Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by sss_sy_sss on 2011/08/03 - 09:43

  Móc đýt hưởi: Có cá tính, sẽ thành bất hủ (kiểu thằng hãm Kèn Teo).

  Mút ngón tay: Có trí thông minh, tìm tòi, ưa khám phá phách.

  Vậy thì si ra

  Gặm móng tay (thậm chí ngón chân và vungd da xung quanh ngón tay chân) >>>> Có chí khí, can đảm, thành công và giở thành tủ lạnh, hẽ hẽ.

  Móc mũi bỏ mỗm: >>>>> Quyết đoán, gia trưởng, tận tâm và sẽ thành … quốc trưởng.

  Lấy tay cạy bựa răng: >>>> Tất yêu nước, đạo đức sáng ngời chói lòa, sẽ thành chủ tịt.

  Đéo thèm oánh răng cả tuần, lấy lưỡi quét 1 vòng: >>> Thông minh, quyết đoán, lãnh tụ tỷ dân như bỡn.

  Nhá giầu không dồi mới oánh răng:>>>> Sáng tạo, chí khí mạnh mẽ, nhiệt thành, chả nhẽ không mần coách mệnh ngon ru???

  Tắm khô búng ghét ơ rao hia:>>>> Nhẽ người tự chủ, chín chắn, sau tất thành công trong việc chăn nuôi, nhẽ thế.

  Ngồi co chân lên ghế, tay kỳ ghét kẽ ngón chân: >>>> Nhẽ người phóng khoáng, đức độ, biết thu phục nhân tâm, tât thành chủ doanh nghịp nhớn (Buoon thuốc chuột chẵng hạn, i dư con lói)

  Bứt tóc trọc lóc dồi dẽ ngôi dữa:>>>> he he, chỉ mần đến dư Tran tiên xinh là hết cứt, hẽ hẽ.

  Anh đy đơi, đỵt pẹ nông chại buồn thiu.

 2. #2 by Cocacola on 2011/08/03 - 09:54

  Đúng đợt chưởi hoành nhất thì đúng đợt cỏn vưỡn cứ ung dung ngôi bộ trưởng, mần đéo gì nhau.

  ……
  Nó mần được đến dư thế, dù gì thì dù nó vưỡn là thằng nguôn, ngu đấy mà dạy dỗ xách mé! @Dái Ghẻ

  Ngon ngon cái đéo, địt mẹ do trên sắp đặt cả, chứ có phải do bàn dân thiên hạ bầu lên đâu mà đặt được đít lên ghế là nghĩ mình ngon!

  Địt mẹ giờ dẹp hết tất cả các hãng điện thoại, chỉ còn mỗi hãng Lừa-Phôn thôi thì 100% thị phần alô Lừa thuộc nó cả!

  Địt mẹ lúc ý mà nói với Khoai Tây: “Nó mần được đến dư thế, dù gì thì dù nó vưỡn là thằng nguôn…”, Địt mẹ, có hãng nào của các chú chiếm nổi 100% thị phần không, hãng Lừa-Phôn của anh có, thế thì các chú đéo được dạy anh nhé!

  Địt mẹ, phong kiến trá hình thế kỷ 21 mà vỗ ngực xưng mình ngon! Địt mẹ, mặt dày hơn thớt!
 3. #3 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 09:56

  Thế đéo nầu mà có thói bựa tức mang mầm tủ lạnh à? Đéo gì thế thì càng nủi càng tởm, nhở.

   

  Con Tế điên có thói tắm – ỉa – ăn thì sẽ ra sâu?

  Con Déo mặt ./ méo thích đốt bể nước thì sâu?

  Con Fà giò thích dét lịu đạn vầu âm hộ, Mụ Thối thì chơi hẳn bộc phá thì ra sâu nhỉ?

  Vươn vươn các thể loại tởm lợm khác nữa.

   

  Mà bảng thống kê thói bựa của Mụ Thối là móc đâu da thế? Bổ sung thêm vài cao nhân khác đi.

   

  Tỷ dư Ly Hồ thích lấy lưỡi ngoáy mũi, Thành Lê Tư thích xỉa răng bằng ngón chưn, Ánh Nguyễn thích ỉa trong tư thế trồng chuối, vươn vươn đại khái thế.

   

  P/s:

  Con Sịt nài gọi mỗ Tran tiên sinh nghe hehe thích thích là. Đéo gì từ hùi vầu đây ngoài các Vàng Son ra thì con nài gọi mỗ tên tử thế nhất hehe. Thanks con Sịt nha!

 4. #4 by DG on 2011/08/03 - 10:10

  Con Sịt nài gọi mỗ Tran tiên sinh nghe hehe thích thích là.” Chạn Khắm mặt bướm.

  Đọc lại đi, địt mẹ con Sịt cỏn gọi là “xinh” chứ đéo phẩy “sinh” đâu con dở ạ, ngồi đó mà tưởng bở!

 5. #5 by Cocacola on 2011/08/03 - 10:12

  Nếu cô không có thói bựa nầu thì xin chia buồn, cuộc-đời cô đã xong và chẳng còn jì để kể lại.@Bựa


  Qua nay anh trằn trọc mãi vì anh đéo có thói bựa nầu, chả nhẽ cuộc đời anh đã xong rồi sao?

  “Hổ chết để da, Lừa chết để bựa”

  To Bưa or not to Bưa, that is question!

  Anh không thể để cuộc đời anh trôi qua như vậy, anh phải có bựa, để anh tồn tại, để trước là anh vì quán Bựa, sau là để anh lo cho nước cho dân!

  “Hưởng ứng phong trào ba bựa cùng keo diệt bựa, trung tâm công nghệ hóa màu đã cho ra đời một loại bựa mới”! 

  Đó là bựa của anh, anh có thói bựa là gội đầu-đánh răng-tắm và ỉa cùng lúc! 

  Nghĩa là khi yên vị trên bồn cầu rồi thì anh sẽ ỉa ở dưới, gội đầu ở trên, thấp chút nữa thì đánh răng, rồi tắm luôn!

  Vậy đời anh đủ điểm rồi chưa các Bựa?
 6. #6 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 10:15

  Con Dái Ghẻ mần ơn cút đi tưới cây ngay đi. Đừng ở đấy mà GATO mới mỗ nữa!

   

  Con Sịt cỏn viết thế nầu không quan chọng. Việc viết đéo theo quy tắc chính tả ở đây là chiện hết xức bình thường. Can bản là hiểu sâu thấy khoái là được. Hiểu chưa con dở? Hehe

 7. #7 by DG on 2011/08/03 - 10:19

  Ừa hehe anh cút nhế Trần xinh! Nỡm!

  Địt mẹ tởm!

 8. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/03 - 10:56

  He he. Tranh thủ bửa chưa vầu biên vài dòng cái.

  Nghe hai con hãm lìn đệ anh Chạn Hói mới Dái Ghẻ MẶt (.)/(©con Fa Âm Hộ) cắn xé nhau vì cái thương hiệu mà chết mẹ cười.

  Thế đéo nầu mà con Chạn Hói lại mãn nguyện mới “Chạn Tiên Xinh”, trong khi Dái Ghẻ thì mê được gọi là “Dụ Gái” hử? Đúng là bọn đầu đất. Tuổi gì mà nhí nhố thế bây? He he.

  Con DẮt MẶt (.)/ Déo thế đéo nầu lại mê đốt bể nước? Bể nước thì đốt thế chó?

  Ôi anh chệt mật. Hố hố hố. Anh cút đi ỉa đây.

 9. #9 by DG on 2011/08/03 - 10:56

  Ngon ngon cái đéo, địt mẹ do trên sắp đặt cả, chứ có phải do bàn dân thiên hạ bầu lên đâu mà đặt được đít lên ghế là nghĩ mình ngon!@ Lả mõm bướm.
  ……………………………….

  Hehe địt mẹ thời buổi nài ngoi dư thế hông nguôn thì là gì?

  Ngẫu nhiên trên nó sắp đặt phỏng?

  Thực tế chút đi em hehe, kiến thức cơ bản dư thế mà cũng để anh phẩy múa phiếm là sâu?!

 10. #10 by Cocacola on 2011/08/03 - 11:17

  Ngẫu nhiên trên nó sắp đặt phỏng?@ Dái Ghẻ


  Địt mẹ, đã thừa nhận là do trên nó đặt thì phải chấp nhận những thằng-không-được-chọn sẽ chửi thằng-được-chọn và chửi cả trên! 

  Việc ấy có lạ đéo gì mà phải càm ràm bắt bọn nó im miệng!

  Khi nó do dân chọn thì nó vẫn sẽ chửi thằng-được-chọn nhưng nó không chửi dân được, biết dân thằng đéo nầu mà chửi? Thay vầu đó nó sẽ kiếm cách lấy lòng dân!

  Địt mẹ kiến thức cơ bản thế mà cũng phải để anh múa phím là sâu là sâu?
 11. #11 by sun on 2011/08/03 - 11:29

  Địt mẹ con Lả ngu hết phần ông Chó !
  Ặk, anh quen mồm chửi em chứ  ngoìa chính trị ra, em có khiếu pha trò ra phếch !

  Anh thông báo là anh mới đi công cán lòng vòng một số nước lạc hậu về. Thấy có quả Myanma ngon ăn cho những thằng lâm tặc, quặng tặc ra phết. Chắc mấy con lừa tinh ranh đều đã biết… Con nầu muốn giành thị phần ở bển thì nhanh chân xúc tiến đi.
  Anh chỉ dặn điều này: Dân ở bên chất phác, hiền lành, thực thà. Các con bựa sang đó đừng làm họ xấu đi giống lừa. Cố giữ hình ảnh lừa cho đàng hoàng, nhế.

  Lừa hoang ra phết. Anh gặp rất nhiều lừa đi du lịch ở mấy nước quanh đây mà thấy rất ít dân các nước khác.
  Bệnh sĩ diện của lừa thật hoành. Nghèo nhưng thích chơi sang.

 12. #12 by Nô Đức Nổng on 2011/08/03 - 12:56

  Địt mẹ bà TT phát bẩu dư nhồn, kêu gọi đa đảng mới lại tự do ngôn luận bloh blah thì không là tuyên truyền cho dân chủ thì là gì? Khạc. Toẹt.

  Nghe này: năm 202x, tổng thống nước Cộng hòa Đại Việt quyết định, nhân dịp 10 năm Giải Nobel Hòa Bình được trao cho ổng và 6x năm ngày sinh của ổng, đặt tên đường Cù Huy Hà Vũ thay cho đường Lê Duẩn kéo dài đến hết số nhà 24 đường Điện Biên hiện tại.

  À mà bên kia chiến tuyến, madame này có bài viết ấn tượng phết: TẢN MẠN VỀ DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN & VỤ ÁN CÙ HUY HÀ VŨ

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 13:14

  Zì đây đì mé Simacai. Để Zì jảng bài 15 fút buổi trưa hầu các cô lợn mọi nầu.

  @con nầu thắcmắc về Vũ Cù có fải là nhà Zânchủ Nhânquyền?

  Zì đã bẩu Vũ Cù nủitiếng sau mấy vụ Bôsít Caotốc mà. Bọn Khoaitây thì quantâm đéo jì đến chiện đó?

  Sau đấy con cỏn bị bắt vì tội hehe khiêuzâm, thì thế đéo nầu các cô Cam lại bới trong laptop cỏn ra thêm tội chốngfá cáchmạng, đòi đanguyên nài kia.

  Đì mé nếu thế thì bắt Zì hay bắt bấtcứ cô nầu ở đây cũng ra tội đó hết hehe.

  Nên bảnchất họatđộng của Vũ Cù không được Khoaitây hoannghinh như bọn Đài, Sơn, Định.. Các cô cứ theozõi BBC là thấy.

 14. #15 by Nô Đức Nổng on 2011/08/03 - 13:23

  Công nhận với bà TT là như vậy. Ngay cả Hilary Clinton cũng tuyên bố: Tôi không biết ông Cù Huy Hà Vũ là ai.

  Nhục thật và cả nguy hiểm nữa. Nhớ nhá. Đấu tranh là không được mất mát.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 13:27

  @con nầu thắcmắc về cô Luận Fạm Vũ bạn Zì vụ thi Sử năm rùi?

  Cô Luận zù tàicán cũng đéo nhiều, zưng ít-ra cũng hơn vôkhối con mặt-thịt bi-jờ, và được cái trông cổ khá đẹp mã (jống cô Nhân Thiện hehe tiềnnhiệm).

  Cô Luận thời zậy học thì jảng bài cũng như buồi, nghe nhạt như zắm-nhịn-đói ý, zưng mà jáoviên Lừa thì có con đéo nầu không thế?

  Tinhiên việc cổ fátbiểu câu đéo jì mà “Thísinh bị hàng ngàn điểm 0 Sử là thường”, thì đúng là thường.

  Địt mẹ bọn lỗ-đít fànnàn cái đéo jì?

  Có năm (199x) thi đạihọc đâu zăm-bẩy trăm ngàn mạng, mà trên 20K điểm 0 Toán. Lýzo đơnjản là năm đó đề Toán ra khó quá. Vậy thôi.

  Mà có fải chỉ riêng năm nai điểm Sử tệ như vậy đéo đâu. Mà Zì đéo hiểu môn Sử vác ra thi đạihọc làm cái lồn jì nhở? Đéo ai cần cái môn mổn?

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 13:42

  Bi-jờ Zì mời bọn Lỗ Đít cùng khảosát đề-thi môn Sử 2011 (khối D, thi vầu các trường ĐH).

  Xem đề-thi nài, thì các cô có-thể thấy ngai, địt mẹ bọn Lỗ Đít Lừa như Lập Bầnnông, Ziện Tintin.. không hề biết đến cănnguyên của sự-việc, mà chỉ thấy cô Luận nói một câu vuvơ là xông vầu chưởi như thật.

  Người ta gọi kiểu chưởi đó là Chó Sủa Ma. Nghĩa là hànhvi của các ông chó cứ thấy chó khác sủa là sủa, hoặc thấy ngứa mõm là sủa, chứ có biết mình sủa cái lồn jì đâu.

  Zì khinh-thường bọn tựnhận là tríthức đó. Bọn Lỗ Đít.

  Đề-thi Sử 2011 như sau:

  Câu 1 (3 Điểm). Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
  Câu 2 (2 Điểm). Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945?
  Câu 3 (2 Điểm). Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.
  Câu 4 (3 Điểm). Chọn một trong hai:
  (a) Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị – kinh tế lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000.
  (b) Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945.

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 13:54

  Hahaha

  Bi-jờ để Zì fântích đề-thi Sử 2011 để coi các cô, cho-zù là jáoviên Sử, nếu không biết đápán của Bộ hehe, thì có bị điểm 0 hay không.

  Câu 1. “nguyênnhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành”.

  Địt mẹ các cô chứ, cái “nguyênnhân” ý chỉ có con Thành cỏn biết, chứ bố cỏn cũng đéo biết. Mà cỏn thì chết lâu rùi, ai xácnhận?

  Con Thành cỏn nhỡ chỉ đi vì cơm-áo thì sao thì sao (đây là nguyênnhân ra-đi của hehe 99.99% Lừa), sau đấy tiện-thể thì mần cáchmạng, kiểu con Trung Nguyễn Tiến ý mà.

  Mà cho-zù Thành cỏn ra-đi chỉ để mần cáchmạng thật, thì lấy cái đéo jì để nói nguyênnhân nài đúng còn nguyênnhân kia sai?

  Là Zì, Zì sẽ jảnhời, một câu thôi “Em đéo biết nguyênnhân anh Thành đi tìm đường kíu nước, chắc là tại anh ý có mả lãnhtụ” hehe.

  Mà thựcchất, Thành mụcđích cỏn có fải là kíu nước đéo đâu, cỏn mụcđích cướp chánhquyền thì có.

  Mấy điểm?

 18. #19 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 13:55

  Đéo gì cái đề thi sử nài thì mỗ sẽ giả nhời:

  Câu 1: “Em đồ là đi mần ăn”

  Các câu còn lại: Mời gúc!

   

  Hết phin.

   

  Chắc bị ghi mẹ lại tên, cấm thi 3 năm, nhở

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 13:56

  Tiếptục fântích đề-thi Sử 2011.

  Câu 2. “Luậncương chínhtrị tháng 10–1930 của Đảng Cộngsản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cươnglĩnh chínhtrị đầutiên của Đảng Cộngsản Việt Nam? Những vấnđề đó được giảiquyết như thế nào trong giaiđoạn 1939–1945?”.

  Thôi cho Zì xin, câu nài thì đến cụ con Lập bầnnông cũng 0 điểm mà thôi chứ đừng nói Zì.

 20. #21 by AQ on 2011/08/03 - 14:00

  Đìmé bà Zì hết vở rồi hỉ? Mịa vàng đang phi lên 1671, ở đó mà còn giảng sử với siếc…

   

  Đau đầu đếch biết kinh tế đi zề đâu, toàn lo chiện hãm lìn.

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 14:02

  Tiếptục fântích đề-thi Sử 2011.

  Câu 3. “Trong cuộc khángchiến chống Mĩ, cứu nước (1954–1975), nhândân Việt Nam đã cănbản hoànthành nhiệmvụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắnglợi nào? Nêu tácđộng của thắnglợi đó đối với sự pháttriển của cách mạng miền Nam.”.

  Hehe là Zì, thì Zì sẽ chọn câu jảnhời “đó là trận Quảng Trị 1972” hahaha.

  Khi tra lại đápán Bộ, thì đéo đúng hehehe thế mới chó. Zì lại chén điểm 0 ở câu nài nữa gùi.

  Hehe đấy là Zì nhế, chứ các cô có biết “Quảng Trị 1972” cái ./ Zì đây nài mà jảnhời.

 22. #24 by Nô Đức Nổng on 2011/08/03 - 14:07


  Công nhận ngày trước, bọn Nam Lừa như cô Bõ Hoa Lư học dốt vĩ đại. Các cô mà sống thời có Đảng anh minh soi sáng thì chỉ có nước đi ăn mày. Chắc chắn.

  Kết quả thi Tú tài 1 và 2, chương trình giáo dục Việt Nam 1953-54, Sài Gòn-Nam Lừa:


  Kết quả thi Tú tài 1 và 2, chương trình Pháp 1954-55, Sài Gòn-Nam Lừa:
 23. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 14:08

  Tiếptục fântích đề-thi Sử 2011.

  Câu 4. “blah blah”

  Zì đéo hiểu sâu câu nài (cả 2 option) lại ở trong đề Sử hehe.

  Thế nên chắcchắn Zì lại chén 0 điểm cho câu nài.

  Nói tóm lại, đến như Zì, thần Sử Xứ Lừa, có bạn thân là thằng Gúc, thì cũng chỉ được 0 điểm nếu đi thi Sử năm nai hehe.

  Địt mẹ Zì ngạcnhiên đéo hiểu tại-sâu lại có thísinh tintin được trên 0 điểm nhở? Zì thựcsự ngạcnhiên.

  Lý-ra, fải 100% điểm 0 mới là đúng họclực. Zì nghi bọn tintin bỏn đều có người cầm đápán gà bài rùi, chứ làm đéo jì mà lại được hơn 0 điểm cho một bài thi như thế?

  Và Zì cựclực ủnghộ cô Luận ở câu fátbiểu của cổ, zù Zù chả thươngyêu đéo jì cổ cả.

 24. #26 by AQ on 2011/08/03 - 14:08

  Đì mé, đếch ai lại đi giảng hay phân tích sử Lừa (nhất là sử Lừa thời hiện đại) bâu giờ.

   

  Mà này, sử Lừa là môn học thuộc lòng, cái đề thi đó chỉ hỏi cái mà bọn học sinh đã được học thuộc lòng chứ có phải đánh đố gì đâu. Thế cho nên mấy cái câu nguyên nhân vv mà bà Zì dẫn rồi kêu khó đó thì chỉ khó với bọn già hói chứ bọn học sinh bỏn được học hết rùi, giờ nhai lại thì khó đéo gì, chỉ tại đếch học bài nên bị điểm không (Ý cô Luận cũng là do Sử khô khan, đéo ra xiền vv ý nên bọn học sinh đéo chịu học bài thui mà).

 25. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 14:10

  Địt mẹ con Kiu kia

  Học thuộc-lòng mà không khó thì mần đéo jì mới khó?

  Bựa đéo jì mà ngu đến như vậy? Zì nản các cô quá đi.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 14:13

  Địt mẹ bọn ngu như con Kiu mần Zì hết mẹ hứng để jảng bài. Tấtnhiên là đừng có mong moi ở Zì bấtcứ thứ jì liênquan đến kinhtế tàichính nữa.

  Zì đi khách đây địt mẹ bọn lườinhác.

 27. #30 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/03 - 14:15

  Zì nghi bọn tintin bỏn đều có người cầm đápán gà bài rùi, chứ làm đéo jì mà lại được hơn 0 điểm cho một bài thi như thế?(@Trung Tướng)


  Chúng học thuộc-lòng (learn-by-heart) như con vẹt mà, Trung Tướng! 
 28. #31 by DG on 2011/08/03 - 14:15

  Câu 1 (3 Điểm). Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

   

  Địt mẹ câu nài 3 điểm nguôn, anh làm trước, nguyên văn giả nhời:

   

  “Pó tay, đến cái nài các bố còn đưa ra hỏi con, đéo biết thì cút về mới mẹ, địt mẹ, con quen biết đéo anh Thành!”

   

  Câu 2 (2 Điểm). Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945?

   

  Câu nài xoắn, anh giả nhời, nguyên văn:

   

  “Em xin phép được gọi điện cho người thân, người thân của em là cụ tổ có họ hàng mới cả cụ tổ anh Thành, tức cụ Gúc, trong trường hợp cụ tổ cũng hàng, em xin phép nhờ tiếp khán giả trong trường quay, dưng em Gia Cát Dự là đéo ăn thua”.

   

  Anh đang tập trung đầu lâu si nghĩ tiếp đặng giả nhời ăn điểm mong ngày mai tươi sáng hehe.

 29. #32 by Nô Đức Nổng on 2011/08/03 - 14:18

  Dài dòng, tốn tài nguyên mạng. Lừa làm đéo có sử mà thi. Nói ngay cho nó ngắn.

  Địt mẹ bọn ngu như con Kiu mần Zì hết mẹ hứng để jảng bài. Tấtnhiên là đừng có mong moi ở Zì bấtcứ thứ jì liênquan đến kinhtế tàichính nữa.@TT
  Biết lồn gì mà phần phật bây giờ hả TT?

 30. #33 by Банан on 2011/08/03 - 14:20

  Bi-jờ Zì mời bọn Lỗ Đít cùng khảosát đề-thi môn Sử 2011 (khối D, thi vầu các trường ĐH).@ Lôn Vầu Zì:
  1. Tổ sư bố lôn vào Zì Khối D đéo có môn Sử nhé
  2. Tổ sư bố lôn vào Zì, B đã tốn rất nhiều tiền của để biên cái củ cặc mà vẫn gọi là Sách Giáo Khoa nhá, dười bầu giời này học sinh không học và làm theo sách giáo khoa thì…ăn buồi ăn buồi.
  3. Tổ sư bố lôn vào Zì và bọn bựa bửn thay cho nhời chào trân trọng.

 31. #34 by AQ on 2011/08/03 - 14:20

  Đì mé, anh chỉ nói ở góc độ một học sinh Lừa bình thường, học sử và thi sử theo chương trình sách giáo khoa Lừa thui nhé, sao chửi anh ngu hả bà Zì kèn teo tóp kia, hí hí. Bà Zì bất hủ, đệ nhất sử gia thì nhìn vấn đề nó khác nhế, cái nầy anh đếch bàn.

   

  Mịa, trước khi đi thi, bọn giáo Lừa đã gà cho bọn học sinh đủ kiểu trả lời rùi đới, bọn bỏn làm sẵn hết, phân tích hết, tổng kết hết nên bọn học sinh chỉ việc nhai lại thui.

   

  Đề cập vấn đề nài trên quan điểm nghiên cứu là nó khác nhế, bà Zì ngẫn ợ.

   

   

 32. #35 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 14:20

  Mụ Thối chiên có trò lí bí phát là lôi mẹ 1 bựa ra gán tội mần mụ mất hứng nên đéo nổ nữa. Sau đó thì “xuống đường” hoặc “đi khách”. Lần nài nạn nhân của chúng ta là cô Quy đầu.

   

  Poor you. Chia buồn mới cô!

 33. #36 by AQ on 2011/08/03 - 14:28

  Nói tóm lại, đến như Zì, thần Sử Xứ Lừa, có bạn thân là thằng Gúc, thì cũng chỉ được 0 điểm nếu đi thi Sử năm nai hehe.@ Bà Zì ngẫn

   

  Đìmé thi sử Lừa theo thằng Gúc thì ăn 0 đã là may, còn không thì xin mời nhập kho với anh Cù nhé. Chán bà Zì quá đi.

 34. #37 by conlele on 2011/08/03 - 14:29

  Zì đi khách đây địt mẹ bọn lườinhác.@BàZì
  ______
  BàZì lại đi trốn, NHƯ MỌI LẦN!

 35. #38 by AQ on 2011/08/03 - 14:32

  Mịa, toàn bọn học sinh vắt mũi chưa sạch, suốt ngày móc đít hửi mới lại thủ dâm mà bắt phải nghiên cứu sử cao siêu như bà Zì kèn teo thì có mà ăn puồi ăn puồi, hehe.

 36. #39 by Банан on 2011/08/03 - 14:36

  Cô Luận zù tàicán cũng đéo nhiều, zưng ít-ra cũng hơn vôkhối con mặt-thịt bi-jờ, và được cái trông cổ khá đẹp mã (jống cô Nhân Thiện hehe tiềnnhiệm).
  .@ Lôn Vầu Zì:
  1. Tổ sư bố lôn vào Zì đéo ai lại đạt ra tiêu chuẩn đẹp mã hay không đẹp mã để mần koan chức nhỉ? Bọn khoai Tây, thước đo chuẩn mực của Lôn vầu Zì, trước đây có con mặt lìn Rice trông kinh tởm thế vẫn làm cố vấn an ninh cho nhà Trắng đấy thui.
  2. Phàm đã là koan chức bư bự thì ăn nói cần đúng mực chứ, hơn nữa tên Luận lại là koan đứng đầu đốc học Lừa.

 37. #40 by DG on 2011/08/03 - 14:48

  Theo tiêu chí ngoại hình – quan to của con Dì lồn, anh khẳng định chăm chăm con Chuối Thanh Trì đéo đủ tư cách xét mần tổ phó tổ dân phố, địt mẹ!

 38. #41 by sss_sy_sss on 2011/08/03 - 15:41

  Đỵt pẹ, xuất khẩu lao động rồi vô tình nhặt được bí kíp(Vấn đề đéo gì thuộc địa của Nin hói), đem về xứ sở mần coách mệnh, bi giờ sau vài chục niên lại được đào lên đánh đó bọn học sinh… nghĩ vừa hài vừa hãi. Lỗ đít, chính xác dư Mao phán.

  À, xinh với sinh như nhau, việc đéo gì phẩy cãi cọ mất thời gian thế??? Văn bựa mà mang chính tả ra kèn cựa nhau thì hãm lìn vô đối.

  Thôi, anh phẩy chạy lên Q.3 có việc tý, chắc mấy ngày nữa mới hóng quán được. Con Teo kèn chịu khó biên bài mới đơi, anh hóng nhát, dạo này anh thinh thích tý vui vẻ hài hướt, chính chị chính em hay kinh tế hay giáo dụt anh ngán quá. Có gì vui vui phơi lên đơi, tỷ như thơ bựa cũng được, Anh nhớ Bùi Giái, quên, Bùi Giáng có câu: “Cồn Lê trên miệng ngày ba bốn lần” để chỉ việc mút diệu, dưng anh thấy bựa phết, cứ dư mút máng ấy nhở, diệu diếc đéo.

  Thôi, đến giờ hoàng đạo, đy hơn về kém, anh phắn đơi.

  Chân chọng, như thường lệ, anh chầu tuyền nông chại.

 39. #42 by Bia on 2011/08/03 - 15:46

  Bi-jờ Zì mời bọn Lỗ Đít cùng khảosát đề-thi môn Sử 2011 (khối D, thi vầu các trường ĐH).
  —-
  Khối C chứ, bà Zì ngẫn rùi.

  – Đề thi sử, Bia giải đúng được câu đầu: Nguyễn Tất Thành mò xuống tàu, tàu lỡ chạy mẹ nó rùi, sau đ1o lụm được bí kíp. O điểm

  – Bọn học Sử – Luật đéo cần dạy cho giỏi, vì bọn này đa số làm chánh trị gia, ngu đéo đâu mà dạy cho thông tỏ.

  – @Cò LẢ: sao giúng Bia thế nhở, buổi sáng: Bia vừa ỉa + đái + gội + úynh răng + giặt đồ nhóc + tắm đúng 15 phút. Tất tật đều ngồi trên bồn cầu, tất nhiên có tên bảo, trong tứ khóai mà đéo biết huởng thụ.

 40. #43 by Bia on 2011/08/03 - 15:53

  Về Nobeo hòa bình

  Tiêu chí thì chi bộ biết rùi, nhưng bạn Lưu HIểu Ba được trao là do …… ” Quyền cơ bản của con người” rùi bạn O3Ma thì do những ” Ý Tưởg”

  Vậy thì hiểu thế đéo nào là quyền cơ bản con người – ý Tửng? nó dất mông lung…. tùy bọn hội đồng xét duyệt thui.

  Bạn Cù (dù chê), dưng không phải không lọt trong khái niệm: Bất bạo động – quyền cơ bản con người. Đọc lại tuyên ngôn nhân quyền, bạn ý cái vài cái đấy, dù là sau vụ Bô _ Sit, Cao Tóc.

  Thui, dọt.

 41. #44 by DG on 2011/08/03 - 16:26

  Hehe lướt qua các thể loại “nhân sĩ” dư con Diện tin tin này nọ, thấy tuyền tống quả anh con Kù mặc bộ com lê hoành hoành, mặt câng câng đợt trước, đéo dám trưng ảnh đợt nầy.

  Buồn cười đéo chịu được!

  Bỏn nài chắc nó phải khóc ít nhất nửa tháng nữa rùi câm mồm cút về mới mẹ, anh thật!

  À mà con mụ Bựa sâu hông học quả auto F5 dư con Diện đi dòm vìu cho hoành?

 42. #45 by budifa on 2011/08/03 - 17:39

  Lão BOM bị xiền vật thần-quynh mẹ nó rồi, giờ này là giờ lào mà đòi tintin nó fân mới chả tích. Đến thi khối A còn học thuộc-lòng bỏ mẹ. Chẳng qua mấy môn Toán Lý Hóa nó có-thể hiểu được, nên học thuộc dễ hơn, chứ Sử chỉ có học-vẹt, đọc lên hiểu buồi gì đâu

 43. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 17:57

  Zì đơi đì mé. Để Zì chưởi chết cụ các cô fát rùi còn xuống đường nầu.

  @con nầu thanhminh về chiện trẻ-con học Sử đấy?

  Đì mé Zì đang bẩuvệ con Luận Fạm ở cái câu fátbiểu đéo jì mà “thísinh bị nhiều 0 là thường” chứ có nói đéo jì về sự học Sử của con-cháu các cô đâu mà chộnrộn?

  Con Luận fátbiểu câu đấy Zì khen. Zì cho rầng con nài có kinhnghiệm zậyzỗ & thicử ở Lừa, chứ đéo fải quanliêu như con Nhân tiềnnhiệm hehe tuyền lýthuyết-suông.

  Các cô cứ đi zậy học đi, rùi ra đề-thi, rùi coi thi, rùi chấm thi, thì biết rõ, ở Lừa zững môn như Văn, Sử, Địa, Triết, Chánhtrị Kinhtế.. thì nếu 100% họcsinh bị điểm 0 cũng là chiện bìnhthường.

  Chỉ bọn nầu bẩu đứa nói câu đó là bấtthường mới là bọn thầnquynh nặng.

  Địt mẹ con Chuối Nan mà trách con Luận thì chứngtỏ con Nan đéo bâu-jờ đi học ở Lừa, có thế thôi.

 44. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 17:57

  Úi đì mé Zì gõ nhầm C thành D mà 3-4 con xông vầu bóp zái hãi chưa kìa bọn lợn mọi.

 45. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 18:06

  Đì mé còn con bầnnông nầu quảngbá cái lối thưzãn 5-in-1 đó? Tắm, gội, ỉa, đái, zăng, mồm, đít, rùi cả jặt quần xịp.. cùng lúc?

  Làm đéo jì mà thiếu thờijan đến nỗi như thế? Địt mẹ các cô có bận bằng Ô3ma không? Tuyền bọn bầnnông zở voi zở chuột.

  Ỉa đái có-thể mần cùng lúc. Sau đó thì có-thể uýnh-zăng, rùi rửa mặt. Sau cùng thì gội, rùi đến tắm.

  Địt mẹ fải mần đúng thứtự, đừng có ngược-lại. Hãy mần một cách nhẩnnha thưthái & tậnhưởng. Bọn Khoaitây bỏn thiếtkế WC rất đẹp để fụcvụ điều điểu.

  Lúc ỉa có-thể đọc sách hoặc lướt nét. Lúc uýnh zăng có-thể tưới nước hoa-sen vầu chân cho ấm.

 46. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 18:12

  Nếu các cô có-thể, hãy lắp trong WC một tấm gương nhớn sao cho khi các cô ngồi ỉa thì có-thể nhìn thấy chim mình. Cảmjác tự quansát mình ỉa cũng là một cảmjác rất sungmãn độcđoán cần cho các nhà quảnlý hoặc sángtạo.

  Nếu WC đủ rộng, hãy gắn một já-sách fía bên trái chậu-xí, vửa tầm tay với, và một tivi fía xa trước mặt, trên cao cao một chút.

  Tại-sâu já-sách fải ở bên trái? Tại-bởi bên fải nên gắn một cái já thật đẹp để vịn tay khi các cô muốn rặn ỉa hoặc ngủ gật, đồngthời mắc một cái khăn-tắm thật đẹp. Khăn nài đéo fải zùng để chùi đít, mà để tăng cảmhứng khi rặn ỉa. Khăn nài không zùng để lau-chùi nên có-thể thêu vầu nó ít hoahoét trông thật xinhtươi êmđềm.

 47. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 18:23

  Nếu WC các cô rộng zưới 10m2, thì tốt nhất đừng nên lắp bồn-tắm, mà chỉ zùng hoa-sen.

  Hoa-sen nên có ít nhất 2 loại vòi, một loại cốđịnh có sen rộng (nên gắn trên vòm WC) và một loại ziđộng (có-thể cầm tay) có sen nhỏ hơn. Đừng bâu-jờ chơi kiểu 2-in-1 rất bầnnông zù các cô có-thể tiếtkiệm được khá nhiều Ông Cụ.

  Vòi để rửa đít trong WC cũng nên là zạng hoa-sen cỡ nhỏ, chứ đéo nên zùng vòi-xịt kiểu China rất lỗmãng.

  Zùng vòi-xịt kiểu đó có-thể khiến các cô rách mẹ mồm-đít hoặc thậmchí thủng mẹ trựctràng chứ không đùa. Hoặc có-thể cứt các cô vọt mẹ lên lưng các cô lúc các cô xịt nhát đầu.

  Các cô nên nhớ, sau khi ỉa xong thì mồm-đít các cô không nhẵnnhụi ngay, mà lượng cứt đọng ở chỗ chổ có-thể lên tới 50cc (một vốc tay), nên thật liuý khi rửa đít bằng vòi.

  Còn chùi bằng jấy thì tuyệtnhiên Zì cấm rùi. Con nầu còn chùi bằng jấy, zù chỉ để cho vợi cứt rùi rửa, cũng không được Zì hoannghinh.

 48. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 18:24

  Thôi Zì xuống đường, địt mẹ bọn lợn mọi ăn không nên đọi nói không ra nhời. Zậy mãi zậy mãi vưỡn ngu như ông ngựa.

 49. #52 by www.tintucviahe.com on 2011/08/03 - 18:39

  oh, bọn bựa vẫn còn ngồi chém gió ở đây à, chầu chầu . Éo gì giờ này mụ bựa vẫn dùng cái log lởm của yahoo phò à

 50. #53 by Sành on 2011/08/03 - 18:50

  Đây là toa-lét của anh, có đầy đủ mọi chức năng. Nơi mà anh có thể vừa đọc lốc TT vừa có thể ngủ quên cả tiếng đồng hồ trong Via-pôn, vừa có thể tắm vòi hoa sen vừa có thể điều hành công việc qua hệ thống điện thoại gắn trong toa-lét.