Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 16:30

  Tiếptục jảng về Thói Bựa

  (3) Tại-sâu Zì lại Móc Đít?

  Hehe sau zững chầu ziệu saysưa bétnhè, thì bọn bạn Zì đều lầnlượt thúnhận bỏn cũng Móc Đít. Đến 99% hehe.

  Zì nhớ nhất một con bạn Zì là vẽviên, kiêm kiếntrúcviên, kiêm thiviên (jống Chạn Khắm, zưng tài hơn nhiều hehe), kiêm luôn chủ zoanhnghiệp, lúc nầu cũng vét xám càvạt hồng đạomạo.

  Hôm hổm Zì chuốc cỏn say bétnhè trong một quán Karaoke (riêng cỏn bú chừng 1 chai Ông Gù Bờlách), thế là cỏn ôm 2 em cave tâmsự, rầng thuở bé cỏn có tật Móc Đít. Hai ẻm cười rú như bị trúng bom.

  Trẻ có tật Móc Đít Hưởi (hoặc móc zững chỗ thúitha khác để hưởi) thường là bọn ưa khámfá và thích zững điều zữzằn, zânjan gọi là Cátính. Gu thẩmmỹ của bọn nài thường rất đặcbiệt. Bọn nài nếu là người hướngngoại & có tưchất thì có-thể sẽ nên côngtrạng, còn nếu là kẻ hướngnội & kém tưchất thì chỉ mần culy hehe hoặc thậmchí ăn-cắp-vặt.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 16:41

  Tiếptục jảng về Thói Bựa

  (4) Jảng thêm về tật Móc Đít.

  Không chỉ ông người, mà các ông súcvật cũng rất nhiều ông mắc tật hiểmhóc nài. Các ông chó/mèo nuôi ở nhà thường tự liếm đít mình. Còn các ông khỉ/vượn trong báchthú thì thường móc đít hưởi, y như người:


 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 16:54

  Tiếptục jảng về Thói Bựa

  (5) Tại-sau Zì lại Mút Ngón Cái?

  Đây rõ là một thói-quen zo zinhzưỡng. Trẻ-con mà nghiện mút ngón-tay thì các cô nhớ cho bỏn ăn cho đủ chất vầu. Có-thể bỏn không đói, zưng bỏn đang thiếu chất đấy.

  Thuở Zì bé, thì chất đéo nầu chả thiếu, nên bọn Mút Ngón nhiều vôđối.

  Zì bỏ tật Mút Ngón vì bị gái chê.

  Chị Kườm trong bài hehe thì lại có tật ngứa-bướm. Zânjan kêu là Zâm Sớm. Sau vụ Sờ Thẹo của Zì chừng 1-2 năm, thì chị Kườm bầy-trò Oẳn cho 4 thằng chơi (trong đó có thằng Nhoàm của bài nài, và một thằng em ruột chị), đứa bét sẽ fải tỉn chị hehe trong gậm jường.

  Vụ nài cực nủitiếng đến người-nhớn cũng biết, vì cái thằng bị bét hôm ý nó đi kể bôbô cho cả xóm nghe.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 17:01

  Tiếptục jảng về Thói Bựa

  (6) Tại-sâu trẻ-con Khoaitây lại ít thói bựa hơn trẻ Lừa?

  Không tại-bởi bỏn jầu hơn, mà tại-bởi bỏn được jáozục tốt hơn.

  Tỉnhư nếu thấy trẻ mút tay, thì con mẹ Khoaitây nhét mẹ vầu mồm con con cái núm-vú câusu. Cái nài đâu có đắt mới Lừa, zưng Lừa đéo có khảnăng đó.

  Thói Móc Đít có-thể được bọn Khoaitây zẹp bằng triện-tranh hoặc trò xếp-hình. Với bọn trẻ-nít ưa móc đít hưởi, thì việc chơi xếp-hình (kiểu Lego..) sẽ là một thaythế tuyệtvời cho mùi thối moi trong lỗ-đít. Hai hànhvi trông tưởng rất khác, zưng lại có cùng bảnchất đấy các cô ạ.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 17:02

  Thôi Zì đi khách đây, bọn biếngnhác mặt ./ kia ạ.

 6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/02 - 17:08

  Hồi bé tôi nghiện móc đít kinhhoảng. 


  Lạ ở chỗ, chả ai bảo, nhưng tôi chỉ thựchiện thú-vui này khi không có người-nhớn bêncạnh. Và tôi chỉ dùng duynhất ngón trỏ bàntay phải để móc đít.

  Bêncạnh móc đít, tôi thườngxuyên bị rầy-la vì tội hiếuđộng. Đỉnhđiểm là cú giật bay con mẹ cánh-cửa tủ-lạnh, một giatài của cả giađình.

  Songsong với móc đít, tôi còn rất thích cậy bựa & thức ăn thừa từ hôm trước dính ở kẽ răng rồi hít lấy hít để. Khi chỗ chếttiệt đó không còn vị gì để hít, cũng là lúc tôi ăn lại vào mồm.

  Tôi cũng dùng chính ngón tay móc đít để cậy răng, dĩnhiên là chỉ sau khi đã rửa tay bằng xà phòng. Ngoài thóiquen móc đít, cậy bựa răng, bựa rốn (lỗ rốn) và đất dính ở móng chân để hưởi say đắm, tôi là một đứa trẻ rất sạch sẽ.

  Khi trưởngthành, những thói quen này hầu như biến sạch, nhưng thỉnhthoảng khi ngủ tôi vẫn thựchiện, mộtcách vôthức. Rạng sáng nay tôi vừa ngủ vừa thọc bốn ngón tay móc đít và gãi triệt để khuvực hậumôn, đến mấy tiếng sau móng tay vẫn khắm rình.

  Mụctiêu hiệntại của tôi, là không trởthành loại bất-tài vô-dụng và ăn cắp vặt, như Trung Tướng cảnh báo.

  Thanks for listenning, nice day to you all! 
 7. #7 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/08/02 - 17:10

  Mời đọc một bài trên Vnexpress:


 8. #8 by AQ on 2011/08/02 - 17:20

  Hồi bé anh cũng có tật móc đít và cậy bựa răng y như con Lói kể, nhẽ anh bằng tuổi con Lói.

  Ui nhớ những chiều mùa đông tê tái xứ Bắc Lừa, bụng đói meo nên anh thường cho tay móc đít rồi hưởi vì nó có mùi nước mắm, hehe. Dưng anh dùng ngón giữa nên nhẽ bây giờ ngón móc lốp của anh mần các zàng xon sướng tê tái chăng? hé hé.

   

  Khi chuyển vô Sì gềnh thì cũng như con Lói, anh vô cùng hiếu động, thường xuyên chạy từ phòng này qua phòng khác bật tắt công tắc điện, cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, giờ nghĩ lại bùn cười đíu chịu.

   

   

   

 9. #9 by conlele on 2011/08/02 - 17:23

  Thế Quận có cam kinh tế không? Lỡ hóng Zì mầy cho anh hóng luôn cho trọn gói!


  Tấtnhiên là không. Hỏi ngu

  Hehe, con Zì nhầm mẹ. Quận đéo nào chả có cam kinh tế (cũng như hình sự, ma túy,…) nhưng nó kêu bằng cấp đội. Khác với cấp phòng trực thuộc sở. 

  Tưởng con Zì rành về cái nài hóa ra đéo phải.
  An Hoang Trung Tuong

  An Hoang Trung Tuong

  23:08 31-07-2011

  Lúc khác Zì kể cho mà nghe. Ngu thì câm mồm vầu
  (hết trích…)
  _______

  Đềnghị TT trảlời vụ này. Chớ để trôiqua… bàcon hoangmang hoặc mất tintưởng mà bỏ quán đi hết!

 10. #10 by DG on 2011/08/02 - 17:29

  “Tôi cũng dùng chính ngón tay móc đít để cậy răng” – “Rạng sáng nay tôi vừa ngủ vừa thọc bốn ngón tay móc đít và gãi triệt để khuvực hậumôn” @ Lói đầu nậu thuốc chuột.

  Anh tin con Lói chân thành, thật, vì dững gì con Lói dùng cái mõm để chuyển hóa si nghĩ, quan điểm trên quán nầy hoàn toàn tương đồng.

  Rất tiếc một điều rầng anh đéo phải là thằng có cá tính, hiếu động hoành trấng này nọ, và đương nhiên đéo có dững thói quen cao cả dư Lói mới cả em Hoàng đang tung hô nhau.

  Nhẽ nầu anh thiệt thòi, kém cạnh hehe?

  Địt mẹ anh cũng thừa biết đầy thằng vì a dua rùi ngồi tưởng tượng gán ghép cho mình dững thói quen quái dị, kinh tởm hằng mong “tìm được tiếng nói chung”.

  Cũng hay.

  P/s: Cảm ơn em Nắm nhế, Bảo Yến ca thật ngọt, bốc lửa!

 11. #11 by budifa on 2011/08/02 - 18:20

  Úi địt mẹ lão BOM thoắt-ẩn-thoắt-hiện dư ma ấy nhở. Thông-điệp ẩn ý hiểm-hóc dư lày nhựn ra thế đéo. Gato quá, tôi đéo có mấy thói bựa nầy đâm giờ là đồ loser, tích-cóp mãi đéo đủ nủi xiền để mua quả du-thiền và một hòn-đảo dư mấy tay-chơi khoai-tây để thi-thoảng rủ bạn-bè ra đó chém gió về biển đảo. 

   

  Hùi bé, có thói bựa đã nói là đổ cơm ra chiếu rùi nhặt ăn, nhẽ vậy nên khi nhớn số-kiếp chỉ nhặt-nhạnh kiếm sống qua ngài, hầy zà

   

  Giờ hết thói đó, tự-dưng đổ-đốn sinh thói bựa là thích trêu-chọc jà-hói rùi coi bỏn dzỗi, há há. Tất-nhiên đéo dại trêu bô-lão trong nhà, bỏn dzỗi thì mình khốn-nạn luôn, khà khà

 12. #12 by bienduc_hai on 2011/08/02 - 19:13

  @Lả: Thành cô nhế, hehe, tớ hỏi cho biết thoai, vì tớ cấm cạch bọn con chấu không cho đọc các thể loại bấu Đảng, hehe, độc tài đôi khi lại hay, hehe.


  @Fa và DG: hai cô biên hai cồng dưới nầy nguôn, hehe, tự đứng trên chơn mình nhẽ là cách sanh tồn sa sỉ nhất trên quán nầy, hehe.

  ===

  Nầy các Bựa nhơn, chú đã nói từ các trang đầu, rằng con trẻ phải được các cô thả rông có quan sát trong các thói Bựa của chúng, để con người tự nhiên của bỏn phát triển toàn diện cái đã vì blahblah… hehe. 

  Đéo hiểu tên Bựa tển không thấy hây sâu mà lại léo nhéo đéo ai thẩm văn tển, hơ, nhẽ chú thẩm sai nên tển ignore (chẳng biết viết tiếng Ăng-lê vậy có đúng không, hehe) chăng?

  ===

  Liu ý zằng thói Bựa chỉ có ý nghĩa tiên đón thoai chứ không phải quyết định tất, như em Lói và cô AQ đã đồng tình hưởng ứng. Tất nhiên đón thì phải sai, không có giá trị bất di bất dịch như lão Bựa nói, hehe.
 13. #13 by hùng hục on 2011/08/02 - 19:54

  Bọn nài nếu là người hướngngoại & có tưchất thì có-thể sẽ nên côngtrạng, còn nếu là kẻ hướngnội & kém tưchất thì chỉ mần culy hehe hoặc thậmchí ăn-cắp-vặt.@bựa


  Địt mẹ đoán thế này bao giờ không: “có tư chất có thể nên công trạn, đéo có tư chất thì chỉ mần culy, ăn cắp vặt”. Đéo sai, nhưng vô nghĩa!!!

  Địt mẹ thằng Bựa biên bài và biên cồng càng ngày càng nhảm và ít nội dung! Địt mẹ chỉ nhiều tiểu xảo ngôn ngữ. Dư buồi! địt mẹ! 
 14. #14 by sss_sy_sss on 2011/08/02 - 20:07

  Kinh quá, kinh quá, nhiều thằng cà chớn bắt đầu rục rịch: Tao cũng có thói bựa đới nhớ, rồi tha hồ khoe khoang khoe khoang.

  Lịt pẹ, anh điếu nhớ mình hồi bé có thói bựa nầu hông, dưng bi giờ, anh nói là bi giờ, thì vưỡn đương gặm móng tay sồn sột. Cay đắng!!! Nhẽ anh bị bệnh mẹ???

  Thôi tham luộn nhẹ nhàng vậy thôi, anh phẩy làm chén cơm đã, yếu rồi, không có cơm giờ này là bỏ mẹ luôn đới. Anh chân chọng chào tiền thể nông chại, dững CON người bấthủ xứ Thiên đàng 2.0.

  Tội ghê.

 15. #15 by sss_sy_sss on 2011/08/02 - 20:10

  Con Hoang An Teo Kèn đang làm quả lô dích: Bố mày móc đýt hưởi là bố mài cá tính và tất diên nên công chạng. Nhọc nhằn si cghix mãi cũng ra.

  Thôi anh đy đơi.

 16. #16 by Delete on 2011/08/02 - 20:25

  Jáozục trẻcon hử, Del jớithiệu mới các cô quyển nầy: “Émile hay là về Giáodục”.
  Tưtưởng cô 
  J.J. Rousseau nầy giống mới tưtưởng cô Hải, thảrông có kiểmsoát mẹ jì đấy.
  Có nhiều điểm thúvị fếch đới.

 17. #17 by trungduong on 2011/08/02 - 20:26

  Cô Mít,

  Lt-Commander cho Navy/USMC ghế lái tầu thì hơi khó vì ít chỗ chứ lái xe bay thì không khó vì xuất thân đã là quan, mà không có điều khiển người dưới quyền nhiều. Từ lúc ra trường cấp bậc Ensign cho lới lúc có bằng lái lên Second-Lieutenant đó chưa chỉ huy ai và ba năm sau lên Lieutenant cũng thường không chỉ huy và khó bị bỏ ra ngoài, cho về vườn vì tốn cỡ 2 triệu để đào tạo. Ngoại trừ hết được lái vì sức khỏe hoặc lỗi.

  Gần đân quân đội America vì đánh trận dài nên cần lên chức cho sỹ quan. Lý do là không quá 6 tháng posting rotation mà cần có người cho cấp chỉ huy. Đi bay lên chức Commander (Navy/USMC) hoặc Lt-Colonel (US Army/USAF) rồi về nghỉ hoặc làm văn phòng vì chức Squadron/Group Commander khó vào, vì không nhiều. Cấp bậc này vào được chức Navy X.O (Executive Officer) là kinh nghiệm lắm.

  Gần đây những vụ career fast track cũng ảnh hưởng đến kỷ luật và khả năng điều khiển gớm.

 18. #18 by Dom-dom on 2011/08/02 - 21:07

  Cái ông mà ThỐi gato mạnh mồm chưa: ‘Rất không bình thường, thưa Bộ trưởng!’

  Gớm cái ông nhà văn này ấu trĩ quá  thể: Tôi tin: Ngày mai Cù Huy Hà Vũ sẽ được thả tại tòa

 19. #19 by budifa on 2011/08/02 - 21:11

  Úi, quyển Răng Rắc Rút sô ông Đì Lít Đít Lì giới-thiệu đó dày bỏ mẹ. Mấy lần cầm đọc vài trang lại bỏ xuống, nhẽ sắp jà chỉ khoái ăn xổi. Đọc xong quyển này nhẽ chíp lớn hết, để xử mới chíp chíp mất, khà khà

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 21:33

  Thế đéo nầu mà mỗ đéo có mấy thói bựa như Mụ Thối nói nhở? Ý là mấy trò bửn bửn móc đít, cậy bựa (@Lói đồn) ý.

  Tật đầu tiên của mỗ hồi bé là hehe hắng giọng. Đù mà đéo hiểu sâu cổ họng lúc nầu cũng thấy ngứa, thấy cần phải hắng giọng. Dư tủ lạnh chuẩn bị phát bẩu ý.

  Hay tại đéo chơi bửn mà đéo mần được gì to nhớn nhỉ? Tất nhiên là cũng không nằm trong tình trạng ăn cắp vặt.

  Làng nhàng qua ngày, chán đéo tả!

 21. #21 by Phucnguyen on 2011/08/02 - 21:44

  Bê ngày càng bựa nhỉ? y án Cù, đéo nhận vụ đạp mặt. Mẹ thằng cu Đức hoặc là rất ngu bị Cam nó bẫy, hoặc là đặc tình kiểu con Dái Ghẻ. Nên thằng Minh Đạp Mặt chắc bị kỷ luật vì đéo nắm rõ lại còn dám xúc fạm đặc tình.

  Sang năm biết đâu lại có Nobel HB cho Cù- Lưu Hiểu Ba Lừa.

  thật sự là a rất mát tính nhưng cũng đéo thể kìm được tiếng chửi “ĐCM thằng Nhanh” khi nghe nó kết luận vụ Đạp Mặt.

  Lói ơiiiiiiiiiiiiiii, mang thuốc chuột ra đâyyyyyyyyyyyyyyy

 22. #22 by Dom-dom on 2011/08/02 - 22:12

  Xem cái xì líp xả xì trét nè, cho đỡ tốn thuốc chuột của cô Lói:

 23. #23 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 22:14

  Con Dái Ghẻ nài tuy mắc cái tội nỏ mồm thần bom, không được đoan chính dư mỗ aka thần tượng của cỏn dưng cũng biết nghe nhạc đấy.

  Ti nhiên mỗ thích nghe cô nài ca nài:


  (Đề phòng bốt không lên, thòng thêm quả Thùy Linh)

 24. #24 by trungduong on 2011/08/02 - 22:22

  CocaCola,

  Hôm nọ nói đến bệnh tiểu đường và người Á Đông thường bị nhiều hơn người da trắng.

  Theo một cuộc nghiên cứu mới đây thì người gốc Đông Nam Á và Nam Á có cơ hội chết nhiều vì lên cân hơn người da trắng. Lý do là mỡ thừa được đọng trong những chỗ hiểm như vùng bụng và gan, tim hơn. Người da trắng đọng mỡ dưới da.

  Những người vùng này dáng thon hơn và có vẻ khỏe hơn so với người da trắng nhưng lại có cơ hội mang bệnh tim và tiểu đường nhiều hơn vì phần glucose và lipides cao hơn, HDL cũng thấp hơn.

  Weight gain more dangerous for SAsians

 25. #25 by Dom-dom on 2011/08/02 - 22:35

  Da trắng tinh hoa của Lói nè:

 26. #26 by Phucnguyen on 2011/08/02 - 23:58

  anh thú nhận cũng có thói bựa giống con zì mọi là móc đít hồi 4-5 tuổi , lúc đó hay bị jun kim ngứa nên rất hay móc đít bóc ra mấy con loe ngoe trắng trắng, hehe, có con bựa nào đã từng bị junkim thời Thiên đàng?

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:01

  Zì đây bọn cụt tai

  Để Zì trauđủi mới các cô ít fút buổi đêm nầu.

  @con Lé

  Địt mẹ cô là cái thá jì mà zám zọa Zì đòi Zì fải kể chiện cô nghe thì cô mới ở? Cô không thích sinhhoạt thì cút địt mẹ về mới mẹ. Zì thích nói thì Zì nói, không thích thì cô có bú buồi cho Zì cũng vôích.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:05

  @cô Đòm

  Chết cười mới con Lập bầnnông nhà cô. Mãi mãi cỏn vưỡn chỉ là một anh fố-huyện rẻ-xiền, đéo bâu-jờ khá được.

  Đành rành chiện trẻ-con thi Sử tuyền 0 điểm là điều cũng đáng ngại, zưng cách nói của bầnnông thì đéo đỡ được, chỉ mần cho người bị góp-ý thêm quyếttâm đéo bâu-jờ nghe góp-ý hehe.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:08

  @cô Đòm tiếp

  Linh của cô về con nầu bẩu mai cô Vũ Cù sẽ được thả Zì đéo líc vầu coi vì hehe nghe tít nó đã quá buồn cười.

  Nếu cỏn đúng thì cỏn là nhà tiêntri, nếu cỏn sai thì cũng đéo ai cười/chê vì chiện đó đã được mặcđịnh.

  Nói-chung cũng là hạng rẻ-xiền.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:14

  @con Chạn Khắm

  Nếu cô không có thói bựa nầu thì xin chia buồn, cuộc-đời cô đã xong và chẳng còn jì để kể lại.

  Bạn Hitler của Zì từng ăn zỉ-mũi trong jờ Triếthọc hehe, còn bạn Napoleon đến jà vưỡn thích nhét bítất vầu zưới gối.

  Bạn Mao thì thườngxuyên quên uýnh zăng cả tuần liền. Bạn Tưởng thì ăn trầu trước khi uýnh zăng hehe.

  Cũng về chiện uýnh zăng nài, bạn Ông Cụ của Zì lại đặcbiệt ở một khíacạnh khác: bạn bản chỉ uýnh zăng bằng ngón-tai.

 31. #31 by voong ngau pin on 2011/08/03 - 00:18

  Cô Vũ cù hiênngang nhỉ, địt mẹ vớ vẩn ăn giải nô ben hòa bình đéo đùa, địt mẹ Dì lồn mà ra cửa quan chắc đái mẹ ra quần ddeos thể bằng nửa cô Cù vũ, nhưng giọng cô Cù nghe cũng yếu đi rồi,,

 32. #32 by voong ngau pin on 2011/08/03 - 00:23

  địt mẹ Dì củ lồn nói anh mới nhớ da, hồi bé anh cả ăn gỉ mũi cả đéo oánh răng, hay dcm sắp thành vĩ nhân rồi

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:26

  @con Nguyên Kiến Đểu

  Jun thời thiênđàng thì chả có đéo ai mà không bị. Từ Vàng Son tới Tinh Hoa, zính tất.

  Ngoài jun-kim mà cô hay thấy bỏn ngoái ngoái ngưa ngứa trong lỗ-đít, thì jun-đũa mới là nhiều.

  Bọn trẻ quanh vùng Zì mỗi năm tẩy 2 lần, mà lần đéo nầu cũng từng cuộn jun đựng đầy cả bát ăn-cơm.

  Zì đéo thể tưởng được, một đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi nặng chưa tới 20 kýlô, mà thế đéo nầu trong bụng có đến 1 ký jun cuộn vầu nhau fát ọe.

  Địt mẹ bú thuốc jun vầu buổi sáng sớm, thì từ trưa đến chiều jun sẽ “sổ”.

  Từng chùm jun mầu trắng-hồng, ông đã chết nhũn ông vưỡn ngoenguẩy, chẩy thunthút từ lỗ-đít, đéo có tí cứt nầu chẩy cùng, thế mới hãi.

  Nhiều khi ỉa xong, khi chùi đít thì vưỡn thấy một ông thòilòi mồm lỗ-đít, bèn kẹp jấy lôi ra, địt mẹ cảmjác thônthốn thật là hoangzã.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:30

  @con Bín

  Cô Vũ đéo thể ăn Nôbeo được vì cô cổ đéo đấutranh cho zânchủ. Bọn Khoaitây trông thế thôi chứ nó lọc kỹ fết. Cô Vũ chỉ chống chánhfủ thôi (mấy vụ Bôsít, Caotốc.. Tây nó liệt vầu zạng bấtđồng chánhkiến), chứ có zânchủ cái ./ jì đâu.

  Nếu có Nôbeo HB cho Lừa, thì khảnăng mấy Cha Côngjáo hoặc Hòathượng Fậtjáo được sẽ khảzĩ hơn.

 35. #35 by voong ngau pin on 2011/08/03 - 00:41

  nói về giun thiên đàng thì thật vãi cứt, thủa bé anh thích món cơm rang trộn mỳ, sau khi nhìn thằng hàng xóm ỉa ra 1 búi giun nó vửa tẩy, anh nhất điểm đéo ăn món đó nữa dù bà ma dỗ mãi, cuối cùng anh thú nhận là bát mỳ trông giống đống cứt của thăng hàng xóm,,, chiện ý làm cả xóm cừơi…

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:42

  Tiếptục về Jun Thiênđàng

  Thời 196x tới 198x, Lừa chỉ có một loại thuốc tẩy jun, kêu là thuốc Quả Núi. Thuốc thuổc xuấtxứ China, zưng sau Lừa cũng tự chếtậu được.

  Thuốc nài hình quả-núi, to bằng đầu ngón-tai-cái, có 3 mầu hồng-xanh-trắng. Khi bú fải đập ra mới nhét vầu lỗ-mồm được. Đéo hiểu thiếtkế kiểu jì lạ vậy?

  Mỗi khi bú thuốc (thường là vầu sáng sớm vửa ngủ zậy, chưa ăn jì), người bú vángvất vángvất, nhìn cái đéo jì cũng mầu vàng khè rất tởm, y-như zạng hồng-fiến lam-fiến của bọn tintin bi-jờ.

  Có con jàhói bẩu Zì thuốc nài mỗi lần bú là tổnthọ 5 năm. Hehe thế mà hồi bé Zì cũng fải bú tầm chục bận. Lần cuối-cùng Zì bú là trước khi sang Sô Liên.

 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:52

  Tiếptục về Jun Thiênđàng

  Nhìn đống cứt Lừa tởm 1, thì nhìn đống cứt Lừa lẫn jun-đũa fải tởm 100.

  Zì thôngcảm mới con Bín. Nhiều đứa nhìn xong là đéo ăn được cơm mấy ngài liền. Có đứa thì cạch hẳn một món nầu đó như con Bín cạch món mì-ống.

  Jun-kim trông không ghêtởm như jun-đũa, zưng tácđộng của các ổng tới thân Lừa lại sinhđộng hơn.

  Vì jun-kim gây ngứa lỗ-đít.

  Ngứa đến fát điên luôn. Ở đây chắc chả con nầu còn cái cảmjác ý, kể-cả bọn jàhói như Đòm, Cẩm..

  Nói-chung Lừa là jống chóng quên, chứ đéo fải là bỏn đéo có trảinghiệm. Thằng nầu cũng đã từng hết hehe, zưng jờ kể lại thì cứ nhemnhẻm cãi là anh không bị anh không bị.

  Địt mẹ jữa jờ học, cứ chịn đít xuống ghế-băng cho đỡ ngứa. Có thằng fải đút cả cái nắp-bút xuống đít rùi cỡi lên như chơi dildo.

 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 00:59

  Tiếptục về Jun Thiênđàng

  Chữa jun-kim khá zễ zưng lại rất hay bị táifát.

  Cách chữa thôngthường nhất là fa ít nước ấm vầu chậu, rùi cửi-truồng ngồi mẹ lên. Jun thấy nước âmấm thì nhao ra kiếm ăn, lắm lúc đến hàng trăm ông tuatủa tuatủa bơi lủnglẳng như nòngnọc.

  Đôi-bận jữa đám jun-kim lại thấy cả một ông sán to vậtvã hehe zài đến mấy chục fân trông cựckỳ thúvị.

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/03 - 01:00

  Đã hết jờ jảng bài buổi tối, Zì đi ngủ. Tiên sư bố bọn lợi mọi cụt tai Simacai.

 40. #40 by Mit on 2011/08/03 - 01:02

  Nói-chung Lừa là jống chóng quên, chứ đéo fải là bỏn đéo có trảinghiệm.@ TT

  Cái nài khoai tây nó gọi là repressed memory TT ợ, ie kiểu too traumatic to recall í….

 41. #41 by Mit on 2011/08/03 - 05:01

  Tại-sau Zì lại Mút Ngón Cái? @ TT

  TT đã bựa từ trong chấng bựa da giống dư thế nài dồi….hí hí hí

  Mà nói thế chứ trẻ con thường làm vậy để calm & comfort bỏn thôi mà. Chưa kể là sự bắt chước nhau nữa. 

  Mít chưa đọc đâu thấy nói đó là triệu chứng của sự thiếu chất dinh dưỡng cả. 

 42. #42 by Mr. Tran on 2011/08/03 - 08:13

  @con Chạn Khắm

  Nếu cô không có thói bựa nầu thì xin chia buồn, cuộc-đời cô đã xong và chẳng còn jì để kể lại. @Mụ Thối.

   

  Nhẽ đúng mẹ.

  Mỗ đã chả bẩu giờ chỉ làng nhàng qua ngài, chả vẹo đéo gì, chán bỏ mẹ hehe.

   

  Buồn, nhở!

   

  Thuốc quả núi thì đến thời mỗ vưỡn còn. Dưng bé hơn so mới mụ tả, tức là vưỡn cho vầu mõm 1 nhát được. Dùng năm 1 lần. Uống buổi tối (not sáng). Sau nài có thuốc của bọn Khoai Tây thì chiển sang loại loải cho đỡ bị ỉa ra jun hehe

 43. #43 by conlele on 2011/08/03 - 08:50

  @con Lé

  Địt mẹ cô là cái thá jì mà zám zọa Zì đòi Zì fải kể chiện cô nghe thì cô mới ở? Cô không thích sinhhoạt thì cút địt mẹ về mới mẹ. Zì thích nói thì Zì nói, không thích thì cô có bú buồi cho Zì cũng vôích.
  _______
  Đây khôngphải là kểchuyện, mà là bà Zì phải bảovệ uytín của bàZì. BàZì nói sai, bị mọingười bắtthóp thì tìm cách đánh-trống-lảng, bỏlơ cho nó trôi qua, kiếmchuyện khác để tándóc…

  Đây không phải là lầnđầutiên, tui thấy nếu cứ nhưvầy hoài thì bàZì còn nói được cho ai nghe?

 44. #45 by DG on 2011/08/03 - 09:13

  Hehe địt mẹ con Lé sanh hoạt chi bộ bâu lâu rùi mà còn thắc mắc hãm thế hử cỏn?

  Đòi con đĩ Cổ Nhuế giữ lời hứa có mà đòi quanh năm.

  Xưa xửa, có dững mợ mần mama cái đéo gì cũng hông sợ dưng lại sợ giun, thằng con ỉa phát giun loe ngoe lỗ đít – mợ mở sợ xanh mặt, ới thằng chồng hoảng hốt dư nhà có giặc xâm lược.

  Hoặc cầm que, hoặc tờ giấy, hoặc bí quá thì hehe tuốt mẹ nắm lá, rùi cứ thế thò tay vầu lỗ đít ông con kéo từng con giun ra, rất tao nhã lịch thuyệt địt mẹ!

  Sổ giun thì anh dất khoái, chỉ đơn giản thuốc quả núi nó ngọt thôi dồi, thời thởi cứ ngọt là sướng, giun hay không kệ mẹ.

 45. #46 by budifa on 2011/08/03 - 09:13

  Thôi Conlele đừng đánh trống thổi kèn nữa, lờ đi, đánh lạc hướng, tráo khái-niệm, vươn-vươn cả kuán biết cả. Coi đó là thói bựa của một vĩ-nhân đi, khà khà

 46. #47 by DG on 2011/08/03 - 09:17

  Dòm quả y án 7 năm chăn kiến cho con Vũ mà khoan khoái hông chịu nủi, địt mẹ loại cù nhầy đấy vầu tay anh – bảo đảm anh đì cho đéo ngóc đầu nủi!

  Lại còn cái đéo gì mà “tôi sẵn sàng ngồi tù” hehe kiểu đéo gì cũng tèo mạnh mõm phát cho hoành chăng?

  Khách quan mà nói – chính cái đám ăn rùi đấu tranh mới cả yêu nước này nọ mới cả “nhân sĩ trí thức” này nọ mần hại cỏn chớ ai, trách đéo được ai. Chưởi địt con mẹ bọn bỏn phát cho thơm họng hehe!

  Tự dưng được tung hô trên mây trên mưa, chiện bé xé to, nầu là anh hùng nầy nọ, địt mẹ cây muốn yên gió cứ lèo nhèo – không ăn vả mới là lạ!

 47. #48 by Cocacola on 2011/08/03 - 09:21

  Đây không phải là lầnđầutiên, tui thấy nếu cứ nhưvầy hoài thì bàZì còn nói được cho ai nghe?@Lé


  Ai bảo nghe hắn làm gì? Cô Le là gái hả, chỉ có gái mới tin tưởng mãnh liệt, mới thần tượng thằng thẳng một cách hồn nhiên dại khờ thế thôi!

  Tỉ như có em dám bào chữa là: “Hắn hẳn khoe kèn khủng là một cách để quyến rũ gái!”

  Nếu cô không phải là gái, tốt nhất cô nên đọc lốc hắn kiểu đọc báo đảng ý! Tức là cứ hiểu ngược lại là chân lý! Hehe!

  “Mua vui cũng được một vài trống canh”

  Hắn được như bây giờ là nhờ ơn B cả đấy! Địt mẹ B-mới lẫn B-cũ!
 48. #49 by DG on 2011/08/03 - 09:29

  Đồng ý mới con Bựa vụ diềm hàng con Lập phò, địt mẹ rặt giọng điệu như nhau nhao nhao chửi tay Luận bạn anh.

  Đúng đợt chưởi hoành nhất thì đúng đợt cỏn vưỡn cứ ung dung ngôi bộ trưởng, mần đéo gì nhau.

  Bọn bấu chí Lừa, và đặc biệt là bọn “nhân sĩ trí thức” dư Lập phò, Nguyên hấp, Diện tin tin …. đéo bâu giờ bỏ được cái thói chụp mũ vớ vẩn.

  Một câu nói ất ơ, cho dù kể cả có hớ tí ti – thì cũng đã là cái đéo gì to tát đâu mà chồm lên uýnh giá cả một ông bộ trưởng này nọ.

  Chắc bọn bỏn tưởng mần bộ trưởng chỉ đơn thuần ngày ngày ngoác mõm ra phát biểu nhời hay ý đẹp cho bỏn vui lòng chắc? Có cặc!

  Địt mẹ anh đi mới các bạn, đôi lúc anh còn ngoác mõm ra cười hố hố vì các bạn bản nhiều lúc đùa bừa ý tứ đéo gì đâu, hãy xem nhau như ông người bình thường mới nhau cái đã trước khi soi mói các bạn này nọ.

  Nó mần được đến dư thế, dù gì thì dù nó vưỡn là thằng nguôn, ngu đấy mà dạy dỗ xách mé!

 49. #50 by Cocacola on 2011/08/03 - 09:29

  Cô Vũ đéo thể ăn Nôbeo được vì cô cổ đéo đấutranh cho zânchủ. Bọn Khoaitây trông thế thôi chứ nó lọc kỹ fết.@Bựa


  Hehe, địt mẹ, Nôbeo hay không đéo có phần của Zì mầy quyết! Nhế!

  Còn bọn Khoai Tây nó lọc gì, nghĩ gì thì chỉ có bỏn biết thôi, Zì mầy đang tụt dần từ Lừa xuống giun giòi ở hậu môn thì biết củ sọ tít trên cao nghĩ gì mà phán?

  Nghĩ hộ, nói hộ, phán hộ thiên hạ là đặc trưng bần nông! Mịa, y chang như xe ôm làng Nội ngồi bú thuốc lào phán chuyện Libi!
 50. #51 by Cocacola on 2011/08/03 - 09:36

  Hehe, địt mẹ, anh càng ngày càng thấy Zì Bựa mầy tư duy và chém gió y hệt thằng Lãng phò!


  Địt mẹ, thằng Lãng phò có chiến lược oánh du kích biển hồn nhiên vãi đái: “cho tầu cao tốc vác tên lửa ra tỉn nhát chạy vầu bờ”!

  Hay là trí thức Đàng Ngoài do Thiên đàng các Nước mẹ đào tạo và được B dìu dắt đều như vậy cả!

  Hèn gì các chú chửi nhau là trí thức cục phân. Mịa, chửi nhau làm gì, các chú cùng phận cứt như nhau cả mà!