Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:11

  Biết ngai con Nhất chỉ trưng được hình không Nga thì Tiệp, không Balan thì Anbani.

  Thượngđẳng nó jí mẹ buồi vầu chén cá-chép.

 2. #2 by nhất on 2011/08/08 - 21:15

  Trong link này bán 1 kg cá chép (karp) đông lạnh ở Ba nhan giá 12,9 zloty

  http://www.promocje.abc24.pl/default.asp?kat=38975&pro=566751
   @ Chuồng và Trung Tướng
  Cái hình thứ 1 anh vừa bốt có giá ở Auchan bên ba nhan hehe.
  Anh chỉ tận tình như vầy với con anh nha, cho nên cho anh gửi mầy 1 câu : Địt mẹ mầy.

 3. #3 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 21:18

  Ờ anh đồng ý chiện sử lý nước thải ờ nhà máy gần tương tự cách cô hóng. Còn chiện hàng quán phẩy gom dầu mỡ đặng Nha Vệ Sinh or someone tới thu gom mà con Nhất Dâm Chỉ cỏn nổ thì ai đéo biết hử? Chết cười mới con nài. Hỗ hỗ hỗ.
  Đù má con Nhất Dâm Chỉ tinh vi nhảy nhót tưởng dìm hàng được anh hử? He he.

  Lâu lâu nghe con Êm Êm MẶt (.)/ nủi lên dìm hàng con Zì Đồng Bóng tao nhã đéo chịu. Biên cồng vửa dồi chưởi cỏn mần anh mát hết cả bẹn. He he.

  Thôi anh cút lên jường đây. Địt mẹ, đã 00:18 mẹ.

 4. #4 by tran.truong on 2011/08/08 - 21:19

  Vào restaurant Tây trong danh mục cá thì thiệt tình tui chưa thấy món cá chép.


  Ở Tiệp, Ba Lan, Sloven cá chép chủ yếu bán ở nhà riêng chứ không phải cửa hiệu mặt phố. 

  Tui nhiều lần đi mua cá, heo, gà, vịt, bồ câu , trấng bồ câu (bồ câu đó tồng bào nghe rõ chưa) tận nhà vườn Tây.
 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:20

  Thôi Zì zí buồi vầu nói mới con Nhất Zâm Đông Béclanh bẩuthủ vôđối nữa.

  Zì hỏi các cô, jờ các cô còn thích chén cá-chép nữa không? Nếu jảnhời Có, thì địt mẹ các cô. Nếu jảnhời Không, thì hehe Zì khen Zì khen.

 6. #6 by nhất on 2011/08/08 - 21:20

  Hê hê, anh ko sát ván với mầy nữa sư bố Trung Tướng. Lừa phấn đấu cho bằng mấy bọn mọi rợ Đông âu cũng là phúc lắm rồi.

 7. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 21:20

  Đù má con Yà Hú nuốc mấc chú thích của anh: đoạn đầu biên về sử lý nước thải dành cho con Chần Chuồng nhế.

 8. #9 by Delete on 2011/08/08 - 21:21

  Del thấy Zì nên làm cái vote xem có bâunhiêu Bựa viên đã cảicách ăn uống đái ỉa.
  Thật, công Zì ra rả ra rả quanh năm mà thấy các Bựa cứ bâu vào bật Zì lấy số má nản quá đi.

  Mà lạ nhở, thayđổi quầnchúng theo kiểu hĩu xạ tựnhiên hươn nài thì đến đời đéo nào mới được 1trẹo Lừa ko xài chợ-cóc? Zì ứngcử vào Bê đi, Del bỏ cho 1 fiếu. Nghịquyết cái xẹt là có chục trẹo mạng Lừa bỏ chợ-cóc, bỏ xe-mái.

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:26

  Nài mời các cô vầu coi Khoaitây nó khoe thànhtích câu cá. Hehe thế đéo nầu mà 100% trong đó là cá-chép:

  http://carp-forums.com/viewtopic.php?f=51&t=29167

 10. #11 by budifa on 2011/08/08 - 21:33

  Địt mẹ lão BOM rác hông vứt ra khỏi nhà thì lão muốn tôi xây khu xử-lý rác trong nhà chắc? Vứt vầu bồn-cầu dư ông Naked nói thì Trần Ích Tắc mẹ, ăn chưởi nát mẹt. Đéo có mả tủ-lạnh nên đéo bàn chiện to hơn là xử-lý rác thế nầu, đéo vứt bừa-bãi là được dzồi.

  Còn phẩy ăn mỳ-tôm úp tinh-hoa để hông có rác thì thôi cho tôi xin 2 chữ bần-nông nha, khà khà

  PS. Xem bọn khoai-tây da-trắng thượng-đẳng bên Anh Nhợn hôi-của thật là tâu-nhã, hã hã

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:40

   Thế nên Zì mới chỉ zậy tạm các cô cách ăn-bú, chứ chưa zậy cách xửlý rác địt mẹ con mặt ./ ạ.

 11. #13 by tran.truong on 2011/08/08 - 21:37

  Tự nhiên vốn thía mờ, dở thì rẻ và dễ nuôi dễ sinh sản như cỏ vậy mà. Nó ngon thì người ta bắt nhiều thành ra trong tự nhiên có ít. Mới hỏi mấy đứa chấu thì nó bẩu nếu thích ra câu trộm cá chép hàng bao tải.


  Mịa Trung Tướng! Tây có món cá chép bọc bột, đem rán ăn mới khoai tây nghiền ngon lém. Chỉ tiếc là nó lóc cục nằm gần mỡ bụng vứt đi đâu mất, món nầy ăn tại nhà Tây.
 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:39

  Zì zậy các cô về cá-chép nầu.

  (1) Cá-chép có 2 nhánh rất fổbiến tại Lừa, đó là cá-ziếc và cá-vàng.

  Cá-ziếc chắc nhiều cô cũng biết, tên ổng gắn mới thànhngữ “Cá-ziếc Mổ Rồi”, nghĩa-đen của nó là “Cái Âmhộ” hehe, tức là cái Lồn.

  Cá-ziếc khá jống cá-chép, zưng vẩy nhỏ hơn, lưng gù hơn, và đặcbiệt là mắt đỏ quạch và không có ria-mép.

 13. #15 by budifa on 2011/08/08 - 21:39

  Ối giời ôi fát-hiện ông Buồi Trâu làm gì dzồi. Nghe đồn giỏi võ lắm chắc-chắn làm bo-đì-gát, hehe. Sắp về Luân-Đôn nhẽ có đại-da nầu thuê bẩu-vệ tránh bị hôi-của. Giốp ông nầy mần là bẩu-vệ đại-da, bỏn đi đâu phẩy theo đó nên khoe dấu-chân có khắp quả-đất, khà khà

 14. #16 by budifa on 2011/08/08 - 21:46

  Hố hố địt mẹ lão BOM đưa thùy-linh tên Carp 4rum thì trong trỏng bỏn hông bàn về cá chép chẳng-lẽ bàn cá dô à? Hay lão muốn kiểu trang otofun lại chỉ nói về xe-đạp?

  Dòm mấy ông chép mà bần-nông-tính trỗi dậy, thèm quá thèm quá, há há

 15. #17 by nhất on 2011/08/08 - 21:48

  Vào restaurant Tây trong danh mục cá thì thiệt tình tui chưa thấy món cá chép.


  Ở Tiệp, Ba Lan, Sloven cá chép chủ yếu bán ở nhà riêng chứ không phải cửa hiệu mặt phố.


  Hôm trước anh có bốt lên quán cho Bín Anh nhợn cái menu của nhà hàng bên Anh, trong đó có món cá chép. Đi du lịch Tây thì biết được cái buồi gì mà ti toe, đã lười lại dốt, lủ mé Gúc đéo phải thằng nào cũng mò ra nha?

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:48

  Zì zậy các cô về cá-chép nầu.

  (2) Thuở Thiênđàng cá-ziếc là một trong hai loại cá thường gặp nhất ở chợ và trong bữa-ăn jađình (loại kia là cá-rô). Cá-ziếc có-thể chếbiến ra nhiều món, như kho, hấp, om, rán, canh, gỏi..

  Vậy rùi thờithế đủithay, jờ cá-ziếc được liệt vầu hàng bẩubối, là đặcsản, là thuốc-quý, đặcbiệt có lợi cho.. buồi Lừa hehe.

  cá-ziếc zần zần hiếm. Bi-jờ já cá-ziếc ngoài chợ quãng trên 200K Cụ hehe, gấp 3 cá-chép, mà cũng đéo zễ kiếm.

 17. #19 by mm on 2011/08/08 - 21:49

  Lại chửi tiếp thằng con lợn Hoàng: mày đã bao giờ vào TP HCM chưa? Mày có biết trong TPHCM có 1 cửa hàng bán cá chép cực nổi tiếng không? Tây vào đó nườm nượp vì món ăn quá ngon, tụi Tây nó cứ cằn nhằn là bên nó không có món ngon như thế, như vậy tụi nó có thể không ăn món cá chép vì tụi nó không có cá chép hoặc có cá chép nhưng không biết cách nấu cho ngon lành, thế là ẩm thực của tụi nó kém nên tụi nó không thể ăn được chứ khi sang VN tụi nó cũng ăn ầm ầm, mày (thằng lợn Hoàng) mày không ăn cá chép, hay canh chua, hay mấy món gì đó là mày ngu, ngu lắm con lợn ạ (còn tiếp nếu còn hứng)

 18. #20 by tran.truong on 2011/08/08 - 21:52

  Cá chép to đùng thế kia thì ăn ăn cái quặc ấy tên FA mỏ vịt kia. 

 19. #21 by tran.truong on 2011/08/08 - 21:55

  Đít mie anh giải nghiệm không thấy thì nói không thấy, chứ nói qua Gúc làm buỗi giè? 


  Anh nói sau khi Gúc thì điếu phải là anh Nhất à.
 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:57

  Tiếptục zậy các cô về cá-chép nầu.

  (3) Đã 20 năm nai Zì đéo chén cá-ziếc. Không fải vì ổng hiếm hoặc đắt, mà vì Zì đéo muốn tranh ăn mới ông ngan ông vịt địt mẹ, và ngoài ra, nhìn cặp-mắt đỏ ngầu của cá-ziếc thì đéo muốn nhai ổng một tí tẹo nầu, rất hãi.

  Cá-ziếc đặcbiệt đéo được chén ruột. Fải mần thật sạch. Nếu để zính ruột thì hehe liệu hồn nha các cô.

  Quầnchúng Lừa đồn thịt cá-ziếc chữa được nhiều bịnh rất, chẳnghạn đau zạzầy, đau mắt, viêm fủi, viêm gan, viêm đạitràng.. và đặcbiệt là chữa được liệtzương hehe.

  Đừng có tin, bọn lợn mọi cụt tai ạ.

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:03

  Tiếptục zậy các cô về cá-chép nầu.

  (4) Một loại cá-chép fổbiến khác là cá-vàng.

  Địt mẹ cá-vàng trông yêukiều vậy thôi, chứ ổng chính là cá-chép.

  Đừng có con nầu tính chén cá-vàng nhế, vì thịt ổng như buồi, tanh lộn mửa.

  Zì đã từng nủi hứng chén một ông cá-vàng bự ở Fồng. Ông nài nặng tầm 3-4 kýlô (còn to hơn ông chép thôngthường), já thời 199x đâu cũng gần trẹo hehe.

  Đù má chén xong mà muốn fát điên hehe. Con nầu thích trảinghiệm thì mua về chén thử.

 22. #24 by tran.truong on 2011/08/08 - 22:03

  Ngày xưa cá giếc chuyên dùng để nấy cháo tẩm bổ cho người ốm và sau khi ốm đó bố Tướng. Nhưng phải là con to to gần bàn tay khép lại ấy. Loại giếc hơn ngón tay cái các bố già ăn sống nguyên con nhắm diệu cắn cái đuôi trước kẻo nó phi nguyên con vào họng.


  Muốn câu nó cách hiệu quả là dùng đúng cần câu giếc do bọn thợ bán nó chọn cho, rải cát trắng tinh xuống đợi nó đến câu mồi bằng giun đỏ. Hồi trẻ theo mấy sư phó câu đã thiệt.
 23. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:05

  @con Fa

  Ơ sorry Zì trích nhầm linh rùi. Jờ quên mẹ linh gốc chỗ nầu.

 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:24

  Địt mẹ để Zì zậy các cô ăn-bú lànhmạnh nầu:

  1- Một bữa chỉ chén tốiđa 2 món (không kể tinhbột như cơm/bún, và đétxe như ziệubia, hoaquả, chècháo, salát.. nha).

  2- Một trong 2 món đó là canh. Món còn lại là món khô, có-thể là hấp, luộc, nướng bỏ-lò, hoặc ăn sống nuốt tươi.. Buổi trưa thì bỏ mẹ món canh đi, chỉ chén 1 món thôi.

  Tuyệtđối không ăn lẩu và các món xào, rán. Ăn lẩu Zì ghét nhất, vửa bửnthỉu, vửa nóngnẩy, vửa fứctạp, vửa kíchzích lằngnhằng, vửa đéo ngon đéo jì.

  Nếu thích chén lẩu quá thì ra tiệm mà chén.

  Còn các món xào/rán thì hànhhạ người không vầu bếp đến cựcđại địt mẹ. Ngồi chờ các cô xào rau có-thể mần một tinhhoa thành bầnông luôn đấy.

  3- Canh thì các cô chỉ nên nấu bằng 2 thứ. Một là chất đạm nhẹ (như xương/sườn, tôm..), và hai là rau thật đơnjản (như mướp-đắng, càchua, khoai-sọ, củcải..). Nên thêm rong-bể hoặc sásùng nếu thích bú nước canh ngọt. Có-thể thêm rau-thơm tùy khảnăng và khẩuvị như mùi, ngò, hành..

  3- Món khô thì Zì nói nhiều rùi. Chỉ là một tảng thịt hoặc cá fillet tẩmướp chútchút javị rùi tống vầu lò visóng, hoặc cho vầu nồi hấp, hoặc chén sống luôn.

  Địt mẹ các cô mà nấu như thế nài thì một bữa chén các cô chỉ chuẩnbị mất 10-15 fút. Tuy chưa tiếtkiệm thờijan bằng Zì zưng cũng đỡ nhiều rùi. Các đồ-ăn cũng có-thể mua rất zễzàng trong siêuthị cho cả tuần luôn, vửa sạch vửa nhanh, vửa đéo góp xiền làm béo các chợ cóc.

  Chúc các cô chóng thành Người.

 25. #27 by budifa on 2011/08/08 - 22:30

  Cá chép to đùng thế kia thì ăn ăn cái quặc ấy tên FA mỏ vịt kia@ Naked

  Địt mẹ ông cá voi to-đùng-đoàng có cơ-hội tôi cũng đớp nữa là mấy ông cá chép to-đùng, hehe

 26. #28 by Cu on 2011/08/08 - 22:34

  Jấy vệsinh bên Tây ngoài zùng chùi đít bỏn còn zùng vầu nhiều việc khác, như lau chén/đĩa…… @ Bựa bần nông

  Đéo ai người ta dùng giấy vệ sinh để lau chén bát đồ bần nông. Nếu Bựa vào nhà Tây và cả nhà anh nữa thì lúc nào trong bếp cũng có 1 cái khăn vuông bằng vải để lau bát.
  Bựa nói những chuyện ở Lừa thì còn hay và đáng tin , chứ Bựa cứ mở mồn ra nói về Tây là thối đéo chụi được .
  Đi Tây 1 chuyến đê cho nó mở mang cái đầu rồi về nổ tiếp. Có dịp sang Berlin thì anh mời , nhà anh luôn mở cửa đón Bựa.

 27. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:36

  Địt mẹ từ hôm nai con nầu không ăn-bú lànhmạnh như Zì zậy thì cút về mới mẹ. Zì nản các cô lắm rùi đấy địt mẹ.

  Từng bước từng bước quên ngai mấy món bầnnông như cá-kho-tộ, thịt-rang-trấng, tôm-rim-me địt mẹ ăn-bú đéo jì mà như ông lợn thế biết đéo bâu-jờ mới nên tinhhoa được.

  Các thểloại vớvỉn như đậufụ rán, já-đỗ xào, canh cua canh cáy, lòng lợn tiết-canh.. cũng quên khẩntrương đi.

  Đù má bọn mặt ./. Chưởi méo cả mồm cũng đéo xong.

 28. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:39

  Ui địt mẹ con Cu lau bát bằng một cái khăn vuông kìa.

  Địt mẹ ở Tây mà cũng bầnnông thế chả trách bọn ở Lừa hehe.

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:40

  Zì lau bát bằng tissue hộp riêng. Loại nài fải là jấy khô, không có mùi mỹfẩm. Loại nài đéo được zùng để lau mồm tránh nhầmlẫn.

  Jờ nài jờ nầu mà con Cu Đông Béclanh lau bát bằng khăn vải hehe.

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:42

  Riêng cái vụ zùng một cái khăn lau đi lau lại bát đĩa của con Cu đã khiến Zì buồn nôn hehe. Chắc fải cả tuần mới thay khăn fỏng? Hay là cả tháng?

  Địt mẹ zù một bữa cô thay một khăn thì vưỡn tởm nôn.

  Con Nhất Đông Béclanh mới con Sành Hămbớc có thế không ta?

 31. #34 by tran.truong on 2011/08/08 - 22:43

  Cá Voi to đùng không có nghĩa là nó già hói Fa mỏ vịt ợ!


  Cá chép to ngần ấy thì tuổi cỡ bác Lê Văn Ninh giở lên. Gìa quá ăn ra gì, hầm mới đậu xanh nấu cháo thì đậu xanh ra nước mà cá chép còn ở lại nguyên khúc đó 😀
 32. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:47

  Zì cồngfơm mới cô Truồng ở chỗ cá-chép tầm 15 ký thì đéo thể nhai được, tởm hết chỗ nói.

  Còn cá 5-10 ký thì chén được, tuy cũng đéo ngonlành jì.

 33. #36 by Phong Vân on 2011/08/08 - 22:49

  Nghe con mụ Bựa tham luận chiện cơm nước đến Chó Đá chả nín được!

 34. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:50

  Hehe ở đây có con nầu chén thịt voi chưa? Con Fập chén chưa?

  Địt mẹ Zì chưa thấy món nầu vôzuyên như thịt voi. Địt mẹ đéo có một tí vị jì, đéo ngon bằng khúc gỗ xàcừ luộc.

  Thế nên quầnchúng mới bẩu Trăm Voi Không Được Bát Nước Sáo.

  Thịt voi mà đem nấu canh thì ninh cả ngài nước vưỡn trong-vắt & nhạt-fèo như nước mưa.

 35. #39 by Cu on 2011/08/08 - 22:52

  Còn về vụ Khoai Tây ăn cá chép thì anh chứng nhận là có tất nhiên điếu nhiều như Lừa.
  Còn cá nhân anh thì anh đéo thích ăn cá đặc biệt là cá nước ngọt , cung như những con nuôi ở nứoc ngọt vì khi nấu có mùi thối anh đéo ưa.

 36. #40 by tran.truong on 2011/08/08 - 22:53

  Tây ta gì mà có máy rửa bát thì cần điếu gì lau nhể? Máy nó rửa và sấy khô rồi thì thôi chớ!


  Bắt quả tang tên Tướng lẫn Cu gáy đều không có máy rửa bát nhé. Tên Tướng đọc mộc đơn côi còn hiểu được vì rửa đôi ba cái thì lãng phí năng lượng, vả lại tên Tướng ăn uống kiểu đó thì có bao nhiêu là bát đĩa song nồi đâu. 
 37. #41 by Tủn on 2011/08/08 - 22:56

  Hôm nay tên Bựa chủ nói về ăn uống hử?

  Để góp vài câu coi nào.

  Tên Bựa chủ kia, nói về thói ăn uống của lừa thì nó nhiễm từ thời thiên đàng mẹ, cái đói, cái khát làm hư hỏng con người.

  Cái quan trọng cần nói trong ăn uống là chế độ dinh dưỡng của khẩu phần ăn, sau đó thì tùy vào sở thích mà chọn nguyên liệu. Nhưng cũng nói thật với các cô là nên thay đổi tập quán ăn uống để thoát khỏi kiếp lừa. Việc này có nhiều các lợi, thứ nhất, các cô tạo một thói quen ăn uống khoa học. Thứ hai, phát triển ngành công nghiệp thực phẩm, đéo gì từ huyết, gan, nội tạn các cô ăn hết phần của heo, gà, vịt, cá và các loại cung cấp dinh dưỡng tốt hơn trong chuỗi thức ăn các cô. Thứ ba, là tạo ra 1 nền công nghiệp chế biến với tụi Tây, đù má, lấy mỡ các Tra làm phụ liệu cung cấp chất béo cho cá Tra thì đúng là đồ ngu ( việc này vẫn còn đang xảy ra).

  Còn nói riêng về cá chép, đù má, cá này dinh dưỡng chỉ hơn đậu phụ mùi vị thì tanh, fillet thì xương, nói chung Tây đéo dùng ngoài việc tụi Hung-gia-lợn là trùm về loại này thì tụi Lừa việc đứng đầu là Thiên Mai Trần con của Cao Nam thợ chữ nghiên cứu nên ngoài Bắc cứ thế mà tạo ra sản phẩm gia tăng. Cũng là giống cá có vảy- rô phi (Tilapia), nhưng tụi Thái mọi, Đài bắc tạo ra sản phẩm có tỷ lệ thịt cao, ít tanh và dinh dưỡng tốt, nhưgn những sản phẩm này chỉ dành cho tụi nhà nghèo bên Tây.

  ( còn nữa nếu có hứng)

 38. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 22:57

  @cô Truồng

  Đúng là Zì đéo zùng máy rửa bát. Địt mẹ Zì zùng cái đó thì khác đéo jì đi zạo fố bằng xetăng. Zì chỉ có 2 ông nồi, và chừng chục ông bát hehe.

  Nếu có khách đông thì lôi ra tiệm.

 39. #43 by budifa on 2011/08/08 - 22:59

  Anh Hoàng ơi, em Fa đơi

  Nhẽ cấy mặt thớt (nghĩa đen) của anh cũng có tít-siu riêng để đỡ phẩy lau đi lau lại bằng một cấy khăn nhể. Thớt mới bát đều là dụng-cụ fục-vụ đớp-bú mờ, hờ hờ

  Em đéo theo được chỉ-đậu bú-đớp của anh đâu, em cút về mới mẹ đơi, mai đợi anh hết thần-quynh em lại vầu hóng, khà khà

 40. #44 by hùng hục on 2011/08/08 - 23:04

  Ò ít nhất thì cũng có tí chỉ dẫn đàng hoàng về thực đơn, anh có nhời khen, dưng vưỡn là kiến thức ngồi salông gúc địt mẹ. Anh nhường lại cho các em vàng son đổ cứt vào alô thằng Bựa về vướn đề nầy.


  Zì chỉ có 2 ông nồi, và chừng chục ông bát hehe.@Bựa

  Địt mẹ ăn mỳ úp cần đéo gì nồi hử thằng ngẫn?
 41. #45 by Dom-dom on 2011/08/08 - 23:05

  Zưng nhìn cái hình nài thì đéo ai bẩu là hoa thật hehe:

  Ngứa tay quá phảy gõ. TSB ThỐI, nhìn chậu hoa cũng biết hoa thật, mà còn cứ già mồm. Hơn nữa nếu hoa giả cho vào lò, nó có mà co rúm, còn làm sao như vầy.

  Tên Bín đã nêu rõ: cành hoa thật bỏn mới cần 1 que sắt, kèm với cái kẹp bím để đỡ cho hoa khỏi đổ. Hoa giả, lõi cành bằng sắt thì cần đél giá đỡ.

  Nhớ lại lần vện cùng anh đến nhà sếp tển. Nhìn chậu hoa nhà sếp, ra vẻ hiểu biết, tển kêu dạo này bọn làm hoa giả giỏi thật, làm chậu hoa giả mà giống y như thật. Sếp vội cải chính hoa thật đấy chứ. Chết cười. ThỐI không cẩn thận khác đél.

 42. #46 by Phucnguyen on 2011/08/08 - 23:10

  Chi bựa rôm rả phết nhở.

  Zì bựa, Cá chep khô Astrakhan vưỡn bán đầy ở cửa hàng thực fẩm Nga chỗ Hòa Mã fẩy không? Anh thinh thoảng có ông anh ruột từ Sài Gồng ra lại chạy qua đó lấy mấy con cho tển (Tển cũng du hoc Sô Liên khoảng 75-81 nhưng ở Odessa). Tết thì hay lấy thêm mỡ muối với fomat bím tóc, đù má, fomat nó bọc sơ sài bằng giấy mà thơm và đậm hơn hẳn cái loại hút chân không bán siêu thị.

  Còn vụ xí công cộng, con nầu ở Nhật Bủn cồng fơm coi, anh qua đó thấy xí ở chỗ công cộng, nghĩa là ga tầu, siêu thị..,v,v Bọn Nhựt cũng đều trang bị Shower Toilet. Còn ở Hà Nụi thì thằng sếp bẩu con vợ nó  thích ở Nikko Hotel chỉ vì duy nhất là Ksạn có Shower Toilet.

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:18

   Địt mẹ không khéo anh cô chính là Zì à? Anh cô tên jì vậy? Học trường nầu hehe?

 43. #48 by Cu on 2011/08/08 - 23:12

  Zì lau bát bằng tissue hộp riêng. Loại nài fải là jấy khô, không có mùi mỹfẩm. Loại nài đéo được zùng để lau mồm tránh nhầmlẫn. @ Bựa bần nông

  Úi gìơi ! Đéo ai lại đi lấy tissue đi chùi bát. Bên nay bọn anh nhà nào cũng có giấy để dùng làm bếp (Küchenrolle) thế nhưng vì ý thức môi trừong đéo ai người ta lấy cái giấy này để lau bát. Mà phải dung cái khăn gọi là Geschirrtücher( Nhất dịch ra tiếng Lừa giúp anh cái )
  Cả đống đây : http://www.google.de/search?q=geschirrt%C3%BCcher&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=de&tab=wi&biw=990&bih=577

  Người ta dùng khăn này để lau khô sau khi rửa rồi cất bát đĩa đi, chứ khoai tây không có thói quen để khô bát đĩa như Lừa
  Nên Bựa mà nói dùng giấy tissue để lau bát đĩa là đéo biết gì rồi. Bần nông vừa vừa thôi Bựa.

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:15

   Hehe có thanhminh thế đéo nầu cũng đéo che được thói bầnnông

 44. #50 by hùng hục on 2011/08/08 - 23:12

  Hehe chó Bựa dạo này hết bài, hết chủ đề, lốc vắng vìu giảm còm giảm nên phẩy bày đâm bị thóc chọc bị gạo làm trò ỉa đái vung vãi câu vìu chứ giề, anh lạ đéo.

 45. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:13

  @cô Truồng

  Zì đéo hiểu sâu cô zùng máy rửa bát thì đéo cần zùng khăn-lau? Zì để bát trong tủ, cũng khô-rang khi lấy ra ăn (như là sấy bằng máy hehe), zưng vưỡn fải lau mà.

  @cô Đòm Hói

  Cô nhầm rùi, hoa jả Tầu jờ mần y như hoa thật, lõi nó bằng thiếc hoặc nhuôm jì mà cũng đổ gục được nếu fơi ra nắng, chứ có fải lõi sắt cứng-quèo đâu. Nhà Zì có bình hoa lụa mà suốt ngài fải zựng bỏn lên vì bỏn cứ rũ mẹ xuống.

  Bắtquảtang cô chưa chưa chơi hoa jả nhế. Hoa jả nhiều bình cũng rất đẹp, đặcbiệt là hoa lụa.

  Còn bìnhthường hoa nó mần bằng vải fủ chút nhựa, hoặc bằng vải suông, nên cho vầu lò nó không co-rúm đâu.

 46. #52 by Phong Vân on 2011/08/08 - 23:15

  Sáng bẩy giờ hơn vợ chồng con cái nháo nhào nhào đường ai nấy đi, trưa thì đường ai nấy ăn!
  Còn mỗi giờ cơm tối vợ chồng con cái có cơ hội quấn quýt tíu tít mà mụ đòi vứt mẹ đi.

  Ôi địt mẹ thằng mù lại đòi dẫn thằng sáng, con gà đòi cãi nước sôi!

 47. #54 by Phong Vân on 2011/08/08 - 23:17

  Địt cụ con mụ Bựa biến thái cứ tưởng phải cửng cu lên đâm thật lực mới làm vện lên đỉnh phỏng?!

 48. #55 by Dragonfly on 2011/08/08 - 23:19

  Anh bầu entry cơm nguội nhai lại nài linh tinh và vớ vẩn nhất từ trước tới nai. Thế là đủ mẹ nó còm rồi đấy. Cất nó về vị trí cũ đi Zì Mọi. Hệ Hệ

  P/s: Lần sau minh họa ít ảnh thôi nhá. Toàn ảnh xấu xí thô lậu fát tởm. Hệ Hệ
 49. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:23

  @địt mẹ con Vân Hói kia

  Cả ngài nhà cô đã đéo gặp nhau, thì tối thay vì bắt vợ con nấu cơm mất mấy tiếng jời, thì kéo mẹ nhau ra fố mà đi bộ, đi bơi, đi coi chiếu-bóng, đi đánh tênlít.. chứ còn ngồi đó mà chén mới nhau cho thỏachí bầnnông nhà cô chứ địt con bà cô.

 50. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 23:25

  Địt mẹ bọn như con Vân Hói kia rùi cũng đến chết vì ăn thôi.

  Miếng ăn có cái đéo jì tửtế mà các cô khổ vì nó đến vậy? Địt mẹ lũ Lừa mọirợ. Sống để ăn à?