Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by tran.truong on 2011/08/09 - 07:18

  Ù Tế Điên ngon có răng nói rứa. Tui vui vì điều nầy chớ hãm cái tró giè.


  Chốn nổ văng miểng mà có cái cho mình tin chăm chăm thì nguôn we’ đi chớ. 
 2. #2 by Cu on 2011/08/09 - 07:23

  Ơ tên Cu nầy chất phác như anh ý nhở. Cái từ ý mà cũng hỏi thì anh trêu cho là đúng mẹ , hehe.@ Nhất Dâm

  Ơ địt mẹ Nhất, Nhất định tung hỏa mù với anh à? Ngay từ đầu anh đã nghi nghi là Nhất đéo ở Đức , vì khi kể chuyện Nhất đéo bâu giờ kể gì cả mà toàn nói chung chung , kiểu nghe hơi nồi chõ chứ đéo như Sành bạn anh nói có sách mách có chứng.
  Nhất đừng lừa anh nhé anh điếu tin đâu he he he..

 3. #3 by Dragonfly on 2011/08/09 - 08:04

  @ Lài
  Anh thấy Lài nói hay và nhiều cái đúng nhưng quả Phở mà cho rau ngô thì đéo ai ăn được. Hay Lài nhầm ngò ôm với ngò gai(mùi tầu )?

  ——————–
  Trong SG ăn phở thường hay cho kèm 1 đĩa rau gồm ngò ôm(ngổ), ngò gai( mùi tàu aka răng cưa), húng chó….V..v
  1. Ngò ôm aka ngổ
  2. Ngò gai aka mùi tàu, răng cưa và đây là tô phở đặc trưng cuae Sài Gòn có thêm tương đen. Hệ Hệ
  P/s: Đầu tiên ăn ngò ôm với phở đéo quen sau không có lại thấy thiếu. Hệ Hệ
 4. #4 by Chim Son Ca on 2011/08/09 - 08:21

  Tặng các Bựa Già, đặc biệt làm em Mít Đóc tập ảnh SG Xưa !


 5. #5 by Chim Son Ca on 2011/08/09 - 08:33

  Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 6. #7 by Phang_Phập on 2011/08/09 - 08:46

  Ôi, canh mới lượn có mấy ngày mà lắm thằng ị đùn ra nhiều thế nhở, thôi, tặng các lồng chí cái ảnh anh Hai cùng Vện tập bơi trên phố hôm qua này, mát léo chịu được.


  Anh hai và Vện đang bơi ở phố, mùa nầy đỡ phải đi biển mở cửa ra trước cửa nhà tắm biển luôn, mát máy và vui vẻ ra phết.

 7. #8 by Dragonfly on 2011/08/09 - 08:52

  Ơ địt mẹ Nhất, Nhất định tung hỏa mù với anh à? Ngay từ đầu anh đã nghi nghi là Nhất đéo ở Đức , vì khi kể chuyện Nhất đéo bâu giờ kể gì cả mà toàn nói chung chung , kiểu nghe hơi nồi chõ chứ đéo như Sành bạn anh nói có sách mách có chứng. @ Cu

  ——————-
  Cu nói đúng đó con Nhất này chắc nghề chính buôn lậu lúc thì ở Nga lúc thì ở Hung anh lạ đéo. Con nài thuộc loại hời hợt chém jó lấy số má để đong gái ấy mà. Nhưng mà cứ kiểu tư di ngu xuẩn như thế thà im mẹ nó mồm trả vờ trí tuệ còn đỡ, càng sủa càng ngu, gái nó khinh cho, em nầu thích con nầy chắc có vấn đề về thần quynh. Thích mẹ nó anh cho bảnh, anh thuộc loại cao to trắng thơm mỗi tội trym hết hot zồi vô hại zất. Hệ Hệ
 8. #9 by DG on 2011/08/09 - 09:13

  Địt mẹ nhân tiện đám vợ chồng Hoàng – Lói đang nổ nầu là xúc xích mới cả rong biển nầy nọ, anh tham luận mới chi bộ tí về vấn đề gọi là kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm hẽ hẽ địt con mẹ cho khỏi đụng hàng.

   

  Ngày xưa bà ma anh vửa đi mần công chiện nhà nước vửa nuôi heo tăng gia sản xuất, địt mẹ xa quá dzồi anh cũng đéo nhớ cụ tỉ dưng biên tí gọi là buồi nguồi nhớ về một thời khốn khó, cho dòng đời nó có trước có sau.

   

  Ma chiên gia nuôi lợn nái Móng Cái, hông phẩy để thịt mà để ông ý đẻ, mãi sau nài anh mới biết lợn Móng Cái tức là lợn có nguồn gốc đâu đó từ tụi Quảng Ninh của đám con bé Chẹo Mắn mới cả thằng Cờ Hòn Gay (địt mẹ nhắc đến Cờ Hòn Gay mới nhớ con nài lâu lắm dzồi đéo thấy lên, văn bựa của cỏn anh cho là vô đối mẹ!) .

   

  Bà lợn thường có khoang đen trắng lốm đốm, bụng phệ, vú nhiều, dững bà nầu có thâm niên thì vú dài chạm mẹ xuống sàn chuồng. Tầm nửa tuổi là bà bả đã có thể ngửa bướm ra cho các ông lợn đực hàng xóm vầu nhảy giao hĩu tưng bừng dzồi.

   

  (còn)

 9. #10 by DG on 2011/08/09 - 09:13

  Địt mẹ anh nhớ có đận bả lang thang giao liu mới ông lợn hàng xóm, đò đưa thế đéo nầu bị ông í tỉn cho, anh đang ngồi học bài trong nhà nghe bả ngoài vườn cứ ẹc ẹc ẹc nghe y dư tiếng ghi ta của con Sành nghệ sĩ, bả cứ ẹc ẹc dư thế mãi khoảng 10 phút, anh nóng dzuột phi ra vác cục gạch tương bừa một phát vầu mõm ông lợn đực, chưởi địt bà mài ông đã để iêm cho mài tác nghiệp, nhõn món đưa cỏn lên đỉnh mà cũng hông nên thân thì địt bà mài cút về mới mệ nhà mài đi địt con mẹ!

   

  Hehe dòm hai ông bả vửa chạy vửa tiếc nuối, kèn mới cả thớt đỏ ửng ửng dư má bồ quân mà chệt mẹ cười.

   

  (còn)

 10. #11 by DG on 2011/08/09 - 09:15

  Dưng đéo phẩy lúc nầu cũng vác bà bả đi cho đám các ông lợn đực tỉn bọp bọp được, nên anh nhớ cứ mỗi độ thu về (hehe thu hay đông anh biết đéo vì đéo nhớ, dưng cứ biên thế cho có tí gọi là văn học), là y dư rầng có một ông người dạng chiên nghiệp, vửa lùn vửa hói vửa vẩu vửa rẽ ngôi giữa đỗ kịch quả xe đạp Phượng Hoàng trước nhà, phi vầu chuồng lúi húi lúi húi, một thời gian sau là bà lợn bả to bụng rùi bả hehe nở nhụy khai hoa, địt mẹ bét ra một lứa dư thế cũng tầm 7-8 chú lợn con ỉn ỉn trông rất bây bi đáng yêu.

   

  Đêm nầu bả trở dạ, là cả nhà anh đéo ngủ, bà ma thắp đèn ngồi trong chuồng cả đêm, vửa cho bà lợn ăn, vửa đập muỗi cho bả, vửa vỗ về kiểu nầu nầu mài yên tâm mà đẻ, có mợ đây dzồi mài cứ yên tâm, mài ngoan lắm ngoan lắm.

   

  Đôi khi vì lo lắng, sốt dzuột, ma còn gọi thêm các bác bên xóm qua trực nữa cho chắc ăn.

   

  Sáng hôm sau là kiểu gì đám con nít dư anh cũng được gọi lại, hehe chén món hoa lợn, tức là cái đéo gì mà nhau gì gỉ đới. Sau nài còn có món hoa của ông người nữa, nghĩ lại cũng thấy ớn dưng cũng vì dư thế mà thường bà ma quá đi.

   

  (còn – dưng anh bận chạy phát)

 11. #12 by Cocacola on 2011/08/09 - 09:21

  Đầu tiên ăn ngò ôm với phở đéo quen sau không có lại thấy thiếu @ Lài


  Giờ thì anh ăn phở phải có cả hai loại ngò (gai lẫn om) mới thấy ngon. Nhắc đến phở đâm thèm! Sao lúc này anh đổ đốn, chỉ thích chén phở thôi!

  Mà Mít Mỹ nhân bảo anh ăn phở với rau om sẽ bị các khúc ruột ngàn trùng ném đá là sâu là sâu?

  Món bắc anh chén ngon cà pháo! Lúc trước anh chỉ biết cà chỉ mỗi cà chua thôi, giờ mới biết Đàng Ngoài gọi cà là cà pháo muối!

  Bởi vậy lúc nhỏ đọc thấy kể là Thánh Gióng ăn 7 nong cơm, 3 nong cà, anh lấy làm lạ, tự hỏi: 

  Thế quái nầu mà nó ăn cơm không với cà chua được nhờ? Lạt bỏ mẹ, ít ra cũng xịt nước tương vầu chứ?!!

  Giờ thì anh đã hiểu: nó ăn cà pháo muối, mặn bỏ mẹ chứ đâu phải cà chua tươi quê anh!

 12. #13 by Dragonfly on 2011/08/09 - 09:46

  Giờ thì anh ăn phở phải có cả hai loại ngò (gai lẫn om) mới thấy ngon. Nhắc đến phở đâm thèm! Sao lúc này anh đổ đốn, chỉ thích chén phở thôi!@ Lả

  ——————-
  Anh zễ tính như fò nên hòa nhập cực tốt với môi trường xung quanh. Địtmẹ, anh có thể uốn ziệu chuối hột ca vọng cổ như zân miền Tây nếu thấy ngon thì ăn nhiều không ngon thì ăn ít nếu gái tự tay nấu thì khen thục mạng. Nhẽ vậy mấy ẻm Bắc Trung Nam đều nhận anh là đồng hương cùng jường vui fết. Nhưng anh đặc biệt ghét kiểu ăn mà sát sinh trước mặt mình kể cả loài vật mình ghét như là rắn. Mất cả hứng đớp. Hệ Hệ
 13. #14 by DG on 2011/08/09 - 10:19

  (tiếp chiện nuôi lợn và dững vướn đề xung quanh)

   

  Thế rùi bà lợn bả bắt đầu cuộc sống làm mệ, dòm bả vửa nằm lim dim vửa xem đám bây bi rúc rúc vầu vú mút lấy mút để thật đáng yêu làm sao.

   

  Cứ mỗi lần bả bật đèn xanh cho đám bây bi, rầng đến giờ ăn trưa rùi, ẹc ẹc, rầng chúng mài lại đây ma cho bú, ẹc ẹc, là cả đám lợn con lít nhít chạy bổ ầm ầm tranh nhau vồ lấy vú. Có dững con phi đến chậm, hông chen được chỗ là y dư rầng ổng lao mẹ vầu giữa, kệ cụ chúng mài đến đâu thì đến, hehe.

   

  Có dững bé lợn vì sức yếu hông tranh nủi, bà ma anh lại phải phi vầu, bế cỏn lại rùi ủn cái đám háu ăn kia ra, nhường cho cỏn một chỗ.

   

  Bà lợn bả ý không cho bất cứ một ai vầu chuồng, ngoại trừ mỗi mama anh vì bả đã quen, địt mẹ bả sợ mất con. Có đận anh nhảy vầu để quét dọn cho bả, bả làm ầm lên nhìn anh hăm dọa hài hước phết.

   

  Giai đoạn này là giai đoạn bả yếu nhất, vì vửa đẻ, vì phải cho đám con bú .. nên rất được chiều chuộng. Mama anh ngày nầu đi làm về cũng có quà cho bả, lúc thì bó rau muốn, lúc thì mấy cái mang cá to đùng đoàng ngoài chợ, hehe anh nhớ có lần bà ma còn nấu cho cỏn một nồi to đùng đoàng trông y dư nồi phở với đủ loại thập cẩm, bà lợn bả sướng lắm hít hít rùi cứ đớp rột rột rột.

 14. #15 by DG on 2011/08/09 - 10:21

  (tiếp chiện nuôi lợn và dững vướn đề xung quanh)

   

  Bọn anh ngày nầu cũng đi đập nhái về tăng cường cho bả, địt mẹ nói đến đập nhái có lẽ anh là thần mẹ. Đéo cần vỉ, chỉ cần một roi tre nhỏ (anh thì cần càng nhỏ càng tốt), ngày anh đập khoảng 2 tiếng ngoài đồng là đủ một xâu dài loằng ngoằng tuyền ông nhái đại tướng quân, bà bả ăn sướng rất.

   

  Dững đứa đéo chiên nghiệp, đập nhái thường làm cái vỉ thật to để nện cho dễ trúng, dưng dư thế lỡ nện quá tay phát là ông nhái bẹp dí, mất mẹ cả thẩm mỹ. Anh thường dùng đoạn roi tre vửa nhỏ vửa dài, nện phát là y dư rầng trúng ngay kheo chân bên phải của ông nhái (anh có thói quen chỉ nện vầu kheo bên phải hehe), lực nện phải làm sao vừa đủ để ông nhái ổng khựng lại phát rùi ông nhảy loi choi tại chỗ, vửa nhảy vửa kêu úi xồi ôi đau quá úi xồi ôi, ngay lúc đó anh tóm cho vầu xâu mẹ, hehe.

 15. #16 by DG on 2011/08/09 - 10:22

  (tiếp chiện nuôi lợn và dững vướn đề xung quanh)

   

  Ngoài đập nhái anh còn thường bắt cua, địt mẹ hôm trước con Bín nổ về bắt cua anh biết là dư quặc dưng vì tế nhị anh đéo nói thôi còn để động lực cho bọn trẻ yên tâm nó nổ.

   

  Thời anh đi bắt cua đéo mấy khi anh cần giỏ, ra đồng thường đi tay không, hehe.

   

  Đi qua nhà đứa nầu đấy (thướng là đứa anh ghét), hoặc là anh khoắng cái vỏ gối hoặc là anh khoắng quả quần dài của bọn bỏn.

   

  Tức nhiên, bâu giờ anh cũng chọn cái vỏ gối/quần dài cũ nhất, lởm nhất.

   

  Cua bắt được anh tống mẹ vầu trong trỏng, hôm sau đi qua nhà con cỏn anh vứt mẹ vầu ngõ hoặc vầu hàng rào, í tế nhị là anh trả cho mài nhế, hehe.      

 16. #17 by Dom-dom on 2011/08/09 - 10:25

  các ông lợn đực hàng xóm vầu nhảy giao hĩu tưng bừng dzồi.@ Dái ghẻ

  Thường lợn con vừa được ít ngày họ thường xẻo dái ngay lợn đực. Lợn cái thì nuôi choai choai mới hoạn. Hoạn lợn cái phải nhờ thợ hoạn chuyên nghiệp, vì phải rạch bên mình lợn, moi sâu ở bên trong mới lấy được buồng trứng. Còn lợn đực dễ hoạn, chủ heo thường tự hoạn. Lâu không có tiếng rao hoạn lợn đê vang vọng trong TP nhớ phết. Ở quê giờ còn không nhẩy?

  Con lợn nào không hoạn chỉ khi họ có chủ định để làm giống. Lợn cái nuôi để đẻ gọi là lợn sề. Lợn đực nuôi giống, trong Nam gọi heo nọc, chỉ khi ông chủ làm nghề phối giống chuyên nghiệp. Ông này thường dong lợn đi khắp nơi, từ làng nọ đến làng kia cơm gà cá gỡ, được trọng vọng phết. Cho đến khi có công nghệ thụ tinh nhân tạo ra đời(khoảng giữa những năm 196x) thì các ông mới mất nghề. Thế mà quê Dái còn có lợn đực thả cho phối giống XHCN, thì đúng là dân của ngọn lửa XV- NT tốt thật.

  Vàng lên lên quá trời, chi Bựa nhẽ vào đây xả xì trét cho khỏi ung thủ vì vàng vọt chăng. Kết hối kết kim, tuyền xách đi bán cho bọn sài lang lúc rẻ, bây chừ thì hay rồi. Kitco lên tới 1752 USD/oz rồi nè:
  Live 24 hour Gold Chart
   

 17. #18 by Cocacola on 2011/08/09 - 10:29

  Nhẽ vậy mấy ẻm Bắc Trung Nam đều nhận anh là đồng hương @ Lài


  Anh cũng vậy, nếu đừng nói câu nầu thì thiên hạ bẩu, ngoài ấy quê mầy Làng Nội hử? Nghe sôi mệ hết cứt non trong ruột!

  Bọn trong nầy, nếu mới quen lại hỏi: Mầy Tawain hử? Nghe điên tiết lần 2, anh chửi: Mắt tao to, trong sáng, 2 mí thế nầy chứ có ti hí một mí đâu mà Taiwan!

  Bọn Mẽo mọi Khoai Tây sau vài câu xã giao luôn hỏi: Mầy Phi mọi sang đây mần hử? Nghe điên tiết lần 3!

  Nhưng điên nhất là bọn Nam Dương mọi, gặp 10 thằng cả 10 đều nhận anh đồng hương! Anh bẩu dân mầy xấu quắc, anh đẹp trai thế nầy, mầy nhận anh đồng hương quá cha mầy sỉ nhục anh !
 18. #19 by Cocacola on 2011/08/09 - 10:35

  Kết hối kết kim, tuyền xách đi bán cho bọn sài lang lúc rẻ, bây chừ thì hay rồi. Kitco lên tới 1752 USD/oz rồi nè @Đòm


  Hehe, ngu thì chít chứ bệnh tật gì!

  Hehe, tính tới nay anh đã lời được 9 trẹo/cây, gỡ lại gấp đôi số lỗ vì vàng do hùi trước nghe lời thằng Bựa xúi bẩy!

  Nghe Bựa phán về kinh tài là ăn cứt ăn cứt. Thế nên giờ hắn đâu dám hó hé. 

  Sau đận xúi Bựa viên sang Nước Mẹ kiếm xiền, bị Bựa viên chửi quá xá quà xa! Giờ thì kinh tài chỉ trông mong mỗi Dũng Hói thôi!

  Dũng Hói móc internet về nông trại đê, hay chơi quả D-Com nối vòng tay lớn với anh em đê! Anh mong chú quá! Hehe
 19. #20 by DG on 2011/08/09 - 10:39

  @ Giả nhời con Đòm: Đúng là có chiện hoạn dư Đòm nói, dưng anh đã nói rùi, mama anh nuôi lợn đẻ chứ hông phẩy lợn thịt.

   

  Con lợn đực hàng xóm thì đúng là độc nhất, xung quanh nhà đéo nầu cũng hoạn dưng riêng ổng thì kệ mẹ.

   

  Thế mới có trò ổng mò sang tỉn trộm bà lợn nhà anh hehe.

   

  Ngày bé anh thường có nhiệm vụ vửa cạo nhọ nồi mới cả giữ chân lợn để các bố chiên nghiệp thực hiện các thao tác hoạn cơ bản (thường đối với các lứa lợn con tin tin).

   

  Công cụ bâu gồm một đoạn cật nứa sắc lẹm, một đoạn chỉ dày (chỉ khâu bao bố), một ít nhọ nồi trộn mới cả thuốc đéo gì anh đéo biết.

   

  Cảm giác dòm các ổng vửa mân mê hòn cà vửa rạch rạch địt mẹ đôi khi cảm giác dư cà mình bị rạch vậy, thốn quá là thốn hehe.

 20. #21 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 10:47

  Đù má nghe con Lả Lét than mới oán con Zì Lồn mà anh chết mẹ cười. Hỗ hỗ hỗ.

  Con Zì Lồn cỏn xúi mua thì phải liệu cơm gắp mắm chứ. Thử hỏi thằng nghe mua trúng đậm có bo cho cỏn được xu ghẻ nào hay câm cái lỗ ./ mà ôm cục xiền tự hưởng? Bị tổ trác thì lên đây ta thán nài nọ. Đù mẹ thiệt anh đéo ngửi được. He he.

  Đã biết biên câu Ngu Thì Chết Chứ Bịnh Tật Đéo Gì mà còn sủa ông ổng thì anh cũng chịu thua mài. Đéo có tí óc hài hước nàu. Anh nản.

 21. #22 by DG on 2011/08/09 - 10:57

  Địt mẹ con Đòm còn nhớ các bà lợn được thụ tinh dư nầu hông?

   

  Anh nhớ thời thởi, trước khi ông dẫn tinh đến, ma anh bâu giờ cũng cho bà lợn ăn uống bữa gọi là hoành hoành, thậm chí có nhiều nhà còn bẩu đám con nít vầu đứng cạnh chuồng lợn ca múa hát tí cho bả có cái gọi là hưng phấn.

   

  Ngoài sân thì ông bác sĩ (địt mẹ gọi thế cho hoành có được hông Lả ơi hehe) vửa làm vệ sinh ống dẫn, vửa lúi húi chuẩn bị bơm bơm rút rút gọi là thử máy.

   

  Trong nhà thì đám con nít ca múa tưng bừng kiểu “giăng lên kìa giăng lên, ui vầng giăng vầng giăng Ba Đình ..” hehe còn bà ma anh thì vỗ vỗ vầu ông bà lợn, bẩu ngoan nhế mài, cho ông kia ổng thụ phát mà đẻ cho hoành nhế mài, kiểu dư thế.

   

  Rùi mama cẩn thận lấy nước rửa sạch nầu là từ mông đến thớt bà lợn.

   

  Ông Bác sĩ phi vầu, ngồi chồm hổm zí mũi vầu sát thớt bà lợn, ý chừng ổng kiểm tra công tác vệ sinh, khi thấy được dzồi thì ổng lấy tay xoa nhè nhẹ lên thớt, xoa lúc nầu thấy thớt bà bả hồng hồng tí thì ổng đút mẹ ống dẫn vầu.

   

  Thường sau khi thao tác xong, bác sĩ bâu giờ cũng ngồi lại một lúc vuốt vuốt thớt mới cả mông bà lợn, sau nài anh mới biết là để cho bả có hứng co thắt mới cả ngồi iêm đừng chạy nhảy, đặng dễ đậu thai sanh quý tử hehe.

 22. #23 by budifa on 2011/08/09 - 10:59

  @ TW Lừa

   

  Cảm-ơn đã chia-sẻ.

   

  Đéo gì mà thuế mùa-hè chênh mới mùa-đông của nhà ông nhiều thế nhể?

  Dư-vậy 1 niên tiền thuế cỡ 150 Tơn? So mới tiền nhà hiện-tại thì cỡ 0.3%. Tính mức thuế nhà bros của ông là 0.3% cũng, đúng là cùng bang, hehe.

   

  So mới giá nhà cũ thì tỷ-lệ thấp đi, nhẽ giá nhà càng cao tỷ-lệ oánh thuế càng thấp?

   

  Mà thuế nầy bâu-gồm cả phí vệ-sinh roài, ở Lừa thì phí phỉ thu riêng.

   

  Bọn Tếch-dớt thu cao thế, địt mẹ đúng là ở Tếch-dớt cấy gì cũng to, hehe

   

  Mà giá nhà giảm thảm nhể. Địt mẹ ở Lừa khủng-hoảng chết đến đít mà giá vưỡn chót-vót.

 23. #24 by Mit on 2011/08/09 - 11:17

  Mà Mít Mỹ nhân bảo anh ăn phở với rau om sẽ bị các khúc ruột ngàn trùng ném đá là sâu là sâu?
  @ La?

  Nói đùa thôi…

  Tại vì the idea itself is too outrageous, too unorthodox với “THE PHO” của bọn BK rau muống phản động quen ăn phở kiểu ngày xưa chứ sao. há há há

  Mít đây quen ăn theo kiểu Xì Gùn cho tương đen vầu “THE PHO” mà pa Mít mới cả Mít chồng đã kiểu, xời coi kìa….còn cho cả tương đen vầu nữa chứ…. 

 24. #25 by budifa on 2011/08/09 - 11:19

  Sâu hông giảm hử chó

  Nghe thằng Mỹ vỡ nợ

  Mầy tăng hoài là sâu?

  Định mua mày đã lâu

  Mà xiền gom chưa đủ

  Sâu hông giảm hử chó

  Tao điên mầy lắm đó

  Vàng ơi là Vàng ơi!

 25. #26 by Mit on 2011/08/09 - 11:21

  @ Chim Sơn Ca

  Cám ơn cô cho đống hình 1961.  Năm đấy thì kể cả ma Mít cũng còn chưa xong trung học….hehehe

 26. #27 by Dom-dom on 2011/08/09 - 11:59

  Định mua mày đã lâu

  Mà xiền gom chưa đủ @ Đi phá

  Cần gì phảy mua một lúc cho nhiều mà than. Trường anh mấy em GV cứ mỗi dịp Tết ra(trước rằm tháng giêng) thường mua 1-2 chỉ để lấy may, đồng thời cũng là bỏ ống.

  Ngày xưa thuở thiên đàng, vện anh còn đi mua từng vảy vàng(1-2 lai) gom vào khi nào đủ thì đổi cái khoèn 0,5 chỉ. Cứ thế tích cóp đến lúc được hơn cây thì anh xách đi mua con 78- 70 mắm tôm. Con mắm tôm lúc ấy bằng nửa sào đất thị trấn Gia Lâm, hờ hờ.

  Vào đây để xem ý định kết kim của B ta có từ lâu rồi. Đi gạ vay mấy nơi, chúng bảo nội lực trong váy mấy bà nội trợ bọn mầy còn nhiều lắm, về mà tìm cách lần váy mấy bả.

  Xem bọn bỏn trữ nhiêu ở đây

 27. #28 by Dynamo Kiev on 2011/08/09 - 12:24

  Đù má, bọn Bắc Kỳ mà được qua Tây, dù là Nga Ngố từ trước 20 như Zì Tướng hay như Trung úy thì còn có cơ thành tinh hoa. Chứ bọn bần nông già hói sau 30 tuổi  mới sang Tây lần đầu như Dắtdéo, Tế Điên, Cu…rất khó dạy để thành tinh hoa. Vì bỏn đíu hiểu tinh hoa nghĩa là sao.Trung úy nãn bọn bần nông này quá.

  Thằng Lói là sinh viên trong nước mà tinh hoa làm Trung úy rất phục.

 28. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/09 - 13:04

  anh cứ chơi đũa den Backy làm đéo gì anh, thịt bò đéo chơi đũa đc thì anh mới chơidao. mà anh cầm dao ăn như cầm phóng lợn,, dcm ,, nhẽ bầnnông đi mẹ vầu máu đéo bỏ đc he he(@Voong Ngau Pin)


  Ngu. 

  Tôi có bảo anh dùng vậtdụng khác đâu, mà tôi phêbình sự kinhtởm trong vẻngoài của đôi đũa đensì chómá kia thôi mà. 

  Người vănminh phải dùng loại đũa có khía ở đầu. Trông nó như thếnày:  Anh thử nhìn lại đôi đũa của mình, xem có giống que cời rác của anh-chị-em vechai đồngnát không? 

  Muốn đuổi tôi khỏi mâm cơm, thì cứ trưng bày đũa của anh Pín.

 29. #30 by Банан on 2011/08/09 - 13:05

  Chào chi bựa khắm
  Đì mé, anh hóng quán nhẽ cũng hơn năm nai mà đéo hiểu thế nầu là tinh hoa, chi bựa có tên nào giải thích đầy đủ và thấu đáo cho anh với, anh cảm ơn trước nhé.
  Anh hoang mang quá đy, những tên đầu óc có vấn đề như tên Lôn vầu Zì zới lị Lói thuốc chuột zới lị Lả lét hãm lìn…thấy đồn đều là tinh hoa cứt lợn cả, nhẽ đầu óc có vẫn đề thì được gọi là tinh hoa phỏng? Giờ lại thấy tên Ép, hình như ăn mày ở Киев, cũng xưng tinh với cả hoa đì mé tên F hãm lìn.

 30. #31 by Mr. Tran on 2011/08/09 - 13:19

  @ Lói đồn aka Thối’s fiancé

  Xin mời bớt chút thời gian để vầu đây ngó qua tý, Trung Tướng phu nhân!

   

  Nhân tiện đây xin phép nói chiện mới con Pín phát:

  Sâu tự dưng mò sang London vại cô? Đương hóng thấy bẩu ban-căng bỏ mẹ ra ý.

   

  Nhẽ cô là bo-đi-gát đúng dư nhời Fà giò đoán? Hay tệ hơn, sang hôi của, buôn lậu hay để kiếm việc mần thi công cải tạo lắp dựng nhôm kính dư con đéo gì liệt ý. Nhẽ nầu?

 31. #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 13:21

  Đù má, bọn Bắc Kỳ mà được qua Tây, dù là Nga Ngố từ trước 20 như Zì Tướng hay như Trung úy thì còn có cơ thành tinh hoa. Chứ bọn bần nông già hói sau 30 tuổi  mới sang Tây lần đầu như Dắtdéo, Tế Điên, Cu…rất khó dạy để thành tinh hoa. Vì bỏn đíu hiểu tinh hoa nghĩa là sao.Trung úy nãn bọn bần nông này quá.

  Thằng Lói là sinh viên trong nước mà tinh hoa làm Trung úy rất phục. @Ếp Tinh Tướng Ăn Khoai Nướng

  Đù má con Ếp Đầu Bòi nài lâu lâu mới nủi lên được lần dư cụ Dùa Hồ Dươm mà mở mõm còn khắm hơn con Chạn Khắm Hà Thành. Vì sao khắm ư? anh ứ nói đâu he he.

 32. #33 by Dragonfly on 2011/08/09 - 13:22

  Tinh hoa là phải như Zì Mọi Vs Lói. Đây là clip đám cưới của các bạn nản nài. Chi bộ cấm cười cái ngày trọng đại này của các bạn í nha. Hệ Hệ

 33. #34 by leloi on 2011/08/09 - 13:25

  Банан

  Tinh hoa nhất là hai vợ chồng Lói + Zì.

  Thấy hai vợ chồng này thường khen nhau hết nhời.
  Họ  si mê nhau không  cần che đậy.

 34. #35 by Dragonfly on 2011/08/09 - 13:31

  Tinh Hoa là chỉ ăn đũa 1 lần rồi vứt như bọn Nhật Lùn nài nài Lói ạ! Thế mà cũng tự sướng chúng em tinh hoa hóa Tinh Tinh Bắc Cực . Hệ Hệ


 35. #36 by Dragonfly on 2011/08/09 - 13:32

 36. #37 by Mr. Tran on 2011/08/09 - 13:42

  @Ép mặt ./ cá chép:

  Mỗ là thành viên đảng Bần nông từ lâu mẹ rùi. Nếu có cơ may được sang Khoai Tây hay bất kỳ chốn thượng đẳng nầu cũng đéo ăn thua gì đâu.

   

  Mỗ thích có vện, thích ăn uống tử tế, thích đéo bị tự kỷ, thích vươn vươn những thú vui bần nông khác mất rùi. Nản.

   

  Nhẽ tại đéo có “thói bựa” nầu.

 37. #38 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 13:49

  Con Chuối Thanh Trì dạo nài chim cút đi đâu thế cu? Anh tưởng cu bị ông cụ vật chết tốt chừ. Hè hè.

 38. #39 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 13:54

  Ờ con Chạn Khắm đệ anh biết thế thì tốt, anh khen. Đỵt pẹ cu mần đệ anh đảm bảo một tương lai chói lói, việc đéo gì ganh cái danh hiệu tinh củ lồn hoa fỏng ạ? He he.

  Dạo nài đám đệ anh ít nủi lên quá, đù mẹ nhẽ bỏn đang đấu vật mới ông cụ?

 39. #40 by DG on 2011/08/09 - 13:55

  Địt cụ mất công cả sáng ngồi hì hục món nuôi heo mới cả thụ tinh lợn, tưởng quán tuyền già hói bốt vầu thử độ nóng phát, y dư rầng câm tịt.

  Hehe địt cụ đám công tử bột tin tin ngồi sa lông.

  Nhõn con Đòm cò đất là còn có tí bươn chải hẽ hẽ đũ mẽ.

  Đám con cháu cũng rặt lũ mất dạy, con Tế mới cả Chạn Khắm mới cả Fa âm hộ mới cả Chuối Thanh Trì mới cả vươn vươn địt mẹ mỏi cả mõm, chúng mài vô tình thế à địt bà chúng mài hehe!

 40. #41 by budifa on 2011/08/09 - 13:56

  đéo hiểu thế nầu là tinh hoa@ 3nan

   

  Cãi lão BOM nhem-nhẻm đích-thị bần-nông, còn lại là tinh-hoa hay vàng-son tùy giống. Từ ngài lão khai-sáng đến nai, bần-nông ngài càng nhiều còn tinh-hoa sắp tiệt-chủng, băn-khoăn zất

 41. #42 by nhất on 2011/08/09 - 13:58

  Ha ha chết cười với thằng Cu ngu hơn anh tưởng, lủ mé anh lấy ví dụ Ba nhan để chứng minh 1 nước có cá biển mà nó cũng xơi cá chép cho thằng Trung Tướng nó câm mõm, hiểu chưa. Và tất nhiên nhân tiện anh  dạy chúng mày Gúc luôn, đèo mẹ.
  Còn nói chung chung kiểu hóng hớt thì anh thấy Lài Bi-ẹn sư phụ mầy mới là thằng nói chung chung nhất quán Bựa, lủ mé nhưng tển gúc khá phết, ngoài ra nó còn là thành viên tích cực của quanngon.com mới monanngon.com đó hẽ hẽ.
  @Ép
  Chính xác, lủ mé đó là trường hợp  bọn nghiên cứu sinh già hói  đi Tây. Bọn này thì không thể cải tạo được. Còn thằng Thiếu Lói, tển ở Đức đấy 🙂 . Gúc một tý là ra.

 42. #43 by Mr. Tran on 2011/08/09 - 14:00

  Con Tế điên mặt ./ xiên  nài lại học cái thói bá vơ của con Déo phỏng? Vả phát tòe mẹ phễu giờ?

   

  Sâu giờ nài còn chưa cút đi ỉa rùi ăn rùi tắm hở con thần quynh Sỳ Ghềnh giả hiệu con bò đần kia? Địt cụ, bài Úc nhợn biên xong chưa con ngẫn kia?

 43. #44 by budifa on 2011/08/09 - 14:05

  Địt mẹ Dụ Gái âm-hộ nhét nhút, nhà tôi đéo nuôi nhợn bâu-jờ tham-luận thế đéo

   

  Cũng lạ, thời fong-chào chăn nhợn cao ngất mà pama dù đói thối mồm vưỡn đéo làm. Dưng vưỡn phẩy ngửi cứt nhợn vì có nhà khác ở xa-tít đến chiếm mẹ 1 mẩu đất ngay cạnh nhà làm chuồng nhợn. Thời thởi đỡ, chứ giờ chắc cầm phóng nhợn xiên nhau chết-tốt

 44. #45 by Tơn on 2011/08/09 - 14:08

  Thằng Nhứt Cư đổi mầu đi mầy, đéo gì chơi tông hường nhìn như lại mởn, tởm quá! Bộ 3 Dái Ghẻ, Tế Điên, Chạn Khắm đéo gì cứ oăn oẳn, oăn oẳn như chó sủa mả vôi. 

 45. #46 by Mr. Tran on 2011/08/09 - 14:12

  @Tinh hoa Tớn:

  Xin lỗi, xin lỗi cô mới cả mụ Thối chủ nhà mới cả các Tinh hoa khác nha.

  Mỗ xin phép được cút đi mần cô nhế. Lát về lại hehe nổ tiếp!

   

  Địt con mẹ cô!

 46. #47 by Hoaimien on 2011/08/09 - 14:16

  @ Các Tinh hoa quán Bựa ơi

  Giờ này mà ngồi cut wind về giồng cây gì nuôi con gì à.

  Nuôi chim Vàng Anh kia kìa. Trong có 2 ngày Chim bay tới hơn 100Usd/Ouce. Chả biết cái tổ lái của Obama muốn gì. Hai ngày vừa qua, các bước nhảy vọt đều từ phiên giao dịch của Châu Á. Chẳng nhẽ thế giới đã đổi chiều? Nước Mẹ đã lật được thế cờ chăng. Tinh hoa ơi, hãy lên tiếng. 

 47. #48 by RĂNG VỔ on 2011/08/09 - 14:39

  Chi bộ ơi, cứu em.

  Bác Trung Tướng ơi, bác Đòm ơi, bác Biển Đức ơi, các bác ơi.

  Năm ngóai, em đưa cả gia đình đi áp vong để tìm mộ bác em là liệt sĩ chống giặc Mỹ cứu nước, giờ thì anh em, chị em dở điên giở dại rồi. Chỗ thầy Tuấn Duy Tiên Hà Nam í ạ (giờ điện thoại lão không nghe máy, mà em thì không dám quay lại bắt vạ lão).

  Anh em cứ nửa đêm dậy thắp hương cầu khấn lầm rầm, nói năng lảm nhảm, chửi đánh vợ con.

  Còn chị em thì đột nhiên chuyển mình thành đồng cốt, bảo có căn cậu này căn cô kia, xem bói như thần (mà toàn nói linh tinh văng mạng í ạ).

  Em là người đề xuất việc này trong gia đình nên giờ hoang mang lắm.

  Các bác bảo em đường hướng đi. Cứu một người phúc đẳng hà sa, cứu hai người anh chị em với. Khổ lắm, các cháu em giờ cũng có đứa sợ vãi cả ra quần lúc bố mẹ nó lên cơn. Em thì thật là đồ bất tài vô dụng, giờ chẳng biết làm gì cho phải.

 48. #49 by hùng hục on 2011/08/09 - 15:11

  @Lói, Lài

  Anh thấy đôi đũa của Pín có vẻ cũng không phải là quá cũ, nó trông đen đen nâu nâu là do màu sơn / gỗ của nó thôi. Quan sát ở phía đầu đôi đũa thấy đũa là loại xịn (có phần khảm đá hoặc sơn khác màu gì đó) và còn khá mới. Lói phản ứng hơi quá.
  Đũa có khía ở đầu như Lói nói là một cải tiến khá được của bọn Nhựt bửn, tuy diên theo anh thì nó chỉ tiện dụng hơn khi gắp thức ăn, chứ về mặt vệ sinh chửa chắc đã tốt. Khi rửa, các khía đấy có thể là nơi đọng các mẩu thức ăn thừa aka bẩn, nhất là khi người rửa không thật cẩn thận. Còn nếu cọ rửa thật mạnh thì chắc chắn sẽ sạch thức ăn, nhưng cũng làm bong ngay lớp sơn bao quanh. Và dù sử dụng thế nào thì tuổi thọ của loại đũa này cũng không cao, chỉ độ hơn chục lần cọ rửa là phần khía sẽ nát tòe ra bắt buộc phải quăng.
  Đũa dùng 1 lần hiện tại không được khuyến khích sử dụng bởi bọn Đông Bắc Á, nguyên nhân là để bảo vệ môi trường (lượng gỗ hằng năm sử dụng cho việc này quá lớn). 
 49. #50 by hùng hục on 2011/08/09 - 15:24

  Còn thằng Thiếu Lói, tển ở Đức đấy 🙂 . Gúc một tý là ra.@Nhất

  Gúc kiểu đéo gì giỏi thế? Bày anh với!!!