Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:15

  Ui địt mẹ con Chạn Khắm. Bồn-đái của gái cao 40-45cm mà cỏn bẩu chưa cao kìa? Hehe hay con nài chưa bâu-jờ nhìn thấy cái bồn-đái?

  Về nguyêntắc, bồn-đái fải thấp hơn đầu-gối chừng vài fân. Với gái Tây, nó cao 32-35cm là ổn. Với gái Áđông, thì chỉ 30cm thôi nhớ chưa.

  Hehe thảo nầu mà con Tơ cỏn tưởngtượng cảnh gái chổng mông rửa bướm mà nước chẩy đầy hai bên chưn hehe.

 2. #2 by Cu on 2011/08/03 - 22:16

  Lói lại bị ông bà già chửi hả?
  Nhanh nhanh mọc lông mọc cánh mà bay khỏi tổ thì hết bị ông bà già lên lớp ngay.Ngày xưa anh cũng vậy bi giờ thì hết rồi

 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/03 - 22:18

  Để Zì đi bú lọ bia trộn tỏi sống cho lànhmạnh cái nầu.(@Trung Tướng).


  Tôi cũng đi bú sữa tươi trộn thuốc đau đầu (not thuốc chuột) đây. ‘Nite Trung Tướng! ‘Nice everyone!
 4. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/03 - 22:19

  Địt con mẹ “Nite” chứ không phải “Nice”. Fucking typo, sorry everyone! 

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:22

  Địt mẹ Mụ Thối lại chơi trò cắt chữ hả?

  Mỗ bẩu là đéo phải là quá cao nhá!
  Thêm nữa, địt mẹ điên à mà mụ dám ốp tiêu chuẩn thiết kế cho đứa lùn dư mụ ra đây.

  Hỏi Sành xem vện cỏn dùng có ok không? Địt mẹ cứ ngồi 1 xó phán hiên thiên

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:24

   Zì đã fán là cái bidet đó Sành đéo zùng và Sành cũng đã côngnhận rùi.

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:23

  @con Cu

  Zì đã thấy toalét 4m2 mà có cả bồn-tắm lẫn buồng-tắm rùi đấy. Bồn là loại mini 0.7×1.3m, còn buồng là loại 0.7×0.8m. Ngoài ra vưỡn đủ cả bồn-ỉa, bồn-rửa, gương-kiếng nài kia.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:26

  @con Chạn Khắm

  Đã ngu thì đừng cãi nữa. Bidet cao 40cm chỉ zành cho bọn vậnđộngviên bóng-rổ thôi.

 8. #9 by Sành on 2011/08/03 - 22:28

  Hỏi Sành xem vện cỏn dùng có ok không? Địt mẹ cứ ngồi 1 xó phán hiên thiên

  @ Chạn
  Anh đi chén cái đã, tí anh bắt vện tụt quần ngồi rửa (.) rồi chụp quả ảnh cho TT coi xem có ok không. Hờ hờ!
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:33

   Bidet mà cao bằng bồn-cầu thì hehe Zì sure con vện cô fải cao trên 190cm thì mới tạm thấy thoảimái.

   Còn không là ẻm never xài.

 9. #11 by Phucnguyen on 2011/08/03 - 22:29

  Con Chạn, mầy cứ nói là Mát tơ rum thì conZì nó chả chưởi, phải thêm chữ Bét vầu giữa nghe chửa (Mát tơ bét rum), đù má, Zì bựa, nó quên thì nhắc, có gì mà zữ miếng.

  Zì bựa có quả View Bath Room hả, đúng Contemporary hotel design trend. Cô nầu đã từng đi đái tại Public WC của Tokyo Mandarin Oriental tầng 35? các cô sẽ có cảm giác đái xuống Tokyo streets ngay dưới đầu buồi hehe, vì nó quay cái tiểu đứng của các cô ra hẳn fía ngoài sát cửa kính từ sàn đến trần , các cô face to Tokyo view, hehe. Con Khách sạn nầy do Công ty (mà anh đang làm thuê) thiết kế, nên đợt đó dẫn 1 bọn Lừa Client sang để quảng cấu.

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:29

  Con Nhất chại mẹ đâu gùi nhở?

 11. #14 by Cocacola on 2011/08/03 - 22:37

  Hehe, Lói tâm trạng kinh thế!


  Hùi xưa anh tự giác làm tất cả mọi việc, trên cả sức của mình, làm bần nông quần quật như ông Trâu cho pama chỉ để xin một điều duy nhất là được đi học!

  Hầu như anh chỉ xin pama một lần duy nhất là nhờ ảnh chỉ chịu lên xe đi hỏi cưới vợ cho anh, chi phí trang trải cho đám cưới, anh lo tất, tiền mừng đám cưới tặng ảnh ẻm tất! Vện anh nó hận vụ này lắm! Hehe!

  Cưới xong tay trắng đi thuê nhà ở gầy dựng từ đầu, nuôi vện đi học (lúc ý ẻm còn là sinh viên), rồi cũng vượt qua! Có sao đâu mà tâm trạng!

  Mỗi lần nghe vện cằn nhằn chuyện xưa, anh bẩu, ảnh ẻm chịu tỉn nhau, chịu đẻ anh, chịu cho anh đi học, chịu đi hỏi cưới em cho anh là ổn rồi, hàng mua rồi miễn đổi miễn trả, miễn bảo hành, miễn khiếu nại ! Hehe

  Đời thế thôi chứ tâm trạng gì cho nhọc!
 12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:37

  @con Nguyên Kiến Xịn

  Cả bên Thâm Trấn China, Sing, hay Hongkong.. jờ tuyền kháchsạn kiểu đó hehe. Đù má đêm ngủ tỉnh zậy tưởng mình rơi mẹ xuống fố. Mọi thứ đều nằm sát bên tường kiếng luôn.

  Cái casino mới mở của Sing ý, đì mé tắm ở bể-bơi trên nóc mà cứ sởn gai-ốc vì nghĩ mình sắp rụng mẹ xuống zưới bể hehe.

 13. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:41

  @con Lả

  Để iêm cho con Lói cỏn fáttriển đi. Đời thằng liềnông càng zầy thùhận thì càng chóng thànhcông.

  Chứ địt mẹ đẻ ra đã bị nângnâng bếbế âuâu yếmyếm thì ăn cứt ăn cứt.

 14. #17 by Cu on 2011/08/03 - 22:42

  Cái bồn mini 1,3m x0,7m anh cũng biết,nó thừong 1 phía cao hơn có cái bục để ngồi.Thế nhưng tắm trong cái bồn này thì đéo nằm đựoc, chẳng khác đéo gì ngồi ngâm chân. Tắm thế thì chỉ dùng cho bọn nhà chật và đéo có Cabin tắm . Có Cabin tắm thì lắp thêm cái bồn đấy làm đéo cho nó chật.

 15. #19 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:44

  -Bồn rửa bướm không cao như cô nghĩ, nó chỉ cao chưa đến 50 cm thôi (vện anh chân dài thế là vừa). Hờ hờ @ Sành

  Nhời cỏn đấy con mụ âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư kia.

  @Nguyen:
  Vụ Master room kia mỗ đéo viết chữ bed mà cũng đéo hiểu mà dám nổ là biết tuốt hả con mụ thối?

  Mỗ mần vài niên cho bọn hàn chiên trị từ nài, đéo cần từ bed nha. Hay mụ thối tưởng mỗ đương nói phòng sinh hoạt chung?

  Nếu thế thì hehe, đồ ngu!

  Đây, nói suông đéo tin thì xem đây

  @Mụ Thối:
  Thấy đuối gọi hội hả? hehe. Chấp!

  Bô-nớt nài:

  Photobucket

 16. #21 by nhất on 2011/08/03 - 22:44

  Lủ mé  chi bộ chửi nhau như puồi, đéo ai để ý Chạn Khắm có ý tưởng hạ cửa sổ xuống cho bằng Jacuzzi, hí hí. Thấp thê ngồi ỉa hàng xóm nhà Sành nó dòm thấy cả cứt mầu gì. Anh đã bẩu kiến Lừa trình đéo bằng anh Gúc 2 phút Lủ mé. Nhìn Catalog rồi phán như thật.

 17. #22 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:48

  Lủ mé  chi bộ chửi nhau như puồi, đéo ai để ý Chạn Khắm có ý tưởng hạ cửa sổ xuống cho bằng Jacuzzi, hí hí. Thấp thê ngồi ỉa hàng xóm nhà Sành nó dòm thấy cả cứt mầu gì. Anh đã bẩu kiến Lừa trình đéo bằng anh Gúc 2 phút Lủ mé. Nhìn Catalog rồi phán như thật. @Nhất liệt

  Hehe, đéo biết cái gì cũng ti toe. Cỏn mới mụ thối chỉ Gúc thì biết được cái ./ ý, thằng ngu

 18. #23 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:50

  Càng cố càng ngu hehe @Mụ Thối

  Ờ, ngu thật hehe

 19. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:53

  May có con Nguyên thithoảng vầu đỡ cho con Chạn tí, chứ cứ nhìn con Chạn thì mất hết mẹ thiệncảm mới nghề Kiến nói chung.

  Zì thấy ở đây có nhiều ITer, zưng Zì chả mấy khi fải chưởi nghề IT hehe, hoặc Lawyer (bọn nài ngu zưng không nổ), hoặc Teacher (bọn nài cũng ngu zưng hiềnlành).. cũng thế.

  Đúng là chỉ có đám Reporter mới Kiến nhà con Chạn là đáng để chưởi nhất hehe.

 20. #26 by Cu on 2011/08/03 - 22:55

  Nửa nằm nửa ngồi vôtư nha con kia.@ Bựa

  Nghĩa là nằm cũng đéo được ngồi cũng đéo xong? Thế thì lắp làm lồn gì cho nó chật chỗ?

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:57

   Có cái bồn đéo nầu mà cô nằm zài được trỏng không, kể cả zài 190cm?

 21. #28 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:58

  Mụ Thối lại chơi bài hehe chưởi đổng hả?
  Thích ảnh có ảnh, thích gúc có gúc, chưa thỏa à? Đéo cãi lại lại chơi trò chầy bây, cả vú lấp miệng? Hehe.

  Mụ yêu hay ghét nghề nầu quan trọng đéo. Dưng đùng có gúc được tý rùi ti toe, thế là được

 22. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 23:07

  Chết cười thời 200x Zì có mần một cái xưởng, thuê một đội Kiến Nụi thiếtkế cho 1 cái buồng để PCs mới một cái toalét.

  Cái buồng để PCs thì sau 1 tuần vỡ mẹ hết kiếng (vì nhânviên mới côngnhân tuyền đá chân vầu kiếng khi đi ra đi vô), còn Zì thì chán quá đéo thèm lắp kiếng lại, cứ để thế xài hehe cả năm liền.

  Còn cái toalét thì tắc liêntục liêntục. Nguyênnhân cực đơnjản, là nó cách hệthống cống ngầm tới 60m. Ống thoát nước fi-90 (chạy zọc chiều dài jan xưởng luôn) mà cũng đéo đưa được cứt đái chẩy ra cống cổng hehe.

  Địt mẹ vãi mẹ đái mới các thểloại được đàotạo trong trường Kiến Lừa.

 23. #30 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 23:10

  Bô nớt thêm quả Bidet nài nữa cho Mụ Thối nha! Cứ kể chiện vì ngu nên thuê phải bọn ngu tiếp đi nhá!

  Hehe, thảm đéo tả!

 24. #31 by Cu on 2011/08/03 - 23:11

  Có cái bồn đéo nầu mà cô nằm zài được trỏng không, kể cả zài 190cm? @ Bựa

  Sao không? Anh cao 172 cm và vườn nằm ngon lành trong bồn nhà anh. Nhiều lúc anh còn ngủ mẹ nó quên ở trỏng cả tiếng đồng hồ, lúc dậy trim sun mẹ nó đi đâu mất mà lúc bình thường nó dài 15-16cm chư ngắn đéo đâu he he he…

 25. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 23:14

  Ui Zì buồn ngủ wã Zì buồn ngủ wã.

  Đì mé Simacai tiếptục chưởi nhau đi nha mai Zì zậyzỗ các cô eat cunt.

 26. #33 by conlele on 2011/08/03 - 23:18

  Anh khen BàZì đã trốn là rất trốn và có kỹ năng.

  Có lẽ anhem nhà bựa phải họchỏi bàZì dụ nài!

  Thôi đành dzậy!
 27. #34 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 23:19

  Ui Zì buồn ngủ wã Zì buồn ngủ wã.

  Đì mé Simacai tiếptục chưởi nhau đi nha mai Zì zậyzỗ các cô eat cunt.@Mụ Thối.

  Rồi. Đúng kịch bản thông lệ hehe.

  Tưởng dư nầu!

 28. #35 by conlele on 2011/08/03 - 23:23

  Úi đì mé Zì gõ nhầm C thành D mà 3-4 con xông vầu bóp zái hãi chưa kìa bọn lợn mọi.@BàZì

  _____________
  Ui… thì cũng như gõ nhầm GPS với GPRS ấy mà… chuyện gì đâu mà anh em lại xoắn thế nhở!

  Đúng là BàZì không hổdanh là bấthủ!
 29. #36 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 23:31

  Còn cái toalét thì tắc liêntục liêntục. Nguyênnhân cực đơnjản, là nó cách hệthống cống ngầm tới 60m. Ống thoát nước fi-90 (chạy zọc chiều dài jan xưởng luôn) mà cũng đéo đưa được cứt đái chẩy ra cống cổng hehe. @Mụ Thối

  Mụ đéo biết gì dưng cố dìm hàng nên nổ vầy hay ngu nên làm vầy?

  Nhẽ ý 1, nhở. Thảm quá, thảm quá!

  Mụ đi ngủ hehe đúng lúc đấy. Mỗ khen!

 30. #37 by nhất on 2011/08/03 - 23:46

  Mr. Tran

  Cách đây 54 phút

  Lủ mé  chi bộ chửi nhau như puồi, đéo ai để ý Chạn Khắm có ý tưởng hạ cửa sổ xuống cho bằng Jacuzzi, hí hí. Thấp thê ngồi ỉa hàng xóm nhà Sành nó dòm thấy cả cứt mầu gì. Anh đã bẩu kiến Lừa trình đéo bằng anh Gúc 2 phút Lủ mé. Nhìn Catalog rồi phán như thật. @Nhất liệt

  Hehe, đéo biết cái gì cũng ti toe. Cỏn mới mụ thối chỉ Gúc thì biết được cái ./ ý, thằng ngu


  Anh đây anh đây, giờ mới rảnh lủ mé. Chạn khắm thử thuyết trình coi hạ cửa sổ buồng tắm nhà Sành Nhợn như thế nào cho anh coi cái lủ mé , hôm nai anh chiếu cố nghe 1 con bò thuyết trình. Gọi thêm thằng Nguyen vào support lủ mé anh dập cho tòe xương chậu cả 2 thằng.

 31. #38 by budifa on 2011/08/04 - 00:05

  Hahahaha fucking bi kịch huh? Come on tell me guys! @ Lói

  Địt mẹ lâu-lâu mới đú mới mấy thằng đệ, say vãi mả dưng vưỡn hông quên vầu chỉ-đạo chi-bựa. Lói à, nghe-đồn bô-lão ông Kụ lâm vầu tình-cảnh nầy. Nên nhẽ con cháu Lói sẽ có mả tủ-lạnh, thích nhế, hế hế

 32. #39 by nhất on 2011/08/04 - 00:17

  Phucnguyen

  22:29 03-08-2011

  Con Chạn, mầy cứ nói là Mát tơ rum thì conZì nó chả chưởi, phải thêm chữ Bét vầu giữa nghe chửa (Mát tơ bét rum), đù má, Zì bựa, nó quên thì nhắc, có gì mà zữ miếng.

  Lủ mé như thế gọi là dấu dốt. Chạn Khắm kiến Lừa có biết cái cặc gì đâu ngoài dấu dốt và ngoại giao nhằm leo lên làm lãnh tụ. Nói ra sợ bị lộ trình hê hê. Vào đây chỉ tranh cãi vờn vờn giữ uy tín chứ có nói được thông tin cặc gì hữu ích đâu. Nhưng anh khen mầy đã bắt đầu gúc về các thiết bị cụ thể, mả bố thằng nào nói Kiến trức sư chỉ cần biết những vấn đề tổng thể ý nhở?
  Thằng nào hỏi về chống thấm nhở, hỏi lại anh sẽ giúp nếu biết, lủ mé.

 33. #40 by budifa on 2011/08/04 - 00:19

  nhà anh 4 người thì có đến 3 toilet@ Lả

  Chưa ăn-thua Lả ơi, chịu khó Gúc thêm đi. Địt mẹ biệt-thự sang-trọng của khoai-tây thấy số toa-lét bâu-giờ cũng nhiều hơn phòng-ngủ, mới đầu xem thắc-mắc zất

 34. #41 by budifa on 2011/08/04 - 00:33

  Địt mẹ về muộn quá, trượt mất vụ chi-bựa sinh-hoạt đông-vui. Thôi đi ngủ giống lão BOM, được cái ôm vện chứ hông ôm ông phốc, há há

 35. #42 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 00:46

  Con Nhất liệt đéo thấy Mụ Thối đã phải ngậm mõm rồi lủi hay sâu mà vưỡn ti toe? Mỗ giả nhời mày LẦN CUỐI CÙNG VỀ KIẾN nha, thằng đần óc bằng 1/21 hạt quất:

  1. Về Master room:
  Vui lòng đọc lại ở dưới, tiếng Việt có dấu, không viết tắt đấy.

  2. Về hạ cửa sổ nhà Sành:
  Hehe, lòi cái đuôi của con chiên đi cải tạo nhà dân chưa? Cấm cãi, địt mẹ!

  Việc đối mới KTS sau khi bàn và chốt với chủ nhà về phương án hạ cửa (nếu chủ nhà ok) rất đơn giản: gọi 1 đứa đồng nghiệp của mày đến!

  Liu ý là nhà chung cư ở VN thì đéo được sửa chữa mặt ngoài nha, bên Đức lợn nhẽ cũng nên mỗ đương nói chiện nhà riêng đấy nhế (đéo biết bên bển sửa mặt ngoài nhà có phải xin phép nhiều không?).

  Nhà Sành theo nhời cỏn tả thì rộng phết (toa-lét khá rộng, lại 2-3 cái) nên mỗ đồ đéo phải chung cư. Rộng vầy mà chung cư thì là Penthouse mẹ. Mà nghe Tây đồn là ở Khoai Tây thì Penthouse đắt hơn cả nhà riêng xây 2-3 tầng.

  Sành vầu cồng phơm hộ cái!

  Thôi, đi ngủ đây. Đéo gì dạy không công bọn nài mà thức đêm khổ đéo tả!

 36. #43 by nhất on 2011/08/04 - 00:50


  budifa

  Cách đây 23 phút

  nhà anh 4 người thì có đến 3 toilet@ Lả

  Chưa ăn-thua Lả ơi, chịu khó Gúc thêm đi. Địt mẹ biệt-thự sang-trọng của khoai-tây thấy số toa-lét bâu-giờ cũng nhiều hơn phòng-ngủ, mới đầu xem thắc-mắc zất

  Có cái đéo gì đâu, nhà thuộc luxury
  category của Khoai Tây thường thì có 1 master bedroom với wc , phòng tắm đi kèm. Mấy phòng ngủ kia cho con cái, khách cũng được xây kèm công trình phụ ngay bên cạnh. Ngoài ra còn 1 khu dành cho khách ở cạnh phòng khách. Thằng nào dửng mỡ như anh còn xây thêm wc + shower để mỗi khi anh làm việc ở trỏng hay ngoài vườn thì đỡ phải vào nhà ỉa đái, dửa dáy mang đất cát vào. Như vây số wc mới nhiều hơn số phòng ngủ.
  Cái này tùy thuộc vào trend và nhu cầu của chủ nhân. Lủ mé Chạn khắm biết trend là gì hông ta?

 37. #44 by Sành on 2011/08/04 - 00:52

  Nhà Sành theo nhời cỏn tả thì rộng phết (toa-lét khá rộng, lại 2-3 cái) nên mỗ đồ đéo phải chung cư. Rộng vầy mà chung cư thì là Penthouse mẹ. Mà nghe Tây đồn là ở Khoai Tây thì Penthouse đắt hơn cả nhà riêng xây 2-3 tầng.

  Sành vầu cồng phơm hộ cái!

  Thôi, đi ngủ đây. Đéo gì dạy không công bọn nài mà thức đêm khổ đéo tả!

  @ Chạn
  Anh bốt lại đoạn Clip hôm nọ thay ch câu trả lời!
   

 38. #45 by nhất on 2011/08/04 - 00:56

  Ối lủ mé con Chạn lại vờn, viết như mầy thì bà lão 90 cũng biết cách cải tạo lủ mé.
  Còm kia của anh viết thiếu : anh dửng mỡ xây 1 khu riêng trong gara để tắm dửa , gội đầu cho sạch bụi hehe.

 39. #46 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 00:56

  Nhưng anh khen mầy đã bắt đầu gúc về các thiết bị cụ thể, mả bố thằng nào nói Kiến trức sư chỉ cần biết những vấn đề tổng thể ý nhở? @Con liệt não

  Vui lòng đọc lại cồng của mỗ về việc KTS phải biết các kích thước dư nầu để thiết kế và cuốn sách mà mỗ recommand: Neufert – Architects’ Data (Tiếng Việt kêu: Dữ liệu Kiến trúc sư).

  Địt mẹ Mụ Thối đéo chịu đọc hay sâu mà cứ cãi dư đúng rùi, tởm đéo chịu.

  Nhời về chiện KTS chỉ cần nắm đầu việc chung của mỗ vưỡn được bảo lưu.
  Ti nhiên nếu cỏn nghĩ mỗ nói nắm dư kiểu Mụ Thối thì nhầm hàng mẹ. Phải hơn, dưng đương nhiên đéo thể bằng bọn chiên ngành.

  Địt mẹ, mỗ nói gì trước sau như 1 chứ đéo ai chơi trò lấp liếp con chữ, cả vú lấp miệng rùi té đéo đâu.

 40. #47 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 01:02

  Có cái đéo gì đâu, nhà thuộc luxury category của Khoai Tây thường thì có 1 master bedroom với wc , phòng tắm đi kèm. @Con liệt não

  Đéo liệt kê phòng thay đồ vầu đây à? Bọn Khoai Tây nhà giàu sành điệu ăn ở kiểu quý tộc thượng đẳng tinh hoa mà sâu đéo có phòng nài?

  @Sành:
  Cô mà ở VN thì nhà xe dư vầy nhẽ cũng vầu diện đại gia rùi
  . Dưng ở Khoai Tây nhẽ chưa, nhở!

 41. #48 by Thượng Sĩ Già on 2011/08/04 - 01:10

  Ơ hay nhể, đương bàn chiện bạn Cù mới cả Sử Lừa lại đòm phát chiển mẹ sang chém việc ỉa đái là dư lào. Nói mãi không chán hay sâu hay sâu… Mà thôi, thằng nầu dịch mông sang tí Dượng vầu thamgia ỉa đái phát cho ló đúng cuộc chàoliu hehe…

  Giảinghiệm của Dượng ló dư làylày….Cái nhà ỉa của Dượng đéo diêmdúa dư cái của nhà các cô địtbẹ, đéo bồn dửa đéo sưởi ngầm đéo vươnvươn… Thậmchí cả giấy chùi cũng đéo hehe… Các cô sẽ một số bịt mồm, một số thè lưỡi eoui bố nầy bẩn quá kinh quá…. Hẵng hượm, để Dượng kể cho nghe. Dượng có thóiquen rất chi chiênchính là lúc ỉa phẩy ngồi cho bầng lâu bầng đẫy, tậndụng thìgian rỏ kứt để mần nhìu chiện linhtinh khác, tỉdư online xem sếch hoặc nhòm ngó quán Bựa hoặc chả để làm đéo gì hĩhĩ…. Một bữa ỉa của Dượng không dưới bốn nhăm phút, thề hehe, bầng đấy thìgian thì kứt sót quanh lỗ ỉa ắt hẳn đã khô phỏng ạ. Thế cần đéo giấy mới cả bồn dửa, lúc nầu xong chỉ việc cho hai ngón tay ra sau khềukhều gỡ xoẹt phát dư gỡ màyghẻ í rùi quăng đi, dửa tay bầng xàphòng phát lại sạchsẽ thơmtho dư thường. Khoahọc phết nhở hốhố

 42. #49 by nhất on 2011/08/04 - 01:10


  Địt mẹ, mỗ nói gì trước sau như 1 chứ đéo ai chơi trò lấp liếp con chữ, cả vú lấp miệng rùi té đéo đâu.  Mầy có nói cái đéo gì đâu mà trước sau  không như một hã hã.

  Đi BMW 3 serie, với Mercedes C class  ở Lừa cũng có cứt ý mà đại gia. Ít nhất phẩy X5 như Phập Liệt.

 43. #50 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 01:16

  1. Mầy có nói cái đéo gì đâu mà trước sau  không như một hã hã.

  2. Đi BMW 3 serie, với Mercedes C class  ở Lừa cũng có cứt ý mà đại gia. Ít nhất phẩy X5 như Phập Liệt. @Con liệt não

  1. Bó tay mới mày rùi. Dí buồi vầu nói chiện mới cả đôi co mới thằng bại não nữa.

  2. Mỗ nói nhà xe nhẽ thiếu dấu “phẩy” [,] hoặc chữ “và” ở giữa nên đéo rõ ý chăng ?
  Mà kể cả đéo rõ ý thì bọn có nhà hoành dư vầy, xe 4 bánh Đức lợn hoặc chỉ 1 trong 2 cái đấy thì so mới mỗ cũng là đại gia mẹ.

  Nghèo thì nhận là nghèo thôi hehe

 44. #51 by nhất on 2011/08/04 - 01:20

  Mả bố Chạn Khắm không biết Sành đã nói nhà Sành giá có 300K à? Cả xe và nhà cộng lại chưa đến 350K € nhá, Tính ra khoảng 10 tỷ ở Lừa. Lù mé nhà ở Hà nội bây giờ trên 10ty nhiều như chóa con.

 45. #52 by Sành on 2011/08/04 - 01:20

  Cô mà ở VN thì nhà xe dư vầy nhẽ cũng vầu diện đại gia rùi. Dưng ở Khoai Tây nhẽ chưa, nhở!

  @ Chạn
   Ở bên này anh ít nghe thấy danh từ “đại gia”. Một thằng thất nghiệp cũng có thể ngồi chung bàn ăn với một triệu phú trong quán ắn nhanh nên khó phân biệt đẳng cấp hơn ở Lừa.
  Nhà xe (Garage) là nhu cầu thiết yếu hầu như nhà nào cũng có, nên cũng không vì thế mà phân biệt đẳng cấp.
  Nhiều thằng triệu phú nhưng không thích chơi nhà và xe mà chỉ thích đi du lịch đó đây để tiêu tiền. Tóm lại anh thấy bọn tây không nặng về hình thức và đẳng cấp như Lừa mình.
 46. #53 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 01:29

  Con Nhất ngu đéo chịu.
  Nhà Sành rộng vãi mẹ đái, dưng cỏn về Hà Nụi có đảm bẩu mua được con nhà rộng đẹp dư vầy không? (Quên, đéo nói thời điểm nài nhé hehe, ý là hồi đất sốt aka thời gian Đòm làm ăn tốt ý).

  Mà mày lại đọc đéo hiểu rồi. Tính vo 10 tỷ dư mày Hà Nụi đồng ý nhiều dưng mỗ có tài sản dư vầy đéo đâu?

  Hehe, nghèo mà. Thế “so mới mỗ” cỏn có xứng được kêu là “đại gia” không?

  @Sành:
  Ý mỗ là nhà & xe. Còn chiện cô nói thì mỗ hehe hông biết!

 47. #54 by Mr. Tran on 2011/08/04 - 01:34

  @Liệt não:
  Cồng trước nói chưa rõ là ở Hà Nụi mà có nhà oách dư nhà Sành vầy, lại cưỡi 4 bánh Đước lợn nếu quy ra oi mới cả tơn thì chăm chăm trên 350K.

  Riêng con nhà đã kinh mẹ rùi còn đéo? Để biết giá cụ tỷ, xin mời liên hệ mới cả cô Đòm

 48. #55 by Sành on 2011/08/04 - 01:35

  Sư bố Nhất dâm dạo này ăn cái cứt gì mà cứ hay bật lung tung thế?! Anh thấy cu Chạn cũng nhiều cái có lý đấy chứ. Đừng cố bật lung tung rồi chưởi nhau mất đoàn kết mà bỏ quán để thằng TT nó lại chưởi nhặng lên là quán vắng nhế! Hờ hờ

 49. #56 by nhất on 2011/08/04 - 01:40

  Phòng tắm của Sành có cửa sổ quá gần bồn, như vậy dễ bị lạnh. Và mùa đông, khi nhiệt độ trong nhà thấp hơn bên ngoài có thể 40°C thì hơi nước sẽ đọng trên kính và xung quanh cửa sổ rất nhiều. Nếu không thông khí tốt thì bị mốc ngay. Lừa đi làm tối ngày, bỏ ít thời gian dọn dẹp nhà cửa hơn Tây nên nhà bị mốc khá nhiều, lủ mé.
  Lủ mé những thằng Kiến ngu như Chạn kiến thức hời hợt tưởng coi được vài cái nhà trên catalog là lên đây ti toe với anh à. Những cái anh vừa nói đố mày gúc được nha. Lủ mé.

  Qua cái cửa sổ trong nhà tắm của Sành cũng suy ra được  là kiến Khoai Tây cũng có những thằng ất ơ như Chạn Khắm.