Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 21:24

  Zì đơi bọn lợn còi Simacai cụt tai gẳm

  @con Jô, con Chạn Khắm

  Để Zì zậy các cô về kiếntrúc nầu.

  Địt mẹ con Jô đừng có điên nghe đứa nầu tưvấn zựng nhà-sàn nha con kia.

  Các cô nếu jàhói hẳn còn nhớ, thời đầu 199x bọn đạija Hànội có trò zựng nhà-sàn.

  Quanh Hồ Tây thời thởi tuyền nhà-sàn hehe.

  Bỏn chơi rất cầukỳ, lên miền-ngược mua cả con nhà-sàn tôngzật (loại gỗ xịn, hàng trăm tuổi) rùi thuê xe chở về Nụi để mần nhà. Sau đó modify cho nó hiệnđại (như gá toalét ở lầu, xây swiming-pool ở zưới sàn..).

  Tính tổngcộng, một con nhà như vậy já lúc lủc là khoảng 100 trẹo Cụ (chưa tính fần modified), đủ mua cả một sào đất mạn Ja Lâm Mỹ Đình.

  Các nhà nhả tồntại được bâu lâu hehe?

  Đéo tới chục năm, hãy nhớ nhời Zì.

  Đến cuối 199x chả ai bẩu ai tất-cả fá hết bố các nhà nhả. Trông tởm đéo chịu nủi.

  Các nhà-sàn chỉ đẹp khi nó ở jữa đám tôngzật hehe. Nhà trên Mai Châu cực đẹp, zưng đem về Nụi thì chả khác đéo jì cái nhà-xí.

  (còn tiếp)
   

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 21:35

  @Tiếptục zậy con Jô, con Chạn Khắm về kiếntrúc hehe.

  Quả đất rừng của con Jô trên Sa Ba thờihạn tận 50 năm. Thế thì chỉ có thằng siêu-khùng mới đi zựng nhà-sàn. Không tin thì cứ làm đi rùi sau đây 10 năm thì đọc lại zững cồng nài của Zì hehe.

  Nhà-sàn để làm đéo jì?

  Với bọn Tây ưa sự quáiđản, thì bỏn bỏ vài chục ngàn Cụ vầu mẹ nhà tôngzật ngủ cho biết (1 lần zuynhất trong đời). Đơnjá ngủ nhà nhả tầm 50 ngàn Cụ/Jường/Đêm hehe. Các cô có cạnhtranh được không?

  Còn các cô định xây nhà-sàn 5-sao já 50-70 Tơn/Fòng/Đêm, thì chó nó vầu.

  Hay các cô xây nhà-sàn để chơi hehe? Zì mời các cô thăm nhà-sàn của con họasĩ trọc Chương Thành coi có ai ưa nủi nhà nhả không. Cổ đéo ra cổ, tân chả ra tân.

  Và Zì biết chắc, bọn Nụi xây nhà-sàn trên mạn Hòa Lạc, Ba Vì.. thì hehe tuyền bỏ-không, sure. Các cô lên đó mà xem.

  (Còn tiếp)

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 21:38

  @Tiếptục zậy con Jô, con Chạn Khắm về kiếntrúc hehe.

  Nhà kiểu bungalô thì khảzĩ hơn. Zưng đó fải là zạng nhà gỗ kiểu Tây. Có bể-bơi, có vườn-hoa, có hàng-hiên, có lò-sưởi, có cửa-kiếng..

  Đù má nhà như thế thì đắt vãi đái chử rẻ cái zái Zì đây nài.

  (Còn tiếp)

 4. #4 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 21:41

  Dì kínhyêu kènkhủng nổ giúp anh về cái sự hiến máu với, sao bệnh nhân phải mua  mà bọn viện máu lại kêu gọi hiến máu nhân đao? ?

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 21:41

  Mụ Thối vửa về đã hiên thiên cái đéo gì đấy?
  Mỗ mới con Jo đã bâu giờ nổ là sẽ or nên mần nhà sàn đâu?

  Mà mần nhà trên Sapa thì Khoai Tây nhẽ ít hơn khách Nụi. Bọn Tây chui mẹ ra phố ở nhà nghỉ 2* chứ chui vầu 5* nhẽ đéo đáng kể bởi đám Khoai Tây trên trển giờ phần nhớ là ba-lô. Nếu đéo muốn nói là gần như tuyền bộ.

  Tương lai thì đéo biết. Nếu mần ngon nhẽ sẽ dụ được bọn Tây lắm tiền?

  Nổ thì cứ nổ chứ dạy mỗ cái hehe ./ ý mà dạy.

  Mơ à?

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 21:46

  @Pín:
  Bởi vì máu lúc nầu cũng hông đủ. Nên người bệnh phải mua. Hehe. Còn mua máu từ người bán hay từ người hiến máu thì đéo ai mà biết được.

  Hỏi bọn Lang băm mới cả y dược trong quán ý.

  À mà bắt quả tang con phản động nài mới về nha!

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 21:47

  @Tiếptục zậy con Jô, con Chạn Khắm về kiếntrúc hehe.

  Để tậptrung cho mụctiêu zài-hạn, thì các cô hiểnnhiên fải chọn kiểu nhà Khoaitây, không-thể khác được.

  Zì biết nhiều con thuê được đất 50 năm, rùi bỏ vài tỷ Cụ xây quả biệtthự rất rẻ-xiền (kiểu như xây tường gạch-ống, lắp cửa kiếng Eurowindow, xài gỗ ze/zổi mần cầu-thang/cửa, xài đènđóm China, lát sàn gạch-men China..).

  Bỏn lýluận, đàng đéo nầu cũng chỉ được 50 năm, xây ngon làm đéo jì.

  Đúng là tưzuy bầnnông đéo đỡ được. Các cô xây nhà cực ngon thì sau 50 năm, với khíhậu Lừa, nó cũng kịp thành cứt rùi.

  Vậy thay-vì bỏ 3 tỷ xây quả biệtthự bầnnông, các cô hãy bỏ hẳn gấp 5 lần thế xây một lâuđài, thuê Tây thiếtkế.

  Các cô chia 15 tỷ cho 50 năm, thì cái já để các cô ngủ trong một quả nhà tránglệ chỉ là 300 trẹo/năm, đéo bằng thuê một căn chungcư ở Nụi.

  Mà nhà đó nếu các cô cho thuê kinhzoanh thì chắcchắn sẽ thu được nhiều xiền hơn.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 21:57

  @con Bín

  Ơ con nài chưa bâu-jờ đi hiến máu nhânđạo à?

  Nói là hiến, zưng các cô đều được trả một khoản xiền (cũng khá to nếu so mới thunhập của bầnnông, chừng mấy trăm ngàn Cụ cho một túi 250cc, thế nên mới có bọn hiến máu chiênnghiệp hehe).

  Rùi máu nài không zùng được ngai, mà fải liutrữ, vậnchiển, nói-chung là khá tốnkém. Lại có máu lấy xong rùi đéo zùng được fải vất đi..

  Thế nên khi bịnhnhân cần, thì fải trả xiền chứ đéo có free.

  Và các bịnhviện vưỡn kêugọi “hiến” máu. Vì nếu đéo có thằng nầu đi bán (aka “hiến” hehe) thì các cô cần máu sẽ lấy nước-cống mà bơm vầu người à?

 9. #9 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 21:57

  Quan đốc cô lang các bác sĩ lừngdanh bán bựa đâu mẹ nó hết rồi dcm,,,giúp anh cái địt con me, hay địt mẹ phải để anh chửi mới nhẩy ra dcm

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 21:58

  Ơ địt mẹ con Chạn Khắm sưfạm kia Zì zậy kiếntrúc cho cô mà không cám-ơn còn tựái à? Tựái thì cút về mới mẹ.

 11. #11 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 22:02

  Dì kèn khủng
  anh đang nói về cái “giọt hồng nhân đạo”
  thằng hiến đc 1 áo phông, 1 thẻ xác nhận, 1 phần quà nhỏ, 30k tiền tàu xe
  nó cho ít nhất là 250cc
   nếu thằng bệnh cần, sẽ phải trả tầm gần trẹo cụ cho 250cc đó
  nhưng thường là đéo có , ra ngoài gặp cò

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 22:04

  Ơ địt mẹ con Chạn Khắm sưfạm kia Zì zậy kiếntrúc cho cô mà không cám-ơn còn tựái à? Tựái thì cút về mới mẹ. @Mụ Thối

  Địt mẹ hiên tha hiên thiên.

  Mỗ mà học được cái gì thì cảm ơn ngay chứ tiếc đéo?

  Tự ái mới cả tự ti mới cả khiêm tốn mới cả vươn vươn làm cái lìn gì hử?


  Ti nhiên trong chường hợp nài thì có cái ./ gì đâu mà đòi mỗ cảm ơn? Hử?

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 22:09

   Không cần cámơn Zì hehe zưng đừng có tựái đái ra bỉm.

 13. #14 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/25 - 22:04

  @Em Đây.


  Em không cần kháchsáo. Nói một-cách thật-lòng, giảipháp toàndiện, triệtđể và hữuhiệu nhất cho mọi loại vấnđề (issue) Lừa (trong đó có em) đang mắc-phải, thật ra không phải là những lờikhuyên (advice) dưới bất kỳ hìnhthức (under any kinds), mà là thầndược Thuốc Chuột, hay Thạch Tín, hay 1000 viên thuốc-ngủ dạng nén?

  Chúc em maymắn.
 14. #16 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 22:06

  Tiện thể các quan đốc cho biết hiến máu có hại gì không, bọn kêu gọi hiến máu có giấu thôngtin để mịdân ko?

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 22:07

  Chết cười mới bọn kiếntrúc Lừa.

  Đéo jì mà cả một khoa kiếntrúc trường ĐH Xâyzựng mà thiếtkế cái nhà 25 tầng (mỗi tầng 12 căn 150m2) đéo có thang-máy từ tầng-hầm, tầng-hầm thì chỉ đủ chỗ cho 20 ôtô và lối-vào chỉ rộng 2m, cửa phòng-rác thì nằm ngay cạnh cửa fòng-ở, bếp thì đéo có vòi nước-nóng và đéo có cửa-sổ, đéo có cả fòng điềuhành nước/điện cho từng tầng.. hehe.

  Đừng hỏi Zì đó là nhà nầu nha. Địt mẹ nhà nầu thì bỏn cũng thiếtkế như vậy.

  Nên con Chạn đừng có mà tựái nha. Zì thiếtkế còn đẹp/tiện/hiệnđại bằng vạn lần thầy của các cô.

 16. #18 by nhất on 2011/07/25 - 22:11

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 12 phút

  @Tiếptục zậy con Jô, con Chạn Khắm về kiếntrúc hehe.

  Để tậptrung cho mụctiêu zài-hạn, thì các cô hiểnnhiên fải chọn kiểu nhà Khoaitây, không-thể khác được.

  Trung Tướng nói ngu như cứt anh ý. Nói như mầy thì  “Nhà Tây ” có nghĩa là bền hơn nhà Lừa à!?
  Nghe anh dạy bảo nầy:
  Ở Lừa thì phải xây nhà cho phù hợp với khí hậu Lừa ( tùy từng vùng miền ), và cách sinh hoạt của Lừa. Nhà có bền hay không tùy thuộc vào công  nghệ xây dựng thích hợp, đéo phải cứ bưng cái nhà Tây vào Lừa mà được. Một thằng kiến trúc sư Tây xịn – cho dù nó đéo bao giờ ở Lừa , nhưng nếu bảo nó xây nhà cho Lừa ở Lừa thì nó cũng sẽ bắt đầu công việc bằng nghiên cứu khí hậu và cách sông của Lừa. Địp pẹ Trung Tướng vào Nam Hải resort  ( Đà Nẵng) mà coi nhá. Ở Sài gòn , các  kiến trúc sư Ngụy Vàng trước 75 đã làm khá tốt rồi đấy. Anh có ở trong 1căn nhà  chung cư mini Q 1 Sài gòn xây trước 75 của tư nhân . Địp pẹ không chê vào đâu được.

 17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 22:14

  @con Bín

  Nếu cô nặng tầm 60kg (gái) và 70kg (jai) thì 1 năm cô hiến quãng 500cc (2 lần, mỗi lần 250cc) cũng không ảnhhưởng mấy đến sứckhỏe.

  Tinhiên trước và sau khi hiến nhớ tẩm-bổ nha.

  Zưng Zì coi cái hình mặt ./ của cô bốt, thì cô nặng chỉ tầm 60kg, nhẽ chỉ nên hiến 1 lần/năm thôi. Hoặc hiến 2 lần, zưng mỗi lần chỉ 100cc hehe.

  Jai mà nặng zưới 55kg đi hiến 100cc thì xỉu luôn đừng có húng.

 18. #21 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 22:15

  Nên con Chạn đừng có mà tựái nha. Zì thiếtkế còn đẹp/tiện/hiệnđại bằng vạn lần thầy của các cô. @Mụ Thối

  Trước giờ mỗ đã bâu giờ khen Kiến Việt đâu? Hở?

  Tự ái đéo gì? Điên à? Mụ không thấy là mỗ khuyên con Jo thuê bọn Pro aka Khoai Tây à?

  Đéo gì chỗ cô Phê tuyền đi Việt hóa bản vẽ với giá da đen chứ có đéo gì đâu? Chỉ vác quả profile ra cho bọn SV coi thôi.

  Cô Trị giờ cũng đi buôn đất mẹ, thiết kế cũng dư bòi.

  Các bọn khác cũng dư cứt, khác đéo?  Ở VN thì có cái buồi gì là pro đâu? Đặc biệt là Kiến.

  À mà có. Hehe, nổ chứ còn đéo. Nhở!?

 19. #22 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 22:19

  Máu bảo quản tốn kém, nên tụi bệnh viện bây chừ khuyến khích nhiều thành viên tham gia “ngân hàng máu cơ động”, nghĩa là khi cần thì..alo lấy máu, máu cứ trữ sẵn trong lời hứa sẽ cho máu khi cần ấy. Những người đi hiến máu nhân đạo về, đều có cái thẻ, sau này đến lượt mình là bệnh nhân cần tiếp máu, thì được free lại, đó là nguyên tắc nhưng thực tế thì do cung cầu cả nên dân bán máu chiên nghiệp có đất kiếm xiền ngày càng đông, dù bệnh viện biết hết,  “hiến” kiểu gì mà đều đặng vài tuần lại hiến, nhận tiền bồi dưỡng cứ như lãnh lương, ra ngoài hàng ăn bát trứng trần mới tô phở bò tái quất ly trà đá nữa rùi nằm tí ghế đá công viên là xong, cơ thể sẽ lại sản xuất máu tiếp.

   

  Khoa học vẫn chưa thể sản xuất máu nhân tạo được, nên phải phụ thuộc nguồn máu hiến or mua này, thậm chí nhiều nhóm máu hiếm rất đắt tiền tìm cũng không ra, thường thì phải huy động người thân, bà con dòng họ.

   

  Một năm đi hiến máu nhân đạo, ngoài việc tinh thần vì cộng đồng thì cũng xem như”lọc máu” cơ thể , kiểu thay nhớt xe í, máy chạy bốc hẳn he he, nhiều người béo tốt hồng hào lên thấy rõ.

 20. #23 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 22:21

  Một thằng kiến trúc sư Tây xịn – cho dù nó đéo bao giờ ở Lừa , nhưng nếu bảo nó xây nhà cho Lừa ở Lừa thì nó cũng sẽ bắt đầu công việc bằng nghiên cứu khí hậu và cách sông của Lừa. @Nhất liệt

  Cô nói đúng mẹ về cái gọi là Pro của Khoai Tây.

  Mụ Thối chỉ khoái nổ chứ biết đéo gì đâu. Xây nhà mà đéo ke điều kiện tự nhiên mới cả địa hình mới cả vật liệu địa phương mới cả văn hóa bản địa thì mặc nhiên công trình xây lên như ./.

  Khác đéo hồi hổi bộ đội vác cuốc lên Vễnh Oem, nhở. Đất bằng cho dễ xây mà.

 21. #24 by nhất on 2011/07/25 - 22:21

  Ơ địt cụ con Trung tướng, gúc Nam hải resort coi xem nhà Lừa hay nhà Tây ( mặc dù Khoai Tây thiết kế , hehe nhục chưa lũ kiến trức sư Lừa!) , Tây tây cái mả cụ mầy. Nhà chung cư mini đó cũng của kiến trúc sư Lừa thiết kế. Tây tây cái mả cụ mầy.

 22. #25 by Cocacola on 2011/07/25 - 22:27

  @Đấy,


  Trước khi cô coi nó là thủ dâm, cô nên khéo léo coi nó có bị viêm nhiễm phụ khoa gây ngứa ngáy gì không? Có bị giun kim chọc ngoáy không? 

  Nếu không có, quan sát không thấy trầy xước, có tiết dịch (exudate) hoặc any discharge thì cô yên tâm! Nhế!

  Không có gì phải khóc ròng ròng thế! Mạnh dạn mà nói chuyện với con coi nầu! 

  Anh là đàn ông thế mà còn mua ghế gội đầu chuyên nghiệp về để vài ngày gội đầu rỉ rả tâm sự với nó! 

  Cô là phụ nữ, thiếu gì kinh nghiệm tám với con cái, có gì mà khóc, hử?
 23. #26 by nhất on 2011/07/25 - 22:28

  Hồi 2002 , khu Linh Đàm vừa xây xong, anh vác 1 tỷ đi định quất vài căn ở đó . Vào dòm 1 căn haha vãi dắm, thấy bếp xây chính giữa nhà, đéo có cửa sổ nha, cửa sổ ở hành lang chung đéo có cánh cửa, chỉ là 1 cái lỗ …tường thì nứt và ngấm dột khắp nơi mặc dù chưa bán hết. ANh bái bai luôn. Từ đó đéo bao giờ đi xem xét chuồng Lừa nữa, thất con mẹ nó vọng.

 24. #27 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 22:32

  Dì kèn khủng
  anh hiến cái đầu buồi anh đây nài, anh 63 kg , từ ngài đọc bài bữa trưa trung tướng anh còn 60 cân địt mẹ ,,giamr cân thì tốt nhưng người anh cứ lờ đờ đcm.
  anh đang chém với 1 thằng ở viện huyết học đứng ra kên gọi “Giọt hồng tri ân ” tức hiến máu miễn phí, nó lôi ra tưng đây:
   -túi đựng máu, Việt Nam nhập của Nhật (công ty TERUMO) với giá 150k
  – HIV:100k
  – VIêm Gan B: 60K
  – VIêm Gan C: 80k
  – Giang Mai: 60K
  – Sốt rét: 60k
  – Nhóm máu: 20k
  – Bồi dưỡng ng Hiến máu:
  – Phần quà trị giá 80k
  – Hỗ trợ 1 phần kinh phí đi lại: 30k
  – Ăn nhẹ: 20k
  Nó nói chi phí linh tinh hết 920 k cho 250cc,  viện Lừa chịu 1 nửa , Lừa bệnh trả 560k, đéo biết đúng sai, anh muốn chửi nhưng phải tham khảo bựa viên trước!!

 25. #28 by Cocacola on 2011/07/25 - 22:36

  Tiện thể các quan đốc cho biết hiến máu có hại gì không, bọn kêu gọi hiến máu có giấu thôngtin để mịdân ko?@Pín


  Vế 1: Hiến máu: Không có hại gì cả! Lượng máu mất đi sẽ kích thích cơ thể tạo máu mới. Không hại gì cả.

  Chị em thì có quá trình ấy thường xuyên hàng tháng cho nên giữ được vẻ tươi trẻ, refresh! 

  Riêng đàn ông, Thượng Đế dự trù là các anh xông pha trận mạc, hết săn bắn thú rừng rồi đến đâm chém nhau, lượng máu đổ qua ngả đó cũng tạm ổn để refresh.

  Thời hiện đại, ít đổ máu đâm chém nên cơ chế này không thường xuyên.

  Do vậy, tùy sức mình, hiến máu được thì cứ hiến, chẳng hại gì cả!

  Vế 2: Bọn kêu gọi hiến máu là để tạo nguồn (procurement) ngoài nguồn máu do dân bán máu chuyên nghiệp bán. Với lại, máu có rất nhiều nhóm khác nhau, nguồn càng phong phú đa dạng càng dễ sử dụng cho các đối tượng bệnh nhân!
 26. #29 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 22:36

  Ui địt mẹ Cô Nhất xúi quẩy nhờ, giờ mà cô còn ôm mấy chung cư như Linh Đàm là ngon ăn lắm đó, ở khu đó giờ giá lên ngon, vì có hồ, cây xanh thoáng đãng hơn hẳn mấy cái khu toàn bê tông mới bê tông như Trung Hòa Nhân Chính, Trung Yên Trung Kính bỏ mẹ. Từ ngày lệnh đéo cho chôn xác ở Văn Điển gần đó nữa ( thực tế thì nước sinh hoạt được cấp nước máy thành phố chuẩn riêng cho khu đó) thì dân tình lại khoái chung cư Linh Đàm , yên tĩnh và không nhộn nhạo lắm. 

 27. #30 by conlele on 2011/07/25 - 22:37

  @Em Đây:  Ngoài việc đối xử với con một cách bình thường, coi đó “không phải là chuyện gì lớn” như các anh trên đây đã khuyên, một trong số các việc dưới đây cần phải được xem xét: 


  1- Cho cháu tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa: các hoạt động ngoài trời, Hướng đạo, Gia đình Phật tử.

  2- Khuyến khích cháu tham gia các hoạt động thể thao: bơi lội, cầu lông… hay bất cứ môn nào cháu thích. 

  3- Tìm hiểu và hướng cho cháu theo đuổi một môn nghệ thuật hay thú vui nào đó: nhạc, họa, thêu thùa, hoa lá…

  4- Con gái khi vào tuổi dậy thì thường lại dễ thì thầm với cha hơn với mẹ. Hãy nói anh nhà dành cho cháu những ngày cuối tuần, những buổi tối dẫn cháu đi xem phim, trò chuyện với cháu nhiều hơn…

 28. #31 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 22:42

  @ cò lả
   Vấn đề là có sợ ăn gian tiền ở đây ko? vì máu bán với giá cao mà hô hào hiến miễn phí cùng với băng rôn khẩu hiệu??
  có ngân hàng máu tư nhân nào ở Lừa chửa?? anh định mở mẹ 1 ngân hàng ở máu ở Lừa có dễ kiếm ko?? và máu lồn liệu có tái chế cho Lừa dùng đc ko?? nếu đc chắc cô Lói thích lắm mẹ nhà cô??

 29. #32 by conlele on 2011/07/25 - 22:45

  Vụ hiến máu: Bà Zì nổ không chính xác rồi!

  Conlele này 65kg. Mỗi năm hiến 2 lần. Mỗi lần 450ml (lượng lớn nhất)
  Vào hiến lúc 6h30′ sáng (dĩ nhiên là tối hôm trước kiêng nhậu, sáng chưa ăn sáng), mà 7h phi tới cơ quan làm việc như bình thường. 

  Đây là điều kiện để hiến máu: 
  Điều kiện tham gia hiến máu tình nguyện
  09/09/2009 01:52:27 PM

  +   Hoàn toàn tự nguyện, có đầy đủ sức khỏe, không có tiền căn bệnh.

  +   Tuổi:       . Nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi.

                     . Nữ từ 18 tuổi đến 55 tuổi.

  +   Cân nặng trên 45kg.

  +   Huyết áp bình thường: 120/80mmHg

  +   Mạch trong khoảng 60-90 lần/phút.

  +   Được bác sĩ khám tổng quát và đồng ý cho hiến máu.

  +   Đêm trước khi hiến máu không thức khuya. Vào ngày hiến máu ăn sáng hoặc ăn trưa đầy đủ, không ăn no, không uống sữa, rượu bia…

  +   Không tập thể dục, thể thao quá sức hoặc làm việc nặng nhọc trước và sau khi hiến máu.

  +   Mang theo giấy CMND hoặc thẻ Hiến máu.

  +   Đủ thời gian hiến máu theo quy định, khoảng cách giữa hai lần cho máu:

           .    Nam: 03 tháng.

           .    Nữ :  04 tháng.

 30. #33 by Cocacola on 2011/07/25 - 22:48

  @Trạn Khắm: nói gần đúng đó, phải thêm vào:


  – Hóa chất chống đông cho bịch máu, không thôi nó thành tiết canh mẹ!
  – Bảo quản lạnh, chuyên chở v.v..

  Với lại không phải toàn bộ máu được hút ra là dùng ngay mà một phần máu tươi này dùng để sản xuất các chế phẩm máu:

  – Hồng cầu lắng: Gạn bỏ phần huyết tương đi, lấy hồng cầu không thôi.
  – Hồng cầu rửa: giống vậy nhưng rửa bằng Normal Saline cho sạch các protid huyết tương
  – Tiểu cầu v.v…

  Mỗi lần như vậy lại tốn một số cơ số máu tươi toàn phần và một đống thiết bị. Tất cả lại tính hết vào giá thành!

 31. #34 by Cocacola on 2011/07/25 - 22:54

  Vấn đề là có sợ ăn gian tiền ở đây ko? vì máu bán với giá cao mà hô hào hiến miễn phí cùng với băng rôn khẩu hiệu??@Pín


  Chuyện đó anh không chắc nhé! Vì ngành y tế và giáo dục vẫn được B ôm khư khư như giữ mả tổ, đếch dám buông ra. 

  Thế cho nên bọn Khoai Tây đánh giá giáo dục và y tế Lừa đã bị sụp đổ hoàn toàn. Chi bựa khỏi cần anh dẫn chứng nhé! Dùng củ sọ suy nghĩ đi, đừng lười, anh ghét!

  Tính đơn giản thôi, một giường bệnh 2 thằng nằm, 100K Cụ/em. Cái phòng như hội trường kê chừng chục giường thì B thu vầu bao nhiêu. 

  Có khách sạn nầu dám mơ thu được số tiền ấy trên cơ sở đầu tư hạ tầng tệ hại như thế không?
 32. #35 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 22:56

  Cô Pín máu mần ăn trên xương máu đồng loại nhờ he he, địt mẹ sao cô không chơi luôn siêu thị tinh trùng cho nó mấu, riêng tụi Bựa ở đây vài ba ngày lại lãng phí cả chục cc/ thằng chứ đéo, tinh hoa giống chất lượng cao hông đới. Địt mẹ chi phí lấy tinh bèo lắm, mà tụi tủi toàn đầu óc giàu trí tưởng tưởng nữa nên đéo cần đầu tư tranh ảnh khỏa thân kích dục mẹ gì đâu, chơi luôn hông anh đăng ký he he.

  Ý tưởng gom máu giá rẻ chất lượng tốt từ đồng bào nông thôn vùng sâu vùng xa rùi đem dìa thành phố bán giá cao Anh cũng từng bảo với chục chưng Anh rùi đới, nghe thì hay nhưng làm đéo dễ đâu, gì thì gì nó cũng chỉ một đầu mới là Viện Huyết Học cô ah, chứ không như đi mua tóc dài đơi ai có bán không đâu.

 33. #36 by conlele on 2011/07/25 - 22:56

  @Em Đây: Về dậythì sớm.

  Nhớ đọc đâu đó về “conngười ở cuối của chuỗi-thứcăn” nên hiệnnay, đặcbiệt là những quốcgia sửdụng bừabãi các loại phânbón, thuốctrừsâu, kíchthích tăngtrưởng, tăngtrọng… thì trẻcon giờ dậythì rất sớm.

  Ngay từ lúc trồng câybắp (ngô), khoai… đã bón các loại hóachất –> dùng đó để làm thứcăn giasúc lại bổsung nhiều hóachất khác. 

  Quátrình nuôi giasúc, giacầm lại bổsung nhiều loại hóachất kíchthích tăngtrưởng, tăngtrọng khác nữa…. Đến khi trởthành thứcăn của conngười (Lừa) thì chính Lừa là người tiêuthụ hết những thứ đó!

  Bâygiờ, congái mới học lớp 3 đã ra đầmđìa, đỏthẩm ghế nhàtrường là đã có rồi.

  Một trong các giải pháp nữa là: hãy dùng cá biển và các loại hảisản đánh bắt được (chứ không phải nuôinhốt!)
 34. #37 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 22:57

  nếu như conlete nói thì điều kiện hiến máu là đủ khỏe và đéo có ” Tiền căn bệnh”
  thì liệu máu đó có test lại ko? và máu có đc phân loại sạch để dùng riêng bán giá cao hơn những máu bán của bọn chuyên nghiệp ko??

 35. #38 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 23:05

  @ Pín

  Máu dù được “nhập tủ” do hiến tự nguyện từ người khỏe mạnh ngon lành or được mua chiên nghiệp aka hiến chuyên nghiệp thì vẫn phải đảm bảo “máu sạch” tăm phần tăm chứ, lúc đó mới truyền cho bệnh nhân, chứ bác sĩ nầu quyết truyền máu “không sạch” thì lên đường ngay, đéo đùa. Đừng đánh giá máu sạch như “ rau sạch” cô nhế, theo hình thức or nghề nghiệp của người “cho/bán” máu, đéo nói lên gì cả. Tụi bán máu chiên nghiệp cũng biết “ đầu tư chăm sóc nguồn máu đủ điều kiện để bán” lắm , xem như đầu tư vốn tự có, chứ đéo lơ tơ mơ ất ơ vất vưởng đầu đường xó chợ tệ hại lắm đâu. Nhiều ku sinh viên ngoan hiền he he kẹt tiền ghi con lô con đề vẫn chơi trò bán máu ok mà.

 36. #39 by Cocacola on 2011/07/25 - 23:11

  có ngân hàng máu tư nhân nào ở Lừa chửa?? anh định mở mẹ 1 ngân hàng ở máu ở Lừa có dễ kiếm ko?? và máu lồn liệu có tái chế cho Lừa dùng đc ko?? @Pín


  Câu 1: Chưa có ngân hàng máu tư nhân nào ở Lừa! Y tế Lừa vẫn bị B bao cấp một cách tinh vi, nghĩa là chèn ép y tế ngoài quốc doanh. Hehe, bỏn không cấp phép, đố cô làm được!

  Thế nên, tréo ngoe ở chỗ là Lừa hoàn toàn không trông đợi được gì từ y tế tư nhân cả vì các kỹ thuật cao, tiên tiến… Hehe, B đéo cho mần, nếu có cấp phép thì cấp cho bệnh viện công trước. Mà bệnh viện công thì quá tải rồi, hơi đâu đầu tư chi cho nhọc.

  Thế nên Lừa muốn kỹ thuật cao, xin mời sang Thái, Sin!

  Có trong ngành mới hiểu cái đểu của B và mới căm hận B. Hồi hổi, vện anh bị preeclamsia, anh đưa ẻm đi khám theo dõi tại BV Phụ sản Quốc tế cho chu đáo. 

  Hehe, thế mà khi huyết áp tăng vọt lên, bỏn tống lên xe ambulance, xúc sang Từ Dũ mà không nói thêm câu nào. 

  Sang Từ Dũ, vì bệnh này thuộc diện bệnh nặng nên bỏn bắt nằm phòng tập thể, dùng toilet công cộng, xin sang dịch vụ cũng điếu cho! Lý do? Rất đơn giản: Khoa Dịch vụ chỉ nhận các ca nhẹ, đẻ thường v.v.. thôi, bệnh nặng phải nằm phòng tập thể?!

  Từ đó suy rộng ra là y tế tư nhân chỉ chữa bệnh xoàng thôi, đừng mong đợi có kỹ thuật cao nhé! B vẫn nắm chặt, bao cấp y tế!

  Chính vì vậy mà mới có hô hào “y đức” blah blah, các cô thấy nó giống khẩu hiệu “nụ cười mậu dịch” thời Thiên Đàng không? 

  Bản chất giống hệt nhau vì cùng là bao cấp cả! 
 37. #40 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 23:17

  @ lão già đéo đều
   Anh cho rằng bọn lấy máu chỉ nhận xét bằng mắt giống như bọn ở trạm kiểm dịch lợn , thấy thịt trắng bì tươi là đóng dấu qua luôn , Lừa thì anh cho là đéo ngoại lệ, thấy sinh viên to khỏe đéo tiền sử bệnh là ok luôn hơi đéo đâu tétmaus tìm bệnh để hết hơi a? cô nào thầy lang đóc tờ xác nhận giúp anh phát dcm

 38. #41 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 23:18

  Té vầu chiên môn Cò Lả tí, he he. Tụi y tế tư nhân ở Lừa, mần xiền ngon ở khâu “khám và chẩn đoán ban đầu” í, chứ liên quan đến điều trị thì…thôi, nhường sân cho y tế công cho lành, có chiện chẳng lành cũng đéo phải ôm cái của nợ mà kiện tụng mới pháp y kệ mẹ.

   

  Nắm bắt được nhu cầu khám bệnh chất lượng cao và dịch vụ y tế niềm nở như lễ tân khách sạn, nên các mô hình bệnh viện tư như Hoàn Mỹ, Việt Pháp.. mới trung tâm tư như Medic, Family Care làm ăn ngon mà nhàn, toàn đầu tư máy móc thiết bị xịn nhất về thôi, rồi..in kết quả, xong…giới thiệu chuyển viện he he.

 39. #42 by Cocacola on 2011/07/25 - 23:19

  @ Pín:


  Tất cả máu đều được test nghiêm ngặt hết!

  Máu ./ không tái sử dụng được. Máu cuống rốn thì có. 

  Khoai tây có ngân hàng máu cuống rốn. Cô mở ngân hàng máu cuống rốn thì chắc được. Chủ yếu xuất khẩu cho Khoai Tây là ngon

  Bọn Ấn có ngân hàng giác mạc, chuyên xuất khẩu giác mạc sang Âu Mỹ kiếm bộn Tơn.

  Dù sao cô cũng nên đón đầu lĩnh vực y tế ngay sau khi B bao cấp hết nổi, phải buông ra thì đớp ngay cơ hội.

  Cơ hội này đang thuộc về bọn Khoai Tây và Mẽo trên xứ Lừa! 
 40. #43 by budifa on 2011/07/25 - 23:20

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 10: Cửu Vĩ Hồ Tinh

   

  Sắp phẩy về, BOM quyết oánh cú chót. Sau-khi đóng thùng hàng tuyền chậu nhuôm mới bàn-là mới nồi áp-suất vươn vươn, còn ít tiền, chàng phi mẹ đi bể Đen quyết thác-loạn một phen.

   

  Một chiều, chàng lang-thang vầu khu rừng gần chỗ nghỉ, ngơ-ngẫn thế nầu lạc mẹ, tối mịt vưỡn đéo thấy đường ra. Chàng đéo sợ, luyện công giúp chàng ngủ đêm trong rừng cũng đéo hề hắt-hơi sổ-mũi viêm-họng được. Ti-diên cũng nên trèo cây ngủ cho chắc. BOM trèo lên cao tít, bỗng thấy ánh sáng xa xa, liền tụt xuống lần mò tới. Văng-vẳng bên tai là tiếng hát bài Ca-chiu-sa to dần to dần.

   

  Đến nơi, thì thấy có một ngôi-nhà gỗ, BOM gõ cửa xin tá-túc. Mở cửa là gái, đẹp gần bằng Na-Ta-Sa, mặt-mày hơi ranh-mãnh. Sau chầu hỏi-han, gái cho biết cả nhà đi vắng, dưng sẵn-sàng cho chàng ngủ lại. BOM vửa đói vửa mệt, chén xong bát súp khoai, căng da bụng chùng da mắt, lăn mẹ ra ngủ.

   

  Đương thiu-thiu thì thấy một vật mềm-mại trườn trên người chàng, BOM bừng tỉnh, rùi chẳng ngại-ngần, thoát-y lập-tức, cùng gái giao-hoan. Chừng vài phút, trận-đấu kết-thúc, chàng nằm vật ra, mắt lim-dim, khoan-khoái zất. Gái nằm vật cũng, miệng ư-ử bài Ca-chiu-sa.

   

  (Tạm tý nầy, vện vật chíp vật bia-diệu vật mệt đéo chịu nủi)

 41. #44 by Cocacola on 2011/07/25 - 23:24

  @ Pín:


  Quá trình khám chỉ để loại bỏ chứ không phải để chấp nhận. Nghĩa là anh thấy chú bửn bửn, co ro như mèo hen là anh đuổi về không cho hiến máu nữa.

  Còn máu đã lấy rồi thì đánh số và test đàng hoàng, cẩn thận. Lúc ý biết máu của thằng béo hay thằng gầy nữa đâu mà loại hay nhận! 
 42. #45 by JoJo on 2011/07/25 - 23:26

  Quà anh để bên nhà, trót nói lộ ra một cái là các cô phi vào ầm ầm định tranh cướp ở nhà anh phỏng? không chờ đợi được phỏng? Cô nào trong quán đã nhanh chân lội vào nhà anh hưởi quà trước rồi thì khai mau?

   

  Đây, nhân tiện quán xá đang đông vui, anh tặng tuyền thể các bựa viên chi bựa thúi của quán nhế (đừng từ chối mà buồn lòng anh):

  Và đây là tặng riêng một số bựa viên điển hình của quán:

   

  Trông con nài tự kỷ nhờ, chi bựa nhờ (ai đó), khi chụp ảnh con nài anh bẩu nó quay mặt lại nhìn vào ống kính mà nó không chịu làm theo, anh cáu quá quát nó là: Hãy đâm đầu vào cây mà chết đi! Hic, xin lỗi cô nào tự kỷ trong quán nhế, anh không cố ý):

  Con nài mỏ nhọn như cô gì điêu ngoa suốt ngày thở ra thơ cũng hơi diên í nhờ:

  Còn con nài nữa, hình như bị lòi rom từ tấm bé không đứng lên được nên nhất quyết ngồi nổ làm giáo sư biết tuốt để cả quán bựa đổ rác vầu?!

  @ Trạn Khắm: anh không làm cho bọn Điên nặng cô ạ, mà quan trọng gì đâu nhỉ? Cô có làm gì liên quan đến bọn đấy à? Anh chỉ thi thoảng lên thăm bạn ở mấy phòng 301->303 nhà A, à cả phòng 201 của cô Mất phụ trách đầu tư nữa đấy.

 43. #46 by budifa on 2011/07/25 - 23:28

  Đừng hỏi Zì đó là nhà nầu nha. Địt mẹ nhà nầu thì bỏn cũng thiếtkế như vậy. @ BOM

  Lão đang phẩy ở nhà thế hử, nên phẩy gửi xe bãi hử, chia buồn nha. Địt mẹ đéo phẩy nhà nầu cũng thế, nổ cứ dư bom ấy. Khéo tôi phải đủi tên thành La Văn Tám (not Lê) để làm nghề đếm bom quán Bựa, dư chị La Thị Tám khi xưa đếm bom Đồng-Lộc, khà khà

   

 44. #47 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 23:34

  @ Cò lả
  máu đc test cẩn thận là để dành riêng bán giá riêng, còn thằng test tờ  hơi đéo đâu chích từng túi máu 1 để test dcm, nhất là HIV thời cửa sổ thì có mà test vào lồn, cử xem mặt mà bắt hình dong cho nó lành, địt mẹ Lừa mà test cẩn thận thì chỉ có máu tiếp cho lãnh tụ, chứ máu cho lừa thì chỉ ăn máu Lồn máu lồn (@ Lói)?

 45. #48 by JoJo on 2011/07/25 - 23:35

  Còn đây là tặng các vàng son của quán bựa (không tiện nêu tên ai vì rất có thể một số tên bựa bẩn tính sẽ thù dai nhớ lâu):

  Bye các cô, anh quit đây, gặp lại chi bựa thúi sau nhế.

 46. #49 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 23:42

  cút con mẹ con đĩ JO măt lồn trâu đi, địt mẹ quán bựa lừng danh thiên hạ mà mài vứt mấy cái ảnh  đéo bình luận gì , đồ bọ lồn chó lông ngắn Phú riềng  

 47. #50 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 23:44

  Ơ địt con mẹ thằng ku Pín xuất dương lâu ngày vẫn còn cái tính Sờ Kép Ti Cô ah? Đù má cái đéo gì cũng đa nghi như Tào Tháo í là sâu là sâu, máu truyền vào người chứ có phải nước tinh khiết rút từ giếng khoan khu Bình Hưng Hòa rùi thêm đường cho ngọt đâu Cu?! Vụ test máu Lả nói cực chuẩn rùi đới!

 48. #51 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 23:51

  cô già đéo đều lẫn cô cò lả đéo hiểu Lừa rồi địt mẹ các cô, máu đc hiến theo phong trào như “giọt hồng tri lồn” thì nó chỉ test ví dụ vài túi bất kỳ thôi chứ có cái lồn mà test hết, các cô còn non lắm non lắm….

 49. #52 by conlele on 2011/07/25 - 23:52

  @Pín:

  Chiphí cho lần hiếnmáu là 160k/1 đơnvị (250ml).

  Sau khi xétnghiệm, tổng chiphí là 415k/đơnvị 50. #53 by nhất on 2011/07/25 - 23:53

  Mr. Tran

  22:21 25-07-2011

  Một thằng kiến trúc sư Tây xịn – cho dù nó đéo bao giờ ở Lừa , nhưng nếu bảo nó xây nhà cho Lừa ở Lừa thì nó cũng sẽ bắt đầu công việc bằng nghiên cứu khí hậu và cách sông của Lừa. @Nhất liệt

  Cô nói đúng mẹ về cái gọi là Pro của Khoai Tây.

  Pro cái bừu anh ý, không có phân biệt nhá : thằng nào đã mang cái bằng Kiến trúc sư trong quần đều phải làm việc như vậy cả. Nếu ất ơ thì không có khách hàng và sẽ đi xe đạp , hehe – anh có quen 1 thằng kiến trúc sư Khoai Tây như vậy. Thằng nào  giỏi thì sẽ nổi danh và kiếm tiền ngon. Cái đáng nói là ở Lừa, những tòa nhà được thiết kế như bừu cũng được duyệt và mang đi xây dựng.