Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2011/08/04 - 23:42

  Anh đã ỉa ở 1 hố xí nhà bạn ở gần Ba la, nó chỉ là cây xoan gác ngang cái chuồng bò nhưng không có bò mà có mấy con lợn con, ngồi chôngchênh chỉ sợ lộn mẹ cổ xuống , cao dễ đến mét rưỡi, sợ muỗi lúc kéo quần lên vì phải dùng cả 2 tay,,,, địt mẹ tròngtrành như thoèn trên sóng, phía dưới thì rơm, cứt người cứt lợn, giấy, lá chuối khô sô ty na, và giòi,,,,, địt mẽ cả đời anh đéo tưởng tượng ra , mà cách hanoi có 15 cây thôi dấy

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:43

  Thỏamãn về xí chưa, bọn lợn mọi? Rất tiếc Zì hông tìm được quả ảnh “xí-đôi” nủitiếng một thời Thiênđàng 197x.

  Xí xỉ cũng là xí hai-ngăn thôi, zưng cho fép cùng lúc hai ỉa-viên đồng-tácnghiệp. Xí xỉ gồm 2 lỗ-ỉa cách nhao tầm 1.0-1.2m, mỗi lỗ có hai viên gạch để ngồi, sao-cho các ỉa-viên châu mặt vầu nhao.

  Hai ỉa-viên khi ỉa thì ngồi đốiziện nhao (face-to-face), đứa nọ zòm buồi hoặc cửa-mình đứa kia. Thiếtkế xí kiểu nài rất nhânvăn, tránh đứa nọ nhỡ đít uýnh-zắm vầu mặt đứa kia nếu hai cỏn ngồi kiểu xếp-hàng (face-to-back).

  Con nầu mới có người-yêu, mà zẫn vầu xí-đôi cùng ỉa, thì lãngmạn rất. Được trựctiếp nhìn cứt lòi từ lỗ-đít gái của mình, chẳng fải là tuyệtđối fongnhã hay sao?

 3. #3 by dắtdéo on 2011/08/04 - 23:44

  Hehe còn bây chừ để anh nổ tí về xe cộ hầu cu Tế tintin thừa lưỡi nầu.

   

  Nói về se cộ thì anh vưỡn phục bọn Đức Nhợn nhứt. Se của bỏn thiết kế đi rất “đầm” mà nhìn vẫn thanh thoát gọn gang. Xe của Mẽo Lợn như GM hay Ford, Chrysler… cũng làm xe nặng kềnh kàng nhưng bố trí trọng tâm rất kém, xe đi nặng nề mà rất không stable. Có lần anh lái con Chrysler của thằng bạn vầu khúc cua sơ sơ mà xe suýt lật, địt cụ nó. Trong khi đó ngày thường anh lái con Ố-Đì cũng ôm khúc cua đó thì đéo sâu.

   

  Hehe dưng, đệt mệ anh ghét xe đức một điểm là xe hơi nhỏ hehe. Thưở sưa anh chậy con Ố-Đì A4 2.0 thích dất nhưng cứ thấy nó hẹp hẹp thế đéo nầu so với xe Mid-Size của Mẽo/ Nhật. Sau đó anh chuyển mẹ sang chạy Accord cho nó zộng hehe. Thi thoảng anh chạy Mec C, Bi-3 đời mới thì vưỡn vầy, vưỡn thấy hẹp. Chỉ có Mec-E và Bi-5 thì là vừa cỡ còn Mec-S mới Bi-7 thì kềnh càng quá.

   

 4. #4 by Sành on 2011/08/04 - 23:47

  Anh có nhời khen con Déo mấy con Tế! Cả 2 con này tham luộn tốt, đặc biệt con Déo phán rất chuẩn anh đéo cần chỉnh nữa. Hờ hờ!

  Anh bốt thêm một góc của một nhà sí nữa của anh cho TT phán tiếp về kiến tây. Cái này anh cố ý chụp cao hơn tí cho nhìn thấy đê-kô.
 5. #5 by dắtdéo on 2011/08/04 - 23:49

  Xe Mẽo thì nói chung là các cô đéo nên mua, zù là Ford hay Chrysler. Bọn Chrysler khi sưa hợp tác với bọn Daimler Đức Nhợn nên được lắp máy Mec vầu mấy mẫu xe hạng sang nhưng cũng đéo ăn thua, đẳng cấp đéo zễ zì có được ngày 1, ngày 2. Xe Mẽo đời mới nhiều con nhìn bên ngoài rất hào nhoáng nhưng nội thất rất là phò. Ngay như dòng Cúp-Bê Camaro, Mustang… nhìn hoành vậy nhưng nội thất tuyền nhựa Tầu, ghế za thì nhìn như phò, so thế đéo nầu được nội thất xe Đức, xe Anh (như Jaguar, Rover…).

   

  Hehe Dân Mẽo có một thói sấu mà anh bị nhiễm đó là lúc đéo nầu cũng thích đi xe thật rộng rãi, mặc zù anh là thằng châu á còi, ngồi Mec-C mới Bi-3 hay A4 là ổn roài. Dưng do đã đi xe Mid mới Full-size kiểu Mẽo rồi nên zờ chui vầu mấy con kia cứ thấy thế đéo nầu í, mặc zù rất thích nội thất và máy móc xe đức.

   

  Một za đình mẽo thì thường phẩy có 1-2 quả sedan để đi làm và một con SUV/VAN để cho za đình đi chơi. Nói chung đi đường zài ngồi SUV chân cẳng thoải mái, đỡ mỏi mệt hẳn. Mà bọn trẻ con băng ghế sau nó cũng thoải mái. Hehe SUV đây là phẩy kềnh càng cỡ con Honda Pilot hoặc con Ford Explorer chứ đéo phẩy con CRV chạy 15km/h cảu Zì lồn đâu nhế.

 6. #6 by voong ngau pin on 2011/08/04 - 23:51

   vùng Thạch thất dân vẫn đi ỉa đồng, chiều chiều lại thấy mấy thằng ngồi trên mộ ỉa xuống, còn tối thì ngồi ở đường đồng, 1 lần anh lái xe tắt đồng qua buổi tối thấy 3 cô bé quãng 15 , 16 đang đứng cúi mặt ngượngngùng, anh tia đc  3 bãi cứt nhỏ vẫn bốc khói , chắc anh làm các cô vột ngắt cứt kéo quần, anh đi thoát hẳn các cô tiếp tục,,, anh cũng ỉa đồng lẫn tỉn đồng, cảm giác cực phờ rồ dcm

 7. #7 by bienduc_hai on 2011/08/04 - 23:51

  Hôm nay chú có việc về Bến Tre, sẵn thăm lại đất xưa, vẫn bát ngát dừa nước, bát ngát chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dừa xiêm… Loanh quanh mải nhìn quên cả chụp hình chia sẻ mới các cô.


  Vùng nầy xưa chiến loạn thôi rồi, nhập nhằng ám sát, đánh bom sập cầu, quăng lựu đạn ra chợ… Dân tình ca thán động tới trời xanh. 

  Chả hiểu sao sử sách chẳng ghi lại có bao nhiêu dân thường thiệt mạng vì mấy vụ vủ? Hỏi đã là trả lời mẹ!

  ===

  @La và Lói

  Tớ rất thông cảm mới hai cậu, hehe, làm thằng liền ông phải đội giời đạp đất, hehe, cứ thế mà phát huy.

  Giờ tớ hiểu Lói hơn rồi, thương cô phết. Cô cứ mặc sức oán hận và hướng nỗi hận vào một thằng Không Ai Sất nào đấy, hehe, tên râu xồm đầu hói nào đó chẳng hạn. Cô đã hai mươi rồi thì cô sẽ sớm qua giai đoạn này thôi, hehe.

  ===

  Sẽ là một thiếu sót nều bà Zì không đưa hình cầu cá Nam Bộ vầu loạt ảnh của mụ, hehe.
 8. #8 by dắtdéo on 2011/08/04 - 23:53

  Con CRV 15km/h của Zì lồn thì bên nầy chủ yếu gái hay đi, nhưng zì lồn chắc nhỏ con cao 1m60 nặng 45KG thì đi con ấy cũng được.  Anh đồ rằng con Zì mọi nhỏ con quá nên nếu mà lái X5 như Phập Liệt thì sẽ phẩy ngồi chồm chồm ôm tay lái như cóc í hehe.

   

  Anh chỉ đéo thích con ấy làm tay lái hơi nhỏ quá, cầm đéo chủ động và làm cho cảm zác bẻ lái nằng nặng thế đéo, mặc zù xe Honda thường có hệ thống trợ lực tay lái khá ngon, bẻ lái khá nhẹ.

 9. #9 by Sành on 2011/08/04 - 23:55

  Hai ỉa-viên khi ỉa thì ngồi đốiziện nhao (face-to-face), đứa nọ zòm buồi hoặc cửa-mình đứa kia. Thiếtkế xí kiểu nài rất nhânvăn, tránh đứa nọ nhỡ đít uýnh-zắm vầu mặt đứa kia nếu hai cỏn ngồi kiểu xếp-hàng (face-to-back).

  @TT Anh nhớ hồi 198x cả hà nội ra đê sông hồng ỉa đái, chiện mặt đối mặt nhau là chiện quá thường.
  Có lần anh đang đứng vạch chim đái (đoạn gần bến Nứa) thì có em chẻ đẹp nhảy bổ đến trước mặt anh tụt quần ngồi đái or ỉa mà ẻm cứ nhìn thẳng chym anh rồi cười khiến anh ngượng phải quay mặt đi nên đéo biết bướm ẻm thế nào. Đì má, phải bây giờ thì chít với anh. Hờ hờ!
 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:57

  @em Mít Yêu

  Sởzĩ các trụsở quốczoanh Nụi thời 200x vưỡn còn trò zùng xí hỗnhợp (cả “xổm” cả “bệt” trong cùng 1 buồng), vì Lừa nhiều con vưỡn chưa quen xí-bệt.

  Bọn nài thấy xí-bệt thì trèo mẹ lên thành ngồi, tấtnhiên là để nguyên cả jầy cả zép rùi. Lúc ý hehe cái xí-bệt trông chỉ muốn mửa. Bửn đéo thể chịu được.

  Thế nên các sếp mới cho xây thêm mẹ cái xí-xổm cạnh xí-bệt, để con nầu còn tính bầnnông thì ngồi vầu vẩu. Con nầu tinhhoa hơn thì ngồi xí-bệt.

  Không thể làm thành 2 fòng riêng (một xổm một bệt) cho nó thẩmmỹ hơn, vì bọn bầnnông khi buồn ỉa thì đéo cần chọn đúng xí của bỏn đâu, cứ thế nhẩy vầu ỉa thôi hehe, bấtkể xổm hay bệt thì cũng thành xổm hết.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:02

  Bi-jờ vầu toalét trong các caoốc vănfòng Lừa (kểcả Nụi hay Gồng), thì vưỡn luôn bắt-gặp các zấu jầy bầnnông trên thành các chậu xí-bệt hehe.

  Các cỏn bẩu là thành chậu-xí bửn bỏ mẹ nên fải cỡi lên trên như thế. Ui địt mẹ bầnnông. Thằng nầu cũng cỡi thế thì lấy buồi ra mà sạch.

  Thế nên hehe nếu nhỡ có việc fải vầu toalét caoốc, Zì khuyên các cô mang theo thật nhiều tissue để chùi bệ bồn-cầu nhế (đềfòng trong xí đéo còn jấy côngcộng).

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:04

  Tởm nhất là vầu toalét sân-bay hehe, mà đặcbiệt là Nụi Bài.

  Đù má buồn ỉa thì cố mà nhịn nha, vì bệ xí đéo nầu cũng đen-sì vết jầy bầnnông.

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:05

  @con Sành

  Nhà-xí mới của cô nhẽ có cátính hơn rùi đó, Zì khen. Chắc là mới đặt lại bình bông?

  Nhà-xí nài bé hơn nhà-xí hôm-qua, zưng trông ổn rùi, tắm ỉa được rùi.

  Gạch-men hehe vưỡn xấu, zưng đã có tí cáchđiệu.

 14. #14 by dắtdéo on 2011/08/05 - 00:06

  Về zá xe cộ thì hehe đúng như cu Tế nổ, ở Mẽo sướng zất.  Bên nầy chỉ cần 35K là chạy Mec-C, Bi-3 (bản standard, nếu mà configure thêm ốp-sần thì tầm 40K). Đệt mệ, cũng ngần ấy xiền ở Lừa chắc chỉ chạy Civic mới Corolla thoai nhể, địt mẹ nghĩ lừa tội đếu chịu được. Lả ơi, lên chưởi bỏ mẹ B đi.

   

  Hôm qua con Chạn Hói trung cấp nổ đúng mẹ còn zì. Một za đình mà có một Mec-C, một Bi-3, Một A4 như Sành thì ở Lừa đéo đại za cũng phẩy cỡ tầm tầm roài. 3 con xe đó mua mới ở lừa cũng phẩy 300-350K tơn mẹ nó zoài, lấy đéo đâu rẻ như đức Nhợn.

 15. #15 by Kyтoнвыфич on 2011/08/05 - 00:06

  Bắt được Tướng Bựa chưa vầu miền tây nhá, anh bổ xung thêm quả nầy, chất nghệ phết:

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:15

  @con Zéo

  Con nài nói thế đéo nầu? Tay-lái vôđịch nhẹ là của xe Hàn. Địt mẹ khi bẻ lái cảmjác lỏng toèntoẹt rất không thật. Tay-lái xe Đức như Bim Mẹc thì đều vừa-fải, chắcchắn (bọn nầu quen lái nhẹ thì không thích). Còn xe Nhật thì ở jữa 2 loại ý, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Zì thích nhất tay-lái của Lexus.

  Địt mẹ xe nầu thì Zì cũng chỉ lái một tay (tay trái), tay kia để hờhững trên cần-số cho thêm fần fongtrần thưthái, nên Zì đéo quantâm nó nặng hay nhẹ. Nói-chung là jờ chả có xe đéo nầu mà tay-lái nặng-chịch như UAZ thuở xưa nữa.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:20

  @con Zéo

  Cty Zì vửa bán một em Mẹc C já 22K hehe. Tấtnhiên là chạy cũng trên 100K rùi, zưng vưỡn cứ là Mẹc.

  Nên Lừa vưỡn có-thể chạy xe mác xịn như Mẽo, chỉ có điều là mileage hơi nhớn chút hehe.

 18. #18 by nhất on 2011/08/05 - 00:20

  Đèo mẹ Trung Tướng đi Tầu nhiều mà đéo biết khách sạn 5 sao bên bển vẫn còn hố xí xổm à? Đệ anh nó mách anh thế chứ anh tuyền ở Hilton với lại Sofitel always .
  Déo đéo biết cặc gì về phong thủy lủ mé. MẦu mè trong nhà là phụ thuộc vào tuổi của chủ nhân. Có thể là Sành chọn mầu như vậy là vì nó phải thế.

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:23

  @con Zéo đéo biết jì về já xe Lừa rùi

  Bim-3, Mẹc-C, A4 lấy đéo đâu ra mà 300K hử con mặt ./? Xe Lừa đắt thật, zưng chưa đến nỗi như xe Miến.

  Bim-3 loại rẻ nhất (318i, standard) já quanhquẩn 60K Tơn. Mẹc-C và A4 cũng thế.

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:28

  @con Sành

  Thay ngay chậu hoa Tầu zỏm trong toalét đi nhế. Đéo jì jờ nầy mà còn chơi hoa jả?

  Cái chậu-hoa mầu xanh trông rất đĩ, nhẽ hợp tínhcách létlét của Sành, chứ Zì ỉa vầu.

 21. #21 by dắtdéo on 2011/08/05 - 00:29

  @Zì Lồn: hehe anh đéo bâu zờ đi se Hàn nên đéo so sánh được. Và hehe chắc cũng đéo có ý định mua se Hàn hehe mặc zù một hai năm gần đây bon Hin-Đài bắt đầu được bọn Mẽo chú ý vì zá thành và bảo hành hậu mãi tốt.

   

  Mụ Zì nổ đúng về tay lái nhẹ quá làm mất cảm zác lái là chuận đới. Tay lái nhẹ bẫng quá rất nguy hiểm khi đi tốc độ cao. Trong các zòng xe nhật anh thấy con Camry thường hay có tay lái quá nhẹ, đặc biệt là Camry đời 2k4 trở về trước. Sau nầy bỏn hình lắp thêm hệ thống control trên trợ lực tay lái làm tay lái nặng hơn khi tốc độ xe lên cao để tăng cảm zác lái.

   

  Con CRV của Zì đi đường trường thì được, đi nội đô phây luồn lách nhiều, tay lái nhỏ vậy anh đéo thích hehe.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:35

   Mẹ cô đi thử Daewoo (loại AT như Magnus) mới thấy tay-lái của nó cứ như mần bằng bún hehe.

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:33

  Chết cười mới con Zéo trưởngjả.

  Bim-3 mới Mẹc-C thì là quá nhỏ chứ hơi nhỏ cái buồi jì nữa. Đi mấy xe nài tức anhách. Kểcả Bim-5 mới Mec-E cũng chưa là jì nhế.

  Còn về xe Mẽo thì hehe cỏn đúng. Xe Mẽo như buồi. Zì thấy có nhõn con Hummer trông tàmtạm, còn lại cứt hết.

  Xe Mẽo mang về Lừa chó nó mua.

 23. #24 by dắtdéo on 2011/08/05 - 00:33

  Đệt mệ zì sure về zá xe hông? Anh bẩu 3 con đó cỡ 100K/con –> 3 con 300K. Bi-3 bên nầy tầm 35-40K về Lừa thuế >200% vầy thì zá phẩy trên 100K/con chớ? Lấy đéo đâu ra 60K?

 24. #26 by nhất on 2011/08/05 - 00:33

  Nhà xí của Sành anh đoán – chính xác đến 98% – là Sành sửa lại hoặc tự xây mới. Quả kiến trúc kệ bằng đá granit khá thô thiển , hehe sorry bro! Quả đá granite chắc chắn được Sành nhập từ Quảng Nam hehe. Bán không hết thừa đem chắp vào nhà phỏng?
  Qua quả shower đứng xập xình của Sành là mốt từ những năm cuối 9x , đầu 200x, bây giờ đéo ai dùng cái nầy, mai anh chụp quả lỗ shower nhà anh modell 2010  mới cóng hehe. Thiết bị chìm , cống chìm trong sàn, vòi xịt  cài đèn Led đổi mầu theo nhiệt độ lủ mé tắm ở trỏng mãi đéo muốn ra.

 25. #27 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 00:37

   Dì bắtnọn Sành quả hoa như cái lồn bò, địt mẽ toa lét nhà nó hoành rất thì có cái lồn hoagiả, đây phải là hoa thật phải không em bé Sành đờnca tàitử ??? dcm 5 oi 1 chậu chơi 2 tháng mới tàn việc lồn chơi đồ giả he he  Dì lồn bắtnọn như máu lồn

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:42

   Đó là hoa lan tai-voi, một bó của Tầu já 5 Tơn là maximum.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:41

  Nhà-xí con Nhất Zâm fối mầu rất đồngbóng. Nước-tắm mớicả nước gội-đầu mà thế đéo nầu lại để ở đàng sau bồn-cầu là sao? WC chật quá à?

  Lại còn thêm tí tường ngăn trông rất tủnmủn hãmlìn nữa (chắc tường 10cm).

 27. #30 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 00:41

  Anh đã soi kỹ lại chậu hoa, Dì lồn nhầm hàng rồi, hoa thật, cái chậu thứ 2 là để nước tưới hoa đéo chẩy ra sàn he he

 28. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:43

  Địt con mẹ con Bín chứ. Hoa lan nở toét như thế mà cỏn kêu hoa thật?

  Con Sành đâu vầu cồngfơm.

 29. #32 by dắtdéo on 2011/08/05 - 00:47

  Haha anh chệt cười mới Sành, Hoa Lan đéo ai bỏ vầu nhà vệ sinh thế =)). Chậu hoa nầy hôm trước thấy để ở ngoài bậu của phòng khách hum nây lôi vô đề-co à, đéo đúng điệu zồi Sành ơi.

   

  Hehe con Zì lồn ngẩn nhìn ra hoa zả cũng fải, vì bọn Tây nó trồng hoa thế đéo nầu nhìn perfect quá nên đứng sa sa đéo phân biệt được hoa zả hoa thật. ANh nhiều khi đi ra ngoài táy máy phải lấy móng tay bấm cái lá cho chắc ăn là hoa thật.

 30. #33 by Sành on 2011/08/05 - 00:47

  Thôi địt mẹ, chuyện nhà&xe anh chán đéo chịu, giống như thằng làm đầu bếp ngửi thấy mùi đồ ăn là ớn lên tận óc.

  Anh bây giờ thích mẹ nó nơi rừng rú sống như Tắc-zăng nhẽ lại vui. 
  Cái dự án của thằng Dô Dở có khi lại làm anh hứng thú. Anh đã từng thầu thi công một quần thể Bungalow trong khu dưỡng lão. Giá thành ở Lừa thì anh biết đéo nên đéo dám tư vấn, bốt quả ảnh này cho cô coi tham khảo:

 31. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:47

  Con Bín nghe Zì fán về hoa đây.

  Hoa của con Sành là hoa lan. Hoa nài cực chóng tàn, nhất là khi để ở trong nhà, và cũng rất khó để nó nở toetoét như bọn vưỡn bán trong tiệm.

  Trông cả zàn hoa đều tắp một mầu hehe thế có chó nó tin đó là hoa thật. Chưa kể cành và lá có mầu y-trang nhao.

 32. #36 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 00:47

  Nặng nhẹ tay lái cái đầubuồi anh đây nài địt mẹ các cô vua nổ, ở Lừa thì tay lái xe lồn nào cũng nhẹ hết vì có chạy nhanh hơn 60 km/h đâu mà đòi nó nặng địt mẹ các cô, xe nào các cô rít lên 120km/h tay lái cũng nặng hết mẹ các cô,,mỹ hàn cái buồi anh đây nài,,,

 33. #37 by nhất on 2011/08/05 - 00:48

  Lủ Mé Dái đâu ra chỉ cho Trung tướng dầu gội đầu của anh để đâu đi mầy! Quả gạch nhà anh công nhận tởm so với cái giá 100€/m2, mỗi viên deco gần 40€/ông. Được mua ở Versage vào dịp đại hạ giá mùa xuân hí hí.

 34. #38 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 00:51

  Dì biết cái lồn về hoa nài, đcm 8 oi mua 2 chậu nếu giảm giá, bọn Tây trồng nó trong nhà nên hoa đéo nào cũng trông đẹp rất , Anh thithoảng vui mua 1 chậu về dcm 2 tháng đéo thèm tàn,, Dì biết cái lồn về hoa dcm nổ đùngđoàng đùngđoàng

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:54

   Hoa (thật) của cô có-thể rất lâu tàn zưng đéo thể nở đều và cùng mầu như hoa (jả) của con Sành.

   Hoa (jả) của Tầu chỉ mấy Tơn một bó, lúc cần thì xì nước rửa vôtư, vài năm cũng đéo hỏng.

 35. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:52

  Hehe con Sành đâu vầu cồngfơm cho Zì về cái lọ hoa (jả) China của cô trong toalét cái kẻo con Bín cỏn ấmức.

  Hoa ở cửa-sổ toalét trước của con Sành thì đúng là hoa thật, trông biết ngai.

 36. #41 by nhất on 2011/08/05 - 00:52

  Đèo mẹ theo như cách sông của Lừa bên này thì hoa đó là giả. Lý do đéo phải vì nó rẻ, mà vì các ông Lừa bà Lừa đéo muốn bỏ công chăm sóc hehe. Giồng hoa thật phải tưới , phải chăm lủ mé mệt bỏ mẹ. Cư tương 1 chậu hoa dựa kệ mẹ nó đấy, hàng năm dời đéo cần ai để ý phàn nàn.

 37. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/05 - 00:54

  Thôi Zì đi ngủ đây. Địt mẹ bọn hãmlìn eat cunt chó.

 38. #44 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 00:56

   địt mẹ cược nhui tiền anh cũng chơi mới Dì Lồn, địt mẽ cái hoa nài siêuthị bán rẻ như cho, em bé Sành cồm phơm phát nào cho dì hết nổ he he  dcm đùngđoàng

 39. #45 by Sành on 2011/08/05 - 00:56

  Nhà xí của Sành anh đoán – chính xác đến 98% – là Sành sửa lại hoặc tự xây mới. Quả kiến trúc kệ bằng đá granit khá thô thiển , hehe sorry bro! Quả đá granite chắc chắn được Sành nhập từ Quảng Nam hehe. Bán không hết thừa đem chắp vào nhà phỏng?

  @ Nhất 
  Địt mẹ, quả này anh nể Nhất thật đấy, anh vãn còn thừa hơn 500 m2 đá Granit, mấy lọai xấu đéo bán được bảo mấy thằng đệ cắt  lắp đại vào chưa làm bóng nên nhẽ không đẹp.
  Thường thì khi làm để kiếm tiền thì rẩ cẩn thận nhưng khi làm cho chính mình thì dối đéo chịu. Hờ hờ!
 40. #46 by Sành on 2011/08/05 - 01:03

  Anh chết cười với các cô! Lan ở Đức rẻ hơn bèo ở sông Cửu long thì cần đéo chơi Lan giả. Con vện anh cứ nhét đại vầu WC để cho nó nhanh nở hoa ý mà.

  Mách cho các cô mẹo vặt nhé, khi Lan đã tàn thì nên để cửa sổ Toa-lét, vừa đủ hơi nước vừa đủ ánh sáng thì Lan mọc hoa tiếp cực nhanh.
 41. #47 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:04

   Sành đâu rồi phán về chậu hoa phát cho dì lồn hết nổ he he  địt mẽ sợ trốn mẹ đi ngủ rồi he he

 42. #48 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:07

  há há bốt rồi mới thấy cồng Sành, dì lồn trốn rồi he he , ở lại anh chửi cho bục mả he he

 43. #49 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:11

  015-1.jpg

 44. #50 by Mit on 2011/08/05 - 01:15

  Mít nghĩ lan của cô Sành là hoa thật.  Cái pot bên trong mầu đất nhẽ bẵng plastic rẻ xiền ( commonly used by commercial growers)

  Lọai lan nài đúng để trong nhà có thể last tới 2-3 tháng,nếu chịu khó tưới.  Mít vưỡn mua tại Costo giá quãng 15-20 Tơn, có cả chậu bằng ceramic sẵn.  Mít confirm chiện hoa có thể nở hết dư vậy trên cây thật.


 45. #51 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:16

  Anh cảnh cáo Dì lồn bằng chậu hoa của anh, Dì có vỡ mẹ đầu lâu cũng đéo biết đây là hoa gì đâu,,, dditj mẹ nó là hoa ăn ruồi he he 

 46. #52 by Mit on 2011/08/05 - 01:21

  Mách cho các cô mẹo vặt nhé, khi Lan đã tàn thì nên để cửa sổ Toa-lét, vừa đủ hơi nước vừa đủ ánh sáng thì Lan mọc hoa tiếp cực nhanh.@ cô Sành

  Cách đó hay đó, Mít tuyền vứt đi sau khi hoa tàn…Để lần tới Mít mang ra gần chỗ hồ bơi treo ở đấy xem có khấm khá hơn không.   Mít có patio ở đằng sau nên nhẽ không nắng quá.

 47. #53 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:24

  Tàn thì vứt mẹ nó đi cho nhanh chứ Sành, rẻ như bèo sông cửu thì lo làm đéo he he

 48. #54 by Mit on 2011/08/05 - 01:25

  @ cô Pín

  Ui, lần đầu tiên Mít thấy hoa của cây ăn rùi nài….hehehe  Vưỡn mua cho bọn trẻ con chơi dưng được một vài tuần cũng tèo lun.  Mà cô có thấy nó ăn rùi bâu giờ chưa?  Mít chưa từng thấy, vứt luôn con rùi vào nó cũng chê luôn…..

 49. #55 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:33

  @ Mít yêu
   anh đập ruồi với ong bỏ vào, chứ chưa nhìn thấy nó bắt, nhưng có lần anh đập con ong chưa chết thả vào thì con cỏn vửa ngọ nguyâyj là bị 2 lá ngoạm luôn, nhưng bọn ruồi sau khi bị ăn thì để lại nhiều con bọ nhỏ vàng vàng, nếu em nuôi cây nài thì cho nó ăn ong thôi,,

 50. #56 by voong ngau pin on 2011/08/05 - 01:37

  MÍt yêu
  trong lòng lá có những sợi lông nhỏ, em lấy cái tăm động vào những sơi lông đó thì nó khép lại ngai, nhét con gì vào thì phải động vào mấy sợi lông đó, những lá quá gì thì ko dập vào đc nữa, già mà!!!