Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mit on 2011/08/08 - 13:37

  Nhớ hùi xưa đi học hay chọc gã bán cà rem: @ cô Tơn

  Đéo nầu cô lại đi chọc ghẹo nhưn dưn lao động cần lao thế này. hố hố hố   Quán nài có Lãnh Tụ, một dân bán cà-lem cao cấp, y sẽ cho cô biết tay.

 2. #2 by Tơn on 2011/08/08 - 13:41

  Lài Bẹn nói như quặc, rau ngổ đắng nghét heo ăn được đéo!

  Chạn Khắm không thấy em Mít 9 nút qua tới làng Cam vưỡn còn chén rau muống căng bụng đó sao? 
 3. #3 by Gia_lamcam on 2011/08/08 - 13:44

  Há há há,
  Bọn phản động mờ xem phin này nhẽ càng thêm phản động?


  Há há há!

 4. #4 by Ba Bựa on 2011/08/08 - 13:46

  Lão này bẩu thế giới có nhõn 2000 sân golf này dì Bựa. Chém chết mẹ đi.


 5. #5 by Dragonfly on 2011/08/08 - 13:47

  Lài Bẹn nói như quặc, rau ngổ đắng nghét heo ăn được đéo!

  ————–
  Cô nhẽ còn trẻ chưa qua thời thiên đàng đừng cãi với anh, anh của cô đây đã từng đi hái rau ngổ, nhặt rau lấp, vớt rau le dưới hồ và xách nước gạo về nuôi heo rồi nha cô. Địtmẹ băm rau lơn bị chém mẹ nó vào bàn tay trắng trẻo thư sinh giờ lại thấy tự hào khi khoe khổ với chúng bạn mới hay. Hệ Hệ

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 13:47

  Chạn Khắm không thấy em Mít 9 nút qua tới làng Cam vưỡn còn chén rau muống căng bụng đó sao? @Tớn

   

  Theo thông tin mỗ hóng được trên quán thì Mít là dân Sỳ Ghềnh mà. Bắc Kỳ đéo đâu nhở?

   

  Lợn thì rau đéo nầu chả đớp mà cô lôi rau muống ra đây? Nông thôn giờ vưỡn có nhà băm bèo mới cả thái chuối cho bỏn còn đéo. Nhắc chiện nuôi lợn ở HN, hồi hổi hay có trò đi “xin nước gạo” mới cả cơm thừa hehe.

   

  Giờ nhẽ tiệt chủng mẹ.

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 13:51

  Đù má nghe con Chạn Khắm nổ mà chết mẹ cười. Con nài sùng bái fastfood hệt con Zì Lồn mà? Đéo gì choang choác là chế biến nấu nướng các thứ nghe dư thật thế? He he.

  Anh ghét fastfood dất, bằng trấng là đi culi đéo bâu giờ đem cơm theo. Tạt xe vầu Mạc-Đô-Nồ, Hăng-Ry-Chác, KFC, grocery, bread-shop mua bánh mì, burger, gỏi cuốn đem theo chén buổi chưa. Hôm nầu lười thì vui lòng nhịn mẹ, nếu work-site ko có shopping-centre or something.

  Ti diên, lúc rảnh ở nhà anh cũng hay bài chò nấu món thuần Lừa: bún diêu, bún mắm, canh chua kho tộ(các khác chứ đéo có cá lóc) mà tự hưởng. Có khi bà chị nấu cho ăn cũng sướng. Mấy món thuần Khoai Tây anh nuốt đéo trôi cuống họng. Anh thật.

 8. #8 by Tơn on 2011/08/08 - 13:57

  Nhẽ heo quê anh đéo thèm chén rau ngổ. 


  Địt mẹ thời thiên đàng anh chiên nấu cháo heo bằng cây môn. Cây môn nước có 2 loại: trên giữa lá có chấm màu đỏ thẫm đó là môn ngọt, người nấu canh ăn được; loại chấm trắng là môn  ngứa chỉ nấu cháo cho heo ăn. Đừng cãi anh vả cho lệch loa.
 9. #9 by DG on 2011/08/08 - 14:01

  Địt mẹ nổ về lợn dzồi à? Hehe tránh ra cho anh nổ mới.

   

  Thời thởi anh là thằng chơi đủ trò để giúp bà ma nuôi lợn nhế, sáng đéo nầu ma đi làm, anh cũng phẩy ở nhà “xắt” (aka thái mỏng, băm nhỏ) chuối cho lợn chén đấy, địt mẹ được rau muốn cho đã may.

   

  Cô nầu đi vớt bèo cho ông heo chưa? Anh có lần trượt chân ao bèo suýt tèo mẹ, hehe!

   

  Bèo, hay chuối, hay rau khoai lang (địt mẹ phần lá ngắt hết để dành ông người, phần dây cho lợn), trộn mới cả cám, thêm thêm tí muối, bữa nầu sang có thêm tí ông nhái ông ễnh ương gọi là có tí chất, nấu sôi sùng sục sùng sục.

   

  Ông heo ông í đớp toạp toạp toạp,thi thoảng húp soạạt soạạt soạạt soạạt, nghe thanh tao chả khác đéo gì con Tế Sì Gồng mới cả con Chạn Khắm tham gia phát biểu ý kiến tham luận chi bộ, đéo đùa!

   

  Rau muốn luột thì bi giờ anh vưỡn thích chén, dưng phẩy đúng là rau quê rau sạch đoàng hoàng, rau HN giờ tởm bỏ mẽ!

 10. #10 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 14:11

  Địt mẹ vửa đi công cán về, vầu quán chơi đã bị mấy con hãm mặt ./ là Tế điên mới cả Dái Ghẻ thi nhau dìm hàng mới cả cạnh khóe là sâu? Hai con hãm nài ngứa cựa chăng?

   

  À mà con Dái Ghẻ nổ choác choác ở dưới về nhút Đéo gì tương Đéo gì khai mau có phải đồng hương cấp huyện mới cả Ông Cụ không hay ở huyện chiên là nhút hả con kia?

   

  Ở trỏng còn có đặc sản khô dầu mới cả 1 lần mỗ được chén mít luộc, hehe, sợ vãi, không có lần thứ 2 luôn.

   

  Ăn mỗi nơi mỗi kiểu dưng trong trỏng mỗ kết quả hến xào ăn mới cả bánh đa. Thú phết!

 11. #11 by DG on 2011/08/08 - 14:14

  Địt mẹ hến cơm cào ở sông La, đúng phà Linh Cảm mà đớp mới bánh đa, có tí hẹ vầu điểm xuyết thì thôi rầu luôn.

  Lát nữa rũi rãi anh dạy các cô món hến bánh đa, địt mẹ cho Chạn Khắm dễu cả mỏ luôn vì thèm hehe!

 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 14:15

  Thời nài muốn chén rau muốn, các thứ rau sạch, thì chịu khó tự giồng cho nó suông. Hồi hổi nhà fố anh còn mua thùng sốp đặt trên sân thượng giồng ầm ầm nhẽ các cô có sân vườn đéo giồng được?

  Sân anh có diện tích nhõn 80m vuông nên đặt quãng 25 thùng sốp hơn tẹo. Rau dấp cá, rau thơm, bạc hà, húng chó, mùi tàu, ngò gai, cải ngọt, sà lách, cà tím, dưa leo, mướp hương, ớt hiểm, hành, giá, vươn vươn, đéo bâu giờ thiếu.

  Loại đất thì mua đất sạch, thùng sốp thì là loại đựng trái cây, mỗi 2 thùng giồng mỗi loại rau/cải. Đến bữa chỉ cuốc ra chợ mua thịt thà là xong chiện. Vửa đãm bão vệ sinh an toàn mà lại toa nhã phết.

  Sau nầy về anh vưỡn chơi lại chiêu chiểu. Có mảnh đất vườn vài héc ta ngoài Đồng Nai, xa bỏ mẹ, cũng giồng muôn cây trái dưng đéo ai lại đánh xe đi về chỉ để cắt rau củ chứ?

 13. #13 by Mit on 2011/08/08 - 14:15

  Đừng gọi anh là cô nghe lạnh lùng lắm, anh là anh em thật đấy đặc cách anh là Anh nha em, năn nỉ ỉ ôi đấy.@ Chuồn

  Giời ạ mới đội mưa chụp hình có tẹo thế mà đã đòi đặc cách dồi.
   
  Cô nói đúng Mít hay nghe/hỏi chiện các bô lão.  Khi bỏn tèo dồi thì sợi dây với quá khứ sẽ đứt luôn.  Mít mới biết đây là nội Mít mới vài người bạn năm xưa đã từng đóng tiền mua đất, xây chùa và mời sư cụ về trụ tại cái chùa tên Đại Giác đây nài.

  @ cô Trân

  Nhà Mít nội ngọai là BK54 gốc Hà Nụi theo Tây vầu Nam.  Còn nhà Mít chồng gốc BK54 chống Tây theo Ông Cụ 9 năm, dưng dồi tỉnh ngộ cũng ôm nhau chạy vầu Nam. 

  Mít được pa ma nuôi/dạy đúng theo phong cách của dân BK xưa…hehehe  Cô thắc mắc gì nữa hông?

 14. #14 by Mit on 2011/08/08 - 14:17

  Thôi Mít đi ngủ đơi…hehehe Út nai các cô

 15. #15 by Tơn on 2011/08/08 - 14:21

  Nhắc tới fastfood anh nhớ năm ngoái về Lừa 4 tuần, đù má thèm cái burger In ‘n’ Out dẻo họng, vừa ra khỏi phi trường anh bẩu con vện lái nhanh vầu order cái Double Whopper ngộn thung búng má, tợp một ngụm Coke nó đã sao đâu luôn. Đéo hiểu sao nước Coke ở Lừa nó chua lét như nước đái ngựa, không ngon như bên này.

 16. #16 by Fucker on 2011/08/08 - 14:23

  Địt mẹ các con giời chém ăn uống choang choác choang choác chết bà cười
  Cá trắm kho riềng ăn rất dễ tiêu, Mợ thích. Địt mẹ già rồi mà đéo ăn cá kho mới canh kiếc các loại thì còn ăn cái đéo.
  Nói như con Dì thì bọn Tây nó cho món soup truyền thống tuyệt chủng mẹ hễ hễ
  Sợ nấu lâu thì cho vầu lò như con Sành cho hoa lan chứ đéo. Nhẽ lò của bọn Tây cũng tinh hoa thượng đẳng hơn lò Lừa hẽ hẽ
  Mợ đồ con Dì bẩu chi bựa “ỉa hông nhẵn lòng” là vì cỏn ăn xúc xích mới mì hoài đéo ỉa nủi chứ chả phải vì lợi ích sức khỏe đéo gì hê hê Địt mẹ mần Mợ nhớ chuyện con cáo sập bẫy cụt đuôi xí hổ quá phải về kể mới cả đàn là : cắt đuôi đi cho mát đít hô hô Địt mẹ con Dì phát
  Mợ thấy món nhút bỏn làm hơi bửn hệ hệ, Mợ hông hứng thú lắm
  Hến thì ngon nhất chắc vẫn là hền Huế hở, trong Sì Gồng có quán O Nhớ mần quả bánh đa xúc hến ớt nhậu rất đã
  Mợ vưỡn ghi dận là bỏn Miền Giữa hơi bần nông ở đoạn : cái đéo gì cũng thiệt là mặn thiệt là cay, vì nhẽ đéo, hẽ hẽ để ăn dè chứ còn buồi gì nữa. Dưng lâu dần cũng thành 1 nét văn hóa ẩm thực phỏng. Chết mẹ cười, bánh bột lọc mà cay khác đéo gì ớt Mễ, may mà Mợ ăn cay số dách nên chén tuốt luốt

 17. #18 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 14:23

  @Mít:

  Thắc mắc gì thêm hông à? Hông hehe. Có gì đâu mà thắc mắc?

   

  Biết thông tin Mít là dân gốc Bắc Kỳ là được rùi. Mà thực ra thì dân đâu chả được, đằng nầu thì giờ cũng thuộc băng đảng phản động liu vong ở Mẽo rùi. Nhở!

 18. #19 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 15:04

  @ Nhatdam

  He he anh anh ăn đéo cần gì hết, diệu thịt xong luôn, đây gọi là nhậu, còn nếu ăn thật thì 2 miếng bánh mì, kiếm miếng bacon nhét vầu giữa, anh ăn chỉ 2 phút là xong cả ăn cả chuẩn bị đéo cần đến những 5 phút như Mụ Dì âm hộ nhét Lan nhựa he he

  @ con loi

  anh cứ chơi đũa den Backy làm đéo gì anh, thịt bò đéo chơi đũa đc thì anh mới chơidao. mà anh cầm dao ăn như cầm phóng lợn,, dcm ,, nhẽ bầnnông đi mẹ vầu máu đéo bỏ đc he he

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:12

  Zì đơi bọn lợn mọi cụt tai.

  @con Ba Bựa

  Zòm cái linh của con Tuấn DDK (Tuấn báo Đại Đoàn Kết?) biên về golf mà muốn fát mửa.

  Zì nhắn riêng cô Tuấn nài.

  Thưa cô hehe,

  Zì biết cô là hạng kềnkền jẻ rách, zưng cô cũng nên biết trântrọng nhời-nói của cô một chút, vì cô biên trên lốc, chứ có fải biên trên bấu lề-fải đéo đâu.

  Jờ là thời nầu rùi? Gúc có khó lắm đâu cô mà cô fán như lịchsử Lừa vậy?

  Số sân golf đang hoạtđộng ở Lừa jờ mới hơn 20 cái (không kể số mới đang trong zựán, đéo tính), chưa bằng một-nửa của Singapore, một quốcđảo rộng chỉ 600km2 (bằng 1/5 Hànụi) và 4 trẹo zân (bằng 1/2 Sàigồng).

  Ở Bắc Ireland, nước có con Darren Clarke mới vôđịch The Open và con McIlroy mới vôđịch US Open, với chỉ 1.8 trẹo zân, mà có ngót 200 sân golf đó cô.

  Địt mẹ nhà cô lần nữa. Ngu thì nên câm sẽ tốt hơn cho sứckhỏe cô ạ.

  Đúng là hạng kềnkền Lừa, muôn đời đéo khá được.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:17

  Chết cười mới cô Thìn Đẹp

  Nghe cái jọng “vầu bếp nấunướng cho chồng con là hạnhfúc của liềnbà Lừa” biết ngai cô là thằng bầnnông Lừa chínhtông. Hoặc nếu cô là gái, thì cô fải mần ở ban Tuyênhuấn hehe.

  Thôi cô cho Zì xin. Hãy lắng nghe các Vàng Son xịn như Cầm Thi, Thi Còi, Mít Cali.. nói đi đã.

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:21

  Con nầu zưới zưởi bẩu ông lợn không chén rau-ngổ đó?

  Lợn chén rau-ngổ rất tốt hehe, thậmchí rất thích. Cái nài Zì xácnhận Lài Mồm Bẹn nói đúng.

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:25

  @con Chạn Khắm

  Con nài Zì zậy mãi mấy năm mà vưỡn ngu đéo chịu được. Bọn Nam Kỳ nói Bắc Kỳ 9-nút là ámchỉ zân Bắc vầu Nam năm 1954 (5+4=x9), còn Bắc Kỳ 2-nút là zân Bắc vầu năm 1975 (7+5=x2).

  Địt mẹ đã đéo biết mà còn cãi như fá.

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:31

  @con Chạn Khắm tiếp

  Trò “xin nước gạo” jờ đủi thành “mua nước gạo” rùi con kia.

  Zì đéo hiểu con nài sống ở đâu mà hiểubiết cuộc-đời của cỏn thấp đến vậy?

  Bọn bầnnông Hànụi II (tức Hà Tây cũ hehe) jờ vưỡn hàng ngài vầu các quán-ăn ở Nụi để mua nước-gạo (không chỉ nước-gạo, mà cả các loại thức-ăn thừa, linhtinh, tóm lại là mua luôn cái thùng rác của quán-ăn), já mua-sỉ là 100K Cụ/Ngài.

  Bọn nài thường đổ nước-gạo đó vầu các thùng nhựa loại 100lít (vốn để đựng bia-bom) rùi buộc vầu sau xe 2-chỗ mui-trần, chở về Hànụi II.

  Địt mẹ đi fố mà thấy mấy con xe nước-gạo đó thì hehe vãi mẹ đái. Zì đã nhiều lần thấy các con cỏn bị ngã ra đường, ui địt mẹ thôi không nói nữa.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:33

   Já 100K là bán vo, đéo cần biết chấtlượng và sốlượng. Gặp hôm hên thì ngon, gặp hôm xui thì tèo.

 24. #26 by budifa on 2011/08/08 - 15:33

  Hố hố địt mẹ xem lão BOM chim trắng mồ-côi ăn mỳ-tôm úp dạy chi-bựa về bữa-ăn gia-đình Lừa chết mẹ nó cười

   

  Lại phẩy dậy-dỗ thôi, nản vãi dưng ai cũng chọn việc nhẹ-nhàng, jan-khổ biết dành phần ai, há há

   

  Từ-từ rùi còm dần nầu, địt mẹ hôm-qua bị vện phá-đám lúc đương vui, khà khà

 25. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:39

  A địt mẹ Zì nhớ ra trong quê Ông Cụ có trò zưa muối bằng xơ-mít. Hehe nhai cứ zẻozẻo y như nhai cái thắt-lưng bằng za-bò.

  Bỏn trỏng còn zùng xơ-mít để luộc mới xào như rau-muống nữa. Rùi cả kho xơ-mít mới tép mới gừng hehe, đéo hiểu gọi là món jì.

 26. #28 by budifa on 2011/08/08 - 15:40

  Bài 1: Chiện thuế

   

  Ông Bẹp Tí la dư cháy đồi, B diệt BDS bằng thuế dzồi. BOM ta chắc nhỡ bú 3 xu bia cỏ đau đầu về sớm lên kuán phán blô bla, trong-khi tôi bẩu chả thay-đủi mẹ. BOM bèn giở thói bựa nỏ-mồm mới oánh lạc hướng ra cãi lấy cãi để y dư thằng ăn-cắp vặt trước tòa

   

  Đoạn hội-thoại sâu chỉ mang tính minh-họa dưng đéo nhất-thiết khác sự-thật

   

  Tòa: thuế BĐS đéo thay-đủi gì so mới trước, vưỡn 25% hoặc 2%

   

  BOM: cái nài đéo ai chả biết, thưa tòa

   

  Tòa: thế sâu bị-cáo bẩu thuế tăng lên 100% cũng vô-nghĩa. Tòa hỏi, thuế 25% và 100% có khác nhau hay không?

   

  BOM: địt mẹ thì dân-chúng lách thuế, thưa tòa

   

  Tòa: yêu-cầu bị-cáo jả-nhời đúng câu-hỏi, có hay hông?

   

  BOM: thuế tăng 1000% bị-cáo cũng đéo sợ, thưa tòa

   

  Tòa: Địt con mẹ, có hay hông?

   

  BOM: bị-cáo chỉ sợ thuế oánh hàng-năm, thưa tòa

   

  Đúng lúc này thì vện tòa ra lôi mẹ tòa vầu giường, hết chiện, khà khà

   

  PS. Vụ thuế-má nầy cũng đã hỏi bựa ngoại, dưng mới bàn về xe đã dư mổ bò, nên chưa bựa nầu jả-nhời vụ thuế nhà-đất định-kỳ ở bển

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 15:41

  Con Zái Ghẻ kể kinhnghiệm chếbiến & chén xơ-mít Zì coi có đúng hông nầu con kia.

  Các cô Kìu Ngoại có biết xơ-mít là jì không?

  Đó là zững cái bèonhèo bám quanh múi mít ý. Khi các cô bóc mít ra chén, thì fải gỡ zững cái xơ xở đi.

  Đấy, bọn quê Ông Cụ thích chén món mỏn.

 28. #30 by budifa on 2011/08/08 - 15:45

  Bài 2: Chiện cá

   

  BOM nổ: Tinh-hoa đéo ăn cá mới nghêu sò ốc hến tôm cua nước-ngọt, để nuôi chơi thôi

   

  Hôm trước xem Monster Fish trên NatGeo, bỏn liệt cá chuối Á (aka quả aka lóc aka sộp) vầu dạng đáng bị tiêu-diệt. Mít cũng có còm bẩu Mẽo muốn diệt-chủng cá-chép Á. Nguyên-do là bọn này phát-triển nhanh, ăn lắm, làm cộng-đồng cá khoai-tây bị giảm số-lượng (địt mẹ rồi có ngày khoai-tây nó đòi diệt cả dân Á ấy chứ, há há).

   

  Sâu phẩy diệt? Nếu cá chỉ để câu chơi rùi thả thì cá đéo nầu chả thế. Suy ra bỏn sợ hết mẹ cá địa-phương mà bỏn hehe thích ăn. Thế sâu đéo ăn chuối, chép? Thì ăn cá kia quen mẹ mồm dzồi, há há.

   

  Chưa thuyết-fục nhở, tinh-hoa đéo ai ăn thủy-sản, chỉ chén hải-sản thôi. Vậy địt mẹ bọn Hiệp-hội bần-nông khoai-tây suốt ngày kiện bọn hàng tôm hàng cá Lừa bán phá giá. Chúng-mầy nuôi chơi thôi, mà bên mầy tuyền tinh-hoa ăn hải-sản thôi, bọn-tao có bán được mấy đâu, kiện cái đéo gì.

   

  PS. Thui đéo mơ chép nữa, giờ có ông trắm hay mè 10 cưn ăn cũng được, hehe

 29. #31 by DG on 2011/08/08 - 15:49

  Địt mẹ một tuần mà hông chén được một bữa xơ-mít do chính tay con vện đương nhiệm chế biến, hehe anh thật người ngợm nó cứ dư lào.

  Phu quân em Lói định móc lò đá đểu anh phỏng? hehe có quặc anh đây nài mà sợ!

  Anh đớp xơ – mít bèo nhèo đấy dưng anh thách cụ đứa nầu dám ti toe mới cả anh, gớm ạ.

  Trước hết, muốn tìm hiểu về dững cái ngon của món mỏn, anh hỏi phu quân em Lói, biết dư nầu là mít mật, mít dai hông cái đã?

  P/s: Địt mẹ thằng Cu (AQ) nhanh nhảu thế, vửa qua nhà con Tuấn Đào đã thấy chình ình cồng con Bựa bên bển rùi hehe, địt mẹ!

  Con Tuấn nài ăn chưởi đéo oan tẹo nầu, địt cụ con kền kền mặt lồn!

 30. #32 by budifa on 2011/08/08 - 15:52

  Bài 3: Chiện ăn

   

  Riêng chiện này hông dạy, hehe, vì nó thuộc về điều-kiện chủ-quan mẹ.

   

  BOM nổ: tinh-hoa là phẩy ăn fát-sờ-fút, ie đớp vài fát (có sờ là số nhiều nhể, hế hế) trong vòng 1 fút, xong bữa, hehe

   

  Ờ, ăn một mình đau-tức, làm một mình cực thân, khổ cần qua nhanh đúng mẹ. Cái nầy tôi xin theo phe bần-nông đéo thích chịu khổ

   

  BOM nổ: thương gái Lừa zất, đập mẹ bếp đi đớp búp-bê

   

  Địt mẹ búp-bê hông có quần-chúng cần-lao thì có cứt mà chén. Đã có xiền để bóc-lột quần-chúng thế thì xách mẹ một vài quần-chúng về nhà mà bóc mới lột, há há. Vện tha-hồ chơi-nhởi, sốp-binh, lại còn được hehe chỉ-đạo. Còn đéo có xiền? Nghèo thì đéo có quà, kêu gì

   

  BOM nổ: Món-ăn Lừa cầu-kỳ mất thời-jan, lắm mùi, blô bla

   

  Địt mẹ nhẽ khoai-tây tuyền fát-sờ-fút? Thí-dụ ông ngỗng hay gà-tây quay nhẽ mần trong 5 fút? Bỏn chế đủ thứ sốt rưới lên đồ-ăn làm gì?

  Ti-nhiên sở-thích ăn của tôi là hấp mới luộc. Đéo phẩy sợ mùi, mà ăn kiểu nầy tươi hay hông biết ngay. “Chép om dưa” chỉ dành cho chém gió kuán bia cỏ thui, phẩy hòa-đồng mới quần-chúng, hehe.

   

  PS. Mờ lão đéo phẩy lo đâu, gái Lừa từ 9x giở đi đéo biết rửa cái bát cho sạch, nên nhẽ Lừa sẽ thành tinh-hoa ăn fát-sờ-fút chóng thôi, hehe

 31. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 16:02

  @cô Zương

  Hehe jờ mới thấy cồng của cô về cá Astrakhan.

  Ông cá Sturgeon cô nói tiếng Lừa kêu là Cá-tầm. Cá nài ngon có tiếng luôn. Đóng hộp cũng ngon. Trấng thì ngon tuyệt (Caviar đấy).

  Còn Zì đang nói về cá-chép Astrakhan cơ mà. Hai loại loải khác nhau.

 32. #34 by budifa on 2011/08/08 - 16:03

  Hehe kiểu ăn-uống của ông 1 giống tôi phết. Thế nên bữa tối đéo chỉ mất 1h mần, 1h dọn mà thêm 1h ăn. Thôi thì bù cho bữa trưa mỳ-tôm úp 5 fút, khà khà

   

  Chính thế nên cũng ít ăn đồ kho mặn, nhẽ đéo hợp bia-diệu. Dưng vện lại khoái, địt mẹ lão BOM dám chưởi vện tôi nhá, há há. Về nhà hôm nầu mùi sực lên là biết có món giề. À mà giờ mới nhớ lão nầy thích sầu-riêng mờ lại chê món-ăn có mùi nặng nhể.

   

  Trong bữa-ăn thì thường kết-hợp nói-chiện mới chíp. Khoai-tây nó bẩu đéo tốt thì phẩy, dưng kệ, thời-gian đéo đâu ra. Đéo biết đến bâu-giờ mà đéo làm gì vưỡn có dòng-tiền dương chảy vầu khoang tài-sản để nên tinh-hoa đây, khà khà

   

  Túm-lại thói-quen ăn-uống là bần-nông tuyền-fần theo định-nghĩa của lão BOM và chắc đéo đủi được, sắp hói mẹ còn đâu. Dưng đéo ân-hận gì sất, khà khà

 33. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 16:06

  Zì côngnhận con Zéo là con hãm nhất Quán Bựa tuần qua hehe.

 34. #36 by damnmage on 2011/08/08 - 16:08

  Chầu chi bộ, mỗ mới du lịch Úc nhợn vài tùn dzề, nhớ quán phết. Ảnh thửa riêng tặng chi bựa nè


  Hehe, có cả tay vịn lẫn tựa lưng cho các Già Hói and/or disablities như mụ Zì ghẻ chua ngoa – độc ác nhá
 35. #37 by nhất on 2011/08/08 - 16:09

  Lủ mé Dái Gầy trọ trẹ giả cầy,  món xơ mít muối đó gọi là nhút. Anh cũng chưa ăn bao giờ nhưng cái đó mà muối chua lên ăn chắc ngon hơn dưa muối.
  Anh ăn bánh mỳ thịt nguội kiểu Tây thường vào lúc bận, nên anh cũng đéo bôi trét, kẹp thịt đàng hoàng, Lủ mé cứ lát bánh mỳ không anh gặm, cục thịt nguội anh xẻo miếng to cho nhai cho sướng ăn riêng, dưa chua hay cà chua cũng chén riêng.  Đằng đéo nào vào bụng nó chả chộn lẫn lộn .

 36. #38 by budifa on 2011/08/08 - 16:28

  Hé hé ông 1 ăn bần-nông zất, và tôi cũng. Cơm rang (aka chiên) Dương đéo jì Châu làm đéo, cứ rang cơm riêng, trứng mới lạp-xường mới vươn-vươn để riêng, ăn vầu kiểu giề chả lộn-tùng-fèo, khà khà. Rùi mấy món cuộn nữa, gắp mẹ từng thứ bỏ mồm cho nhanh. Thịt-thà cá-mú vươn-vươn cứ phẩy cắn ngập răng mới khoái, há há.

   

  Thui địt mẹ bừn-nông quá đéo kể nữa.

   

  Dưng trong kuán nhẽ chỉ có cặp-đôi BOM-LÓI là đớp-bú tinh-hoa nhể, khà khà

   

  Mà lão BOM lượn mẹ dzồi à, dư cụ dùa ấy nhỉ

 37. #39 by Già Không Đều on 2011/08/08 - 16:29

  Đụ mạ cái kiểu ăn hết múi mít còn sót lại sơ mít ( sau mồng 5 tháng 5 tết Đoan Ngọ thì la liệt) ở cái khu 4 của con Dái Ghẻ là đặc trưng đới he he, làm muối dưa or kho để ăn dặm với thịt thà, cá mú lợm cợm lợi thức ăn thôi, chứ đéo có chất bổ bả gì, toàn xen lu lô, ỉa đau cái đít.

   

  Thường ăn mít, người ta ăn mít non, gọt vỏ bỏ cuống xong, có thể dùng dao bào gọt phăng ầm ầm từng mảng mít, từ sơ non, tép mít non, cả hạt còn mềm nữa ( người bán bào sẵn ở chợ cũng có). Món này nấu canh với tôm sống đập bẹp với lá lốt cắt nhỏ nữa mần món canh bữa cơm gia đình rất ok.

   

  Hoặc món “mít trộn xúc bánh tráng” ( mít non luộc cắt nhỏ, da heo, thịt nạc, tôm, hành khô, rau răm, gia vị…) ngồi nhậu lai rai khi tắm biển lên đang đói bụng cũng ngon miệng, dù kg nhiều chất dinh dưởng, nói chung là món bình dân, ăn cho vui. 

 38. #40 by DG on 2011/08/08 - 16:42

  Hehe đúng là dòm đi dòm lại, trong quán này chỉ có cặp đôi uyên ương Hoàng bựa – Lói đầu nậu thuốc chuột là tinh hoa!

  Nhất phụ hồ có đọc hết cồng của anh không mà chưởi dư đúng dzồi thế con kia? Anh đã chẳng đố con Chạn món nhút là gì?

  @ Già Lào Cồn: Đúng là món mỏn đéo có tí chất nầu gọi là dinh dưỡng, dưng anh thích, vì ăn vửa ngon cơm (cả ngày này nọ tối về anh cần có tí cơm), mà lại vửa đậm đà bản sắc dân tộc hẽ hẽ.

  Ngoài dững món đó, lúc nầu anh cũng có mùng chua, hành tăm, nước cáy (hehe đố con Già nổ được món hành tăm mới nước cáy đới)…

  Chưa bâu giờ anh cảm thấy mình đạt chuẩn là ông người Hà Nụi ở dững khoản này, đéo dám mơ thành tinh hoa dư em Lói mới cả bồ của cỏn hehe!

 39. #41 by damnmage on 2011/08/08 - 16:44

  Mụ Zì ghẻ nổ về đồ ăn Tây – Ta thấy đúng phết. ĐM, ở Úc nhợn có hơn 2 tuần mà mỗ tự đi siêu thị nấu mấy ngài liền (>3). Thực phẩm bên bển nhìn là biết ngay chất lượng + cách chế biến. Muốn tasty thì đầy loại spices/sauses vừa đẹp vửa nguôn. Đơn giản ngọn nhẹ đến mức apartment chỉ có nhõn cái lò nướng/vi sóng thôi cũng đủ chế bữa ăn rôm rả, vợ con chén no căng.


  Về lại Lừa, cũng đi siêu thị thử với vợ xem sâu, tưởng tiếp tục được phong độ. Dưng vào rồi ngẫn ra chả mua được cái ./ gì. Đồ ăn được bày thừa mứa. Dưng nó hoặc nguyên cả tảng ngồn ngộn hoặc ngân tẩm kết hợp đủ thứ, chả nhìn hay cảm nhận được gì. Vậy biết thế ./ nào mà mua?!. Butcher cũng là một nghề cao quý, đm, Lừa lại khinh; đúng là ăn ./


  Dưng cũng  phải công nhận nhà mỗ dễ; chứ bọn bạn ở bển cả chục năm mà vẫn xào xào rán rán, mắm mắm muối muối y choanh như ở Lừa. Nhà thì phảng phất mùi đồ ăn nơi nơi dưng tụi tủi lại rất tự hào vì duy trì được … bản sắc văn hóa Việt (wtf?). Comment vào là khẩu chiến ngày đêm, dư con Fa âm hộ ý. Đm, nhiều cô già hói rồi thôi coi như đời bỏ, đéo thèm bàn, dưng nhiều con còn trẻ mà cũng bảo thủ vãi ./

 40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 16:47

  Zì xuống đường nhát đã, tí Zì zìa ngai bọn lợn mọi kia.

 41. #43 by nhất on 2011/08/08 - 16:48

  Tên Fa phò nói đến món cuốn miền Nam hả, con vợ anh người SG nè, mỗi lần nó làm là anh biết chắc là sẽ bị đói. Ngồi vào mâm nó cuốn cho anh ăn đéo kịp hehe, được chục cái thì nó thèm quá và cáu nữa nên bảo anh tự cuốn  lấy. Anh cuốn cũng được nhưng lười bỏ mẹ, ăn  1 miếng là hết mà bới bới cuộn cuộn sốt cả ruột. Nê anh tự làm 2 cái là cắp đít đứng dậy. Công nhận dân Lừa ngu, ăn hàng trăm năm món khoái khẩu mà đéo có thằng nào nghĩ ra sản xuất hàng loạt kiểu như thực phẩm đông lạnh ý. Anh cam đoan bán chạy nếu làm ngon, bán trong siêu thị.
  Muốn canh tân ẩm thực của Lừa phải theo hướng : công nghiệp hóa món ăn và cách ăn uống, chứ đéo phải là thay đổi món ăn truyền thống, ngu thì ngu vừa vừa thôi.

 42. #44 by Orizin on 2011/08/08 - 16:51

  Còn chùi bằng jấy thì tuyệtnhiên Zì cấm rùi. Con nầu còn chùi bằng jấy, zù chỉ để cho vợi cứt rùi rửa, cũng không được Zì hoannghinh.@Zì Bố tướng
  Quả này thì em vẫn bần nông.Khoảng 6/7 bịch giấy toalet/tháng.
  Bọn khoai Tây nó cũng làm như Zì à? Thế tại sao siêu thị bên Tây bán đầy các loại giấy vệ sinh. Hay để chùi đít cho ông Chó hả Zì? Băng khoăng quá!

 43. #45 by Già Không Đều on 2011/08/08 - 16:51

  Anh giới thiệu Cu Dái Ghẻ mua cái hộp muối dưa ngon về tặng vợ nè, của ít lòng nhiều mà hiệu quả vô cùng to lớn mới cái mồm thích ăn dưa muối các kiểu của cu nè, tự làm ở nhà, ngon bổ rẻ sạch sẽ, đâu chỉ 150k 1 hộp thôi.

   

  Xem chi tiết ở đây : http://www.duangon.com

   

  Anh đánh giá cao cái hộp này, kèm cuốn sách hướng dẫn cách muối các thể loại dưa, rất đơn giản nhưng cần cho mỗi gia đình.

   

  Anh té đi bơi đây. Bàn chiện nội trợ thế này địt mẹ mấy cô tưởng Anh là đàn bà thì bỏ mịa he he.

 44. #46 by hùng hục on 2011/08/08 - 16:58

  Muốn canh tân ẩm thực của Lừa phải theo hướng : công nghiệp hóa món ăn và cách ăn uống, chứ đéo phải là thay đổi món ăn truyền thống, ngu thì ngu vừa vừa thôi.@Nhất dâm

  Chính xác chính xác địt mẹ. Món Tây da trắng thượng đẳng vì sao nhanh, vì nhiều công đoạn nó đã có sản phẩm công nghiệp thay thế cho nhiều công đoạn. Tỉ như bi giờ món canh chua cá thay vì mười mấy công đoạn như thằng Bựa nói, chỉ cần ra siêu thị mua 1 bịch 1 hay 2 lít canh cá là đủ. (Nhật Hàn nó cũng theo hướng này chứ nó đéo bỏ món ăn truyền thống của nó nhá, hehe mặc dù nhiều món cũng kinh bỏ mẹ).
  Hôm qua anh nói Bựa với Lói chệch hướng là thế, địt mẹ thay vì công nghiệp hóa món ăn và cách ăn, thì hai thằng gay này chỉ chăm chăm đả kích món ăn Lừa / chuyện Lừa bỏ thời gian dọn dẹp nấu nướng. Địt mẹ hai con lợn lòi rom ngu hết phần chó!!!
 45. #47 by Dragonfly on 2011/08/08 - 17:02

  Ông cá Sturgeon cô nói tiếng Lừa kêu là Cá-tầm. Cá nài ngon có tiếng luôn. Đóng hộp cũng ngon. Trấng thì ngon tuyệt (Caviar đấy).

  ——————-
  Zì Mọi nói có phải là cá Tằm giống của Nga hiện nay nuôi được ở Đà Lạt rồi không? Thằng này ăn cũng ngọt thịt đặc điểm là xương mềm như bún ăn sụn sụn. Nhưng thua cá Hô của Biển Hồ về độ ngon và giá cả. Hệ Hệ
 46. #48 by hùng hục on 2011/08/08 - 17:03

  Quả này thì em vẫn bần nông.Khoảng 6/7 bịch giấy toalet/tháng.
  Bọn khoai Tây nó cũng làm như Zì à? Thế tại sao siêu thị bên Tây bán đầy các loại giấy vệ sinh. Hay để chùi đít cho ông Chó hả Zì? Băng khoăng quá!@em Còn Zin


  Địt mẹ thằng Bựa ngu hết phần chó đó em. Rửa đít tốt hơn chùi, dưng địt mẹ nếu đéo phải 1 mình làm chủ 1 văn phòng mà làm việc ở 1 công ty thì đéo ai áp dụng được mấy bài của thằng thẳng. Địt mẹ da trắng thượng đẳng thì cũng phải dùng giấy chùi đít thôi hehe.
 47. #49 by damnmage on 2011/08/08 - 17:04

  Nói về chế biến món ăn mà ít vàng son tham gia nhở. Để mấy cô bựa đực cả đời đéo nầu bếp (hoặc chỉ ăn theo thói quen như ông nhợn) nổ nhở.


  Có mà công nghiệp hóa được cái ./ ấy ông Nhất. Tỷ như món canh chua, đm, bao nhiêu chua, bao nhiêu mặn, bao nhiêu ngọt, bao nhiêu đắng/chát (miền Nam)? mỗi nhà lại một kiểu!. Rồi như món cuốn của cô; tôi đéo ăn diếp cá, con tôi nó lại đéo ăn giá (spelling?), vợ tôi lại đéo ăn thịt mỡ; làm nhiêu loại?, mua nhiêu loại?. Nếu “công nghiệp hóa” để mọi ingredients đều customize được thì chế biến lại lâu và phức tạp khác con mẹ gì mua cả túm về làm? Như mụ Zì ghẻ nói về quy trình nấu canh hay cái con ./ gì đó.


  Thôi mỗ về làm bếp cùng con cái, để không chúng đéo biết làm gì rồi lớn lại nổ như mấy con ở đây thì hỏng con mẹ nó sự nghiệp giáo dụt của mỗ.

 48. #50 by nhất on 2011/08/08 - 17:04

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 51 phút

  Zì côngnhận con Zéo là con hãm nhất Quán Bựa tuần qua hehe.

  Lủ mé Hay nhất quán Bựa  chứ hehe.

 49. #51 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 17:09

  Nghe em vàng xon Zin hỏi cắc cớ con Zì Đồng Bóng mà anh chễt mẽ cưỡi. Hã hã hã.

  Đừng nghe cỏn em ui, đơn giản là cỏn đi ỉa xong đéo bâu giờ chùi mới cả rửa đít. Thế mới đạt chuẩn tinh hoa, phỏng ạ?

  Con Dâm Mê mới đi fượt Úc Nhợn về à? Chắc cô tạm trú khu Cabramatta có fỏng(anh gia cát dự cô fượt bên Sydney, còn bên Melbourne thì anh hông dành)?

  Bên nài bọn Khoai Tây fần đông dị ứng mùi nước mắm mới mắm(ruốc, cá). Nếu bỏn chơi nhà mà có nhã í mời cơm nhớ hạn chế tối đa các ja vị nài chong chế biếng món ăn. Hay gặp là có tiệc BBQ rùi mời bỏn tới, chong khi ướp thịt thà bằng nước mắm rùi nướng mọi sau đó, bỏn đèo khoái dưng vưởn ăn chiếu lệ.

  Mấy con Lừa(du học, thuê nhà ở chung) dất thờ ơ chiện nấu nướng mới ăn uống nầy để bốc mùi nên bỏn căm lắm, chỉ chực thời cơ mà đuổi cổ.

  Con nàu mà biết xài đũa thì lại he he mê dất.

 50. #52 by Dragonfly on 2011/08/08 - 17:11

  Nhân lúc con Zì Mọi đang đi nhặt lá đá ống bơ anh fân tích chi bộ tại sao anh thấy các bạn bản hợp zất và chúc fúc cho các bạn í như đôi uyên ương gù gù yêu ghê. Hệ Hệ

  1. Con Zì (jống cái) tự nhận là Jà Hói aka Gái Lỡ Thì
  2. Lói. Đang mất phương hướng trong cuộc sống ja đình, xã hội & son on… aka Jai Mất Chí Hướng 
  ****
  Túm lại các bạn í quá là giao hợp! Đúng như ông bà ta nói: ” Gái lỡ thì gặp jai mất chí hướng”. Khác đéo Chế Linh gặp được Thanh Tuyền, nên để các bạn í đàn ca sáo thổi hồn nhiên.Once again, chúc các bạn hạnh fúc đến lúc kèn tòe nhoe nhoét. Hệ Hệ