Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:05

  @con Sành Đức Lợn

  Yêu nhất quả một tay quay camera cảnh ngắt hoa mồm thì lẩmnhẩm “địt mẹ mài thế nài mà bẩu là hoa jả à” hehehe.

  Zưng nhìn cái hình nài thì đéo ai bẩu là hoa thật hehe:

  Thế nên zù rất thích quả video của Sành, Zì vưỡn bảoliu ýkiến rầng hoa của Sành là hoa jả.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:15

  Cá-chép đã được quầnchúng Lừa hàng ngàn đời nai xét vầu loại chất-đạm hạng “buồi-zái”, zù Lừa đói-khát quanh năm.

  Fần-nhớn các loại bịnh của Lừa đều kiêng cá-chép (cùng mới gà, 33, hehe). Nộitạng cá-chép có-thể gây suy-thận-cấp, jống như cá-trắm.

  Thịt cá-chép lắm xương chỉ là chiện nhỏ, mà cái chính là ổng chẳng bổbéo đéo jì, thậmchí còn có hại.

  Bọn Khoaitây jờ coi cá-chép là Sport Fish hehe, nghĩa là loại cá chiên fụcvụ côngnghiệp jảitrí. Chẳnghạn chỉ để câu lên xong lại thả xuống. Hoặc để thả trong côngviên cho đẹp (như ao-cá Ông Cụ trong Fủ). Hoặc thả zưới cống cho các ổng ăn rácrến & xác chuột chết thối.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:21

  Cá-chép là một trong số không nhiều loài cá có râu hehe. Các loài loải fần-nhiều đều bị coi là maquái.

  Thế nên trong chiện-cổ của Tầu có rất nhiều cá-chép thành tinh mà ít có các loại tinh-cá khác.

  Trong chiện-cổ của Lừa cũng có các tích như cá-chép hóa rồng, cá-chép chở Cô Táo lên Jời, hoặc cá-chép vượt núi. Đó là jì nếu không fải là một cách nhìnnhận thiếu thiệncảm của Lừa tới ông cá-chép?

 4. #4 by Phantomas on 2011/08/07 - 21:25

  http://img845.imageshack.us/img845/333/nga7.png

  Hình này đúng là ngã 7  ( Lý thái Tổ va Phan Thanh Giản )
  Đi theo hướng số 1 sẽ gặp chợ cá Trần Quốc Toản
  Theo hướng số 2 sẽ gặp Bệnh Viên Bình Dân

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:27

  Nhưng Zì cũng côngnhận cá-chép có zững nănglực đặcbiệt. Chẳnghạn về tuổi thọ, cá-chép cũng zễzàng sống tới vài trăm thậmchí hàng ngàn tuổi như cá-trê.

  Zì đã từng bắt được ông cá-chép nuốt trong ruột cả một chiếc đèn-bin. Và cũng từng chứngkiến ông cá-chép vượt qua cả một con đê cao chừng 4-5m.

  Hồi Zì mần khảosát cầu Hàm Rồng (sông Mã chỗ cầu cẩu sâu chừng 30m), có chụp được ảnh một ông-chép cụ, zài tầm 2m, và râu thì tuatủa như râu Các Mác.

 6. #6 by budifa on 2011/08/07 - 21:32

  Bắt quả-tang ông Bẹp Tí dốt dưng lão BOM cũng chẳng khá hơn.

  Thuế bất-động-sản (cũng như chứng-khoán) từ lâu đã có 2 lựa chọn theo lợi-nhuận (thu-nhập) và doanh-số (giá bán). Như BDS là 25% và 2%.

  Cái vớ-vẩn nhất của thuế này là hông có cửa nộp theo 25% thu-nhập, cứ 2% giá bán mà giã. Địt mẹ có bán cắt lỗ (lợi-nhuận âm) cũng xin mời nộp thuế.

  Còn chiện khai gian thì theo chọn-lựa nầu chả có, nên mới có chiện áp giá tối-thiểu

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:33

  Thịt cá-chép nhạt toẹt, và nhiều xương-zăm. Zì khuyên các cô không nên chén ông ổng.

  Cái món đéo jì mà “chép om zưa” đíchthị là món ăn của bọn bầnnông đói chốc-mép.

  Cá nước ngọt nói-chung là các cô không nên ăn. Zù cá-quả thịt cũng khá ngon zưng các cô cũng không nên ăn.

  Hãy để cá nước-ngọt là bạn của ông người. Hãy cho các ông ổng sống vôtư trừ-fi các cô chết đói mẹ hehe luôn chiều nai. Các loại thủysản nước-ngọt khác (như cua-đồng, tôm-đồng, tép..) cũng thế.

 8. #9 by budifa on 2011/08/07 - 21:38

  Địt mẹ lão BOM cắt chữ nhá, tôi chỉ thích ăn cá chép 10 cưn thôi, thực-ra có ông 5 cưn xơi thì cũng được, hehe. Chứ hông phẩy cá chép bất-kỳ.

  Quan-điểm của tôi về chiện kiêng-kỵ thịt gà, cá chép, ba-ba lại khác. Đó là mấy thứ mà xưa xửa Lừa hiếm khi có, nên các cụ bịa ra là nó độc để bọn ốm hay chửa hông đòi ăn, lục tốn bỏ mẹ, hehe

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:41

  Bên Tây Zì biết chỉ có một bọn chén cá-chép nủitiếng chiênnghiệp, đó là Astrakhan hehe, mới món Chép Hun Khói.

  Bọn Astrakhan bắt một loại chép-đực trên sông Volga (tại-sâu đéo ăn chép-cái Zì nói sau), rùi mang về treo trong bếp hàng năm jời, rùi vác ra bú bia hehe.

  Có thời Zì cũng nghiện món nài, đặcbiệt là cái bụng mỡ của ổng, béo đéo chịu được.

 10. #12 by budifa on 2011/08/07 - 21:41

  Mấy thứ thuế đó có tăng lên 100% thì cũng vônghĩa. Căn-nhà 10 tỷ khi mua-bán thì trong hợpđồng chỉ ghi là 300 trẹo thôi.@ BOM

  Địt con mẹ ai cũng biết mà nói ngu dư lày hả? Căn-nhà 10 tỷ, ghi 300 trẹo dưng áp giá tối-thiểu có-thể là 2 tỷ. Đang thuế 25% tăng lên 100% vô-nghĩa hả lão ngẫn? Chắc đéo đọc thùy linh cứ phán bừa lấy được

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:47

  Con mặt ./ Fa Âmhộ nghe đây.

  Cái luật thuế mua-bán nhà/đất đó Bê Xê Tê cốtình để nó sơhở để quầnchúng thahồ lách (mà lãnhtụ lợi là chính nghe chưa).

  Chẳnghạn nó có quyđịnh já tốithiểu, zưng một căn biệtthự “zone 1” có thể zễzàng chiển thành một căn nhà cấp 4 “zone 10”.

  Hoặc, nó lại có chínhsách miễntrừ với nhà cho/tặng/thừakế.. Lại thêm một kẽ nữa.

  Hoặc, nó lại chưa có chếtài nếu nhà là tàisản của côngty hehe. Thế nên jờ bọn bán nhà là bán nguyên cái côngty luôn (trong cty chỉ có nhõn cái nhà), đéo fải chịu đồng thuế thunhập nầu.

  Đạikhái thế hiểu chưa con mặt âmhộ.

 12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:50

  Chết cười mới con Fa Âmhộ

  Ở Lừa cô chén chép 10 ký ở đâu thế? Mấy năm thì được chén một bữa? Địt mẹ nổ thì cũng fải chừa chỗ cho nước-bọt nó vọt ra chứ.

 13. #16 by Fucker on 2011/08/07 - 21:51

  Con Dì Lồn ngu hết phần ông chép
  Đì mé nghe cỏn dìm hàng cá chép mới cả khuyên không nên chén đồ nước ngọt mà muốn dét dăm tấn B40 vầu mồm ./ của cỏn quá
  Còn 1 nước nữa cá chép là món ăn truyền thống là nước Ý.

 14. #17 by budifa on 2011/08/07 - 21:51

  Địt mẹ đéo ai nói chiện lách thuế ở đây. Thuế có 5% thay vì 25% Lừa vưỡn lách. Vấn-đề là ở chỗ lão bẩu 100% đéo khác 25%. Lách từ zone 1 xuống zone 10 rùi thì thuế 25% vưỡn khác 100%. Hiểu chưa lão ngẫn?

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:54

   Kểcả nó tăng thành 10000% Zì cũng đéo sợ, mà cũng đéo ai sợ, nếu nó là thuế thu Một Lần, hiểu chưa con Âmhộ?

 15. #19 by budifa on 2011/08/07 - 21:56

  Ở Lừa cô chén chép 10 ký ở đâu thế?

  Địt mẹ thế mới thèm, thế mới gato mới bọn khoai-tây.

  Mặc-dù công-nhựn tuy tôi hông thích cá dưng thi thoảng vưỡn chén, bừn-nông zất, đéo tinh-hoa kiểu thích ăn bạch-tuộc dư Nhựt-Bửn hay cá-voi dư La-Uy

  Thói-quen ăn-uống thì chưởi kiểu gì tôi cũng kệ mẹ, quen dzồi

 16. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:57

  Thịtrường BĐS Lừa chỉ rúngđộng khi Thuế BĐS thựcthụ bị đánh. Đó là thuế thu hàng năm, trên số M2 đất sửdụng.

  Hiện-nai cũng có thuế nài, zưng quá bé đến mức đéo ai để-tâm. Đó cũng chính là chủđích của Bê Xê Tê.

  Chẳnghạn jờ thu thuế chừng 1-1.5% játrị đất một năm. Thu trên ziệntích đất trong sổ-đỏ, và ápjá theo zone. Hehe có thuế nài thì địt mẹ Zì cũng xin hàng chịu đéo lách được. Mà có lách được thì cũng tung máu đít.

 17. #21 by budifa on 2011/08/07 - 21:59

  Địt mẹ vện vầu quấy rùi hông tôi chưởi nhau mới lão đến sáng luôn

 18. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:01

  Thực ra thịt cá-chép chỉ ngon nhõn cặp má. Zì mà thấy cá-chép thì chỉ móc nhõn cặp má để chén hehe còn lại sin mời các bác tựnhiên.

  Zì ghét nhất trấng cá-chép. Địt mẹ ăn bứ cả cổ thế mà đắt fết nhở. Bi-jờ bâu xiền một ký hử các em Vàng Son?

 19. #24 by Cu on 2011/08/07 - 22:04

  Anh thay mặt chi bộ trao tặng Sành danh hiệu ” The Man of Year “

  @Sành. Nếu anh đoán không nhầm thì cô quê Thanh Hóa hoặc Phú Thọ. Dân vùng này giọng cứ chua khăm khẳm nghe rất bần nông. Thế nhưng Sành là trừong hợp đặc biệt nên anh đặc cách phong tăng danh hiệu.

 20. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:08

  Ngày xưa (199x về trước) Lừa có trò ăn gỏi cá-chép rất kinhhoàng. Và đây cũng chính là nguyênnhân chính gây ra bịnh sán của Lừa.

  Thời thởi có bọn Khoaitây nói 100% Lừa bị sán. Zì thấy bỏn có-lý. Có điều sán nó chỉ mần Lừa còicọc chứ đéo mần chết ngai nên Lừa đéo để-ý, cũng đéo thèm chữa hehe.

  Thời 198x-199x Zì mảimiết ở Fồng, tuần đéo nầu cũng vài bữa chén gỏi cá-chép zưới Cầu Rào. Cá vớt zưới ao lên (cá nài tấtnhiên nuôi bằng cứt Lừa & cứt Lợn rùi), rửa qualoa, rùi nhúng nước nóng, rùi bóc thịt bóp mới rau-sống, thế là hehe chén như hổ.

  Đì mé sau đó đươngnhiên fải chữa sán mãi mấy năm liền.

 21. #26 by tieuthithi on 2011/08/07 - 22:16

  Zì hôm nây ko đi  khách mà ở nhà chăn lừa sớm nhở 

   Công nhựn là thịt cá chép không ngon, nát toét lại lắm xương, con nào mà có trấng thì càng tởm, nhạt và nhão ko thể ăn được. Bọn chỗ em nó hay câu được mang cho .
   Bỏn đéo gì  mà không ăn cá chép cái í có phải vì lý do nầy 
  Trứng cá chép giờ khoảng 15k/lạng( không chắc lắm vì lâu rùi em không mua)
 22. #27 by Dragonfly on 2011/08/07 - 22:25

  Thế các trắm đen Hồ Tây khoảng 5-6 kg trở lên có nên ăn không hả Zì Mọi ? Anh hoang mang quá, vầu ctac SG tuyền bị mấy thằng Bắc Kỳ rủ đi ăn mấy quán Bắc Kỳ như quán Nga- Tôn Đức Thắng, Riêu Cá Chép 3A -Tôn Đức Thắng mà bỏn chủ quá jầu vãi, chắc ông các chép thiêng nên phù hộ vì bỏn làm ăn được thì ổng càng về trời nhanh đó nhể

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:30

   Đã bẩu Zì không chén cá nước-ngọt từ lâu rùi mà. Cá-trắm thì khác chó jì cá-chép. Chén nhầm miếng mật ông trắm có thể ngất-xỉu tại-chỗ luôn.

 23. #29 by tieuthithi on 2011/08/07 - 22:31

  Thế nên zù rất thích quả video của Sành, Zì vưỡn bảoliu ýkiến rầng hoa của Sành là hoa jả.@Zì Móm

  Thôithôi Zì tha cho tển đi hehe… không có tển mang cả chậu hoa ra làm món sa-lát rồi ngồi vừa ăn vừa quay cxlíp chứng minh cho chi bộ xem là hoa thật thì khổ tển há há …
  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:47

   Ừa nếu cỏn vửa chén vửa quay video thì Zì côngnhận

 24. #31 by Già Không Đều on 2011/08/07 - 22:33

  Ku Lài ba xạo có biết cá Trắm Đen đánh ở Hồ Tây lên tại sao ngon không?

   

  Vì dưới lòng Hồ Tây nguyên là một cái nghĩa địa đó. Bánh Tôm Hồ Tây nủi tiếng tôm ngon cũng vì…tôm dưới lòng nghĩa địa đó cưng ah he he, địt mẹ PR kiểu này ế bánh tôm như chơi í nhờ hia hia.

 25. #32 by Già Không Đều on 2011/08/07 - 22:41

  Người Nhật rất chuộng ăn cá biển, vì họ nghĩ ăn cá biển sẽ thông minh hơn, nguồn tài nguyên biển dồi dào có thể tái sinh, chỉ đánh bắt cá đủ lớn chứ không đánh bắt cá bé tí ti.

   

  Nếu không ăn chay trường ( chỉ xơi thức ăn nguồn gốc thực vật) thì ăn cá biển cũng được xem là “nhẹ người” hơn các món thịt thà trên bờ, hay mần thịt cá nước ngọt còn sống còn dãy đành đạch ( thấy cảnh mấy em hàng cá gõ cái cán dao cái cốp con cá đơ ngay cũng chẳng khác cảnh quýnh búa tạ vào đầu heo khi mần thịt), vì cá biển vớt lên khỏi mặt nước là đã..ra đi rùi.

   

  Anh mà kho mặn cá saba thì ngon thui rùi, thiệt đó, chẹp chẹp.

 26. #33 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 22:41

  Đì mé sau đó đươngnhiên fải chữa sán mãi mấy năm liền.(@Trung Tướng) 


  Quákhứ bầnnông của Trung Tướng thật phongphú. Tiếptục kể đi, please! 
  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:43

   Không biết mình bầnnông thì lên tinhhoa thế đéo nầu được hehe.

 27. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:42

  Địt mẹ thói quen ăn-bú của Lừa mà đéo bỏ được thì vĩnhviễn đéo tinhhoa được.

  Lừa ăn-bú có các đặcđiểm sau:

  1- Món-ăn Lừa nấu rất mất thờijan. Thường thì một bữa ăn của Lừa fải nấu mất cả tiếng liền.

  2- Món-ăn Lừa đòihỏi người có kinhnghiệm nấu. Nếu amateur nấu thì đéo chén được. Nấu zững món rất bìnhzân như canh-cua, rau-xào.. cũng cần fải có kỹnăng rất cao.

  3- Món-ăn Lừa khi nấu có mùi rất hôi, vì zùng nhiều javị (như mắm/tương), và hay có các món gây bốc-mùi nặng (như xào/rán).

  4- Món-ăn Lừa nấu rất fứctạp và tốnkém, vì cần nhiều fụja (như rau, thịt, đậu, zấm..).

  5- Món-ăn Lừa nầu khi ăn cũng thừamứa, cũng chỉ vì quá nhiều fụja. Chẳnghạn món cá-kho thì cho rất nhiều khế mới ớt mới riềng, cuốicùng thì các loại rác nài không ai ăn cả, fải đổ đi.

  Vì nhẽ nài mà rác của Lừa rất khắm. Khi đi qua thùng rác Lừa thì đéo ai có-thể chịu được.

  Có một món-ăn khoáikhẩu của Lừa mà lúc đéo nầu cũng thừa, đó là canh. Địt mẹ mà canh thì khi đổ vầu thùng rác kiểu đéo jì cũng thiuthối kinhhoàng, cho-zù cố gạn hết nước.

 28. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 22:45

  Trong các thểloại cá, tôi thích nhất là cá hồi. Trong các thểloại chếbiến cá hồi, ngon nhất là ăn sống với wasabi, nhì đến xông-khói.


  Lúc trước tôi sợ ăn mọi thểloại sống, tái, nhưng giờ thì đỡ rồi, tôi có thể chén bạchtuộc, cá-ngừ, cá-hồi, trứng-cá… sống một cách vô tư sảng khoái.

  Sau khi ăn cá sống, người sẽ khỏe lên, it’s true! 
 29. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:53

  Nhìn gái Lừa nấunấu nướngnướng mà Zì thương các em ẻm vôhạn.

  Đéo jì cuộcđời mấy tí mà cả ngài vùi đầu trong bếp. Nấunướng mất mẹ 1h, zọn/rửa mất mẹ 1h nữa. Một ngài 2h, một năm mất 700h, tức 30 ngài, tức 1 tháng.

  10 năm cuộc-sống thì các ẻm mất mẹ 1 năm trong bếp. 80 năm cuộc-đời thì mất mẹ 8 năm.

  Đéo có sự bấtcông nầu bằng. Thờijan đéo đâu đi chơi bài bên Lát Vê Gát, rùi kẻ chân-mài mới uýnh móng-chưn đi sốpbinh như em Mít?

  Zì đảđảo các thểloại nấunướng, nên Zì rất áccảm mới các căn-bếp Lừa. Ai mời Zì đến nhà chén Zì chối liền. Tốt nhất là kéo nhao ra quán búpfê.

 30. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 22:59

  Bi-jờ Zì chuẩnbị một bữa tối cho mình chỉ hết 3 fút mà Zì vưỡn nghĩ là nhiều hehe. Có cách đéo nầu mà cứ ngồi nghịch Nét zậyzỗ các cô rùi tựzưng no fình bụng không nhở?

  Lúc Zì chén thì Zì cũng vửa coi fin/sport hoặc nghịch Nét. Nói-chung Zì tốn rất ít thờijan cho ăn/bú. Zì chỉ tốn thờijan cho thểthao hehe.

 31. #39 by Fucker on 2011/08/07 - 23:00

  Con Dì bị tiêm la ăn lên não nên thần quynh mẹ rồi
  Món ăn mỗi vùng mỗi xứ mỗi khác, nó là phong phú, là hê hê bản sắc hoặc thích gọi là cái lồn gì cũng được
  Đéo biết cách nấu món Lừa nhanh thì tự nhận là ngu là dốt đi chứ chưởi chưởi dìm dìm cái ./

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:03

   Fongcách ăn/bú nó ngấm vầu vănhóa đấy cô ạ, và nếu đéo thayđủi cho tiếnbộ thì ăn ./

 32. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:02

  Em Thi Còi khai thật Zì coi một ngài em bỏ bâu-nhiêu thờijan vầu bếp nầu? Đì mé tối lại còn mần món “Chép Om Zưa” cho con chồng bầnnông như con Fa Âmhộ bú ziệu thì hehe đời em bếtbát fết.

 33. #42 by Già Không Đều on 2011/08/07 - 23:06

  Zì đảđảo các thểloại nấunướng, nên Zì rất áccảm mới các căn-bếp Lừa. Ai mời Zì đến nhà chén Zì chối liền. Tốt nhất là kéo nhao ra quán búpfê.(@ Bà Dì)

   

  Ơ địt mẹ Bà Dì suốt ngày ăn xúc xích với mì tôm nên lấy đéo đâu ra cảm giác ấm cúng thân mật quây quần bên mâm cơm gia đình mỗi tối hoặc cuối tuần sum họp hử, sư bố Dì phê với búp!

   

  Biết thu xếp khéo léo thì việc đi chợ, nấu ăn cũng chẳng tốn thời gian cho lắm, và việc nấu ăn or dọn dẹp nếu nhà không có osin thì mỗi người một tay vừa nhanh vừa vui vẻ chứ đâu mỗi phụ nữ mần thôi đâu.

   

  Thỉnh thoảng cả nhà kéo đi ăn buppe Sen Tây Hồ cuối tuần thì chuẩn, chứ địt mẹ mỗi ngày thời lạm phát mà không khéo đi chợ móp mỏ như chơi, đéo đâu ra lắm xiền mà quán mới xá.

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:09

   Có lồn ý mà vện cô cũng nghĩ như cô. Bỏn fải hysanh quá nhiều đấy cô ạ.

 34. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:07

  Tại-sâu Lừa nghèo mãi thế? Một fần cũng là zo fongcách ăn-bú đó.

  Bọn Nhật ngài xưa ăn-bú cũng tệ lắm (mời đọc triện của con đéo jì mà Ka Va Ba Ta ý), sau WW2 bỏn mần hẳn một cáchmạng về ăn-bú songsong mới cáchmạng côngnghiệp.

  Sau đó đến bọn Hàn bắtchiếc Nhật. Suốt từ 198x Hàn cảitiến chếđộ ăn-bú theo fongcách Tây Mẽo.

  Tấtnhiên là bỏn thànhcông.

  Đươngnhiên nếu Lừa chỉ thayđủi cách ăn-bú suông thì vưỡn chưa có quà ngay đâu. Zưng đến cách ăn-bú mà cũng đéo chịu thayđủi thì lấy buồi ra quà. forever.

 35. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:13

  @con Jà Đều

  Suốt ngài lôi cái vănhóa Á Đông cùng nhao quâyquần mớicả cái đéo jì ấmcúng để bầuchữa cho thói vôlại của Lừa Đực đấy à?

  Lại còn có con thanhminh chiện cả jađình Lừa cùng chấm một bát nước-mắm thểhiện sự đoànkết thânthiện (và cái đéo jì Vănhóa Đồng Đường hehe) mới tởm chứ. Địt mẹ bọn Lừa ngụybiện.

 36. #46 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 23:15

  Các anh, các chị thử tính xem thờigian một ngày của một gái Lừa điểnhình là như thế nào:


  Một ngày có 24 tiếng, thì một gái Lừa sẽ mất:

  – 8 tiếng cho giấcngủ buổi-tối.

  – 8 tiếng có mặt ở chỗ-làm.

  – 8 tiếng còn lại cho tất cả côngđoạn làm ô-sin cho cả nhà: chuẩn bị ba bữa ăn trong ngày (kèm theo cả rửa bát, lau nhà…), giặt-giũ, hầuhạ thằng chồng hãm lồn và thằng con bấttài đáng chém chết. 

  Tóm lại, gái Lừa khổ nhất trầngian.
 37. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:19

  Địt mẹ sau khi Zì zậy được các cô thóiquen ăn-bú lànhmạnh, thì Zì sẽ zậy các cô sống tựlập.

  Địt mẹ jờ các cô vửa tốtnghiệp đạihọc, thì hãy liềulĩnh thuê nhà mà sống một mình đi, tách khỏi pama ra.

  Có-thể ban-đầu sẽ rất cực, zưng rùi các cô sẽ thấy việc đó có ích rất nhớn.

  Có-thể pama các cô đéo đồng-ý, zưng kệ mẹ bỏn. Cuộc-đời các cô là zo các cô lo, chứ bỏn sống đến mấy trăm tuổi mà đòi lo hộ?

  Nếu các cô chưa thuê được nhà to/xịn já vài trẹo/tháng, thì hãy thuê một căn bé-xíu. Bên Ja Lâm một căn 30m2 já chỉ zưới 1 trẹo thôi.

  Nếu các cô quen ở biệtthự mới pama, thì hãy nghĩ chiện nài cũng đéo có jì là không-thể.

 38. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 23:21

  Bọn Nhật ngài xưa ăn-bú cũng tệ lắm (mời đọc triện của con đéo jì mà Ka Va Ba Ta ý), sau WW2 bỏn mần hẳn một cáchmạng về ăn-bú songsong mới cáchmạng côngnghiệp.(@Trung Tướng).


  Chínhxác, cho phép tôi bắt tay ôm hôn Trung Tướng nghìn cái.

  Mì-ăn-liền, phátminh nhânvăn vĩđại nhất ever, chính là của người Nhật. Món rong-biển khô, và các thểloại bột-khô “lắc rắc” để cho vào cơm nóng ăn cho nhanh, cũng là từ người Nhật mà ra, về sau Hàn bắt chiếc.


 39. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:24

  Zưng địt mẹ, đến cái tácfong ăn-bú lànhmạnh mà mãi Zì cũng đéo zậy nủi các cô.

  Đến jờ vưỡn có con Fất Cơ kêu ăn-bú là vănhóa vùng-miền đéo-thể thayđủi và đéo cần thayđủi. Rùi con Jà Đều thì ngụybiện cho thờijan nấunướng 3 jờ/ngài bằng sự quâyquần sumhọp.

  Ui địt mẹ Zì nản quá. Tựtử chết mẹ đi cho xong hehe.

 40. #50 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 23:26


  Ui địt mẹ Zì nản quá. Tựtử chết mẹ đi cho xong hehe(@Trung Tướng)


  Hehe…


 41. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 23:26

  Zì zí buồi vầu zậyzỗ các cô nữa, Zì đi coi WGC tí rùi đi ngủ nầu.

 42. #52 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 23:32

  Các anh các chị, tôi nói thật, nên in các lời dạy của Trung Tướng ra sổ tay, rồi lẩmnhẩm mỗi tối trước khi đi ngủ. Việc này sẽ cứurỗi không chỉ vậnmệnh của các anh các chị, mà còn cho đàn con sau này nữa.


  Sẽ đến lúc tôi thay Trung Tướng để dạydỗ và nhét vănminh vào xươngsọ hôi-thối của các anh các chị. Chỉ là vấnđề thờigian thôi.

 43. #53 by hùng hục on 2011/08/07 - 23:34

  Suốt ngài lôi cái vănhóa Á Đông cùng nhao quâyquần mớicả cái đéo jì ấmcúng để bầuchữa cho thói vôlại của Lừa Đực đấy à?@Bựa

  Hehe vấn đề là thói vô lại của Lừa đực chứ đéo phải “quây quần” với “ấm cúng” nhá.
  Mì-ăn-liền, phátminh nhânvăn vĩđại nhất ever, chính là của người Nhật. Món rong-biển khô, và các thểloại bột-khô “lắc rắc” để cho vào cơm nóng ăn cho nhanh, cũng là từ người Nhật mà ra, về sau Hàn bắt chiếc.@Lói
  Địt mẹ Lói chứ hằng ngày dân Nhựt với dân Hàn có ăn mì ăn liền với bột khô lắc rắc cái lồn ý mà nói địt mẹ!
 44. #54 by tieuthithi on 2011/08/07 - 23:36

  Em Thi Còi khai thật Zì coi một ngài em bỏ bâu-nhiêu thờijan vầu bếp nầu?@Zì hehe thú thật với Zì là ít lắm 

  Từ lâu rùi em đã tự giải phóng cho mình khỏi cái bếp, qua rùi cái thời suốt ngày đi đâu cũng lo đi chợ búa, lo mua gì về ăn bữa nay, lo nấu món gì cho chồng con ăn ngon miệng. Mà nhà em thì có 5 người thì năm khẩu vị khác nhau hehe….mệt nhoài .
   Hơn chục năm rùi em giao bà ô-sin cái bếp, rảnh thì vào phụ giúp. Tủ lạnh đủ loại bánh mì bơ sữa mứt mật ong và các đồ ăn nhanh buổi sáng. Nếu ai thích đồ ăn có nước thì ra ngoài . Tối về ăn cơm. Món ăn đơn giản ai chê cũng mặc  hehe  . Nhưng thỉnh thoảng khách khứa hay anh em trong nhà tụ tập thì cũng lại  bày ra món nọ món kia, chả tránh được. Nhưng chỉ mong cho chóng xong  để còn nghỉ ngơi, lên mạng buôn dưa bán cà hehe ..
   Ngay cả em bây giờ cũng gần như ko bao giờ đến nhà bạn bè ăn cơm nữa, nghĩ thương chủ nhà. Mình về rùi lại lăn quay ra dọn . Ông chồng thì rượu say có khi ngủ ngay cả khi khách chưa về í , biết gì nũa mà dọn hộ 
 45. #55 by hùng hục on 2011/08/07 - 23:39

  thờijan nấunướng 3 jờ/ngày@Bựa

  3 giờ cái mả bố mài địt mẹ. Mà sao 2 thằng, 1 già hói độc thân, 1 chửa có vện vẹo đéo gì cứ loi choi thế nhở.
  Đéo jì cuộcđời mấy tí mà cả ngài vùi đầu trong bếp. Nấunướng mất mẹ 1h, zọn/rửa mất mẹ 1h nữa. Một ngài 2h, một năm mất 700h, tức 30 ngài, tức 1 tháng.@Bựa
  Địt mẹ mài chứ sống độc thân thì cần đéo gì nấu nướng. Địt mẹ hỏi Nhất liệt, em Hương điêu, em Mít xem liền bà Đức lợn, Phớp lợn, Mẽo lợn nấu nướng dọn dẹp nhiêu giờ/ngày. Địt mẹ Lói với Bựa chỉ ngồi hóng chứ biết về cuộc sống Nhựt lợn với Hàn xẻng cái lồn ý mà nổ địt mẹ. Ngứa hết cả diều.
 46. #56 by Dragonfly on 2011/08/07 - 23:41

  Sẽ đến lúc tôi thay Trung Tướng để dạydỗ và nhét vănminh vào xươngsọ hôi-thối của các anh các chị. Chỉ là vấnđề thờigian thôi.
  —————–
  Nếu Lừa cho đàn ông kết hôn thì Lói với Zì Mọi cưới nhau thì cũng đéo có jì là lạ. Chúc các bạn hạnh fúc. Hồn bướm mơ tiên Hệ Hệ
 47. #57 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 23:42

  Tôi chúc-mừng em Thi (Còi?) nhé. 

 48. #58 by hùng hục on 2011/08/07 - 23:45

  Anh công nhận phong cách ăn bú của Lừa cần phải thay đổi, nhưng địt mẹ Bựa với Lói focus chệch mẹ hướng hehe. Cái cần thay đổi thì đéo nói đến.

  Anh chỉ hỏi đơn giản địt mẹ thế theo Lói với Bựa thì liền bà da trắng thượng đẳng đến bữa quẳng ra cái xúc xích, dăm quả cà chua với đéo gì hoa quả khô ra trước mặt chồng con, hay liền bà Nhựt Hàn nấu nhõn nồi cơm rồi rắc cái bột khô cho đủ dinh dưỡng hoặc nấu mẹ bát mì ăn liền vứt vào alô thằng chó với thằng con à?
  Địt mẹ ngu ở chỗ tuyệt đối hóa mọi sự!
 49. #60 by hùng hục on 2011/08/07 - 23:53

  Các anh các chị, tôi nói thật, nên in các lời dạy của Trung Tướng ra sổ tay, rồi lẩmnhẩm mỗi tối trước khi đi ngủ. Việc này sẽ cứurỗi không chỉ vậnmệnh của các anh các chị, mà còn cho đàn con sau này nữa.@Lói

  Anh chân thành khuyên Lói ghi lại tất cả, để giở thành Mohamed của tôn giáo Bựa.
 50. #61 by Già Không Đều on 2011/08/07 - 23:58

  Đù mẹ thằng Ku Lài mần Anh cười sặc sụa với câu chúc phúc cặp Uyên Ương Lói – Bựa!

   

  Sống đất Hà Nụi, nếu phải cảnh cơm hàng cháo chợ, địt mẹ vừa không ngon, vừa đắt, vừa mất vệ sinh, đi lại tới chỗ để ăn được quá cha thời gian tự mần thức ăn theo ý mình.

   

  Để Anh dạy bẩu các cô nhế. Tranh thủ buổi sáng dậy đi bộ thể dục, trên đường về tạt vào chợ mua đồ tươi đầu ngày ( thịt, cá, tôm, trứng, gà..) cho cả tuần, về làm sẵn, bỏ hộp nhựa ném tủ lạnh. Mua thêm rau củ quả v.v.. cho 3 ngày ăn thôi, hết mua tiếp( 5 phút tạt qua). Một tuần đi siêu thị 1 lần mua tất tần tật các thứ linh tinh như gia vị, mắm, muối, tương ớt, mayonaise..

   

  Chuẩn bị một bữa ăn tối, Anh tốn 30 phút tổng cộng là nhiều, ăn ngon và chất lượng hơn hẳn, mà lại rẻ, và nấu ăn cũng giảm stress phết đới. Kho nồi cá to to ăn 2 ngày, thịt kho trứng, tôm rim…cũng thế, ăn còn để tủ lạnh mai cho vi sóng. Bắt nồi cơm 2 phút để đó chút xong, nấu nồi canh 5 phút xong( bật nước sôi siêu tốc chế vào)…Nói chúng khéo “well prepared” thì rẹt rẹt có bữa ăn thui.

   

  Thỉnh thoảng hôm nầu lười hoặc có độ thì té ra ngoài ăn quán xá tí cho hàng quán có tí khách khứa thôi.

  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 00:23

   Ui địt mẹ con ngu nài tuyền nói ngược ý Zì à địt mẹ con mặt ./.