Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by DG on 2011/08/04 - 01:45

  Hè hè cậu đây, iêm phát cậu xem đang nổ gì nầu, mệt quã giờ vửa dậy!

  Địt mẹ đéo thi sử nữa à? Lại kiến à?

  Thế này thì Chạn Khắm đú thế đéo nầu được mới Nhất liệt đệ nhất hehe? Thôi anh dí dái vầu – lướt cồng phát rùi ngái tiếp cho đời nó đậm đà hương sắc!

 2. #2 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 01:47

  Con liệt não nổ lố nên bị nhầm rùi đấy. Mùa đông mà trong nhà nhiệt độ thấp hơn ở ngoài?
  Sợ phòng tắm bị lạnh? Địt mẹ bồn ỉa của bọn Nhựt Bửn còn có sưởi điện đấy nhá! Dững cái để sưởi/giữ nhiệt đối mới bọn ôn/ hàn đới là chiên da mà cỏn còn lo?
  Chưa kể VLXD của bỏn cũng ngon lành mẹ.

  Có vẻ con nài vưỡn đéo phục, vưỡn cay cú hehe. Dưng mỗ bỏ qua cho cỏn.

  Thôi, nhất khoát đéo nói thêm câu nầu mới cả con liệt não nài nữa. Phí nhời!

 3. #3 by nhất on 2011/08/04 - 01:57

  He he anh viết nhầm : nhiệt độ trong nhà cao hơn bên ngoài chứ, hẽ hẽ nỡm quá đi.
  Tắm nước nóng thì hơi nước nó bám ở đâu hả con bò liệt? (chưa kể nghé của Sành bơi ở trỏng vài tiếng) . Ở Lừa chênh lệch nhiệt độ ít hơ nhiều mà hơi nước còn bám nữa là ở bên này, mùa đông trong nhà trên 20°C còn ở ngoài là -20°C

 4. #4 by conlele on 2011/08/04 - 09:02

  Tay này xứngđáng là một tinhhoa chânchính của QuánBựa:
  “Bình luận viên Lá Cải”: Phan An – Gã trai viển vông & thất bại

  Conlele cũng kết cái trang Lá Cải của hắn lắm! Bình luận dídỏm, thôngminh, có chấtbựa!

 5. #5 by conlele on 2011/08/04 - 09:04

  Gửi lại cái link khác màu cho bàcon dễ nhận ra:
  Phan An – Gã trai viển vông & thất bại

  Trang “Lá Cải” của hắn:
  Lá Cải

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 09:23

  Chầu chi bựa khắm!

  Bọn nổ cút hết rùi hả? Hehe, bớt nổ đi tẹo nha. Con mụ Thối nhẽ bận xuống đường hoặc đi khách đến tận tối. Mỗ dí vầu tranh hơn mới cả bọn đéo biết gì nài nữa. Địt cụ bọn hãm!

   

  Chuẩn bị đi công cán vài hôm, hẹn chi bựa tuần sau nha!

   

   

  @Đơn Mai Khôi em yêu:

 7. #7 by conlele on 2011/08/04 - 09:43

  Thêm cái Blog của tên bựa CẩmBùi này.
  Đọc một hồi nghĩ rằng chắc em EURO quen biết tên này:
  Blog của Phan An

 8. #8 by Phong Vân on 2011/08/04 - 09:45

  Bố sư ConBựa chưởi người khác ăn theo.

  Đề thi Sử người ta phân tích mẹ nó xong từ 6 giờ sáng.

  http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/33445/tach-khoi–ba-chung—truong-toi-se-it-diem-0.html

  Đến 2 giờ chiều ông tích phân lại với nội dung chả khác đéo!

 9. #9 by Mit on 2011/08/04 - 10:39

  Thế đéo nầu Mít vầu đọc báo đảng theo nhời giới thiệu của cô Phong Vân (Gió Mây ?) thấy viết thế nài,

  Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

  Giờ bên Lừa viết Mỹ là Mĩ thật nhở?  Mít cứ tưởng mụ TT chế chữ sáng nay chứ….hí hí hí  Ôi thế nài thì sao bọn phản động theo kịp các cô đơi? 

 10. #10 by DG on 2011/08/04 - 13:48

  Chạn Khắm đong gái tởm thật, địt mẹ đéo có lấy nửa xu xí hổ là sâu hử con kia?

  Qua đây mà xem thằng đầu hói rẽ ngôi giữa nài, hehe.

 11. #11 by Банан on 2011/08/04 - 14:29

  Good afternoon, bọn bự bửn.
  Quán xá sau trưa vắng như chùa bà đanh, anh triệu koang phục mãi mà không thấy bọn đùng đoàng nủi lên. Mấy ngài nai thấy Trạn khắm học trò của đệ anh chém cứ gọi là choang choác choang choác, cố gắng nữa lên em, đá cho tụt nõ tên Lôn vầu Zì &Co cho anh. Tiện đây anh nói nhỏ, em Đơn Mai Khôi không được như em tưởng đâu, tuổi thì ẻm ngang ngửa với em Thy giừ mà tính thì rất đờn ông. Ẻm ấy chỉ hợp với anh thôi, đừng mất công đong đưa vô ích.
  Dái ghẻ lúcchiều qua còn móc cống ở Việt Hưng đến sáng vẫn còn thấy tưới cây ở Eco bác mà giờ đã nổi lên à em. Mờ anh cao to đẹp jai lại chai mặt hơn tên Luận, thần tượng của em nhiều, em dìm hàng anh thế đéo?

 12. #12 by DG on 2011/08/04 - 14:36

  Địt mẹ thằng thợ đục nầu của Dân Chí mò vầu quán bựa đong được bài nài, rùi về nhà đục đẽo rùi trưng ra như nài.

   

  Con Kù thì đéo tốt đẹp gì dưng chơi trò đục đẽo nhăng cuội dư nài là đéo được.

   

  Con bựa nầu mà chơi món í thì bỏ cái tính đó đi nhế, địt mẹ phát hiện ra phát – bọn ở đây nó tát cho vêu mõm đới, nhố nhăng vửa thôi địt mẹ!

   

  @ Chuối Thanh Trì: Vầu nhà anh ăn nói cho đoàng hoàng dư người có học chút nhế con hãm kia hehe, cũng đú đởn định đong em Râu cơ đấy!

 13. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/04 - 16:51

  Chưởi con Nhất Dâm Chỉ nhát cho thơm râu nầu:
  – Nhiệt độ chênh lệch trong/ngoài nhà nhõn 10°C là quá lắm. Thế đèo nầu mà +20°C/-20°C, chênh lệch đến 40°C thế hử?
  – Anh đèo biết Townhouse, Unit, Flat ra sao dưng bath-room ở nhà luôn phải lắp Heater kèm Exhaust-fan chứ? Để mùa đông tắm nước nóng thì mở thêm đèn sưởi cho ấm, cái quạt hút thì hút hơi nước ra ngoày để tránh ẩm cho đèn sưởi/tường nhà cũng như các thiết bị điện tử khác có trong trỏng.
  – Con đéo gì khoe nhà nhiều toilet thế? Địt mẹ, nhà ông bà bô anh ở Sỳ Gòn có những 14 toilet/tắm đứng/tắm nằm các kiểu, nhà chỉ có 3 mạng thôi đấy. Còn bên nầy nhõn 4 toilet cho nhà 4 người thôi. He he.
  – Giá nhà in exchange: €350k ~ 10 tỉ Cụ. Qui ra ~ $450k+ AUD có nhẽ múc được cái Unit/Flat mới toilet kế giường ngủ kề bếp(3 thứ chung 1 gian) ở ngoài Circular Quay. Đù má mấy quả nhà củ cặc vậy mà mắc vô đối.
  – Bắt quả tang con Chén Sành đổ chiếc A4 ngay driveway (anh mạnh dạn fán là form B6, model 2k2? He he). Đời nầy trâu vô đối, cầy ngang con Camry v2.2 form 2k1 của anh hồi hổi.
  – Chiếc Bim, cùng thời mới con Audi A4 ở trển(anh lại fán là 3210i form E46, model 2k3?). Tự dưng quất con 318i wagon hãm thế? Anh chúa ghét mí con wagon mới lại hatchback(trừ Audi A5 he he).
  – Chiếc Mẹc C hông để í mấy, chắc C200K form W203 đời 2k3 hử? Chiếc nầy chỉ có dàn loa là nguôn, mọi thứ còn lại thua hẳn Bim mới Audi, có fỏng?
  – Ở bên đó chuộng Audi mới Bim phết, sân nhà mà. Thế rổ giá thế nầu, có rẻ hơn thị trường nhiều hông cu? Xe bên anh đắt ngang ngửa ở Lừa. Chỉ có bên Mẽo của cu Dắt MẶt (.)/ Déo là thơm nhất thôi.

 14. #14 by nhất on 2011/08/04 - 17:14

  Thằng bố thằng Tế chứ anh hỏi mầy nhiệt độ trong nhà là + 23°C , theo mày ở ngoài thấp hơn 10°C có nghĩa là chỉ +13°C à. Tiên sư mày nước Đức nó đã trôi đến châu Phi đâu mà mùa đông nó ấm thế?

  Anh còn bắt quả tang thằng nầy đéo bao giờ tắm nước nóng chứ chưa nói đến bơi trong bồn sục lủ mé.

 15. #15 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/04 - 17:22

  He he. Có gì từ từ nói nàu. Mần đèo gì mà chồm chồm kinh thế. He he.
  Anh phán thế thôi chứ anh biết nhiệt độ ở bển đéo đâu. Bên anh chêch lệch thường rơi vầu tỉ số đó nên anh thắt mắt, thế thôi. Tỉ dư ngoài chời là -7
  °C thì nhìn nhiệt kế chong nhà anh chỉ có +5°C.
  Anh mần culi mà đâu có biết mí thứ sa sỉ đó đâu cô? He he. Nhẽ triệu phú hay đại gì gia mới hưởng thụ nủi, có phỏng? He he.

 16. #16 by nhất on 2011/08/04 - 17:26

  Ơ thằng nầy chắc ở nhà đéo có sưởi à? Nhiệt độ +5°C thì não ngừng con mẹ nó hoạt động rồi. Mầy cải chính lại dùm anh cái không có anh lại kiện chính phủ Úc đéo lo lắng quan tâm đến đời sông nhân dân bây giờ.

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/04 - 17:30

  Mà đù má con Chạn Khắm bị sỉ vã vài câu là cút mẹ về mới thầy bu dồi hử? Đéo gì dể tự áy thế cu? Tin tin thế sao khá nủi hử? He he.

  Còn con Dái Ghẻ bị con Chuối Thanh Trì dìm hàng nghe sướng đéo chịu được. He he. Đù má con nài mần thời vụ tưới rau cho E-Cô-Bác mà cứ luôn mồm xưng cán bộ, lại còn đãng viên dự bị mới kinh. Địt mẹ. Có óc hài hước đấy. Anh khen. He he.

  Anh cảnh cáu con Chuối Thanh Trì dám léng féng em Rốt Xinh nhà anh lần nữa là anh cắt trym.

  Nghe rọ chựa cọn hạm?

 18. #18 by Bựa Ninh Bình on 2011/08/04 - 21:35

  Mấy cô ở quán Bựa thích mấy vụ toa lét cao cấp nhờ? Dây chắc là 1 thói bựa nho nhỏ nhể?

   

  Bõ cũng xin dónggóp tí bựa vấy quả Toa Lét Cao Cấp thời xửa thời xưa, quả toa lét này gần căn hộ ngài xưa 2 bên ViệtJan và ViệtKộng cùngnhao chiadôi dấtnước.  Hôm í vện ngồi thử, còn bõ thì tè thiệt, tâu nhã, tâu nhã cùng Cao Cấp phết!


  Bõ Hoa Lư (bựatí)

 19. #19 by dắtdéo on 2011/08/04 - 22:28

  Hãhã sau khi mần khóa chuyên tu về chống thấm mới phụ hồ anh cũng lanh chanh vầu titoe về kiến chút cho có zị nầu hehe.

   

  Trước hết anh có vài nhời về nhà +WC của Sành Đức Nhợn luộc spaghetti 40 phút nầu.

  1)  Quả nhà của Sành nhìn mặt ngoài vầy là nguôn rồi. Quả nhà nầy ở Đức Nhợn hay Mẽo thì tầm 300 K oi là đúng roài, nhưng hehe địt mẹ về HàLội mà mua được quả nhà có mặt tiền rộng theo kiểu “biệt thự chia lô” vầy trong nội thành thì có cứt ra mà 10 tỷ, phải hông Thầy Đòm lòi zom hehe.


  2) hehe Con nhà của Sành có zá ngon vầy là vì nó tuy nhà ngon nhưng mà ở trong một khu chia lô. Nhưng cũng một quả nhà như của Sành ở Âu hay Mẽo mà theo dạng trên một khu đất riêng có sân trước sân sau ngon lành thì zá lại khác hẳn. Như khu anh ở phẩy cỡ 700K-1M Tơn trở lên.

 20. #20 by dắtdéo on 2011/08/04 - 22:30

  3) Quả WC của Sành nói rất rõ lên rằng Sành và vợ con vưỡn là Lừa chính tong. Hehe anh đéo muốn zìm hàng Sành vì dẫu sâu Sành thoát lừa vầy là nguôn doài. Nhưng hehe nhìn quả nhà sí là anh biết là Lừa hay tinh hoa ngây.


  Quả WC của Sành nhìn tuy vậy nhưng anh đồ rằng rất ít chùi zọn (bằng chứng là Sành thừa nhận cũng đéo zám bốt nửa còn lại rất bề bộn), cái cây cảnh thì để chết khô chứng tỏ chủ nhà đéo quan tâm đến phòng tắm.  Sàn lát gạch mầu đen để trông cho đỡ bẩn, cấm cãi hehe. Nhà tắm tây nguyên tắc phẩy có gam mầu ấm, và phẩy có thảm nhà tắm, ít nhất là khu ở xung quanh bồn tắm.

   

  Cái bồn của Sành lắp xa cái khu tắm đứng cũng rất bất tiện, đéo có thảm kế bên, đéo có chỗ để khăn tắm vươn vươn. Tắm xong bước ra nước lênh láng trong phòng rất tởm.

   

  Cách bố trí của các khối chức năng rất bần nông, chủ yếu bánh tráng là chính. Zì lồn hum qua nổ chuẩn quả bệ ỉa nằm rất trống trải, phải đứng zậy bê nguyên cả cứt zính đầy đít đi lấy zấy lau, rất tởm. Mà nhìn bệ ỉa bệ đái có vẻ bẩn bẩn, đéo được sang choang gốm sứ.

 21. #21 by JoJo on 2011/08/04 - 22:33

  Quán xá gì vắng như gì gì thế nài ….

  Hic, các cô chửi nhau về kiến bền bỉ nhẩy. Biết là dài quá rồi, xa quá rồi nhưng anh vẫn xin phép hỏi thêm một tý liên quan đến kiến cho cô Dâm Nhất đỡ cáu cô Trạn Khắm:

  Túm lại, cô Trạn cho anh biết (ừ thì nếu là cô), nếu làm bu-ga-lâu trên núi như cô tư vấn hôm trước thì nên làm kiểu gì vừa rẻ nhất lại hợp lý nhất? (đúng kiểu đòi hỏi của bần nông rồi nhé). Cô Trạn Khắm chi tiết cho một chút kẻo cô Dâm Nhất cô í lại nủi máu điên vì hình như cô nài cũng đang cần tư vấn để làm cái tương tự nhưng chắc ngượng không dám hỏi đấy thui.  

  Anh dù thích quả Biệt thự thật đấy nhưng tiền đâu đổ vầu đấy tận 15 tỷ rùi thuê con mụ Má Mì nó cò quay cho nữa thì chỉ có nước húp cháo ở biệt thự thôi.

  (kòn)

 22. #22 by JoJo on 2011/08/04 - 22:34

  p/s: Một số yêu cầu chính về công năng:

  – Cô nhớ bố trí cả khu công cộng nữa nhế, anh cứ thích dù đi nghỉ thì các gia đình cũng phẩy có tí giao liu với nhau nhẽ thú vị hơn.

  – Vì anh xác định sẽ dành phần nhiều diện tích còn lại là rừng vừa để cho công nhân trồng cây, rau, … nuôi con gì đó nữa … nên chắc chỉ làm tối đa 5 cái bu-ga-lâu cỡ vừa và nhỏ thui. Tính năng mỗi cái đều có vườn để khách lao động tự trồng hoặc hái rau để tự nấu ăn.

  – Quanh khu vực sẵn các mỏ đá nên cố gắng thiết kế sử dụng vật liệu đá tại chỗ (cho nó rẻ và tự nhiên).

   Một số thông số cơ bản:

           độ dốc mặt bằng thửa đất: ~15o

           độ ẩm trung bình: ~ 60%

           độ cao so với mặt đường nhựa phía dưới: 1,6m (tùy từng chỗ, nhưng tiện cho việc rào dậu), có lối khá bằng để mở đường cho xe phi thẳng vầu …

  Thanks Khắm lặm trước kẻo lát quên nhế. Mà tiện thể thanks nốt các cô tham gia chửi aka dìm hàng Trạn Khắm mới cả Dâm Nhất luôn thể không lại bẩu keo kiệt.

 23. #23 by dắtdéo on 2011/08/04 - 22:35

  Nói them về nhà VS ở Lừa. Lừa nói chung kể cả nhiều lừa ở Mẽo mọi quê anh, tuy có thể chau chuốt nhà cửa nhìn ngon lành cành đào nhưng cái nhà vệ sinh luôn rất tởm. Đéo tin anh thì cứ về đi một vòng các nhà hàng hạng sang ở Gồng mới Lội (nơi chỉ có Lừa hay lui tới) xem quả nhà xí có khai mù không?

   

  Khi sưa anh đi cưa gái đến nhà chơi anh tuyền sin đi đái để vầu nhà vệ sinh bỏn xem như nầu. Con nầu mà luộm thuộm lười biếng thì vầu nàh vệ sinh là biết ngây. Dù cỏn có phòng khách sạch như phủ thủ tướng thì nhà xí vưỡn như cái chuồng nhợn, bồn cầu đóng két nhìn rất tởm.

   

  Sang đây anh lấy vện Lừa và màn đầu tiên anh đào tạo vện là màn zữ zìn nhà vệ sinh xanh-sạch-đẹp. Vện anh khi mới về mới anh cũng mang đặc trưng bần nông của Lừa (và nhiều nước châu á khác) là đéo quan tâm đéo zì cái nhà vệ sinh. Cứ mót ỉa thì vầu, vầu song rồi ra, đéo xem nó là chốn phẩy nâng niu zọn zẹp. Mặc dù cỏn lúc đéo nầu cũng zữ phòng khách như phủ thủ tương.

 24. #24 by dắtdéo on 2011/08/04 - 22:39

  Đệt mệ, anh sure rằng có đến 90% các cô ở đây rất lười chùi zọn và zữ zìn nhà vệ sinh gọn gang thơm tho. Nhà vệ sinh phảy lau zọn, zữ zìn thường suyên thì sau đó các cô mới iêu nó, mỗi lần vào zọn đéo thấy tởm. Chứ đệt mẹ bồn cầu để đóng két, tường nhà tắm thì loem ngoem thì thằng nầu vầu zọn zẹp cũng thấy nản. Nhà có vện và con gái thì còn có vấn nạn tóc tắc ở đường thoát nước và vương vãi khắp nơi.

   

  Khi xây phòng tắm thì phẩy thiết kế có vài ngăn kệ/tủ nho nhỏ để bọn gái nhét mấy quả phụ kiện kanh nghiệt vầu đó nhìn cho đỡ tởm mắt nữa…

   

  Và như anh đã nói một lần cách đây khá lâu là nếu phòng tắm+nhà WC gộp vầu một thì nhất thiết phẩy lắp quả bồn tắm (nằm hoặc đứng tùy ziện tích). Chứ đệt mẹ 90% WC lừa xây bâu zờ cũng để nước tắm zội tràn lan ra sàn nhà vệ sinh gây ẩm ướt vi khuẩn phát triển nên vầu lúc đéo nầu cũng khai khai, ẩm ướt rất tởm. Bên tây, dù khu bath+toilet có bé đến đâu thì nó luôn phẩy lắp bồn tắm để cach ly nước với phần chức năng còn lại.

 25. #25 by dắtdéo on 2011/08/04 - 22:46

  Chuyện kiến lừa nhiều khi thiết kế đéo than thiện với người zùng cũng zễ hiểu, đéo trách được bỏn, vì bỏn đéo có trải nghiệm thực tế ở các công trình khoai tây. Nên nhiều khi đéo có “cảm zác” khi ngồi phác thảo chức năng một tòa nhà.

   

  Anh tất nhiên sau khi học xong chống thấm thì vưỡn mù tịt về kiến, bẩu anh thiết kế anh chịu. Dưng bi chừ đưa anh vầu một ngôi nhà đi một vòng là anh biết nó hay hay zở ngay vì anh có reference về các khối chức năng trong một tòa nhà của bọn tây. Các cu cứ lên tư vấn cho cô JoJo về chuyên môn kiến trúc đi, anh sẽ mần phản biện về các khối chức năng cho hehe.

   

  Nhà cửa của Mẽo Mọi đảm bảo cực kì thực dụng, như chính tính cách của zân Mẽo vậy. Bọn Mẽo khi thiết kế hơi khác âu tí là nó đéo cần màu mè hoa lá hẹ lắm đâu dưng mà dùng rất tiện. Và chuyển tiếp zữa các khối chức năng rất hợp lý.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:46

  Zì đơi Zì đơi đì mé bọn lợn mọi Simacai cút mẹ đi húp cứt mấu ./ ở đâu hết rùi?

  Đì mé Zí cứ đi vắng là đéo con nầu vầu ỉa lấy một bãi địt mẹ các cô Zì nản các cô quá.

  Thôi Zì cho các cô thamkhảo vài cái WCs worldwide nầu. Coi nhà-xí thời các cô bébé có ngon như vầy hông?

  (1) Nhà-xí samạc.


 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:47

  (2) Nhà-xí xổm điểnhình.


 28. #28 by JoJo on 2011/08/04 - 22:50

  Cô Déo nói quá chuẩn về nhà vệ sinh và tính xấu của Lừa. Anh quan niệm WC nó quan trọng hệt như phòng ăn vậy, phải thơm tho hoặc không có mùi, nhưng muốn là một chuyện. Mình có ở một mình được đâu, nhẽ vì vậy mà đâm mang tiếng khó tính. Nhưng quả thật, vào nhà nầu có quả WC mà sạch sẽ thơm tho anh đều thấy rất tôn trọng, mà bàn tay gia chủ làm nó rất khác với bàn tay người giúp việc làm đấy các cô nhế.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:51

  (3) Nhà-xí hố 1-ngăn.


 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:53

  (4) Xí Đạija.


 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:54

  (5) Xí 2-ngăn.


 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:55

  (6) Xí lộ-thiên.


 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:56

  (7) Xí xịn trong các biệthự kiểu Fáp Thuộcđịa.


 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 22:59

  (8) Xí fố-cổ Hà Nụi đặctrưng trước 199x, bi-jờ vưỡn còn nhiều.


 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:00

  (9) Xí côngsở Hà Nụi đặctrưng 200x.


 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:03

  (10) Xí hỗnhợp xổm-bệt, thường thấy trong các trụsở quốczoanh Hà Nụi 200x.


 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:05

  (11) Xí lỗ-trái-lê, chống bọn buồi zài đái vọt ra sàn xí.


 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:06

  (12) Xí của bọn Ả Rập 199x.


 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:08

  (13) Xí “bộđội” 200x.


 40. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:10

  (14) Xí Tầu-style bên Fi Châu.


 41. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:14

  (15) Xí đặctrưng Thiênđàng.


 42. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:16

  (16) Xí kiêm tắm Đồ Sơn 199x.


 43. #43 by Mit on 2011/08/04 - 23:16

  Út mo-ninh chi bộ thúi

  @TT
  Tại sâu bọn Hà Nụi lại làm cái nhà xí hỗn hợp, xổm bệt thế? Nhẽ bỏn thiết kế nghĩ ngồi ị ngửi kứt mình chưa đủ, bên cạnh cần thêm một lỗ xí khai mù nữa hay sâu?

 44. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:18

  (17) Xí “Pờrô”. Ỉa xí nài trình jữ thăngbằng fải cực cao và khảnăng tácxạ fải cực tốt không thì ngã lộn mẹ cổ hoặc ỉa mẹ vầu gót-chưn.


 45. #45 by nhất on 2011/08/04 - 23:19

  Lủ mé xí nầy , Déo coi có đủ tiêu chuẩn hông mầy ?

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:21

  (18) Xí Khoaitây 200x. Hehe kém đéo jì xí Quất Lâm?


 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:24

  (19) Thú tụtập tánfét hónghớt bên hố-xí đâu fải chỉ Lừa mới có?


 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:26

  (20) Ỉa-đồng, trảinghiệm taonhã bậc-nhất.


 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:27

  (21) Tân Cổ Jao Zuyên nài.


 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/04 - 23:30

  (22) Xí chất-nghệ nài.