Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/08/05 - 13:45

  Ối xộ ôi! Moi được vài hạt châu lệ của Mít mới khó nhọc làm sâu! Bài của em hình như gốc Fớp à? Còn đây là Lói Cancer hát nài, thảm chưa? Hệ Hệ

 2. #2 by bantaican on 2011/08/05 - 13:49

  @(lở) lói
  Mặc dù anh rất thông minh và  biết tất cả mọi thứ – hệ hệ, nhưng anh vưỡn thắc mắc:
   1/ Nghe như là tham luộn của chú rất trưởng thành – Người thân ko nên nói những ngôn từ mạt sát, hạ thấp nhau ..v..v..
   2/ Mặt khác, chú muốn người khác phải tôn trọng ( mặc dù chú đéo làm chó gì hay/tốt cả – ít nhất là trong si ngĩ của họ).
  Như vậy: Theo ( 1/): chú hiểu rất đúng nhẽ ra chú phải hiểu luôn (2/). Đạt cảnh giới 1 thì 2 chú phải hiểu là tất nhiên. Nghĩa là tầm người không hiểu được 1 thì sẽ ứng xử như 2 – dày vò – hạ nhục – khinh bỉ v.v và vươn vươn.
  Kết nuận luôn: Đã biết ứng xử tốt, thì sẽ không chấp những lời lẽ cay độc của người thân ( tầm thấp hơn – chú cho là thế).
  Nói đến đây, mà chú vưỡn chưa hiểu thì anh làm cho rõ nét hơn : Gái xấu đéo có quà, làm đĩ thì đừng mong thanh danh…. Đéo đâu có cái quan điểm là lười mà bắt người khác tôn trọng.
  Nếu vưỡn tiếp tục chưa hiểu – hoaa85c giả – chả hiểu mẹ – thì phưng thuốc tốt nhất là thuốc chuột. ( nhớ nhờ người khác mua hộ – Anh đồ rằng I Cu như chú , đi mua cũng nhằm thuốc chuột dởm – Uống vào đéo nghẻo – mà thành hâm dở – sống lai zai vật vờ – lãng phí cơm gạo! ) Hệ hệ.

 3. #3 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/05 - 14:24

  Đù má con Tái Cắn biên gì anh cũng đéo hiểu mẹ. Nhẽ anh cũng phải sơi thuốc con chuột cho thông củ sọ hả bây?

  Để anh diễn nôm dùm cỏn tí nài:

  Con Lói cỏn xúi Lừa chỉ nên tử tế(bằng mồm, only) mới người thân/duột thịt. Sẽ ra sao nếu Lừa nào cũng nghe theo cỏn? Lừa – Lừa đối đãi dư thể thì cái xả hội Lừa thành trại gia súc mẹ, có phỏng?  Nực cười ở chỗ con nài đã thối mồm mà còn dạy người khác giữ vệ sinh răng miệng. Phỏng ạ?

  Đù má nếu đúng í cu nhớ cho anh tràng pháu tay nhế. He he.

  Để anh lái xe về đã. Tí tối vầu dậy dổ lại mấy thằng đệ anh để bỏn nên người tí. Địt mẹ làm huynh bọn hãm nầy mà cực phết. Anh thật. He he.

 4. #4 by budifa on 2011/08/05 - 14:41

  Nó là bắt buộc@ Mít

   

  Cảm-ơn Mít nhế, dưng đến 10% giá-trị xe hông? Nếu đến thì ở Mẽo đi xe 20 năm thì giá xe mới bằng ở Lừa. Hay nói cách khác một ông Lừa cỡi ô-tô tương-đương một ông Mẽo cỡi cỡ gần 3 chiếc, hehe

 5. #5 by Libra81 on 2011/08/05 - 15:03

  Ui đù má có phải Trung tướng là tên này không ta? Mà đéo gì báo đảng sao phát biểu như Quán bựa vậy ta?

 6. #6 by Orizin on 2011/08/05 - 15:12

  Đù má buồn ỉa thì cố mà nhịn nha, vì bệ xí đéo nầu cũng đen-sì vết jầy bầnnông.@Zì
  Cái này em ấm ức từ lâu rồi nay Zì nói ra trúng ý em quá. Sân bay Nội bài phần lớn là nơi tụ hội của tầng lớp tạm gọi là tinh hoa mà “vẫn đầy vết giầy bần nông” thì hết thuốc chữa rồi Zì ạ. Em hỏi nhỏ Zì nếu chẳng may mà Zì lên làm tổng thống Lừa thì Zì có chữa được thói bần nông này không?

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 16:36

   Có chứ, thằng nầu zẫm chân lên bệ-xí Zì chặt mẹ kèn.

 7. #8 by Thìn Đẹp on 2011/08/05 - 15:21

  @Lài: clip xúc động quá.

  Nhưng có bản dịch khác,
  Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, me đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em ở một nơi rất xa.
  Trong khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc.
  Mẹ đang ở một nơi rất xa…
  Trong giấc mơ, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh nắng mặt trời.
  Và mẹ đang hát những khúc ca êm đềm.
  Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em.
  Mẹ em đang ở một nơi rất rất xa và chờ đợi em trở về…

  Bản này mình nghĩ đúng hơn vì có câu “mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời”. “Sữa” chắc không phải là sữa mẹ, mà nó là đồ uống quí của người Mông Cổ, dùng để đãi khách. Thêm vào đó còn có “Thảo nguyên xanh” giống Làng Quê, Quê Hương” của Việt Nam (Lừa ^^)

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 15:48

  Zì đơi đì mé để Zì vầu chưởi bố bọn đêm qua rình lúc Zì đi ngủ nổ vuốt đuôi Zì nầu.

  @con Bín Đức Lợn

  Đì mé cái bình hoa của cô nhìn fát biết ngay là hoa thật, vì trong đầy lá thối-đen, và có cả lá xanh-úa lẫn lá vàng. Lại còn hai lớp bình nữa (cái bên ngoài là cái tô để hứng nước tưới).

  Hoa đó là hoa chén-thịt Fi Châu chó cũng biết. Trước em Bắp Ngô còn bốt cái hình ổng đang chén một ông ếch (or nhái) nữa.

  Còn cái bình hoa của con Sành cỏn cứ jảlả chứ có zám cồngfơm đéo đâu. Vướnđề đéo fải là já rẻ hay đắt, mà là vướnđề hoa-jả thì đéo cần chămsóc mà lúc nầu nó cũng thế. Hoa-jả Tầu jờ làm đẹp cực.

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 15:58

  @con Sỹ Jà, con Tơn, em Mít đang bẩuvệ xe Mẽo hehe.

  Zì nói thật mà các cô cứ bứcxúc làm jì. Đúng là xe Mẽo mang về Lừa thì bán cho chó.

  Ngoài các mác xe Mẽo bìnhzân và já rẻ ngang xe Hàn như Ford (Mondeo, Fiesta, Focus, Escape, Everest, Ranger..), GM Chevrolet (thực ra là Daewoo Hàn hehe, như Captiva, Matiz..), thì ở Lừa chỉ còn thấy trên đường 2 mác xe Mẽo nữa, là Chrysler 300 (sedan) và Cadillac Escalade (SUV).

  Các loại khác như GM Hummer, Ford Mustang, Chevy Camacho.. thì hiếm tới nỗi gần như không tồntại.

  (còn tiếp)

 10. #12 by DG on 2011/08/05 - 15:59

  Nhân dịp cuối tuần hehe sáng khoái, nhân chủ đề ỉa đái xí xổm rộn rã, nhân con Bựa mồm lồn đang dặt dẹo ở thủ đô, anh mời cỏn ngao du chỗ nầy phát cho cuộc đời gọi là có tí đậm đà hương phấn, địt mẹ!

  Nầu, mời mời!

 11. #13 by bantaican on 2011/08/05 - 16:02

  @ con tế
  Đề bài là thế này:
  1/ Con Lói buồn người thân (Vện? Cha, A.chị..?) khôn tôn trọng, thường xuyên sỉ vả…. Vì lói ko tiền/ ăn bám ( hay có tiền nhưng đéo chi da…)được : bao cấp + khinh bỉ.
  2/ sau đó Lói quan điểm là : Người thân ko nên xúc phạm nẫn nhau
  đÁP ÁN :=> Si ra Lói là người có văn minh/học/văn hóa/ giáo dục ..=> Nên si ra tiếp Đã nà người có giáo dục thì phải biết tự hổ thẹn khi nhận bao cấp( đéo phải chờ nghe sỉ vả). Tự biết phải trái để điều chỉnh. Như Khổng con – có câu chuyện gì thành tránh xe/ xe không tránh thành với đứa trẻ. Như cu Lạnh Tín, hiểu thế sự/ luồn trôn giữa chợ…10 năm sau thành Anh Hùng đại khái thế.
  Hiểu chửa – cu Tế! đCM, ĐÚNG LÀ TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI THẬT – dÀI VÃI!

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 16:05

  @tiếp jảnhời con Sỹ Jà, con Tơn, em Mít về xe Mẽo

  Xe Mẽo ở Lừa bị xếp hạng thấp đến nỗi chỉ nhà nghèo mới chạy. Các mác xe như Ford Mondeo hay Escape trông ngoài cũng khá nuột, thế mà já chỉ ngang Magnus mới Captiva của Hàn hehe.

  Vì sao? Vì ngoài chấtlượng kém, thì nộithất của bỏn cực rẻ-xiền, chả khác đéo jì xe Tầu.

  Xe Mẽo rất hay hỏng về điện (cả điệntử và điện-lạnh), và đồ nhựa trong xe thì cực lởm (chắc đéo quen khíhậu nóng nhiệtđới). Đồ-chơi của xe lại cực khiêmtốn so mới já xiền xe.

  Ngay-cả kiểu thiếtkế máy xe của Mẽo cũng làm Lừa khó-chịu. Ngồi lên xe zí ga đéo bâu-jờ ổng vọt ngai, mà fải chờ đến hàng fút. Chắc là vì lýzo antoàn? Zưng xe Mẽo có antoàn hơn xe Đức đéo đâu.

  (còn tiếp)

 13. #15 by Orizin on 2011/08/05 - 16:06

  Nghe các Bựa bàn về nhà xí, em lại nhớ đến hồi 8x có bà chị họ học Đại học sư phạm ngoại ngữ kể. Mỗi lần đi “poo” là mỗi lần thót tim . Vì có một lần chị ấy đang cúi xuống chùi đít thì bỗng thấy 2 con mắt thao láo đang nhìn lên. Về sau cả bọn theo dõi thì thấy 1 gã đàn ông thấp lùn đi về hướng Cổ Nhuế (phải chăng là Zì Bựa ) he he nếu quả đấy là thói bựa của Zì thì cũng nên thành thất đi nhé

 14. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 16:09

  @tiếp jảnhời con Sỹ Jà, con Tơn, em Mít về xe Mẽo

  Con Sỹ chắc sẽ nói, Zì bàn tuyền về xe rẻ xiền thì nói làm đéo jì.

  Zì biết rùi, Zì sẽ nói về 2 mác xe Mẽo caocấp đang có ở Lừa đây.

  Thứ nhất là con sedan Chrysler 300.

  Con nài nhác trông (buổi tối) rất jống Bentley ở cái mặt-nạ lưới và đèn-fa tròn, thânhình thì to-bự vửa zài vửa rộng, nên bọn ít xiền thích mua để làm záng. Já con nài tầm 80K Tơn, nhỉnh hơn con Honda Accord một chút.

  Zưng hehe bên trong thì thôi rồi. Nộithất nghèo-nàn đéo chịu được. Rặt đồ nhựa rẻ xiền. Muốn con cỏn khá hơn, fải bỏ ít nhất thêm 30K Tơn.

  (còn tiếp)

 15. #18 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 16:21

  Địt mẽ tối nai bẩu Sành cho hoa vào microwave xay nhuyễn ra thì Dì lồn mới tin he he, động nói là cãi dcm

 16. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 16:25

  @tiếp jảnhời con Sỹ Jà, con Tơn, em Mít về xe Mẽo

  Thứ hai là con suv Cadillac Escalade.

  Con nài trông rất bềthế, to như con tăng, mới chiều-zài hơn 6m hehe và zungtích máy trên 6 lít.

  Fải nói là con nài bên ngoài không đẹp, zưng trong nộithất đã fần-nầu khắcfục được nhượcđiểm rẻ-xiền của xe Mẽo. Gỗ & za mần khá cầukỳ. Đồ-chơi fongfú.

  Thế zưng já 220K của nó thì hehe Lừa nghe fát đã chiển qua Land Rover luôn.

  Bạn Zì cũng có một con Escalade mầu cát. Nó cứ khenngợi váng jời về con cỏn, rùi gạ bán rẻ cho Zì hehe.

  Zì có ngu đéo đâu.

  Xe Mẽo có một vướnđề mà Lừa rất ghét là ăn xăng cực tởm.

  Đéo fải là nhà jầu bỏ mấy tỷ Cụ mua xe mà tiếc xiền xăng, mà chơi xe xẻ mỗi ngài fải đổ một bình xăng gần 100 lít. Ở Lừa thì các cô biết rùi, có zễ kiếm chỗ đổ xăng đéo đâu.

  Địt mẹ đang đi trên đường, thì thằng tàixế lại bẩu, anh ơi chờ em chạy đổ xăng fát, chứ jờ tựzưng tắc đường thì bỏ mẹ. Mà đấy là đêm trước nó đổ đầy mẹ bình rùi đấy.

  Con Escalade trên đường Nụi đốt chừng 40-50 lít xăng cho mỗi 100km.

  Và hehe, cả Xứ Lừa cũng chỉ có độ chục con như thế thôi các cô ạ.

  Xe Mẽo mang về Lừa bán cho chó.

 17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 16:27

  Ui sao zưới zưởi có nhiều cô xưng “em” thế?

  Các cô là Vàng Son thì khai mau để Zì còn chìuchuộng, còn nếu các cô không là thì fải tìm ngai cách xưnghô khác.

  Ở đây chỉ cho fép Vàng Sơn xưng em thôi.

 18. #21 by budifa on 2011/08/05 - 16:45

  Anh Hoàng ơi, em Fa đơi

   

  Thế đéo nầu mà bao lần xưng em anh đéo nhắc-nhở, cũng chả chiều-chuộng gì nhở, hớ hớ

   

  Anh nổ tiếp về xe Mẽo đi anh, cho chết mẹ bọn bựa Mẽo fản-động đê. Đúng là bọn tuyền tìm chỗ lắm mỏ dầu để oánh vì xe bọn bỏn uống xăng dư nước-lã, địt mẹ bọn đế-cuốc sài-lang sen-đầm cuốc-tế, hế hế

 19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 16:57

  @em Thi Còi B52

  Con xe mui-trần em bốt hình là Jaguar, xe Anh Quốc, chứ có fải xe Mẽo đâu.

  Thiếtkế của Anh fần-nhiều trông cổđiển & quýfái. Thiếtkế của Ý tinhtế & đỏmzáng. Thiếtkế của Đức khỏemạnh & hợplý. Còn thiếtkế của Nhật bìnhzân & tiệnzụng.

  Riêng thiếtkế của Mẽo chả jống ai. Vửa to vửa xấu. Thiếtkế của Hàn thì quá đồngbóng rẻ-xiền hehe. Zì không thích 2 nhóm nài.

 20. #23 by Dragonfly on 2011/08/05 - 17:09

  Fải nói là con nài bên ngoài không đẹp, zưng trong nộithất đã fần-nầu khắcfục được nhượcđiểm rẻ-xiền của xe Mẽo. Gỗ & za mần khá cầukỳ. Đồ-chơi fongfú.

  ——————-
  Địtmẹ Zì Mọi liên thiên , Zì cao mét mốt khổ rộng 5 fân không thích là fải. Con này đẹp mê man chê đéo. Địtmẹ nhìn mấy cu Ráp Pơ of Mẽo nó hát nó giãy giụa bên cạnh với mấy em chân dài thèm xe nhỏ rãi hơn cả thèm mấy ẻm. Nếu có điều kiện anh cũng thích ông xe nài, cực cá tính, gangster zất. Hệ Hệ

 21. #24 by budifa on 2011/08/05 - 17:13

  Thiếtkế của Ý tinhtế & đỏmzáng@ BOM

   

  Lão fưn-tích hộ ông nài tinh-tế và đỏm-dáng chỗ nầu cho tôi hóng cái

   

 22. #25 by nhất on 2011/08/05 - 17:24

  Lủ mé xe Ý mới là dởm dít, lòe loẹt. Xe Âu thì Ý xếp bét, kém cả xe Pháp. Mà xe Pháp thì ngang ngửa xe Nhật, và gọi xe Đức bằng cụ.
  Hummer H3 bên anh bán giá bằng Lexus L400? và rẻ hơn X5 nhiều. Nhưng đéo ai thèm đi kể cả Khoai Tây.

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 17:32

  @con Lài Mồm Bẹn

  Bạn Zì có con Escalade mới chạy 50K cây bán já 100K Tơn cô thích mua không? Já chưa bằng 1/2 hồi mua mới đấy.

  Xe Mẽo chỉ được cái to xác chứ chả có đéo jì tửtế.

  Với tầm xiền 200K, tốt nhất là chơi ông Land Rover, hoặc bét thì cũng Porsche có độ thêm chút-đỉnh.

  Còn nếu muốn lành thì cứ Lexus LX570 mà nã. Cũng to vậtvã như Escalade, mà đồ-chơi của nó thì miễn khen luôn.

  Ở Lừa, xe được đánhjá tốt nhất về mọi nhẽ (tínhnăng, jácả, thươnghiệu, độbền, tiệnnghi..) chính là Lexus RX350.

  Já con nài ở Lừa jờ tầm trên 130K Tơn, đắt hơn Bim 530 chút.

 24. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 17:37

  @con Fa Âmhộ Nhét Lịuđạn

  Zì nói là nói chungchung. Chứ cô đưa con Fiat Doblo já có hơn chục ngàn Tơn mà đòi đẹp thì đẹp vầu ./ trâu à?

  Nói đến xe Ý là fải nói đến Ferrari, Lambor, Maserati, hoặc bét nhất cũng fải Alfa Romeo nghe chưa.

  Chứ zạng Ý như Fiat thì hehe ở Lừa já bán còn rẻ hơn cả xe Hàn.

 25. #28 by Dragonfly on 2011/08/05 - 17:38

  Bạn Zì có con Escalade mới chạy 50K cây bán já 100K Tơn cô thích mua không? Já chưa bằng 1/2 hồi mua mới đấy.

  ————
   Bán cho chó. Hệ Hệ
  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 17:41

   Đấy, thế mà kêu là thích. Zì bẩu nó já 80K cũng đéo bán được hehe.

 26. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 17:40

  @con Nhất Zâm Toalét Zỏm

  H3 thì nói làm đéo jì. Cho Zì Zì còn mắng cho. Hummer chỉ có H2 là đẹp thôi, chứ H3 trông bầntiện, já đéo bằng Bim X3 chứ so thế đéo nầu được mới Bim X5.

 27. #31 by Dragonfly on 2011/08/05 - 17:45

  Đấy, thế mà kêu là thích. Zì bẩu nó já 80K cũng đéo bán được hehe.

  —————
  Nếu có điều kiện thì chơi hẳn ông mới chứ chơi ông cũ phụ tùng đắt mua phải đặt rồi hỏng lỗ chỗ. Ở Lừa nếu vừa tiền thì tốt nhất là chơi Toyota vừa không mất já mà phụ tùng thay thế zễ kiếm. Hệ Hệ
  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 17:47

   Bạn Zì nó mới chạy 50K Km, tuyền đi tuyến Láng Hòalạc chơi golf, nên còn mới rất con mồm bẹn ạ. Gần như mới tinh.

 28. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 17:45

  Zì xuống đường nhát nầu. Để tối Zì về zậyzỗ các cô.

 29. #34 by Dragonfly on 2011/08/05 - 17:48

  Bạn Zì nó mới chạy 50K Km, tuyền đi tuyến Láng Hòalạc chơi golf, nên còn mới rất con mồm bẹn ạ. Gần như mới tinh.

  —————
  Nhà cỏn ở Đào Tấn? Xe màu cát? Hệ Hệ
 30. #35 by nhất on 2011/08/05 - 17:51

  Hí hí mả bố Trung Tướng chê anh, anh giận mầy đéo bốt hình master- toailet nữa lủ mé !
  Anh cũng đéo quan tâm đến Hummer Bẹn, thấy nó toa toa giống nhau thì đoán mẹ nó cùng category . Cho anh anh còn tự tử ý Lủ mé, khinh đến thế là cùng.

 31. #36 by budifa on 2011/08/05 - 18:03

  Zì nói là nói chungchung@ BOM

   

  Vậy thì phẩy thêm “nói-chung” vầu đầu câu hoặc “đa-fần” vầu giữa câu nghe chưa lão kia. Mình là người-của-công-chúng-bựa, lại có tý chữ trong củ-sọ, khi phát-ngôn cần cẩn-trọng kẻo quan trên trông xuống người-ta trông vầu rùi đánh-já hông đúng về cộng-đồng bựa

   

  Ai cũng chọn việc nhẹ-nhàng, jan-khổ biết dành phần ai, há há

   

  @ Các bựa ngoại

   

  Xem ra tinh-thần tự-tôn lớn phết, gần thoát Lừa rùi nhỉ? Ông Sỹ Jà thì bênh xe Mẽo, ông 1 thì khen xe Nhật-Nhĩ-Man, khà khà

 32. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/05 - 18:15

  Ở Lừa thì thằng Toyota là vô đối rùi.

  Con Honda trùm về mảng xe máy thôi, về mảng 4 bánh cũng đéo địch nủi thằng thẳng. Con nài vửa tung dòng Honda Accord mà địt mẹ, giá trên trời. $70k+ cho bản-đồ-chơi-không-gi-sất. Mất dạy hệt con A4 chính hãng của đám Audi mới nủi.

  Tầm đó tiền chi thêm tẹo quất con Mẹc E250 đi đẳng cấp dất. Sure.

  Cu Ford thì khóc ròng, nghe bẩu dòng chủ lực của củ là Mondeo cũng chết yểu, ko hẳn vì chất lượng tồi mà do hãng nài mần ăn dư cặc nên bị tổ trác. Đỉnh điểm là vụ con Lừa đéo gì ở Gòn anh thử độ bền xe bằng cách cho xe lửa Thống Nhứt quất ngang hông trên Thụ Hoàng Văn hùi 2k4 í. Lùm sùm kiện vụ airbag đéo bung nài nọ. Đoạn con cỏn thuê bần nông dùng thừng kéo xe xẻ dễu hành ra tận Nụi. Thương hiệu Modeo của Ford rớt giá hông phanh từ đận.

  Bim của đầu nậu Euro thì mới vầu Lừa chửa lâu. Ti diên, cùng mới đầu nậu An Du của Mẹc cũng là đối thủ khó chịu của thằng Toyota.

  Anh thấy quan niệm củ cặc là Nhất Mẹc Nhì Bi Tam Ry Tứ Nít của Lừa vưỡn còn chân rết sâu rộng trong quần chúng. Bằng chứng là nhiều đệ anh mua con Camry 2.4/3.0 form 2k5(đèn bông) đi chán bán lại vưỡn có lãi.

  Anh công nhận Camry/Corolla ở Lừa, ngoài dững lợi thế dư con Lài nêu, còn vì bỏn vầu Lừa từ dất sớm và thực hiện PR tỉ mỉ và đại chúng dất so mới các đối thủ còn lại. Cảm giác lái con 3.0 form cũ/3.5Q form mới rất fê, dàn lạnh lại khủng dất. Còn về đồ-chơi thì dòng nài phẩy gọi Mondeo bằng cụ. Anh thật.

 33. #38 by budifa on 2011/08/05 - 18:21

  Ở Lừa nhẽ ông nầu làm được thế này mới cấp giấy-phép lái-xe, hehe

 34. #39 by nhất on 2011/08/05 - 18:21

  Fa nói đéo chính xác, anh ở đéo đâu cũng khen xe Đức vì nó tốt thật, nhá! . Còn Sỹ dâm cỏn là pizzaboy, đưa bánh bằng xe Căng Hải nói hiên thiên chấp làm đéo gì.

 35. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/05 - 18:50

  Kể ra 3 thương hiệu luxury-car ở Lừa vưỡn thuộc về Mẹc-Bim-Audi so far.

  Con ghẻ nhứt của Bim, tỉ dư 3210i, brand-new, vầu quãng $50k+. Giá tương đồng có con Mẹc C200. Audi thì quá chát mới mức giá $80k+ và xe lướt nhập cũng vầu quãng $70k+.

  Thấp tí thì còn Nissan mới con bài chủ lực là Teana(bên anh gọi Maxima) giá cũng hợp lý và nội ngoại thất nguôn dất. Hyundai có Getz. Kia có Morning. Các hãng nài chủ yếu giành thị phần bằng rổ giá chứ đẳng cấp thì he he. Anh chưa bâu giờ đi qua xe mấy con xe nài nên đéo biết tham nuận chính sác dưng đó là dững điều tai nghe mắt thấy về Nis/Hy/Kia.

  Toyota thì quan bài chủ lực vưỡn là Camry mới Corolla. Camry v3.5Q vầu quãng $70k mới đầy đủ đồ-chơi vưỡn có sức hút mãnh liệt.

  Ít ai đem lên bàn cân, dưng thực tế, he he đối thủ của con nài lại là Accord của Honda, Bim 3, Mẹc C và Audi A4.

  Các dòng Corolla nhằm vầu thị phần thấp hơn thì con Altis(bên anh gọi Ascent) đang thắng thế. Đối thủ chính của con nài lại là con Civic của thằng Honda và cả đám lìu tìu anh vửa liệt kê ở dòng trên. Àh tí anh quên, Lacetti của Deawoo cũng nguôn dất, củng nằm chong phân khúc nài.

 36. #41 by Ba Bựa on 2011/08/05 - 20:19

  Luxury car phải kể thêm Lexus con Tế điên kia.Còn dững xe như Getz, Morning hay Matiz (aka Spark) là dững xe cùi nhất xứ Lừa.

 37. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 20:26

  Zì đơi Zì đơi bọn mặt ./ chém jó tới đâu gùi?

  @con Fa Âmhộ

  Đì mé con nài thầnquynh à? Nguyênvăn câu của Zì đơi “Thiếtkế của Anh fần-nhiều trông cổđiển & quýfái. Thiếtkế của Ý tinhtế……”.

  Có zìn thấy chữ “fần-nhiều” đó hông con mồm âmhộ ngậm lịuđạn? Không nhẽ cứ mỗi câu tiếp theo (nói về xe Ý, Đức, Nhật..) Zì lại một lần nữa fải nhét chữ “fần-nhiều” cho vửa ý nhà cô đồ mặt ./?

  Còn nài thắcmắc bầnnông y như con Thích Đụ Thứ ngài xưa. Mai quá con nài jờ cút mẹ rùi hehe.

 38. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 20:27

  Ui địt mẹ con Tế chém jó về xe Lừa mà Zì chết mẹ vì cười.

 39. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 20:29

  @con Bựa

  Cùng fânkhúc mới Bim, Mẹc, Au.. thì các cô fải kể cả Lexus, Infiniti, Acura.. nữa chứ, sao chỉ Lexus không?

 40. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 20:36

  Zoanhsố xe hạng sang ở Lừa (luxury cars) đứng đầu luôn là Lexus, sau đó đến Mẹc, Bim, rùi Acura.

  Audi gần như không có chỗ đứng ở Lừa, nó còn kém cả Infiniti, và chỉ hơn Volvo chút.

  Xe Audi ở Lừa nhiều nhất lại là con coupe TT tíhon hehe, sau đó đến Q7, Q5. Còn sedan các hạng từ A4-A6-A8 đều rất hiếm.

  Audi có cái zở là thiếtkế rất nhạtnhẽo, tươngtự xe Nhật, chả có cátính mẹ jì cả, cho tấtcả các models luôn.

 41. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 20:51

  Ở Lừa bọn chơi xe đánhjá như sau:

  1- Xe tốt nhất: Lexus RX350.

  2- Xe kinhtế nhất: Toyota Camry 2.2GLi.

  3- Xe gái nhất: Mini Cooper 1.6.

  4- Xe jàhói nhất: Mẹc E240.

  5- Xe zoanhnghiệp nhất: Bim 525i.

  6- Xe tiệnzụng nhất: Kia Morning AT.

  7- Xe thịnhhành nhất: Toyota Innova.

  8- Xe được aoước nhất: Porsche Cayenne.

  9- Xe cần tránh sởhĩu nhất: Fiat Tempra 1.3.

  10- Xe cần bán nhanh nhất: Ford Escape 3.0V.

 42. #47 by tieuthithi on 2011/08/05 - 20:58

  @Zì Móm : em đang định tậu một con hybrid mui trần … 2 bánh hehe (@Cò Lả) để đi cho thân thiện với môi trường . Mua ở đâu và xe loại gì tốt mách em cái ?

 43. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 20:58

  Thươnghiệu Honda/Acura là thươnghiệu iêuthích của Zì, zưng ở Lừa thì quầnchúng không cùng suynghĩ đó.

  Zì từng đặt một questionaire như sau cho quầnchúng Lừa:

  Honda là jì?

  1- Một loại xe-máy
  2-
  Một loại xe-hơi
  3- Cả hai câu 1-2 đều đúng
  4-
  Cả hai câu 1-2 đều sai

  Các cô có biết hông, tới 80% Lừa chọn option 1.

  Nếu thay Honda thành Toyota, thì 80% Lừa lại chọn option 2.

  Thế nên xe-hơi Honda zù rất cốgắng mà vưỡn chưa thànhcông ở Lừa. Đơnjản quầnchúng Lừa nghĩ, Honda là xe-máy hehe chứ xe-hơi đéo đâu.

 44. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 21:02

  @Thi Còi

  Zì cũng chuẩnbị tậu một con hybrid như thế. Zì tính lên biênjới mua, já vầu tầm 3-4 trẹo là ngon rùi.

  Nếu em thích ăn-chơi chút thì có-thể lên mạng hoặc qua Sing/Thái mua xe “hybrid” mác Yamaha như em nài, trông yêu vôđối:

 45. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 21:06

  Já con hybrid Yamaha như hình zưới zưới vầu quãng 2,000 Tơn bên Sing. Nếu em Thi Còi sang xách tay một chiếc về thì không mất thuế đâu.

  Cỡi con đấy đẳngcấp hơn hẳn các thểloại Air Blade hay Lead..

 46. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 21:08

  Zưng Zì vưỡn thích hybrid Tầu vì ẻm rẻ hehe. Zì tính tậu một em có khung bằng carbon cho nó nhẹnhàng đằmthắm. Ắcquy 1-2 năm thì thay một lần không đáng-kể.

 47. #52 by tieuthithi on 2011/08/05 - 21:12

   Zì cũng chuẩnbị tậu một con hybrid như thế. Zì tính lên biênjới mua, já vầu tầm 3-4 trẹo là ngon rùi.
   Lạng sơn có hông Zì  ? Nếu có CN em chạy lên đó mua 1 em 

 48. #53 by bantaican on 2011/08/05 - 21:18

  Ơ! Bắt quả tang con Zì gu : sến/cải lương/ màu mè – Quả Honda Acura con Zì thích – làm anh liên tưởng dô bốt biến hình!

  Tặng con zì câu cải lương ngâm chơi:

  Gụ  ngày xưa Gụ tình gụ  nghĩa,

  Gụ bây giờ Đmá nó pha cồn..!

   

 49. #54 by Nô Đức Nổng on 2011/08/05 - 22:05

  Địt mệ, chi bộ nổ về xe kinh dị nhở. Hiện tại anh biết nhõn con này: Photobucket


  Đố chi bựa biết xe gì, anh xin phong là thần xe luôn.

 50. #55 by Ba Bựa on 2011/08/05 - 22:07

  Đệt mệ zì sure về zá xe hông? Anh bẩu 3 con đó cỡ 100K/con –> 3 con 300K. Bi-3 bên nầy tầm 35-40K về Lừa thuế >200% vầy thì zá phẩy trên 100K/con chớ? Lấy đéo đâu ra 60K? @ Déo

  Địt mẹ con Déo, Bi-3 ở Lừa 100k bán cho chó à. Chỉ tầm 60k dư con Zì nói thôi. Thùy linh đây.