Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 02:01

  @Tơn
  Ăn không nên Đọi, Nói không nên Nhời hay sâu mà phải cầu Sỹ Già Râm
  Nếu cô chỉ có kinh nghiệm ở Lừa thì Cụ thông củm cho cô.

  Mà cô có biết tại sâu cô phải mua bẩu hiểm không, đừng giả nhời là vì cô sợ CAM nhé

 2. #2 by Tơn on 2011/08/06 - 02:17

  Són cứt cho Nhất Dâm đây:

  1. Bảo hiểm 1 chiều: (bắt buộc tối thiểu) 

  Nghĩa là khi người mua bảo hiểm gây tai nạn, hảng bảo hiểm chỉ trả cho nạn nhân bị tông mà không trả cho người mua bảo hiểm.

  2. Bảo hiểm 1.5 chiều: (Tự chọn) 
  Chi trả cho người mua khi người đó bị người khác đụng rồi bỏ chạy, người khác đó không có bằng lái xe, hay không có bảo hiểm.

  3. Bảo hiểm 2 chiều: (Tự chọn) 
  Người mua gây tai nạn cho người khác nhưng vẫn được bảo hiểm trả để sửa xe chứ không đền tiền bị thương.
 3. #3 by Phantomas on 2011/08/06 - 02:32

  Một cách tổng quát :
  Bảo hiểm xe ở Mỹ giá cả thay đổi theo người lái và giá trị chiếc xe.
  Ví dụ như 1 chiếc Camry , người cha mua bảo hiểm giá khác , đứa con mua giá khác.
  Đứa con mua mắc hơn vì bằng lái non hơn ( ít kinh nghiệm hơn )
  người  dưới 25 tuổi mua mắc hơn .
  Người bị phạt vì vi phạm luật giao thông mua bảo hiể mắc hơn .
  ( ở Mỹ vi phạm luật giao thông bị cảnh sát phạt sẽ bị ghi vào lý lịch lái xe = driving records )

  Nếu cùng 1 người lái, mua bảo hiểm cho Xe đắt tiền sẽ mắc hơn mua bảo hiểm cho xe rẻ tiền ( nếu mua full cover.)
  Các bác cũng nên biết về bảo hiểm full cover ( dân Việt ở Mỹ gọi là 2 chiều ) và bảo hiểm 1 chiều ( liability )
  Nếu người lái xe gây tai nạn và có lổi :
  Hảng bảo hiểm chỉ đền cho cà 2 bên nếu người đó mua bảo hiểm 2 chiều.
  Nếu chỉ mua bảo hiểm 1 chiều thì hảng bảo hiểm chỉ đền cho người kia mà thôi.
  Đại khái là thế

 4. #4 by Mit on 2011/08/06 - 03:10

  Có 2 loại bảo hiểm xe hơi, bắt buộc và tùy chọn.@ Nhất

  Bẩu hiểm xe là bắt buộc.  Cô không có chọn lựa ở đây, ie mua hay không mua bảo hiểm.

  Điếu có nó, các cô không được register xe.  Mà hông register xe được thì cấm lái xe đó xuống đường.  Cam tóm được sẽ bị giam xe tức khắc.  Giam xe ở Làng Cam tính bằng hàng trăm Tơn một đêm.  Bất cứ lúc nầu Cam tóm cô lại vì lý do gì đó, tỉ dư nó bắt cô tội vượt đèn đỏ chẳng hạn, nó sẽ hỏi cô 3 thứ: bằng lái xe, registration của xe, và proof of insurance. 

  Trong bẩu hiểm xe, các cô có các options để mua dư sau: 1 chiều, 1.5 chiều (trường hợp bị Mễ ở lậu hay con hông insurance tông mình nát xế), hay 2 chiều. 

  Cô được chọn 1 trong 3.

 5. #5 by Mit on 2011/08/06 - 03:16

  Chầu Cụ Chuột, viết chữ to to lên Cụ Chuột nhá….hehehe

 6. #6 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/06 - 03:27

  Đì mé nhà cô chứ Zì so Chrysler 300 mới Bim-3 Mẹc-C là đúng mẹ rùi còn thankhóc cái buồi jì? @Bựa

  Địtmẹ đã cố lờ đi cho cái cồng trước rùi còn nỏ mồm. Mụ dựa vầu đéo để nâng quanđiểm con Chrys 300 lên ngang hàng mới Mec C mới Bim 3 thế đồ con ròi. Có biết Chrys bên nầy mỗi Mẽo Đen lái không.

  Địtmẹ đúng là Lừa, tậu xe chỉ vì thằng hàngxóm ló có, bố mài đéo thể kém cạnh hehe, còn giáchị thực của ló dư nầu thì bố tịt đấy, làm đéo gì nhau nầu hỗhỗ…. Hay nom thấy con Chrys 300 kia mẫumã từatựa Royce nên cứ nghĩ ló hàng khủng hốhố…

 7. #7 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/06 - 03:33

  Zì đã thử con Mustang máy V8 5.5 lít rùi, tăng-tốc 0-100km hết gần 1 fút

  Sưbố mụ, nẫy giờ Dượng ngồi cứ ngoạc mẹ mồm mang tai cười đây nài.

  Mustang máy cối lắm cũng chỉ 5.0 thôi biết chưa, mà đấy là dững đời trước, chứ sau nầy tụt xuống còn nhõn 4.6 thôi, cái đồ lái xe qua gúc hốhố… Tidiên hehe, máy có khủng có mạnh dưng vưỡn tùy vầu thểloại nầu nữa. Địtbẹ Stang (tiếng lóng đới) có năm bẩy loại stang, thường 3.7, nhỉn tí có con GT 4.6 hoặc 5.0, cao nữa có Cobra rùi Saleen. Hai con cuối tuy dungtích máy chỉ bầng con GT, dưng horsepower sịtsoạt 500 đấy. Cho nên con stang mụ lái nhẽ hàng làngnhàng mẹ rùi, 1 phút còn đỡ đấy, chứ Dượng ngỡ ló phẩy mất độ 1 năm để đềpa từ 0-60mph hũhũ

 8. #8 by nhất on 2011/08/06 - 03:34

  Ờ Mít Đông viết chính xác về register – sang tên – xe hơn  anh. Thực sự bên anh bây giờ cũng thế rồi, muốn sang được tên xe thì phải mua bảo hiểm trước đem trình. Hồi mới đổi chế độ thì nhập nhằng được, anh lái  quả VW Passat 2  có gây ra một vụ tai nạn nhẹ ( lùi xe ra , mải nhìn  gái quệt mẹ nó vào một thằng đang đi ngoài đường). CA đến lập biên bản nó cũng đéo thèm hỏi anh có bảo hiểm không vì hình như đó là việc của bọn khác trong đồn. Sau đó anh bị giấy đòi nợ đến 500DM gửi về. Nhưng hồi ý anh còn đi học,  ở trong KTX nên trên giấy tờ ghi địa chỉ ở đó, thư gửi đòi nợ anh vứt mẹ.  Tốt nghiệp đi chỗ khác là xong phim. Chắc hãng đòi nợ thấy tên sinh viên , lại người nước ngoài nên nó cũng không truy gắt gao. Còn cái xe, ngay sau khi gây tai nạn anh đi mua bảo hiểm ngay thì về sau cũng đéo bị làm sao hết.

 9. #9 by Mit on 2011/08/06 - 03:39

  Điếu có nó, các cô không được register xe. @ Mít

  Có exception cho cái ở trên là cô có con xe dưng hông dùng và đã được register với sở DMV.  Cô hông phải mua insurance cho con xe này nếu cô hay người nhà cô hông ai lái nó.  Long term non-operative vehicle không cần phải có insurance.

 10. #10 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/06 - 03:43

  Ngay cả bọn xe Mẽo có tiếng là sangtrọng như Lincoln Continental, cũng trông như buồi.

  Chết mẹ nó sặc mới mụ. Con đấy nhà ta chỉ dùng để chở khách theo dạng Taxi thôi, đồ con Lừa, ít ai vác về mần của diêng bâu giờ, ngoạichừ dững bôlão sợ chết, khuân mẹ con đấy về nhỡ có xẩy tainạn phần chăm tèo sẽ ít hơn hehe. Sang sang cái !/ Dượng đây nài.

  Địtbẹ đã bẩu Lừa chỉ giỏi cái nước lanhchanh, đuađòi chỉ để mà đuađòi. Thậmchí tậu con xe về đéo biết để dùng vầu việc mẹ gì, dưng cứ phẩy tinhtướng chảnhchọe mới nghe. Dượng nản các cô quá đi.

 11. #11 by trungduong on 2011/08/06 - 03:58

  Ford Shellby GT500 (Mustang)
      
  Powertrain         
  Engine litres    5.4
  Compressor    intercooled supercharger
  Cylinder configuration    V-8
  Horsepower    550hp @ 6,200RPM

  Our best run scrambled to 60 (mph) in 4.7 sec and through the quarter mile in 12.7 at 118.1 mph.

 12. #12 by nhất on 2011/08/06 - 04:03

  Ờ hôm nay mâm chửi của Sỹ dâm kém phân chang trọng. Không đầy ú hụ và sinh động như mọi hôm. hố hố. Cho anh hỏi xe Mỹ có cái đéo nào tương đương với VW Golf, BMW 3 và Mercedes C hông? lủ mé anh chọn 3 ví dụ hú họa thế thôi.

 13. #13 by Mit on 2011/08/06 - 04:06

  He he he Nhất East-Berlin trốn được quả nợ ấy nhờ thời thế nhở?  

 14. #14 by nhất on 2011/08/06 - 04:21

  @Mít
  Hồi ý Lừa bọn anh có xe nhưng toàn trốn mua bảo hiểm, anh nghĩ ngoài anh còn nhiều thằng thoát ngoạn mục hơn.
  Trong KTX thì bát nháo, bọn sinh viên Tây thì đi bus không bao giờ mua vé, trát đòi nợ gửi về chúng nó dán đầy cửa, y như phiếu bé ngoan ý . Lừa thì thằng đéo nào cũng có xe riêng và phòng ở thì là kho chứa rượu, thuốc lá lậu. Nhập hàng, chuyển hàng dầm dập thế mà không thấy CA hỏi.
  Quả xe Passat của anh mua hết 3000DM ( 7,8 tuổi gì đó),   bị lỏng  chắn sốc nhựa đằng sau, anh đéo sửa luôn, xe thằng kia sước 1 tý ở dọc xe mà nó chữa hết 500DM thì đúng là láo ( ăn cánh với bọn car service và CA ), mình chịu  thế đéo nào được.

 15. #15 by Cu on 2011/08/06 - 05:36

  Nhất phét vừa thôi Nhất nhé ! Còn anh đang ngồi hóng ở đây đấy nhé.

 16. #16 by Mit on 2011/08/06 - 06:31

  Lừa thì thằng đéo nào cũng có xe riêng và phòng ở thì là kho chứa rượu, thuốc lá lậu. Nhập hàng, chuyển hàng dầm dập thế mà không thấy CA hỏi.@ Nhất

  Nhẽ vì bọn Stasi lúc ấy bị xập mẹ dồi nên không còn ai informing nhau để kiếm tí favor chăng?  

 17. #17 by Dragonfly on 2011/08/06 - 09:12

  Địtmẹ, sáng ra đọc cồng 2 jà hói Sỹ Jà Jâm Vs Zì Mọi cười lôn jời, cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhẽ Sỹ Jà Zâm zân gốc Bắc hay sâu mà khoe xe cứ nửa kín nửa hở kiểu khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu, lộ đòn bỏ mẹ. Hệ Hệ

 18. #18 by budifa on 2011/08/06 - 10:03

  Con Fa Âmhộ kia

  Xe ở đéo đâu mà chẳng fải mua bẩuhiểm hử con mặt ./, đéo jì cứ hỏi em Mít mãi thế @ BOM

   

  Địt mẹ không biết thì hỏi không giỏi thì học. Tôi hỏi bựa ngoại, Mít jả-nhời thì tôi cảm-ơn và hỏi tiếp. Đéo hỏi lão nên lão gato hả?

   

  Nhờ hỏi ra ối thông-tin mà chắc-chắn lão đéo biết đâu đồ ti-toe biết tuốt.

   

  Dư-vậy, ở Mẽo có bẩu-hiểm bắt-buộc 1 chiều tương-đương bẩu-hiểm chách-nhiệm dân-sự ở Lừa. Còn bẩu-hiểm >1 chiều là tự-nguyện tương-đương mua bẩu-hiểm thân vỏ, thủy kích, gương lược blô bla. Có cái khác là Lừa chỉ dựa vầu já-trị xe còn Mẽo dựa cả já-trị xe lẫn hồ-sơ tài-xế. Hiểu thế đúng hông nhể?

 19. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/06 - 10:39

  @Con Fa Âm Hộ:
  1/ Mua bảo hiểm 1 chiều đối mới fương tiện liu thông là bắt buộc, tương tự dư Trách Nhiệm Dân Gì Sự ở Lừa, dư cu biên là trính xác.
  2/ Mua bảo hiểm 1.5 / 2 chiều là tùy-chọn (ko bắt buộc), số tiền fải giả fụ thuộc vầu:
  – Giá trị con xế. Thường bên anh do chủ fương tiện tự khai, đương nhiên ko được chênh lệch quá nhiều. Một chiếc Aurion đời 2k8 mà kê khai tầm $100k+ thì có chó nó tin, fỏng ạ? Hơn nữa kê càng cao thì đóng fí càng cao chứ tốt đéo.
  – Record của chủ fương tiện. Căn cứ vầu số lần vi fạm khi liu thông. Nghĩa là vi fạm càng nhìu càng đóng nặng.
  Giả tỉ bằng Full có 12 điểm, lúc đi Rego/mua bảo hiểm mà bằng chỉ còn 6 điểm(do bị trừ cho mỗi lần vi fạm), thì chủ fương tiện fải đóng những $3,000, thay vì $1,900 nếu ko vi fạm gì sất.
  Hồ sơ vi fạm do cơ quan nầu đó quản lí (ko phải Phú Lít quản lí dư ở Lừa mình). Bên anh, NSW, là do RTA nắm. Khi Phú Lít tiến hành xác minh người lái/fương tiện nầu đó trên đường, bỏn chỉ cần 2 nốt nhạc qua hệ thống điện toán được trang bị sẵn.
  – Tuổi đời của chủ fương tiện. Thường dưới 25t sẽ đóng cao hơn một mức nầu đó(cao hơn ~5%).

  Đại khái thế.

 20. #20 by budifa on 2011/08/06 - 10:50

  Có zìn thấy chữ “fần-nhiều” đó hông con mồm âmhộ ngậm lịuđạn?@ BOM

   

  Hố hố khi còm đã đọc lại đoạn nổ đó của lão rồi, và dự lão sẽ bật đúng chỗ nài. Mình fục mình quá đi, hihi

   

  Nguyên-văn đoạn trích

   

  Thiếtkế của Anh fần-nhiều trông cổđiển & quýfái. Thiếtkế của Ý tinhtế & đỏmzáng. Thiếtkế của Đức khỏemạnh & hợplý. Còn thiếtkế của Nhật bìnhzân & tiệnzụng.

   

  Lão hỏi:

  Không nhẽ cứ mỗi câu tiếp theo (nói về xe Ý, Đức, Nhật..) Zì lại một lần nữa fải nhét chữ “fần-nhiều” cho vửa ý nhà cô đồ mặt ./?

   

  Hỏi đã là jả-nhời. Vì sâu?

   

  Khi đọc câu về “thiết-kế của Ý”, tôi nghĩ ngay tới Fiat, nên phẩy nhét từ “fần-nhiều” vầu. Khi đọc câu về “thiết-kế của Đức”, tôi thấy đúng thế, vậy đéo thể nhét từ “fần-nhiều” vầu nữa. Dưng ý lão thì là phẩy nhét từ tử vầu cả 4 câu.

   

  Viết một đoạn-văn mà làm người-đọc hiểu khác ý mình thì không phẩy là cách hành-văn của tinh-hoa. Đọc (nghe) cho mình, viết (nói) cho người, BOM ơi nhớ lấy câu nầy, khà khà

   

  (còn)

 21. #21 by budifa on 2011/08/06 - 10:51

  2- Tiếp-tục dạy lão BOM tập làm văn

   

  Lão sẽ bật: địt mẹ đéo ai lặp đi lặp lại từ “fần-nhiều” làm đoạn-văn đơn-điệu, bần-nông zất. Thế dưng từ “thiết-kế” vưỡn được dùng trong cả 4 câu đó.

   

  Ngoài-ra, nếu đủ khả-năng để-ý, lão sẽ thấy tôi dùng từ “nói-chung” hoặc “đa-fần”. Đó là cách để giảm độ đơn-điệu

   

  Dư trước-đây, tôi có thắc-mắc về chữ “tố” trong bài-thơ “Hồng diện đa dâm …” và được một bựa nầu-đó quên mẹ (sozi) chỉ-bẩu đó vưỡn là chữ “đa”. Có 2 chữ “đa” thôi mà các cụ Lừa phẩy biến 1 chữ thành “tố” để đỡ bị lặp, hehe cầu-kỳ phết.

   

  Dư-vậy, đoạn-văn đã trích nên viết dư sâu (từ “thiết-kế” khó tìm từ tương-đương đành bỏ qua)

   

  Thiếtkế của Anh fần-nhiều trông cổđiển & quýfái. Thiếtkế của Ý nói-chung tinhtế & đỏmzáng. Thiếtkế của Đức đa-số khỏemạnh & hợplý. Còn thiếtkế của Nhật hầu-hết bìnhzân & tiệnzụng.

   

  (còn)

 22. #22 by budifa on 2011/08/06 - 10:52

  3- Tiếp-tục dạy lão BOM tập làm văn

   

  Lão sẽ bật: địt mẹ viết đéo gì dài dư cái que-cời-lò của lão. Ờ dài thật, sửa mẹ cho nhanh

   

  Nói-chung thiếtkế của Anh trông cổđiển & quýfái, của Ý tinhtế & đỏmzáng, của Đức khỏemạnh & hợplý còn của Nhật bìnhzân & tiệnzụng.

   

  Hiểu chưa lão ngẫn tập-tọng thơ sến từ thời móc giun trong lỗ-đít?

   

  Địt mẹ dạy lão BOM mỏi tay quá. Ai cũng làm việc nhẹ-nhàng, jan-khổ biết dành phần ai, há há

   

  Đéo chịu học chả sâu, thời đéo nầu chả có học-sinh cá-biệt. Biết-đâu có ai-đó chịu nghe thì sâu thì sâu?

   

  Mà lôi Sư Thứ ra làm giề, đuổi tôi cũng đéo cút nhá, há há. Lúc đéo thích nữa thì sẽ cút đéo cần ra thông-cấu bấu-chí, khà khà

 23. #23 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/06 - 11:16

  Đây là ông bốn-bánh trong mơ của tôi, ổng hội đủ mọi tínhnăng (features) tôi khoái: sáu chỗ-ngồi (Lừa quen gọi là 7 chỗ do Lừa gầy-còm thiếu dinhdưỡng, đúng là giống hạđẳng!), thiếtkế cátính, kiểudáng mạnhmẽ mà vẫn rất tinhtế, lịchlãm và sangtrọng.

   

  Xin giớithiệu ông Acura (thuộc Honda) MDX. Tôi prefer thiếtkế (chủyếu là mặt trước) của phiênbản 2009 hơn là 2010.

  Acura 2009 Design…


  … Và Acura 2010 Version


 24. #24 by Sành on 2011/08/06 - 11:17

  @Fa

  Anh bát quả tang cu Fa tin tin vừa thi trượt cao đẳng sư phạm.
  Với già hói như TT mà lôi văn ra giảng thì hắn chả nhảy bổ lên chưởi mới là lạ chứ. Hờ hờ!
 25. #25 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/06 - 11:30

  Nhẽ nào những Khoai-Tây bạn đội lên đầu không biết gì sất. Bên USA và bên đây mùa hè giai gái tung tăng đi làm bằng xe đạp đấy. Vừa khỏe người vừa “green”. Còn Châu Âu thì khỏi nói. Amsterdam xe đạp nhan nhản mưa gió cũng kệ. Bên Seattle xe bus còn có chỗ để xe đạp nhá. Bên chỗ “mỗ” cũng bắt đầu…(@Trungduong)


  Anh Trùng Dương.

  Bọn Khoai Tây Thượng Đẳng các anh (tôi dễ-tính, tạm xem anh là Khoai Tây cũng!), có thể cởi truồng đi bộ trên đường, đội bao tải rách lên người đi dự Oscar, vẫn chẳng những không bị xem là thầnkinh, mà có khi lại trởthành kẻ tạo mốt (trendsetter).

  Vài năm trước, Angelina Jolie cùng Brad Pitt có sang Lừa, xe máy cưỡi vivu vivu, chân xỏ dép lào, nhiều đứa ngu đã toetoe mõm “Đấy! Thấy chưa? Đến Hollywood celebrities còn đi dép lào, vậy tại sao cứ chửi thóiquen mọirợ đó ở Lừa?”

  Tôi trảlời, Da Trắng Thượng Đẳng có thể làm mọi thứ họ muốn, kể cả những món mọirợ, vì đó là quyền của họ. Nhưng Lừa hạđẳng thì không, Lừa phải biết trântrọng và chămchút cho hìnhthức bềngoài, học cách tiếpthu lễnghĩa kể cả khi phúquý chưa sinh, chỉ có thể mới mau chóng thành người được.

  Nói ngắngọn, Tây có thể đi dép lào, còn Lừa thì cấmchỉ.

  Ở Lừa, ngồi bốn-bánh còn là biệnpháp hĩuhiệu để bảovệ tínhmạng. Chống lại những cơn nắng làm mù mắt vỡ sọ, hay những trận mưa chóchết làm người ướt-đẫm hôi-thối chết-nhục-chết-nhã. Ở Lừa, nếu ngồi xe-máy, tuổithọ mặcđịnh giảm ít nhất 20 năm.

  Anh Trùng Dương, anh đã hiểu ra chưa?  
 26. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/06 - 11:32

 27. #27 by budifa on 2011/08/06 - 11:38

  @ Sành

   

  Lão BOM ngồi ở Lừa dạy được chiện xe-cộ Mẽo cho bựa Mẽo thì tôi sợ đéo gì hông dạy văn cho lão, há há

 28. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/06 - 11:40

  Tại sao tôi “chỉ” mơ một Acura MDX, thay vì Porsch Canyenne? Trongkhi rõràng con Porsch, chỉ thoạt nhìn, đã là một tầng-trời khác hẳn?


  Trả lời: có vẻ như Porsch chỉ chở được tốiđa 5 Lừa, thay vì 7, và tôi không khoái điều đó lắm. Nếu chỉ có bốn-chỗ, tôi vẫn prefer kiểudáng sedan cổđiển hơn, và chiếc sedan bốn-chỗ này sẽ phải là xe Đức. 

  Tôi lại không thích thiếtkế của cả Mercedes lẫn BMW lẫn Audi (Audi rất thiếu cá tính và góc cạnh, Trung Tướng đã nhận xét đúng), mà tôi đặcbiệt bị Volkswagen thu hút.

  Tôi ưngý con Volkswagen Passat CC rất, chỉ vì cách thiếtkế môngđít và đèn sau của nó, chứ không hẳn vì đèn trước cùng lưới tản nhiệt (trông hơi già và lỗithời).
  Chắcchắn sau này tôi sẽ có at least two cars at home: một bảy-chỗ, một bốn-chỗ.
 29. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/06 - 11:45

  Tôi bốt lại ảnh đèn sau của ông Passat CC:

 30. #30 by dắtdéo on 2011/08/06 - 12:22

  Đệt cụ, lúc trưa anh đang ỉa zở lậy phẩy chậy tung cức, mấy con nầu vầu lải nhải zìm hàng anh thế?

   

  Hum qua đến zờ anh đang bàn đến zòng se phổ thông tức là dòng xe compact/mid-size mà bần nông Mẽo hay cưỡi đi làm/đi chợ hàng ngày í. Chớ chưa nói nhiều đến zòng thể thao hay truck/pickup. Tí nữa anh nổ kỹ cho mà nghe, cứ ngồi thày lay anh ghét.

   

  Dù má cứ cãi nhâu như mổ bò, anh gúc tạm số liệu đây mấy con lợn lòi zom vầu sem song nổ tiếp nè


 31. #31 by dắtdéo on 2011/08/06 - 12:23

 32. #32 by dắtdéo on 2011/08/06 - 12:26

  Để theo zõi thị phần zòng xe mid-size thì trương mắt nhìn đây nhế. Đù má bon Toyota và Honda hai năm gần đây bị mấy vụ nên tụt thê thảm nhưng vưỡn đang dẫn đầu. Còn như thời 2k7 trở về trước thì đéo phẩy bàn rồi.

 33. #33 by dắtdéo on 2011/08/06 - 12:32

  @Fa Lựu Đạn: chiện bảo hiểm ở Mẽo cu Tơn ca sỹ nổ vầy là đại khái rồi đới. Chỉ tại cỏn viết văn zở quá nghe cứ lúng búng như anh đánh rắm. Cu Tế thần quynh cũng nổ thêm rồi đới. Để khi nầu anh tiện anh biên tỉ mẩn từng phần kèm theo nguyên nhân/lý ro các điều kiện khi mua bẩu hiểm nữa. Chừ phẩy tranh thủ mấy phút trốn vện zạy zỗ mấy thằng đệ đã hehe

  A, hum qua anh nhầm đới bọn Tầu mua Hummer chứ không phẩy Tata nhế

 34. #34 by dắtdéo on 2011/08/06 - 12:33

 35. #35 by dắtdéo on 2011/08/06 - 12:41

  @Bác Zương bạn Khuyến Nguyễn:

  Hehe bác đi vùng nầu mà bẩu rân Mẽo phần đông đi Pickup đới? Đúng là vùng miền nam, trung của Mẽo bần nông rất hay đi pickup/truck. Còn các vùng khác thì không thế nhế. Và hiển nhiên những con bần nông mà có tâm lý thích pickup thì trong máu bỏn đã có tư tưởng đồ Mẽo số 1 thế zới zoài.

   

  Thị trường Pickup thì các hang xe ngoại nhật kể cả Đực/Nhựt/Hàn đều bỏ ngỏ, chỉ chơi chơi tí gọi là thoai. Hay hang Ford và GM/Chevy chiếm lĩnh tuyệt đối phân khúc nầy. Nhìn vầu đây thì rõ:


 36. #36 by Orizin on 2011/08/06 - 13:17

  Có fải Vàng Son không hử em?@Zì
  Vừa là vàng son vừa là sắt son Zì ợ. Sắt son là vì vẫn theo dõi quán từ ngày Zì bỏ x-cà sang mở quán cho đến nay. Kể đã ba niên có lẻ. Vừa đổi nick mới để khỏi mấy bần nông ở cơ quan em nó xì xào bảo em là suốt ngày vào các trang tục tĩu phản động. Cực ít còm nhưng hễ còm phát nào là Zì Thúi lại rì-còm ngay (cái này không phải ai cũng vinh hạnh à nha) cứ sướng sướng là hi hi. Đang bận con nhỏ nhưng nghiện mịa nó quán mất rồi. Ngày nào cũng phải nghía quán tý. Nếu không vào đọc là người cứ y như lên cơn vật thuốc ý. Định cai mấy lần mà không được Zì ạ. Thế mới thấy thương mấy thằng nghiện quá he he

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:41

   Ui nghe iêu chưa nài hehe bọn Simacai. Nghiện thì có jì hại mà fải cai hử em?

 37. #38 by Orizin on 2011/08/06 - 13:24

  Có chứ, thằng nầu zẫm chân lên bệ-xí Zì chặt mẹ kèn.@TT
  Thế còn thớt thì sao hả Zì? Em nghĩ đa số là thớt giẫm giầy lên chứ kèn mà ngồi lên kiểu đấy thì đái mịa nó ra sàn à?? Eo ơi nghĩ đến cảnh thớt bị Zì hành quyết mà sởn hết gai ốc. Kinh!

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:41

   Thớt thì bắt hết mang về cho Zì zuyệt tha ai fạt ai hehe.

 38. #40 by Orizin on 2011/08/06 - 14:24

  biết đâu đấy trong 5 đến 10 năm nữa thằng Tầu nó tèo. Hé hé, địt mẹ sướng sướng, Tầu bỗng chốc chia 5 xẻ 7. Mãnh lực của con thú bị thương đã suy yếu, Lừa có thể nhân cơ đấy mà thoát ra, hehe. Thoát đi đâu, thì địt con mẹ anh đéo biết, anh đéo có mả lãnh tụ, tùy vận số Lừa.@Dũng Hói

  Cuộc bànjao cơchế của Tầu sẽ ziễn ra rất chóngvánh và êmái. Theo Zì, cũng sẽ có một Cô Chốp Tầu hehe làm trungjan cho cuộc chiểnjao ý. Cô nài có thể jàhói, cũng có thể không.@Zì Thối
  Nghe 2 thần nổ “uy tín ” nhất bựa quán phán chênh lệch thời gian quá xa thế này. Ông Hói dự đoán 5-10 năm còn ông Bom lại tính bằng tháng. Tin ông nào bây giừ???

 39. #41 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 14:41

  anh thách cả quán bựa này thằng nào chỉ đi 1 số mà lê cái xe trên đường được đấy

  @ con cẩu CÚ ĐÊM
  địt mẹ cô thời anh lái con u oát bị rụng cần số , anh lấy búa đục đục mẹ vầu số 3 và lái từ hà đông về Tây hồ, có cái đéo gì mà ko lái 1 số đc địt mẹ cô cẩu cú

 40. #42 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 15:38

  Chi bộ đểu hãy nín dắm mà lặng ngắm cô citroen C4 của anh , địt mẹ các cô chỉ nổ xe đắt là tài,

  001-6.jpg

 41. #43 by Ba Bựa on 2011/08/06 - 15:49

  ehe thế thì thuế má của lừa đánh kiểu ./ zì? @Déo

  Thì vưỡn dư thế này thôi

  Vướn đề là giá tính thuế là nhiêu. Anh đéo biết chính xác Bim-328i giá tính thuế là nhiêu dưng co thử xem mấy con lày ra so sánh xem.

  Chích:

  Theo đó, từ 1/6, dòng xe Acura MDX loại 7 chỗ ngồi do Canada sản xuất năm 2010 dung tích xi-lanh 3,664 lít có giá 38.000 USD. Xe Acura MDX Tech có giá 39.500 đồng. Cùng nhãn hiệu và năm sản xuất, xe Acura ZDX Tech và ZDX ADVANCE loại 5 chỗ ngồi dung tích 3,7 lít, giá lần lượt là 42.000 USD và 47.000 USD một chiếc.

  Tương tự, một số dòng xe khác hiệu Audi như Q7 Quattro dung tích 3,0 lít, đời 2010 do Đức sản xuất giá 45.800 USD. Audi A8L FSI, dung tích 4,2 lít, giá 72.000 USD. Hai dòng khác có giá tính thuế tăng lên vài trăm USD tới cả nghìn USD so với trước gồm Audi Q7 PRESTIGE SLINE dung tích 3,6 lít, giá mới áp dụng 48.000 USD và loại có dung tích xi-lanh giá 50.000 USD.

  http://oxvn.vn/2011/05/25/oto-nhap-khau-co-gia-tinh-thue-moi/

 42. #44 by trungduong on 2011/08/06 - 18:43

  Ở Lừa, ngồi bốn-bánh còn là biệnpháp hĩuhiệu để bảovệ tínhmạng. @ Chói Lói

  Tại sao cứ ngồi 4 bánh mới bảo vệ tính mạng? Chỉ vì những người trên con đường không thể “mất một tí” để cùng nhau tiến. Ngồi 4 bánh để tiến lên? Làm gì có khi tâm mình không, trí mình bỏ ngỏ xem người khác như “rác” . Nhân nói vợ chồng Brangelina thì một người như cô ấy có tiền có tiếng vẫn làm việc không công cho Cao Ủy Tỵ Nạn. Đi vào những trại tít mù chỗ nào, nắng nôi. Đừng bảo vì danh nhá vì danh đã có.

  Bất cứ nơi nào cũng có tai nạn giao thông. Bất cứ nơi nào cũng muốn giảm việc này. Chỉ khi nào mình tự tôn trọng (không phải tự kiêu) để có thể tôn trọng người khác, để không xem mạng người rẻ như bèo, và không cứ mở miệng là ra rả chửi, bất cứ ai, bất cứ việc gì thì mới khá. Chứ bên VN thời nay bát nháo, ngay trong bảo hiểm thì rõ, mạng người thua giá cái xe. Muốn tiến bộ mà ai cũng cứ “Kệ mẹ mày” với người khác thì phải làm sao đây ?

 43. #45 by trungduong on 2011/08/06 - 18:58

  bần nông rất hay đi pickup/truck @dắtdéo

  Bên mạn đông của America cho đến Florida vậy nhẽ nhiều bần nông nhở. Ngỡ chỗ khác nhiều nên ghen thôi. Ghé qua miền Nam thì Lousiana, Texas, Georgia cũng nhiều xe SUV cỡ lớn với pickups đủ loại hơn compact/mid-size đấy. Còn Kentucky/Dakota chă/ng hạn thì càng ít. Năm 2008 giá xăng lên cao sau đó xe mới loại lớn giảm. Nhưng 2010/2011 lại bắt đầu big-size.

  Hoàn toàn đồng ý là compact/mid-size xe USA làm ít trên thị trường. Vì làm xe lớn bán vẫn chạy hơn nhiều và lời bộn. “Hình như” loại pickups được subsidies trong phần “Farm Subsidies Bill” từ năm 1948 thì phải. Lúc trước 80 thì rất ít. Chỉ từ năm 90 trở đi mới nhiều. Có lẽ vì giá xăng quá rẻ, cứ dưới 4$/Gal thì lo gì? Vậy mới ra luật mới cho Fuel Efficiency cho đến 2025. Và vẫn nhắm vào phần tiêu thụ của “monster trucks”

 44. #46 by Cocacola on 2011/08/06 - 19:17

  Hôm trước Trạn Khắm có hỏi sao anh điếu mua xe, lúc ý anh lười gúc cái biểu thuế uýnh lên xe hơi nên thôi, không trả lời. 


  Bữa nay sẵn cô nầu quẳng cái biểu thuế xe lên, anh sẵn trả lời luôn: Mịa nhìn cái biểu thuế 300% ý tức nghẹn họng, nghĩa là anh mà bỏ xiền ra mua cho anh 1 chiếc xe thì phải mua luôn cho B 2 chiếc!

  Địt mịa, anh ghét B đéo chịu nủi nên thà anh cưỡi xe đạp điện, trùm áo mưa chứ nhất quyết đéo chịu bỏ xiền ra mua xe cho B phè phỡn!

  Nhớ hồi năm 199X, cũng do chính sách củ buồi của B mà một chiếc Cub 78 hay Cánh én bãi rác (nghĩa địa) có giá 1,3 cây vàng 95% (khoảng 48 triệu Cụ hiện nay).

  Địa mẹ, bây giờ nghe nói bỏ 48 triệu Cụ mua một chiếc xe 2 bánh bãi rác, có tin nổi hay không, thằng nào mà mua thì có giống tâm thần không?

  Địt mịa, thế mà thời ấy Lừa phải cắn răng mua đấy, cắn răng để làm bọn tâm thần vì một chính sách củ buồi của bọn tâm thần đấy!

  Thế nên giờ anh nhất quyết không gia nhập hội tâm thần, bỏ tiền mồ hôi xương máu của mình để mua một chiếc xe hơi đắt lè lưỡi!
 45. #47 by nhất on 2011/08/06 - 19:26

  Lủ mé con C4 của Bín có dáng rất scien -fiction, phong cách thiết kế đặc trưng  của xe Pháp. Xe Pháp có động cơ khá tốt, nhưng vỏ đồng lại kém. Mới dùng đã lỏng lẻo mà lại mau gỉ sét.
  Nhìn cái hồ Bín chụp bên Anh, anh lại nhớ xem 1 cái phim tài liệu quay ở bển. Bọn thanh niên ra mấy cái đầm gần nhà lội xuống, đứng 1 ty là có cá bơi tới chân, chúng dùng tay không bắt được con cá to cỡ vài ký, bắt xong ngắm nghía 1 tý rồi  thả trở lại. Lủ mé đúng là sướng như thời Nghêu Thuấn như Lừa hằng mơ ước.
  Bên anh bọn làn bà còn hay rủ nhau đi bắt sò huyết , nghêu ngoài biển. Ngon và nhiều vô kể, chỉ có Lừa đến bắt hehe. Để anh tìm photos up lên cho chi bộ coi.

 46. #48 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 20:21

  He he Nhất dâm nói đúng về cái hồ, anh lúc nào thèm ăn ngao thì lại uýnh xe ra đó, đi cái ủng vào, nhặt 1 túi ngao về diệu, ngao nằm đầy ra, chịu khó lội ra xa thì đc ngao to

 47. #49 by voong ngau pin on 2011/08/06 - 20:32

  Nhất dâm sai về cái xe hay gỉ sét và lỏng lẻo
  anh đi con nài 4 năm rồi mà đéo có chỗ nào gỉ sét cả mặc dù mùa đông anh thường xuyên phải chạy trên lớp muối với băng lép nhép,  và ông xe c4 nài  đéo lỏng lẻo cái gì hết, thúc lên 85 m/ h mới thấy cái xe vững vàng hơn bao giờ hết ,,, hay tại anh lái tuyền u oát mới cả niva mới cả Hải âu ở Lừa  nên mất mẹ cảm giác??

 48. #50 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/06 - 22:41

  Dưới kia có con nầu vửa phátbẩu chỉ bầnnông mới lái Pick-up Truck đấy. Thế tinhhoa dư mầy mới được ngồi Honda Pilot đấy phỏng hốhố… Địtmẹ mầy thử mang con Pilot quèn của mầy ra đứng cạnh con F 250 tươngtự con hàngxóm em Mít đấy xem nhà ta chọn con nầu hả hả…

  Thế ra Nhựt Bửn trước giờ bỏ ngỏ thịchường Pick-ups đấy, thôngthạo nhỉ lunglinh nhỉ hốhố. Địtbẹ thế mấy con truck của Toyota mớicả Nissan xưa giờ là cái mẹ gì đấy. Rùi khi thịchường Truck boom ầm ầm, dững hãng khác trong đó có Honda của mầy cũng nhẩy vầu ăn có mới quả Ridgeline gì gì đấy, có chọi lại nủi mới bọn kia không hả hả đồ con Lừa…

  Địtmẹ giọngđiệu sặc mùi phảnđộng quận Cam, nửa quê nửa tỉnh dốtnát có mẹ chấngchỉ. Mảbố quân F.O.B, nổ mà cũng đéo nên thân thì úp mẹ mo vầu đít bò cho ló được việc…

 49. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:40

  Zì đơi Zì đơi đì mé bọn mặt ./ trốn mẹ đâu hết gùi?

 50. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 23:43

  Con Bín Mặt ./ hóa ra ở Anh chứ hông fải ở Đức Lợn à?

  Đéo jì ở Anh mà chạy con xe cứ như tay-lái thuận nhở?