Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mit on 2011/08/07 - 04:01

  À các cô mới gọi nó là ĐHBK phẩy không?  Trước 75 nó được gọi là ĐHKH Xì-Gùn.

 2. #2 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 04:16

  Sành sợ vợ đéo dám xay hay đốt hoa thì cứ để đó, khi nào có bọn hoa bắt đầu tàn thì bốt hình lên, địt mẽ sợ vợ cũng là 1 cá tính mạnh, anh rất thông cảm!!!

 3. #3 by Bố on 2011/08/07 - 05:31

  hú hú, anh đéo tin. xay mẹ hoa ra xem nào.
  nếu sợ vợ đánh mua đề nó chậu khá.

 4. #4 by nhất on 2011/08/07 - 06:11

  Lủ mé Sành bị anh chửi sun mẹ trym rồi à? Sau vụ thằng Déo., rồi Chạn Khắm thấy bỏn bị anh chửi vật vã quá hehe anh đã hứa không sát ván với ai nữa mà hôm nay anh lại vui mồm, thiến mẹ ông đồng  hương Đức nhợn. Thôi thú nhận mẹ nó là hoa giả đi có cái đéo gì đâu.  Trung Tướng nói đa số là đúng còn anh đoán thì chính xác tới 100% lủ mé!

 5. #5 by nhất on 2011/08/07 - 06:17

  Lộn dồi cô ợ.  Tú tài của y là tú tài Ông Cụ, và y đã từng được nhựn vầu ĐHBK Ông Cụ đới….hehehe 

  Cơ mà cô đúng, y ỷ thuộc loại straight-jacket conservative….hehehe…hông giống Mít tẹo nầu cả!  


  Anh phán -aka anh đoán – đúng 1 ý nhá , còn chi tiết hơn tuổi bao giờ Mít yêu xác nhận? Đừng để anh đưa  bằng  chứng nha!

 6. #6 by bantaican on 2011/08/07 - 06:54

  Mit:

  À các cô mới gọi nó là ĐHBK phẩy không?  Trước 75 nó được gọi là ĐHKH Xì-Gùn.
  ——–

  Ối MIT ơi,

  Nhầm hay chém gió kinh vậy,

  LInk này: http://www.hcmut.edu.vn/?content=lichsuhinhthanh

  Chết cười, 1 lần bắt đc trăm lần không!

 7. #7 by Mit on 2011/08/07 - 07:43

  @ Nhất

  Thế đíu nầu mà tú tài Ông Cụ lại hơn Mít ít nhất tới 15t được?  Cô chém gió phừn phựt vừa thôi chứ…    Cơ mà cô làm Mít tò mò dồi, PM cho Mít xem bằng cớ bên nhà Mít đi….hehehe (Just me and you know the truth )

  @ cô gì can

  Mít đi khỏi Lừa từ trước 85 rùi cô ợ.  Và cũng chưa từng về lại ever since….hehehe  Đừng cười nếu Mít lộn các tên mới nhau.  Đến công viên 8 Nổ tới gần đây Mít còn tưởng nó nằm trước Dinh Độc Lập cô ợ…  Cơ mà cái trường trong link cô nhẽ hông phẩy cái trường tển được nhận vầu đâu.  Mít nghĩ nó là cái Trường Đại Học Khoa Học trên đường Cộng Hòa, Quận 5 ngày xưa.  Như trong nài nài 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_S%C3%A0i_G%C3%B2n

  Tối nai Mít sẽ verify lại với y.

 8. #8 by Mit on 2011/08/07 - 08:33

  @ cô Can

  Trường Đại Học Khoa Học Xì-gùn trước 75 nó thuộc về Viện Đại Học Xì-Gùn.  Bây giờ nó được gọi là ĐHKH Tự Nhiên thuộc tp Ông Cụ…hehehe

 9. #9 by bienduc_hai on 2011/08/07 - 08:37

  Hehe, đi suốt nhưng có giờ lại thích lên đây coi các cô chém gió, màn chém về xe thì nhiều cô cứ phần phật, phần phật nhể. Hehe, chú thì chỉ được người ta chở đi làm bằng con Altis 1.8 G ghẻ thui, nên có biết cái đéo gì về xe đâu, hehe.


  Này các cô, có cô nào có bản thiết kế nguyên thủy Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long của Kiến sư Ngô Viết Thụ không thì cho chú xin mới. Thật chú dốt quá nên kiếm tở mở mấy ngày rồi mà không gặp. 

  Nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long rộng nhứt nước đới, nhưng cái hay ho là trong ruột không có hai hàng cột cản trở tầm nhìn như kiến Gô-tích. 

  Từ 1963 giờ chưa xây xong, nên nay vẫn bề nhê và nhìn rất thô, mới cả, nó được làm không đúng hoàn toàn như bản thiết kế gốc nữa, vì thiếu tiền và vì những năm đó thì lộn xộn thôi rồi

  Ngần ấy lí do nên việc tìm hiểu bản thiết kế gốc của nó quăng lên quán Bựa là một nghĩa cử cao đẹp chăng, hỡi các cô?
 10. #10 by Mit on 2011/08/07 - 08:39

  Ui, cái trường đại học danh tiếng nài giờ sao bi đát thế? 

  http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/538-mot-buoi-sang-o-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien

 11. #11 by Mit on 2011/08/07 - 08:48

  có cô nào có bản thiết kế nguyên thủy Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long của Kiến sư Ngô Viết Thụ không thì cho chú xin mới.@ cô Hải

  Sao Chú hông tìm đến con giai cô Thụ tức cô Nam hiện đang hành nghề ở Lừa mà hỏi xem?

 12. #12 by bienduc_hai on 2011/08/07 - 09:02

  @Mít Mẽo:


  Nghe nói cô Nam Sơn đang dậy học và mần ziệc bên Mẽo mà? Chú có cũng đang nghĩ tới hai hướng tìm tiếp theo là tìm tới thân nhân Kiến Sư Ngô hoặc tới nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long xin.

  Nhưng có vẻ cả hai đều không khả thi rồi. Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long hiện trạng chỉ có các Cha Phó, trống ngôi Cha Sở, nên e là các ngài làm phó không dám tự tiện rồi, hehe. Còn hướng tìm tới thân nhân của ông Ngô thì xa hơn tí. Cũng chưa biết sao nữa, nên quăng lên đây nhờ các Bựa nhơn xem sao, hehe.
 13. #13 by trungduong on 2011/08/07 - 09:18

  Cô Mít,

  Ngày trước 1975 thì Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một trường về Kỹ Thuật là Cao Đẳng Kỹ Thuật Phú Thọ và sau này được nhập chung với Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức. Trường Phú Thọ sau này thành Đại Học Bách Khoa TPHCM.

  Ngày xưa ấy khi thời vượt biên thì hoặc nhỏ tuổi để còn đi học lại, hoặc đã đỗ đạt bằng cấp nước ngoài như Mỹ chẳng hạn thì còn cơ hội. Những kẻ tốt nghiệp thời VNCH hoặc sau này một tí, qua nước ngoài vì cuộc sống không đi học lại được ngay. Vì mưu kế gia đình mà bỏ dở.

 14. #14 by Mit on 2011/08/07 - 09:52

  @ Cô Dương

  I see.  Kỹ sư Phú Thọ là ĐHBK bi giờ. 

  Bọn FOBs lúc mới qua đây khổ khỏi nói…hehehe  Cơ mà tùy trình độ học vấn của từng người mà có thể quay về trường lại hay không.  Gánh nặng gia đình cũng là một trở ngại lớn. Sure.

  Mít chồng y có bằng tú tài Ông Cụ, tức là tú tài sau 75 đới cô ợ.

 15. #15 by trungduong on 2011/08/07 - 10:17

  Cô Mít,

  Người đi cùng tầu và cùng đến nơi, những năm đầu cùng sống một building có hai người là Kỹ Sư trước 75 rồi. Một người là Kỹ Sư từ 1973 cho Công Ty Điện Lực Việt Nam. Qua đây tất nhiên không thể kiếm được việc và cần phải thi lại nhưng có gia đình, nên bắt buộc tay làm hàm nhai. Sau này cũng chỉ đi học tối làm cán sự.  Mạng kia thì cũng thời gian lêu bêu, vợ chưa cưới qua America vài tháng sau đó nên sau này đi…đoàn tụ với vợ tại Quận Cam và bảo cũng đang học thêm. Bây giờ mất liên lạc.

  Ông anh rể cũng dân Phú Thọ, qua bên America ở Houston đi làm hai jobs để móc anh em qua, chán chê có học gì được. Mà sau này mở hãng nhỏ mình làm chủ. Ông bảo vì không đi học lại mà bây giờ có cái hãng nhỏ chứ không thì bây giờ cũng lêu bêu thất nghiệp. Số mỗi người khác. Có hòa nhập với xã hội được thì tùy minh và cơ may. Cũng con đường ấy mà người được kẻ mất.

 16. #16 by Sành on 2011/08/07 - 12:49

  Chầu buổi sáng chi bộ!

  Địt mẹ, anh đã làm một việc ngu nhất trong  là nghe theo lời của một thằng ngu nhất quả đất (Nhất dâm), cho hoa Lan vào lò vi-sóng quay. 
  Làm xong việc mà anh vẫn cảm thấy xấu hổ! Anh đồ rằng thằng Nhất nó còn nghĩ ra nhiều chiêu qoái đản khác, tỷ như đổ bia vào bướm vợ rồi cắm ống mút uống. Hờ hờ!
  Dưới đây là hình món ăn hoa Lan nướng lò vi-sóng:
  Sau khi được 3 giây
  Sau 9 giây:

 17. #17 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/07 - 13:05

  Hai cô Mít và Dương dang chémgió gì thế nhờ? Hai cô đều chưachuẩn hoặc saimẹ.

   

  Bõ tốtnghiệp KỹSư từ Viện Đạihọc BáchKhoa ThủĐức năm 1974 đới, ông ViệnTrưởng đầutiên của trường nài tên là Đỗ Bá Khê, PhD.,  và cũng là ThứTrưởng GiáoDục thời 6Thẹo.  Bõ gặp lại ông ổng ở University of Southern California (USC) năm 1975, làm chuyêngia thịthực bằngcấp cùng họcbạ từ NamLừa cho đám tịnạn tụi bõ.

   

  Để ngàimai bõ lục tờ thịthực bằngcấp để mấy cô coi chơi nhế.  À mà bõ cũng học 1 năm SPCN (Dự Bị Y Khoa) ở ĐHKH gần Ngã 7 SềGồng hồi 1969 nữa đới.  Gúc cho kĩ trước khi chémgói nhờ.

   

  Bõ Hoa Lư

 18. #18 by Mit on 2011/08/07 - 13:18

  Bõ tốtnghiệp KỹSư từ Viện Đạihọc BáchKhoa ThủĐức năm 1974 đới@ Bõ

  Năm nẳm kỹ sư Phú Thọ giở thành part of  ĐHBK Thủ Đức đúng dồi thoai? 

  Còn cái ĐHKH Xì-Gùn là ĐHKH Tự Nhiên bi giờ thoai? 

  Hay Mít còn lộn cái gì nữa?!

  Bõ vầu dự bị y khoa năm 69 hử?  Bô lão Mít vầu y khoa Xì-Gùn năm 67-68 gì đới….hehehe  Mà sâu đã dự bị Y rùi lại ra Kỹ sư là sâu?


 19. #19 by Sành on 2011/08/07 - 13:31

  Bõ vầu dự bị y khoa năm 69 hử?  Bô lão Mít vầu y khoa Xì-Gùn năm 67-68 gì đới….hehehe  Mà sâu đã dự bị Y rùi lại ra Kỹ sư là sâu?

  Chào bác Bõ, Dương, Mit
  Hôm trước nghe bác Bõ nói bắn cả M72 nữa mà. Bác Bõ già hói nhất quán Bựa qua cả võ bị nữa đấy. Chuyện có vài cái bằng là chuyện bình thường phỏng, tuy nhiên anh vẫn tự cảm thấy bái phục trải nghiệm của bác Bõ với bác Dương với Mít.
 20. #20 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 13:35

  He he Sành nướng hoa rồi, giờ thì chi bộ tin rồi he he , anh đã bẩu nhà phú gia địch quốc như Sành đéo ai chơi hoa giả he he

 21. #21 by Mit on 2011/08/07 - 13:35

  @ cô Sành

  Chia buồn mới cô chiện cái hoa bị microwave nha…hí hí hí  Mít đã bẩu cô đừng nghe nhời tên Nhất dồi mà.

 22. #22 by Sành on 2011/08/07 - 13:44

  He he Sành nướng hoa rồi, giờ thì chi bộ tin rồi he he , anh đã bẩu nhà phú gia địch quốc như Sành đéo ai chơi hoa giả he he

  @Pín
  Thế bọn nó vẫn đéo tin thì làm gì nầu? Hờ hờ
  Anh nể Pín, nên mới cố đấm ăn xôi tí cho vui, chứ thực sự chưa bao giờ anh cố chứng minh điều gì với ai. Anh chỉ đùa tí thôi, chi bộ có chưởi thì chưởi con Nhất mới con Bố ý! Hờ hờ!
 23. #23 by Mit on 2011/08/07 - 13:47

  Tặng Bõ cái hình Ngã 7 Sài Gòn chôm trên net nài…

  Mà Mít nhìn chả nhận ra gì hết.  Mít nhớ Ngã 6 Sài Gòn với cái tượng Phù Đổng.  Còn khúc nài Mít hông nhìn ra.

 24. #24 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 13:57

  @ Sành
   đương nhiên chibộ vẫn cãi cùn rằng hoa ở microwave đéo phải hoa trong toa lét nhà Sành he he , nhưng cãi nữa thì thôi chờ hoa tàn rồi bốt he he, chi bộ có lăntăn thì cứ con Nhất con Bố mới con Dì mà chửi he he

 25. #25 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/07 - 13:58

  Bõ tìm ra tờ thịthực rồi.  Hồi đầu thậpniên 70 SềGồng có 2 học viện để đào tạo Kỹ Sư từ A tới Zét, bõ thuộc dạng Kỹ Sư Biến Chế Thực Phẩm chuyên ja Bia & Ziệu cùng tí Thú Y.

  1.  Học Viện Kỹ Thuật Phú Thọ (gần trường đua ngựa);

  2.  Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp (National Institude of Agriculture, Q. 1 kế đài TV số 9).

  Đầu năm 1974, 2 học viện nài được nhập lại thành Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức và dĩ nhiên ở Thủ Đức với ngôi cao ốc do KTS Ngô Viết Thụ lừng danh thiết kế, căn cao ốc này nay thuộc ĐH Nông Lâm ở Tp pác Hồ.  Bõ chỉ biết thế!

  Bõ Hoa Lư

 26. #26 by nhất on 2011/08/07 - 14:10

  Hĩ Hĩ mả cụ Sành không có anh cho 1 mâm cứt vào mõm tối hôm qua thì vẫn sợ vợ không dám quay hoa- mà quay hoa là thằng Bín xui, anh xui đốt nha –
  Hoa này là hoa phòng tắm thật bởi vì Sành quay lúc 7h11, lúc ý OBI chưa mở cửa hihi, Sành đéo thể mua hoa khác sớm như vậy được . Nhưng cũng đéo biết được, chợ hoa nó có mở cửa Chủ nhật không ta?
  Nếu có mở cửa bán hàng có khi Sành phi ra lúc 6h sáng  nay mua hoa thật về quay , lủ mé . Lẽ ra  Sành quay video  thì mới thuyết phục!

 27. #27 by DG on 2011/08/07 - 14:19

  Địt mẹ chệt cười quả hun khói hoa của đám con Sành mới cả con Bín, thế mà con Nhất thợ hồ nó vưỡn chưa tha kìa, cụ con nài cùn đéo chịu được hehe!

  Hôm qua loáng thoáng có đứa nầu bảo anh sang nhà con Nhất để bi a cho quán Bựa?, con Bô cứt phỏng? Địt mẹ con hãm lìn nầy đận nầy con nít thật! Lưa thưa giáo dục phát là y dư rầng!

 28. #28 by Sành on 2011/08/07 - 14:26

  Lẽ ra  Sành quay video  thì mới thuyết phục!

  @ Nhất
  Sư bố Nhất! Thời gian của anh có phải là vỏ hến đâu mà cứ đổ vào mấy việc làm ngu dại. Hờ hờ!
  Đằng nào thì cái Clip quay hôm qua cũng edit rồi nên anh bốt lên để khẳng định hoa Lan thật. Cái bông anh hái chính là cái cho vào nướng đấy.
  Anh đêk cần Nhất xin lỗi mà chỉ cần Nhất đổ bia hay cafe vào (.) vện rồi cắm ống mút uống là ok rồi. Hờ hờ!

 29. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/07 - 14:28

  @em Mít:


  Tượng Phù Đổng kia bâygiờ vẫn còn em ạ, gần đó có rạp chiếu phim Đống Đa… 
 30. #30 by LonelyRose on 2011/08/07 - 14:30

  @ Sành

  Ha ha ha Sành bị Zì mới Bố mới Nhất chêu cho đến thế thì thôi, nào close-up nào quay vi sóng , chít mịa nó cười… Nhìn hình đầu tiên đã biết hoa thật, lan hồ điệp giả nhìn xa trông dáng nó perfect lắm kia, không dặt dẹo như trong hình… Hay là làm thêm quả test nữa là Sành cắn đứt nửa cánh hoa rùi chụp hình dấu zăng zõ zành zành

 31. #31 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 14:31

  Hố hố hố cái địt mẹ thằng nào bảo hoa giả hố hố hố,

 32. #32 by Sành on 2011/08/07 - 14:32

  @ Bác Bõ Ninh Bình

  Bác học khóa 12 học viện quốc gia nông nghiệp SG phỏng? Em thấy mấy bác khóa này đều thành đạt cả, nhìn các bác sanh hoạt kỉ niệm ngày nhập trường hát hò nhậu nhẹt vui phết.
  Ngưỡng mộ các bác. Hờ hờ!
 33. #33 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/07 - 14:33

  Bõ vầu dự bị y khoa năm 69 hử?  Bô lão Mít vầu y khoa Xì-Gùn năm 67-68 gì đới….hehehe  Mà sâu đã dự bị Y rùi lại ra Kỹ sư là sâu?
  Hôm trước nghe bác Bõ nói bắn cả M72 nữa mà. Bác Bõ già hói nhất quán Bựa qua cả võ bị nữa đấy.  @ Cô Mít mấy Cô Sành

   

  Hồi nẳm bõ học SPCN zưng thích ThúY nhờ nhiều vện (4chưn) cùng thịtchó vấy thịtmèo (sau lớp jảifẫu chó mèo…), nhờ thế mà ra trường trước ngày bỏ chạy qua Mĩ với tấm bằng KS zậnlưng, và cũng may vì nếu theo ngành Y (7 năm) cho Vện 2Chân thì thôi zồi, phỏng?

   

  Cô sành à, thời sinhviên bọn bõ mỗi hè phải vô quântrường 1 thành để tập võbị cùng đòmđòm mấy súng từ bé tới nhớn, cũng như thànhlập “SưĐoàn SinhViên BảoVệ ThủĐô” đề bẩuvệ SềGồng.  Tụi bõ vănvõ kiêmtoàn, zưng bõ chả thích võbiền nên chả bẫuvệ chi hết, bỏ chạy mẹ qua Mĩ cả mấy tuần trước ngày MinhBéo kéo kờtrắng.

   

  Đời bõ zư 1 chiếc lá trôi từ sôngHồng tới sôngKửuLong rồi ra biển nhớn đấy thôi.

   

  Bõ Hoa Lư

 34. #34 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/07 - 14:38

  Bác học khóa 12 học viện quốc gia nông nghiệp SG phỏng? @ Cô Sành
   
  Cô Sành đúng mẹ, cô là CAM Sành, phỏng?
 35. #35 by Sành on 2011/08/07 - 14:42

  Ui em Rốt lên quán kìa!

  Anh cứ thắc mắc mãi sao dạo này các vàng son ít lên quán. Vắng các em anh thấy buồn lắm! Em Hương, Em Rô, Em Danh, Em Ky, Em Thi và còn nhiều Vàng son của quán nữa hãy trở về quán đi!
  Bản nhạc này là dành riêng cho các em:

 36. #36 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/07 - 14:48

  Thay mặt cấp Ủy, anh có nhời fê bình con Chén Sành mới con Bín Trâu vì bản alãnh trính trị yếu kém để thành fần cơ hội dư con Nhất Dâm Chỉ, con Bô Cứt lợi dụng tung tin đồn thất thiệt gây mất đoàn kết nội bộ.

  Đề nghị hai con nài(Chén Sành + Bín Trâu) sắp sếp thời gian cho khóa bồi dưỡng trính trị sắp tới.

  Giữ vững quan điểm là một đề tài không xa lạ gì trong nghị sự của chi bộ. Anh có thể đồ rầng con Nhất có thể lu loa đấy là hoa hái ở đéo đâu để nướng mọi chứ nhất thiết có là chậu đặt trong nhà xí? Bằng trấng đâu(@con đéo gì quên mẹ)? Y dư rầng là anh đúng.

  Để tránh mọi trườn hợp đáng tiết tương tự, một lần nữa anh iu cầu hai lồng chí hết sức bình tỉnh và hạn chế tối đa lập lại việc dại dột nài trước mọi lời lẽ khiêu khích. Kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Hiện thân ở đây là con Nhất Dâm Chỉ, hình ảnh chói lóa của một công dân tinh hoa Đức Nhợn thiếu I-Ốt kiêm bẩu thủ. Và, he he, con Bô Cứt, công dân mẫn cán xứ Lừa mắc tật a-dua và ấu trỉ. Đỵt pẹ hai con nài(Nhất Dâm Chỉ + Bô Cứt) nhát cho thơm râu anh.

  Cuộc họp đến đây là hết. Giải tán. He he.

 37. #37 by tieuthithi on 2011/08/07 - 15:08

   ui ui xem màn nướng  hoa của Sành mà cười tắtthở háháháhá

  Nhưng quả thật yêu cái tính đại trượngfu ngâythật của Sành phết. Người như Sành yêu ai thì dễ nhảy vầu lửa vì người đó lắm 
  Ngày xưa yêu vện chắc ẻm đòi Sành lên cung trăng bắt chị Hằng về để rửa chân, lên được chắc Sành cũng lên hehehe
   Mụ ZìMóm với NhấtDâm với cả Bố đúng là đểu thật 
 38. #38 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 15:13

  ư mà đéo làm thế thì bọn Bựa cỏn chưởi cho ung thủ, thôi thì mất time tý nhưng vả tin vầu đài phát thanh Mễ trì, chi bộ thấy không ,,, mấy tên mồm to té mẹ hết rồi ke ke

 39. #39 by tieuthithi on 2011/08/07 - 15:22

   À quên phải chưởi cả Pín  nữa , đểu đến thế thì thôi 

  Câu ”giầu phú gia địch cuốc mà lại chơi hoa giả” là của đứa nầu thế ?
   Thế là tàn một đời hoa hũ hũ hũ
 40. #40 by Fucker on 2011/08/07 - 16:00

  Địt mẹ cách chôm ảnh dù đã private thì chó nó cũng biết, nhưng Mợ lạ là hông đứa nầu lên tiếng cho con Sành cỏn bớt vênh – nhẽ quán nầy đéo 1 mống tintin nầu???
  Dịt mẹ con Dì Lồn, thế nài thì dăm năm nữa Dì ngắm củ cải từ dưới đất cũng chả còn buồi gì liu triền

 41. #41 by nhất on 2011/08/07 - 16:29

  Chi bộ như koặc, chêu gì Sành, anh chỉ muốn thực hư rõ ràng chứ thời giờ vàng ngọc của anh có đéo đâu mà phí phạm vào những chuyện nầy.
  Xem video của Sành thấy tển lầm bầm chửi mà chết cười . Vện sành nó mà nghe thấy nó lại bảo Sành bị thần kinh thì bỏ mẹ.

  @ Phúc Cơ
  Bỏn biết hết đấy nhưng đéo nói để còn có cơ hội lục lọi private data của những tên gà Internet như Bõ .

 42. #42 by nhất on 2011/08/07 - 16:49

  Chi bộ coi cây này nhựa hay thật?


 43. #43 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 16:53

  @ Nhất dâm
   để con Dì(!) chiên gia bắtnọn vầu phán he he ,

 44. #44 by budifa on 2011/08/07 - 17:52

  Hố hố chi-nhánh bựa hải-ngoại sinh-hoạt uých-ken vui-vẻ nhở

  Ông Sành mà là liền-bà nhẽ chửa hoang liên-tục liên-tục. Y kiểu có thằng nó bẩu em nói yêu anh thì chứng-minh đi là dạng háng cho thằng thẳng tỉn bòm-bọp, há há

 45. #45 by budifa on 2011/08/07 - 18:03

  Khoai-tây chê cá chép 10 cưn là nhiều xương cơ à? Địt mẹ thảm-nầu Lừa vưỡn xuất được cá tra mới cá ba-sa

  Giờ mà kiếm được một ông thế đem om dưa uống diệu thì có mà chém cả bão chứ đéo nói đến gió, hố hố

 46. #46 by Pepti on 2011/08/07 - 18:04

  thông báo chi bộ bựa.
  Bê chính thức diệt BDS nè thuế 25% nhá nhá : http://dantri.com.vn/c76/s76-505564/chuyen-nhuong-dat-chiu-25-thue-thu-nhap.htm

 47. #48 by i-trader on 2011/08/07 - 20:38

  Pepto: It is only personal tax! Luas need the real real estate tax, that make the house prise would be fine, poor people are still waiting! Fuck!

   

 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 20:59

  Zì đã zìa đơi ui Zì mệt quá bọn lợn mọi lòi rom cụt tai mặt ./ Simacai.

  @con Bép Ti

  Con nài ngu nhở. Thuế Bấtđộngsản fải là thuế Recurrent, nghĩa là thuế thu địnhkỳ ý. Chứ còn thuế đánh trên việc mua-bán nhà/đất thì khác đéo jì thuế Thunhập, thuế Trướcbạ, thuế VAT, thuế TTĐB.. đâu.

  Mấy thứ thuế đó có tăng lên 100% thì cũng vônghĩa. Căn-nhà 10 tỷ khi mua-bán thì trong hợpđồng chỉ ghi là 300 trẹo thôi. Tòa-nhà chả khác đéo jì cái tivi hay con xe-máy.

 49. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 21:02

  @con Fa Âmhộ

  Con nài thích cá chép à? Hehe bắtquảtang bầnnông vôđối cấm cãi.

  Jờ đéo ai còn ăn cá-chép nữa.

 50. #51 by bantaican on 2011/08/07 - 21:04

  Chết cười với con Tế .….Thay mặt cấp Ủy, anh có nhời fê bình con….
  Hay! tiếp tục phát huy. Địt mệ, lùi 100 năm, lúc chế độ nửa thực dân nửa phong kiến, Tế ứng thí chắc đoạt giải đệ nhất Mõ!
  Thay mặt Zì lồn – ANh có nhời khen Tế!