọi người không biết tư vấn cụ tỷ là zư lào. Chống chỉ định vào các trang thegioivohinh hay đại khái thế hỏi lung tung nhé. Trong đó không đứa nào biết bài bản gì ra hồn đâu, toàn bọn nghe hơi nồi chõ, coi phim ma Lâm Chánh Anh thôi.

  Hỏi cô vài câu nầy:

  1. Sau khi anh và chị cô được vong áp để tìm mộ liệt sĩ thì trở nên như vậy? (cả hai có bị sốc chuyện gì không? cả hai đều bị “nhập”?)

  2. Có tìm được mộ liệt sĩ?

  3. Lão thầy cho áp vong đó là dỏm?


 45. #56 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:02

  Nhân chiện đỉa anh kể chi bộ nghe, thời thởi anh về quê sơ tán ăn uống kiểu đéo jì mà nhọt mụn nhiều kinh, có quả mụn sưng tấy to như quả ổi ở mông đau nhưng chưa jà nên đéo zám nặn sợ đau. Thế mà vẫn tắm ao rồi khi lên bờ thấy đéo đau, zễ chịu zất. Hóa ra có ông đỉa kễnh bụng mút mẹ nó sạch, ổng no bụng còn mình nhẹ đít, búng nhẹ cái ổng rơi nhẹ nhàng xuống đất khoan khoái, sướng cực. Chả bù đận sau tắm sông đéo có mụn bị 1 ông chui vào trym đéo có kinh nghiệm nên kéo mãi mới ra, máu me tùm lum tưởng hỏng mẹ nó cả súng ống. Đau zát cực. Hệ Hệ

 46. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:03

  Zì đơi Zì đơi hiahia

  Con mặt ./ Vân Hói kia bật Zì cái jì đấy?

  Đì mé bắtquảtang con nài coi hoạn lợn trên Gúc nhế hehe.

  Địt mẹ lợn mang hoạn đéo bâu-jờ tới 10kg cả. Lợn mà to-tướng rùi thì còn hoạn làm buồi jì nữa? Hoạn khi nó còn bé để nó khỏi độngzục, hay ăn chóng nhớn, chóng liền za.. Hiểu chưa con mặt ./ kia?

  Để trói ông lợn cần hoạn (chỉ bé bằng ông chó cún), một mình Zì cũng mần được. Khó là ở chỗ rạch fát thật nhanh rùi moi hoa (aka Buồng Trấng) ổng ra ngoài mà ổng không kịp zẫyzụa kìa.

  Đúng là đồ mặt ./

  Mà làm đéo jì cần đến cái thang nầu? Địt mẹ hoạn ông voi cũng đéo cần đến any thang nhớ chưa con mặt ./

 47. #58 by Dragonfly on 2011/08/09 - 23:06

  Tuy nhiên đập nhái không phải là phương pháp bắt tối ưu, vì nhái chết không để được lâu. Anh sẽ tiếp tục dạy các già hói bắt nhái bằng phương pháp CÂU.@ Vân

  ————-
  Câu giật mạng bằng hoa mướp anh làm mãi, rồi chiếu đèn pin nhặt ốc sên về nấu thêm cho lợn bọn anh lạ đéo. Tự tay làm zồi! Chả qua thấy con Zì Mọi toàn nói chiện liên thiên nhảm nhí mà chiện kinh tế đang nước sôi lửa bỏng thì cỏn lờ tịt nên đeo máu tham ja để cỏn zài zòng văn tự thôi. Hệ Hệ
 48. #60 by chiavoi33 on 2011/08/09 - 23:08

   Đọc còm PV vui quá í. Thế đã đập nhái lần nào chưa mà nói như đúng rồi thế hả? Khẳng định nhé, đập nhái k cần dép tông dép tiếc gì hết, một tay tre or tay hóp cũng quật chết tốt, cầu kỳ tí thì thanh tre cật vót bẹp. hehe, rùi xâu nhái nữa. Gì mà bảo chỉ cần cái dây dai, mềm. Dai mềm có mà xâu được ..í. Lạt tre gút một đầu hoạc sang thì thép nhỏ-cũng gút một đầu. Xâu từ đầu xuống đít-cười tung..này. hehe, xâu thế được mấy con/1x. Chưa bao giờ thấy xâu nhái kiểu đó nhé.

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 23:41

   Con Vân Hói cỏn đập nhái mới xâu nhái trên bàn-fiếm em ạ.

 49. #62 by chiavoi33 on 2011/08/09 - 23:16

  “Trong ngày chỉ có thời điểm khoảng 6-7h chiều là các cháu có thể tác nghiệp.” PV

   hehe, mùa mưa thì k nhớ, nhưng mùa hè, đội ngũ bắt nhái hành động vào buổi trưa. Thời điểm í, nhái trốn nắng nên cứ nhè các đông cây lạc khô, cỏ khô, dây khoai khô ngaoif đồng í, or các bụi cỏ rậm, nhái lúc nhúc nhé. Đốc lên phát các chú nhảy láo nháo í.