Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:46

  Ỏ Tây hảisản zạng thôngthường thì khác đéo jì trấng gà, bán rẻ như cho.

  Các thểloại bìnhzân như ngao, hến, sò, tôm-càng-xanh, cá bống, cá hồng.. thò tay xuống bể là vớt được, đéo ai thèm bắt.

  Bọn Zì hồi mới sang Tây cũng chịu-khó đi bắt mấy thứ đó ăn cho tiếtkiệm, được vài lần thì lười đéo muốn đi nữa.

  Zạng cá-chép ở sông nặng khoảng 10-15 ký/ông bơi lởnvởn đầy bờ. Chỉ cần cầm con búa-đanh đập bụt fát là ăn nhòe mà bọn Zì cũng lười hehe, ra mẹ chợ mua cho nhanh.

 2. #2 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 23:49

  Địt mẽ anh nói Dì lồn 5lần7lượt là ở Anh lợn rồi mà đéo nhớ lên anh đéo thèm cảichính dcm , còn vụ hoa Lan thằng Sành nói đến thế rồi mà còn cố cãi thì địt mẹ Dì thật củ lồn củ lồn củ lồn

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:52

   Con Sành cỏn có cồngfơm cái ./ jì về hoa lan đâu? Còn cô thì tuyền bẩu ở Đức mà.

   Mà con Bín ở thànhfố nầu đấy để Zì còn zậy cô cách đi chơi hehe.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:50

  Các cô biết tại-sao thủysản hảisản ở Tây nhiều thế mà đéo ai bắt về chén không?

  Đó là zo bỏn đéo có xe-máy đó các cô. Hehe nếu cỡi xe-hơi đi thì một tiền gà 3 tiền cám. Nếu đi xe-bớt hoặc xe-điện thì vửa lâu vửa mất sướng.

  Thế nên ở sông, suối, bể.. cá tôm cứ đầyrẫy mà đéo ai bắt cả.

  Xe-máy ở Tây thì rẻ vôđối, zưng cái chính là cỡi xe-máy bển trông cứ như thằng ăn-cắp ý, ngại đéo chịu được.

 4. #5 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 23:55

  Xe máy có rẻ cái lồn ý mà rẻ, chắc chắn đắt hơn ô tô dì nói thế đéo nào ý chứ??

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:56

   Zì đang nói thời Zì đi học ở Đông Âu, một con Minkhơ já chưa tới 100 Tơn.

 5. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:55

  Hehe trong các loại xe thì Zì ghét nhất xe Fáp (xe của con Bín đó).

  Hồi 199x bọn Zì góp xiền làm một em Peogeot 504 já 80 trẹo, hồi hổi là zạng đẳngcấp. Sau 1 năm bán được 28 trẹo hehe.

  Sau đó mấy năm lại có thằng bạn gạ bán 1 con Renault 21 já 120 trẹo. Xúi ông pa mua cho cơquan, ông pa định mua thì bọn fòng kếtoán bẩu xe xẻ já tốiđa chỉ 70 trẹo hehe quá bằng lừa nhau.

  Sau mấy cú đấy cạch mặt xe Fáp.

 6. #9 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 23:59

  anh ở Benfast thuộc bắc ai len, nhưng tuần sau anh chiển nhà sang gần london, về ăn chơi dì lồn phải hỏi anh chứ anh cần lồn hỏi dì!!!!

 7. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:59

  Ở Hà Nội cũng có một cái đạilý xe Citroen của con Bín (cuối đường Lê Văn Lương). Zì hay vầu rửa xe ở xưởng đó nên hỏi zoanhsố thế nầu. Các ẻm sales bẩu khoảng 2 ông/năm hehe.

  Vãi mẹ đái.

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 00:00

  Ơ địt mẹ con Bín nài ở Bắc Ailen hay thế sang Anh làm ./ jì hả con mặt ./

 9. #12 by Bố on 2011/08/07 - 00:04

  Các cô biết tại-sao thủysản hảisản ở Tây nhiều thế mà đéo ai bắt về chén không?

  Đó là zo bỏn đéo có xe-máy đó các cô. Hehe nếu cỡi xe-hơi đi thì một tiền gà 3 tiền cám. Nếu đi xe-bớt hoặc xe-điện thì vửa lâu vửa mất sướng.
  ——
  Ui, đeo mẹ, đếo biết giề mà phán như đúng rồi… chết cười với con lợn cổ nhuế.
  —–

  địt mẹ, con nào là con cường ti toe nổ bên nhà con nhất đấy ? chửi con lợn ở bển thì mang tiếng cả đám ở đây nên bố phải từ tốn đấy…
  dm, bố đoán hoặc là con dái ghẻ, hoặc là con fa… phun ngu kinh mà dám đem quán bựa sang đó để quẩng cáo.

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 00:05

  Chết cười mới con Fa Âmhộ. Thôi để Zì bốtrí cho cô đi học tạichức Trungcấp Sưfạm Văn.

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 00:09

  Trông con Bín nuôi lọ hoa chén-ruồi trên bậu cửa là biết ngai con nài zân jồng cỏ, có biết ăn-chơi cái buồi Zì đây nài.

 12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/07 - 00:11

  Thôi Zì đi ngủ nhế bọn mặt ./

 13. #16 by budifa on 2011/08/07 - 00:12

  BOM đã về rồi đấy hả BOM? Tắm rửa đánh răng đi ngủ để giữ-gìn sức-khỏe đi, vầu đây lải-nhải làm gì?

  @ Buồi Trâu: chiển nhà về gần Luân-Đôn để mần nghề hehe thợ-điện hả?

  @ Bố Jà: Địt mẹ đã thần-quynh đâu mà quẳng-cấu cho kuán bựa? Mà nhà con nhất là nhà nầu?

 14. #17 by budifa on 2011/08/07 - 00:14

  Thôi Zì đi ngủ nhế bọn mặt ./

  Ngoan-ngoãn vâng lời thế là tốt, ăn muối mới hông ươn, khà khà

 15. #18 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 00:17

  cần fơm vụ cá chép của Dì lồn he he , đúng là bọn Tây đéo ăn chép, chắc tại nhiều xương, mới lị bọn bỏn đéo đứa nào biết mổ cá đcm

  260-1.jpg

 16. #19 by dắtdéo on 2011/08/07 - 00:19

  Hãhã anh chệt cười mới Sĩ Zà. Bắt quả tang con nầy đúng là cửu vạn, cấm cãi. Hehe Sĩ Zà bắt chước đồng nghiệp cửu vạn tinh hoa của mình đi pickup, anh khen hehe. Nhờ Sĩ Zà, cửu vạn chuyên za xe cộ nhìn cụm đèn hậu nầy phán hộ anh con Pilot của anh đời bâu nhiêu cái nè? Phán trúng anh sin vái làm sư phụ, đéo thày lay nữa hehe.

 17. #20 by Mit on 2011/08/07 - 00:20

  Quán đíu gì weekend vắng dư mả hoang thế nài?

  Sáng nai thò đầu dòm ra neighborhood thấy xóm nhà lá mình bần nông đông dư quân Nguyên.  Đéo giề gần phân nửa dãy phố nhà đéo nầu cũng có 1 con pickup đậu đằng trước, có nhà có cả hai….  Sư bố bọn bần nông redneck! 

  À, nhắc nhở mụ Dượng Sỹ là tên Déo hông có pedigree mần phản động Làng Cam nhá….hố hố hố 

 18. #21 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 00:21

  Hố hố hố trồng cỏ, địt mẹ dì (!) phátcho thơm mồm,

  Dì lồn biết anh làm nghề gì thì địt mẹ dì há hốc mồm 1 tháng đéo ngậm lại đc

 19. #22 by dắtdéo on 2011/08/07 - 00:23

 20. #23 by budifa on 2011/08/07 - 00:26

  Thôi bựa ngoại chưởi nhâu đi, tôi xem phin lắm quá cũng díp mẹ mắt vầu rồi

 21. #24 by Mit on 2011/08/07 - 00:33

  bọn Tây đéo ăn chép@ cô Pín

  Cá chép Mẽo nó gọi là asian carp phẩy hông?  Nếu đúng là cỏn thì bọn Mẽo đang có chiến dịch để extinct cái giống nài đới.  Bỏn sợ bọn nài vãi đái luôn!

 22. #25 by dắtdéo on 2011/08/07 - 00:40

  hehe trong khi chờ cửu vạn kiêm chuyên z axe cộ bán thời zan thẩm định đời con Pilot của anh, anh quay lại chuyện Cò Lả mới gái 8x síu. Hôm nọ đương bận zạy zỗ bọn Sĩ Zà về se cộ, nghe Lả chưởi gái 8x mà anh suyết tung mẹ nó zắm.

   

  Đệt mệ Lả anh bốc thuốc thì Lả sanh cỡ 6x, thế ./ nầu còn loi choi chơi trống bỏi gái 8x vầy hả Lả? Hehe đệt mệ anh trừ khi đóng phò thì đéo quan tâm tuổi tác nhiều chớ đã “quan hệ” mơis gái thì ít khi nầu anh đi ra khỏi biên độ 5 tuổi lắm. Lả mần quả cách 20 niên, 2 thế hệ mẹ nó rồi kêu ca đéo zì nữa. Nuôi gái trẻ quá thì Lả có về hầu ./ nó tối ngày chứ ăn quặc zì hehe. Nhỡ nó có câu ví Lả rồi nó sỏ mũi cắm sừng Lả nó phịch nhâu với thằng zai chẻ như Chạn Hói thì Lả cũng ngậm nước ./ làm ngọt hehe chứ làm đéo zì nó.

 23. #26 by dắtdéo on 2011/08/07 - 00:42

  Hôm nghe Lả kể chiện hôn nhưn bùi ngùi phếch. Anh đoán Lả thế đéo nầu zụ được em Sanh viên thua mình cả con Záp, về đòi ông bà bô cưới cho, ông bà bô đếu chịu, đúng hông? Roài thì ôngbà bô bẩu nếu mầy cưới nó tao từ mặt, đúng hông? Rồi thì Lả bẩu từ thì từ, anh chạy theo tiếng gọi con trym, một túp lều zanh hai chái trym vàng, tay trắng sây rựng cơ đồ, đúng hông? Đù má, thương Lả đéo chịu được.

 24. #27 by Sành on 2011/08/07 - 00:43

  Dì lồn biết anh làm nghề gì thì địt mẹ dì há hốc mồm 1 tháng đéo ngậm lại đc

  @ Pín giồng cỏ anh lợn
  Anh biết cô làm nghề gì rồi, chuyên sang châu phi buôn lậu sừng tê giác đưa về Lừa bán cho cu Dái ghẻ chứ còn đéo. Hờ hờ!
  Bằng chứng đây:
 25. #28 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 00:44

  anh cũng có cái đèn xe cho chibo  đoán


   

 26. #29 by nhất on 2011/08/07 - 00:45

  Nầy thì ăn cá chép hay không nầy, Bín vào coi nhá !

  http://www.vintageinn.co.uk/thecoycarpharefielduxbridge/restaurantsfood/

 27. #30 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 00:49

  À em bé Sành đây rồi, cô cần fơm lại vụ hoa Lan cho Dì lồn tịt mẹ a lô, vẫn cãi nhem nhẻm đấy Sành ạ !!! khắp quả đất nài có dấu chân anh dcm đéo nổ

 28. #31 by trungduong on 2011/08/07 - 00:56

  Giống carp nơi nào cũng có, là phần ăn những thứ sát đáy hồ. Thịt nhiều xương và có mùi rong nặng khó ăn. Nhưng người gốc Do Thái (không rõ gốc, nhánh nào) có món smoked carp. Ăn ngon vì mùi gỗ hun thơm ra phết. Đắt thì hơn thịt là chắc.

  Bắc Mỹ này đi câu cá là thú tiêu khiển chứ không phải để dành mà ăn. Có hôm đi câu nắng nôi mà kéo không con nào đủ trọng lương mà lấy.  Có giấy phép mới được câu. Rồi có mùa cho từng loại. Bị bắt do trái phép thì nhả 150$. Nhà giầu họ đi những vùng xa không lối xe vào bằng thủy phi cơ câu salmon với trout vùng bắc hoặc Alaska.

  Boss hắn bỏ hai tuần một năm để vào những chỗ như vậy với bạn. Hắn mang vài con smoked trout về. Tới mùa hắn đi đòm đòm nai. Xả thịt một con nhiêu khê bỏ mạng. Cho thì ăn ké, chứ mất công săn tuy vui. Bụi bờ chờ chực, giả nọ kia kêu thú.

 29. #32 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 00:58

  Ui địt mẹ bọn Anh hốc cá chép thật ạ, hóc xương chết con mẹ chúng nó , chắc phải giỡ xương thế đéo nào ý chứ, địt mẽ đtj mẽ

 30. #33 by Sành on 2011/08/07 - 01:03

  @ Pín

  Anh cần đíu cồng fơm nữa, hắn biết rồi nhưng cãi cố thôi mà, quan trọng đéo.
  Anh thâm nhập kho dữ liệu đời tư của cô Pín mà cũng choáng với cô. Nhẽ cô nhịn ăn nhịn đụ để dành tiền đi chơi thôi à. Anh cũng đi nhiều nhưng mà chưa sang Phi với Mỹ nên vẫn còn băn khoăn lắm.
  Cô nên rút lại câu tây không ăn cá chép nhé! Tùy nước thôi chứ bọn đông âu ăn như cẩu. Bọn Tiệp vào dịp Noel thì gia đình nào cũng ăn cá chép nướng như một món truyền thống.
  À mà cô Pín có nể anh không? Ảnh của cô giữ bản quyền mà anh vẫn chôm được . Hờ hờ!
 31. #34 by Cocacola on 2011/08/07 - 01:04

  Hehe, chú déo đoán về anh nhiều cái trật mẹ nó rồi, chỉ duy nhất có nỗi thù gái Lừa 8X là đúng. 


  Mà ác cảm này của anh được confirm qua nhiều cases chứ chẳng phải một phát ăn ngay! Hehe

  Tuy nhiên chú Déo tán cũng bùi phết! Go ahead, buddy!
 32. #35 by Bố on 2011/08/07 - 01:06

  lan ở một số nước rẻ. cơ mà hoa của con sành là hoa dả. con lợn cổ nhuế tuy ngu là chính nhưng thỉnh thoảng nói đúng. trường hợp này là lúc thông minh đột xuất của nó. con sành chỉ cần chụp cận cảnh là ra ngay thôi.
  chơi hoa dả là thói của lợn dù y, thị có cả núi tiền.bố đến vài nhà các lợn bố thấy vậy.

 33. #36 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 01:12

  Anh rút lại câu Tây không ăn cá chép, anh nhầm, nhưng anh đéo xin lỗi đấy làm đéo gì anh he he
  @ Sành
  anh nể cô thật đấy, nhưng anh trót lộ mặt rồi nên anh sợ cái buồi anh đây nài he he , cô thích anh khuyến mại mấy cái ảnh anh chụp ở bắc cực nữa he he

 34. #37 by Sành on 2011/08/07 - 01:13

  @ cô Bố!

  Mẹ, cô cứ làm mất thời gian của anh nhỉ! Đã thế anh quay clip cho nó chuẩn đỡ mất công chỉnh. Hờ hờ
  Chờ anh tí, sư bố cô!
 35. #38 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 01:15

  định đi rồi nhưng lại có thằng Bố thò cổ ra, Sành cho hoa vào microwave xay mẹ ra đi cho bọn củ lồn hết cãi dcm,,,hay hoa giả  Sành?? dcm nhà phú gia địch quốc như cô nhẽ đâu chơi hoa giả ?

 36. #39 by Bố on 2011/08/07 - 01:16

  quay đê !
  anh nhầm thì anh sin lỗi. sợ đéo !
  anh có phải con lợn cổ nhuế đéo đâumà chày bửa . hố hô.

 37. #40 by dắtdéo on 2011/08/07 - 01:24

  @babua: thành cô chuyện thuế se. hehe dưng anh thật, đọc cái link cô chích vầu, anh thấy bọn viết báo kiểu ./ zì mà ý tứ sang trưng như ./ em Zậu vầy? Đệt mệ, anh nản.

   

  Túm cái váy lại là bỏn tìm cách hạ zá tính thuế à? Chớ thuế anh thấy tổng vưỡn 300% rồi còn mẹ zì nữa. Dưng như mấy mác se trong bài nói thì anh thấy bỏn có hạ zá được mấy đâu. Con A8 L 72K zá gộc + 300% thuế thì thành mẹ 280K à? Nếu vầy thì con Bi-328i cùng lắm bỏn zảm xuống được 30K làm zá tính thuế thì tổng zá vưỡn 30K + 300%x30K?

 38. #41 by Ba Bựa on 2011/08/07 - 01:59

  @cô Déo

  Thằng nhà báo diễn đạt dư buỗi nên có đéo hiểu là phải.Cái con số 300% đó là tổng giá đã bao gồm thuế (mức thuế xấp xỉ 200%). Con A8 giá 72k về Lừa sẽ có giá gấp 3 lần, tức 216k. Giá xe bán ở Lừa thấp hơn cách tính của cô là do bọn nó khai giá xe giảm xuống, dư con Bim 328 đó anh đoán giá khai thuế chỉ dưới 20k thôi, do đó về Lừa bán với giá 60k vẫn có lời.

  Còn tại sao lại thế, là vì đéo làm thế thì xe liên doanh nó chiếm mẹ hết thị phần vì được ưu đãi thuế.

 39. #42 by Sành on 2011/08/07 - 02:27

  Tổ sư thằng Bố làm anh mất bao thời gian, gặp lỗi kỹ thuật hỏng mẹ nó Clip!

  Đây, ảnh chụp gần đây! còn cãi nữa chắc anh uống thuốc chuột luôn. Hờ hờ!
 40. #43 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 02:40

  Cô Sành đây rồi, cô bốt cái nài thì cô Bố với Dì (!) vẫn cãi nhem nhẻm đc, cô cấu mẹ vài cánh đi mà chụp thì mai ra các bố mới tin he he he

 41. #44 by nhất on 2011/08/07 - 02:48

  Hehe , có 2 khả năng
  1. vện Sành đéo cho Sành test hoa trong microwave đèo mẹ.
  2.   Sành bốc phét, đây là hoa nhựa lủ mé. Bị  bóc mẽ thì nhận mẹ có sao. Cứ õng ẹo như Déo gay kinh đéo tả.
  Anh thì vote cho khả năng 2

 42. #45 by Sành on 2011/08/07 - 02:57

  Sư bố Nhất! Nhất kích được anh cái (.) ý! Chỉ lợi dụng còm cho anh để chưởi con Déo, tí nữa con Déo nó vào thì nó lại vả cho vỡ mồm. Hờ hờ!

 43. #46 by voong ngau pin on 2011/08/07 - 03:01

  Đây phải là hoa thật, chi bộ đéo nhìn cái cặp nhựa nhỏ mầu xanh đang cặp cành hoa vào cái que chống để cành hoa đéo đổ xuống, hoa nhựa thân làm bằng que  sắt bọc nhựa xanh  thì đéo cần,

 44. #47 by nhất on 2011/08/07 - 03:06

  Nhân tiện anh bóc mẽ luôn Mít mỹ nhơn, aka Mít đông.
  Suy nghĩ của MÍt khá là bảo thủ , điều này chứng tỏ Mít sống cạnh một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Ít nhất 15 tuổi, nhưng có thể hơn. Nhưng được cái thương và nghe lời Mít. Đức tính nầy chỉ có ở đàn ông thực thụ Bắc kỳ, như anh là một phiên bản hoàn chỉnh. Hihi.

 45. #48 by nhất on 2011/08/07 - 03:12

  Địt mẹ Sành
  Là một thằng Kiến hay Thầu XD như Sành thì  “Sự Chính Xác” luôn phải được tôn thờ. Sành yêu quý cái quán nầy thì anh nghĩ mầy nên tôn trọng chính mầy. Hãy cho túm hoa đó vào microwave hoặc  đốt thử 1 góc rồi cho chi bộ coi. 
  Nếu không thì mầy là kiến phò y như Chạn khắm hoặc Kiến thường nhưng lại Gay như thằng Déo Xê Đuy Xen. Danke!

 46. #49 by Mit on 2011/08/07 - 03:39

  Suy nghĩ của MÍt khá là bảo thủ , điều này chứng tỏ Mít sống cạnh một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều.@ Nhất

  Há há há  Bẩu thủ cái gì chứ???  Hoa hoét hay xế hay gì?

 47. #50 by Mit on 2011/08/07 - 03:42

  Hãy cho túm hoa đó vào microwave hoặc  đốt thử 1 góc rồi cho chi bộ coi. @ Nhất
  Cô chỉ được cái xúi bậy là giỏi, làm thế nát bố nó hoa à?  Tối về vện Sành cho cổ ngủ salon thì sâu thì sâu?   Cô Sành chụp cái cận sát vầu nầu, frontal shot nhá.

 48. #51 by nhất on 2011/08/07 - 03:45

  Mit

  Mit

  Cách đây 3 phút

  Suy nghĩ của MÍt khá là bảo thủ , điều này chứng tỏ Mít sống cạnh một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều.@ Nhất

  Há há há  Bẩu thủ cái gì chứ???  Hoa hoét hay xế hay gì?

  Anh cảm nhận thế, còn muốn cụ thể thì cho anh times để anh viết tham luận gạch đầu dòng.

 49. #52 by nhất on 2011/08/07 - 03:49

  Cô chỉ được cái xúi bậy là giỏi, làm thế nát bố nó hoa à?  Tối về vện Sành cho cổ ngủ salon thì sâu thì sâu?   Cô Sành chụp cái cận sát vầu nầu, frontal shot nhá.

  Mít không biết rồi, mới ra đời đã lấy chồng đẻ con ở nhà nội trợ hả? Khi đốt hay cho vầu microwave thì nhựa nó phản ứng khác với hoa thật. Hoa giả làm xịn lắm, chụp ảnh không phân biệt được đâu!

 50. #53 by Mit on 2011/08/07 - 03:56

  Lộn dồi cô ợ.  Tú tài của y là tú tài Ông Cụ, và y đã từng được nhựn vầu ĐHBK Ông Cụ đới….hehehe 

  Cơ mà cô đúng, y ỷ thuộc loại straight-jacket conservative….hehehe…hông giống Mít tẹo nầu cả!