Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/08 - 00:00

  thế ?/ nầu giờ chiển mẹ sang chiện ăn uốn nhể. Nom mụ Bựa uốnéo tốc váy diên đèo chịu hốhố….

  Ờ mà địtmẹ dững thằng giachưởng Lừa đực phát cho ló có phongchào nhẩy. Dượng là Dượng cămthù sâusắc thànhphừn nầy, lủmóa đến cái sự ăn ỉa cũng phẩy sai vợ mặc dù bỏn đéo què cụt mẹ, đéo hiểu nủi.

  Ngay xứ Mẽo nầy Dượng trấngkiến cũng không ít, điển hình tên chú họ của Dượng. Địtbẹ, sang Mẽo năm Dượng còn ngửi ke trym ở Lừa hehe, tiênsư cỏn hễ đi mần về là cứ leo mẹ lên sofa chễmchệ chờ vợ (cũng cầy ngày 9h) về phục vụ cơm lước… Nom ngứangáy địt chịu.

  Có đận Dượng hỏi vợ cỏn dư lày ” sâu thím hông chỉ chú ít chiêu lấulướng để nhỡ lúc bận chú có thể tự lo, hoặcgiả bẩu chú vầu phụhợ cho một tay trong bếp có phẩy đỡ nhọc hơn ko..?” Đéomẹ, mụmủ thẽthọt… ” ốiồi Sĩ bẩu thế nầu chứ nhà lày ló lềlếp thế bâu nay quen mẹ rùi. Hôm nầu thím bận về muộn hay mệt đứ đéo nấu được là chúchủ  lại lẫy cơm cả tuồn, ngày đéo nầu cũng đi đến mờmịt mới về, hãi lắm…”

  Thế có bỏmẹ không chứ. Dượng nghe đến đấy bẩu thôi thế chú thím cứ cơm lước nhá, cháu buồn ỉa quá phẩy về hốhố…

 2. #2 by hùng hục on 2011/08/08 - 00:17

  Nhìn gái Lừa nấunấu nướngnướng mà Zì thương các em ẻm vôhạn.
  Đéo jì cuộcđời mấy tí mà cả ngài vùi đầu trong bếp. Nấunướng mất mẹ 1h, zọn/rửa mất mẹ 1h nữa. Một ngài 2h, một năm mất 700h, tức 30 ngài, tức 1 tháng.@Bựa


  Địt mẹ cứ như gái non-Lừa đéo mất thì giờ nấu nướng, nhõn đi làm với đi chơi với kẻ móng chân với oánh bài ý địt mẹ. Ngu hết phần của chó (câu chưởi này nghe quen quen, đéo nhớ mượn của thằng nào).

  Địt mẹ hỏi tuốt cả quán Bựa xem thằng nào em nào có gia đình mà đéo phẩy làm mấy việc nấu nướng dọn dẹp (nhất là khi có con nhỏ). Nếu không phải làm thì chẳng qua thuê osin (như em Thi), hoặc con cái lớn rồi nó làm cùng / làm giúp. Chứ địt mẹ nhà cửa mà không dọn dẹp, cơm đéo nấu, thì chỉ 2 hôm thành mẹ nhà ma. Đéo làm vào ngày thường thì weekend đè ra mà làm địt mẹ. 
  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:25

   Ui cái địt mẹ con nài. Zì đang zậy cô cảitạo cách ăn-bú nấunướng cho vănminh cơ mà? Địt mẹ ăn-bú kiểu mặt lồn nhà cô thì có osin hay không cũng bầntiện như thế cả.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:19

  Địt mẹ có con nầu đang coi Bridgestone Invitational đó không? Đì mé con Woods mới con Mickelson zạo nài đánh như ./ coi tức anhách.

 4. #5 by Dragonfly on 2011/08/08 - 00:21

  Đù mẹ thằng Ku Lài mần Anh cười sặc sụa với câu chúc phúc cặp Uyên Ương Lói – Bựa!

  —————–
  Địtmẹ Lớp Fó Lao Động gọi anh tử tế nhá, anh đang cai chửi đấy! Đừng để anh bực là cũng ngày này năm sau là cái jỗ đầu của cô đấy! Hệ Hệ
  Các ông nổ là thương thân fận fụ nữ Lừa nhưng bản thân các ông vẫn muốn đớp nguôn rồi ông tướng nài nọ thi còn lâu. Nói về môn nài ở đây may ra cón bạn Sành gần bằng anh về nấu nướng. Địtmẹ, những tahnưgf biết ăn nguôn thường là những thằng nấu nướng nguôn zất. Đó là anh. Hệ Hệ
  P/s : Ngoài nấu ăn nguôn hầu vện anh còn rửa bát như múa. Đừng nói anh sợ vợ anh đánh bỏ mẹ, anh tôn trọng vợ đới. Hệ Hệ
 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:22

  Ui địt con mẹ nhìn con Jà Đều kể kinhnghiệm ăn-bú kìa. Địt mẹ có fải fí cả công Zì không?

  Địt mẹ jờ nài mà cỏn vưỡn tuyêntruyền cá-kho ăn 2 ngài, rùi thịt-kho-trấng ăn 2 ngài, tôm-rim ăn 3 ngài kìa.

  Ăn mấy cái món khokho rimrim ý thì vĩnhviễn chỉ mần Lừa thôi. Hoặc ăn các thểloại canh-chua, rau-xào, chả-nem thì cũng thế.

  Địt mẹ hóa ra nãi jờ Zì nói cho chó nghe à?

 6. #7 by hùng hục on 2011/08/08 - 00:22

  Vướn đề đúng như Sỹ dâm nói, là chia sẻ việc nhà của các Lừa đực. Đéo gì các bố đi làm về cứ ngồi vểnh chim lên xem tivi đéo thèm giúp đỡ con vẹo nấu nướng dọn dẹp. Cái nầy Lừa phẩy học nhiều từ da trắng thượng đẳng (có phỏng bọn phản động Anh Đức Pháp Mẽo Úc lợn). Còn hehe trung đẳng da vàng Nhựt Hàn thì chửa chắc nha địt mẹ Lói (Địt mẹ Lói biết tiếng Nhựt mà?!?!).

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:28

   Zì chưa zậy các cô chiasẻ cái đéo jì cả địt mẹ con mặt lồn. Zì mới zậy thayđủi tậpquán ăn-bú thôi đồ súcvật.

 7. #9 by Dragonfly on 2011/08/08 - 00:28

  Ui địt con mẹ nhìn con Jà Đều kể kinhnghiệm ăn-bú kìa. Địt mẹ có fải fí cả công Zì không?

  —————-
  Con Jà Đểu nài quê khúc eo cấm cãi. Địtmẹ cái kiểu kho kho zim zim chỉ có zân miền trung. Hệ Hệ
 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:29

  Bọn lợn mọi nghe đây.

  Zì chưa zậy các cô chiasẻ côngviệc mới gái. Cái đó để sau, zù cũng cần. Zì mới zậy các cô thayđủi tậpquán ăn-bú thôi đồ súcvật lòi rom.

 9. #11 by Bố on 2011/08/08 - 00:31

  đm, bố có mấy sợi lông trym côi cút phải lấy dây lấy dợ buộc túm mãi để nó khỏi đi gặp mác lên nin. ấy thế mà vào đây đọc cồng về hoa của con sành mới bình về đôi uyên ương lói + lợn rồi cứ tưởng tượng đám cưới  của con đầu nậu thuốc chuột mới con lợn  đéo có trym mà bố cười quá nên bay mất mẹ nó hết rồi.
  bực quá !

  thi còi có câu cùng chết cười.
  Zì hôm nây ko đi  khách mà ở nhà chăn lừa sớm nhở 
   

 10. #12 by hùng hục on 2011/08/08 - 00:33

  Ăn mấy cái món khokho rimrim ý thì vĩnhviễn chỉ mần Lừa thôi.@Bựa

  Địt mẹ Bựa lại ngu hết phần chó rồi. Địt mẹ để so sánh thì câu này chẳng khác đéo gì câu “địt mẹ đi xe máy thì Lừa mãi là Lừa thôi, phẩy kiếm ngay cái ô tô mà đi”.
  Địt mẹ Bựa thử lấy vợ, và có con xem có suốt ngày ăn uống kiểu da trắng thượng đẳng trong điều kiện Lừa được không địt mẹ. Mà phải giải quyết tất cả các vướn đề túi xiền, tiện lợi, dinh dưỡng, và thay đổi món cho phong phú nhá.
  Nhời khuyên của Bựa về ăn-bú đéo phải đéo có tí giá trị nào, nhưng nó hợp với cuộc sống 1 thằng già hói độc thân, tiền bạc cũng có tí rủng rỉnh, mần việc bàn giấy, business hơn là với quần chúng nhưn dưn Lừa. Cái cần ở đây là cải tiến thói quen ăn-bú của Lừa cho văn minh hơn trong điều kiện của Lừa, chứ đéo phẩy trong điều kiện của thằng Bựa, rõ chửa đồ ngu hết phần của chó!!!
  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:54

   Con lợn nài hình-như là con Sún, ngu nhất quả-đất có fỏng?

 11. #14 by nhất on 2011/08/08 - 00:35

  Ngay xứ Mẽo nầy Dượng trấngkiến cũng không ít, điển hình tên chú họ của Dượng. Địtbẹ, sang Mẽo năm Dượng còn ngửi ke trym ở Lừa hehe, tiênsư cỏn hễ đi mần về là cứ leo mẹ lên sofa chễmchệ chờ vợ (cũng cầy ngày 9h) về phục vụ cơm lước… Nom ngứangáy địt chịu.

  Có đận Dượng hỏi vợ cỏn dư lày ” sâu thím hông chỉ chú ít chiêu lấulướng để nhỡ lúc bận chú có thể tự lo, hoặcgiả bẩu chú vầu phụhợ cho một tay trong bếp có phẩy đỡ nhọc hơn ko..?” Đéomẹ, mụmủ thẽthọt… ” ốiồi Sĩ bẩu thế nầu chứ nhà lày ló lềlếp thế bâu nay quen mẹ rùi.

  Lủ mé lũ dởm dít, anh thích được như ông chú của Sỹ dâm nè. Lủ mé có bà nào như thím của Sỹ dâm anh lượm ngay. Toàn lũ Lừa đạo đức giả. Anh ghét.

 12. #15 by Mit on 2011/08/08 - 00:37

  Hố hố hố  Chầu chi bộ buổi sáng nầu…

  Đã một lần Mít nói dồi, lập lại thêm lần nữa.  Ăn mỳ gói đéo khá vì nó đéo có cái gì là nutrition ở trỏng.  Nó rẻ, ngay, và (tùy theo taste của mỗi người) ngon.  Đúng. 

  Dưng nó có hại cho sức khỏe nếu ăn lâu dài và liên tục hàng ngài.  Theo cái gói mỳ ăn liền hiệu Top Ramen của bọn Nissin lượng Sodium 36%, Saturated fat 11%, Monosodium Glutamate (bột ngọt) là một trong 4 ingredients đầu tiên trong gói gia vị, nghĩa là hàm lượng của nó rất cao…..Đây là sản phẩm làm tại đế quốc bán theo standard đế quốc nhá. 

  Nhà Mít lúc nầu cũng có thùng mỳ gói made-in-usa để phòng trường hợp động đất/emergency.  Dưng nó không phải part of my daily diet.

 13. #16 by hùng hục on 2011/08/08 - 00:41

  Zì mới zậy các cô thayđủi tậpquán ăn-bú thôi đồ súcvật lòi rom.@Bựa


  Ơ địt mẹ thế dạy mẹ đi thằng mặt lồn, địt mẹ đừng lôi đéo gì là gái Lừa phải làm việc nhà đéo có thời gian hưởng thụ (gái đéo nào chả phải làm việc nhà), với đéo gì nấu bữa ăn mất 3 phút còn lại lướt nét, … Mà cũng đừng dạy kiểu bữa ăn nhõn cái xúc xích với cà chua bao tử với hoa quả khô … Anh nói rồi địt mẹ đừng mang bữa ăn của thằng già hói độc thân ốp vào bữa ăn của gia đình.
  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:50

   Cái thói-quen ăn-bú kiểu bầnnông của các cô cũng góp fần làm gái Lừa đã khổ lại càng khổ.

 14. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:47

  Ăn-bú cần thayđủi như thế nầu?

  Đơnjản là đủi từng bước.

  Zì jảzụ các cô quen ăn canh-cá-chua.

  Muốn nấu món nài cần mua/chuẩnbị ít nhất 12 thứ (là zững thứ jì tự các cô tính nha). Cá-tươi các cô có-thể thuê jiết ở chợ, zưng về nhà vưỡn fải rửa lại, tanh-lòm rất. Rồi fải làm rau rửa rau rất cầukỳ. Chẳnghạn nhặt & thái rau thìlà, thái cà-chua và các loại rọc-mùng, zứa, khế, etc.

  Sau đó các cô fải nấu cá đúng kiểu. Trong lúc nấu fải luôn nếm để canhchừng cá vửa chín chưa, tránh quá lũn hoặc quá sượng.

  Sau đó bỏ rau vầu canh-cá, và cũng fải canhchừng coi rau vửa chín chưa. Sau đó bỏ javị. Cuốicùng là rau thơm các cái.. Tóm-lại là mất ít nhất 20-30 fút cho món nài, mà đéo-thể rời quả bếp gaz nóng vãi đái.

  Các cô hay vện các cô nấu Zì còn chưa bàn tới. Ai nấu thì cũng mất chừng ý fút.

  Đấy là nấu. Đến lúc ăn thì các cô lại fải vớt cá riêng ra đĩa chứ đéo được để trong chậu hoặc tô, rùi cả nhà các cô châu đầulâu vầu rỉa cá như ông cóc ông nhái. Thithoảng một con vục một muỗng canh chan vầu bát cơm húp xìxoạt.

  Ăn xong kiểu đéo jì cũng thừa vài tô con. Fải vác đi đổ thùng rác hehe.

  ….

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:48

   ….

   Món canh đó ngon không? Nhiều cô bẩu là ngon. Zưng Zì thì thấy đéo ngon, vì cái sự nhiêukhê của nó làm mất mẹ hứng chén canh của Zì.

   Ngon hay không là zo thói-quen thôi. Khoaitây nó có cần ăn canh-cá-chua như các cô đéo đâu.

   Vậy để cảitiến, sao các cô không vĩnhviễn từ-bỏ thói-quen ăn món canh-cá-chua đó (hoặc chỉ ăn 1 lần trong 10 năm), thay bằng món canh thịt-nạc nấu sấu chẳnghạn, hoặc sườn nấu khoai-sọ, hoặc một món jì đơnjản tươngtự, mà ngon chẳng kém.

   Sau nài các cô đạt đẳngcấp của Zì, thì các cô chỉ cần bỏ 10 ông tôm sú vầu bát cà-chua, thêm chút rong-bể. Thế là có món canh ngon-bổ tuyệtvời.

   Đấy, cái thói bầnnông của các cô cần bắtđầu sửa từ đó.

 15. #20 by Bố on 2011/08/08 - 00:52

  hôm nào ở đây cũng có mổ bò, vui phết.
  móm mẹ nó rồi mà con đéo nào cũng tin tin,buôn dưa lê, bán dưa chuột. mà thế đéo nào lắm đề tài thế.
  đang định giảng về se mà thoắt cái chúng lại chiển mẹ sang cá, thoắt cái lại sang nấu rồi.

  đm, con nào là con cường đòi thoát á, thoát chung đấy ? giơ tay lên sem nầu ?

  ***
  em hồng vàng mới các em khác đừng bỏ quán nhá

  em tế điên đâu, vào đây bí thư chi bộ  giao nhiệm vụ !

 16. #21 by Mit on 2011/08/08 - 00:55

  Đêm qua Mít cho bố con thằng cu một bữa cá nướng chỉ mần trong vòng 1g….hehehe  Ăn xì xụp nhá!  Gì chứ giảm giờ trong bếp là một cái Art mẹ nó dồi với Mít…..

  Mít mua cá Mahi Mahi fillet sẵn, trắng fau sạch sẽ, product của Peru.  Defrost bằng cách ngâm với nước lạnh pha ít dấm + ít rượu trắng.  Cỡ 10 – 15 phút như thế.  Xong đem grilled với tí muối tiêu + garlic powder.  Rau rợ rửa sạch ngâm nước pha dấm để sát trùng trong khi grill cá.  Luộc mẹ bún luôn, vừa canh bún vừa canh cá.  Nước mắm me + ít ớt. 

  Thay vì quấn với bánh tráng, Mít quấn với cái rong biển bọn Nhật mần sushi đới.  Không phải dúng nước ướt lèm dèm…..hehehe

  À Mít còn thêm một xong nhỏ canh nấm tươi các lọai + hành ngò.  Done in less than 10 min trong khi làm cá mới cả bún.

  Clean up á?  Cá fillet ăn chả còn miếng gì.  Dư tí bún hử, chan mẹ nó canh nấm vầu húp phát cũng hết luôn.  Rong biển dư, cất.  Chỉ đổ nước mắm thôi.  Chén dĩa tống vầu máy rửa bát hết.

  Nếu phẩy rửa bát thì Mít làm, rùi vứt đấy.  Mít chồng thấy chướng mắt thì tự lấy khăn lau rùi cất luôn…..

 17. #22 by hùng hục on 2011/08/08 - 00:56

  Địt mẹ tiện mồm chưởi tiếp:

  Mớ lý thuyết ăn-bú-ỉa-đái là ok, dưng địt mẹ áp dụng dư lào chứ. Đéo mẹ có bao nhiêu % Lừa (Úc, Mẽo, Tàu …) áp dụng được cái lý thuyết đấy trong ăn uống hằng ngày. Địt mẹ giờ 1 thằng công chức, đến giờ ăn đéo ăn cho no bụng, đến giữa giờ đói cồn cào ra có mà được cái cục cặc, 2 hôm chủ nó đuổi việc mẹ. Mà địt mẹ văn minh thượng đẳng đéo ai nó cho ăn uống cái kiểu dẩm dít ăn lửng bụng rồi 2 tiếng sau đói lại ăn tiếp địt mẹ. Thế vướn đề của Lừa là gì là gì: Là ăn thừa năng lượng (quá số calori) và không cân bằng về mặt dinh dưỡng trong khẩu phần (thói quen ăn cho “chắc dạ”).
  Thế nên dạy cái gì trước, đương nhiên là phải dạy Lừa tính năng lượng cần thiết trong 1 ngày và cân bằng dinh dưỡng trước rồi địt mẹ. Rồi ăn đúng bữa, ăn vừa đủ, và tập cho cái dạ dày nó quen với cái “vừa đủ” đấy. Chứ dạy lý thuyết đúng và hay ăn lửng dạ đói ăn tiếp thì đéo phải đéo tốt, nhưng địt mẹ đéo practical, hiểu chưa con lợn Bựa?
 18. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:57

  Từ hôm nai Zì địt mẹ con nầu còn chén các món như thịt kho tầu, tôm rim mỡ, cá kho riềng.. địt mẹ bọn mặt ./ trâu.

  Con nầu còn chén các món đó thì moi cứt trong toalét ra mà chén.

 19. #24 by nhất on 2011/08/08 - 01:16

  Ôi Xộ Ôi nấu ăn thì phải gọi bọn đi Tây như anh bằng cụ. Thằng nào ở Lừa trừ bọn thích nấu ra thì đéo thằng nào biết, vì có cần đâu. Bọn anh mới nhớn đã phải tự túc nên nấu ăn cực giỏi. Chỉ khi kiếm được vện rồi mới không phẩy nấu.
  Hồi hổi bọn anh hay nấu mỳ trấng, cà chua. Nước dùng thì hầm từ xương bò gà heo. Tên nào sang còn tự quay con gà để ăn 2 bữa. Nói chung cái đéo gì cũng biết làm.

 20. #25 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/08 - 01:42

  @Mợ Mít đốc

  Quên xinlỗi mợ vụ va-chạm phảnđộng quận Cam vửa qua hehe… Dưng cơmà Dượng bẩu thế đúng mẹ còn gì, đa phừn Lừa đấy đều thế cả, tuyền bốcphét chứ biết cái mẹ gì nên thân đâu. Chỉ vài phần chăm tinhanh sót lại ,trong đấy có mợ, Dượng hông tính hịhị…

  @Con Lài dồn

  sâu cái gì thượngđẳng của Dượng cô cũng bắtchiếc là sâu là sâu, tỉdư lấulướng dửa chén hầu vện vươnvươn hehe…

  @Con Nhứt cư

  Câm cái mồm bam đi, đéo gì tuyền ướcmơ ngời sáng ánh bầnnông thế hũhũ

 21. #26 by Sành on 2011/08/08 - 01:56

  Nhân chuyện bú đớp anh lại có cơ hội dạy các cô một món ăn tinh hoa, cách chế biến nhanh có một không hai trên thế giới, một lần nữa anh khẳng định bản quyền.

  Thời gian chế biến tổng cộng chỉ 5 phút mà có một món ăn như trong Restaurant, vậy chẳng phải là một phát minh vĩ đại của anh là gì!
  Nguyên liệu:
  -Khoai tây 3-4 củ (200g)
  -Cá phi-lê (Cá hồi or cá ba-sa or v.v) 1miếng (100g)
  -Nước sốt (tự pha chế hay mua loại làm sẵn)
  Chế biến:
  -Cho khoai tây vào lò vi-sóng chỉnh nhiệt độ max, thời gian 4 phút
  – Bắc chảo dầu đun nóng, rắc tí muối lên cá rồi cho vào rán hơi xém cạnh thì lật mặt bên(rán mỗi mặt hơn 1 phút)
  Bày biện:
  -Gắp cá ra đĩa, khoai tây bóc vỏ để cạnh, chan nước sốt lên cá, rắc vài lá thìa-là và tiêu lên cá, vài lát cà chua và dưa chuột thái mỏng bày xung quanh. Như vậy là có món ăn Ngon-Bổ-Rẻ-Nhanh tổng cộng thời gian chỉ 5 phút.
  Lưu ý: Có thể khoai tây quá to nên 4 phút chưa chín thì vặn thêm chút nữa cho chín.
  Bonus tấm hình cá Phi-lê anh chụp ở quầy cá:
 22. #27 by Sành on 2011/08/08 - 02:00

  À quên! ở tây thì rất nhiều loại nước sốt cho món cá bán ở cửa hàng, ở Lừa anh đéo biết nhưng hãy gúc cách tự chế biến nước sốt!

 23. #28 by Mit on 2011/08/08 - 02:10

  À mà nói chiện disinfect rau/trái cây, đây là cách Mít dùng: 1 cup vinegar + 3 cups nước. (Nghĩa là 1 dấm, 3 nước) Ngâm chừng 5 phút.  Sau đó xối nước sơ qua để không còn cái vị chua của dấm.  Hay các cô pha vầu một bình xịt, rùi xịt vầu rau hay trái cây (sau khi đã rửa cho sạch đất cát), sau đó xối nước lạnh (thứ safe mà các cô uống được) lại.

  Bọn University of Nebraska nó cũng giới thiệu cách dùng bleach (unscented và không phải lọai color-safe bleach nhá)  để disinfect rau/trái cây

  1 1/2 teaspoon chlorine bleach solution (5.25% sodium hypoclorite) + 1 gallon nước.

  Đây là lọai Clorox brand vưỡn bán ở Costco đới.

  Ngâm rau quả vầu đấy 20 phút rồi xối nước sạch lại.

  Như vậy giảm thiểu được sự contamination từ phân bón, nước dơ, tay dơ….etc..hehehe  Ít nhất là surface bateria sẽ bị tèo hết.

 24. #29 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 03:01

  Sành đéo biết ăn
   phải gặp bữatrưa của anh dcm, anh vửa chén lúc trưa he he , dì lồn âmhộ nhét Lannhựa nhìn thấy chắc phát điên he he

   

  001-7.jpg

  anh đi bộ ra chợ mua con cá đéo gì he he , nó bò dưới bùn như con chó, trông hung dữ như quái vật he he , anh mua 2 con nhỏ chứ đéo mua to vì he he nhỏ rẻ như cho ko he he

 25. #30 by Mit on 2011/08/08 - 03:04

  Quên xinlỗi mợ vụ va-chạm phảnđộng quận Cam vửa qua hehe…@ Dượng Sỹ

  No big deal….hehehe  Mít cũng đùa mới Dượng chiện tên Déo đó mờ, không ác í Déo nhá….

  Ý Mít chỉ muốn nói muốn gia nhập phản động Làng Cam phẩy có dững đặc điểm trước nhất là Nam Lừa có residency tại Làng Cam. Gốc HO hay chí ít cũng con nhà Ngụy Quân Ngụy Quyền.  Bọn không nghe nhời Bê ở lại Thiên Đàng gồm các thành phừn đĩ điếm ma cô boat people Nam Lừa….đại khái thế….hí hí hí  Đừng quên nhóm nhanh chưn dư Bõ…bọn nài hông phải suffer Bê một ngày.  Mít gato bỏn.

  Còn các cô khác, chưa đủ pedigree đóng vai hay được gọi thân ái là phản động Làng Cam…  (Cái nài gồm có bọn Mít con sinh ra tại Mẽo luôn..hehehe)

  Cơ mà công nhựn mới Dượng là cái Làng Cam nài có dững lũ phản động giả cầy dất đáng tởm…hehehe  Xôi thịt đéo chịu được.

 26. #31 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 03:06

 27. #32 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 03:08

 28. #33 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 03:14

  Trưa nai anh chờ con Dì âmhộ nhét Lannhựa mà đéo thấy đâu he he , địt mẽ giờ vẫn cãi nhem nhẻm là Lan giả thì địt mẹ thật là bố láo, anh đoán Dì dỉ chịu phục rồi nhưng cố kích để Sành ăn hoa Lan đấy, địt mẽ chớ mắc bẫy he he,,
  Địt mẹ dì âhnLn anh ăn thế đấy làm đéo gì anh, he he he

 29. #34 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 03:24

   À con cá anh ăn tên là Monkfish ke ke

 30. #35 by Sành on 2011/08/08 - 03:30

  @ Pín giồng cỏ Anhlợn

  Pín ăn uống bần nông thế con Zì nó chưởi cho là đúng mẹ. Cá này chắc là cá mặt quỷ, chỉ lọc lấy phần thịt phi-lê trắng rùi tẩm bột rán chứ để nguyên cả ông cá luộc mà ăn được thì anh chịu!
  Địt mẹ, Pín chỉ được cái buôn sừn tê mới trồng cỏ là giỏi thôi chú ăn nhậu chắc thua anh. Hờ hờ!
  Đây, bonus quả ảnh cá Mặt Quỷ anh mới chụp (chắc phải ông này chứ?):
 31. #36 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 03:38

   Chính nó đấy Sành , địt mẹ anh ăn kiểu bần nông nhưng vửa ăn vửa diệu vửa quán bựa thì phải chơi ông cá mặt quỷ mới máu he he , gậm chân nó như chân ông ba ba he he , bọn Tây chỉ ăn phần thịt ở đuôi, anh vẫn còn 1 miếng to trong tủ lạnh, anh chơi cả con cho máu he he , nhưng thật thà đéo ngon lắm, lần sau anh đéo thèm ăn he he

 32. #37 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/08 - 04:03

  Từ hôm nai Zì địt mẹ con nầu còn chén các món như thịt kho tầu, tôm rim mỡ

  Ối con lày ló chưởi Dượng lày nàng lước ôi… Địtbẹ có giàng mần chứng, Dượng ăn là ăn của ngon của béo nhà Dượng, do chính đồng xiền bùhôi lước mắt Dượng cầy ra, chứ có đào cái mảbố nhà ló lên ăn đâu mà ló chuchéo địt-đéo cả họ Dượng lên dư lày hở giời cao đất dầy ơi nom xuống mà xem lày… hụhụ

 33. #38 by dắtdéo on 2011/08/08 - 05:15

  Hãhã cu Sỹ cửu vạn kiêm chuyên za xe cộ đi pickup lên lúng búng miệng ngậm cứt, chưa gúc ra đời con Pilot của anh à? Hehe Cu nầy bật anh chuyện thị phần xe Mẽo vs. xe Nhựt, anh tọng quả biểu đồ so sánh cứng mẹ nó họng. Quay qua thày lay chuyện pickup mý lợi SUV đéo zì, anh nhờ thẩm hộ đời con Pilot ghẻ của anh mà đéo nên hồn.


  Đệt mệ anh thật mới cu Sỹ, tầm trình cửu vạn như Sỹ thì ngồi iêm anh còn thương anh zạy zỗ cho tiến bộ từ từ chớ địt mẹ bật anh thì Sỹ còn phẩy học nhiều em ợ. Anh biết cu cửu vạn tinh hoa thù anh bần nông đi Pilot hehe dưng biết thời thế mới là tuấn kiệt đới. Còn dưới cơ thì ngồi ngoan iêm đó, cứ hễ thò mặt vầu bật anh là y như rầng anh sẽ tương mấy sô cứt đéo kịp vuốt mặt đâu.

 34. #39 by trungduong on 2011/08/08 - 05:17

  Bọn Astrakhan bắt một loại chép-đực trên sông Volga @ Trung Tướng,

  Nhẽ nào nhầm rồi. Loại cá sông Volga là “sturgeon” không phải là cá chép (carp) . Bên này “mỗ” đã từng câu được một con như thế, nhưng phải thả vì chưa đế mùa được bắt. Thịt con này ngon đấy, chẳng cần hun khói mà hấp cũng ngon. Trứng cá sturgeon gọi là caviar, tùy theo loại mà đắt vô vàn như loại trứng đen ấy. Iran cũng nổi tiếng loại caviar đen.

 35. #40 by dắtdéo on 2011/08/08 - 05:21

  @Mit: hehe chả zấu zì Mít, anh con cháu za đình có công mí kách mệnh nên hổng zám nhận là tinhhoa or bầnnông làng Cam nhà Mít đâu. Mỗi lầ sang đó, thật, để zấu đi thân phận có công mới cách mạng nhiều khi anh cũng phẩy zả câm zả điếc ngungơ hủhở cho những tinh hoa đi pickup kiểu như Sỹ Zâm múa đới hehe.


  Ti diên anh đồng ý dất mý lợi cu Sỹ là đất nước ta có sánh vai với cường cuốc lăm châu, có mở mày mở mặt được với bạn bè cuốc tế là phẩy trông chờ vầu tinh hoa cửu vạn như cu Sỹ. Thật vậy, chỉ có những cu cửu vạn tinhhoa như Sỹ mới có cơ hội chường mặt ./ ra ngoài đường cho bà con thế zới trông lên nhòm vầu. Chớ thật, bầnnông đi Pilot như anh đút mặt trong sởlàm thì chó nào nó biết. Mà anh biết thân tôi mọi cho tư bản chả vinh quang rì nên anh đi đâu cũng đi nhẹ bước khẻ chứ đéo được tự zo như cu Sỹ. Cửu vạn là một hình thức lao động cực tinh hoa theo kiểu côngty tráchnhiệm VÔHẠN một thành viên, Sỹ là zám đốc(aka mấu ./) đới hehe. Oai vãi, Sỹ nhờ. I count on you, man.

 36. #41 by dắtdéo on 2011/08/08 - 05:27

  Hehe Chi bộ bàn chuyện ăn uống mà anh chệt cười. Đù má ăn uống tinhhoa thì cứ noi gương cu Sỹ tinhhoa MẽoMọi đi Pickup chứ đéo đau xa. Cu Sỹ đéo biết cưới vện về chỉ để bú ./ hay sâu ý, cu nầy khoe có vện dưng tinhhoa chỉ đớp fastfood. Gà thì ra mua cả con gànướng 3$ về đớp. Các cụ gọi kiểu ăn tinhhoa nầy là gà nuốt cả cứt, chó đớp cả long hehe


  Sau nhiều năm mần tinhhoa trên đất Mẽo, với côngphu ăn fastfood, đối mới Sỹ fastfood là tinhhoa số một. Sỹ ăn fastfood với một khẩu phần hết sức khoa học đến nổi đầyhơi/táobón đã thành bạn đồng hành với Sỹ. Đối mới Sỹ thì cưới vện về (nếu có)thì mục đích không phẩy là để có bữa cơm za đình đoàn tụ đầm ấm. Sỹ cho rằng cái ultimate goal là cưới vện về để bú ./ cho nên Sỹ trường kỳ kháng chiến fastfood và bú ./ thay uống nước. Anh GATO mới Sỹ tinh hoa quá Sỹ ơi.

 37. #42 by dắtdéo on 2011/08/08 - 05:30

  Hehe thoai chi bộ ngồi chém zó ăn uống tinh hoa đi, anh ngồi hóng học mới. Anh cút xuống ghế khan zả đơi.

   

  À quên khen cu Sành. Anh mê quả xì-líp của Sành rất. Đồng ý mới cu Đồng (aka CU) là Quanbua’s Man of the Year đéo ai sứng đáng hơn Sành. Anh tuy ghét cu Nhất zâm óc quả cà dất nhưng phẩy nói là hôm qua cỏn cho anh một trận cười sảng fái zất hehe.

 38. #43 by nhất on 2011/08/08 - 05:47

  Địt mẹ thằng Déo mà đi xe Pilot anh xin đi bằng kèn từ Đông Berlin qua Tây Berlin và ngược lại. ( Anh đoán bên Mỹ đi xe này cũng kinh chứ giá của nó trên mạng chỉ bằng BMW 3 ngon một tý bên anh chứ có ghê ghớm gì đâu).
  Anh phân tích tâm lý, cách ăn nói, ứng xử của thằng buồi nầy mà rút ra kết luận vậy. Có dìm Sỹ dâm mà cũng lôi xe cộ ra làm 2, 3 còm  bố khỉ.
  Sỹ dâm thợ chửi đệ anh đi xe Căng Hải phát Pizza thì khỏi phải bàn mẹ nó rồi.

 39. #44 by dắtdéo on 2011/08/08 - 05:59

  Haha đệt cụ Nhất Dâm, lại định lên thàylay adua à? Anh có biết anh đi se đéo zì đâu, có khi đéo có xe mà đi ấy chớ. Hômhổm cu Sỹ tinhhoa đi pickup chụp mũ bẩu anh bầnnông đi Pilot, anh thích quá nên tự nhận luôn hehe


  Theo Nhất, bần nông như anh chỉ đáng đi loại se rì hả Nhất, hốhố. Anh còn nhớ khi sưa Nhất adua mới em Ky záo sư, Nhất xì tin mật cho em Ky là anh tintin, địt mẹ anh phục Nhất dất. Anh 9x đới Nhất ạ, tầm tuội zậy thì cu to như phíc haha, hung láng zất, ôm cua tốc độ chăm kây zờ, Nhất có gato hông?

 40. #45 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 06:08

  Đù má mới đầu tuần đã thấy con Dắt MẶt ()/ Déo đệ anh trèo quán tốc váy chưởi um rùi bây?
  Con xe đéo gì pick up là xe gì thế cu? Nhẽ anh quê mùa tỉnh lẻ mẹ nên đéo thông?
  Anyway, nghe con Zì Lồn sủa về cách nấu nướng mà anh ngứa hết cả bẹn. Hỗ hỗ. Ãnh chễt cưỡi mẫt, đũ mã hã hã hã.

 41. #46 by nhất on 2011/08/08 - 06:10

  dắtdéo

  Cách đây 2 phút

  Haha đệt cụ Nhất Dâm, lại định lên thàylay adua à? Anh có biết anh đi se đéo zì đâu, có khi đéo có xe mà đi ấy chớ. Hômhổm cu Sỹ tinhhoa đi pickup chụp mũ bẩu anh bầnnông đi Pilot, anh thích quá nên tự nhận luôn hehe

  Hóa ra Sỹ dâm vu oan à, hố hố anh xin trả lại mầy cho Sỹ dâm, xin lôi nha .

  Anh còn nhớ khi sưa Nhất adua mới em Ky záo sư, Nhất xì tin mật cho em Ky là anh tintin, địt mẹ anh phục Nhất dất.

  Chả hiểu mẹ !

  Anh 9x đới Nhất ạ, tầm tuội zậy thì cu to như phíc haha, hung láng zất, ôm cua tốc độ chăm kây zờ, Nhất có gato hông?

  Diện như mầy anh tỉn láng từ vện mầy trở lên, nhá. Đèo mẹ.

 42. #47 by trungduong on 2011/08/08 - 06:32

  @ Tế, Pickup nó như thế này !  Nửa là truck nửa là xe có từ thủa nào rồi nhưng gần đây rất thịnh hành, ít nhất là North America. Bên ấy Aussie gọi là “Ute“? Có thịnh hành không? Hãng Holden là Aussie đấy !

 43. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 06:47

  @Cô Dương Trùng Trục:

  Ui anh tưởng là loại nầu. Loại đó thì đầy. Đúng là bên anh gọi Ute / Utility chứ đèo ai gọi Pickup-car or something, trừ Pickup-truck. Hãng Hoden thì trùm mẹ về loại loải.

  Đây nài anh minh họa tí, có phẩy đúng loại nài?

  Loại nài thì bỏn chuộng dất. Sure. Mặc dầu giá đèo dễ chịu tí nầu(con nài lướt cũng phẩy ~ $40k+ AUD) 44. #49 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 06:51

  Sodi anh bé cái nhầm Holden thành mẹ Hoden. He he.

  @Cô Dương Trùng Trục:
  Hi! How you going. He he. Thanks anyway.

 45. #50 by Mit on 2011/08/08 - 07:29

  Sâu con xe pickup truck bên cô Tế nó trông hông manly gì hết thế? Trông nó bèm bẹp thế nào í….  Con best seller pickup truck bên Mẽo đây này. (Con em họ Mít nó lái con xế trông tương tự dư  nài đi học đại học đới…Nó chừng 23t thôi….hí hí hí)


 46. #51 by Mit on 2011/08/08 - 07:51

  @ Déo

  Dấu đíu giề, hôm nọ cô đã tự spill-the-beans dồi thôi?!  

 47. #52 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 07:53

  @Em Mít Tố Nữ:
  Ui em mần ơn nói nhỏ thôi kẻo con Zì Đồng Bóng lại chồm chồm theo adua dìm hàng anh đấy. Loại hầm hố dư em bốt cũng có sất dưng bọn bỏn hông ưa mấy. Loại anh bốt là phổ thông dất.

  Thùng đựng đồ nghề ngoài sau fù hợp dất nhiều ngành nghề: sửa ống nước, lát gạch, xây carports, lắp fencing, vươn vươn vì nó đảm bảo tiêu chí: nhỏ – gọn – cơ động. Xem thế mà quả máy nó tới 6.0 đấy. Con nàu hông mần các ngành ngề anh kể mà vưỡn ti toe mua chạy lấy le thì đổ xăng có mà lòi kèn.

  Gì chứ bọn nài dất biết ủng hộ sân nhà. Holden là thương hiệu mua về thành thử bỏn đi xe nhãn này đông dất. Tựa fong trào kêu gọi “Lừa Sài Hàng Lừa” của BÊ, mang hơi hướm nationalism tí, khác ở chổ bỏn đèo bâu giờ cần ra rả kêu gọi/ ra rả tiên triền gì sất.

 48. #53 by trungduong on 2011/08/08 - 08:15

  Cô Mít,

  Mỗi nơi mỗi gu về xe, về các thứ họ cần chở bằng xe. Bên Nhật loại pickups cũng nhỏ tý như các loại xe thông dụng. Vả lại xăng ngoài USA cũng đắt, xe nhỏ thôi. Chứ pickup trucks Made for Americans phải lớn và gồ ghề.

  Cái này Suzuki muốn bán tại USA, cũng chả manly tí gì.


  Hôm nọ có thấy một cái pickup hiệu International, đúng là monster pickup truck, lớn hơn cái F-450 luôn. Có lẽ gã lái đúng là red-neck vì ối giời, sơn phết như là trong mấy cái monster truck shows ấy. Làm gì có việc dùng xe làm việc?

 49. #54 by Tơn on 2011/08/08 - 08:18


  Đù má, xóm anh có thằng ku dân Thái Dúi, ngày đi học community college tối làm waiter chạy con xe nài. Theo anh con này đẹp hơn Ford F-x50.
 50. #55 by DG on 2011/08/08 - 08:26

  Địt mẹ vửa sáng bảnh mắt ra dòm con Déo mặt bướm ngựa diềm hàng con Sĩ cửu vạn thật tao nhã hàn lâm làm sao, đệt cụ con nài lập trường tư tưởng ổn phết đéo đùa được mới cỏn hehe.

   

  Anh hoàn toàn thông cảm với phong cách ăn uống của đám con mụ Bựa mới cả em Lói, địt mẹ tinh hoa kiểu dư thế thì anh thật anh dí vầu, cứ bần nông mà táng cho ngọt ngầu êm ái.

   

  Cái cảm giác tay vửa gắp thức ăn dúi vầu quả mõm xinh xinh của con vện, chân dưới gậm bàn xỉa phát, banh phát, rà rà rà rà dò thớt con cỏn bằng 5 đầu ngón chân, mắt oánh choạc choạc í bẩu tế nhị, tí nữa sanh hoạt giao hĩu phát nhế, ui địt mẹ phê thì thôi rầu!

   

  Vện à ơi, nguôn hông anh?

   

  Anh à ơi, nguôn thì hông phải bàn, bu em mình khéo tay nhể?

   

  Vện cười hí hí hí bẩu mai anh thích gì em nấu, đừng ăn uống qua loa đường chợ, hãi lắm.

   

  Vửa đớp vửa quán triệt thằng cu, ăn uống cho hoành vầu rùi cho đi đong gái mới bố, vện lườm lườm bố con ông gớm nhể gớm nhể hehe, cảm giác dễ chịu thì  cũng thôi rầu!

   

  Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thôi chi bộ thông cảm cho các thể loại tinh hoa dư em Hoàng mới cả em Lói, chấp đéo hehe địt mẹ!