Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by trungduong on 2011/08/05 - 22:17

  @ dắtdéo

  1) Compact car: Civic/Corolla
  2) Mid-size: Accord/Camry

  Cũng như trong bất cứ thứ gì, mình thích thì chuộng, không thì cho nó lọt sổ nhá. Xe Nhật thì tốt được nhờ máy như Toyota nhưng design lại quá thường. Vài năm gần đây design của Honda đã chuyển sang California rồi. Nhưng…năm 2012 thì Consumer Reports cho Civic out đấy, hình như vì cheapo hơn trước và những loại xe cùng cỡ.

  Xe Mỹ bị vấn đề máy lớn, hao xăng. Nhưng nhằm gì tại USA khi xe rẻ mà xăng lại là thứ rẻ có khi hơn cả nước uống vào chai. Bên ấy thích loại SUV cỡ lớn hoặc pick-ups rất thường. Chạy êm và hauling capacity thì rất ổn. Honda Pilot chỉ là con muỗi. Ông anh rể ở bên ấy chơi Lincoln Navigator thêm cái Ford F-250 chở hàng. Ông ấy chê xe Nhật “yếu“.

  Chưa đọc bài của năm 2012, đây là bài của 2011. Khi mua xe mới hoặc cũ tại Bắc Mỹ nhìn vào Consummer Reports  cho an tâm rồi nhắm túi tiền.

 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/05 - 22:32

  Cỡi con đấy đẳngcấp hơn hẳn các thểloại Air Blade hay Lead..(@Trung Tướng)


  Tôi nghĩ rằng, nếu là xe hai-bánh, thì ngoạitrừ Piaggio Vespa (LX), Honda Cub Lambretta và Harley Davidson (con này hầu như không có tại Lừa do 1) Expensive 2) Lừa không đủ sức khỏe và trí khôn để cỡi), những ông xe hai-bánh mà thầnthái và kiểudáng đã thành huyềnthoại của côngnghiệp cơgiới, thì kháiniệm “đẳng cấp” không-thể ápdụng cho bấtcứ mác xe hai-bánh chóchết nào khác.

  Tôi cămthù xe-máy. Cưỡi xe-máy không chống được mưa, nắng. Cưỡi xe-máy vẫn chết tốt khi bị xe-máy khác đâm vào.


 3. #3 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/05 - 22:39

  Địtmẹ các con giời, xê ra Dượng vầu chưởi bỏmẹ các cô phát hehe…

  Thằng nầu vửa mở mồm bẩu Dượng pro Mẽo xế Mẽo gì gì giờ tay lên coi, tát phát lật mẹ mặt giờ. Cái Dượng vửa chưởi các cô hômqua là địtbẹ mang Camaro/Mustang, dòng xe rẻ xiền đi sosính mấy lị Jag/ Royce đấy… Khác đéo bẩu Dượng ngang hàng mới con Nhứt Cư vửa ăn chuối vửa đóng bĩm hốhố…

  Các cô đéo thấy sự sosính í ló khậpkhiễng, Dượng thôngcảm được, là bởi các cô phần nhớn có giờ được nom thấy hoặc sờ được các con xe í đâu mà biết cái sự khácbiệt ló dư lào. Dưng cơmà lũmóa các cô, đéo phẩy Mẽo ló ko biết cách mần xe xịn, tấtcả chỉ vì giáthành thôi biết chửa.

  Vì sao? Vì ngoài chấtlượng kém, thì nộithất của bỏn cực rẻ-xiền, chả khác đéo jì xe Tầu. @Bựa

  Đúng, Dượng côngnhựn. Dưng sưbố mụ, xem lại giá xiền đi rùi hẵng nổ. Có đâu kiểu ănmày lại đòi xôi gấc là lào. Địtbẹ, Đức nhợn thiếtkế xe miễn chê Dượng biết, dưng mảbố thằng nầu mang Audi/Bim/Mẹc ra so mới Escape mớicả vươnvươn nhá… Ngu vửavửa thôi chứ, con Escape giáthành nhiêu mà đòi chọi mới mấy con xế Đức hảhả…

  Còn lữa lủmóa….

 4. #4 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/05 - 22:42

  Tiếp…………..

  Còn con Escalade thì đeomẹ Dượng phán dư lày, over-rated, nhá… Chỉ dững đứa ngu đéo biết khặc gì về xe dưng lại hám danh mới bỏ xiền ra mua, tật nài Lừa ối đứa dính hehe. Địtmẹ thằng Lừa bạn mụ Dì trước mua con đấy chẳng qua mám cái tiếng chơi hàng khủng mới đâm đầu vầu đấy chứ đéo. Ngay cả Mẽo xịn, cũng chả mấy đứa chơi dòng nầy, vì sâu thì địtmẹ các cô cũng đã biết rùi đấy, dư koặc.

  Cái Dượng hômqua mún các cô tìm-hiểu nơi Caddilac/Lincoln là ở dững con Luxury/sport Sedans của bỏn í. Địtbẹ khoan bàn đến chấtlượng, dưng tiênsưbố các cô, mún sosánh mới Mẹc mới Bim thì phẩy mang dững con đấy ra cho ló quânbình. Cái đéo gì chỉ tuyền thấy xe loại xi-que thiếtkế ở Lừa cho Lừa rùi uýnh mẹ ló cái giáchị đồng hạng đến heo nái nghe qua cũng phải rống thế là đéo được đéo được…

  Hẵng koàn hehe…

 5. #5 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/05 - 22:43

  Tiếp và hết…

  Còn dững loại xe chế ở Mẽo cho Mẽo thì sâu… Cái nầy Dượng thật hehe, phần nhớn cũng chỉ dư puồi, ngoạichừ một cơsố loại hơi bị khủng, dư mấy con Dượng đương sởhĩu chảhạn hĩahĩa… Đặcđiểm của xe Mẽo nhẽ các cô đéo đểý mấy, đấy là Cơ Bắp… Địtmẹ gu Mẽo mọi (trong đấy có Dượng nhà các cô đây hẽhẽ) ló thích thế, bìnhthường đi con xế tụctặc tí chả sâu đéo, dưng lúc nhởnnhơ thanhnhàn thì địtbẹ phẩy lôi con Cơ Bắp ra mà chễmchệ, đéo cần biết sáng mai ra cây xăng kéo cong mẹ thẻ tínrụng hụhụ…

  Nói chung, các cô nếu chưa từng có cái cảmgiác dừngdú chân đạp ga mà cả thân người dư ép chặt mẹ vầu ghế ngồi dư nầu thì các cô đéo thể nầu hiểu được Mẽo ló nghĩ gì. Không nên sosánh khậpkhiễng giữa xe nầy mới xe kia rùi quyđịnh theo lối bầnnông í. Mỗi xe mỗi kiểu có hay có dở, chứ cứ đổ đồng hết lượt thế thì Thiên Đàng cũng dư Giẫy Chết hay sâu hốhố.

  Địtmẹ các cô, giả dép Dượng còn ngược câu cơm nầu.

 6. #6 by dắtdéo on 2011/08/05 - 22:47

  @Ba Bựa: hehe thế thì thuế má của lừa đánh kiểu ./ zì? Link của cô đéo view được từ IP mẽo thì phẩy, anh đéo sem được. Bên nầy một con 328i (3.0) bản cơ bản đã khoảng 35K roài. Mà anh nghe nói lừa đánh thuế tổng cộng trên 200% mờ. Cu Zải thích cho sang củ sọ anh phát hehe.


  @Bác Dương bạn Khuyến Nguyễn: Hehe dù muốn dù không thì xe nhật vưỡn được đại đa số quần chúng Mẽo ưa dùng bác ợ. Hehe anh đồng ý với Bác là bọn Toyota design rất đơn điệu, đặc biệt là nội thất. Như con Camry 2011 nầy, ban US có quả bảng táp-lô phía trước rất bựa, nhìn đã đểu đểu nhạt nhẽo mà màu mè như đồ chơi trẻ con. Dưng bọn Honda mấy năm gần đây làm con Accord mới Civic có interior khá lên nhiều. Exterior của bỏn nhìn cũng xì-bo hơn Camry, nhìn bầu bầu nặng nề bỏ cụ.  Hehe dưng đù má se Mẽo nghe fancy vầy thoai, vào ngồi lái như Hạch. Anh cũng đã lái đủ loại xe Mẽo đời mới roài, anh chưa ưa con nầu cả. Nội thất xe Mẽo nhìn vầu có vẻ fancy hơn vì lắm tính năng nhưng điếu thân thiện người zùng. Vật liệu nội thất thì rởm vô đối. Độ bền xe Mẽo vs. xe nhật thì hông phẩy bàn nữa nhể.

 7. #7 by dắtdéo on 2011/08/05 - 22:56

  @Zì Lồn: hehe hóa ra Zì lồn có sở thích rống anh nhể. Dưng anh chỉ thích Acura đời 2008 trở về trước (con TL nhìn rất xì bo). Dưng anh rất ghét mấy con đời 2010 về sâu, sau khi bỏn đổi mặt nạ nhìn như ./. Dòng SUV của bỏn như con MDX/RDX tuy phân cấp cùng dòng Q5/Q7 của Audi nhưng thua một bậc. Nhìn con RDX hãm đéo chịu. Đệ anh vừa tậu con TL 2011, địt mẹ vầu ngồi trỏng như bòi, bỏn thiết kế cho đuôi xe ghếch lên quá làm tầm nhìn phía sau cực hẹp.

   

  Còn vụ Audi thì thì zì lồn lạc hậu mẹ rồi. Audi từ 2009 tới nay đã thay đổi phong cách thiết kế, đẹp vãi đái. Con A4 đời 2011 mà không cá tính à? Địt mẹ cụm đèn pha và lưới tản nhiệt của con đấy anh cho đẹp nhất trong 3 con Mec-C. Bi-2, A4.

 8. #8 by dắtdéo on 2011/08/05 - 22:59

  Hehe ngược lại mới Audi, con Bi-3 ngày sưa rất manly dưng sang đời 2009(thì phải?) bỏn design lại, nhìn gái và yểu đéo thể tả được. Bọn bị chửi như tát nước ở Mẽo khi mẫu nầy ra đời và sang đời 2010,2011 bỏn phẩy sửa lại nắp Ca-pô cho manly hơn nhưng anh nhìn vẫn phò. Chưa kể Bi-3 bản standard nộ thất za cự zỏm. Muốn có premium leather phẩy thẩy vô đó mấy K nữa.

   

  Thị phần của Audi trên thị trường mẽo mấy năm gần đây tăng vùn vụt vùn vụt. Con Mec-C đời mới sau nầy nhìn cũng khá hơn nhiều. Ngày xưa nhìn zà quá. Bi-3 trên thị trường mẽo mấy năm gần đây mất khá nhiều thị phần vầu A4 và Mec-C.

 9. #9 by trungduong on 2011/08/05 - 23:01

  Cưỡi xe-máy không chống được mưa, nắng. @Đỉnh Cao Chói Lói

  Nhẽ nào những Khoai-Tây bạn đội lên đầu không biết gì sất. Bên USA và bên đây mùa hè giai gái tung tăng đi làm bằng xe đạp đấy. Vừa khỏe người vừa “green”. Còn Châu Âu thì khỏi nói. Amsterdam xe đạp nhan nhản mưa gió cũng kệ. Bên Seattle xe bus còn có chỗ để xe đạp nhá. Bên chỗ “mỗ” cũng bắt đầu.

  Cảnh sát chơi xe đạp luôn, sắp rồi cả mùa đông những ngày 20 độ dưới 0. Vòng quang trung tâm thành phố cho mạu

  Xe của “mỗ” để đi từ điểm A đến B tiện, lợi và an toàn. Xa thì ô-tô, gần (10km giở lại) thì xe đạp hoặc hai chân. Bọn Newyorkers cũng thế.

  Còn phần an toàn thì phải trông lại mọi người cùng cộng tác. Chứ có xe tăng đụng xe tăng cũng đi đời.

  Recycle “mỗ” của Mr. Trần, có tính bản quyền không?

 10. #10 by tieuthithi on 2011/08/05 - 23:02

  Cỡi con đấy đẳngcấp hơn hẳn các thểloại Air Blade hay Lead..(@Trung Tướng)@Lói 

  Câu nầy là Zì Móm nói về cái xe đạp điện mà chị đang có ý định mua , chú ko phải là xe máy 
 11. #11 by trungduong on 2011/08/05 - 23:21

  xe nhật vưỡn được đại đa số quần chúng Mẽo ưa dùng bác ợ @ dắtdéo

  Chẳng biết được, vì qua đến bên ấy thấy nhiều pick-ups với SUV hơn xe nhỏ (compact) và trung (mid-size sedan). Tất nhiên xe cỡ ấy thì xe USA là nhiều. Theo thống kê thì bên đấy, năm 2011 xe Ford pick-ups (F-150/F-250) là loại được bán nhiều nhất trong các xe.

  Bên này chuộng xe nhỏ hơn vì không có 4$/gallon xăng nên xe Nhật nhiều. Xe Huyndai/Kia đang lên. Nhưng đám trẻ mua Mazda-3 hoặc Volkswagen GTi nhiều. Civic thì out of date. Nhưng bao giờ cũng là do sở thích. Xe tớ thích là xe đạp hoặc scooter nhỏ. Phần đông dùng chạy loanh quanh trong tuần.

 12. #12 by Cú đêm on 2011/08/05 - 23:24

  Đệt mệ, nghe con dì cổ nhuế nổ choang choác về xe làm anh ngứa con mẹ nó cựa chợt nhớ hôm trước con dì cổ nhuế thẽ thọt với em Thi còi là “bắt được em Thi toàn đi xe 1 số với cả bọ taxi toàn đi 1 số (số 4 or 5) cho nó tiết kiệm xăng”. Địt mệ, nói câu này là anh biết Dì đéo biết cặc gì về xe, anh thách cả quán bựa này thằng nào chỉ đi 1 số mà lê cái xe trên đường được đấy, chấp đưa cả con land số sàn 4500 ra đây nhé, địt mệ, đéo biết thì ngồi im mẹ đi. Đoạn này để mấy bựa đi số sàn vả vầu alo Dì nhé bằng không mai anh tha con jolie đến cho Dì cổ nhuế thử (vì anh chỉ có con này số sàn thôi).

  Thứ nữa là đi xe số tự động mà đéo biết làm thế nầu rút chìa khóa khi ở “N” được thì chắc là Dì cổ nhuế chỉ nghe nói chứ chưa biết nó thế éo nầu, mịa, anh thường xuyên phải oánh xe thẳng, khóa xe rồi đẩy vào chỗ đỗ mà không rút được chìa với để số “N” thì địt mịa, mai ra còn chỗ không à, muốn biết anh làm thế nầu đêm mai đợi anh bú say rồi đến đường Trần Khát Chân, nơi bãi gửi xe dài miên man phía bên số lẻ anh biểu diễn cho mà xem (địt mẹ, ở đây về muộn thì thường xuyên phải đẩy vào vì nó chỉ còn để 2 bên mỗi bên khoàn 25 cm thôi, nếu không đỗ lên đầu thằng khác cũng phải để “N” để cúng nó ủn nhá)

  Thấy Dì cổ nhuế nổ về xe anh chợt nhớ hôm trước nhưng giờ có thời gian mới vả vầu mồm gì phát, địt mẹ, nổ cái gì mình biết thôi chứ cái gì cũng choang choác là sâu.

  À quên, lâu quá không vầu chào toàn thể chi bựa phát cho thơm mõm, thỉnh thoảng nghía vầu xem chi bộ đổ cứt vầu mõm nhau tao nhã đéo chịu.

 13. #13 by nhất on 2011/08/05 - 23:37

  Đèo mẹ Sỹ già chuyên đi xe Căng Hải cứ  tưởng dí ga lép ngực là kinh hả. Xe của gấu anh Mercedes A class E 1,7D cũng dí ga lép ngực vô tư,nhá – cần đéo gì phải category cao hơn.

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 23:39

  Con Đêm kia ở đéo đâu vầu nổ choàngchoạc choàngchoạc thế? Zì thúc cho fát ựa mẹ cơm chưa tiêu khỏi loa jờ.

  Bãi Trần Khác Chân nhà cô Zì lạ đéo jì mà fải khoe.

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 23:41

  @Em Thi Còi

  Ở Lạng Sơn cũng có xe điện, zưng nhớ mua ở cửa-hàng nhớn có bẩuhành nhế em nhế.

  Có loại của Tầu cũng đẹp fết đấy, chỉ hơi đắt tí.

 16. #16 by Mit on 2011/08/05 - 23:41

  dưng đến 10% giá-trị xe hông?@ cô Fà

  Bảo hiểm xe được tính trên cái liability package (số tiền mà bọn bảo hiểm sẽ đền nếu có tai nạn xảy) mà cô muốn mua thôi, chứ không phải là giá trị của chiếc xe. 

  Nhà Mít 3 xế, 1 compact + 1 midsize + 1 van, đóng quãng 2,200 Tơn/năm.  Hình dư liability package là quãng 50,000 Tơn maximum.  (Cái nài Mít không rành lắm vì đây là job của Mít Chồng….)

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 23:47

  Địt mẹ con Sỹ Jà nhẩy bổ vầu làm liền mấy cồng liênthiên Zì chả hiểu mẹ cô nói jì.

  Đì mé nhà cô chứ Zì so Chrysler 300 mới Bim-3 Mẹc-C là đúng mẹ rùi còn thankhóc cái buồi jì?

  Còn Mustang, Camaro nhà cô thì so mới cái đéo jì nhở bi-jờ hehe? Đơnjản là mấy con cỏn chả jống ai. Máy thì bự như Aston Martin, mà yếu lẩybẩy như Daewoo Matiz hehe (Zì đã thử con Mustang máy V8 5.5 lít rùi, tăng-tốc 0-100km hết gần 1 fút). Đồđạc thì rẻ-xiền vôđối.

  Ngay cả bọn xe Mẽo có tiếng là sangtrọng như Lincoln Continental, cũng trông như buồi. Ngoài vẻ cứng-queo ra thì đéo có jì để nói.

 18. #18 by Bố on 2011/08/05 - 23:48

  ĐM, bận việc lớn, lâu lâu đéo vào dạy dỗ về xe cộ, xí xộ để bọn này phun lăng nhăng bực nổ cả 2 tinh hoàn ( ơ, dạo này mình lịch sự gớm ! Ko lỗ mãng  “buồi , dái” dư các con lợn tởm lợm. phục mình quá đi).bố sẽ dạy về các loại 4 bánh sau.

  em TrungDuong nói đúng. ở lợn thì mới tự hào vì xe 4 bánh hay 2 bánh mui trần chứ thiên hạ đéo thèm ke. chúng coi mấy vật vẩn dư xe mui trần vận hành bằng cơ chân (tục gọi xe đạp).
  đường xá ở lợn mà cho bung xe 4 bánh là toi sớm.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 23:51

   Con mặt lồn nài ngu.

   Vướnđề của Lừa đéo fải là tung xe 4-bánh cho nhiều như ròi, mà là cấm xe 2-bánh. Đấy mới là mấuchốt.

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 23:49

  Con Fa Âmhộ kia

  Xe ở đéo đâu mà chẳng fải mua bẩuhiểm hử con mặt ./, đéo jì cứ hỏi em Mít mãi thế.

 20. #21 by Bố on 2011/08/05 - 23:52

   giờ cho các cu thưởng thức  việc bố ngồi xổm vào lòng tự hào của các con lợn đây:

  Hố hố, ông Nhất ơi, tư tưởng nô lệ Tàu đã ăn vào tế bào của phần nhiều người Việt Nam từ đời tám hoánh rồi. Đi tiên phong là đám văn nô, sử nô các ông đấy.
  Ai phong cho Nguyễn Du là ĐẠI THI HÀO của Việt Nam ? Cái ông Du đó, xét cho cùng chỉ là một dịch giả, một người có khả năng chuyển ngữ nhuần nhuyễn, diễn nôm một cách có sáng tạo một truyện lá cải tầm tầm của Tàu sang một thể thơ dân tộc của ta mà thôi.
  Thế mà các ông, trước các ông, trên các ông không tiếc lời tung hô… Cái thứ tự hào nhờ vào người khác mà các ông còn không xấu hổ thì thoát cái cục… phân. Hố hố, cứ nghĩ đến vụ này tôi lại chỉ muốn văng tục. Mà cũng đâu chỉ có riêng chuyện này. Vay mượn, cóp nhặt của Tàu, dựa dẫm vào họ là truyền thống của Việt Nam đấy. Hố hô. Chuyện các ông văn nghệ sĩ cãi nhau như mổ bộ về một bộ phim nào đó mà có các nhân vật mặc áo Tàu thật hài.

  Muốn thoát thì phải mạnh mới thoát nổi. Lười biếng cả trong đầu óc, đến chân tay, từ lãnh đạo đến dân đen như người Việt Nam thì thoát đi đâu ?
  Người Nhật chăm chỉ, có lòng tự trọng, quyết tâm cao thì họ mới thoát Á được. Đừng mơ như họ khi mình không có những thứ họ có.

  (blog nhất)

  hố hố…

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 23:55

  @em Mít

  Số tiền bẩuhiểm chính là játrị con xe đó em. Bọn bẩuhiểm fải tính thật chínhxác játrị nài để bán bẩuhiểm. Nếu tính quá cao (hơn játrị thực), thì sẽ có trò kháchhàng tìm cách đốt/fá/mất xe để ăn bẩuhiểm. Nếu tính quá thấp, thì lại thất-thu xiền bán bẩuhiểm, và kháchhàng có-thể chọn cty bẩuhiểm khác.

 22. #23 by Mit on 2011/08/05 - 23:56

  Nghe mụ Dượng Sỹ nói chiện gu Mẽo thích cơ bắp mà chết mẹ nó cười.  Nhẽ thế thật.   Mít adua thấy thằng hàng xóm khoai tây có cái pick up truck cứ đòi Mít Chồng mua một chiếc pickup truck chở đồ camping/xe đạp cho nó khỏe, chưa kể trẻ con có thể leo ra leo vầu đánh đu ở đằng sau chơi pằng-chéo khi đậu trên drive way.  Tển dất khóat từ chối bẩu anh đéo phẩy red-neck, đi pickup truck làm gì làm gì!   Mẽo mua con xe này nhiều nhất trong năm qua….


  http://carscoop.blogspot.com/2011/01/america-top-10-selling-vehicles-in-2010.html

 23. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 00:01

  Xe con Nổng là xe jì mà trông như buồi ý nhở.

  Ghế za, có khiển điện 3-chiều, có túi-khí cạnh, thì cũng là xe hạng caocấp rùi, zưng nhìn cái vỏ như xe Tầu ý.

  Xe cô là Chery có fỏng con kia?

 24. #26 by Bố on 2011/08/06 - 00:02

  ĐM con lợn gộc ngu hết phần của chó (con sún @) !
  con nặc nô có cái 4 bánh ghẻ nên đòi cấm 2 bánh để cho mình con đi, phỏng ? 4 bánh là ngon. nhưng đm, đường ở chuồng lợn như thế thì bung 4 bánh ra khác đéo gì bung 2 bánh mui trần ?
   địt mẹ đồ bần nông cứ đòi cắm lông công.
  bố đây đã phản đối 2 bánh từ lâu rồi. bố còn viết bài giễu cợt nó cho bọn nước ngoài cười đấy. làm đéo gì được bố. bố đéo yêu nước.

 25. #28 by Bố on 2011/08/06 - 00:13

  hố hố, con lợn cổ nhuế bí là đánh bài cả vú lấp miệng em. ngu thì con lợn chiếm đầu bảng, vơ mẹ hết vào mình còn đéo phần cho đứa khác ý.

  phải sử dụng phương tiện chuyên chở được nhiều (bus, các loaị tàu điện…).
  khi nào/ chỗ nào xây được các đô thì có đủ đường lớn, dân thưa thì hãy cho bung 4 bánh.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 00:20

   Con nài nói điều hiểnnhiên mẹ hehe. Đúng là con thầnquynh.

 26. #30 by Nô Đức Nổng on 2011/08/06 - 00:14

  Xe cô là Chery có fỏng con kia?@TT
  No, ký tự đầu là A, dung tích 3.700cc. Đoán tiếp đê.

 27. #32 by Dom-dom on 2011/08/06 - 00:15

   Lang thang trên mạng vớ được

  cái này

 28. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/06 - 00:22

  Thôi Zì mệt gùi, Zì đi ngủ. Mấy con Đức Lợn hôm nai không vầu chưởi nhau à? Con Sành con Bín con Nhất đâu gùi.

 29. #34 by Nô Đức Nổng on 2011/08/06 - 00:23

  Đít mé TT đéo đoán được đi dìm hàng à? Chán nhờ.

 30. #35 by Tơn on 2011/08/06 - 00:24

  Con Déo nhẽ ở xóm đầu đen nên bẩu “dù muốn dù không thì xe nhật vưỡn được đại đa số quần chúng Mẽo ưa dùng”. Địt mẹ để lát anh đi ra parking chớp bô bóng xem tỉ lệ thế nầu.

  Ở Lừa bọn chơi xe đánhjá như sau:
  1- Xe tốt nhất: Lexus RX350.
   (@ con Dì )

  Địt mẹ bọn Lừa! Con RX350 này như quặc, như quặc.


  Số tiền bẩuhiểm chính là játrị con xe đó em. 
   (@ con Dì )

  Đéo gì chém gió cứ phầnphật, phânphật! Đó chỉ là một yếutố thôi cô, những yếutố quantrọng khác là: mức bảohiểm như em Mit đã bẩu; loại hình bảohiểm – 1 chiều, 1.5, hay 2 chiều; độtuổi driver; và quantrọng nhất là record của người lái – tỉ như năm nay gây tainạn bị ghi vầu record thì năm sau bảo hiểm cùng 1 loạihình nhưng tăng từ $700 lên $3000 trong 3 năm chẳng hạn! Rõ chưa con chém gió.
 31. #36 by Nô Đức Nổng on 2011/08/06 - 00:30

  Đéo gì chém gió cứ phầnphật, phânphật!@Tơn
  Gì mà cô căng thẳng thế? Những thứ này đầy trên gúc mà? Ở Lừa môn thống kê là độc quyền của Bê nên làm đéo có record.

 32. #37 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 00:44

  Cô Tơn nói mập mờ, bọn Bựa đéo hiểu đâu,
  Cô phải nói như vầy: Cái bẩu hiểm đánh vầu thằng lái xe chứ đeo phải con xe. Rếch cợt con lái càng tệ thì chịu mức phí càng cao thậm chí đéo bán bẩu hiểm cho.
  Chứ cô nổ 1 chiều hay 1 chiều rưỡi có gí trị đéo gì.

  P/S nhẽ con xưng Con, nhưng bà Zì đéo cho. Vậy  từ nay con xưng Cụ vậy

 33. #38 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 00:52

  Con nài càng nói càng ngu.

  Zì mập mờ thế con Bố hiểu thế đéo
  Zì đểu từng nói Zì Zỉ ghét wave Tàu bởi vì thỉnh thoảng Zì Zỉ vưỡn phải cỡi nó. Con Bố ngu đã hiểu chửa?

  P/S xin jới thiệu, Cụ tuổi chuột sinh 96, sin kính chào toàn thể Vàng Xon và Bựa, tiện thể chào cả Bần Nông ti tiện.

 34. #39 by Tơn on 2011/08/06 - 00:55

  @Con Chuột:
  Mập mờ cái ./ cô! Nói thế mà hổng hiểu thì hỏi con Lói mua thuốc chuột bú đi!
 35. #40 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:04

  Địt mạ các Bựa nổ về xe kinh phết nhẩy.
  Já trị đéo gì hở các cô. Ếch phai 4 chấm bốn (cỏn mạnh hơn LX570 của lếch xụt đó, các cô) cũng chỉ như CRV. Địt mạ bỏn óp road bùn đất văng tứ tung vãi linh hồn.
  Các cô xem bọn khiêm tốn đồng cỏ Phi châu cỡi gì, tuyền Land Rover đấy, các cô ợ. Thứ này chạy được bằng mui, có tin không lũ lợn mọi kia.

 36. #41 by Tơn on 2011/08/06 - 01:07

  Cái bẩu hiểm đánh vầu thằng lái xe chứ đeo phải

   con xe (@ Con Chuột)


  Cô thở ra là ngu, lại đinh chỉnh anh! Đồ con vượn

   già đòi chơi búp bê Nhật.

 37. #42 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:08

  Con Tơn ngu thì im cái mồm Lồn của cô đi, cãi như phá mả.
  Một chiều rưỡi là cô tự nguyện, còn địt  mạ cô cỡi xe thì phải xong cái bẩu hiểm bắ t buộc.
  Có ai bẩu cô ngu đâu mà phải cãi.

 38. #43 by Tơn on 2011/08/06 - 01:11

  Cô nói cái đéo gì chả ăn nhập mẹ! Câm họng đi đồ lòi rơm!


 39. #44 by nhất on 2011/08/06 - 01:14

  Ờ lủ mé thằng Tơn nói 1,5 với 2 chiều bảo hiểm anh cũng đéo hiểu mặc dù anh mua bảo hiểm xe từ năm bố thằng Chuột còn đang dậy thì. Giải thích anh coi!?
  Bên anh bảo hiểm xe bắt buộc ngoài nhưng thứ chi bộ vừa nói nó còn chênh lệch vùng miền. Ví dụ cũng cái xe đó, cũng thằng lái đó  nhưng bảo hiểm ở thành phố đắt hơn ở quê. Khi mua bảo hiểm nó xem địa chỉ nơi đăng ký.

 40. #45 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:16

  Thường thức về bẩu hiểm xe cộ,
  Các cô mua xe, việc đầu tiên là phải mua cái bẩu hiểm, đéo phảicaái đăng bộ đâu nha các cô.
  Các cô đeo cần phẩy tới công ty bẩu hiểm, chỉ goi phone cho nó. Hãng bẩu hiểm sẽ hỏi đứa nầu lái xe nầy, cỏn bằng chi L hay P. Cần kể tiếp nữa không nhẩy, nói những điều Bựa đã biết bỏn chưởi bỏ mạ.
  Địt mạ con nầu lấy chuẩn Lừa thí dụ nhé. Chuẩn Lừa đêó chấp, nó đánh theo hạng xe chứ đéo theo lừa lái. Còn chuyện các cô tự mua bẩu hiểm tức là kiểu 1 chiều rưỡi Cụ đéo bàn ở đây.

 41. #46 by Bố on 2011/08/06 - 01:22

  đm. đúng là đồ con lợn.
  tranh cãi cái đéo gì cũng phải dựa trên tiêu chí nhất đinh chứ. mỗi con dựa vào sở thích, gu thẩm mỹ, cách đánh giá về các  tính năng khác nhau mà tranh hơn thua thì con đéo nào chịu con đéo nào/
   ngu vãi hàng.

 42. #47 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:24

  Cụ mất 1 còng chửi con Tơn, đéo nhắc lại nữa
  @ con Nhất, vùng miền cũng như chuẩn thằng nài chứ đéo, con rếch cợt ngon thành thị chắc đéo ngon ở quê và ngược lại. Dưng tóm lại phí bẩu hiể m được chốt lại sau khi điêu với hãng bẩu hiểm.
  Cỏn lái lâu rùi, nhẽ bằng P. Bằng P (nhẽ là Phủi?) đóng phí nhẹ hơn bằng L (nhẽ là Lồn?)

 43. #48 by nhất on 2011/08/06 - 01:35

  @Chuột
  Cước chênh lệch vùng miền có thể là một chiêu marketing của hãng bảo hiểm – miền quê ít người nên nó phải tăng doanh thu bằng cách đó- .
  Lý do thứ hai là nó tính dựa trên sự mạo hiểm khi giao thông, bỏn lý luận ở quê ít xe nên ít tai nạn hơn thì ông lấy bảo hiểm ít hơn. Đại khái thế. Lủ mé anh đoán thế nhưng anh đoán thì có bao giờ sai.

 44. #49 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:36

  Địt mạ lũ lòi dom,
  Cụ có trách các cô đéo biết đâu, con Tơn cỏni bết nhiều hơn Cụ ấy chứ. Nhưng cỏn cũng như con Nhất đéo hiểu về bản chất của bẩu hiểm, ở Lừa khác với thiên hạ. Đối với Lừa, chiếc xe là trọng. với thiên hạ, con Nài mới là trọng.
  Hiểu chưa.
  Biết nhiều mà đéo hiểu thì xin con Lói cho dứt cõi dương mẹ đi, đầu thai vầu Tinh huê

 45. #50 by Tơn on 2011/08/06 - 01:39

  @ con Chuột cống
  Địt mẹ định đi chén mới vện lại thấy con Chuột bi bô ngu quá, anh nhón chút cứt sót tọng vầu họng cô đây.
  Địt mẹ! Con Dì bẩu: “Số tiền bẩuhiểm chính là játrị con xe đó em.”, anh mới liệt kê ra nhiều yếu tố khác nữa, trong đó có loại hình (1, 1.5, hay 2 chiều) thì có gì sai! Không phải loại hình khác nhau thì số tiền khác nhau sao con chuột cống tanh lòm ngu hết phần của choá kia!
  Cô còn bẩu: “Cái bẩu hiểm đánh vầu thằng lái xe chứ đeo phải con xe”. 
  Địt mẹ cô thử mua cho chính bản thân cô với cùng 1 hảng, 1 loại hình cho một con Corolla ghẻ và một con Mẹc 2012 thứ số tiền có khác nhau không hử con ngu hết phần choá kia!


  @ con Nhất Liệt: Gúc đi, đừng lười! Lười thì đéo có cứt mà táp!
 46. #51 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:42

  @ Nhất,
  Thằng bẩu hiểm nó là nhà cái, nên nó cân các kèo là chuyện thường. Nhưng cái để nó tính phí là thằng Nài chứ đéo phẩy con Nghẽo, đồng ý chứ.
  Đặc biệt khác với Lừa là các hãng bẩu hiểm khác nhau thu phí khác nhau, tất nhiên giá cả xêm xêm nhưng có chênh lệch, đéo như Lừa giá cả được bộ Tài chén quy định mạ.

 47. #52 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:46

  Con Tơn,
  Chuyện của Em với con Zì, Cụ đéo biết, thanh nga đéo gì ở đây.
  Em nói cho cố mà có cứt đéo nầu mô?
  Bẩu hiểm bắt buộc trước khi cô bước lên xe. Còn bẩu hiểm 2 chiều của cô đéo cần lên xe cũng mua được. Hiểu chửa, con mọi kia.
  Thôi đi với vện cho ngon đít đi con kia, cố chấp mần đéo.

 48. #53 by Tơn on 2011/08/06 - 01:49

  Con nầy đéo giáo dục được nữa, anh bó tay! Chắc phái chờ Sỹ Già vầu!
  À mà cô nhớ biên tròn vành rõ chữ ra, đéo gì cứ bập bẹ dư thằng ngọng!

 49. #54 by Keo Dính Chuột on 2011/08/06 - 01:53

  Địt mạ, nản quá đi. Nói mãi con Tơn đéo hiểu hay cỏn cố chấp. Con Mẹc hay Matit gì thì hãng nó có ba rem. Nhưng riêng thằng Nài thì nó phải phỏng vấn. mà địt mạ cô nói dối thì cô vưỡn phải đóng phí mà hãng nó đéo đền nếu cô gây tai nạn. Đừng nói “Nhời Gió bay nhé. Hàng bẩu hiểm có bằng chứng đấy.
  Đi với vện đi con Tơn kia
  Mong cô ỉa một bãi mà đéo thấy cứt.

  P/S Cụ còn tin, nhưng cỏn có hiểu Cụ viết không nhẩy

 50. #55 by nhất on 2011/08/06 - 02:00

  Túm lại là thế nầy mả bố 2 thằng Tơn chuột.
  Có 2 loại bảo hiểm xe hơi, bắt buộc và tùy chọn.

  Bắt buộc là bắt buộc haha, đéo có thì CA nó dỡ mẹ biển số, đéo cho dùng xe tiếp , ở LỪa là giam xe , phạt.

  Còn tùy chọn là có thể chọn hoặc không nhưng vẫn lái xe ra đường được. Cái này tương tự như mua bảo hiểm cho nhà cửa. Mả bố thằng Tơn nói 1,5 với 2 chiều là cái nài hả!?

  Khi mua bảo hiểm bắt buộc thì phải điền cực nhiều câu hỏi, những câu hỏi ấy là tất cả những gì ma Anh , Chuột và Tơn  TT và Mít vừa nêu ra. Hãng bảo hiểm có barem sẵn dựa trên các câu trả lời chọn ra một mức bảo hiểm bắt buộc. Tức là cả lũ chúng mầy đều đúng. Tin buồn không lũ con bò.
  Anh, thiên tài bẩm sinh cho chúng mầy biết thông tin mà về tỉnh mua bảo hiểm cho rẻ, lũ độn ăn cứt trộn.