Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by trungduong on 2011/08/08 - 23:28

  @ Cu,

  Cãi làm gì, ơ đang ở Đông Berlin mà, quê bỏ mẹ nhờ. Nhẽ nào còn dùng khăn mà lau chén đĩa! Khi thành Trưởng Giả phải học sang, dùng một loại giấy riêng chứ.

  Bên giời Tây ý chúng có “The Three R’s of the Environment

  Reduce – Reuse – Recycle

  Dùng khăn lau chén ít ra cũng được hai chữ R đầu. Ấy gọi là “hội nhập“. Không chấp.

  @ Đi Fà,

  Chưa học xong khóa bú-đớp của Trung Tướng mà đã về với mẹ, Giai gì hư thế những là bám váy mẹ. Thủng thẳng cái nào, lấy chứng chỉ đã. Làm gì phải vùng vằng.

 2. #2 by Cu on 2011/08/08 - 23:32

  Hehe có thanhminh thế đéo nầu cũng đéo che được thói bầnnông @ Bựa bần nông

  Thanh minh cái lìn , anh đang khai sáng Bựa và các Lừa về văn hóa trong bếp cửa Khoai Tây đó.
  Anh cam đoan Bựa chưa bao giờ được vào 1 cái bếp của 1 gia đình Khoai tây nên nổ như buồi , Bựa ở Lừa đéo biết chứ, nổ thế đéo đựoc với anh ( vì anh hàng ngày anh ăn , ngủ, đụ, ị với Khoai Tây )
  Bựa vào loại mới hoc đòi theo khoai tây nên mới nghĩ lấy giấy tissue để lau bát đĩa là vệ sinh. Thế nhưng rất tiếc khoai tây nó đéo làm thế vì nó sạch hơn Bựa và nghĩ đựoc dài hơn Bựa nhiều.
  Bon nut quả anh anh đang nâu nhế :

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:36

   Hehe đang ở mới Khoaitây họ Nguyễn hả? Jeny Nguyễn? Sarah Nguyễn? Hehe bịp Zì thế đéo nầu được.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:32

  Thôi Zì đi tắm rùi đi ngủ jữ sứckhỏe nầu bọn mặt ./ chó kia.

  Từ hôm nai con nầu không ăn-bú theo nhời Zì thì địt mẹ các cô cút ngai về mới mẹ.

 4. #5 by tran.truong on 2011/08/08 - 23:34

  @cô Truồng

  Zì đéo hiểu sâu cô zùng máy rửa bát thì đéo cần zùng khăn-lau? Zì để bát trong tủ, cũng khô-rang khi lấy ra ăn (như là sấy bằng máy hehe), zưng vưỡn fải lau mà.@Tướng


  Nhà có phòng ăn và bếp kín, dùng quạt hút mùi thì bụi không vào được. Khi ăn lôi hẳn trong máy ra luôn. Trường hợp khi rửa mà trong máy nó dư nhiều cái quá thì bỏ vô tủ cất, khi lấy ra có bẩn thêm chút nào đâu. Khi có khách chẳng hạn lấy từ ngăn dự trữ ra dùng ngay thì mới rửa và lau khô.

  Chính người Việt mình dù ra nước ngoài vẫn hay quên bỏ cuộn giấy gần bàn ăn để cho khách rửa tay và lau trước khi ăn. Nhà Tây thì không thể thiếu dù bà Tây họ lau tay của họ bằng khăn vải nhưng luôn có một cuộn giấy to bản và hơi dày cho khách. Đâu phải ai cũng quen dùng khăn mùi xoa đâu kể cả Tây, nhỡ khăn mùi xoa mang xỉ mũi rùi thì mần răng.
 5. #6 by hùng hục on 2011/08/08 - 23:39

  Bựa vào loại mới hoc đòi theo khoai tây nên mới nghĩ lấy giấy tissue để lau bát đĩa là vệ sinh. Thế nhưng rất tiếc khoai tây nó đéo làm thế vì nó sạch hơn Bựa và nghĩ đựoc dài hơn Bựa nhiều.@Ku

  Anh đồng ý, đèo mẹ. Bọn tư bửn giãy chết thằng nào cũng phẩy có ý thức bâu vệ môi trường chứ đéo chăm chăm làm sạch mỗi cái đĩa mình ăn cho nó sành điệu thượng đẳng. Chiến dịch giảm CO2 emission ở các tư bửn giãy chết là gì nếu đéo phải từ dững hành động nhỏ như thế? Địt mẹ đấy đéo phẩy văn minh thì là đéo gì? 
 6. #7 by Phong Vân on 2011/08/08 - 23:43

  Anh đéo bàn chiện vệ sinh ăn uống, giờ cái đéo gì chả độc, cái đéo gì mà không ung thư!

  Này con mụ Bựa biến thái + đồng bọn biết vện nó làm gì trong lúc nấu ăn không?

  Tưởng khổ mà không phải vậy, nấu ăn là một cách thức xả xì trét, the best.

  Tay nó đảo đảo quấy quấy đấy, nhưng mồm nó thì hỏi con nay đi học có bị cô phê bình không, lâu lắm không gọi điện cho ông bà nhỉ? He he, sến quá ta!

  Rồi nó quay sang kể với chồng chiện tắc đường – ngày nào cũng; chiện khách hàng khó tính nói em chả ra đéo; rồi chiện lão sếp trông đẹp giai thế mà ngu vãi mả…
  … blah, bla…anh nhỉ!

  Anh cá rằng vợ chồng thằng này nghe lời con mụ Bựa đéo có nấu ăn tối nên mới đâm chết tốt người ta dư lày:
  http://dantri.com.vn/c20/s20-423528/An-mang-kinh-hoang-tai-nha-mot-lanh-dao-quan-Phu-huan.htm

 7. #8 by Cu on 2011/08/08 - 23:47

  @ Trungduong
  Cám ơn cô đã dùng từ rất đúng ” Trưởng giả học làm sang” rất chuẩn xác với tên Bựa trong trường hợp nầy.
  Cám ơn cô 1 lần nữa vì anh tìm mãi không ra câu nầy

 8. #9 by tran.truong on 2011/08/08 - 23:52

  Tên Phỏng dế nói dư phin ấy hé hé!


  Con cái đứa xem phin đứa lướt nét đứa đang ngồi se nôi. Thằng cha xem TV hoặc lướt net nếu là dân Bứa như tui lấy quặc ra mà chò mới chiện trét triếc.

  Con Vẹo lui cui nấu nướng rồi lui cui dọn dẹp rửa các thứ chứ ngồi đó mà trét!

  Hầu hết đấy!


 9. #10 by dắtdéo on 2011/08/08 - 23:52

  Haha chệt cười mới Hoàng Bom nổ choạc choạc như ai. Anh đồng ý mới cu Đồng là con Bom nài nên đi tây để mở mang đầu óc. Sang Tây thì chịu khó đi mần Osin cho người bản địa để đi sâu đi sát chứ đừng có lướt lướt mấy zãy phố nghe hơi nồi chõ roài cũng về nổlà đi tây như ai.

   

  Thoai chuyện ăn uống thì một con bò cô đơn, tự kỷ như vầy có ăn mỳ úp để zành thời zan lên quán chém zó đánh bạn đặng vợi bớt nỗi buồn chim trắng mồ côi (@Fa Lưu Đạn) cũng là zễ hiểu. Anh thong cảm mới con Bom nài zất.

 10. #11 by dắtdéo on 2011/08/08 - 23:53

  Chuyện cái nhà sí thì bọn bần nông đừng có nghe con Bom nài nổ chọac choạc, cỏn đéo biết rì đâu. Đúng là ở Nhựt thì các công trình vệ sinh công cộng ở sân bay bến tàu đều có loại xí bệt có vòi nước xịt rửa đít luôn.

   

  Zưng ở Mẽo thì không, các nhà vệ sinh công cộng ở sânbay, bếntàu vưỡn lau đít bằng zấy. Hehe các tinh hoa quận Cam vầu cồng phơn cho anh sem. Mà trong quán này thiếu đéo zì con đi Mẽo roài, mà đã đi Mẽo thì phẩy qua sân bay phỏng? Ở đó có dùng vòi nước rửa đít hông bây? Chỗ nầu sạch sẽ tí thì bệ xí nó có quả seat cover bằng zấy, ai đi thì rút miếng ra lót vầu cho sach.

   

  Hehe mà nghe Hoàng Bom nổ lấy zấy vệ sinh để lau bát mà anh cười nôn ruột. Bị cu Đồng bóc mẽ lại bẩu lại lấy zấy hộp tissue ra lau bát hahaha toetoetoe. Địt mẹ con Bom nài anh cảnh cấu, lần này là lần bao nhiêu roài đéo nhớ, dưng nổ choạc chọac về cái ./ zì thì được, đừng có nổ về cái mình nghe hơi nồi chõ như chuyện za đình, bếp núc, cuộc sống tây phương… Vì con nài có ./ trải nghiệm í

 11. #12 by Dom-dom on 2011/08/08 - 23:54

  anh của cô đây đã từng đi hái rau ngổ, nhặt rau lấp, vớt rau le dưới hồ và xách nước gạo về nuôi heo rồi nha cô @ Lài Dồn

  Ngổ có 2 loại. Ngổ dại không vị (ko thơm, không đắng), dùng cho heo ăn. Ngổ thường, khi ăn ngắt phần nõn đắng vứt đi, ăn sống hoặc sào với thịt trâu(đặc sản), rau muống ngon thôi rồi. Ngoài ra còn cho vào lòng dồi,…

 12. #13 by dắtdéo on 2011/08/08 - 23:55

  Cồng fơn mới Fuck Nguyên là ở Hanoi có bọn Nikko có bệ sí vòi rửa đít. Chắc vì bỏn chơi theo phong cách nhựt nên có. 2kX anh ở đó mấy hôm đã thấy bỏn lắp mẹ nó zoài. Mấy cái 4, 5 sao ở Gồng và Nội như Sofitel, Daewoo, Sheraton anh cũng đã từng ỉa trỏng khi sưa thì đéo thấy cái nầu có. Bi chừ đéo biết lắp chưa?

   

  Bonus Fuck Nguyên quả panorama HàLụi nhà Fuck Nguyên, một sang mùa đông anh chụp từ tầng x (x>10) của Nikko. Đệt mệ, anh lúc đó đứng lặng mẹ nó người mất chục phút, thủ đô là đây ư? Fuck Nguyên kiến sịn cho nhời về khối kiến truc lổn nhổn nầy sem hehe

 13. #14 by dắtdéo on 2011/08/09 - 00:01

  Toilet seat cover hay được zùng ở chỗ công cộng để ngồi cho sạch mông đơi. Hoàng Bom có khi vầu đó đéo biết nó để làm rì, thấy trắng phau sạch sẽ lại có cái lỗ tròn tròn tưởng là yếm để mặc ăn cơm, tút ngay mấy cái nhét túi về hí hửng khoe mới bọn Bựa là: “Zì vừa đi khoai tây về, bỏn tinh hoa zất, trong toilet có cả yếm để mặt ăn kẻo zơ Véc. Chắc bỏn làm vầy để những con như Zì tinh hoa hay bê đồ ăn vầu toai-nét mút choạc choạc cho tiết kiệm thời zan đây mà.

  Hehe thoai anh cút đơi, bọn Bựa ở lại tiếp tục tuột quần thàng Bom nhế.


 14. #15 by Cu on 2011/08/09 - 00:17

  Thôi Zì đi tắm rùi đi ngủ jữ sứckhỏe nầu bọn mặt ./ chó kia.@ Bựa bần nông

  Ha ha ha uýnh bài chuồn hả???

 15. #16 by Cocacola on 2011/08/09 - 00:50

  Hehe, lúc trước anh đã nói rồi mà Bựa viên chưa nghe, giờ thì nghe thủng chửa?


  Đối với Bựa:

  Cưới vợ làm điếu gì cho nhọc, cũng cái lỗ thôi mà, thôi thì xài thuê bao trả trước cho sướng, lâu lâu thì thay sim số khác.

  Giờ thì nấu ăn làm điếu gì cho nhọc, ra ăn ngoài cho khỏi phải nấu, rửa chén.

  Tiếp theo thì đẻ con làm điếu gì cho nhọc, nuôi Ông Cún, luyện cho nó tha bút, chui vào chăn, lại chẳng nghe nó cãi mình bâu giờ!

  Ăn gì là tùy vầu khẩu vị, dinh dưỡng, vệ sinh, thời gian và túi tiền của từng gia đình, nghe chửa? 

  Tinh hoa đéo gì mà chúi mũi vào xó bếp buồng ngủ nhà người ta rồi phán này nọ!

  Anh cũng chưa từng thấy tinh hoa kim cổ đông tây gì lại đi kê giường trong toilet để đi ngủ như Dì Mầy, lại còn bẩu là khoái nhìn gái đi ỉa chứ?!!

  Kiểu này là biến thái trầm trọng rồi!

  Thằng Lói mầy thần tượng thằng Bựa, mầy có từng nghe hắn hẳn bẩu hắn hẳn mà có con, con mà không cun cút tuân theo là hắn cắt mẹ viện trợ luôn không.

  Mẹ, giờ chú có người thân tài trợ, nói nặng vài câu là chú đã nhảy đông đổng lên “Như thế là tội ác!”, chú mà là con thằng Bựa, nó cho chú đớp thuốc chuột sớm, khỏi nuôi để nghe chú chửi! 
 16. #17 by Dragonfly on 2011/08/09 - 00:53

  Anh cũng chưa từng thấy tinh hoa kim cổ đông tây gì lại đi kê giường trong toilet để đi ngủ như Dì Mầy, lại còn bẩu là khoái nhìn gái đi ỉa chứ?!!@ Lả

  ——————-
  Zì Mọi cỏn là con Tỳ Hưu ăn đéo ỉa nên toilet để ở fòng ngủ cũng được. Hệ Hệ
 17. #18 by Dragonfly on 2011/08/09 - 00:56

  Ngổ có 2 loại. Ngổ dại không vị (ko thơm, không đắng), dùng cho heo ăn. Ngổ thường, khi ăn ngắt phần nõn đắng vứt đi, ăn sống hoặc sào với thịt trâu(đặc sản), rau muống ngon thôi rồi. Ngoài ra còn cho vào lòng dồi,…

  ————–
  Thanks Đóm Jà nha, jờ mới biết. Hệ Hệ
 18. #19 by Cocacola on 2011/08/09 - 01:03

  Ăn phở mà có rau om (rau ngổ) cũng thơm và có mùi vị quyến rũ lắm chứ. Anh thấy có gì đâu mà chê?


  Rau om còn rất hợp với canh khoai mỡ! Khoai mỡ cạo lên nhất thiết phải có rau om mới thơm ngon!
 19. #20 by Mit on 2011/08/09 - 01:10

  Út mo-ninh chi bộ.  Tên Déo nói đúng bên Mẽo nói chung và tại Làng Cam, public restroom làm đíu gì có vòi nước xịt rửa đít đoi mới lại chim cò các lọai?  Đây là một typical toilet. 

  Chỉ có giấy lót để ngồi lên trên, và giấy chùi đít.  Vậy thì Vàng Son mới con cái bỏn phẩy làm gì khi vầu dững chỗ này?  Quên mẹ chiện đi ị đi.  Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy tởm!   Dưng đôi khi bỏn trẻ con không thế nín được thì Vàng Son bọn Mít luôn thủ một xấp giấy nài trong túi…hehehe


  Xong việc, chùi bằng babywipes, rùi vứt sọt rác.  Private stall có thùng rác nhỏ để chứa cái lọai feminine products, bên ngòai có thùng rác lớn đựng giấy lau tay.( Cái nài nhiều chỗ thay bằng máy thổi hơi, nghĩa là tay ướt nó thổi phát chừng vài chục giây là khô ngai)

  Restroom của khoai tây, dư trong Walmart chả hạn, sẽ có người dọn every few hours.  Tức là clean, thay thùng rác….etc…Ngòai ra, nếu các cô thấy  nó bửn, ra bẩu customer service (thường restroom ngay cạnh customer service) bỏn sẽ gọi housekeeping dọn ngay.

  Thôi chầu các cô.  Mít phẩy chạy rùi….Tối tiếp….hehehe

 20. #21 by Mit on 2011/08/09 - 01:16

  Ăn phở mà có rau om (rau ngổ) cũng thơm và có mùi vị quyến rũ lắm chứ. Anh thấy có gì đâu mà chê? Cô Lả

  Bỏn BK phản động làng Cam sẽ ném đá cô cái tội dám uttering such blasphemous words ….hố hố hố


 21. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/09 - 02:28

  Em Mít yêu có biết phim “Tứ Quái Sài Gòn”, do VNCH sảnxuất trước 1975? Nếu không phải một tiêubiểu tinhhoa vănhóa Nam Lừa thờithởi, thì còn là cái gì?  Bọn Nam Lừa các em, tôi thật, thua ai không chịu thua lại đi thua bè lũ Ông Cụ. Các em đã thấy sự bấttài vôdụng của các em đã khiến bao thếhệ (mostly South Luas) hiệntại phải đớp cứt trừ bữa thế nào chưa?

  Em Mít yêu, tội của em và đồngbào em là rất to-nhớn! 
 22. #23 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/09 - 02:48

  chết mẹ cười mới mụ Bựa, dùng giấy chùi đít lau chén nĩa quả đúng đẳngcấp đéo chê vầu đâu được hốhố… địtbẹ mụ thử làm một lần đi rùi hẵng nổ, nhá. Xem thử mảnh giấy í nó có nát bươm ra ngay trên mặt chén không rùi vầu bấucấu các cụ. Hàihước thế chứ, nhàta dùng khăn chiêndụng để lau chén lại bẩu bầnnông, thế sâu hông lôi mẹ máy sấy tóc ra sấy lun cho ló thượngđẳng hốhố…

  @Thằng Déo

  Mầy mầnơn đừng có mở cái mồm thúi của mầy ra nữa có được hông. Con lậy mầy hehe, ngu thì cũng nên ngu lấylệ thôi, chứ kiểu ngu nồngnàn dư mầy thì đến con bò cũng ganhtị hĩhĩ… Lũ chúng mầy còn trò gì mới vui hơn hông, chứ đèomẹ bị tộng kứt vầu mồm lại chiển qua trò thù vặt thế thì suốt đời chỉ lái được con Pilot hốhố… Còn tại sâu Dượng dí puồi vầu đoán con xế của mầy, địtmẹ chỉ dững thằng đầu cứt gà mới chơi cái trò khoe mẽ đố đoán hãmlìn thế. Ngudốt là một cơsự đéo tốt đẹp gì, đừng có mà ôm hết vầu người thế nó thối mả đi. Chỉ cần gúc phát biết mẹ con xế mầy đời mấy rùi, dưng Dượng đéo dỗi hơi mà chơi trò chẻcon mới mầy, nghe chửa. Đận sau có khoe nhớ kheokhéo tí, mà phẩy hàng khủng, chứ địt ?/ ngoại mầy, hạng làngnhàng í mang ra nhàta cười cho úng mẹ bàn thờ. Dượng phiên chơnthành đấy, từ rầy đừng có lẽođẽo theo sau ngửi dắm Dượng mầy nữa nhá. Cút..!

 23. #24 by Cu on 2011/08/09 - 02:55

  @ Lài
  Anh thấy Lài nói hay và nhiều cái đúng nhưng quả Phở mà cho rau ngô thì đéo ai ăn được. Hay Lài nhầm ngò ôm với ngò gai(mùi tầu )?

 24. #25 by voong ngau pin on 2011/08/09 - 04:47

  Ối giời ôi fát-hiện ông Buồi Trâu làm gì dzồi. Nghe đồn giỏi võ lắm chắc-chắn làm bo-đì-gát

  @ Cô pha âm hộ nhét lịuđạn

  cô nói anh giỏi võ mần anh xấu hổ, quả nhiên anh biết tý tếch cun đô nhưng cũng như thằng biết tung hứng 3 quả trấng liền 1 lúc,,, lúc oánh nhau anh tuyền thua he he bị 1 vĩnh xuân oánh tý què mới 1 karate oánh liệt mẹ 1 tuần,

  võ cho vui chứ oánh nhau thì chỉ ăn máu lồn nói thế cho nhanh,,, nhưng tập võ có cái lợi là chạy nhanh hơn người thường dcm

 25. #26 by Bố on 2011/08/09 - 04:54

  con lựn cổ nhuế bị quần chúng tụt váy kinh …

  giấy nau bát đĩa đầy ở nợn. cuộn giống nhưng dài gấp đôi giấy chùi đít. dày và dai.

 26. #27 by voong ngau pin on 2011/08/09 - 04:59

  Dì lồn âm hộ nhét Lan nhựa nói đéo  sai rất vụ khan lau, ở nhà riêng ít người thì dùng khăn vải lau lau ít tuần thì vứt mẹ khan  nhưng ở rét tao răn mới lị thếch away mấy lị chố nào bếp đông đông luôn dùng ông giấy cuộn to, lau phát vứt luôn vửa tiện vửa sạch, nhà anh vưỡn dùng khăn vải nhưng từ hồi anh mua cuộn giấy lau to về thì vớt mẹ khăn vải cho nhanh  dcm

 27. #28 by voong ngau pin on 2011/08/09 - 05:06

  dùng giấy chùi đít lau chén nĩa quả đúng đẳngcấp đéo chê vầu đâu được hốhố… địtbẹ mụ thử làm một lần đi rùi hẵng nổ, nhá. Xem thử mảnh giấy í nó có nát bươm ra ngay trên mặt chén không rùi vầu bấucấu các cụ

  @ sĩ già dâm

  giấy mụ dì nói đéo phải giấy chùi đít mà giấy liệt loại đó, nó to hơn và dai hơn,,, địt mẹ lão phen nài lão lão sai rồi 

 28. #29 by nhất on 2011/08/09 - 05:14

  Bên này bọn anh hay dùng khăn giấy dùng trong nhà bếp để lau mỡ, cơm thừa canh cặn.  Cái nầy bán từng cuộn to dầy và dai hơn giấy chùi đít. Thông cảm cho Trung Tướng đéo bao giờ chùi bếp nên phán bừa là dùng giấy WC để lau. Vợ anh nó cũng hay dùng giấy WC để lau lung tung thật, có lẽ vì giấy WC ít khi bị hết như giấy chùi bếp. Mà thằng Cu hỏi cái từ đéo gì tiếng Đức khó thế, anh dịch Google đéo ra hehe, anh biết tiếng Ba nhan thôi. Lủ mé.
  Dùng khăn vải lau thay giấy thì chắc có bọn Tây yêu môi trường dùng. Khăn nó bán trong siêu thị đủ loại, hình như dùng xong cũng vứt đi chứ đéo ai giặt! Lủ mé theo anh đây là một trào lưu không thực dụng. Rác dân dụng thì đằng nào nó cũng cho vào nhà máy phân loại, và bọn yêu môi trường fanatic đông bỏ mẹ, mình thoải mái tý có sao đéo đâu. Cứ tiện lợi mà dùng. Khi nào giảm thuế cho bố mày thì bố mày yêu môi trường. Lủ mé.

 29. #30 by nhất on 2011/08/09 - 05:21

  Lủ mé nhìn bàn ăn của Bín lần nào cũng như lần nào, giống y chang anh bây giờ , hố hố. Vợ Tây nó đéo nấu cho ăn à? Mà bỏ võ rồi hay sao mà rượu kinh thế. Anh thì  rượu , hút thuốc , xì ke, tài mà thử hết rồi mà đéo thấy ngon, chỉ thích bia lạnh. Lủ mé. Từ hồi trong quán có thằng nào nói có những thằng bẩm sinh đéo nghiện được anh mới tin là mình bình thường. Trước đó cứ tưởng mình bị làm sao !

 30. #31 by Bố on 2011/08/09 - 05:31

  mình thoải mái tý có sao đéo đâu. Cứ tiện lợi mà dùng.

  mả cụ con lợn 1 nhá !

  chính vì thói bừn nông tởm lợm thâm căn cố hữu nài mà lợn đi tới đâu cũng bị khinh ghét, nhục như chó.

 31. #32 by nhất on 2011/08/09 - 05:41

  @Bố
  Đèo mẹ khăn chùi đắt hơn giấy nhiều. Anh đéo biết cụ thể nhưng anh  vện anh toàn mua giấy !  Về thuyết phục vện đi rồi lên đây chửi anh nha. Con nhà lính mà tính lại nhà …Tây , hehe.

 32. #33 by trung_uong_lua on 2011/08/09 - 05:49

  @ Fa thích chọc đit zikenteo:

  Propertie tax bên Mẽo: tùy thuộc luật bang hay thành phố ngôi nhà tọa lạc nên không thể nói chung được cho nước Mẽo. Nhời anh phán sau đây thông qua kinh nghiệm căn nhà anh mới tậu, qua hóng hớt của người thân also.

         Nhà anh: diện tích lỗ mũi (1000sqf = 90m2), giá 50K thời nay, thời xưa 110K. Winter tax: 3 Frank, summer: 21 Frank.

         Nhà my bros: khu mới,cùng bang nhưng khác city, nhà to gấp 2.5, giá hiện thời 160K, trước là 250K. Tax: 40 Frank, trước kia tax gần 50Frank.

  Thuế này thì city chi cho giáo dục phần lớn nên con cái của cư dân trong vùng học miễn phí đến hết high school; nếu gia đình low income thì trẻ được miễn phí ăn sáng và ăn trưa. Ngoài ra  còn chi cho quét đường, lấy rác, … có ghi rõ trong giấy báo tiền thuế.

  Thuế này tăng giảm phụ thuộc tình hình ngân quỹ của city cũng mặt bằng giá chung của thị trường địa ốc. Nếu nhà cho mướn  hoặc anh sở hữu thêm hơn một căn thì thuộc dạng non-homestead, thuế sẽ cao hơn.

  Hóng hớt: bên Houston-Texas: thuế đánh thẳng 3% trị giá căn nhà, không biết up to bâu nhiêu. Lười hông muốn Gúc.

 33. #34 by tran.truong on 2011/08/09 - 05:51

  Phương pháp nói quá của tên Tướng kể cũng có quả phết nhẩy hế hế


  Cứ cái kiểu dạy lối nhà trường thì thấm lỗ nhỉ các Bứa lẫn tui được cái buổi ấy

  Thiệt tình thì từ hồi đó tới nay tui cũng sán óc sán lòng ra được một nhiều về ý tứ mần một ông nên nết hí hí. Ví như chiện uýnh giăng hay rửa tay thì hồi trước lúc nhớ lúc quên. Nghe thằng có lý lẽ  chửi kể ra cũng được việc. Biết nó nhỏ tuổi hơn mình đù mạ tâu nhã tâu nhã điếu chịu
 34. #35 by tran.truong on 2011/08/09 - 05:58

  Giâụ nầy các Bứa hay bật nhâu dù điếu hiểu thằng kia viết dư lào. Đít cụ cứ thấy bóng là bật tanh tánh dư tôm nhúng dấm. Nhạt miej cả quán.

 35. #36 by Bố on 2011/08/09 - 06:01

  con lợn 1,
  anh chửi cái tơ tưởng của loài nợncứ tiện thì làm của cu chớ đéo chửi dùng khăn vải or giấy, nhợn ạ.
  dm, đã khai sáng thì phải luôn luôn có ý thức truyền bá cái văn minh nhớ.

 36. #37 by trung_uong_lua on 2011/08/09 - 06:05

  @ Fa thích chọc đít zikenteo.

  Bảo hiểm xe: cụ thể trường hợp anh: độc thân, tuổi Bắp Ngô, sở hữu một xe, xe đập thùng Honda Civic giá18K, tuổi bằng lái 3năm chưa có ticket lúc mua bảo hiểm, xe dùng đi làm và đi học, một năm đi khoảng 10K miles,… anh phải giả 1 Frank/ tháng  full cover của hãng AAA. Thuộc dạng là mắc so với mấy người có gia đình con cái, đứng tên hơn 1 xe,…

  Liệt kê cho cô những yếu tố cấu thành để tính giá bảo hiểm xe cho mỗi cá nhân thấy nó phức tạp thế nào. Vì vậy cô hỏi thì kô tên bựa phản động nào giả nhời cô nhẽ cũng dễ hiểu phỏng?

 37. #38 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/09 - 06:06

  Tiênsư thằng Pín, thế câu nài là của con nầu phátbẩu…

  Jấy vệsinh bên Tây ngoài zùng chùi đít bỏn còn zùng vầu nhiều việc khác, như lau chén/đĩa, chùi ghế, chùi bãi nôn zính vầu vạt-áo

  Rùi sau để chữa ngượng, mụmủ mới thẽthọt câu nài hẽhẽ

  Zì lau bát bằng tissue hộp riêng. Loại nài fải là jấy khô, không có mùi mỹfẩm

  Địtbẹ Pín chỉ được cái lanhcha lanhchanh. Ai chả biết giấy lau bát mới cả lau vươnvươn ló dư nầu, hãm.

 38. #39 by nhất on 2011/08/09 - 06:08

  Cứ cái kiểu dạy lối nhà trường thì thấm lỗ nhỉ các Bứa lẫn tui được cái buổi ấy

  Thiệt tình thì từ hồi đó tới nay tui cũng sán óc sán lòng ra được một nhiều về ý tứ mần một ông nên nết hí hí. Ví như chiện uýnh giăng hay rửa tay thì hồi trước lúc nhớ lúc quên. Nghe thằng có lý lẽ  chửi kể ra cũng được việc. Biết nó nhỏ tuổi hơn mình đù mạ tâu nhã tâu nhã điếu chịu@Chuồng


  LÀ sao ? Chửi nghé y như Trung Tướng chửi Lừa trên quán à?

 39. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 06:15

  Bô nết quả giấy mà bên anh hay dùng chùi chén đĩa nài. Cái nài gọi là towel-paper. Đéo ai lấy giấy chùi đít đặng chùi chén đĩa cả. Đù má con Zì Đồng Bóng đã dốt mà còn tinh vi anh ghét.

 40. #41 by tran.truong on 2011/08/09 - 06:19

  Nhất Dâm!


  Chả hiểu mịe

  Tên tển nầu cho đó là chửi thì đó là chửi và ngược lại hehe

  Tên tển nầu cho rằng nó đang chửi mình thì còn may chán. 

  Lừa là danh từ chung biết thế điếu nó chửi ai nhể? Phải không Nhất?:D
 41. #42 by Bố on 2011/08/09 - 06:28

  đấy, con nợn cổ nhuế bẩu nhau mà dùng loại giấy con tế điên pot nhá.
  anh cực lười gúc nên đéo bao giờ bót ảnh như các cu. xin lỗi. hờ hờ.

  con nào độc thân, đéo có vện, osin, lười lau chùi bếp thì mua giấy bạc dùng để gói đồ ăn nướng dán lên khu vực nấu nướng (bếp, tường). nói là dán nhưng đéo phải dùng keo, hồ đâu nhá, chỉ cần miết giấy vào bất cứ chỗ nào mỡ có thể bắn vào là được,mua loại mỏng cho rẻ. khoảng 1, 2 tuần thì lại thay. 

 42. #43 by tran.truong on 2011/08/09 - 06:30

  Bô nết quả giấy mà bên anh hay dùng chùi chén đĩa nài. Cái nài gọi là towel-paper. Đéo ai lấy giấy chùi đít đặng chùi chén đĩa cả. Đù má con Zì Đồng Bóng đã dốt mà còn tinh vi anh ghét.@Tế Điên chưa làm hòa thượng


  Đúng giấy đó là giấy tui kể ở post dưới.

  Dưng mà Tế Điên lấy hình trên gúc tui cũng điếu tin là nhà Tế đang có dùng giấy nầy trong nhà. Tui nghi có cơ sở vì cồng trước tui cũng có nói là Việt Gian cũng ít người dùng giấy nầy mà hay dùng giấy mỏng hơn để trong hộp. Thích thì lau khăn lúc thì lau giấy chứ chẳng ngăn nắp như Tây có nề nếp (Tây thiếu nề nếp khác điếu gì Lừa)

  Tế Điên lấy điện thoại chụp ngay phát ảnh có viết vầu đó câu TỔ SƯ MẢ THẰNG CHUỒNG thì tui mới tin. 
 43. #44 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 06:46

  đÙ Má đây nài. Anh zí buồi vầu nổ dư con Zì Lồn. He he.


 44. #45 by Cu on 2011/08/09 - 06:49

  Mà thằng Cu hỏi cái từ đéo gì tiếng Đức khó thế, anh dịch Google đéo ra hehe, anh biết tiếng Ba nhan thôi. Lủ mé. @ Nhất Dâm

  Ơ hay ! Nhất điếu biết tiếng Đức thật à? mà cũng điếu ở Berlin thật à? Mà lại ở Balan?
  Thế thì anh biết Nhất là thằng nào ở Cà Phò rồi nhế !

 45. #46 by tran.truong on 2011/08/09 - 06:53

  Nhục quá Tế Điên à!


  Tế lấy hình rùi gắn chữ vô dư thía à? Chút nữa có thì gian tui kiểm tra lại ảnh chụp lúc nầu địt mia cấm xóa linh đấy.

  Viết vầu cuộn giấy ấy Tế Điên
 46. #47 by Mit on 2011/08/09 - 07:00

  ở nhà riêng ít người thì dùng khăn vải lau lau ít tuần thì vứt mẹ khan  nhưng ở rét tao răn mới lị thếch away mấy lị chố nào bếp đông đông luôn dùng ông giấy cuộn to, lau phát vứt luôn vửa tiện vửa sạch@ cô Bín

  Thế là trong mấy tuần í cô không cần giặt khăn à?  Dùng đến tã ra rùi vứt luôn? Ewww 

  Còn tiệm ăn đông mà dùng giấy chùi khô rùi vứt thì biết bâu nhiêu mới đủ? Thuê bâu nhiêu người để làm chiện đó?  Restaurants khoai tây nó dùng lọai commercial dishwashers đấy chứ?   Coi clip nó train bọn nhân viên nài.

 47. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/09 - 07:01

  Ui đù má thôi thì anh ráng chìu con nài nhát. Dư lài còn đéo chịu thì vui lòng cút về mới mẹ. He he.


 48. #49 by nhất on 2011/08/09 - 07:04

  Ơ tên Cu nầy chất phác như anh ý nhở. Cái từ ý mà cũng hỏi thì anh trêu cho là đúng mẹ , hehe.

 49. #50 by Mit on 2011/08/09 - 07:04

  Bố khỉ, đéo nào nó lại là cái clip này.  Sorì chi bộ. 

 50. #51 by Mit on 2011/08/09 - 07:15

  Nhẽ độ caffeine trong người xuống thấp dồi….hi hí hí  Sorì chí bộ thêm cái nữa, cái clip rửa bát dùng commercial dishwasher đây này.  TT làm ơn delete cái còm trước đi dùm.  Thanks.