Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/07/26 - 00:00

  Đù Má Pín củ chuối quá đi!

   

  Phong trào hiến máu giọt hồng đéo gì cô bẩu, vừa tuyên truyền đọc diễn văn ca múa nhạc tí tẹo xong là a la xô kéo ghế ngã, đút xe county vầu, rùi tiến hành lấy máu hàng loạt, nhưng đưa về mới test cực chuẩn rùi loại ra máu nào đủ điều kiện lưu kho để chuyền cho bệnh nhân khi có yêu cầu từ bác sĩ. Đù má, mẫu máu nào, bịch máu nào cũng đều có chữ ký của em kỹ thuật viên chịu trách nhiệm chứ khơi khơi đéo đâu. Em kỹ thuật viên test máu nào vớ vẫn lên giường ngay với Anh chứ đéo đùa he he, quên, lên đường!

   

  Chán Ku quá, Anh đi ngủ đơi, đéo biết ai xanh he he!

 2. #2 by voong ngau pin on 2011/07/26 - 00:04

  cám ơn cô conlete, giá nài thì hơn rẻ nhỉ, có lẽ nó cho máu vào túi ni lông rồi buộc túm lại dcm, cô có cái link nào đắt hơn thì ném cả cho anh dcm , phen nài anh quyết làm giàu he he he ,,,, đéo quên cô đâu he he

 3. #3 by conlele on 2011/07/26 - 00:08

  @Pín: Đọc thêm cái này: Chiphí tiếpnhận một đơnvị máu chuẩn


  Và cái này: Lời hay lỗ?

 4. #4 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/26 - 00:16

  @ Hoàng Con, con còn nhớ tật móc dử mũi và mút lõ mũi để nhấm nháp mà bố vẫn động viên con luyện tập hay không. con cũng còn nhớ năm con 2 tuổi đã biết tắm khô như hồi bố tạm nghỉ ở 6 năm ở 3 Sao hay không. Con còn nhớ mẹ con ngày đên  cắn chấy trên đầu cho con không…… hả thằng con mất dậy kia

  @  Cặc aka Pín . Mụ đéo việc dì phải quan tâm về việc hiến aka bán máu zậy, hay là về Lừa bị Cụ lừa hết Tơn dồi đi hiến máu hòng kiếm cốc nước mía hử. Tiên sư mụ, mụ quan tâm tới chi phí của bỏn làm dì. Đại khái mụ đừng so sánh giá bán máu Lừa  với Lợn ( aka da trẳng ). Mụ chỉ cần quan tâm dá mua thế nào thôi. Ở lừa nếu mụ có thẻ hiến 1 lít máu thì mụ sẽ được ưu tiên nhận được 1 lít ko mất tiền ( về lý thuyết) nếu mụ hành kinh dong gây mất máu. Nói về độ an toàn thì Lừa hay Lợn cũng thế, cũng nhiễm lung tung các loại, kể cả HIV mụ ợ. Ở Lừa đã bệnh thì tốt nhất là chết mẹ nó đi, truyền máu làm dì cho mất công Hoàng Bố aka Bố Tướng còm dư này hử con mụ kia

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 00:40

  @Nhất Liệt:
  Thế mỗ mới bẩu bọn Kiến Tây pro hơn Kiến Ta.
  1 cuộc site survey ở đây thường diễn da khoảng 2 đến 5 ngày, tùy khoảng cách bao xa mới cả khu đất bao dộng mới cả thằng Kiến có yêu nghề lắm không.
  Thời gian trên bao gồm đi lại, chụp ảnh choách choách, bú diệu và tỉn phò.

  Có mà khảo sát các thứ cái cục cứt ý.

  Còn nhà ở VN xây lên như ./ là vì chủ đầu tư bây giờ tuyền bọn như Mụ Thối. Tức là chỉ nhõn có tiền, đéo biết  ./ gì dưng lại cứ nổ choạc choạc rồi góp ý toẹt toẹt. Kiến trúc sư thành mẹ kiến trúc hư or kiếm chác xu. Nhà không xấu mới là lạ.

  À mà mỗ đương nghi con Mụ Thối nài đương ăn nằm mới cả con chó quắt ở tòa nhà xuân xuân đéo gì ở phố mang tên bố anh Nổ của mụ mủ ý. Đéo biết phải hông ta?

  @Jo:
  Đợt rùi mỗ lên Lầu Cây có nhậu ở Sapa mới cả mấy ông anh. Bỏn nói chiện có cái dự án của bọn Điên nặng, nghe sơ qua giông giống cái cô nói nên mỗ hỏi thôi.

  Bọn Điên nặng thì tháng đéo nầu mà mỗ chả gặp CTV của bỏn? Đóng tiền điện chứ đéo. Hehe

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 00:44

  Thôi mỗ cút đi ngủ đây.
  Con Mụ Thối thâm vãi lìn. Nổ choạc choạc làm mỗ mất thì gian chưởi nhau, đéo nghĩ được Dị Triện.

  Mai vậy.

  Đương đoạn ân ái mới Ivan Chuối nhể.

  Biết thế đã hehe

 7. #7 by voong ngau pin on 2011/07/26 - 00:44

  @ già đéo đều
   Anh đồng ý bọn bỏn test nhóm máu a b c d và những gì tiện thể test đc luôn vì đằng nào cũng 1 công test, nhưng hiv hay viêm gan b thì nó chỉ vài bịch ví dụ vớ đc thôi dcm cô đéo hiểu Lừa rồi ,,, cô ngủ mẹ đi mai anh giải quyết cô,,

 8. #8 by nhất on 2011/07/26 - 00:57

  @Tran
  Mầy vẫn chưa hiểu ý anh, nhưng quá đó anh biết mầy chả biết mẹ gì về kiến trúc cơ bản. Mầy nói Pro ở đây không chính xác, mà phải nói là bài bản, tiếng Anh là gì anh đéo biết hehe. Bài bản thì thằng nào học hết năm thứ 2 kiến trúc cũng phải học rồi. Việc xây căn nhà sao cho nó đứng vững hàng trăm năm, đẹp và tiện dụng là kiến thức cơ bản mà thằng kiến trúc sư phải nắm được.
  Túm lại là thằng kiến trúc Lừa hay Tây đều được học bài bản gần như nhau. Nhưng thằng Lừa thì đéo bao giờ dùng đến vì đéo ai bắt nó dùng. Đéo dùng thì ngu đi, cho nên mỗi khi cần xây cái gì đó xịn một chút là phải nhờ đến thằng quen tay Khoai Tây.
  Cái nầy phải bảo Sành nhợn vào kể trải nghiệm về bọn kiến trúc sư Khoai Tây. Anh thì tự nhiên mà có kiến thức lù lù ở trong củ sọ ý, đầy ăm ắp. Vào chỉ bảo  chúng mầy cho vui.

 9. #9 by nhất on 2011/07/26 - 01:08

  Thằng Jo có miếng đất ngon nên ngắm nghía tham khảo cho kỹ , nói chuyện với KTS cẩn thận trước khi vẽ , chứ chưa nói đến xây.
  Bọn Tây thích xây nhà trên núi, theo anh bởi vì nó vắng vẻ , gần thiên nhiên và có view. Đì mé những miếng đất đồi có view đắt lòi kèn nha chi bộ. Cứ tưởng tượng cảnh nằm tỉn vện cạnh trăng sao và dưới kia lấp lánh đèn thành  phố, chim kêu vượn hót ui dời cực khoái phải bằng 3 lân nằm trong 4 bức tường.

 10. #10 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/26 - 01:08

  học hết năm thứ 2 kiến trúc cũng phải học rồi. Việc xây căn nhà sao cho nó đứng vững hàng trăm năm, đẹp và tiện dụng là kiến thức cơ bản mà thằng kiến trúc sư phải nắm được.@ Mỗi aka 1 
  Chao ơi, hệ quả của quá trình làm tư duy thụ động  thật khó thay đổi thay đổi làm sao, kể cả ở 1 môi trường tốt mà tệ hơn là còn phải lôi bè kéo cánh, 1 đặc chưng Lừa mỡ. Sao cứ phải lôi Sành lôi sỏi ra nhỉ???
 11. #11 by Sành on 2011/07/26 - 01:14

  Sư bố chi bộ! Anh duyệt cồng phát nầu. Anh nghe loáng thoáng chi bộ đang bàn về kiến trúc mới cả xây dựng gì đấy, đừng làm anh ngứa nghề nha!

  Thằng em dại anh là trưởng khoaX ĐHXD Hà nội sang đây thăm mấy công trình của anh mà vãi cả đái. Hắn bốc nguyên bản vẽ của anh mang về xây một quả biệt thự bên Vĩnh phúc.
  Biệt thự bên này bọn anh thiết kế, tính toán cho cả trăm năm. Công nghệ thì luôn phổ cập kỹ thuật hiện đại tiên tiến nên giá thành cho một biệt thự tây ở Lừa sẽ rất cao.
  Một nghịch lý trong ngành xây dựng Lừa và Đức là sự chênh lệch về tiền công và tiền vật liệu. Ở Đức giá vật liệu rẻ nhất nhì châu âu và chủng loại phong phú nhưng tiền công thì tương đối đắt, khoảng 40euro/ 1giờ (standard), còn ở Lừa thì ngược lại vật liệu đắt tiền công rẻ.
  Đã có lần anh bảo thằng em anh chuyển giao công nghệ xây biệt thự tây ở Lừa nhưng nó bảo là không khả thi vì dân Lừa mình chỉ thích ăn xổi, chỉ cần nhìn quả nhà hoành tráng là ok chứ bất cần biết tuổi thọ nó là bao lâu nên giá cao hơn bình thường là không ổn.
 12. #12 by nhất on 2011/07/26 - 01:18

  Thằng Bố Tướng ngu hơn cứt của anh, bè cánh cái bừu anh ý. Anh cần đéo!  Sao mầy không vào bật anh đi đồ con  bò? Không biết gì thì câm mồm về chỗ vểnh tai lên.

 13. #13 by nhất on 2011/07/26 - 01:27

  @Sành
  Anh mà ở Lừa thì anh biết phải làm gì để làm giầu và làm cuộc cách mạng xây dựng ở Lừa. Địppẹ nhà anh xây ở Lừa sẽ đéo cần điều hòa nhiệt độ nha. Điện thì tiết kiệm tuyệt đối và nước nóng để rửa trym thì hehe, năng lượng mặt dời.
  Sành phải có tư duy chiến lược, kế hoạch đầu tư , nghiên cứu vỹ mô, vy mô, làm plan cụ thể thì mới mang ra thuyết phục Bê , rồi Bê đem ra bắt Lừa làm thì mới xong. Ai lại đi thuyết phục cái thằng KTS quèn.

 14. #14 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/26 - 01:27

  Mụ Nhất Lừa mỡ đừng nóng tính mất tư duy đi vậy,  Hoàng Bố đã trích nhời mụ rồi mà sao mụ còn hỏi lại Hoàng Bố. Mụ có biết học hết cơ bản Kiến Vịt là học những môn gì không. Thôi, mụ không dùng thì anh dùng vậy, như còm dưới đít của Nhất,  Sành ấy – sư phụ Bố Tướng đã nói  thầy bọn bỏn còn phải sang Sành học vôi vữa cao cấp đó thôi. Tệ thật, không những Lừa nội chém khỏe mà Lừa lai Lợi còn chém khỏe hơn

 15. #15 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/26 - 01:36

  Điện thì tiết kiệm tuyệt đối và nước nóng để rửa trym thì hehe, năng lượng mặt dời.
  Sành phải có tư duy chiến lược, kế hoạch đầu tư , nghiên cứu vỹ mô, vy mô, làm plan cụ thể thì mới mang ra thuyết phục Bê , rồi Bê đem ra bắt Lừa làm thì mới xong. Ai lại đi thuyết phục cái thằng KTS quèn.
  Lại 1 tư duy ấu trĩ của Nhất. Nhất ạ, ko phải cái dì cũng áp dụng ở Lừa được đâu. Anh ví dụ như Đức Nhợn giờ thì mụ thuyết phục  xây Điện hột nhân tiếp đi
  Còn về các thứ cao siêu như Nhất định thuyết phục Bê để làm giầu thì Nhất càng nhầm to. Đơn cử về điện chẳng hạn, nếu không phát triển thị trường điện thì cái món điện mặt giời của Nhất sao mà làm được. Mà để cái món thì trường điện Lừa phát triển thì cái sơ đồ điện 7 cũng chưa có cái món điện theo ý đồ của Nhất đâu ( ý Nhất là hộ gia đình nếu dùng điện mặt dời thừa thì có thể bán lại được hử, con mụ mơ mộng kia ) mà nói về thị trường điện với các loại thị trường mà Nhất đòi làm kế hoạch thuyết phục Bê hả… Ôi ôi, Hoàng Bố đâu đầu quá, Hoàng Bố xin phép mụ không dám bàn nữa
 16. #16 by Sành on 2011/07/26 - 01:37

  Nếu anh mà làm việc ở Lừa thì anh sẽ tư vấn cho khách hàng xây tầng hầm thay vì xây thêm một tầng cao. Tính hợp lý của nó như thế nào thì anh cũng bàn qua một tí.

  – Tầng hầm với hệ thống thông hơi tốt sẽ là nơi lý tưởng để cả gia đình tránh rét vào mùa đông và tránh nóng vào mùa hè.
  -Tầng hầm giống như giàn móng chìm giảm thiểu sự cố lún, nghiêng
  -Tầng hầm thi công đơn giản hơn tầng cao suy ra chi phí giảm
  -Tầng hầm cách âm rất tốt nên làm Party Room hay phòng nghe nhạc mà không hề ảnh hưởng đến hàng xóm
  Nói chung ở Lừa xây nhà có tầng hầm có rất nhiều lợi ích mà anh chưa liệt kê hết.
 17. #17 by nhất on 2011/07/26 - 01:46

  @Bố Tướng
  Anh biêt ngay mầy biết mẹ gì về kiến trúc mà nổ với anh. Đừng lảng chủ đề là xây nhà nghỉ cho thằng Jo nghe mầy, anh nói sai chỗ nầu thử chỉ cho chi bộ nghe coi. Sau đó anh sẽ diệt mầy về điện mặt dời, đồ con bò .

 18. #18 by nhất on 2011/07/26 - 01:49

  @Sành
  Xây tầng hầm thì bọn xây nhà hàng, KS nó  làm rồi, có chó gì mới đâu. Nhưng sáng kiến đó vẫn chưa thể làm cách mạng xây dựng ở Lừa được. Từ từ để anh trình bầy tham luận. Đi ỉa phát đã nha.

 19. #19 by Sành on 2011/07/26 - 01:56

  @ Hoàng bố

  Anh biết cô là thằng nào rồi nhé, cấm cãi anh không thì anh lôi tên cúng cơm ra anh chưởi đấy. Hờ hờ!
  Thằng Nhất nó chỉ nói đại ngôn một tí thôi chứ nó cũng thừa biết là nhiều thứ đéo thể áp dụng vào Lừa được.
 20. #20 by Sành on 2011/07/26 - 02:03

  @ Nhất, Anh đang nói đến nhà ở hay biệt thự chứ không nói đến công trình puplic

 21. #21 by nhất on 2011/07/26 - 02:09

  @Sành Muốn xây tầng hầm ở Hà nội hay SG chắc phải đợi đến khi nào giải quyết được vấn đề thoát nước. Anh tính ra cũng phải gần trăm năm , hố hố

 22. #22 by Sành on 2011/07/26 - 02:38

  Địt mẹ, vừa viết xong cồng dài trả lời Nhất về vụ cửa sổ hôm nọ mà bị yà hú nó nuốt mất.

  Đây Nhất xem quả ảnh này thì biết độ dày của tường như thế nào nên dùng công nghệ Energy House ở Lừa để khỏi cần điều hòa là rất khả thi. Nhưng địt mẹ, bọn Lừa tiếc tiền xây nhưng lại hào phóng tiền mua điều hòa và tiền điện thì cả trăm nbăm nữa Lừa chỉ ăm buỡi ăn bưỡi!
 23. #23 by Bố on 2011/07/26 - 05:23

  nhìn nhà cửa ở lợn, từ cac túp lều đến các quả hoành là biết ngay lối tư duy bừn nông cố hữu: ăn xổi ở thì, bất mãn với mỹ thuật, khinh nghề Kiến trúc, bầy đàn adua, xây với tất cả quyết tâm chính trị, đéo sợ, đéo giống ai…

 24. #24 by Bố on 2011/07/26 - 05:27

  anh đố mấy em kts ở đức hiến kế xây nhà hàng, siêu thị ở lợn dưới lòng đất đấy.

 25. #25 by Cu on 2011/07/26 - 06:04

  Sành ! Đồng chí không nên dọa lừa bằng quả tường dầy như vậy ! Anh chắc chắn với Sành quả tường của Sành phải có 2 lớp Dämmung , mỗi lớp không dưới 10 phân.
  Nhà anh đang ở xây năm 2008 tường cũng không dầy như thế, hệ thống sưởi không dùng nước nóng của thành phố , mà cũng không dùng Solar, mà dùng nhiệt từ lòng đất(Erdwärmepumpe). Sành biết công nghệ này chửa?

 26. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/26 - 06:14

  Một trong những khácbiệt cơbản để phânbiệt conngười và độngvật ngusi, là nănglực cảmnhận cái-đẹp, cùng với đó là hammuốn vươn đến sự hoànhảo và tinhtế trong đời-sống tinhthần.


  Tôi muốn nói đến kiếntrúc, nềnmóng cơbản nhất để hìnhthành và pháttriển một nền vănminh (civilization) đúng nghĩa.

  Và các anh các chị (a.k.a lũ…) nhìn xem, cái-gọi-là kiếntrúc Lừa hiệnnay, nó ra làm sao:
  Mẹ kiếp, chính là nó, là Nhà Ống, món đặcsản vănhóa độc-nhất-vô-nhị mà tuyềnthể địacầu không đâu có, ngoài Lừa. Nhà Ống khốn-kiếp phôdiễn và là minhchứng nổibật, rõràng và toàndiện nhất cho toànbộ hệthống tưduy cùng nền mỹhọc của dântộc Lừa, loại độngvật không được xếp cùng đẳngcấp với con giòi.

  Các anh để-ý cách chúng nó (bọn Lừa) chỉ đủ sức (hay chỉ muốn?) sơn mặt-tiền của căn Nhà Ống, và bỏmặc hai bên hông côngtrình trởnên xoám nghoét kinhtởm ra làm-sao. Nếu đó không phải bằngchứng của tưduy ăn-xổi-ở-thì, vô liêmsỉ, không quantâm đến danhdự bảnthân cũng như kệ mẹ mọi yếutố luânlý và đạođức, thì còn là cái gì?

  Bọn kiếntrúcsư các anh, cũng như tầnglớp tự-nhận-là tríthức, hãy ra biển mà làm mồi cho cá-mập.

  Bởi người có tựtrọng sẽ chết ngay sau khi nhìn thấy Nhà Ống…

  Chính Nhà Ống là một trong nhiều thứ đang góp phần giết chết dântộc này, làm titiện thêm những cáthể vốn rất titiện, làm bầncùng thêm đờisống thịdân vốn rất khốncùng. 
 27. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/26 - 06:19

  Tay Na-Uy thượngđẳng kia là dành cho xứ Lừa mới phải:


 28. #28 by Sành on 2011/07/26 - 07:03

  @ Cu

   Công nghệ Erdewärmepumpe đã có hàng chục năm rồi, tuy nhiên giá thành quá cao so với các công nghệ Energiespar khác nên tỉ lệ công trình sử dụng Erdewärmepumpe rất thấp.
  Công nghệ này là khoan sâu xuống lòng đất và bơm xuống đó chất đéo gì rồi lấy nước nóng lên, rồi lại bơm nước lạnh xuống, anh chỉ nhìn thấy vài lần nhưng anh không rõ lắm về nguyên lý
  Giá thành cho một system này khoảng 50k Euro mà chỉ tiết kiệm được 70% Heizkosten nên bản thân anh cũng không lựa chọn giải pháp này.
  Dưới đây là hình ảnh khoan thi công hệ thống Erdewärmepumpe:
  Erdwärmepumpe, Geothermie, Erdwärmepumpen, Wärmepumpentechnik, Erdwärmesonden, CO2-Sonden, Erdwärmesonde, CO2-Tiefensonde, Tiefensonden, Erdwärmepumpe im Wasserschutzgebiet, Sole-Sonde, Erdwärme, genehmigungspflichtige Bohrung
  @Lói, Chưởi hay lắm, anh thích sự thẳng thắn như Lói. Hờ hờ!
 29. #29 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/26 - 07:04

  @ Mỗi : Đấy, đấy. Mụ lại nóng tính lên rồi lại làm cho chí tuệ ngùn ngụt bốc ra khỏi đầu mất rồi. Hoàng Bố aka Bố Tướng aka Cái Đéo Dì Nữa đang định giảng cho mụ về sự đào tạo khác nhau cơ bản giữa Kiến Lừa với Kiến Lợn mà mụ lại hiểu ra chủ đề về nhà mụ Do là thế nào. Mụ không những nhận biết  có vấn đề mà mụ lại có tính bè cánh, một đặc chưng Lừa cơ bản làm Hoàng Bố rất sợ, không dám tiếp kiến mụ nữa. Có lẽ mụ nên nghe theo lời khuyên của mụ Lói tự kỷ đi. Hoàng Bố thật

  À mà nhà dân thì cần buỗi dì xây nhà chăm năm hả mấy con mụ đầu óc có vấn đề kia.

   

 30. #30 by Sành on 2011/07/26 - 07:16

  À, anh vừa tìm thấy một clip nói về công nghệ Erdwärmepumpe. Địt mẹ, nó khoan sâu vãi đái mới lấy nước nóng từ lòng đất lên.


  <object width=”425″ height=”349″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/A9go9oVZnME?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0″></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/A9go9oVZnME?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”425″ height=”349″ allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed></object>
 31. #31 by Sành on 2011/07/26 - 07:20

  Clip đây


 32. #32 by chonten_giday on 2011/07/26 - 08:08

  Chào Zì và Chi bộ!
   @ A Đỉnh Cao Chói Lói.
   A biết k, chết đi được lại HP hơn sống ấy
  chứ…Nhưng làm được k? A làm được??? Nhẽ bởi a là tinh hoa, còn e, k thể giải quyết mọi vấn đề ntn được: http://www.tuvanmatuy.com/me-ep-3-con-uong-thuoc-doc/ hay thế này: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/me-cho-3-con-nho-uong-thuoc-diet-co/a17389.html;…
  @ Anh Cocacola: Anh à, e đã quan sát và đưa bé đi khám phụ khoa rồi chứ( e đã hi vọng bé bị PK hay giun kim gì đấy mà không phải). Bé k bị trầy xước, k thấy tiết dịch. E có trò chuyện với bé, bé bảo k bỏ tay vào trong, chỉ kẹp ngoài quần thôi (thường chỉ là hai chân xoắn vào nhau…).
   Nghe bạn e bảo a là BS? Nếu có thể a tv thêm cho e nhé. Cảm ơn a nhiều!
   @ Ch Conlele. Thời gian chưa sinh, e cũng cho cháu tham gia sinh hoạt ở Cung thiếu nhi, mua truyện, đĩa phim HH, đồ chơi…Em bỏ bê hai đứa nhỏ để bám sát cháu. Từng thủ thỉ dỗ dành, doạ dẫm (như mama Trung Tướng) rồi thậm chí vài lần không kiềm chế nổi e đã đánh nữa, nhưng bó tay. Bố cháu thì e k nhờ cậy được rồi. A ấy đi làm xa, vài tuần về lần.
   Ch biết k, nếu là bé trai chắc e đỡ lo hơn đấy. Giờ thấy lớp trẻ sau này sống thác loạn e sợ lắm…
   Cảm ơn chị đã để ý giúp e nhé!
   
   
 33. #33 by tieuthithi on 2011/07/26 - 08:16

  @em Gì Đấy : 

   Em đừng nghe các già hói mà mặc kệ bé không làm gì . Em hãy mang ngay bé đến Viện Nhi- khoa Nội tiết để kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết. Con gái em đã có biểu  hiện bị dậy thì sớm . Bé mới 8 tuổi( mới  học lớp 3 phỏng ?)  Vậy là còn rất nhỏ. Chắc chắn bé chưa thể cao hết chiều  cao có thể được thừa  hưởng từ ba mẹ . Nếu cứ để tự nhiên thì chỉ một  hai năm nữa bé sẽ thành thiếu nữ. Đầu sụn sẽ đóng xương không dài ra được, đến tuổi trưởng thành bé sẽ lùn hơn so với các bạn rất nhiều . 
   Khi xác định được đúng là bé bị dậy thì sớm mà không phải do bệnh , bác sĩ sẽ cho bé dùng một loại thuốc để  ức chế vùng não chỉ thị các việc dậy thì nầy , đại loại thế… khi ngưng thuốc bé sẽ tiếp tục dậy thì bình thường. Trong lúc đó bé có đủ thời gian để cao hết chiều cao do gien quy định mà ko bị trở ngại gì .
   Em nên  làm việc này ngay , nếu để thêm một năm nữa (khi bé đã có kinh) là đã muộn. Thuốc sẽ ko có tác dụng .
   Nhân tiện đây nhắc các bựa nầu có con gái từ 3-8 tuổi phải để ý theo dõi , nếu thấy có hiện tượng dậy thì sớm phải đi khám ngay kẻo để qua lứa tuổi nầy là không kịp. Đừng thấy bé cao to hơn các bạn cùng lớp mà mừng . Sau nầy khi các bạn lớn  thì mình lại đứng yên tại chỗ . Rất thiệt thòi cho bé .
  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:42

   Hehe bắtquảtang em Thi Còi nghe bọn bácsĩ Lừa fán bậy.

 34. #35 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 08:16

  @Nhất Liệt.

   

  Đéo biết gì thì nín. Nổ hiên thiên giống Mụ Thối nghe chối bỏ mẹ.

   

   

  @Sành

  Cô ở Đức nhợn, thi thoảng bọn sang Viện Gớt làm mấy quả chiển lãm hoành phết.

  Về cơ bản khí hậu Đức mới Việt khác nhau. Ốp nguyên sâu được. Tỷ như hồi bọn Sâm mới sang đây, cứ gân cổ đòi cho tường dày có lớp cách nhiệt. Rùi cho hệ sưởi điện dưới sàn, rùi mở cửa sổ nhỏ, rùi trần có nhõn 2.7 ~ 2.9, rùi bla blo…

   

  Thế là đéo ổn rùi, phỏng?

   

  À, cô đã sang Anh lợn thăm quả Bed Zed chưa? Kể mỗ hóng mới!

 35. #36 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 08:23

  @Lói đồn:

  Đéo biết thì đừng hóng hớt các cụ rùi nhẩy vầu nói leo nha.

  Lần nài mỗ nói nhẹ nhàng. Gúc thử quả key word “The dutch row house” đi đã rùi hãy nổ.

 36. #37 by trungduong on 2011/07/26 - 08:40

  Cô chonten_giday,

  Chỗ mà cô Mít hướng dẫn cho cô có giải thích một phần, có thể cụ thể hơn là con nít từ lúc mới sinh đến ba tuổi đều có làm việc này nhưng vì quá nhỏ nên chúng ta không để ý. Từ 6 đến 12 tuổi thì nửa giai và 1/3 gái đều có làm. Lớn hơn thì 15 trở đi thuộc về sinh lý.

  Việc bây giờ cô làm là nói chuyện với con để có hiểu vì sao như thế. Theo như các bác sĩ tâm lý thì những đứa bé trong tuổi này làm việc ấy vì stress hoặc có những lúc khó khăn. Việc này làm dịu lại. Và nếu những việc khó khăn kia qua thì việc “thủ dâm” cũng bớt. Như cô nói thì chông cô đi vắng thường xuyên và lâu ngày, vậy có thể làm ảnh hưởng đến con.

  Vậy thì cô nên đi kiếm các sĩ tâm lý mà hỏi chuyện cho cháu, nếu hơn nữa thì bác sĩ sinh lý vậy. Vì nếu việc này tăng sẽ ảnh hưởng đến cháu sau này khi trưởng thành trong tâm, sinh lý. Có thể nó không kiếm được lối ra một mình và càng phạt, càng dọa thì nó càng thụt lại. Để lâu có thể bị trẻ con lối xóm biết cười nhạo thì áp lực quá cao.

  Thà rằng tốn kém một tí để hiểu nguyên nhân và trị liệu. Chứ cứ dẫn đi sinh hoạt là không xong đâu.

 37. #38 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/26 - 08:56

  @em Đây:


  Tôi nói đùa thôi, hãy xem tôi như thằng dởhơi, và đừng bậntâm.

  It was a silly joke and I’m a fool, so don’t bother!

  Nice day! 
 38. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/26 - 09:05

  Ôi Nhà Ống. Địt-mẹ Nhà Ống, Nhà Ống giết chết xứ Lừa. Địt-mẹ bọn kiếntrúc-sư Lừa, too:


 39. #40 by Hoaimien on 2011/07/26 - 09:12

  Nếu cứ để tự nhiên thì chỉ một  hai năm nữa bé sẽ thành thiếu nữ. Đầu sụn sẽ đóng xương không dài ra được, đến tuổi trưởng thành bé sẽ lùn hơn so với các bạn rất nhiều . @ Chị Thi

  Thông tin đó có nguồn không chị? Quả thật, em để ý khá nhiều trường hợp, thấy các bé gái dậy thì sớm (thường thì cấp 1 to lớn vượt trội so với các bạn đồng lứa) nhưng sau đó thì dừng lại rất nhanh và kết quả là bị lùn. Thường khi trưởng thành thấy số này chẳng vượt quá được chiều cao 1,55 là mấy.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/26 - 11:42

   Không có nguồn đâu em, mà tuyền zo bọn bácsĩ Lừa nói cả.

 40. #42 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/26 - 09:14

  Các anh các chị (a.k.a lũ…) biết gì không. Bọn Lừa, ngoài vôvàn thói hư tật xấu, còn một đặctrưng sinhhọc vôcùng nổibật, là thói “gân cổ cãi bướng” (not “gồng mình đạođức). Sởdĩ tôi phán đây là đặctrưng mang tính sinhhọc, vì thói này ăn vào tếbào Lừa rồi, không cách nào cứu-chữu được, trừphi dùng Tsar Bomba.


  Tsar Bomba là gì? Mời Google.

  Bọn kiếntrúc-sư Lừa, cũng như bọn khốn kýgiả Lừa, thừa biết, hơn ai hết, ngành của chúng tệmạt chóchết và gópphần dìm xứ Lừa xuống bùn, ra sao. Nhưng hễ có ai đụng đến “chỗ nhạycảm”, bọn chúng ngay lậptức (right away/immediately) phảnứng, bằng cách gân-cổ cãi, và cãi rất hăng, thay vì biết-thân-biết-phận mà imlặng.

  Đại loại:
  A: “Địt mẹ bọn giáo (viên) Lừa” (tiênđề này luôn đúng).

  B: “Địt mẹ mày sai, vì mẹ tao là giáo viên nên tao biết, bả rất thương học sinh rất tậntụy blah blah blah…”
  Lũ ngu hãy nhớ: khi chúng ta (cứ-cho-là) thuộc thiểu-số tốt trong một đa-số xấuxa, nghiễmnhiên chúng ta phải chấpnhận bị quyđồng về đa-số kia, và hãy câm mồm khi điều đó xảy ra. Nếu đauđớn quá chịu không được, thì xin mời xơi thuốc diệt chuột.
 41. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/26 - 09:22

  @em Hoài Miên.


  Thôngtin đó là chínhxác, em ạ. Dậythì sớm đã được chứngminh là do dinhdưỡng đầyđủ, cộng thêm nhiều yếutố khác (cảnh tìnhtứ luyếnái trên truyềnhình tácđộng vào bộnão trẻ).

  Vậy khi phụhuynh chúng ta đã không làm chậm được quátrình này, thì hãy hướng contrẻ thamgia một môn thểthao pháttriển thểchất nào đó từ khi còn bé (<8 tuổi), chẳng hạn như bơi, vốn đơngiản và không cần đầutư nhiều, để chúng pháttriển xương tốiđa. Người da trắng rất trútrọng thểthao cũng vì nhẽ này.
 42. #44 by Mr. Tran on 2011/07/26 - 09:42

  Lói đồn ngu dưng được cái chưởi rất nuột.

   

  Ti nhiên nghe bài diễn văn vửa dồi thấy giống bài Mụ Thối chưởi kền kền hồi hổi vãi.

   

   

  Có nhất thiết phải thảm hại thế hông cô?

 43. #45 by hùng hục on 2011/07/26 - 10:15

  @Lói


  Chưởi nuột đấy, dưng sai cơ bản ở chỗ bọn kiến trúc sư Lừa có tác động được vào kiến trúc Lừa cái buồi ý! Địt mẹ, nạn nhà ống phải hỏi 2 chỗ:
  – Vy mô, hỏi chủ nhà (chủ nhà giả nhời ơ địt mẹ đất hình dài đéo xây nhà ống thì xây hình lồn à!).
  – Vỹ mô (cái nài quan trọng hơn), hỏi Bê tại sao phân lô bán đất.

  Nếu hỏi kiến trúc sư:
  – KTS xây nhà: ơ anh ơi địt mẹ anh chứ chủ nhà nó có mảnh đất hình dài, bảo em thiết kế nhà ống, em thiết kế khác để em ăn buồi hử.
  – KTS quy hoạch: ơ anh ơi địt mẹ sếp em bẩu quy hoạch chia lô, em đéo chia lô để em ăn buồi hử.

  Anh cũng trân trọng đề nghị Lói đéo chưởi kiểu “bú thuốc chuột” nữa. Chưa bàn đến nội dung, dưng chưởi quá dai và quá monotone (aka lải nhải) mần anh dức củ sọ và ức chế lắm. Đề nghị các bựa viên khác nếu có cùng cảm giác nên share với Lói. Không làm phiền người khác nhẽ cũng là một nét văn minh của da trắng thượng đẳng phỏng Lói?
 44. #46 by hùng hục on 2011/07/26 - 10:19

  Honestly, anh khuyên Lói nên tìm một bác sỹ tâm lý (da trắng nếu Lói không tin vào bs Lừa) để khám và có phương án điều trị. Tìm đến bác sỹ để khám định kỳ thậm chí khi chưa có dấu hiệu của bệnh là một thói quen văn minh mà da trắng thượng đẳng vẫn có trước giờ.

 45. #47 by AQ on 2011/07/26 - 10:21

  Hiahia cô Lói: Cô chửi Nhà Ống xứ Lừa (và hầu hết các thứ khác của Lừa) quá nuột, dưng có khi nầu cô nghĩ đến một kiểu kiến trúc (đại loại thế vì anh đếch phải dân kiến trúc) “non-nhà ống” cho diện tích đất 4x20m or nhỏ hơn không nhẩy?

   

  Dì mé cô chỉ được cái chửi là tài hehe.

 46. #48 by Đéo Bựa on 2011/07/26 - 10:22

  Con Pín muốn chửi nhâu về hiến máu thì trước hết phẩy đi hiến máu đã rồi hẵng về chửi, đéo biết gì mà cứ nổ bô bô.

  Trước khi hiến máu cô phải làm một tờ khai bâu gồm tên, tuổi, số điện thoại và khai qua tình trạng sức khỏe của cô, qua tờ khai này sẽ loại được một số đứa. Tiếp theo sẽ tới khám về tim mạch, huyết áp. Tiếp nữa sẽ xét nghiệm máu rùi mới được hiến máu. Mỗi bịch máu hiến xong sẽ được đánh mã số, phần máu thừa nằm trong ống truyền sẽ lại được đưa vầu lọ thí nghiệm đánh số đàng hoàng.

  Chỗ anh thường có bọn thuộc Trung Tâm Huyết Học (hay mẹ gì đấy đéo nhớ) đến để huy động máu. Mỗi chú đi hiến về sẽ có một phần quà trị giá chắc chưa tới 200k. Sau vài tháng, chú nầu máu có vấn đề sẽ hân hạnh nhận được điện thoại từ Trung tâm thông báo. Địt cụ cô chứ ở đó mà chờ nó có HIV cửa sổ mới lại Gan B.

  Anh nặng 65kg hiến 250cc thấy đéo có vấn đề gì, cũng chả thấy khỏe thêm, dưng anh khuyên các cô nếu có cơ hội thì nên đi hiến máu cho cộng đồng.

 47. #49 by chonten_giday on 2011/07/26 - 10:33

   @ Đỉnh Cao Chói Lói

   K! Có thể a nói đùa, nhưng e nghĩ a nói đúng. Mọi vấn đề của bọn “Lừa”, xứ “Lừa”, trong đó chắc chắn có e, chỉ giải quyết triệt để bằng thuốc chuột…
   Cảm ơn a! Chúc a vui.
   @ Anh trungduong
   E đã cố gắng hạn chế mọi ảnh hưởng của cs gd tới TL con. Nhưng a biết đấy, gd ở xứ Lừa, được mấy mái ấm đúng nghĩa. So với nhiều đứa trẻ khác, con e sống trong môi trường tốt hơn, ví dụ như ít phải chứng kiến bố mẹ xung đột, không được xem phim người lớn,…Sao trường hợp này chỉ con e bị? Hay nhiều đứa trẻ khác thời nay cũng vậy mà e không biết?
   Còn chuyện đi BS TL, e cũng đã nghĩ đến, nhưng bạn e bảo nó cũng có vấn đề cần gặp BS TL, nó có hỏi Zì, Zì bảo, BS TL chỉ toàn vớ vẩn thôi, không giải quyết được vấn đề gì. BS sinh lí lại còn tệ hơn. Bạn e bị bệnh hỏi: sao đau nhiều lúc cùng chồng, BS kt giúp e có bị bệnh gì k? BS trả lời, Thì đấy, máy móc kt (soi, siêu âm, xét nghiệm) k có bị gì, vậy chắc khô âm đạo cũng nên. Về mua vitamin E mà uống. Hết.
   A biết không, e rất lo lắng và đã cố tìm giải pháp giúp cháu. E cày nát mạng để tìm “nguyên nhân bé thủ dâm”,”cách hạn chế bé thủ dâm” ” Làm gì khi bé thủ dâm”… Và e bế tắc. 
   Cảm ơn a đã chia sẻ cùng em!
   @ Chị tiêuthithi
   Cảm ơn chị nhiều về ý kiến trên. Em sẽ đưa cháu đi KT. Chị cũng làm mẹ, chắc chị hiểu tâm trạng e hơn. E giờ như người có bệnh bái tứ phương. Có thể giúp e thêm được gì e mong chị lưu ý giúp. 
   Cầu chúc cho chị luôn là một người mẹ HP.
   
 48. #50 by leloi on 2011/07/26 - 10:42

  Anh dừ rồi nhưng vẫn thỉnh thoảng đi hiến máu. 

  Lâu lâu hiến một phát thấy người giảm trì trệ, tươi mới hơn hẳn.

  Đéo hiểu tại sao bọn lừa lại sợ hiến máu thế chứ. ??????????????

  Nhẽ đéo đâu bọn lừa u mê, keo kiệt nên chỉ sống trong sợ hãi mới lại bo bo, đéo biết đến vì cộng đồng là gì nhỉ ???

 49. #52 by AQ on 2011/07/26 - 10:52

  @Em chonten_giday:

   

  Em cứ thanh thản mà enjoy cuộc sống em nhé. Em đừng có nghe tên Lói chửi rùi ám ảnh hông tốt em ợ. Tển chửi để xả stress đới em, đừng thấy tển chửi nuột mà ám ảnh nhé.

   

  Take it easy đi em. Đời còn nhiều người khổ hơn mình nhiều lắm, em cứ nghĩ như thế sẽ thấy thoải mái hơn. Em nên nghe cô Thi đem bé đi kiểm tra, y học bi chừ nhiều cái tiến bộ lắm, biết vấn đề thì vẫn yên tâm hơn.

   

  Em đừng bi quan để bị ám ảnh bởi các câu chửi của tên Lói, rùi thấy đời ảm đạm, rùi nghĩ liều là hông ổn nhé.

   

  Đì mé tên Lói nhé, mi cứ chửi kiểu mưa dầm thấm lâu là anh thấy nguy hiểm cho các em Zàng xon lắm đấy, liệu hồn nhà mi tên biến thái hehe.

 50. #53 by DG on 2011/07/26 - 10:55

  Con Lói đầu nậu thuốc chuột có dẫm phải cứt của con Lả không mà nhai như nhai xì lịp rách vậy mài?

  Địt mẹ con thượng đẳng kia đéo có chút ông người nầu à?

  So mới trình bam dư hội anh thì có lẽ phẩy bái con Lói bằng cụ thật!

  Mệt quã chưa giáo dục được, rũi rãi anh sẽ nổ hầu cô Đẩy sau, hehe sư bố cô nhát cho mát bẹn thay nhời chầu thân ái!