Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by tran.truong on 2011/08/09 - 15:39

  Vụ nầy căng à nha!


  Gìa hói nầy chứng kiến kỹ càng 3 vụ. Một là thằng bạn cầu cơ năm 1990. Hai là từ nguyên nhân cúng lễ gọi hồn do có 1 người con và hai người cháu đều chết trôi trong ba thời điểm khác nhau cách nhau dăm ba năm vào năm 1992. Ba là chị người làm trong nhà lên đồng nhẹ do gia đình tui cúng kiếng đốt áo gọi hồn vân vân thì chị ấy bắt đầu có tín hiệu, ông bà Nội tui quát nạt dữ lắm thì hạ cơn ngay nên không chữa trị gì.

  Mẫu số chung là do mê tín dị đoan mà ra. Hai trường hợp trước thì mời Sư Sãi, Khuông hội Phật Tử đến cầu kinh vân vân. Trong khi lễ lạt kinh kệ thì bệnh nhân vẫn lên đồng nói tùm lum nhưng có sợ mấy ông Thầy, còn ông sư trẻ thì không sợ.

  Nhà chết trôi thì khỏi hẳn, còn thằng bạn tui thì không lên đồng bóng nữa nhưng cũng dở dở người.


 2. #2 by tran.truong on 2011/08/09 - 15:40

  Bệnh từ mê tín mà ra và cách chữa trị cũng theo kiểu mê mê tín tín nốt chứ không dựa trên phương pháp gọi là khoa học tẹo nào. Loại nầy tui chưa từng thấy ai tìm đến chuyên khoa thần kinh cả, chắc do quan niệm điên mới là thần kinh. Và có tâm lý lo sợ đưa vô chuyên khoa thần kinh thì mang tiếng điên hoặc trở thành điên thiệt botay.kom.

  Tui đoán gia đình bạn đi theo hướng thầy nọ bà kia đền này phủ khác.


 3. #3 by tran.truong on 2011/08/09 - 15:41

  Ở vùng tui ở có nhiều người Công Gíao lắm dưng chưa thấy vướng vô dạng nầy. 
  Theo tui nếu gia đình chọn con đường mê mê tín tín để chữa thì nên chọn Thầy Chùa thuộc dạng “cao tăng đức độ” mà bệnh nhân từng nghe tiếng tăm, từng biết tới để chữa trị. Đừng theo hướng cô đồng phủ này đền nọ, thầy bà kia vừa tốn tiền mà hậu quả có thể nặng hơn. Khi Thầy Chùa là lễ thì không có hơi hướm đồng bóng trong đó cho nên bệnh nhân không bị nhiễm thêm.

  Gia đình chọn hướng khoa học thì nhờ bịnh viện thôi.

  Theo cá nhân tui thì nên đưa đi chơi hoặc ở xa nhà một thời gian ngắn xem sao. 
 4. #4 by DG on 2011/08/09 - 15:53

  Cô Vổ.

   

  Cô vửa vầu quán chưa chầu hỏi gì đã hehe khóc tùm lum tà loa, nhờ vả nầy nọ. Đáng lý ra cô sẽ bị ăn chưởi nhét đủ thứ vầu mõm dư thông lệ, dưng xét thấy vướn đề cô kêu tương đối hệ trọng (đối mới cô) nên anh sẽ chỉ đạo chi bộ bỏ qua, hông cần truy cứu hehe.

   

  Anh hông tư vấn trực tiếp được cho cô dưng anh sẽ bốt tham luận bằng góc nhìn của anh đối mới vướn đề đó, cô nhìn ra được cái đéo gì thì nhìn, bọn bựa khác ngứa mõm nó sẽ làm cho đề tài được toàn diện và đủ hơn, cô yên tâm (dưng đừng nghe lời con Bựa mồm ./ bò nhế).

   

  (1). Việc áp vong, tìm mộ người thân bằng phương pháp ngoại cảm có thể nói là phổ biến nhất hiện nay, và cũng khẳng định luôn là hiệu quả nhất.

   

  Dững phương pháp khác, dư căn cứ vầu các thông tin tên tuổi, năm sinh, quê quán, hy sanh ở đâu, đặc điểm dư nầu … cũng được áp dụng, dưng tỉ lệ thành công rất ít, nguyên nhân thì nhiều vô vàn hehe.

 5. #5 by Dom-dom on 2011/08/09 - 15:53

  Chi bộ ơi, cứu em. @ Răng vổ
   
  Cô thử vào mấy trang Thế giới vô hình hoặc gì gì đó xem sao. Ở đó họ hay tư vấn cho những người bị ma theo quỷ ám lắm.

  Anh cũng có một người quen, sau khi gia đình đi tìm mộ cho ông bà thì con trai ảnh, đã tốt nghiệp ĐH đi làm rồi, dở điên dở khùng bỏ đi tu, vào tận Huế, Đà Lạt,… rồi lại về nhà, rồi lại đi. Mà bố mẹ đều là sỹ quan quân đội. Khổ thế.

  Thử đến số 1 Đông tác, là nơi nghiên cứu tiềm năng con người, chỗ đó họ biết nhiều người cao tay, ngoài ra còn thường cầu an cho các gia đình xem sao.

  Chúc Vổ cùng gia đình may mắn, chóng tai qua nạn khỏi.

 6. #6 by DG on 2011/08/09 - 15:53

  (Tiếp vướn đề ngoại cảm, áp vong)

   

  (2). Cách đây độ 3,4 năm, việc tìm mộ bằng áp vong rất thành công và cực nhiều, rất nhiều ngôi sao sáng xuất hiện, cụ tỉ là ai, dư nầu thì sin mời gúc, anh không quảng cấu linh tinh bâu giờ.

   

  Đận đó, phần vì các phương tiện truyền thông chửa hoành như bây giờ, đám kền kền cũng chưa lắm trò đốn mạt dư bây giờ, nên dù muốn dù không, Bê cũng lờ mẹ đi cho chúng mài tiến hành, suy cho cùng việc tìm, quy tập hài cốt lính chiến loạn lạc luôn là vướn đề quan trọng đối mới bất cứ quốc gia nầu, nên làm được là tốt.

 7. #7 by DG on 2011/08/09 - 15:54

  (Tiếp vướn đề ngoại cảm, áp vong)

   

  (3). Dưng, thói đời địt mẹ lắm nỗi, nhiều thằng vô công rồi nghề thấy món mỏn ngon, dễ lừa bịp nên trong một phút thăng hoa, tụi tủi vỗ mẹ ngực bẩu, ông mài là nhà ngoại cảm, ông mài có khả năng áp vong, địt mẹ chúng mài liệu hồn. Hehe đương nhiên lúc nài đám kền kền xịn vầu cuộc bi a nhiệt liệt cho các ông ổng.

   

  Cả một xã hội rùng mình vì ngoại cảm, dỏm nhiều hơn thật, điều nài dẫn tới nhiều hệ lụy

   

  Thứ nhất, là tác nghiệp lung tung, áp vong linh ta linh tinh, việc đâu hông được, tuyền được hư người (dư trường hợp cô Vổ đã khóc)

 8. #8 by DG on 2011/08/09 - 15:54

  (Tiếp vướn đề ngoại cảm, áp vong)

   

  Thứ nhì, quan trọng – Bê giật mình lo sợ, kể cũng đúng thôi vì khi một sự kiện dư thế bùng phát, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu, ví dụ:

   

  (+) Sẽ có dững sự thật đau thương về dững mất mát quá lớn trong chiến tranh, hoặc là đang cố gắng giữ kín bị tiết lộ, hoặc là hehe vô tình vì món tìm mộ mà nó tòi lòi ra, rất không ổn!

   

  (+) Sẽ không ổn lắm mới lý thuyết vô thần vô thánh, nói đến đây tự hiểu địt con mẹ!

   

  Nôm na dư thế, nên có thể hiểu được tại sâu thời gian qua đám kền kền lại quay ra mổ lại đám ngoại cảm thật lực, mở màn bằng chiêu nện thằng vầu dững tượng đài dư cô Hằng, cô Liên (Hải Dương) ….

   

  Việc nện đó, có thể có cái đúng (dư đối với trường hợp của các cô ngoại cảm mới nủi hàng dỏm) và cũng không ít cái có thể quy về tội kền kền vô ơn với dững người có năng lực thực sự.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 15:55

  Zì đơi Zì đã nủi lên gùi đơi.

  @Hehe chiện ông lợn-nái của con Zái Ghẻ yêu fết, Zì khen.

  @con Sỹ Jà Zâm: bắtquảtang con nài lười vôđối, rửa bát xong là vác ra chén cơm ngai, nên đéo lau được bằng jấy vì bát còn ướt. Hoặc cỏn chén cơm xong thì để bát đĩa ngâm mấy ngài trong chậu/bồn, đến lúc cần zùng mới rửa rùi lau, nên đéo xài jấy được hehe.

  Địt mẹ hóa ra ở Tây Mẽo đến mấy chục năm mà Lừa vưỡn bầnnông nhở.

 10. #10 by CầmThi on 2011/08/09 - 15:56

  hi hi…chầu Chi bộ,
  giờ Nắm mới rảnh tí vầu quán đọc đơi.

  @ DG :

  Thanks DG nhìu, chuyện về chăn lợn DG viết sinh động ghê, nhà Nắm chưa có lợn bâu giờ mà đọc thích thiệt đấy…híhí

  Đũa thì giờ nhà Nắm toàn dùng đũa inox, có khứa ở đầu nên gắp cũng ko trơn lắm mà lại sạch, chứ đũa gỗ thì quả là hay bị ẩm , ghê lắm.
  Lau bát thì công nhận là ko nên dùng khăn lau vì cứ phải giặt liên tục nên dùng giấy lau bát chuyên dụng như Tế post là tiện nhứt, giờ những thứ nài trong siêu thị Lừa bán đầy mà.

 11. #12 by RĂNG VỔ on 2011/08/09 - 15:57

  Bác Truồng và các bác ạ.

  Anh em cao to đen hôi, tóc húi cua, mặt đầy sẹo, vô sư vô sách năm chục năm tuổi đời, biết sợ ai đâu, đầu gấu cả làng biết mặt ạ. Giờ bảo anh ấy sư nào đạo cao đức trọng anh ấy cũng chẳng sợ.

  Thường ngày tỉnh thì rất thương vợ và con gái, cháu lớn vừa lấy chồng xong.

  Mà cả lúc nhập vong í ạ, cũng vẫn có vẻ biết rằng đánh vợ là sai, cố cưỡng không được, nhiều lúc tự đập đầu vào tường bôm bốp, em chỉ sợ chấn thương sọ não mà chết.

 12. #13 by Dom-dom on 2011/08/09 - 15:58

  Ở vùng tui ở có nhiều người Công Gíao lắm dưng chưa thấy vướng vô dạng nầy. @ Truồng

  Nếu theo được Công giáo thì đã tốt. Lúc đó Chúa sẽ bao bọc, và họ không còn tin chuyện thầy bà nhảm nhí, nên ma quỷ sẽ không động đến họ được nữa.

  Đây cũng là một hướng tốt cho gia đình cô, nếu tin được Chúa đấy Cô Vổ à. Nhưng bây giờ nhẽ khó, vì ma quỷ sẽ cản bằng mọi cách để cô không đến được với Chúa. Trừ khi ý chí GĐ cô rất mạnh.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 15:59

  Địt mẹ con Zái Ghẻ kể chiện bắt ông nhái rất bốcfét nhế các cô đừng tin. Chắc cỏn bắt nhái trên Gúc?

  Đéo ai lại làm vỉ đi đập nhái như vỉ ruồi thế, có mà đập được cái buồi Zì đây nài.

  Con Zái Ghẻ kia nói ngai Zì biết cái que để cỏn zùng xâu các ông nhái vầu mần bằng chấtliệu jì, là Zì biết cỏn có đập nhái thật hay không hay là đập trên Gúc. Và khi cỏn xâu nhái như thế thì cái que nó xiên từ đâu đến đâu trên thân ông nhái?

 14. #15 by CầmThi on 2011/08/09 - 16:05

  @ Dì yêu Kèn Khủng :

  Cho phép em copy mấy bài tiếng Italiano của Dì về cho con giai em học nhế.
  Cháu sẽ học tiếng Italia  giao tiếp 6 tháng Dì à, sau đó sang bển học tiếp cùng chuyên môn lun ạ. Có kinh nghịm gì học tiếng Italia cho nhanh Dì cho em biết với nhé.
  Em cảm ơn Dì nhìu ạ.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:07

   Hiahia ôkê ôkê. Tiếng Ý zễ cực, và hay cực. Cứ học hết mấy bài Zì bốt đi, rùi Zì bốt nốt bài Độngtừ nữa là xong.

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:06

  Địt mẹ con Zái Ghẻ cũng bốcfét luôn về chiện móc cua-đồng. Đéo ai đựng cua trong túi/ống-quần bâu-jờ hử con mặt ./ kia?

  Đựng thế các ông cua ổng zính mẹ vầu vải, lúc bắt ra còn khổ hơn là lúc móc ở hang.

  Bọn chiênnghiệp đi móc cua fải có jỏ. Còn bọn nghiệpzư thì có-thể chỉ mang cái rá/rổ, zưng nói-chung là cố fải có cái jỏ mới được.

  Cái jỏ ý chiênzụng để bắt cua, nó có cái nắp một-chiều (gọi là “hom”), bỏ ông cua vầu thì được, zưng ổng đéo chui ra được. Ngoài ra nếu các cô có jỏ, thì thithoảng cầm lắc vài fát nghe của nhẩy ràorào trỏng là biết đủ chén hay chưa, và cảmjác sungsướng rất.

  Địt mẹ con Zái Ghẻ móc cua trên Gúc.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:17

  Hehe Zì bắtquảtang cô Đòm Hói nuôi lợn trên Gúc nhế.

  Lợn cái nuôi để đẻ gọi là Lợn Nái, còn Lợn Nái mà đẻ mấy bận rùi thì gọi là Lợn Sề. Nhớ chưa con mụ jà kia? Còn lợn đực nuôi để bán jống thì đúng là Nọc như cô nói hehe.

  Đến tận 198x vưỡn có trò chủ Nọc đạp xe-đạp lữngthững, zắt theo ông Nọc đi hang-cùng-ngõ-hẻm, rao “Jống.. đê Jống.. đê”, ý là bán jống lợn hehe. Chứ đéo đâu mà 196x đã hết?

  Còn từ 197x thì bắtđầu thịnhhành trò thụtinh nhântạo. Các trại lợn cho lợn đực nhẩy các ông lợn gỗ (jống như lợn thật, có cái âmhộ to-vật, trong gắn cái bình đựng tinh), rùi lấy tinh đựng vầu chai nước-mắm, ngâm vầu nước mát.

  Tinh nài nếu jữ khéo (đéo cần tủ-lạnh nha các cô) thì có-thể liukĩu cả tuần liền. Ai có nhucầu thì đến mua, hoặc bỏn vác đi bán rong khắp nơi.

 17. #19 by tran.truong on 2011/08/09 - 16:17

  Chuyện đập nhái thì Tướng giải nghiệm đâu biết thế điếu!

  Hồi nhỏ tui về quê Ngoại cũng đi tham gia đập nhái cho vịt bà Ngoại sơi. Ruộng hay bờ thì cũng lồi lồi lỏm lõm góc cạnh nọ kia cho nên đập bằng que tre bé nhưng thẳng thân và cong vuốt lên một tí, nó thẳng tưng và cứng thì đập được quặc í vì lằn roi không in dọc xuống đất được mà chỉ ăn cái mũi que, chứ chẳng ai đập nhái lại đan như vỉ ruồi cả linh hoạt thế nầu được. 

  Xâu nhái thì xâu ngang cái bụng nó chớ đâu, dùng que thép gai ở miền Nam còn miền Bắc thời thởi chắc xâu bằng que lạt cật tre chẳng hạn.

  Tên Ghẻ nhắm nhái đập vầu chân làm anh buồn cười vì biết tển nổ. Đập nhái thì trúng đâu thì trúng, vả lại que nhỏ mềm đó đập nhái thì nó liệt rũ ra chứ mần răng mần bể bụng được con nhái như đập bằng que cứng. Đập ầm ầm thì chỉ ba nhát là thay que khác à, hay làm mang theo một bó que mỗi que một nhái hí hí
 18. #21 by CầmThi on 2011/08/09 - 16:19

  @ TT :
  Cảm ơn TT ạ, mong bài động từ ( tiếng Italia) của TT nè.


  Ở vùng tui ở có nhiều người Công Gíao lắm dưng chưa thấy vướng vô dạng nầy. @ anh Truồng

  em hông hỉu anh Truồng viết thế nài là sâu? là sâu? hi hi

 19. #22 by RĂNG VỔ on 2011/08/09 - 16:23

  Các bác ơi, hay gia đình em chưa gặp được cao nhân. Em lang thang trên mạng đọc nhiều chuyện, các trang tâm linh í ạ. Rồi đi gặp vô số các bậc kỳ cựu rồi, chi tiết em sẽ kể sau.

  Bác nào bảo bên Công giáo không có cũng không phải đâu ạ, vừa rồi có cha gì trị quỷ ám cũng nổi tiếng cả vùng quê em đấy.

 20. #23 by tran.truong on 2011/08/09 - 16:23

  Tạm thời chú Vổ bán lứa lợn con đưa ông Anh đi chơi một thời gian xem sao, bệnh nầy nên cách ly khỏi nơi quen thuộc.

 21. #24 by Банан on 2011/08/09 - 16:24

  @Dái Ghẻ:

  Đì mé con nài, Chiện xung quanh nái xề của cu viết tạm được dù nhiều chi tiết không thật lắm, pama anh ở kuê bây giờ vẫn nuôi các ông lợn, có cả các ông nái xề nhưng đéo phải là các ông lợn Móng cái nữa. Anh thấy cu hay đá vào a-nô của Lôn vào Zì nên anh mặc định mình cùng hụi cùng thuyền nên không dìm hàng hay tụt kuần của cu ra giữa chợ, nhưng đừng vì thế mà cu nổ đến mức không thấy ngượng mõm nhế.

  @ Tế thần kinh dẵm đinh:

  Anh thấy cu giờ này tưởng phải vào chuồng…xí rùi mới phải chớ, lang thang ở những chỗ như này làm giề?

  Anh dạo này viêm cả họng lẫn trực tràng nên ít dám ho he trên Koán, dù vẫn theo dõi, chứ hông đến nỗi bị tên Ku nặng nó vật chết tốt đâu.

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:24

  @cô Đòm Hói

  Cứ cái đà bọn Tầu, Ấn, Nga.. có bâu xiền thì vác ra mua vàng hết như nài thì vàng còn lên mãi lên mãi đéo có điểm zừng.

  Zì nghĩ bọn Mẽo đang tínhtoán, chờ đến khi já vàng bằng x (x là bâunhiêu Zì chưa tính, cái nài fải căncứ vầu zựtrữ vàng của Mẽo và chiếnlược kiểmsoát já Tơn của bỏn), thì mở kho vàng quốcja ra bán hehe chừng vài ngàn tấn để thu Tơn về.

  Đì mé các cô thấy chén được thì cứ chén, chứ Zì đéo có hứng mới vàngvủng hehe từ lâu rùi.

  Tinhiên já vàng cứ zựng đứng thế nài thì chỉ có mua chứ bán cái đéo jì hử? Bán xong rùi ngồi thấpthỏm chờ à hehe đau đầulâu fết.

  Thôi cho Zì xin, Zì đéo cần vàng mà vưỡn sống tốt.

 23. #26 by CầmThi on 2011/08/09 - 16:27

  Đọc chiện bắt nhái của anh DG, Nắm thấy phục là con nhái rất bé ( ?) thì sao mà vụt roi trúng chân cho khụy xuống để nhẩy lò cò được?!  có khi vụt phát chết liền ấy DG nhở. he he

  Những câu chuyện tuổi thơ bao giờ cũng thiệt hay, đọng mãi…

 24. #28 by tran.truong on 2011/08/09 - 16:29

  Bệnh Thần quynh thì Tôn Giaos nầu chẳ có, quán nầy đầy cả ra đấy thây! 😀


  Tui muốn nhắc đến bẹnh bị lên đồng lên bóng ngoài ý mún ấy.

  Tin vô đó mới dính đó, để lâu thành nghiện luôn trở thành lên đồng có ý thức chủ đích lẫn ham muốn.


 25. #29 by DG on 2011/08/09 - 16:29

  Hehe địt cụ con Bựa bật anh dư quặc dư quặc!

   

  Dững cái gì gọi là trải nghiệm thời con nít, chưa bâu giờ, chưa bâu giờ anh phẩy nhờ thằng Gúc, địt mẹ ăn nói huyên thuyên tát lệch mẹ loa giờ!

   

  Anh mà bắt cua bằng giỏ thì anh giống các cô à?

   

  Địt mẹ phải bắt cua rùi nhét mẹ ổng vào hai ống quần đã buộc túm lại, hoặc là vỏ gối, nhằm lúc nầu xuống mương hay xuống sông thì tiện lợi thôi rầu vì các cái nó cứ mềm mại mềm mại địt mẹ khó diễn quá.

   

  Xâu nhái thì anh thường chơi phanh xe đạp, địt mẹ túm được ông ổng rùi thì có hai cách xâu:

   

  Một là xâu ngang bụng, cái này là phổ thông dưng anh đéo chơi vì chơi thì anh giống các cô à?

   

  Hai là xâu ngang mõm, làm dư nài nhái sẽ sống lâu hơn mới cả xâu được nhiều hơn mới cả đỡ nát thân ổng, và anh DG hoành của các cô chọn đáp án 2, hehe.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:31

   Hahaha biết ngai con nài thần nổ. Mời các cô vầu đá lệnh mẹ loa cỏn đi.

 26. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:29

  @cô Vổ

  Để Zì đọc hết cồng rùi jảnhời vụ của cô sau.

  @con Chuối Nan

  Đì mé nhà cô luyện Zâm Công thế đéo nầu mà còn đau họng mới trựctràng hả con mặt ./ kia?

 27. #32 by DG on 2011/08/09 - 16:38

  Quên, có dững đận lấy đúng quả quần mỏng, hôm sau trước khi vứt giả anh phát hiện ra các ông cua ổng xé rách mẹ đũng hehe. Anh biết thế dưng anh đéo nói kệ cụ cho con cỏn mặc vầu lòi chim chết bà cụ nó đi.

   

  @ Em Nắm: Nên nhớ là anh nện vầu kheo chân (chứ không phải cả chân) và là chân bên phải, hehe dứt khoát phải là chân bên phải.

   

  Nhiều đôi ông nhái đang tỉn nhau, anh nện bééép phát, hai ông bả vửa kéo quần vửa chạy vửa ôm cẳng kêu váng úi xồi ôi mần anh chệt mẹ cười.

   

  @ Con gì quên mẹ: Đúng roi đập nhái là phải dẻo, nhỏ, anh nói vỉ mới cả loại roi nứa bẹt là chỉ dành cho đám nghiệp dư thôi, so mới anh thế đéo?

 28. #33 by Банан on 2011/08/09 - 16:42

  Địt mẹ con Zái Ghẻ cũng bốcfét luôn về chiện móc cua-đồng. Đéo ai đựng cua trong túi/ống-quần bâu-jờ hử con mặt ./ kia?@ Lôn vầu Zì:

  Đì mé Lôn vào Zì, anh bắt cua ngày xưa cũng nhét vào các ống quần hoặc vào cái Xà Đùi( là cái gì thì gúc đi con Ngẫn). Cua vầu đó vừa có thể thở được vừa trơn không bám và bò liên miệng như giỏ lại gọn nhẹ cho cầm nắm và giữ cua trong đó.

  Còn bắt nhái thì thường dùng que tre vụt hoặc làm cái vỉ như vỉ đập ruồi nhưng bản vỉ làm bằng miếng cao su cắt ra từ đế tông Lào(hoặc Thái). Loại vỉ này có ưu điểm đập nhái chỉ ngất chứ không bị chết, không thịt nát xương tan, nói chung là khá nhưn văn hehe. Xâu các ông nhái qua hàm bằng dây thép(hoặc đồng) nhỏ hoặc dây cước đầu buộc cái xiên bằng dây thép.

  Còn một món để nuôi các ông lợn là hehe …Giun Đất, mùa lụt ở các bãi ngoài đê các ông giun này bò lên các chỗ cao nhiều khi thành búi, nhiều chỗ có thể nhặt được cả tạ các ông giun đất này. Nếu các cô để ý các ông lợn người ta nuôi thả rông, sẽ thấy các ông này rũi mõm vào các chỗ đất mềm để tìm các ông giun đất đấy, món nầy là món khoái khẩu của các ông lợn nhé.

 29. #34 by Cocacola on 2011/08/09 - 16:46

  @Tế điên Đéo phải Quỷ viên


  Hehe, nản anh thì cút về mới mẹ!

  Bần nông như chú thì kê kích là giỏi.

  Bựa nói đúng -> anh khen thì miệng thối bần nông chú bẩu anh nâng bi!

  Bựa nói ẩu -> anh thấy sai, anh chửi thì miệng thối bần nông chú sủa là “ngu thì chít”! 

  Địt mẹ giờ chú muốn gì để anh chìu?
 30. #35 by tran.truong on 2011/08/09 - 16:46

  Tên Dái Ghẻ tất có đi bắt cua đồng, dưng tên tển phụ họa thêm chi tiết trộm vỏ gối, quần cho xôm thui mờ bật mần chi hả Tướng?

  Tui hồi học sinh lao động học sinh quáng lớp 4, 5,6 mần cỏ cho hợp tác cũng có bắt cua đựng trong ống quần tay áo buộc túm mang về nhà thằng bạn nướng, mang về nhà cho Mạ tui chưởi à (lúc đó nhà tui là tiểu thướng có cái ăn, cho con đi lung tung sợ mìn sợ đạn).

  Trẻ con dám trộm là đã nguôn roài, mang trả lại anh điếu tin. Thời thởi mà vỏ gối mang phơi cho Dái Ghẻ cuỗm kể cũng hơi bị khó à nha vì mấy khi mang giặt mô nhể hế hế.
 31. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:47

  Kể tiếp cho cô Đòm Hói zưng tínhtình tintin về hoạn lợn nè.

  Nghề hoạn lợn từng là một nghề rất zanhjá ở Bắc Lừa thời trước 198x. Ngay cả cô Mười Đỗ, kịu tổngthống Bắc Lừa, cũng từng mần nghề nài nhiều năm trước khi bỏ nhà mần cáchmạng.

  Zụngcụ hành-nghề hoạn lợn có mấy thứ sau:

  1- Zao hoạn. Zao nài bé bằng ngón-tay thôi, và có hình cánh-cung (trông như cái bumêrăng ý) chứ không như zao thường, cực sắc. Zao nài thường đập-rèn từ một sợi thép tròn, tôiluyện thật kỹ, và không có cán (đúng ra là zùng luôn cái cuống tròn của sợi thép làm cán zao).

  2- Sào hoạn. Đây là một cái sào tre jà, đầu có buộc một cái thònglọng bằng zây zù. Sào nài chiên zùng để tròng vầu chân ông lợn trong chuồng kéo ra địađiểm jảifẫu hehe.

  3- Kim khâu & chỉ khâu. Mấy thứ nài là loại vưỡn zùng để khâu-vá thôngthường thôi. Khi hoạn ông lợn xong, thì thợ-hoạn khâu đụp vết hoạn lại vài nhát.

  4- Zầu-hỏa. Zầu nài để xoa vầu vết hoạn của ông lợn sau khi hoạn & khâu xong.

 32. #37 by Банан on 2011/08/09 - 16:54

  Đì mé nhà cô luyện Zâm Công thế đéo nầu mà còn đau họng mới trựctràng hả con mặt ./ kia?@Lôn vầu Zì:

  Đì mé Lôn vầu Zì, anh nói hình tượng thôi, đại khái anh không phải là thần bom-thần Gúc nên ngại nổ chứ anh có viêm họng và trực tràng thật buỗi đâu. Nhân đây cũng cảm ơn cái món thập dâm công của Lôn vầu Zì, từ ngày anh tập đúng là thấy khỏe ra thật mờ vện anh cứ kêu là dạo nầy anh hăng thế!!!

 33. #38 by tran.truong on 2011/08/09 - 16:54

  Té ghế rùi Dái Ghẻ bẹn ơi hahahahah


  Dít mie nhái lúc nầu nó cũng nằng chổng mông về phía mặt Dái à? Nếu Dái thuận tay phải. Còn Dái thuận tay trái thì nó ngồi nhìn Dái à? Đừng bẩu đập được cả hai tây đấy nhá!

  Hay là Dái phải đi quay vòng quanh nó để lựa cái chân phải?

  Nghĩ tới cái cảnh nhái quay mình tìm hướng nhảy mới buộc Dái phải quay theo mà tâu nhẫ điếu chịu nổi há hahaahah
 34. #39 by CầmThi on 2011/08/09 - 16:56

  @ TT :

  Công nhận là đũa inox rất trơn, em và bọn nhóc quen rùi thì dùng được chứ mấy đứa cháu đến nhà ăn cơm là vưỡn phải lấy đũa gỗ dừa cho nó dùng.( thế nên ở nhà em vưỡn phải có chục đôi đũa dừa, gốc khảm trai, mà cũng ngán là có dùng đâu nhưng trai khảm vưỡn rụng ra…hu hu)

  @ DG :

  Nhái quê nhà DG vui nhở ! he he.

  Ui, em phải dậy đàn rùi, lát hóng vậy.
  tạm biệt TT và chị bộ.

 35. #40 by chucphuc on 2011/08/09 - 16:58

  – Về vụ móc cua, em xin tham gia một tí. TT nói cũng đúng, mà anh DG cũng không sai, hehe.

  Thường thường thì đúng là người đi móc cua thường mang theo giỏ, để đựng (theo lời TT). Còn cái ổng vải của anh – nhiều khả năng nó là cái xà cạp. Xà cạp là cái ống vải – tương tự nhu tất/vớ dài qua đầu gối á á – người làm ruộng thường đeo để tránh bị đỉa cắn. Ngày trước, nông thôn miền Bắc đầy vụ liền bà đi làm đồng bị đỉa chui vào cửa mình á. (em từng chứng kiến)

  Vì sao có chuyện người ta đựng cua vào xà cạp?.

   Là vì có chuyện: những người phụ nữ đôi khi không chủ ý đi móc cua – mà họ phát hiện ra hang cua trong lúc  cấy lúa – mà trước đó không chủ ý mang giỏ/hom theo, nên dùng ngay cái xà cáp đó để đựng cua – kiểu tiện thể một công đôi ba việc đảm đang của phụ nữ nông thôn Lừa ý mà.

  Em đã từng trải nghiệm cả móc của bỏ giỏ và bỏ xà cạp – nên sure, hehe.

  Eo ui nhắc đến chuyện móc cua nhớ thời xa vắng qua đi.

  (chucphuc aka thichtrungtuong)

 36. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 16:59

  Kể tiếp cho cô Đòm Hói về hoạn lợn.

  Thợ-hoạn hay cỡi xe-đạp (ở nôngthôn 196x thì chỉ đi bộ) chạy lòngvòng lòngvòng, mồm rao “Hoạn.. đê”.

  Nhà nầu có lợn cần hoạn thì ngoắc vầu, já rẻ vôđối, thời 197x khoảng 2 hào cho một lợn.

  Một-mình con thợ-hoạn làm tất mọi việc, đéo cần nhờ ai bâu-jờ, từ tròng sào bắt lợn, tới trói chưn-tay ổng, rùi rửa bụng ổng (chỗ sẽ jảifẫu) bằng zầu-hỏa, rùi cứa zao xoẹt fát, rùi móc hoa lợn từ trong bụng ổng ra, rùi khâukhâu vává, rùi xoa zầu-hỏa lần nữa để sát-trùng hehe.

  Tấttật cỏn chỉ mần trong độ 5 fút. Đôi-khi trước khi thựchiện jảifẫu cỏn bú chén ziệu cho thơm mồm, mài qua con zao một tí vầu hòn đá-mài bé tẹo cỏn mang theo, rùi chưởi ông lợn “địt mẹ mài bố hoạn mài” hehe.

  Hoạn lợn đực thì zễ hơn hoạn lợn cái nhiều, chỉ mất chừng 2 fút, và já thì bằng một nửa, chỉ 1 hào thôi.

  Ở nôngthôn thì nhiều nhà tự hoạn lợn đực đéo cần thuê. Còn zân thànhfố khi mua lợn jống về nuôi thì các ổng (cả đực cả cái) đã bị hoạn hết rùi nên đéo cần quantâm lắm.

  Zân thànhfố thì cực hiếm người nuôi lợn nái (để đẻ con), việc nài zường-như là độcquyền của zân nôngthôn.

 37. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 17:03

  He he. Anh đơi anh đơi.

  Đù má nhìn con Lả Lét cỏn chồm chồm mà anh ngứa hết lông đít. He he.

  Bắt quả tang thêm con nài ngẫn nặng. Vì cỏn thậm chí đéo đọc cồng anh mà bật dư lò xo. Anh có biên rõ là đừng nghe lời con Zì Lồn rùi vác ong cụ đi đong vàng / anything else. Lời có chia chác gì hông mà thua lỗ thì lên đây oán cỏn dư kẻ thù giết cha? Đù mẹ đã dốt mà còn tinh vi thì câu Ngu Thì Chết Chứ Bịnh Tật Đéo Gì đúng mới cu wá có fỏng? Đó là nội dung anh muốn truyền tảy. You got it, right?

  Đã thông được tí nàu chưa con ngẫn. Ui đù má sao hôm nai anh kiêng nhẫng mới con nài thế hông biết? He he. Chắc anh jà hói mẹ.

 38. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 17:09

  @em Fúc hehe

  Đúng là cái xàcạp của gái nôngthôn nhiều khi rất được việc, zù côngnăng chính của nó là để tránh đỉa.

  Nói về ông đỉa, thì Zì camđoan đến 80% bọn quanh đây không biết ổng là jì, kểcả bọn jàhói như Đòm, Roai, Cẩm (bọn nài đi zulịch nôngthôn qua Gúc hehe). Bọn tintin thì đươngnhiên không biết, vì đỉa tuyệtchủng lâu rùi.

  Thời 197x về trước, đỉa ở Bắc Lừa nhiều vôđối. Bấtcứ chỗ nầu có nước là có đỉa.

  Cô nầu gúc hộ Zì quả hình minhhọa ông đỉa cái. Zì cũng quên mẹ mặt ổng rùi hehe.

 39. #45 by Cu on 2011/08/09 - 17:09

  @ Nhất đâu ròi? Cô lại vẫn mắc cái tật nói chung chung vòng vo tam quốc. Cô chứng minh anh xem cô ở Đức xem nào! Còn không anh gọi cô là Nhất Ba nan

 40. #46 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 17:13

  Ui hôm nai vàng nhải như đỉa phải vôi. Anh nhớ mới 2 tuần chước còn vầu quãng 40mil thì hôm nai đã lên 46mil mẹ.
  Cứ đà nài cuối tháng dễ đến con số 60mil lắm. Anh đéo mê đong vàng mà nhìn cỏn nhải cũng mê tít.

 41. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 17:19

  Nói tiếp về ông đỉa của em Fúc.

  Các ông đỉa có nhiều loại: đỉa-trâu to bằng ngón-chân, chiên hút máu trâu, đỉa-hoa mình vằnvện rất đẹp, đỉa-tăm thân bé như cọng tăm, đỉa-liễu bơi ngoằnngoèo như ông rắn..

  Thường thì za ông đỉa có mầu xanh-đen, tinhiên có ông như đỉa-hoa thì vằnvện, còn đỉa-trắng thì mầu lại hồnghồng hehe.

  Fần-nhớn các ông đỉa chỉ có một thức-ăn zuynhất là máu độngvật. Các ổng đánh-hơi mùi Lừa hoặc mùi Trâu/Bò rất tài. Một ông đỉa-trâu có thể hút được 200cc máu (tới nỗi to bằng cái cán zao-fay).

  Zưng nguyhiểm nhất lại là đỉa-tăm. Ông nài bé và malanh, rất hay chui vầu zững chỗ nguyhiểm như mũi, tai, đít, và đặcbiệt là âmhộ liềnbà hehe.

  Nhiều em gái nôngthôn bị fụkhoa nặng, đi khám thấy cả bầy đỉa-tăm tungtăng trong âmhộ là thường.

  Zì thời sơtán cũng hay tắm mương. Mỗi lần về là bị Ma vạch tai ra coi có đỉa trỏng không. Rùi y vạch cả lỗ-đít (khi Zì bé zưới 4 tuổi hehe, chứ khi Zì nhớn hơn chút thì Zì đéo cho y vạch đít nữa), cả rún để kiểmtra đỉa.

 42. #48 by fanbuas on 2011/08/09 - 17:22

 43. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 17:22

  @con Cu

  Jờ cô mới biết là Nhất ở Balan à? Hehe Zì hay trêu cỏn Đông Bálanh thôi, chứ Zì biết cỏn ở Balan lâu gùi.

 44. #51 by AQ on 2011/08/09 - 17:23

  Đũa dùng 1 lần hiện tại không được khuyến khích sử dụng bởi bọn Đông Bắc Á, nguyên nhân là để bảo vệ môi trường (lượng gỗ hằng năm sử dụng cho việc này quá lớn). @hunghuc
   
  Chết cười mới cô này. Cô qua Nhựt bổn bâu giờ chưa mà phán vậy? Cô nên biết 100% nhà hàng, quán ăn của Nhựt hiện xài đũa dùng 1 lần, đũa nầy làm bằng tre chứ không làm bằng gỗ và chủ yếu nhập từ Indo, Tầu (Lừa cũng có xuất qua Nhựt và nghe đâu Nhựt có cả 1 dự án trồng luồng/tre để chỉ sản xuất đũa).
 45. #52 by fanbuas on 2011/08/09 - 17:26

  Hộ pà Zì quả ảnh mấy ông đỉa trâu.

  Mấy ông đỉa nài mà bám vào chân chén no nê rồi thì gỡ ông ấy ra khó vái đái, mà các ông í lại còn vừa nhờn vừa trơn nữa. Vàng son thậm chí 1 số bựa về quê lội ruộng mà bị ông nài bám vào lúc nhìn thấy nhiều em lăn ra ngứt thẳng cẳng.

 46. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 17:29

  Nói tiếp về ông đỉa của em Fúc.

  Cấutạo cơthể của ông đỉa rất đặcbiệt. Chỉ có mỗi cái thân như cái túi, và mồm thì loe ra như cái loa con Zái Ghẻ.

  Ông đỉa zùng mồm để bám vầu đốitượng hút máu. Ổng bám rất chặt, nhiều lúc Zì zứt hàng fút mới gỡ được một ông khỏi bẹn. Khi bám vầu chỗ hút máu, ổng tiết một hoạtchất chống-đông-máu cực hiệuquả (chất nài vôcùng quý nha các cô), mần cho máu chỗ đó đéo đông lại, để các ổng bú thahồ.

  Bọn Zì khi gỡ được một ông đỉa khỏi người, thì thường lộn trái ổng ra để xem. Bên-trong ổng ngoài máu vửa bú được, thì chả có cái đéo jì cả, trống-trơn luôn.

 47. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/09 - 17:33

  Zì xuống đường tí hehe tí Zì zìa hầu các cô bọn mặt ./ lòi rom hôi nách.

 48. #55 by hùng hục on 2011/08/09 - 17:35

  Cô nên biết 100% nhà hàng, quán ăn của Nhựt hiện xài đũa dùng 1 lần, đũa nầy làm bằng tre chứ không làm bằng gỗ@quy


  Có chỗ dùng đũa tre, có chỗ dùng đũa gỗ con bò kia!
  Anh có bẩu Nhựt bửn tiệt hẳn đũa dùng 1 lần đâu mà mầy bật anh. Chỉ là “không khuyến khích”.
  Giống như chuyện xài túi nilon ở Nhựt giờ cũng thuộc dạng “không khuyến khích” vì 1 số (đéo phải tất cả) siêu thị bắt đầu bắt khách hàng giả tiền túi nilon chứ không cho free như trước nữa. Nhiều dưn Nhựt cũng bắt đầu có thói quen mang túi đi chợ (xài nhiều lần) để đựng đồ khi đi siêu thị.
 49. #56 by Cu on 2011/08/09 - 17:37

  @con Cu

  Jờ cô mới biết là Nhất ở Balan à? Hehe Zì hay trêu cỏn Đông Bálanh thôi, chứ Zì biết cỏn ở Balan lâu gùi.@ Bựa

  há há thế thì anh biết Nhát là thằng nầu ở Cà phò rùi…

 50. #57 by Trym on 2011/08/09 - 17:47

  Ui, chầu zì bựa, chầu cả lò:D
  Chi bộ bàn về vàng đi ợ, e đang hoang mang chả biết chốn vào đâu:D