Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by trungduong on 2011/08/08 - 08:38

  @ Tế,

  Hình Tế cho xem đấy là một pickup truck của Holden dựa trên loại El Camino ngày trước một thời lừng lẫy của GM. Đã có lúc GM cho trở lại thị trường trong nhãn hiệu Pontiac/Chevrolet. Nhưng sau nhãn này bị bỏ. Dáng El Camino giống xe thường nhiều hơn.

  Còn đây là Holden Colorado, Giống như Chevrolet Colorado thôi. Lạ là nhiều tay chả làm gì với cái pickup ngoại trừ thích dáng xe. Một gã làm chung có cái Toyota Tacoma hắn dùng để chở hai cái cross-country bikes đi chơi và thế thôi.

 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/08 - 08:48

  Yêucầu anh Pín (voong ngau pin) dẹp ngay đôi đũa đen-sì kinhtởm đậm chất bầnnông Bắc bộ chóchết Lừa đi nhé. Tôi nói thật, chỉ cần loại đũa này hiệndiện trên mâm cơm, tôi sẽ không ăn. 


  Lừa mà, không biết thẩmmỹ hay vănhóa hay sự tinhtế tốithiểu là gì cả.
 3. #3 by Mit on 2011/08/08 - 09:00

  @ cô Phantomas

  À quên, cám ơn cô Phantomas vẽ lại cái hình ngã 7.  Cơ mà Mít cũng vưỡn mù tịt.   Mít biết Phan Thanh Giản từ đọan chạy ngang trường Gia Long ra tới thẳng cầu Xì Gòn.

  @ cô Lói

  Cái rạp chiếu bóng gần Tượng Phù Đổng thời xưa Mít hay theo bà nội ma Mít ra đấy xem cải lương với cả hát bội hồ quảng các lọai.  Cụ củ thuộc lọai khách VIP ở đấy nên lúc nào cũng có vé ngồi hàng đầu….hehehe 

 4. #4 by Dragonfly on 2011/08/08 - 09:20

  À quên, cám ơn cô Phantomas vẽ lại cái hình ngã 7.  Cơ mà Mít cũng vưỡn mù tịt.   Mít biết Phan Thanh Giản từ đọan chạy ngang trường Gia Long ra tới thẳng cầu Xì Gòn.

  ——————–
  Công nhận Mít hồi đi bé tí thế mà cũng nhớ nhiều nhỉ, chắc ngồi nghe bô lão nói chiện nên hóng hớt được cũng khá, nhờ tư chất thông minh nên cũng chém tơi tả. Em có điều kiện về thăm 1 lần cho nó đỡ tò mò, em xem trong chỗ này cũng nhiều nơi mà em đã đạp chân nài. Hệ Hệ
  P/s: Đố Mít khách sạn này ở đường nào? Hệ Hệ
  Gợi ý: Đường không đổi tên sau 75

  Hotel Tân Việt Sài Gòn (Ngày Xửa Ngày Xưa)
 5. #5 by Dragonfly on 2011/08/08 - 09:24

  Chắc Mít hỏi bô lão fát ra ngay. Đường đó ngày xưa nài. Hệ Hệ

  Đường - Trần Hưng Đạo - Street (Ngày Xưa)
 6. #6 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 09:25

  @Con Lài:
  Gốc Hưng Đạo Trần mới Viện Bùi hả? Thời thởi nhìn con đường Viện Bùi thông thoáng fết, giờ nài thì địt mẹ, nhìn lắm tí cũng sợ ung thư con ngươi.

 7. #7 by DG on 2011/08/08 - 09:28

  Địt mẹ nhẽ anh của các cô bần nông hạng nặng hay sâu í, anh thật.

   

  Bâu nhiêu năm xa quê, dưng đến giờ – chưa bao giờ, chưa một giây phút nầu trong nhà anh thiếu các món ăn quê, đặc biệt là dững món anh đã từng chén qua một tuổi thơ khốn khó.

   

   Cà muối, tương, nước mắm, hành tăm (hehe đố con Déo mặt bướm có cụ tổ dân Nghệ biết hành tăm là gì nhế), rùi nầu là nhút mít (đố luôn nhút mít), …lúc nầu cũng có.

   

  Đồ ăn thức uống cứ phải mặn ra mặn, cay ra cay, kiểu dở ông dở thằng là hông đớp nủi!

   

  Số đen đứa nầu gạ anh đi uýnh chén mà cứ táng sơn hào hải vị kiểu a dua, địt mẹ anh dí dái vầu, cút về chén cơm cá kho cho mộc mạc chân thành hehe.

   

  Lát nữa rũi rãi anh biên về một bát nước mắm kỷ niệm, ui địt mẹ đã bâu nhiêu năm – bát nước mắm đó, anh nhớ đến tận giờ.

   

  Anh dí buồi vầu chơi các thể loại tinh hoa dưng nửa mùa, trưởng giả học làm sang, bắt chiếc a dua vớ vẩn hehe.

 8. #8 by Dragonfly on 2011/08/08 - 09:30

  Đội mưa đi chụp ảnh cho Mít xem nài. Ghét quá cơ. Hệ Hệ


  mưa Sài gòn
 9. #9 by Dragonfly on 2011/08/08 - 09:44

  Gốc Hưng Đạo Trần mới Viện Bùi hả? Thời thởi nhìn con đường Viện Bùi thông thoáng fết, giờ nài thì địt mẹ, nhìn lắm tí cũng sợ ung thư con ngươi.

  ————–
  Đường này là đường đầu tiên ở nội đô cho tất cả các dây nhợ lằng nhằng như điện, điện thoại, cáp TV đi ngầm dưới đất đó chú em. Đường này thuộc loại đẹp vì rộng rãi từ ngày xưa và có hàng cây sao cao vút 2 bên đường đều có đường nhỏ để đi xe đạp. Hệ Hệ
  Bo cho chú em ảnh cái trường hồi xưa không biết chú có học không? Bây giờ là nơi gửi xe máy cho bọn sàn nhảy Gossip giãy dụa. Hệ Hệ
  Trường trung học - Ernst Thalman - High school
  Nó đây
  ánh đèn màu
 10. #10 by Mit on 2011/08/08 - 09:55

  Vừa ăn căng một bụng dau muống luộc chấm nước mắm chanh..  Dất đậm đà bản sắc dưn tộc…

  @ cô Dương

  Monster truck khác mới cái pickup thường chớ?  Giống dư cô đem so sánh một con pumped-up-on-steroid dư nài…


  với một con dư nài

  Các Vàng Son khác nghĩ sao?

 11. #11 by Thìn Đẹp on 2011/08/08 - 09:57

  TT cho rằng nấu nướng chiếm thời gian, bản chất là sự bạo hành phụ nữ Việt? Chừng nầu TT có gia đình rùi sẽ thấy bữa ăn gia đình đối với phụ nữ quan trọng như nào , và niềm vui của người phụ nữ khi chuẩn bị 1 bữa ăn ngon với đầy đủ thành viên gia đình như nào. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản, nhưng không có nghĩa cứ đơn giản bữa ăn là làm phụ nữ hạnh phúc, đặc biệt là ở VN. TT chơi gốp, lấy đơn giản trong ăn uống và lướt web khi ngồi ỉa, ngủ quên trong bồn sục là thú phong nhã thượng đẳng, thì đối với phụ nữ truyền thống VN, được vào bếp lui cui chuẩn bị 1 bữa ăn ngon cho chồng con họ là hạnh phúc. Có thể nói nếu họ đổi vai cho TT, chưa chắc họ đã đồng ý.

 12. #12 by Mit on 2011/08/08 - 10:08

  Yêu Chuồn quá cơ….hehehe  Mít ít thấy ảnh chụp khúc Phù Đổng hướng về phía nhà thờ Huyện Sỹ trên net.  Con đường bên mặt xưa là Ngô Tùng Châu, con bên trái tên gì tên dồi, dưng Mít có bạn và người quen xưa ở đấy.  Cạnh nhà thờ Huyện Sỹ là trường Nguyễn bá Tòng cho con gái ngày xưa.  Dì Mít học ở đấy.  Song song mới Ngô Tùng Châu là Bùi thị Xuân, Mít có nhiều bà con và người quen ở đấy.  Chỗ Ngô Tùng Châu và Bùi thị Xuân đâm vào nhau xưa có cây xăng.

  Hồi pa Mít còn đấy, y hay ăn đêm khuya nên sau bữa tối y hay dẫn bọn  Mít ra ngay chỗ Phù Đổng có dững hàng xe đẩy bán dạo kiểu dư mỳ, bò viên, bánh bột chiên, chè cháo đại khái thế….hehehe

 13. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 10:13

  He he. Đù má đánh đố anh đường fố Sỳ Gòn ích gì. Anh đẻ ở đó mà có gì mà hông thông. He he.

  Đoạn đường Hưng Đạo Chần mà cô bẩu ngầm hóa cáp củng các thứ chỉ mới thí điểm chứ chưa thi hành. Mà í cô là hai bên đường có làn dành cho xe đạp thì bỏn sống ở đó lạ hông khoái. Tỉ dư đánh con 4 bánh ra vào cũng nhọc. Đó là điều mà cư dân vùng ghét dất.

  Cô có biết toàn tuyến đường đó thì đoạn nầu nguôn mới có giá dất? Chính là đoạn từ Cầu Tri Fương Nguyễn kéo dài đến Văn Cừ Nguyễn. Đoạn nài hai chiều huyền tuyền thông thoáng và là đoạn rộng dất, dễ mần ăn và tiện giao thông, lại hông bị chi fối nhiều làn nhiều lươn.

  Đoạn kiểu mẫu dất(aka ngầm hóa cáp tối đa) chính là đoạn Vương Hùng trước Kiều Thuận Plaza và vài đoạn ngoài Tam Dác Vàng quận Nhất mới vài đoạn bên Mỹ Hưng Fú thôi. Cãi anh thì cứ đánh xe du hí đường Hưng Đạo Chần toàn tuyến, sin mời.

 14. #14 by bantaican on 2011/08/08 - 10:15

  Hé Hé! Con Zì bựa 15 tuổi – 22 nhặt khoai ở Nga ngố. Về VN được vài năm thởi mà uống bia Vạn lực mí cả lạc húng lìu. Sau đó đến nay bị bịn Giãy chết – bên bờ vực thẳm bóc lột – ngày 16 h, Lấyđéo đâu ra cái mơ ước đc ăn Cá kho riềng …Tất nhiên trừ vài lần ăn đám dỗ đận Y thị còn nhỏ hơn 15t và bận về VN uống bia Vạn lực/
  Kết nuận: Lại trò quả nho xanh – Con gì tên : Mười laphong Phú lãng xa bảu thế. Hệ hệ Con Zì mọi AQ đéo chịu đc.

 15. #15 by CầmThi on 2011/08/08 - 10:15

  ui Lài làm em bùi ngùi…nhớ những ngày ở Sì -Gềnh wa…
  HN cũng đang mưa to nè.

 16. #16 by CầmThi on 2011/08/08 - 10:19

  @ Mít :

  Khu nhà Thờ Huyện Sỹ cũng thật thân quen với ct nè…ngày ngày đi đón con và CN đi Lễ…nhớ ghê Mít à.

 17. #17 by Dragonfly on 2011/08/08 - 10:21

  Hồi pa Mít còn đấy, y hay ăn đêm khuya nên sau bữa tối y hay dẫn bọn  Mít ra ngay chỗ Phù Đổng có dững hàng xe đẩy bán dạo kiểu dư mỳ, bò viên, bánh bột chiên, chè cháo đại khái thế….hehehe

  ——————
  Ảnh dưới kia là đứng góc đường Lê Thị Riêng- Nguyễn Trãi nhìn ra Phạm Hồng Thái( Cạnh hotel New World) và đường Lý Tự Trọng( Gia Long). Đường Bùi Thị Xuân bây giờ ăn tối có quán A Bửu ngay góc đường cắt với CMT8. Còn đường Nguyễn Trãi ăn đêm thì có Zin Ký bán đến sáng. Mít về đi anh mời Mít nhậu mái thoải. Hệ Hệ
  Tặng thêm cho Mít nài. Hệ Hệ
  Phù Đổng Thiên Vương roundabout
  Hình như đường Lê Thị Riêng là Ngô Tùng Châu 1972 nài
  Đường - Ngô Tùng Châu - Street (1972)
 18. #18 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 10:21

  Minh họa tí về việc ngầm hóa cáp củng khúc ngã tư Hưng Đạo Chần vs Cảnh Chân Nguyễn mới lụm trên nét nài:


 19. #19 by Mit on 2011/08/08 - 10:27

  @Ct

  Mít đóan đúng dồi à? Đang tự vỗ vai khen mình nè….hí hí hí 

 20. #20 by DG on 2011/08/08 - 10:39

  “Chừng nầu TT có gia đình rùi sẽ thấy bữa ăn gia đình đối với phụ nữ quan trọng như nào” @ Thìn.

   

  Thìn vàng son phỏng em? Nghe lảnh lót du dương dư lày hông vàng son thì là của nợ gì?

   

  Hehe anh chầu Thìn nhế, Thìn ơi Thìn, Thìn thẽ thọt câu trên kia mà anh vửa chích ra ý, nói mới con mụ Bựa cũng bằng thừa Thìn ợ.

   

  Con nài giờ chỉ có nước rước con Lói đầu nậu thuốc chuột về, hai đứa đửa vui vầy hoan hỉ mới nhau thì tạm gọi là có một gia đình thôi.

   

  Địt mẹ anh tưởng tượng cảnh con Lói váy áo xúng xính, má phấn môi son, vửa ưỡn ẽo vửa chui gậm bàn, trên bàn con mụ Bựa vửa ơ hờ ơ hờ ơ hờ âu ze âu ze vửa chưởi nhau mới con Fa buôn lậu âm hộ qua nét, địt mẹ đúng là uyên ương hehe.

 21. #21 by Mit on 2011/08/08 - 10:40


  Mít có nhìn thấy tấm hình này floating around trên net, và thấy ngờ ngợ dưng không sure nó là Ngô Tùng Châu.  Nhìn luồng xe chạy như vậy, nhẽ người chụp hình đang đi về hướng ngã 6 Sài Gòn?

  Cám ơn cô mời Mít đi ăn…hehehe 

 22. #22 by CầmThi on 2011/08/08 - 10:40

  @ chị bộ ,

  Mấy hum bận rộn , vô đọc cồng của mọi ngừi về xe cộ, em chỉ bít hóng dù có xe và chạy xe từ 1990 đến giờ,
  em chỉ bít lái và thích xe đẹp, nên đổi xe liên tục , còn nó như nầu, loại nào tốt, lợi hại ra sâu…thì mù tịt .
  lái thì cũng nhanh hơn đi xe đạp chút ( có khi ko nhanh bằng xe máy ! hi hi), chủ yếu là tránh nắng, mưa, nóng, bụi thui mờ.

  Oh, mà em rất khoái con MiNi cooper nè , giai nhớn thì khoái Acura
  Giờ em chạy con Yaris cho nó bình dân và đỡ tốn xăng.hi hi

  Rất phục mấy vàng son lái xe giỏi như chị Thi , Mít.

 23. #23 by DG on 2011/08/08 - 10:43

  “…phụ nữ truyền thống VN, được vào bếp lui cui chuẩn bị 1 bữa ăn ngon cho chồng con họ là hạnh phúc” @ vưỡn của em Thìn vàng son hehe?

   

  Vện anh vầu bếp nấu nướng, anh gếch chim xem phin chưởng mới thằng giai trẻ, chõ mõm vọng vầu ổn hông em yêu, cần anh hỗ trợ gì hông em yêu?

   

  Cỏn cười hí hí bẩu thôi đi ông tướng, nổ vửa thôi.

   

  Anh phi mẹ vàu bếp, bẩu thôi thì anh hông biết nấu nướng, dưng có cái nài gọi là động viên tinh thần tí, hehe.

   

  Anh dí mẹ quả kèn khủng vầu mông con cỏn, rê rê mấy phát, tay nhéo nhéo phát, mõm thầm thì nhế nhế, à dú ồ kế?.

   

  Cỏn cười hí hí bẩu thôi ông ra ngoài kia cho tôi nhờ, nỡm.

   

  Anh hỏi, thế lấy thằng chồng dư tôi thì mợ thấy dư lào lào?

   

  Cỏn cười hí hí típ hết cả mắt, bẩu rước ông về rách việc bõ mẽ ra được í.

 24. #24 by Lớp ba trường làng on 2011/08/08 - 10:52

  Con Dái Ghẻ tiếng là tinh quái hum nai bị hách ních dồi à
  Cô Thìn lày hổng phẩy vàng xon như cô nghĩ, cổ tuổi Thìn sinh vầu giờ đẹp nên gọi là số Thìn Đẹp, giống lá số của cô Lương Quốc Doòng.

 25. #25 by DG on 2011/08/08 - 11:01

  Ơ địt mẹ thế nhẽ anh nhầm, Thìn ơi Thìn ơi Thìn ơi! (đoạn này cao giọng, lên hẳn một tông hehe!)

   

  Thìn vầu kình phơm phát hông thằng Ba nó cười anh thì bõ mẽ!

   

  Anh đồ 99% khả năng Thìn là vàng son, đã là vàng son thì mặc dù lắm mồm dưng luôn luôn đẹp, Thìn Đẹp là điều đương nhiên! địt mẹ thằng Ba cá nhau mới anh hông?

 26. #26 by CầmThi on 2011/08/08 - 11:01

  Có ông chồng như DG chắc toàn ăn món cháy khét nhở.

  Hùi xưa ct cũng rất cầu kỳ trong nấu nướng ( mà hùi đó có chơi Net đâu ! )
  nên mỗi khi chàng đi công tác là mẹ con tung tẩy ra đường ăn ngay…hehe
  Còn mỗi lần mình đi lưu diễn, ko phải bếp núc mà thấy như trẻ lại ấy ! hí hí

  Dần dần thì thay đổi cách đi chợ, nấu nướng cho khoa học thấy cũng ko mất thời gian lắm.

  Quan trọng nhất là các chàng phải biết chia sẻ việc nhà với vện  nè, việc nài công nhận đàn ông Việt ở nước ngoài hay đã từng du học hay hơn đàn ông chăm chăm trong lũy tre làng.

 27. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 11:06

  Đù má con Dái Ghẻ sáng nai húp trúng máu (.)/ con nàu mà thở mùi khắm thế bây? Hai muốn tranh ngai của con Chạn Khằm hử?

  Đù má ngồi yêm đó đợi anh cút đi chén buổi chưa xong về lên lớp cho. Đéo gì ngồi chồm chồm mất thẩm mỷ bỏ mẹ. He he.

 28. #28 by DG on 2011/08/08 - 11:15

  Hehe em Cầm Nắm vàng son lại đá xoáy anh dzồi!

   

  Dưng có dững quả anh mới cả con vện nủi hứng đột xuất, hai đứa (địt mẹ tự dưng bẩu “hai đứa” nghe nó văn học làm sao!) mải mê mải mê thực hiện mấy thao tác quen thuộc cơ bản kiểu bên lề hội nghị, nồi thức ăn khét mù, hehe bửa bữa vửa đớp vửa cười nụ, hông tên nầu chưởi được tên nầu.

   

  Mưa gió bão bùng dư lày em Nắm có bản nhạc nầu loãng mạn trữ tình ướt át hông em? Bốt lên phát anh nghe cho đời nó đỡ phần buồi nguồi em nhế!

  ………………………………………….

  Đệt cụ định bốt cồng dòm thấy cồng con Tế tin tin vầu phá đám hội nghị hehe tụt bố hấng địt mẹ.

   

  Cút đi tắm rùi ỉa rùi ăn đi con hãm ./ kia, mẹ con nài đận nài tha hóa vô giáo dục thì thôi rầu!

   

 29. #29 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/08 - 11:25

  Mấy cô bàn chuyện ăn mấy uống, xe mấy cộ, bếp mấy núc …. xôm tụ ở xứ Lừa zư chuyện làm cách mạng và làm bõ zức cái bâu tử cùng củ sọ dang bị chái nắng.
   
   
  Humnai bõ và vện hoàntoàn sống qua ngài chỉ mấy 2 trái dừa, di chân cát dưới cơn nắng chang chang cùng phơi mình từ bãi nài qua bãi kia để teo tí bụng bia.  À mà cô bần nông nầu dưới dây gọi bõ là gà dó? TSB cô! Cô bần nông bỏ mịa.
   
  Bõ Hoa Lư & thói bựa
 30. #30 by tieuthithi on 2011/08/08 - 11:28

  Trong lúc chờ cơm tham luộn chút về nấu nướng nầu

  @Cầm Thi, Thìn Đẹp

  Không fủ nhận là được tự tay nấu nướng dững món ngon cho chồng con là một niềm hạnhfúc. Nhưng :(1) phải được chồng chiasẻ việc nhà . Ví dụ vợ nấu cơm chồng srửa bát hoặc vợ nấu chồng loanh quanh chờ sai vặt hehe

  (2) Không thường xuyên: một tuần/tháng chỉ một/vài lần là đủ . Ngày nào cũng hí húi nấu nướng chế biến thì chết bỏ con bà . Nhất là khi cả nhà không có chung một khẩu vị . Sẽ thường xuyên có chuyện chỉ cốt hầu cho chồngcon vừa miệng còn mình thì sao cũng được .

  (3) Công việc cơ quan/xã hội không quá vất vả. 

  (4) Cái nầy quan trọng nhứt hehe không được có nhiều bạn bè& thú vui riêng . Mả cụ đứa nầu nói vừa có thể ngày nào cũng nấu cơm ngon canh ngọt cho chồng vừa có thời gian đàn đúm cafe sốp pinh làm đẹp du lịch vươn vươn chị gọi nó bằng cụ tổ hehe

   Nhìn Cầm Thi mà xem : điển hình của típ người công dung ngôn hạnh hehe… vậy mà chồng đi vắng cái là mẹ con tung tăng  ra ăn hàng  thì đủ hiểu cái nghĩa vụ giũ gìn tình yêu của chồng thông  qua cái dạ dày chàng là nặng nề biết chừng nào ? và có thành công ? Câu “vì chàng thiếp phải bưng mâm/những như mình thiếp bốc thầm cũng xong” vưỡn chưa bao giờ đúng như bây giờ 

 31. #31 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 11:32

  Ui đéo gì chi bựa chém ác vãi đái. Đọc cồng toét mẹ mắt. Hết ô-tô lại chiển sang đớp rùi à?

  Ô-tô thì chịu rùi, mỗ vưỡn đang chạy con mui trần 2 chỗ, 2 bánh, ngồi hóng cho thèm vậy.

   

  Còn chiện ăn uống thì chết cười mới kiểu ăn uống tinh hoa mỳ tôm, xúc xích, dưa chuột muối, đồ ăn sẵn vươn vươn của 2 tinh hoa đỉnh cao: 1 là già hói cô đơn cơ nhỡ, 1 là tin tin tự kỷ sùng bái tên già hói kia.

   

  Hay 2 bạn về ở mới nhau đi, Lài dồn cỏn nói chuẩn đấy. Mỗ nghĩ đấy là nhời chân thành nhất từ trước đến giờ của cỏn!

   

  Mỗ ăn uống bần nông quen mẹ dồi, đéo tinh hoa được. Nản vãi!

   

  Mụ thối chưởi món này món kia dưng mỗ đồ chắc 20 năm nay chưa được miếng thịt kho nầu chứ đéo?

 32. #32 by Lam Khê on 2011/08/08 - 11:37

  @ chị Thi Thi :

  Ui, đúng là vàng son hỉu nhau phết ! hí hí.
  Thanks Chị.
  ( nhưng ăn như Dì dậy thì quả là hơi khó vì mình thì ok, chứ 2 thằng to tướng nhà em làm sao mà chịu nủi.he he vì thế em cũng tích trữ rất nhìu đồ ăn dễ chế biến cho chúng và dậy chúng tự làm…để mẹ còn …lên quán ! he he )

 33. #33 by CầmThi on 2011/08/08 - 11:46

  ( Ui, lại nhầm nick rùi.
  Nhờ TT xóa dùm em cồng trước nhế. Thanks TT nhìu ạ.)

  Mưa gió bão bùng dư lày em Nắm có bản nhạc nầu loãng mạn trữ tình ướt át hông em? Bốt lên phát anh nghe cho đời nó đỡ phần buồi nguồi em nhế! @ DG :

  iem cũng đang bùn bùn vì mưa nè…
  Tặng chàng và Chi bộ quả nài nhế :

 34. #34 by tieuthithi on 2011/08/08 - 12:01

  thì đối với phụ nữ truyền thống VN, được vào bếp lui cui chuẩn bị 1 bữa ăn ngon cho chồng con họ là hạnh phúc. Có thể nói nếu họ đổi vai cho TT, chưa chắc họ đã đồng ý. @Đẹp 
    Riêng chị đồng ý hehe 
   Nếu Đẹp là liềnông thì đợi chút, lát nũa chị nhờ Cò Lả lên chưởi cho cô một chận vì fát biểu cảm tính bỏ mẹ hehe. Cô có là liềnbà đéo đâu  mà nói như thánh sống thế 
   Còn nếu em là liềnbà thì xin chânthành chia buồn cùng, tự em choàng cái ách nôlệ lên vai và đéo ai gỡ xuống được trừ chính bảnthân em. Điều em nói tốt hay ko thì cần fải có điềukiện như chị vừa còm ở dưới 
   Mà xin hỏi em Đẹp hay ai đó jải thích giùm xem phụ nữ truyền thống VN lbây jờ nó là như nâò nhỉ ??? Vưỡn Công Dung Ngôn Hạnh Tam Tòng Tứ Đức Cầm Kỳ Thi Họa hehe hay đã khác xưa  rùi ???

 35. #35 by Dragonfly on 2011/08/08 - 12:03

  Bõ Hoa Lư & thói bựa

  —————-
  Bõ có mấy  cái hình funny fết. Già rồi mà tóc đen thế nhẽ đảo ngói hoặc chuyên ăn sáng bằng tam thất à? Hệ Hệ
 36. #36 by CầmThi on 2011/08/08 - 12:14

  Ngày xưa em cũng đan áo, thêu, may rùi sung sướng mỗi khi được nấu ăn cho chồng con…mà  chồng vẫn đi hoài….làm em mất hết ý chí nên nói như chị thi Thi là em tự giải phóng mình…he he.

  Giờ mỗi lần bận wa hay lưu diễn xa là có bác osin theo giờ rùi, còn bạn bè thì tốt nhất là ra quán…hi hi.

  Thỉnh thoảng tụ tập nấu nướng cùng thì rất vui chứ cứ nghĩ lại cái cảnh em bụng chửa 7 tháng mà lui cui nấu nướng và dọn rửa từ 2 g chiều đến 2 g sáng mới xong ( cho kh 10 ông Kiến bạn chồng nhậu ) mà hãi hùng. hu hu

  ( có ngừi nghĩ ” em dân pianist chắc ở nhà chơi đàn chồng nghe suốt…” hóa ra em tuyền nấu với nướng…hichic. Thú thiệt là bố cũ nhà iem lừa chăm chăm.hi hi )

 37. #37 by Dragonfly on 2011/08/08 - 12:42

  Vừa ăn căng một bụng dau muống luộc chấm nước mắm chanh..  Dất đậm đà bản sắc dưn tộc…

  ——————-
  Mít ơi em ăn rau muống ít thôi! Chắc bên đó rau sạch chư về Lừa ăn như thế là căng đó. Rau muống mà trồng ao tù bẩn nó hấp thụ cực tốt chất độc, có bọn tưới dầu luyn lên rau muống mấy hôm rồi hái bán lá cứ xanh mướt cọng tía to đùng trông nguôn mắt cực. Thời thiên đàng rất nhiều bạn anh bị thương rồi ăn rau muống nó cứ lồi thịt từng cục bóng lừ giờ vẫn bị. Nếu mà nó lồi lên ở chỗ cần lồi thì ăn cũng được em ạ. Hệ Hệ
 38. #38 by Dragonfly on 2011/08/08 - 12:51

  Từ hôm nai Zì địt mẹ con nầu còn chén các món như thịt kho tầu, tôm rim mỡ, cá kho riềng.. địt mẹ bọn mặt ./ trâu.

  Con nầu còn chén các món đó thì moi cứt trong toalét ra mà chén.

  —————
  Con Zì Mọi khai sáng kiểu này chó nó nghe. Lúc bận thì đéo cần nhắc còn cuối tuần thì cũng phải vẽ vời món này món nọ chứ. Món thịt kho tàu nguôn bỏ mẹ, món mỏn anh làm Zì Mọi nhìn cũng phải fá jới, thịt ba zọi thái nhỉnh hơn quân cờ, tự tay anh thắng nước hàng mà đéo cần kẹo đắng mua ngoài chợ, như vậy miếng thịt nó ruộm vàng trông bắt mắt. Món tôm zim thì không cần nhiều mỡ mà lại chế thêm tý bột nghệ, chịu khó bóc vỏ sẽ ngấm và có vị dẻo dẻo. Hệ Hệ
 39. #39 by Mit on 2011/08/08 - 12:54

  Ơ Chuồn làm Mít mất hứng ăn rau muống nhá.  Cô phẩy biết đến mùa lạnh rau muống đắt hơn thịt gà mới thịt heo bên nài đới…. Rau muống bên nài không trồng trong nước, mà hình dư trồng field.  Bỏn Mẽo bên TX cứ than thở cái giống rau muống A-nam-mít lan tứ tán dư cây dại trong dững ao hồ của bỏn, làm tắc nước, tắc cống gì đấy.  Bỏn cấm trồng trong ao hồ.  Mít nghe bẩu thế.

 40. #40 by Tơn on 2011/08/08 - 12:58

  Anh đéo hiểu sao bọn Bắc Kỳ lại thích ăn rau muống mới trứng. Địt mẹ trăm thằng như một, nghèo cũng như giàu, bần nông đến tinh hoa, chín nút đến hai nút. Tất!

  Nhớ hùi xưa đi học hay chọc gã bán cà rem: 
  “Bắc Kỳ ăn thịt chó ky
  Ham ăn rau muống hàm răng đen sì”

  Tển rượt chạy trối chết, nhưng gặp mặt là gọi. À mà phần lớn dân Bắc Kỳ mỏ lô lô, răng hô hô. Nhẽ do ăn nhiều rau muống!?
 41. #41 by Dragonfly on 2011/08/08 - 13:08

  Ơ Chuồn làm Mít mất hứng ăn rau muống nhá.  Cô phẩy biết đến mùa lạnh rau muống đắt hơn thịt gà mới thịt heo bên nài đới….

  —————-
  Chính vì ít người ăn nên nó mới đắt mà em. Đừng gọi anh là cô nghe lạnh lùng lắm, anh là anh em thật đấy đặc cách anh là Anh nha em, năn nỉ ỉ ôi đấy. Cái hồi mà anh ” tiến về Sài Gòn ta cướp nhà mặt tiền” thì em đang cỏn nhỏ xíu à. em cỡ đầu 7x thôi, anh đã biết rồi mà. Lời Rêu tặng em nài. Hệ Hệ

 42. #42 by Dragonfly on 2011/08/08 - 13:10

  Tển rượt chạy trối chết, nhưng gặp mặt là gọi. À mà phần lớn dân Bắc Kỳ mỏ lô lô, răng hô hô. Nhẽ do ăn nhiều rau muống!?

  —————–
  Cô nói vấn đề đó chỉ đúng với con Zì Mọi thôi. Not me. Hệ Hệ
 43. #43 by nhất on 2011/08/08 - 13:14

  Hehe anh thấy xe dành cho Déo TinTin 9x trym to nè :

 44. #44 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 13:14

  @Tớn:

  Đéo đâu nhở? Sâu lại có vụ dau muống mới cả chứng? Nhẽ cô nhầm sang ngồng cải mẹ.

   

  Dau muống luộc bỏn khoái chơi mới nước mắm dưng mỗ đéo. Mỗ thích chấm nước thịt kho tầu hơn. Hehe, bần nông thích ăn thịt kho mà.

   

  Đéo gì chứ cả tuần mà bận đi khách, chủ nhật chỉ thích đớp dau muống luộc, nước canh táng thêm quả me, đớp mới thịt kho tầu bà ma mần. Hôm hổm đéo thể ai gọi mỗ đi nhậu được, đương nhiên trừ lệnh của sếp. Lính mà, trốn thế đéo!

 45. #45 by Tơn on 2011/08/08 - 13:23

   Hồi hổi anh có thằng bạn đồng nghiệp dân Bắc Kỳ 2 nút. Địt mẹ, lần nầu tới nhà cỏn trúng bữa cơm anh thấy thường trực không trứng chiên thì cũng trứng luộc, không rau muống luộc thì cũng xào tỏi. 


  Trước kia quê anh rau muống chỉ dành cho heo ăn!
 46. #46 by nhất on 2011/08/08 - 13:25

  Anh để ý thằng Bín ăn chỉ có mồi, không có cơm hay bánh mỳ hay khoai tây .
  Anh cũng thế, có đủ cơm nhưng  anh hay chén mồi trước , uống bia-đéo uống rượu. Đến khi hết mồi anh mới chén cơm không cho no bụng. Nhiều khi ăn mồi no, hoặc say quá đi ngủ mẹ nó luôn, Đến gần sáng đói lại tỉnh dậy ăn nốt cơm nguội hôm qua. Ăn uống thế có chóng chết không hả chi bộ?
  @Bõ
  Che mặt làm đéo gì khi cả quán nó biết mặt bõ, video của bõ họp lớp ở Sài gòn … anh coi có 1 lần lâu rồi ko biết mõ có update không.

 47. #47 by Dragonfly on 2011/08/08 - 13:28

  Trước đây anh khoái ăn zau muống zất! Nhất là rau trồng ở ao đầm cọng tía sau cơn mưa lá đua mơn mởn, luộc xong nước đen kịt vắt chanh vào nó chiển sang màu hồng bắt mắt zất cứ như thử que quì tím trong hóa học thực nghiệm ấy. Rồi 1 lần anh vào chơi nhà 1 anh bộ trưởng trước mặt là cái ao bèo ở khu Hoàng Cầu thấy bao nhiêu nước thải đen xì đều ra đó mà có tên trên cái thuyền sắt vẫn cần mẫn hái rau để mang ra chợ bán. Từ đó thèm rau muống lắm thì đi siêu thị mua rau sạch gieo hạt như bên Mít yêu về chén. Hệ Hệ

 48. #48 by Dragonfly on 2011/08/08 - 13:33

  Trước kia quê anh rau muống chỉ dành cho heo ăn!

  —————
  Cái này cũng đúng! Tỷ như anh vào Sài Gòn đi ăn phở cũng bị nó tống cho đĩa rau ngò ôm aka rau ngổ ngoài Bắc chỉ cho lợn ăn. Địtmẹ anh chơi tất dễ tính như fò. Anh xuống miền Tây uốn ziệu chuối hột bằng 1 ly quay vòng mất vệ sinh bỏ mẹ nhưng vẫn chơi láng. Trừ cứt và lá xoan. Hệ Hệ
 49. #49 by DG on 2011/08/08 - 13:35

  Địt mẹ ngoài giời mưa gió ùng oàng, trong nhà nhẩn nha nghe nhạc em Nắm vửa bốt, hàng nhà giồng được có khác, nghe nhạc mà cứ y dư rầng đang ơ hờ ầu ơ mới người hehe.

 50. #50 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 13:36

  @Tớn:

  2 món mỏn (chứng tráng – luộc & dau muống) được cái hay là mần dất nhanh chứ đéo gì mà bữa nầu cũng nhai để chết à?

  Nhẽ nhà 2 con bạn cô do phải cầy cuốc nên đéo có thời gian cho việc nấu hoặc nghèo hoặc đương đút lợn aka tiết kiệm xiền.

   

  Mỗ thi thoảng cũng thích bầy vẽ tẹo, tất nhiên đéo pro được như Sành, viết được cả sách dậy nấu nướng dưng làm vài món nhè nhẹ mình thích rùi nhậu 1 mình hoặc mới vện cũng vui chứ cứ đớp mỳ ăn liền mới cả đồ ăn sẵn chán bỏ mẹ.