Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Sành on 2011/08/03 - 18:58

  Hi Năm băm! Dạo này mần ăn ở đâu mà không thấy vào quán bán bâu câu su vậy?

 2. #2 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 19:23

  Sành đúng là đương ở chỗ bọn giãy chết có khác. Đéo gì chỗ tắm – ăn – ỉa dư kia thì ai còn muốn ra ngoài mần việc đóng góp cho xã hội nữa?

  Nhà xí của con Tế điên nhẽ phẩy nguôn lắm nên cỏn mới nghiền tắm – ỉa – ăn ở trỏng dư vại.
  Nghe kể hồi Thiên Đàng thì đi ỉa cũng là tăng gia, đóng góp cho kách mệnh mới cả kháng chiếm. Ăn thì kệ mẹ dưng ỉa thì phải đúng chỉ đạo, cứt phải được dùng đúng chức năng. Phải hông các bựa già hói? Cồng phơm hộ tin tin nhát!

  Nhà dưn giờ có kiểu tắm đứng oách phết. Đéo có xiền chơi quả hoành như nhà Sành dưng sáng tạo dư nài nài, tất nhiên là cấp độ thấp nhiều lần hơn hehe, nghèo mà

 3. #3 by leloi on 2011/08/03 - 19:36

  Chạn kiến đéo gì mà phái ngạc nhiên về mấy thứ đó. Cô không  thấy đầy bọn lừa Hà Nụi còn có khu vệ sinh, tắm táp hiện đại, đệp gấp ngàn lần nhập cả bộ từ Ý về hay sao ? Lạc hậu quá.
  Cô Sành đừng buồn. Anh đéo diềm hàng đâu. Sự thật thôi.

  Mà thế đéo nào đéo ai chỉ được cách chống thấm hiệu quả cho anh là sâu nhỉa ?

 4. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/03 - 19:51

  Ở đây trong số các anh, các chị, có ai bị lâm vào thế phụ thuộc tiền bạc với người trong gia đình, và bị y/thị xem như con chó không? Chia sẻ tôi nghe nào.


  “Xem như chó” có thể hiểu là y/thị có những lời nói và hành động (đối với anh, chị) mà chỉ có phường bần nông xích lô ba gác mới dành cho nhau khi chuẩn bị chém chết tốt đối phương trong chầu nhậu riệu đế rẻ xiền, và các anh, các chị (vì bị lệ thuộc $$ mà) đành câm thin thít, và để y/thị tiếp tục tái diễn trò đó over and over and over again! 

  Hahahaha fucking bi kịch huh? Come on tell me guys!
 5. #5 by Cu on 2011/08/03 - 20:01

  Toi Lét nhà Sành rộng nhưng nhìn đéo gemütlich. Sành phải trải mấy tấm thảm bông để lau chân ở dưới sàn ý. Sành ra OBI mà mua. Toi lét ó thảm nhìn ấm cúng và có cái để lau chân sau khi tắm và không bị trơn.

  Còn đây là Toi lét nhà anh tuy nhỏ nhưng cực hợp lý ấm cúng. Và tất nhiên là có cái chỗ để sách báo phía bên tay trái khi ngồi ỉa như tên Bựa nói

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:08

  Zì zìa rùi đơi ui mệt quá.

  @con Sành

  Mấy con Kiến Lừa hông nói jì về WC của cô hả? Thôi để Zì chưởi Kiến Khoaitây nhát nầu, hôm nọ chưởi Kiến Lừa chán rùi hehe.

  (1) WC nhà Sành nhẽ khá hẹp theo chuẩn Tây, chỉ tầm 8-9m2, zài quãng 4m, rộng trên 2m hehe, nên thiếtkế như đầu buồi.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:11

  Tiếptục chưởi Kiến Khoaitây thôngqua WC nhà con Sành Đức Lợn.

  (2) Vì WC nhà con Sành hẹp, nên hehe cỏn fải bầytrí theo fongcách “zoanhtrại”, thiếtbị nọ nối đuôi thiếtbị kia, trông như bộđội zuyệtbinh, rất là mất thẩmmỹ.

  Thoạtđầu là buồng-tắm đứng, sát cạnh là bồn-cầu, sát nữa là bồn-đái, và cuốicùng là bồn-tắm. Mỗi cái cách nhau chỉ 10cm.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:15

  Tiếptục chưởi Kiến Khoaitây thôngqua WC nhà con Sành Đức Lợn.

  (3) Vì chiều-ngang WC quá hẹp, nên con Sành cỏn fải chọn loại bồn Jacuzzi kiểu “góc-bánh” hehe kíchcỡ 170x170cm. Loại nài ở Lừa já khoảng 30 trẹo Ông Cụ cho một bộ mác Toto nhậpkhẩu.

  Jacuzzi kiểu “góc-bánh” rất khó tắm cùng-lúc 2 người hehe, và đây là một thiệtthòi nhớn.

 9. #9 by Cu on 2011/08/03 - 20:17

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:18

  Tiếptục chưởi Kiến Khoaitây thôngqua WC nhà con Sành Đức Lợn.

  (4) Cái buồng-tắm-đứng của con Sành thì tạm ổn, zưng hehe lại zở ở chỗ đéo có ghế ngồi, cũng chắc bởi WC quá bé nên cỏn chỉ lắp cái đó mới vừa.

  Vửa mở cửa WC đã va mẹ mặt vầu buồng-tắm không fải là một design tốt.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:34

   Buồng nài já ở Lừa cũng tầm 30 trẹo là loại mác Toto nhậpkhẩu, bằng quả bồn-sục.

 11. #12 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 20:18

  Lọi cá chồn đọc thế đéo nầu mà lại bẩu mỗ ngạc nhiên về toilet nhà Sành thế? Ngẫn à?

  Còn chống thấm nhà cô thì xin mời nhờ bọn chiên nghiệp đến khảo sát rùi xử lý. Mỗ nhớ cô mới gọi 2 thằng(?). Gọi mẹ thêm vài thằng nữa cho hoành. Sợ đéo gì?

  @Lói đồn:
  Theo mỗ thì cách duy nhất là cố để không phụ thuộc nữa, chấm hết. Cô chỉ nên trách mình đen đủi vì bị lâm vầu hoàn cảnh phụ thuộc 1 đồng chí siêu ti tiện.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:23

  Tiếptục chưởi Kiến Khoaitây thôngqua WC nhà con Sành Đức Lợn.

  (5) Tởm nhất của WC con Sành là bồn-cầu cỏn đéo có vòi xịt nước rửa đít, và jấy-chùi thì fải đứng lên mới với được vì nó ở trên cao tít, fía sau.

  Quả bồn-đái zành cho gái thì hehe lại đặt quá cao. Đây cũng là điểnhình của fongcách “zoanhtrại”, designer đã bắt bồn-cầu và bồn-đái fải chung caođộ, vửa bấttiện vửa trông gòbó nhàmchán kém thẩmmỹ.

 13. #14 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 20:24

  Mụ Thối nhìn nhầm mẹ. Làm đéo có chiện các thiết bị cách nhau 10cm. Thậm xưng à?

  So mới quả gạch ốp tường đi. Bét nhất phải cách nhau 40cm. Cách 10cm thì ngồi ỉa-đái bằng niềm tin à?

  Phía bên kia toilet nhà Sành nhẽ là quả 2 chậu rửa mẹt, bàn đá, gương to oạch?

 14. #15 by nhất on 2011/08/03 - 20:29

  Lủ Mé thằng Loi lại xách mé anh về Kiến chúc xây dựng hả, anh học Kiến 7, 8 năm nhưng đéo lấy được bằng nè Lủ mé! Hỏi hỏi cái puồi anh nè.
  Phòng tắm nhà Sành có cửa sổ hơi gần chỗ tắm, lủ mé. Tắm trong đó trym anh bị cảm lạnh mẹ nó mất. Cái bộ tắm đứng mấy năm trước đắt phết, có mát xa 3D , radio, phone …Bây giờ của Tầu vào rẻ thối, đèn xanh đỏ tím vàng lập lòe rất vui mắt.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:31

  Tiếptục chưởi Kiến Khoaitây thôngqua WC nhà con Sành Đức Lợn.

  (6) Tởm nhì của WC con Sành là quả trangtrí tường & nền. Tường thì quá đơnđiệu với gạch-men một mầu cỡ nhớn (hìnhnhư 40x30cm?) không có tí fá-cách nầu.

  Nền đá ganít kiểu đó trông cũng đéo ổn, chưa kể đến chiện nó trơn-láng thế mà nhỡ trượt chân thì ngã biêu mẹ đầulâu. Bên ngoài bồn-sục chả có cái thảm mẹ nầu để tránh ngã, cũng đéo có bậc fân-cấp hehe zành cho gái chân ngắn bước ra bước vô.

  Ngoài-ra cửa-sổ cạnh bồn-sục thì quá nhỏ trông chả có fongcách mẹ.

  Cây-xanh trên cửa-sổ lại quá còicọc xấuxí.

 16. #17 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 20:38

  (5) Tởm nhất của WC con Sành là bồn-cầu cỏn đéo có vòi xịt nước rửa đít, và jấy-chùi thì fải đứng lên mới với được vì nó ở trên cao tít, fía sau. @Mụ Thối

  Đồ nhà quê!

  Photobucket Photobucket

 17. #19 by master on 2011/08/03 - 20:43

  Địt mẹ, nhìn quả gạch ốp WC của con Sành vãi mẹ đái. Giống WC cơ quan anh đéo chịu.


  4 cái thiết bị xếp hàng đuồn đuỗn thế kia, thằng Bựa  hoa mắt hay thế đéo nào mà lại có cả bồn cầu và bồn đái? Nhẽ con Sành đái vào chỗ rửa mặt. 
 18. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:43

  Tiếptục chưởi Kiến Khoaitây thôngqua WC nhà con Sành Đức Lợn.

  (7) Kếtluận về WC con Sành: Con nài đéo bâu-jờ zùng đến cái bồn-sục hehe, lắp đấy cho vui rùi tắm 1-2 lần thì fát ngán vì quá bấttiện.

  Cỏn tuyền tắm bằng cái buồng-tắm-đứng, sure.

  Cái bồn-đái thì cỏn cũng đéo zùng luôn, vì bồn bổn đái xong đéo có chỗ jật nước xả, mà fải bật vòi hehe rất lâu mà nhiều khi cũng đéo sạch. Gái thì đéo muốn zùng bồn bổn vì quá cao.

  Rốt-cuộc là có 2 thứ con Sành cỏn mần fífạm là quả bồn-sục mới quả bồn-đái-gái.

  Sành cỏn chắc chỉ thường ngồi ở bồn-cầu hehe mỗi lần vầu WC. Zưng quả bồn bổn cũng là một bấttiện vôđối. Vì nó đéo có chỗ zựa lưng để ngồi lâu nên rất mỏi khi ỉa. Ngoài ra zo khoảngcách với các thiếtbị kế-bên (bồn-đái & buồng-tắm) quá nhỏ nên ngồi ở đó cũng đéo thíchthú jì, như Sành cỏn nổ lúc đầu.

 19. #22 by Sành on 2011/08/03 - 20:44

  TT phán cũng chuẩn nhưng cần chỉnh nhiều thứ. Hờ hờ!

  -Bồn cạnh bồn toa-lét là bồn Bidet có chức năng rửa bướm, đít chứ không phải để đái
  -Anh chỉ chụp một phía nên chưa thể thấy hết toàn bộ Toa-lét với các tủ và bồn rửa mặt
  -Do vừa tắm xong hơi bừa bộn nên anh dẹp mẹ nó thảm sang một bên và cố ý chụp thấp xuống chút nên không nhìn thấy đê-kô trang trí. Với lại thực sự anh vẫn chưa có thời gian trangtrí, bàitrí lại Toa-lét nên những gì TT nói gần đúng .Hờ hờ
  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:49

   Con Sành nài cầuthị, Zì khen hehe. Chứ đâu như con Chạn Khắm, cãi như fá mà đéo biết mình cãi jì hehe.

 20. #24 by Cocacola on 2011/08/03 - 20:45

  @ Lói:


  Cô bức xúc làm gì! Giải chấp đi, lời nói không có thực, sao lại sân si ôm hận trong lòng làm gì cho mệt!

  Trong khi cô không thể tự lập về tiền bạc thì vẫn có nguồn tài trợ, đó là điều may mắn cho cô rồi, gì cũng có giá hết cô ợ! 

  Quả bonus mắng chửi chỉ là collateral damages thôi. Buồn làm giề!

  Hehe, anh đây này, anh làm nuôi cả nhà đây này! Tiền anh làm ra là sở hữu toàn gia, do con vện anh thống nhất quản lý! 

  Vui thì nó phát xiền cho anh đổ xăng, không vui không phát, hết xiền anh phải kêu tài xế xe 54 chỗ đưa đón, tục gọi xe bus ý. 

  Còn không thì mượn quả xe hybrid của chip đi đỡ, gọi là hybrid vì nó lai giữa xe đạp và xe điện! Hehe

  Thế nhưng anh có cảm thấy gì là bi kịch đâu!

  Việc cô cần là biến đau thương thành hành động cách mạng, chuyển những “đồng tiền nước mắt” ý thành tài sản vô hình của cô là học vấn, chất xám … để sau này dùng món đó đổi lại thành tiền!

  Đừng nghe lời thằng Bựa xúi, giảm dần tiến tới xóa bỏ quay tay đi!
 21. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 20:46

  Đấy, các cô thấy Zì chưa? Thế mới gọi là tổsư Kiến chứ. Đéo jì như Chạn Khắm ấpa ấpúng được đôi cầu rùi im-thít như vành-đít.

 22. #26 by nhất on 2011/08/03 - 20:57

  Hố hố lủ mé Chạn khắm ti toe gúc được cái khay dửa đít của Tầu. Nhà Sành có cái bidet rửa đít ngay cạnh rồi còn lắp làm đéo gì nữa.
  Kiểu xây chung WC với ổ tắm như nầy bất tiện vì có mùi cứt, và  nếu có ai ỉa thì chiếm mẹ nó phòng tắm. Bình thường thì đéo sao , đợi tý, nhưng buổi sáng tất cả mọi người vội đi làm thì có vấn đề: tranh nhau ỉa uýnh răng , tắm tíu tít như xếp hàng mua đậu phụ mậu dịch thuở Thiên Đàng. Nhà Sành chắc chắn có thêm 1 khu vệ sinh nữa ở đâu đó.

 23. #27 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 20:57

  Con mụ thối thần quynh lại thích nổ à? Hôm trước nổ liên thiên bị tụt quần chưa chừa à?

  Mụ phán đéo gì mà kinh thế?
  Toilet nhà Sành mới chụp 1 bên, thấy bên kia đéo đâu mà đã dám nổ? Khoảng cách các thiết bị, chủng loại thiết bị thì nổ sai mẹ rùi còn ti toe đéo gì?

  Mỗ công nhận mụ phán đúng về chiện gạch ốp – lát đéo đồng bộ mới cả nhìn hơi buồn. Quả bồn tắm đứng nhẽ Sành dùng để “bánh tráng” là chính chứ mỗ đéo nghĩ con toilet nài chật (ti nhiên nếu thế thì hơi phí – dư con mụ thối nói)

  Ti nhiên nếu là toilet nhà mỗ thì sẽ cho quả cửa sổ chỗ jazzuzi thấp xuống ngang mặt bồn mới cả to ra. Hehe, thế mới thú!

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:12

   Bắtquảtang con nài Kiến Hâm hehe. Cửa-sổ nhà-ta xây sẵn thế rùi chứ còn hạ hạ cái đầu buồi.

 24. #29 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 21:01

  @Nhất:
  Bidet ỉa xong nhấc đít sang cạnh rửa bẩn bỏ mẹ còn ti toe hả con ngu? Cái nắp nài cũng của bọn toto mà con mụ thối nổ đấy. Nhẽ Khoai Tây đéo có? Nhẽ nầu?

  Con toilet nài của Master room, kiểu đéo gì chả phải có con nữa.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:13

   Tây cái đéo jì chả có, zưng quả trong hình của Sành thì đéo có vòi xịt đít. Zì sure luôn đấy không tin hỏi Sành.

 25. #31 by Sành on 2011/08/03 - 21:02

  @TT

  Đúng là anh hay tắm đứng vì ít thời gian thôi, mà tắm đứng cũng có đủ kiểu phun nước như mưa rào, mưa phùn, sương mù, hơi nóng, massage bằng tia nước .v.v với hệ thống đèn led nhấp nháy cùng với nhạc nhẹ thì cũng vui phết.

  Vện anh và bọn trẻ thì hay nhảy vào bồn sục tắm sóng tắm bọt các kiểu, bỏn chơi trong đó nửa ngày không chán. Bỏn có thể vừa ăn uống vừa nằm bồn xem TV hay online là chuyện bình thường trong Toa-lét nhà anh.
 26. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:04

  @con Lói Chuột

  Nếu mình là người fụthuộc thì cũng nên cốgắng thôngcảm mới sponsor của mình. Đó cũng là hànhvi tinhhoa vậy.

  Nhiều khi người-ta không muốn thế, zưng ở đời cái khó nó bó cái tốt cô ạ. Sống đéo zễ như mình muốn đâu.

  Tinhiên theo ý Zì, thì zững thứ mà cô đang hưởng sẽ càng thúcđẩy cô thêm quyếttâm fấnđấu chứ đéo có hại jì cả.

  Kinh nhất là bọn tintin jờ được vôvàn benefit mà cứ nghĩ đươngnhiên đó là quyềnlợi bọn bỏn. Cả ngài chỉ biết đòihỏi & đòihỏi như lũ súcvật.

  Đó mới là hạng vôzụng.

 27. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:09

  @con Sành

  WC nhà cô đéo có já để đặt laptop thì online trong bồn thế đéo nầu nhở?

  Còn coi tivi thì zễ rùi.

  Tinhiên nhà cô xứ lạnh, bồn-tắm lại nằm cạnh mẹ cửa-sổ, mà đéo thấy lò-sưởi đâu, thì hehe, Zì e rầng mùa-đông tắm sục ở WC cô không vuivẻ mấy nhở.

 28. #34 by Sành on 2011/08/03 - 21:09

   Nhà Sành có cái bidet rửa đít ngay cạnh rồi còn lắp làm đéo gì nữa. 
  Kiểu xây chung WC với ổ tắm như nầy bất tiện vì có mùi cứt, và  nếu có ai ỉa thì chiếm mẹ nó phòng tắm. Bình thường thì đéo sao , đợi tý, nhưng buổi sáng tất cả mọi người vội đi làm thì có vấn đề: tranh nhau ỉa uýnh răng , tắm tíu tít như xếp hàng mua đậu phụ mậu dịch thuở Thiên Đàng. Nhà Sành chắc chắn có thêm 1 khu vệ sinh nữa ở đâu đó.

  @Nhất
  Nhà anh có 2 khu như vậy và thêm một WC nhỏ cho khách riêng nên không bao giờ có chiện phải chờ đợi nhau đi Toa-lét.
 29. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:15

  Hehe chết cười mới con Chạn. Đúng là Kiến Nụi.

  Cái đéo jì mà WC cho Master-room đấy?

  Con nài còn đéo biết Master-room là jì nữa haha.

 30. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:17

  Haha bắtquảtang con Nhất ở Đông Bálinh nhà có mỗi một toalét nhế.

  Con Sành ở Hămbấc nhà to vậtvã, có 3-4 cái WCs là đúng gùi.

 31. #37 by nhất on 2011/08/03 - 21:18

  Lủ mé Trung Tướng ngu như con bò thiến. Chạn khắm giáo sư Kiến  có ý  hạ cửa sổ nhà tắm xuống bằng bồn tắm sục là từ khi thiết kế cơ. Cho nó giống phòng tắm trong catalog : ngoài vườn là vườn đẹp hoa thơm, xa xa đồng cỏ mênh mông lãng mạn vô cùng. Lủ mé. Đéo biết gúc catalog thì câm mẹ nó mồm đi!

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:20

   Chết cười mới Nhất jỏi Kiến nhất Quán Bựa haha

 32. #39 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 21:21

  Bắtquảtang con nài Kiến Hâm hehe. Cửa-sổ nhà-ta xây sẵn thế rùi chứ còn hạ hạ cái đầu buồi @Mụ Thối

  Nâng chiều cao cửa mới loằng ngoằng chứ hạ thì có đéo gì?

  Ti nhiên nếu Sành cỏn ở Chung cư thì đéo thay đổi được mặt ngoài, không hạ cả con cửa xuống mới cả to ra thì đúng rùi. Mỗ đang nói nếu là nhà mỗ cơ mà. Ngẫn à?

  Trước mỗ đã nổ về quả ước ao phòng jazzuzi có view đẹp còn đéo?

 33. #40 by Sành on 2011/08/03 - 21:22

  WC nhà cô đéo có já để đặt laptop thì online trong bồn thế đéo nầu nhở?

  @TT
  Cái này thì TT mù tịt rồi! anh đã nói là anh chỉ chụp một phía WC thôi thì nhìn làm sao được phía sau có cái gì? TTcăn cứ vào cái cửa thì biết WC của anh rộng hơn nhiều TT tưởng tượng. Chiếc bàn kính có bánh xe để anh hay để cafe và láp tốp thì không có trong ảnh, nhưng cái chỗ để láp tốp không khải là vấn đề lớn phỏng?
  WC có hệ thống sưởi ấm chìm dưới nền nhà nên luôn khô ráo và cảm giác dễ chịu.
  Ngày bồn tắm cũng có hệ thống đun giữ nhiệt nên không có trở ngại gì khi tắm mùa đông cũng như mùa hè.
  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:23

   Ý Zì thắcmắc là cô online khi đang ngâm trong bồn thế nầu? Chứ có thêm cái bàn thì nói làm jì.

 34. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:22

  WC nhà con Cu thì khác đéo jì WC ở Nụi? Chắc chỉ rộng 5-7m2 fỏng?

 35. #43 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 21:27

  Đù mé bọn hãm phán dư lìn. Nhìn nhõn 2 quả ảnh phán dư nhà mình, nổ kinh đéo chịu. Vãi mẹ tè.

  @Nhất liệt:
  Nhất quán về kiến đéo gì mà chỉ biết catalog thôi à?

  @Mụ Thối:
  Mụ đéo biết có quả Master room có phòng tắm dư nầy?
  Đi Tây nhiều làm đéo?

 36. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:27

  Lúc nầu Zì bốt cho các cô coi WC của Zì, rộng đúng bằng fòng-ngủ luôn (vì WC cũng là fòng-ngủ hehe). Hai mặt tường kiếng từ cao suốt sàn tới trần sáng-choang. Khi Zì ngâm Jacuzzi thì cứ kéo mẹ rèm ra cho quầnchúng fía zưới nhìn buồi vôtư haha.

 37. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 21:31

  Để Zì đi bú lọ bia trộn tỏi sống cho lànhmạnh cái nầu.

 38. #47 by Cocacola on 2011/08/03 - 21:35

  Lúc nầu Zì bốt cho các cô coi WC của Zì, rộng đúng bằng fòng-ngủ luôn (vì WC cũng là fòng-ngủ)@Bựa


  Thật tội nghiệp Zì Bựa mầy quá, nhà không có phòng ngủ, phải kê giường ngủ trong toilet!
 39. #48 by Cocacola on 2011/08/03 - 21:40

  Nhà anh có 2 khu như vậy và thêm một WC nhỏ cho khách riêng nên không bao giờ có chiện phải chờ đợi nhau đi Toa-lét@Sành


  Hehe, anh cũng vậy, anh rất ghét cảnh chờ toilet, vì toilet là nơi mọi người trong nhà anh thích thư giãn, tắm nước thật nóng!

  Cho nên dù nhà ống bé tí, mỗi tầng anh đều xây toilet và nhà tắm riêng, nhà anh 4 người thì có đến 3 toilet. Đi thuê mặt bằng chỗ nào anh cũng đều đầu tư toilet trước hết!
 40. #49 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 21:51

  Con Mụ Thối nổ vãi mẹ đái, định bô-nớt quả concept lô biệt thự có Master room vãi mẹ hoành đương xây trên khu Đéo gì trên  Hòa Lạc ý, dưng thôi, phí. Đéo tin thì hôm nầu mò lên đấy mà xem.

  Cứ đợi Sành cỏn bốt ảnh đầy đủ, đỡ phải thầy bói xem voi (nếu cỏn không phiền).

  Mỗ sai / nhầm thì mỗ nhận chứ đéo hehe lủi đâu.

  @Lả thổ tồn:
  Hôm hổm Mụ Thối nổ choác choác mỗ đã bắt quả tang mụ mủ ở nhà tái định cư. Đéo tin à?

 41. #50 by master on 2011/08/03 - 21:53

  Anh vẫn băn khoăn bồn ỉa thông thường phải đặt xuống sàn. Địt mẹ, treo cao thế kia vít nở đéo nào chịu cho thấu. 

  Thêm cái binder cao ngất, vòi rửa bướm còn cao hơn lại cố định??? (nhẽ đến 60-70 phân) Thế rửa kiểu đéo gì nhỉ? Anh hình dung quả đứng dạng háng chổng mông rửa bướm nước chảy ròng ròng xuống chân tao nhã phết.

  Nhất dâm với Chạn khắm chuyên gia kiến khai sáng phát. Hay phải thế mới Sành con bà Điệu.
 42. #51 by Sành on 2011/08/03 - 22:01

  Cứ đợi Sành cỏn bốt ảnh đầy đủ, đỡ phải thầy bói xem voi (nếu cỏn không phiền). 

  Mỗ sai / nhầm thì mỗ nhận chứ đéo hehe lủi đâu.

  @ Chạn
  Chạn phán cũng ổn đấy! TT đéo để ý cái cửa màu vàng này nên mới phán WC hẹp.
  Chạn để ý nhé! Chỉ mới nhìn thấy cái tay nắm cửa thôi nên phía sau là một khoảng rộng tương đối. Để hôm nào anh đê-kô lại chút rồi bốt cho chi bộ coi cho đỡ cãi nhau. hờ hờ!
 43. #52 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/03 - 22:06

  @Trung Tướng, anh Chạn, anh Lài và các anh chị khác:


  Tôi biết thân biết phận của mình chứ, tôi never dám đòi hỏi gì cả, cho bao nhiêu biết bấy nhiêu. Mục tiêu của tôi luôn và chỉ luôn trả lại món nợ vật chất cho “người ta”, với thái độ cung kính và lòng biết ơn chân thành nhất.

  Tôi chỉ ước, “người ta” được tinh hoa như Trung Tướng, để không cư xử với một thái độ “tao sponsor mài thì tao nói mày ăn cứt mài cũng phải ăn“, mặc dù tôi biết thừa “người ta”, về bản chất, không hề có ý đó.

  Âu cũng là một trong vô vàn thử thách của Thiên Chúa mà thôi. Tôi biết chứ. Cám ơn anh chị đã cảm thông, lắng nghe, và chia sẻ.

  Lần đầu tiên, trong óc tôi không hiện ra chữ “thuốc chuột” khi gõ phím trả lời các anh chị. Chúc một đêm ngon giấc & ngày tốt lành (@các anh chị hải ngoại).
 44. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:08

  Zì liukhiu rùi đây bọn lợn mọi

  @Cô Đòm Hói mới cô Roai Hói mọi ngài lúc Zì nói về jáozục là bật ghê lắm hôm nai chúi mẹ đâu hết rùi?

  @con Sành

  Zì đã tính mới cô rùi còn jì. Bề-rộng WC nhà cô tầm 2.2m, trong đó cửa ra-vầu rộng khoảng 75-80cm. Có kê thêm cũng chả được nhiều đâu.

  Bề-zài WC của cô là quãng 4m. Tổng ziệntích tầm zưới 9m2 và trên 8m2.

 45. #54 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:08

  @Mát-tơ:

  Nôm na là bỏn bắt vầu 1 cái giá chôn trong tường chứ đéo phải bắt vầu tường.
  Bắt thẳng vầu tường thì chịu thế đéo?

  Bidet nhà Sành mỗ thấy treo cũng đéo phải quá cao. So mới gạch ốp nhẽ chỉ cách sàn 40-45cm.

  Photobucket

 46. #55 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/03 - 22:08

  Anh Lả (Cocacola) chứ, not anh Lài. Sorry! 

 47. #56 by Cu on 2011/08/03 - 22:09

  WC nhà con Cu thì khác đéo jì WC ở Nụi? Chắc chỉ rộng 5-7m2 fỏng? @ Bựa

  Rộng bâu nhiêu anh điếu biết nhưng chỉ biết 1 chiều 3m, 1 chiều 3,4m.
  WC mà 5-7 mét vuông thì nhét thế buồi nầu đựoc cả bồn tắm và Cabin tắm đứng?

 48. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 22:11

  @con Tơ

  Bồn-ỉa kiểu của con Sành là có đinh-vít đặt sẵn khi xây tường rùi. Chỉ việc gép cái bồn vầu rùi bắt vít là xong, chứ đéo ai còn khoan khoan đục đục rùi zùng vít-nở nữa.

 49. #58 by Sành on 2011/08/03 - 22:11

  Anh vẫn băn khoăn bồn ỉa thông thường phải đặt xuống sàn. Địt mẹ, treo cao thế kia vít nở đéo nào chịu cho thấu. 

  Thêm cái binder cao ngất, vòi rửa bướm còn cao hơn lại cố định??? (nhẽ đến 60-70 phân) Thế rửa kiểu đéo gì nhỉ? Anh hình dung quả đứng dạng háng chổng mông rửa bướm nước chảy ròng ròng xuống chân tao nhã phết.
  @ Master
  -Giá đỡ ngầm bên trong nên cô nhìn không thấy là đúng rồi, tất cả đã được tính toán nên có thể đứng, ngồi lên đó với trọng lượng vài tạ.
  -Bồn rửa bướm không cao như cô nghĩ, nó chỉ cao chưa đến 50 cm thôi (vện anh chân dài thế là vừa). Hờ hờ

 50. #59 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 22:15

  Anh vẫn băn khoăn bồn ỉa thông thường phải đặt xuống sàn. Địt mẹ, treo cao thế kia vít nở đéo nào chịu cho thấu. 

  Thêm cái binder cao ngất, vòi rửa bướm còn cao hơn lại cố định??? (nhẽ đến 60-70 phân) Thế rửa kiểu đéo gì nhỉ? Anh hình dung quả đứng dạng háng chổng mông rửa bướm nước chảy ròng ròng xuống chân tao nhã phết.
  @ Master
  -Giá đỡ ngầm bên trong nên cô nhìn không thấy là đúng rồi, tất cả đã được tính toán nên có thể đứng, ngồi lên đó với trọng lượng vài tạ.
  -Bồn rửa bướm không cao như cô nghĩ, nó chỉ cao chưa đến 50 cm thôi (vện anh chân dài thế là vừa). Hờ hờ@ Sành

  Kiến nổ mới cả Kiến gúc đọc lại các cồng của mỗ nhế!

  Đợi Sành cỏn bốt đầy đủ cho bỏn bớt phán hiên thiên đi.