Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/05 - 03:56

  đeomẹ quán bựa giờ sanhhoạt phongphú địt chịu, vửa luộncương nhà xí nguôinguôi tí chiển mẹ sang đềán giồng hoa hòe ngay và luôn, ôi ồi thanhtao phết hốhố….

  Mà địtbẹ, cồng tuy có nhìu có dài dưng tuyền quân chém gió cả. Vửa dưới kia thấy có thằng nầu quên mẹ tên mang nụithất của hai con xe đua Camaro mấy lị Mustang của Mẽo ra sosánh mới lũ luxury Jag mới Roll mà Dượng suýt té dập bố ló puồi hốhố… Sâu mầy không lôi mẹ F117 mớicả B2 vầu sosánh lun cho nó chuẩnmực hũhũ… Rùi con mụ Bựa nhẩy vầu bẩu xe Mẽo bán chó ló mua, lại hôhố phát lữa….

  Địtmẹ mấy ngài con giời, cả đời chỉ lái được con CRV mớicả Pilot thì cứ yêntâm tiếptục lái nhá, đéo ai cấm, dưng nhớ ngậm mẹ cái lỗ cơm lại cho Dượng nhờ, thối rinh dư cứt mới ỉa í. Thử gúc Lincoln hoặc Caddilac xem em ló ưỡnẹo dư lào lào… Tuyền dạng lìutìu mà nổ dư phá mả, láolếu.

 2. #2 by nhất on 2011/08/05 - 05:11

  Sỹ Dâm
  Viết linh tinh cái đéo gì dài dòng mà không rõ ý. Anh hiểu mầy muốn nói xe Mỹ cũng tốt hử. Ừ thì Cadillac lủ mé anh tra trên youtube có thấy cái CTS, ừ thì cũng máu, nguôn. NHưng lủ mé cái đó là extrem car mẹ nó rồi. Có cái nào bình dân như BMW 3,5 series, Audi A4 , A6, Mercedes C, E class mà lại ngon, giá cả phải chăng không? Anh đéo biết gì về xe Mỹ, mầy làm ơn chỉ ra vài loại xe tương đương như mấy cái xe Đức anh vừa listing ở trên coi!? Lủ mé anh search trên youtube Cadillac thì ra cái CTS 4,6l hố hố, có mà nhai vã xăng à? Gúc với Lincoln thì ra human, lủ mé tranh đua cái đéo gì với xe Đức quê anh.
  Lủ mé anh lại nhớ hồi nhỏ lần đầu vào Sài gòn, ngạc nhiên đéo tả vì đi đâu cũng nghe thấy : cái đéo gì cũng Mỹ, nho Mỹ, táo Mỹ , xu chiêng Mỹ, dép Mỹ , scoth MỸ … hố hố chết cười .

 3. #3 by Mit on 2011/08/05 - 05:29

  Hố hố hố  Dượng Sỹ hông nên bức xúc mới mụ TT thế…..

  Thằng hàng xóm Mít có con xế mầu đen convertible gì Vét mà bọn Mít con cứ gọi là cái Bét – mô – biêu đới …. Đẹp bỏ mịa đi…hehehe

 4. #4 by nhất on 2011/08/05 - 06:30

  Mít Đông để yêm không được vào cứu bồ Sỹ Dâm, bao che lắm nó Gay người đi. Chắc tển đang bị vợ mua gỗ về sai đóng chuồng gà hẽ hẽ. Không làm xong cỏn cắt mẹ nó tiền đổ xăng thì có mà đi bộ lên quán chém gió.

 5. #5 by Phang_Phập on 2011/08/05 - 07:27

  Ủa giờ vẫn cã nhau cái ljn gì về kiến và quặc ấy nhở, Kiến ljn gì, anh thật, ở Tây Bắc nhà anh tắm chỉ thích thế nầy thôi, cho mát, anh mượn thằng gúc ít tương tạm.

  Cận cảnh phát nhở, cuối tuần dồi cho mát mẻ

  Bạn gái anh Phập trên Tây bắc nầy thay áo quần cực đỉnh lun,he he he, làm mỗi cái khăn thế mà mấy phút thì xong xuôi, hay thật.

 6. #6 by Phang_Phập on 2011/08/05 - 07:32

  Người tông dật Mông nó có dững cái cực kỳ bẩn thỉu và mông muội, dưng có 1 cái mà bọn Kinh léo bâu giờ bì được, đó là tật đái đường và ỉa bậy, anh chưa bâu h nhìn thấy bọn bỏn đái đường,  anh rình mò và chụp hình bọn mà mấy năm liền chưa chộp được phát nào, vì bọn bỏn cực văn minh, léo bâu h đái đường, ỉa bậy, nói cho nó văn là đi vệ sinh nơi kín đáo. Có đứa nào chộp được anh bọn bỏn đái đường và ỉa bậy anh mời bia nhá nhá. Tổ sư hôn nhau thì kéo vào nhà kín, còn đái đường và ị bậy thì phô ra  ngoài.

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/05 - 07:39

  Đù má chết cười mới con Nhất Dâm Chỉ. Há há. Bắt quả tang con nài hổng kiến thứt về xế chầm chọng.

   

  Mấy con Bim 3 & 5 series, Audi 4 & 6, Mẹc C & E thuộc hạng luxury mẹ. Đéo gì mà bình dân hử?

   

  Muốn xế bình dân để bọn culi đi cày dư anh thì phải hô hào Toyota(các thể loại Aurion, Camry Grande), Honda(Accord Euro, Accord), Nissan(3 series) hây Honden(Commodore mới Calais) hây vươn vươn. Đù má đã dốt mà còn ti toe anh ghét. He he.

   

  Đệt mẹ đành rầng đi culi bên nài vưỡn cưỡi Mẹc E, dư thằng đệ anh vưỡn, dù là con E240 đời 2k4 quá đát. Hay dư anh đi con Sylvia ghẻ của thằng Nissan. Dưng bọn Khoai Tây bỏn khinh cho đấy, dù ngoài mặt vưỡn đéo thể hiện. Bọn nó có luật ngầm là mần culi đéo được fép cưỡi luxury-cars under any circumstances. Dù lương lậu có là $100k+ vưỡn thế.  Nếu cu mần chủ cả, dù chỉ là chủ một sốp grocery củ cặc, mới income chỉ vầu quãng $50k+, thì lại hông sao. Thế mới chó.

   

  Lý do ư? Anh biết đéo đâu. He he.

   

  Con Chén Sành Đức, Dương Trùng Trục Ca hây con DẮt MẶt (.)/ Déo Mẽo mần ơn vầu kình fơm nhát. He he. Tí trưa ranh rảnh anh đổ cứt khai sáng cho con DẮt MẶt )(/ Déo về rổ giá xế ở Lừa nhát. Đù má con nài phát biểu sa-lông đéo chịu mần anh ngứa mẹ hết bẹn. He he.

 8. #8 by Tơn on 2011/08/05 - 08:19

  Anh đã bẩu rồi, con Dì chủ quán ráng dànhdụm đi Mẽo một chuyến cho mởmang củ sọ! Đéo gì chémgió cứ phầnphật phầnphật.

  Địt mẹ con này giá tầm Lexus LX470, dưng đẳngcấp hơn một bật. đù má các cô – các có vượn già mà đòi chơi búpbê Nhật!
 9. #9 by budifa on 2011/08/05 - 09:38

  Dòm cái chuồng-xí có cả xổm lẫn bệt do lão BOM bốt tao-nhã phết, hị hị. Ít đi luồn-lọt chốn công-quyền dư lão nên chửa thấy bâu-giờ.

   

  Kiểu 2 in 1 dành cho tinh-hoa lẫn bần-nông này tôi nhớ hông nhầm thì ở sân-bay Tân-Gia-Ba cũng có, dưng nó chỉ là 1 cái bồn-ỉa, nếu  muốn bệt thì hạ cái vành tròn xuống, còn hông thì nó thiết-kế chỗ đặt chân y-dư cái xổm.

   

  Gúc trên mạng tìm được mỗi cái nầy, đéo giống lắm

 10. #10 by tieuthithi on 2011/08/05 - 09:44

  Đó là hoa lan tai-voi, một bó của Tầu já 5 Tơn là maximum.

  @Dì Móm : hoa nầy Lừa tết bán đầy mà , mọi người gọi nó là lan Hồ điệp nó có thể tươi được đến 2 tháng thật ( ui nhắc đến Hồ Điệp  lại nhớ vụ Uyên Ương Bươm Bướm hehe cú Zì điếu chịu ) 

  Tay lái nhẹ bẫng quá rất nguy hiểm khi đi tốc độ cao.@Déo mần ơn giải thích giùm cái sao nguy hiểm ?
  Cồng fơm Zì là tay lái xe Hàn cực nhẹ , em còn có quả Morning 2007 số sàn chuyên dùng đưa con đi học và uýnh võng trong phố. Lái nó nhẹ đến nỗi chỉ dùng 3 đầu ngón tay là quay tít được hehe . Những người đi xe khác quen rùi ngồi xe em lái thử cứ ngẩn ra một lúc vì cảm giác như là không lái, hay phết 
 11. #11 by Dragonfly on 2011/08/05 - 09:46

  @ Lói

  ——————
  Lói chia sẻ chân thành zất! Anh đã có trải nghiệm như Lói zưng nhẽ anh mạnh mẽ hơn Lói?! Lói tốt nghiệp ĐH rồi đã ra ràng thì tập bay đi! Tỷ như tự apply việc rồi thuê nhà ở mẹ riêng, con nầu kết thì mời mẹ nó về góp gạo thổi cơm chung sống kiểu cộng sinh cho cân bằng tâm sinh lý mà an toàn tiết kiệm. Lói đang đứng giữa việc hiếu nghĩa và tự quyết định cuộc đời mình. Nghe lời pama thì đéo hạp với ông người trong mình đâm ra ức chế, không nghe thì thấy có vẻ bất hiếu. Không cẩn thận pama thấy dễ bảo còn chọn bạn gái và cưới vợ cho luôn đó. Mạnh mẽ lên! Hãy bước ra ngoài đi! Nên nhớ dù pama có yêu thương mình đến mấy cũng không thể sống hộ cuộc đời mình. Buồn vui là do mềnh quyết định! Đàn ông lên. Hệ Hệ
 12. #12 by budifa on 2011/08/05 - 09:56

  Nhân-tiện nhà mới xe, các bựa khoai-tây khai-sáng cho phát. Vưỡn nghe tiên-triền là nhà mới xe khoai-tây thì rẻ hơn ở Lừa, dưng chi-phí nuôi nó nhớn lắm. Liệu có đúng hông các bựa?

   

  Tỷ-dư mua nhà hay xe xong thì hàng năm có đóng thuế-má, phí phủng gì nữa hông? Đéo nói chiện điện, nước cho nhà hay xăng cho xe

   

  Quanh-quẩn trong lũy tre làng Á-Châu chả biết gì, xí-hố quá, khà khà

 13. #13 by Dragonfly on 2011/08/05 - 09:57

  Lói không đau khổ sao biết giá trị của hạnh phúc! Lói thuê nhà sẽ khổ hơn bây giờ, phải tính toán chi tiêu, có thể bỏ 1 số thú vui như tập zim, uống sữa mỗi ngày, trang thiết bị như ở nhà đéo có zưng bù lại là sự tự do, tỉ như tối ngủ cởi truồng đi quanh nhà mà đéo sợ ai zòm …V…v. Pama có thể gây sức ép ( nhất là các phụ huynh fía Bắc gộc) từ nạt nộ đòi từ con đến ỉ ôi tao bệnh tật…vưn…vưn. Nhưng vẫn không lung lạc đéo nghe bỏn hết, luôn tỏ ra kính trọng bỏn vaf vẫn quyết định theo cách của mình. Cuối cùng bỏn sẽ hiểu za ” trời không chịu đất, đất fải chịu jời” aka ” nước mắt chảy xuôi”…vưn vưn. Nói cho cùng đó là sự xung đột thế hệ nhà đéo nầu chả có. Đừng bi quan. Máu lên!Hệ Hệ

 14. #14 by dắtdéo on 2011/08/05 - 10:03

  Háhá chệt cưởi mới Sỹ Dâm. Thế đéo nầu lại yêu Mẽo cuốc hơn Lừa cuốc roài. Bâu nhiêu thằng zìm hàng Lừa thì đéo thấy tự ái, mới nghe zìm se Mẽo cái đã tự ái vầy à hehe.


  Hehe còn việc anh so sánh nội thất Mustang/Camaro mới Jaguar nhẽ hơi khập khiễng thật, anh sin nỗi và zút lại. Hehe nhưng anh đã ngồi trong cả hai con đó rồi, interior của bỏn phải nói là touchable-cheap hehe.


  Haha trước hết nói về dòng xe phổ thông, anh cứ lấy mấy con reference cho các class khác nhâu đơi, Sỹ Zâm thử liệt kê cho anh các con xe Mẽo cùng class mà có thể cạnh tranh được.

  1) Compact car: Civic/corolla

  2) Mid-size: Accord/Camry

  Tạm vậy đã.

 15. #15 by budifa on 2011/08/05 - 10:04

  mần ơn giải thích giùm cái sao nguy hiểm ?@ B52

   

  Tay lái nhẹ mà đi tốc-độ cao, gặp tình-huống phải xử-lý thì dễ từ lề phải chiển sang lề trái chứ sâu, khà khà.

   

  Nguyên-tắc của xe là càng đi tốc-độ cao tay lái càng nặng. Dưng có lần thử X5 thì đi trong fố cũng thấy nặng vãi mả, nhẽ tôi quen đi dòng Nhựt mới Hàn

 16. #16 by Dragonfly on 2011/08/05 - 10:06

  Lói tưởng tượng quả con bồ sáng ra cởi truồng khoác cái áo sơ mi của Lói làm món ốp-la cho Lói có sexy không?! Địtmẹ không cửng tếu lên tặng nàng củ khoai nướng vào bẹn mới là lạ. Đó là cái Lói được nhận đó Lói. Hệ Hệ

  P/s : Tặng Lói câu lày: ” Cái já phải trả cho hạnh phúc là sự ràng buộc, cái giá của tự zo là cô đơn” tùy từng thời điểm mà áp dụng. Đừng thần tượng bất kì 1 cá nhân nầu để sao y bản chính(kể cả con Zì Mọi biến thái). Tất cả chỉ để tham khảo và quyết định theo cách mà mình suy nghĩ thấy ổn. Hãy là chính mềnh. Hệ Hệ
 17. #17 by dắtdéo on 2011/08/05 - 10:06

  Mấy con se như Convette (mà em Mit nói) hay Viper thì đúng là nhìn cũng ngon, khá, zá cả phẩy chăng. Hehe dưng đệt mệ thằng mà đã chơi convertible hạng sang thì nó lại đéo chơi loại đới, dở ông dở thằng :D.


  Hehe cu Tơn ca sỹ hóa ra cũng là phản động Mẽo à. Đù má quán bựa có ổ phản động đông phết nhể. Zòng Cadillac đéo phẩy là tệ lắm nhưng các cô có biết thuật ngữ “cadillac guys” mà bọn Mẽo dùng cho ai hông hehe? Các cô ra đường quan sát sem bọn nầu hay chậy Cadillac hehe.

 18. #18 by tieuthithi on 2011/08/05 - 10:09

  Xe Mẽo như buồi. Zì thấy có nhõn con Hummer trông tàmtạm, còn lại cứt hết.

  Xe Mẽo mang về Lừa chó nó mua.

  @Zì Móm ; con xe nầy mà Zì chê ư ???

   Hôm đầu tuần em nhìn thấy một con mầu trắng chưa đeo biển chắc của đại gia nào đón vện hay mèo hay mướp gì đó ở sân bay. Mình ra trước lẽ ra đi trước nhưng lùi lại nhường ẻm chạy trước mình đi sau để …ngắm . Ẻm rất ý thức được đẳng cấp của mình nên chả thèm chạy nhanh cứ tà tà đủng đỉnh cho thiêm hạ dòm đã con mắt mà thèm hehe
 19. #19 by budifa on 2011/08/05 - 10:12

  Ông Déo còn đới hông? Đi mấy ông xe 35-40K Tơn bên Mẽo (quãng 100K Tơn ở Lừa, địt mẹ) thì hàng năm có thêm phí-tổn nầu hông?

 20. #20 by budifa on 2011/08/05 - 10:16

  Ớ B52, tôi tưởng Jaguar là của bọn Anh-Cát-Lợi chứ nhể?

 21. #21 by budifa on 2011/08/05 - 10:19

  Úi, vửa Gúc thì thấy Jaguar bị thằng Tata Ấn Mọi nó mua rùi

 22. #22 by tieuthithi on 2011/08/05 - 10:22

  Tay lái nhẹ mà đi tốc-độ cao, gặp tình-huống phải xử-lý thì dễ từ lề phải chiển sang lề trái chứ sâu, khà khà.@Fa

  Hừm …

  Cái nầy nhẽ chưa đúng 
  Gặp tình huống mà oánh lái lung tung trái thành sang fải thì ko fải là tay lái nhẹ mà là do cảm  giác lái chưa chuẩn, nói cách khác là lái non
   Hơn nũa cảm giác nặng nhẹ là do đang từ xe nầy chuyển sang xe khác thì mới thấy , chứ lái quen rùi thì hết sức bình thường.
 23. #23 by dắtdéo on 2011/08/05 - 10:22

  Con Tế nổ về việc mỗi zới đi một loại se nhất định nhẽ đúng đới. Anh đéo zám quả quyết là đúng chăm chăm nhưng sung quang anh thì đúng như vầy.

   

  Tỉ như chỗ anh bỏn za trắng dân thường đại chúng thì chạy con compact như Civic/corolla/Ford Focus… hay mid-size Accord/Camry/Nissan Altima+Maxima… Còn bỏn nhà zầu zầu, tuổi đứng đứng thì hay chạy Lexus (RX và ES là phổ biến). Còn bỏn kiểu dạng boss thì nó chạy Mec E-S/Bim 5-7. Có con thì chạy Cadillac DTS/CTS hay Lincohn nhưng đéo nhiều lắm. Bọn tay chơi chơi nó chạy sport thì nó hay phi Porsche, Bim-6/Bim-1/ Z3  hây Mec CLS … đại loại thế. Chứ cũng ít thằng chạy kiểu như Roll mí lậy Aston…

   

  Các cô sẽ hỏi là thế đéo nầu anh toàn liệt kê xe ngoại nhập, đéo thấy liệt kê xe Mẽo vầu list những se thôi rụng, hehe, đệt mệ thế thì nền công nghiệp ô-tô Mẽo mới ngáp ngáp hổi 2k7,2k8. Chính phủ phẩy kiếu trợ hết, từ Ford, GM, Chrysler…

 24. #24 by dắtdéo on 2011/08/05 - 10:24

  Nói chung chạy xe nó như chơi phò, có cái gu và theo zới rồi. Nên việc một thằng trong chỗ làm chơi chòi mần con xe sang hơn đồng nghiệp là y như rằng có thằng trầm trồ, bàn tán ngây. Bọn Mẽo nhiều khi đéo phẩy vì nó đéo đông xiền mà vì nó đếu thích khoa trương ở chỗ làm nên nó đi xe khá bình zân đến chỗ làm. Nếu thích chơi chòi lái xe xịn thì chỉ khi đi chơi với bạn cùng cạ thoai.

   

  Chạy xe cũng là đẳng cấp. Như con Zì chắc đủ tiền sắm Lexus RX đới nhưng cỏn tự biết thân biết phận, đẳng cấp thấp nên cỏ chỉ tậu CRV  chạy 15km/h không chúng bạn cười hehe.

 25. #25 by dắtdéo on 2011/08/05 - 10:28

  @Thi Còi: Con se em đưa là con Jaguar. Mặc zù thời zan gần đây nó nổi trôi qua tay hết Ford rồi Tata dưng nó nguyên thủy là hang se Anh và vẫn mang hơi thở phong cách Anh Cát Lợi trong thiết kế. Nó là mộ trong những biểu tượng của công nghiệp xe hơi Anh nên không thể nói nó là xe Mẽo được hehe.

   

  Còn con Zì lồn ngẩn đi mê Hummer thì nhẽ cỏn ngẫn thật. Không biết cỏn có được cưỡi Hummer của cu zì ở News ngày sưa không? Hay chỉ thấy trên TV to cao hoành tráng (như cu anh) là cỏn thích zoài hehe. Hummer đã được bán cho anh Tata ấn độ zoài hehe.

 26. #26 by Dragonfly on 2011/08/05 - 10:30

  Chạy xe cũng là đẳng cấp. Như con Zì chắc đủ tiền sắm Lexus RX đới nhưng cỏn tự biết thân biết phận, đẳng cấp thấp nên cỏ chỉ tậu CRV  chạy 15km/h không chúng bạn cười hehe.

  —————–
  Déo đéo hiểu tính sĩ diện của Lừa rồi, anh biết zất nhiều thằng đéo có tiền đổ xăng nhưng vẫn gồng mua xe đẹp(nhất là zân Bắc) để xênh xang với thiên hạ. Hệ Hệ
 27. #27 by dắtdéo on 2011/08/05 - 10:39

  @Vụ tay lái nhẹ Pha Lựu đạn nổ đúng rôi đới Thi Còi iêu kiều của anh ợ.

  @Pha Lựu đạn: Nói chung nuôi se chỉ phẩy quan tâm đến bẩu hiểm và tiền săng thoai.

  Bên nầy nếu cô chạy xe hạng sang, sport, convertible thì xiền bảo hiểm rất chát. Dưng nếu cô chạy zòng bình zân như Accord/Camry thì đéo có zì. Bảo hiểm bên này khá lằng nhằng, khi nầu rỗi rãi anh rải thích

   

  Tiền xăng bên nầy thì anh nghĩ là rẻ hơn Lừa. Một Gallon~3.8 L khoảng 3.8$. Cho nên theo anh thì nuôi se bên nầy zễ hơn Lừa nhiều. Và tỉ lệ tiền nuôi se/thu nhập củng thấp hơn ở Lừa nhiều.

   

  Chuyện nhà cửa phức tạp hơn, vì lắm laọi thuế má và fees phải đóng hàng năm. Bây chừ vện kêu vầu ru ẻm ngủ rồi nên đéo nổ tiếp được nữa. Anh cút đơi, mấy thằng đệ Tế-Chạn-ZG ngoan nghe chưa.

 28. #28 by budifa on 2011/08/05 - 10:40

  Hummer đã được bán cho anh Tata ấn độ zoài @ Déo

   

  Khựa mua chớ nhể???

 29. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/05 - 10:47

  @Em Thi Mình Dây:

  Con đó cũng bộn gạo chứ hông ghẻ. Bên anh xe lướt form đó cũng phẩy $150k+. Không đủ gạo thì vui lòng cút về mới mẹ. Nghèo mà bon chen thì đéo bâu giờ có quà.

   

  Anh hông khoái dòng nài lắm. Tằm đó xiền đong con couple của Porsche hạng bét tỉ dư Cayman, or Quattroporte của Maserati, đàng nàu cũng đẳng cắp hơn. Sure. He he. Hoặc bét bét cũng cưởi Mẹc CLS form mới nhứt. Đù má bỏ chăm mấy chục sấp mua con Jaguar nài thì hãm thật. 

 30. #30 by DG on 2011/08/05 - 10:50

  Anh cút đơi, mấy thằng đệ Tế-Chạn-ZG ngoan nghe chưa.@ Déo mặt bướm ngựa!

  Cút khẩn trương đi con hãm, léo nhéo điếc cả tai, hehe cút đi rùi dí đầu lâu vầu ./ vện mà nổ cho hoành!

  Đang họp gì thế bây? Anh đẽo đọc được, đù má!

 31. #31 by DG on 2011/08/05 - 10:54

  @ Lói đầu nậu thuốc chuột: Mấy con già í, tống mẹ vầu mõm chúng chủng đôi lọ thuốc chuột hiệu con Lói cho hoành, đúng chiên nghành rùi lăn tăn đéo.

  Hay lôi mẹ bỏn ra vứt bố đường ray?

  Địt mẹ giả ngây giả ngô chệt mẹ cười!

 32. #32 by budifa on 2011/08/05 - 10:56

  @ Déo

   

  Bẩu-hiểm là tự-nguyện hay bắt-buộc? Dưng thế lày thì xe Lừa cũng đắt vãi hàng so mới Mẽo rùi, gato quá

   

  Địt mẹ nhầm cái dấu-hỏi thành dấu-chấm làm câu văn như cứt, hehe. Lão BOM xóa hộ còm dưới dưới nhé, cảm-ơn

 33. #33 by sss_sy_sss on 2011/08/05 - 10:58

  Đỵt pẹ, nghe mấy thằng bù bựa nổ, anh ga ti sô quá đy. Nhẽ mả nhà anh không phát, hic. Từ cái chỗ đy ỉa cũng nguôn hơn , dồi đến cái phương tiện đy lại anh cũng đéo bằng, ga ti sô quá, đỵt pẹ tất cả dững thằng kia nhá. May quá, còn con Lói, he he, nghe nó than thở hoàn cảnh, anh thấy rất hài lòng, dưng cũng ngạc nhiên là tại sao cay đắng dư vậy mà nó không mần 1 tô thuốc chuột nhà trồng được nhở???

  1259 cái cồng, dài lia thia lia thia, ngắt mẹ sang cái khác được dồi Teo ạ, anh thật.

 34. #34 by Cocacola on 2011/08/05 - 11:03

  anh biết zất nhiều thằng đéo có tiền đổ xăng nhưng vẫn gồng mua xe đẹp(nhất là zân Bắc) để xênh xang với thiên hạ@ Lài


  Bi kịch, bi kịch quá nhờ! 

  Anh giờ đong xiền đổ xăng khó quá nên định bán chiếc 2 chỗ Mui trần Giấc mơ Nhựt bửn để mua quả hybrid Nước Mẹ, aka chạy bằng Cơm & Điện, tục gọi xe đạp điện! 

  Nghe đâu bọn Nhựt bửn cũng có loại hybrid Mui trần 2 chỗ nầy, nghe đâu hàng second hand giá mềm lắm mà tốt hơn hàng của Mẹ nhiều! 

  Bựa nầu ở bển cần-phơm anh phát! Nếu được chỉ chỗ anh đi tậu! Đa tạ!
 35. #35 by Dragonfly on 2011/08/05 - 11:09

  Bi kịch, bi kịch quá nhờ! @ Lả
  —————-
  Anh nói thật đó, những thằng lập doanh nghiệp tư nhân vay ngân hàng mua xe để đánh bóng hình ảnh thì đéo nói. Anh nói là rất nhiều ông đéo cần thiết tỷ như hay đi xa hoặc phục vụ nhiều cho công việc cũng vay ngân hàng mua để giải quyết khâu thanh oai (loại trừ bọn đam mê xe như con Zì mê gốp nha. Như bọn Fồng nhà anh đến 80% mua xe trên 1 bil đều kiểu đó. Kể cũng lạ. Địtmẹ. Hệ Hệ 

 36. #36 by Cocacola on 2011/08/05 - 11:23

  Hehe, anh thấy chú Lói có hoàn cảnh gì đâu mà ai oán thế nhờ!


  Chú được pama thuê xe ôm chở đi học từ cấp 2 là sướng quá rồi còn gì? 

  Hùi xưa bọn anh tuyền lội bộ, sau đó thì dành dụm tiền, lúc thì mua cái vỏ (lốp) xe đạp, lúc thì mua sợi chain, hì hục cả mấy năm trời để tự ráp chiếc xe đạp mà đi!

  Chừng nầu có con mới hiểu lòng cha mẹ!

  Hôm qua chíp anh cũng nói câu giống y như chú. 

  Chẳng qua là vện anh giận nó, bẩu: không biết tự lo lấy thân, tự tìm xe bus đi học đi, chẳng đưa rước gì hết! Rồi hầm hầm phắn khỏi nhà.

  Chip mới khóc, bảo: Nó tự đi được thì nó chẳng nhờ! Nhờ chở đi học thêm, không chở thì thôi, còn chửi nó vậy!

  Anh thẽ  thọt: thì ẻm muốn cùng you giải toán, gặp câu khó, ẻm tiếp tục tìm lời giải cho you, còn you thì bỏ ngang đấy đi học món khác! Bất đồng ý kiến nên dỗi nhau thế thôi mừ!

  Anh chở nó đi học, tới giờ nó tan học, vện anh điện, bảo chờ ẻm sang rước nó cùng rồi về đi eating out!

  Chuyện nhỏ như con thỏ! 

  Trước khi giận pama, hãy tự giận bản thân mình chưa thể hay chưa chịu đứng dậy thành người!
 37. #37 by budifa on 2011/08/05 - 11:33

  Gặp tình huống mà oánh lái lung tung trái thành sang fải thì ko fải là tay lái nhẹ mà là do cảm  giác lái chưa chuẩn, nói cách khác là lái non@ B52
   
  Thiết-kế xe là cho tuyền-bộ quần-chúng, bất kể non jà. Mà chả ai dám khẳng-định hông có lần sai-sót. Do-đó xe phải làm sao cho lái chậm thì sai 1 ly đi 1 tý còn lái nhanh thì hông sai 1 ly đi 1 dặm
 38. #38 by Dragonfly on 2011/08/05 - 11:33

  Hehe, anh thấy chú Lói có hoàn cảnh gì đâu mà ai oán thế nhờ!@ Lả

  —————
  Địtmẹ, cái này anh thấy Lả âm lịch bỏ mẹ. Đừng lôi cái hồi xưa ra nói Lói nó đéo tiêu hóa được đâu. Bây jờ phải nói zững cái đang diễn za xung quanh nài. Địtmẹ, bọn trẻ nó chỉ thấy hiện tượng mà đéo nghĩ đến bản chất đó là thấy cu kia cũng như tầm nhà mình mà có con SH đời mới , Iphone4 xịn mình thì đéo có. Why? Đó là truyền thống & cách jáo zục của mỗi ja đình. Có thể Lói nó đéo happy với cách của pama vì chưa hiểu hết hoặc cách zạy zỗ của pama cỏn đéo sư fạm lắm tuyền xúc xỉ đổ nhân fẩm cỏn nhắm kích thích tố sự tự ái bản thân của con mềnh zưng đôi khi chính là con zao 2 lưỡi nếu Lói nó quen thói thủ zâm tự kỷ cỏn tìm đến thuốc chuột là điều đéo lạ lắm. Hệ Hệ
 39. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/05 - 11:44

  Tôi chânthành cámơn anh Lài và anh Lả đã bỏ thờigian nói-chuyện với tôi. Thờibuổi này cóthể dành cho một thằng ấtơ cha-vơ-chú-váo chút khuyênnhủ đã là quý lắm.


  Nhưng tôi lưuý anh Lài, anh cần phải hiểu một chânlý: “Nỗi khổ thì không so sánh được“, nên ngoài việc tôntrọng (một-cách tuyệtđối) nỗi khổ của đốiphương (dù nghe nó có philý đến đâu chăng nữa, dựa trên kinhnghiệm và nhânsinhquan của cánhân anh), anh không được quyền ápđặt ýkiến của anh lên đầu tôi, hoặc tệ hơn, phánxét nỗi khổ của tôi. 

  Tôi oántrách “người ta” (không phải cha-mẹ tôi đâu nhé, phứctạp ở chỗ đó) một, thì oán cái hoàncảnh (the fucking situation) mười. 

  Dĩnhiên ngoài oán bằng mồm, thì điều duynhất tôi cóthể làm trong lúc-này là kiếm tiền cậtlực, những đồng tiền nhỏ hiệntại sẽ dẫn đến những tàikhoản ngânhàng to trong tươnglai. Tiền là thứ đã đặt tôi và một vài người xung quanh vào cái “tư thế chó má”, thì chỉ có tiền mới đóng vai chìakhóa giúp gỡ-bỏ và chấmdứt nỗi chếttiệt đó. 

  Tôi yêu tiền rất. Khi kiếm tiền tôi hạnhphúc. Khi nghĩ về tiền tôi sungsướng. Và việc đếm tiền làm tôi cựckhoái.

  Một lần nữa, cámơn anh Lài và anh Lả.
 40. #40 by Dragonfly on 2011/08/05 - 11:47

  Nhưng tôi lưuý anh Lài, anh cần phải hiểu một chânlý: “Nỗi khổ thì không so sánh được“, nên ngoài việc tôntrọng (một-cách tuyệtđối) nỗi khổ của đốiphương (dù nghe nó có philý đến đâu chăng nữa, dựa trên kinhnghiệm và nhânsinhquan của cánhân anh), anh không được quyền ápđặt ýkiến của anh lên đầu tôi, hoặc tệ hơn, phánxét nỗi khổ của tôi. @ Lói

  ————–
  Lói thẩm cồng như puồi anh. Anh thông cảm zất. Go ahead. Hệ Hệ
 41. #41 by budifa on 2011/08/05 - 11:47

  Địt mẹ giờ Lừa vưỡn nhiều bần-nông đánh chưởi con-cái kinh-hoàng. Nhiều khi đem mẹ bức-xúc ngoài xã-hội về đổ lên đầu con.

   

  Hy-vọng pama Lói đéo phẩy dạng đó

 42. #42 by Cocacola on 2011/08/05 - 11:48

  Ờ, Lài nói nghe cũng có lý!


  Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, chú Lói suốt ngày nghĩ đến thuốc chuột là không hay lắm đâu! 

  Thuốc chuột là dành cho chuột nó xơi, đâu có dành cho chú! 

  Chú đâu phải chuột, chú là Lừa mà, thay vì nghĩ thuốc chuột, chú hãy nghĩ cách nầu chế thuốc Lừa, để Lừa uống vầu hết thói bần nông.

  Nếu đã tốt nghiệp ĐH, đi làm thì phắn mẹ nó ra ngoài thuê nhà, mỗi ngày lần lượt các anh rủ chú đi đập phò, sướng hơn hẳn kiểu quay tay của thằng Bựa!

  Đủi lại, thỉnh thoảng chú về thăm pama ít ngày, cho bọn anh mượn nhà tí! Nhế!
 43. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/05 - 11:55

  Tiện đây, tôi nghĩ mình cần phải dạy các anh các chị (a.k.a lũ chó lợn hôi thối điếm nhục địt mẹ), vài bài học về cách làm người. Các anh các chị (a.k.a lũ Lừa chó má bần tiện) rất thiếu chuyênmôn này:


  Bài một: “Kiểm soát lỗ mồm”

  – Lừa, ngoài vôvàn thói-hư tật-xấu mà đến Chúa cũng không hiểu nổi vì sao bỏn có, còn sởhữu nănglực kinhngạc đến đặctrưng: phun cứt qua đường mõm.

  – Các anh các chị hãy nhớ, những lờilẽ độcđịa, gây tổnthương tâmhồn nhau, là dành cho thiênhạ, không phải người-nhà. Thiênhạ là những ai? Là tất cả những thànhphần không có quanhệ máumủ huyếtthống (như các anh các chị đối với tôi). “Người nhà” là những ai? Cái này mà cũng phải hỏi, xin mời lao đầu vào xe ben gần nhất, đồ bại não!

  – Thếnào là “lời lẽ độc địa”? Chắcchắn không phải những gì tôi và Trung Tướng vẫn dùng để truyềntải nộidung khaisáng vào bên trong xương-sọ các anh các chị (a.k.a lũ…), mà là loại ngôntừ có thể khiến thằng chồng chém bay đầu con vợ, thằng con bóp cổ lòi mắt thằng bố, và bà nội đổ thuốc chuột vào nồi cơm của cả nhà hahaha.

  – Giảipháp? Tóm lại với người nhà thì ăn nói cho tửtế vào, thế thôi. Điều này rất dễ thựchiện.

  Hôm nay tạm thế đã. Tôi phải đi ăn trưa. 
 44. #44 by Cocacola on 2011/08/05 - 11:56

  Ờ, chú Lói nói vậy anh yên tâm!


  Trước mắt chú cứ nghĩ như vậy đi, bỏ món thuốc chuột ra là ổn!

  Hùi xưa có lần anh bị gái Lừa 8X chơi anh vố, anh nủi điên, thề quyết kiếm tiền, tự hứa trong lòng sau nầy gặp lại sẽ đổ tiền lôi em ẻm vầu khách sạn, dùng tiền đốt trụi lông ./ em ẻm cho hả giận! Hehe
 45. #45 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/05 - 11:57

  Lói thẩm cồng như puồi anh. Anh thông cảm zất. Go ahead. Hệ Hệ(@anh Lài)

  Tôi lại nhầm anh (Lài) sang anh Lả. Tôi xin lỗi nhé.

  Tôi sửa lại:

  Nhưng tôi lưuý anh LẢ (Cocacola)…
 46. #46 by Mit on 2011/08/05 - 12:33

  Bẩu-hiểm là tự-nguyện hay bắt-buộc?@ cô Fà

  Nó là bắt buộc.

 47. #47 by Dragonfly on 2011/08/05 - 12:48

  BTW, nhân Lói Cancer nói đến nỗi khổ & tháng này có lễ Vu Lan, anh mời chi bộ xem clip xúc động zất. Để thấy mình vẫn còn may mắn lắm lắm. Sinh ra được sống ở đời đã là lãi mẹ. Do vậy nên trân quí những jì mình đang có zù nó méo mó hay tròn trịa. Địtmẹ, không thấy pama đáng để cảm ơn thì cũng nên thương lấy ông người của mình mà duy trì sự sinh tồn. Địtmẹ, ngày hôm mai còn vui hơn ngày hôm nay nhiều, biết trước thế đéo. Hệ Hệ


 48. #48 by Dragonfly on 2011/08/05 - 12:52

  Đây là cậu bé ấy nài, tội nghiệp chưa? Mít “Long Dui” aka Chân Sếu có chảy nước mắt không em? Anh vẫn để dành em 2 trái lịu đó. Hate you so much. Hệ Hệ

 49. #49 by Dragonfly on 2011/08/05 - 13:23

  Song Ngữ nài. Hệ Hệ

   Mother In The Dream

  Serving you with the holy flowers dew
  “Gởi” cho mẹ những “bông hoa thánh sương”

  I can feel the sedateness from your eye
  Con có thể cảm nhận dc [ sadateness ] từ ánh mắt của mẹ

  Your son is awakened from the dream
  Con của mẹ đã bị đánh thức bởi giấc mơ

  Come over here my mother
  Hãy đến đây mẹ của con

  Your son is awakened from the dream
  Con của mẹ đã bị đánh thức bởi giấc mơ

  Come over here my mother
  Hãy đến đây mẹ của con

  I ride in the silver bird in the dream flying over the sky
  Con mơ cỡi chim bạc bay trên bầu trời

  I dream you go there with bliss
  Con mơ mẹ mang cho con hạnh phúc

  Your son is coming and please wait there mother
  Con trai của mẹ đang đến và làm ơn hãy đợi con

  Your son is coming over. mother please wait for me
  Con trai của mẹ đang đến với mẹ. mẹ ơi đợi con

 50. #50 by Mit on 2011/08/05 - 13:33

  Cơn sến của Chuồn làm Mít cảm động quá đi…hehehe  Lúc còn ở ‘Nam Mít hay nghe bài này này,