Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by DG on 2011/07/25 - 13:14

  Iêm mồm nầu để anh còn nổ chiện con Hoàng!

   

  Hôm qua dòm con Chạn mới cả con Fa buôn lậu âm hộ nổ tức dái quá dưng bận đèo biên được.

   

  Tiếp vụ đòi dét 3 quả lịu đạn mỏ vịt vầu thớt kỳ nữ họ Ngô.

   

  ……………………

   

  Fa mới Chạn nghe Hoàng nói thế (tức đéo phẩy đến để tỉn – mà chỉ để dét lịu đạn vầu âm hộ rùi cút), thì đồng thanh ngửa mặt lên giời mà than rầng:

   

  Từ cổ chí kim, người dư Hoàng chỉ có một, ta nhỡ nhúng-tay vầu vụ này, họa hay phúc đây? Nhẽ nầu chữ duyên lại run-rủi dư nầy? Giờ mần thế đéo?

   

  Đoạn rùi rơi nước mắt mà chia tay Hoàng, Chạn hói rẽ ngôi giữa khóc rống: Huynh đài ôi nói đèo phẩy phét chứ gầm trời nầy nhẽ huynh đài là nhất mẹ, bình sinh tuy mỗ chưa biết thớt liền bà ngang dọc dư nầu, có hói chẻ ngôi dư quả đầu lâu của mỗ hông hay có nhiều lỗ dư mặt mỗ hông –  dưng nhìn chung nói đến cái cải là mỗ còn thèm tỉn, muốn tạo công ăn việc làm cho thằng nhỏ.

   

  Tưởng rầng huynh đài xông pha, nhát về kể mỗ nghe hóng hớt, đéo bâu giờ dám nghĩ huynh đài dư thế, thôi mỗ tài hèn sức mọn chắc không đú mới huynh được nữa dồi!

   

  Fa lẩm bẩm: Cứ tưởng thiên-hạ chỉ mỗi ta có trò dét lịu-đạn vầu âm hộ, dè đâu hôm nai gặp con của-nợ nầy đòi chơi hẳn 3 quả mỏ-vịt, thôi dí vầu đú nữa – mang họa có ngày.

   

  Than khóc xong xuôi, Fa dìu Chạn 2 đứa cút thẳng, không dám ngoái đầu lại.

 2. #2 by DG on 2011/07/25 - 13:15

  Hoàng đứng bần thần, mõm há mắt trừng, một tay cầm túi gấm lịu đạn, tay kia bất thần vén áo, luồn xịp, móc đít hưởi lấy hưởi để, y dư kiểu ngày bé y ỷ đã làm.

   

  Hưởi chán, y đút luôn cả ngón tay vầu mõm mút lấy mút để, vửa mút vửa mơ màng về 3 quả mỏ vịt nằm chung 1 thớt của người kỳ nữ chưa gặp! Tển thực sự bế tắc!

   

  Vửa định quay người rút lui ngày mai giở lại, bất chợt từ đâu đó vọng về một điệu cười the thé:

   

  Hã hã hã haaaaaa hã! Đệt mẹ tưởng dư nầu!

   

  Bóng đen vửa đáp xuống trước mặt, tiếng cười đầy nội công tắt hẳn, cỏn nhìn Hoàng lầm lỳ phút chốc rùi bỗng dưng nhảy loi choi chỉ tay vầu mặt xỉa xói:

   

  Đệt mẹ con kia khoanh tay chào anh chưa mà dám đến đây đặt lịu đạn thớt gái nhà anh? Trình gì hử cỏn?

   

  Hoàng há hốc mồm, chưa kịp giả nhời thì tên tển lại tiếp:

   

  Đệt mẹ anh cút đi tắm phát đã rùi về anh tính sổ mới mài, con lợn mọi lòi rom!

   

  Muốn biết kẻ đó là ai, dư nầu – chờ cỏn tắm xong rùi sẽ rõ! Còn con nài tắm dư nầu thì hehe cả quán nầy rõ mẹ dồi anh đéo dài dòng!

   

  Mệt đứt cả hơi thôi dí vầu biên nữa!

 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/25 - 13:18

  @cô “chonten_giday”


  Cho phép tôi gọi em là “Đây”, như một cách xưnghô dễdàng.

  Trước-tiên, em cần nhận-ra, với tưcách một phụhuynh, em đã sai, khi mắngmỏ và đánhđập đứa-trẻ 8 tuổi của em chỉ vì nó thíchthú sờ-mó bộphận sinhdục.

  Vậy việc đầutiên em phải làm là stop những hànhvi kể trên, để khiến đứa-trẻ không cảm-thấy tiêucực và tộilỗi về hànhvi của nó. Thậmchí chính em cũng thừanhận nó vẫn tiếptục, sau khi bị em dùng quyềnlực ápđặt đó thôi.

  Đối với trẻ-con, thủdâm cũng chả khác gì ngoáy-mũi đâu em, tin hay không thì tùy.

  Là hànhvi bảnnăng, nên em không cần truycứu nguyênnhân làm gì, nếu đứa-trẻ có phòng riêng, thì cứ yênchí lỗi không phải tại nó nhìn thấy vợ chồng em những khi không ýtứ.

  Vậy khi contrẻ thủdâm, người nôngdân phải làm gì?

  Câu trảlời sai: lên quán Bựa cầucứu Bựa-viên.

  Câu trảlời đúng: kệ nó, đừng làm gì cả, everything will be OK.
 4. #4 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 13:18

  Chầu em Không Tên nhế Cưng!

   

  Con nhóc nhà em 8 tuổi, zậy là 2003, Quí Mùi àh, con gái Quí Mùi sẽ sướng mà, giờ nó muốn..sướng sớm tí cũng..bình thường thôi em, cứ bình tĩnh, không được manh động nhé.

   

  Thực ra 8 tuổi, chuẩn bị vầu lớp 3, các bé gái đã ý thức về chuyện giới tính tương đối rồi đới, biết mặc quần chip khi mặc váy đi học, vú nhu nhú quả cau nho nhỏ rùi, thay đồ đóng kín cửa, lựa đồ bơi thích 2 mảnh tôn vẻ đẹp con gái…Chuyện bé con có hành động “kẹp đùi rùng mình” cũng nhẽ tự nhiên theo sự đòi hỏi của cơ thế thôi, em dằn vặt, chì chiết thậm chí đánh con là không ổn rùi, bình tĩnh nhế, nhớ nhế, không được bạo hành gia đình nhế, có xem Anh phát bẩu trên TV nhân ngày Chống bạo hành gia đình năm nẳm hông? He he

   

  Nếu bé có hành động riêng ấy mỗi ngày một lần mà nói hoài không bỏ thì chứng tỏ nó cần thiết cho em nó thấy dễ chịu rùi, vấn đề là em xem bé có học giảm sút không, sức khỏe ảnh hưởng gì tệ hại hông, nếu không (90%) thì vần đề em nên tập trung là hiểu tâm sinh lý bé gái tuổi chớm tin tin, rùi mẹ mẹ con con thì thầm cho nó hiểu, tỉ như “ không được chọc tay sâu vào ./ đó nhế he he”, càng gẫn gũi con bao nhiêu, nó sẽ cởi mở không ngại với mama nó, rùi chuyện “phụ nữ” nó sẽ nắm rành rỏi hết trước khi trưởng thành và có xxx thực sự vẫn tốt hơn chứ, lúc đó nó sẽ chủ động hơn là vì tò mò thử trái cấm..

   

  Nhớ nhế, đừng đánh con, mà hãy làm bạn nó, đừng nghỉ tuổi này chỉ biết học giỏi ở trường với các điểm 10 với giấy chứng nhận Cháu Ngoan Bác Hồ mà thôi.

 5. #5 by Mit on 2011/07/25 - 13:32

  @ cô Gì Đây

  Thay vì uýnh trẻ, sâu cô hông tìm hiểu nguyên nhân trước.   Dạo nài đời sống gia đình cô có gì stressful hông?  Schedule của con gái cô có hectic quá hông?  Sự học ở trường ra nầu? Bọn khoai tây bỏn bẩu trẻ con (gái hay giai) khi mân mê chim cò thì đều có cảm giác sướng/relax/calming down. 

  Nếu mọi sự vưỡn bình thường thì bỏn khoai tây khuyên các pa ma cứ kệ bọn trẻ.  Nó chỉ là một effective and harmless emotional release mà thôi. 

  Hãy nói chiện mới trẻ cho nó biết chiện tò mò về cơ thể là rất bình thường ở lứa tuổi nó.  Touching herself, cũng vậy, dưng giải thích rõ là đó là hành động require privacy, and not to be done in public.

  Và cô cũng nên để cho con cô dững phút riêng tư của nó thay vì rình rập/la mắng/uýnh….là dững thứ làm cho đứa trẻ cảm thấy so tense.

  Cô có thể đọc thêm ở đây.

  http://www.webmd.com/parenting/features/caught-your-kid-masturbating

 6. #6 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 13:38

  Nghe Bà Dì bẩu để chống lại thằng khùng nổi loạn giết người hàng loạt bên Nauy bằng cách tụ lại ném đá chết mẹ thẳng mà chết cười, địt mẹ thế mà nổ choang choác Zì là chiên gia tâm lý, nổ như quặc như quặc.

   

  Đá đâu ném, làm như đá được xếp sẵn dưới chân ấy! Rùi đang sợ hãi bỏ mẹ vì thẳng lừa như không, bẩu tập hợp hàng loạt rùi bất ngờ xả xúng máu me tóe lóe, đám nhóc cắm trại kia mặt xanh rờn không còn giọt máu, bản năng phải chạy toán loạn, chảy ùm xuống nước cũng phải. Thế mà địt mẹ kiếm đâu ra thằng nầu  bình tĩnh tập hợp lại bẩu “đá chọi với súng” hả trời, anh hùng rơm nó cũng vừa vừa thôi chứ, địt mẹ.

 7. #7 by Già Không Đều on 2011/07/25 - 13:45

  Mỗi đứa nhỏ, có những thói quen rất riêng và lớn lên thì hết hẳn. Anh có đứa cháu, hùi nhỏ, cứ đứng 1 mình là lấy 5 ngón tay gãy gãy lên 2 bờ môi như quánh đàn organ í, còn một thằng em họ ở nhờ nhà Anh lúc chạy giặc thì cứ đến giờ ăn cơm là nó ngủ gật, đù má vỗ vai thật mạnh thì nó giựt mình múc mấy muỗng ăn xong thì lại..ngủ gật tiếp.


  Tối qua trên xe lướt quán qua điện thoại, thoáng thấy em Nga còm, tưởng em quay lại, ai dè …còm ngày xửa ngày xửa. Nga ưi, em ở đâu?

 8. #8 by JoJo on 2011/07/25 - 14:14

  Trạn khắm kiến hôi cho anh hỏi tí:

  Bạn anh có vạt rừng như này, khí hậu như này (cô nhìn phát chắc biết ở đâu rồi), anh muốn cấy vào đó một con nhà như này thì có nên không? – kinh phí con này xong ước khoảng bao nhiêu? Hay đặt quả nhà sàn của tông dật lên đấy? (diện tích khu này tầm 6 ha trong tổng có thể sử dụng hơn 30 ha)

  Bạn anh tính dùng làm sân gôn thì rất đẹp, nhưng không thích lắm vì nó vừa quá tốn kém, vừa không tốt cho rừng, …

  Liu ý: cố gắng giữ nguyên hiện trạng ở mức tối đa, tất nhiên phải đồ lại cho ra bóng dáng thiết kế tổng thể sân, cổng, lối đi, vườn tược …

  Thanks cô.

 9. #9 by JoJo on 2011/07/25 - 14:18

  con nhà (biệt thự) như này:

 10. #10 by JoJo on 2011/07/25 - 14:33

  Anh ghé qua một chút rồi lại phải hô biến để còn chỉ đạo phiếu phỏm cho mấy bạn anh. Các cô sướng nhé, quả này với dàn lãnh đạo mới, các cô sẽ được phi thẳng đứng lên thiên đường luôn và ngay.
  Chào chi bựa thúi nhé!

 11. #11 by Bia on 2011/07/25 - 14:33

  Hành vi mút tay của bà Zì lúc bé, là hành vi phổ biến, thường gặp, con của Bia cũng thế. Theo Fơ – Rớt, là đói/khát  tình dục, năng lượng tình dục, nôm na là Libido, năng lượng càng nhiều, trẻ càng thông minh hoặc điên mẹ. hehé….Thường có 3 giai đọan:

  – Xa vú mẹ, dưng vẫn bú bình thì chưa cao, dưng khi không bú nữa sẽ chuyển qua mút cái gì đó: Cảm giác rất tê vùng môi, lưỡi và tay để đạt khóai cảm. Nôm na là nhu cầu sinh lý giai đọan sơ khởi

  – Khi chưa có Chị Khườm gì đó, bà Zì Mút tay nghĩa là chưa có đối tác.

  – Khi Oẳn tỳ, nghĩa là có đối tác – Mút sẽ lặp lại vô thức.

  Chi bộ nên tìm Freud mà đọc. Tên nào càng dâm lại càng sống lâu, Bia để ý: liệt nửa người Chim to phết…. hêếe.

 12. #12 by Bia on 2011/07/25 - 14:40

  Có nhiều đồng chí sẽ hỏi Bia: thế ví dụ Thày Tu thì Libido nó đi đâu? hehé cái này đéo biết à nha, chỉ nghe tên Thầy cũ của Bia giảng: Để giải tỏa Libido, đâu nhất thiết phải quan hệ tình dục, nó gọi là chuyển hóa Libido qua một công việc nào đó, một hành vi, một suy nghĩ – tư tưởng con mẹ gì đó – Đây cũng là câu giả lời cho em gì đó –  quên mẹ tên – vửa hỏi.

  Chi bộ cồng fơm có phải không?

 13. #13 by Bia on 2011/07/25 - 14:46

  Hành vi Móc Đít ngửu, Bia cũng có và còn cả móc chim ngửu…. hêhế, giờ thi thỏang vuỡn. Thế mới có câu:

  ” Ngồi buồn, móc đít ngửu chơi

  Ngửu rồi, mới thấy cuộc đời xấu xa”

  Hết mẹ 3 cồng – hehe… biến.

 14. #14 by Do L on 2011/07/25 - 14:52

  Keke cái thú câu tôm của Dì thối thì miềng câu tới kiến nó chui vào quần làm tổ.

  Câu tôm càng thì dismia đéo thằng nào vót tre cho tới khi nhỏ bằng que diêm ???

  Món đó dùng câu ông “diếc” thôi đừng nổ Dì nhé.

  Câu tôm càng thành nghiện thì dùng cái sống lá Dừa. Ngày bé miềng lấy sợi chỉ thêu màu da người, lưỡi câu thì đúng là phải dùng dây phanh (cắt cả dây phanh pờ giô luôn) vuốt vào cây đinh cho thành lưỡi.

  Mồi thì nhất định phải giun đỏ chuyên sống chuồng bò, loại không to không nhỏ. Câu ông cá Diếc cũng dùng ông giun đỏ này (ui cá Diếc mà om với Dưa cải thì chén đc mẹ cả nồi cơm 33)

  Không ai câu Tôm đồng mà dùng 1 cần, bét bét thì phải 3 trở lên tới vài chục, chỉ có bọn câu Càng xanh Nam lừa (câu sông) mới dùng 1 cần.
   Cảm giác ông Tôm bo cái cuộng dừa cong vút thật Y O Mốt.

  Thú vui thiên đàng duy nhất rẻ vô đối.

 15. #15 by Do L on 2011/07/25 - 14:58

  May quá, vụ thủ dâm mịa hoang mang quá. Ông nhóc nhà miềng 12 tuổi xe xe dái miên man miên man miên man miên man miên man miên man miên man miên man.

  Sáng phóng tinh kiến bò lổm ngổm nhẽ phải mở tiệc ăn mừng ?

  Thú bựa thì nhà miềng đéo có dưng có ông anh họ nghiện “sờ khuy áo” nặng. Toàn bộ khuy áo (quần thì đéo biết) đứt phải khâu liên tục liên tục cho tới khi pama dùng toàn bộ khuy bấm.

  Lúc đó thì cứ thằng đéo con đéo nào đứng trước mặt là lao vào sờ Khuy. Mắt lờ đờ miệng chóp chép dường như nơi miền cực lạc.

 16. #16 by Chim Son Ca on 2011/07/25 - 15:05

  Bựa ở cầu cá Miền Tây

  <iframe width=”560″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/3vHdGW8wYs4″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>


 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/25 - 15:28

  Đù má, cô Sang vửa đậu chức Chủ Tịt đúng dư dự đoán của anh, a couple of months ago. Trúc mầng trúc mầng. He he.

  Đận nầy đèo biết hai hương miền Nam kỵ nhau từ trấng nước biết mần ăn ra sao? Đận trước cô Triết thì địt mẹ, ngẫn quá, anh khinh.

  Anh đợi cổ uýnh song long mới cô Dũng Tấn chỉ thị tăng giá xăng ~ 30k, vàng lên 50mil, tơn lên 35k là thị trường ổn ngay chứ đéo. Cho bỏn Dái Ghẻ, Chạn Hói mới Bô Cứt chết con cụ bỏn hết đi. He he. Lừa thì chỉ có cứt chứ đéo bâu giờ có quà. He he.

 18. #18 by Dặt Dẹo on 2011/07/25 - 15:32

  Muốn câu tôm thì fải có cần-câu. Cần-câu tôm vót từ tre jà, zài khoảng 1m là đủ, nhỏ bằng cây kim-đan là đủ. Nó fải đànhồi mềmmại để zễ câu, chứ hông được cứng như cần-câu cá.

  @ Zì thối
  Có một cách làm cần câu tôm rứt hay là lấy xương lá dừa để làm. Còn dây chỉ mới lưỡi bằng dây phanh xe đạp thì trính sác, anh vưỡn làm thế.
  Hồi bé, anh cũng hay hưởi tay sau khi móc đít.
  Còn một số bí mật khác anh dấu, đéo nói, hehe…

 19. #19 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 15:39

  @Jo:

  Theo mỗ thì đưa quả kiến chúc cổ của Khoai Tây vầu đấy đéo hợp đâu.

   

  Nếu là mỗ thì sẽ chơi kiểu nhà mô phỏng nhà sàn của tộc, kiểu kiến chúc mái dốc, xây trên cột ý. Dưng ít chi tiết, làm đơn giản, hiện đại, đầu tư cho nội thất thật nguôn. Mẹ, sống ở trong nhà là chính mà, phỏng?

   

   

  Đơn giá thì tùy địa phương, mới cả lâu rùi mỗ không cập nhật nên hông dám phán liều dư Mụ Thối vưỡn thường.

  Nhưng muốn xây ngon thì chỉ nên cho thợ địa phương làm chân trộn vữa mới cả vác giáo để bỏn đỡ phá thối thôi.

   

  Chi phí thi công cũng phụ thuộc vào đường giao thông. Nếu chỗ chổ có đường ô tô chạy vầu tận nơi thì nguôn.

   

  Sâu bạn cô (or cô) hông mần mấy quả bun-ga-lô trong quả 6ha đấy. 24ha còn lại thuê mẹ bọn thiết kế sân golf pro mần 1 quả sân mi-ni thui. Kết hợp làm landscape, mẹ, bỏn mần đẹp lung linh luôn. Ti nhiên giá thì chát, đương nhiên rùi.

   

  Kiểu nhà nghỉ dưỡng bán rùi cho ở vài chục ngài trong niên, còn lại cho thuê rùi chia lợi nhuận giờ nghe có vẻ nguôn, nhiều bọn làm.

   

  P/S: Vạt dừng đấy ở đâu thế? Tam đảo 2 à? Hay Sapa?

   

  Sâu mỗi cái ảnh thế thì may ra Phập lâm tặc mới nói chuẩn được!

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:10

  Hiahia 15 fút jảng bài trước khi xuống đường nầu.

  @hehe con Jồ

  Đéo jì về Đầutư Bấtđộngsản mà hỏi con Chạn Khắm thì móc đít hưởi cho nhanh. Đồ zươngvật buộc lịuđạn kia ạ.

  30ha thì có buồi ý mà mần được sân gốp, kể-cả gốp mini. Tốithiểu một sân gốp fải 60-70ha, còn chuẩn thì 100ha (1 cây vuông). Đéo thằng zở người nầu vầu sân gốp mini của cô để chơi đâu cô ạ.

  Mần sân gốp để tự tuluyện như Tiger Woods thì hehe Zì nghĩ chắc bạn cô chưa đến tầm, kể-cả khi cỏn có tầu-bay riêng như con Jì Jì trong Ja Lai.

  Mà mần để kinhzoanh thì fải thuê bọn tưvấn sân gốp (tốt nhất là thuê Khoaitây, bét ra cũng fải thuê Zì) lên zựán, chứ chơi kiểu vác-mai-đi-đào thế bốc cứt cho nhanh. Nó còn fụthuộc vầu jaothông, hạtầng, môitrường zịchvụ.. rất nhiều.

  Nếu sân gốp của cô/bạn cô mà không có các sảnfẩm Resort/Hotel/Đất-nền kèm theo (thựcchất là Hotel/Resort kèm sân gốp mới đúng), thì khảnăng lỗ sặc gạch là 80%, trừ-fi cô có “đất vàng” (cách đaotao chỉ chục Km, như sân Vân Trì).

  (Còn tiếp)

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:22

  @tiếp jả-nhời con Jồ về vụ 30ha đất rừng

  Con Jồ chưa nói rõ đất đó ở đâu, cách thànhfố bâu xa (“thànhfố” ở đây là Hànội hoặc Gồng), đườngxá tới đó thế nầu, đất thuê trong bâu năm hay đất sổ-đỏ vĩnhviễn, khảnăng tàichính ra sâu.. hehe. Cái nài ảnhhưởng rất nhiều đến việc nuôi ông jì trồng cây jì.

  Việc zựng lâuđài kiểu Tây như cô muốn hay nhà-sàn kiểu Lừa như con Chạn tưvấn hoàntoàn fụthuộc vầu các vướnđề trên, chứ chẳng fụthuộc đéo jì vầu thế đất hay câycối như con Chạn nói.

  Zì nghingờ con Chạn nài đang học năm thứ-nhất Đạihọc Sưfạm, chứ kiếntrúcsư đéo jì mà tưvấn hãm thế?

  Nếu muốn xây kiểu Tây, thì cô đươngnhiên fải mần lại rừng/vườn theo kiểu Tây. Muốn xây kiểu Nhật cũng thế.

  Còn muốn xây kiểu Lừa (như con Chạn tưvấn) thì hehe xây ở trên đống cứt cũng được, hỏi làm đéo jì mất công.

  Xây kiểu Tây já tầm 15 trẹo Cụ/Mét là ngon mướt rùi. Quả lâuđài như cô thích, ziệntích xâyzựng quãng 1000m2, chifí tầm 15 tỷ Cụ là mượt.

 22. #22 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 17:33

  Hehe Mụ Thối akay vụ Dị Triện phỏng?

  Đéo gì dìm hàng hạ tiện thế mụ kia?

  Muốn xây lâu dài Khoai Tây phải mần dững gì:

  – Giồng lại cây

  – San lấp mặt bằng phẳng phiu

  – Vật liệu Tây or nhập từ Khựa

  Bla blo

   

  Thế có phải 1 tiền gà 3 tiền thóc không?

  Hử?

   

  Mà con Jo nó yêu cầu gì? Muốn giữ nguyên hiện trạng nha. Đọc lại ngay, mụ kia.

   

  Đéo gì, nói 1 câu thì mỗ ngừng biên Dị Triện ngay, sâu phải thô thế, hử?

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:39

   Cỏn còn định mần sân gốp thì jữ nguyên hiệntrạng cái ./ Zì đây nài.

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:36

  @em Đây Vàng Son

  Em muốn hỏi về jáozục jađình thì vầu Quán Bựa là đúng gùi. Đừng có nghe con Lói cỏn ziềm hàng. Tinhiên cỏn nói đúng đó, việc chả có jì mà ầmĩ.

  Mời em đọc thêm bài Thủzâmluận của Zì hehe bốt cũng lâu gùi để có cái nhìn nhânvăn về Thủzâm.

  Trẻ-con thànhthị Lừa thường thì 10-11 tuổi mới Gái và 11-12 tuổi mới Jai sẽ bắtđầu thủzâm. Trẻ-con nôngthôn thì muộn hoặc sớm hơn chút tùy vùng (miền Bể hay Núi thì sớm, còn lại thì muộn).

  Zì hơn 1 tuổi đã thủzâm. Bọn Bựa quanh đây nếu bỏn zám khai thật thì cũng không muộn hơn thế bâu-nhiêu.

  Zưng có một việc Zì khuyên em fải mần ngay là cho em-bé nhà em ngủ riêng fòng, và nếu có nhìn thấy ẻm thủzâm thì lờ đi. Nên cho ẻm chơi Net nhiều hơn (nối ra tivi mà chơi jữa nhà nhế).

  Và nếu có-thể, cho ẻm đi thamja một câulạcbộ thểthao hoặc chất-nghệ jì đó.

  Cái nài để làm cuộc-sống ẻm thêm fongfú. Chứ nếu ẻm chỉ thủzâm mà không làm jì khác thì không tốt, zễ thành trầmcảm.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:43

  Cái rừng của con Jồ Zươngvật muốn xây nhà kiểu Tây mà ít fải fáfách thì chỉ cần mần một số đường nhỏ (bằng đá hoặc gạch hoặc rải sỏi), vác thêm đá-hộc về mần vườn, và một ít bãi cỏ.

  Trước nhà thì nên có một số cây cổthụ và cây zạng palm.

  Chỉ thế là xong, chứ ai lại nhổ cây Lừa jồng cây Tây như con Chạn Sưfạm tưvấn làm buồi jì hehe.

 25. #26 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 17:44

  Nài, gúc thử quả mini golf course area nài: Thùy Linh

   

  Đọc phần nài nha:

  PHYSICAL SIZE:
  If water features and elevation changes aren’t necessary for your location, an area of as little as 6,000 square feet could be utilized to build an attractive and competitive miniature golf course. However, for a small outdoor course, 16,000 to 25,000 square feet is recommended.

  A larger piece of property allows our designer to create more natural looking elevation changes, and also allow larger and more interesting greens. Elaborate mini golf courses can exceed 40,000 square feet, allowing for the creation of massive water features and dramatic elevation changes. Beyond the property needed for the miniature golf course itself, you also need to consider additional areas for sales, parking, storage, restrooms and possible future expansion.

   

  Muốn có khách hay không còn phải trông cậy bọn sêu nữa, phỏng?

   

  Đù má, đồ âm hộ nhét bộc phá. Nổ dư đúng rồi!

 26. #28 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 17:48

  Cỏn còn định mần sân gốp thì jữ nguyên hiệntrạng cái ./ Zì đây nài @Mụ Thối

   

  Sân gốp là mỗ góp ý ngoài lề theo nguyện vọng của bạn cỏn. Mẹ 30 ha mà đéo cho thuê hay kinh doanh gì thì để cho chó lợn trâu bò ỉa à? Phỏng?

   

  Đương nói về cái nhà. Đù má nhà Tây chăm chăm mà không giồng cây Tây thì còn ra cái thể thống đéo gì nữa hử?

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:51

   Lên Đà Lạt mà coi bỏn có cây Tây nầu hông con Sưfạm kia.

 27. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:51

  @con Chạn Khắm

  Hehe đéo biết jì về gốp mà gúc bậy nhế. Cái cô nói là mini gốp (mini golf course), chỉ zùng làm Driving Range hehe.

  Chứ đì mé nhà cô chứ 6,000feet2 thì chưa bằng cái sân tênlít, gốp gốp cái đầu buồi.

 28. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 17:57

  Mần nhà kiểu lâuđài Tây thì nhớ nhất điều nài: Nhiều Cỏ.

  Có thế thôi. Bãi cỏ để Tây bỏn fơi nắng & thả chó, hoặc ngồi bú ziệu ban đêm.

  Nếu thích thì nã vài quả bể-bơi nữa là ngon choét.

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 18:02

  A con Jồ Zươngvật.

  Bi-jờ mần nghĩađịa cũng ngon lắm. Trên đường đi Hòa Bình có mấy cái gùi. Já đắt vãi mả, tuyền tầm mấy chục trẹo Cụ/Mét.

  Đéo mẹ mần cái ý hay. Còn nhà thì xây chỗ khác.

  Nếu mần được nghĩađịa 10ha (100,000m2) trong khuônviên 30ha thì bán rẻ cũng được mấy ngàn tỷ Cụ. Tổng đầutư chỉ vầu tầm trăm tỷ.

  Đì mé mần các zựán đấtcát jờ đắt nhất là đềnbù jảitỏa. Khoản nài không fải chi thì thành lãi-ròng luôn hehe.

 30. #33 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 18:03

  Ờ, vụ gốp mỗ đéo biết nên nhẽ gúc nhầm mẹ hàng.

  Hehe, sai đéo đâu.

   

  Dưng 30ha mà hông mần được golf course? Minimum area là 65 acres phỏng? Tầm 26 ha hơn, phỏng? Địt mẹ mần ngon!

   

  Đà Lạt giồng nhiều thông hông mụ kia?

  Cây ở vạt dừng nhà con Jo là cây gì?

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 18:05

   Sai, sân Vân Trì nhỏ nhất Lừa đã trên 60ha rùi.

   Sân gốp chuẩn 18 lỗ tốithiểu zài 7km, bề ngang tốithiểu 100m. Cứ thế mà tính ra.

 31. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 18:04

  Zì xuống đường fát. Lần sau con nầu muốn bật Zì thì fải gúc cho kỹ.

  Zì là Zì biết hết đấy chớ hông đùa mới nhà các cô đâu.

 32. #36 by Dragonfly on 2011/07/25 - 18:08

  Đéo thằng zở người nầu vầu sân gốp mini của cô để chơi đâu cô ạ.

  ——————–
  Địtmẹ Zì Mọi liên thiên vừa vừa thôi nhá. Phú Mỹ Hưng nó có sân mini đó, khách vẫn đông zất. Địtmẹ hôm nọ bị anh chọc đéo biết sân Đà Lạt nên bi jờ nó cái đéo jì cũng kéo Đà Lạt Đà Lạt ơi. Sure là Zì chưa đến sân Đà Lạt. Đồ ăn tục nói fét. Hệ Hệ
 33. #38 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 18:13

  Đây còn quả Thùy Linh nài nữa.

   

  Đéo gì lấy tiêu chuẩn Vân Trì ốp ra hả? Địt mẹ đéo ai lại thế? Mà mụ được đánh ké ở đấy thôi mà? Pi-a để kiếm mem-bơ cạc hả?

   

  Thô đéo chịu!

   

   

  Nổ ít thôi nha mụ!

 34. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 18:19

  @con Lài Mồm Bẹn

  Sân mini như trong FMH không gọi là “sân gốp” mà gọi là Driving Range. Vầu đấy để tập là chính chứ không fải để chơi.

  Bọn Tây trong nộiđô cũng hay có các “sân” như thế. FMH cũng lấy ýtưởng đó.

  Còn đã đi vài chục cây-số để chơi gốp, hehe đúng là chỉ có con điên Lài mới chơi sân 3-hole nghe chưa.

 35. #41 by Dragonfly on 2011/07/25 - 18:24

  Sân mini như trong FMH không gọi là “sân gốp” mà gọi là Driving Range. Vầu đấy để tập là chính chứ không fải để chơi.

  ————–
  Địtmẹ, chưa vào thì đừng nổ nữa, ngoài Driving Range nó có sân 9 lỗ nếu vòng đi vòng lại cũng là 18 lỗ. Tất nhiên nó không thể rộng chuẩn như Sông Bé, Long Thành, Đà Lạt. Đúng là đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng anh cứ fi…như Lừa. Hệ Hệ
 36. #42 by Do L on 2011/07/25 - 18:34

  Dismia mụ Dì kiên nhẫn đéo chịu đc…

  Đúng là mê gôn quá mẹ dồi…

 37. #43 by Dragonfly on 2011/07/25 - 18:34

  Còn đã đi vài chục cây-số để chơi gốp, hehe đúng là chỉ có con điên Lài mới chơi sân 3-hole nghe chưa.

  ————————
  Địtmẹ con Zì Mọi mang tiếng khai sáng nhưng tính bần nông móc cống zất. Chưa bao jờ cỏn nhận sai cái jì. Hoặc là úp sọt người khác cả vú lấp miệng em hoặc là liến thoắng đánh tráo khái niệm. May đéo lấy được vợ chứ ẻm nầu làm vợ cỏn chắc cỏn soi từ cách lót Kotex vầu bướm xem có đúng cách không?! Sure. Đàn ông đéo jì mà bần tiện độc đoán ja trưởng kinh. Hệ Hệ
 38. #44 by Phang_Phập on 2011/07/25 - 18:52

  – Anh vẫn nhớ cảm giác rất xấu của anh là đi ỉa, hồi hổi anh ở quê, lớp học đóng ngay cạnh cái ao, ở ao có 1 cái cầu tõm che chắn sơ  sài, tổ sư cái tâu nhã là khi cức rơi xuống ở đó có bầy cá tranh nhau đớp đớp, tâu nhã kinh lên được, mãi về sau (năm 2001) có lần vào Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam làng đó cạnh sông Vu gia anh mới có trải nghiệm tương tự, đó là đêm đau bụng, buồn ỉa hỏi chủ nhà nhà ỉa đâu, hắn vác cái cuốc cùng đèn pin đi ra bờ hàng cây cạnh bờ sông, đất đó toàn cát, hắn bổ 1 nhát rồi bẩu ỉa vào đó, sau đó lấp lại, he heh he, đến h vẫn ít nhà có nhà ỉa ở trỏng, tuyền ra bờ sông, cả làng đó ko có nhà vệ sinh, vì đến mùa nước lụt thì sông Vu Gia lại ngập ngang mái nhà, nên từ xưa đến h chả ai quan tâm đến nhà ỉa cả.
  – Thói xấu anh nghĩ tâu nhã nhứt là cùng với thanh niên choai ở xóm rình mấy đôi quanh nhà tỉn nhâu từ hồi lớp 6, he he he, vui phết. Nhẽ vì thói đó mà anh hai yêu hơi sớm và biết đến gái từ rất sớm, he he he.

 39. #45 by Phang_Phập on 2011/07/25 - 19:00

  @ Dì thối:
  – Hê, mắt mới chả mũi, anh hai cam đoan là léo ai vầu nhà Vua Mèo Vương ở Đồng Văn lại đi tìm nhà ỉa dư anh, anh thật sự muốn biết tứ khoái ĂN-NGỦ-PHANG-ỈA của Vua dư lào, nên anh xem bản đồ và tìm ra, he he he, cái nhà ỉa được đánh số 7, nó nắm ở góc vườn sau bên phải (tính từ ngoài vào), có 2 phòng dư ảnh chụp dưới, 1 phòng tắm, 1 phòng ỉa, khác biệt là nhà ỉa là toàn bằng đá khối mà thôi, trước nhà ỉa là chuống ngựa, trước chuồng ngựa là nhà Kho, trước nhà kho là bể nước. Toàn bộ mấy cái nầy không nằm trong nhà của Vương mà nằm ngoài nhà, trong hàng rào bằng đá. Xem tạm ở đây.  .Anh bận sẽ biên nốt vào ngày khác.
  – Còn thuốc phiện thì nói sau, nhiều để buôn thi ko, chứ dùng thì mái thoải. Đợi anh tý.

 40. #46 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 19:11

  Để trước khi cút đi tắm (@ Tế điên mặt ./ xiên) mỗ xin phép được sút tiếp vầu dái Mụ Thối đôi nhát.

  1. Xây biệt thự hay bất kỳ công trình nầu trong dừng hay ở đéo đâu thì đúng là xây kiểu buồi gì cũng được. Kể cả xây nhà ống dư một số bần nông đã mần. Tức là xây nhà ống ở nông thôn, trong một mảnh đất dộng or even nhà ống trong dừng

  Dưng theo quan điểm của mỗ (hơi sách vở tý) thì văn hóa mới cả điều kiện tự diên mới cả các yếu tố địa phương khác mới cả vươn vươn sẽ tạo nên ý tưởng. Thế nên mỗ mới nói mới con Jo là “Nếu là mỗ thì….”. Địt mẹ kiến chúc hay whatever else hông bắt nguồn từ concept thì từ cái đéo? Phỏng??

  2. Biệt thự có cần sân vườn hông? Lâu đài càng cần nhế.
  Địt mẹ nhõn thảm cỏ là thành sân vườn cho lâu đài Khoai Tây à? Hả?
  Vả phát toác mẹ loa, đéo còn phương tiện nổ giờ.

  3. Đéo ai chả biết 30ha mần golf course là nhỏ? Hử? Dưng tiêu chuẩn nầu bẩu đéo được? Bọn Khoai Tây gọi dững chường hợp diện tích nhỏ mà yêu cầu không gian, cảnh quan mới cả kiến chúc đẹp dư nầy là đéo gì mà thách thức ý (challenges).

  Thế nên mỗ đéo bá vơ là Kiến cỏ mới cả Kiến hôi ở VN mần được mà bẩu con Jo phải thuê bọn PRO dù giá sẽ dất chát, dưng tiền nầu của nấy. Sure!

  Đéo cãi được lại định gán chữ bam để khóa mõm mỗ phỏng?

 41. #47 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 19:22

  Đéo gì ở bên bài Sư phọ có màn dâm ca và nhạc cởi chuồng của con Chiếm cà lăm hài đếu tả.

  R.. r…..ri ri-bốt sang đ đ dcm đơi đi cho nó nó nó nó ó ó ó cập cập cập dcm nhật, Chiếm iếm iếm ơ ơ ơ ơiiii

 42. #48 by nhất on 2011/07/25 - 19:23

  @TT
  2 anh em thằng bú trym ý ngu như bò, hehe. Hình như học không hết lớp 4. Nhưng thằng anh lại có tên là Chu Văn An . Địp pẹ trong này có thằng nào biết không ta?

 43. #49 by budifa on 2011/07/25 - 19:48

  Địt mẹ lão BOM chơi bửn, hết cứt lại chơi trò móc cống lên đổ ít cứt trâu vầu cho bựa hưởi là sâu là sâu? Làm mất mẹ mạch dị-triện. Ngon thì móc Hiếp một con điên lên xem?

   

  Đi nghỉ chăn chíp vất-vả vật-vã, thời-gian eo-hẹp hơn đi làm nhiều, hehe, khó hóng kuán quá. Để tối xem có biên thêm đoạn dị-triện nầu hông. Mà sau tổng-hợp nhét mẹ vầu còm 1 bài trong khoang Văn Bựa cho nó liền mạch, bắt chước lão BOM chơi đồ-cổ, khà khà

   

  Ông Dụ Gái đã hát karaoke được chưa được chưa?

   

  Em Đây cũng ăn sẵn chả khác đéo ông Dụ Gái nhể, vầu cái hỏi luôn, chả đọc dị-triện gì cả. Trong đó có đoạn Hoàng BOM muốn thôi sóc-lọ tỉn-fò thì phẩy xin vầu đội văn-nghệ thiếu-nhi để hát mới học búng ghi-ta đấy thây. Muốn quên-lãng chiện này thì phẩy bày chiện mới, chân-lý đới.

 44. #50 by budifa on 2011/07/25 - 19:52

  À quên, thói bựa duy-nhất của tôi nghe pama kể lại là đổ cơm ra chiếu rồi nhặt từng hạt để ăn, há há

 45. #51 by JoJo on 2011/07/25 - 20:43

  Thanks Trạn Khắm & Má Mì vì những lời khuyên.

  Sở dĩ anh muốn một quả biệt thự mầu trắng đậu trên đó là vì nó sẽ rất hợp, rất hài hòa với màu xanh mướt của cỏ cây xứ lạnh. Vạt rừng đó ở Sapa cô Trạn ạ, thuê trong 50 năm, nhưng chắc sẽ lâu hơn. Thực ra diện tích lớn hơn 30 ha nhiều nhưng độ dốc cao quá thì tính vào làm gì phỏng? Làm mấy cái bu-ga-lâu như cô nói cũng đã tính đến nhưng như thế sẽ phá nát mất rừng, vì vậy nên tính đặt con biệt thự trắng để vừa chứa được nhiều dân bựa tinh hoa và khoai tây lại giữ được rừng. Cách làm như Má mì nói: rải sỏi làm lối đi có vẻ hợp lý, còn đá hộc nhẽ không cần thiết vì quanh đó cũng nhiều và sẵn đá lắm gùi, nhìn nhiều phát chán. Cây cổ thụ nhẽ cũng chẳng cần bởi bạn anh có tính trồng trước nhà thông đỏ (tùng la hán) và đào sapa. Số diện tích còn lại nhẽ để trồng cây quý và nuôi con hiếm (cái nài anh chưa nói được nhưng chắc chắn một ngài nào đó các cô đến đó sẽ được nếm món đặc sản mới của sapa – khi đó các cô nhớ khoe Bựa viên sẽ được giảm giá một nửa luôn).

  Tuy nhiên cái bạn anh băn khoăn là nên đặt con biệt thự hay mô hình con nhà sàn? Đương nhiên nơi chơi thì phải ưu tiên cảnh quan và sinh hoạt ngoài trời chứ không phải chỉ ở trong nhà nhé cô Trạn khắm. À quên, vạt rừng của bạn anh nằm giáp ranh một vạt khác với cái ao khá rộng khoảng 200m2 làm ranh giới nên khá đẹp, anh nghĩ có thể làm cái cầu gỗ cao cao có chòi vừa để ngắm cảnh vừa uống rượu nhẽ tuyệt? Mời các cô tư vấn thêm giúp. Lát nữa anh tặng quà các cô nhân chuyến kinh lý Nam bộ vừa rồi.

 46. #52 by JoJo on 2011/07/25 - 20:52

  Đây là con biệt thự cũng nằm trong dự tính (à mà Sapa là đất của biệt thự Tây nhế):


 47. #53 by Phang_Phập on 2011/07/25 - 21:03

  Đì mẽ, anh hai vừa đi ăn dìa, anh ia phát đã rồi nổ tiếp.
  @Dì thối: Dì biết quặc gì phiện mới phọt, hồi hổi anh 2 mần ở Lào, 1 lọ Pe-ra-xi-lin ghi tên tuổi- địa chỉ-số điện thoại người thân, nhẽ anh có gì liên hệ vầu đó, còn 1 lọ thì nhét phiện đen, để phòng bệnh đau bụng và đau răng, nếu không thì cứ bôi vầu thuốc lá hút miên man, khi về Thủ đô thì dắt túi quần ít để khi bia riệu mới bàn bè lôi ra bôi thuốc hút miên man, thinh thích.  Anh thì ko buôn cơm đen dưng đưa về Hà Nội vài chỉ để nấu cao hổ hay đẻ ngâm riệu hay để cho tủ lạnh dùng khi đau yếu trái gió trở dời thì có cái léo gì.
  – Còn lịt pẹ anh chụp ảnh đúng cái nhà ỉa của Vương Mèo ở Đồng Văn là chính xác, xem 2 cái ảnh nhà ỉa liền nhau thì biết, chứ anh chụp được cái nhà ỉa đó ở đâu vào thời điểm 2011 mà toàn đó hả Dì thối, tổ sư.
  – Còn vụ AK thì có khác cái lìn gì nếu Dì thối đi mần đĩ mà léo có lìn, anh ở vùng biên ko dùng AK thì dọa được mà à, tổ sư con Dì phát.

 48. #54 by chonten_giday on 2011/07/25 - 21:06

  Cảm ơn Zì, anh Đỉnh Cao Chói Lói, anh Già Không Đều, anh Bia, anh budifa và chị Mít!

   Em như hất được tảng đá đeo em 4 tháng nay.

   E biết, hành xử như vậy với con là không đúng, nhưng vì e nghĩ (e cũng đã tham khảo các diễn đàn trên mạng) thủ dâm sớm như vậy “nguy hại” nên đã rất bế tắc. Nhiều đêm nhìn con thơ thiêm thiếp ngủ mà e khóc ròng vì lo và xót.

   Thật ra, bạn e cũng có nói như a Đỉnh Cao Chói Lói, nhưng nó còn cổ điển hơn cả em nên đã không có sức thuyết phục- e cho rằng nó chỉ muốn trấn an e thôi. Nó đã giới thiệu cho e quán Bựa và bảo đây là nơi tề tựu nhiều tinh hoa, vàng son. Nó biết e cần một chỗ để bấu víu,để đặt niềm tin…

   Mới biết lại quán lại đang con mọn- e mới sinh cháu được 1 tháng nên e chưa có đk để đọc nhiều,mong a budifa thông cảm đừng trách e “ăn sẵn” mà tội nghiệp.

   E sẽ nhờ bạn tìm bài Thủ Dâm luận của Zì để đọc.

   Chúc Zì và mọi người an lành! 

 49. #55 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 21:14

  Đù má, cô Jo mần cho bọn Điên nặng phải không?
  Khai mau hehe.

  Concept thì nhiều lắm, cô cứ căn cứ theo mong muốn, đối tượng cô muốn phục vụ thôi. Mỗi người 1 ý. Mỗ nói quan điểm của mình. Nếu nói mần bun-ga-lâu phá rừng là đéo đúng đâu nha.

  Tỷ như cô mần 1 cái nhà đón tiếp ở lối vầ, gom mẹ xe lại 1 chỗ hoặc tống xe ở dưới, đón khách lên bằng xe điện. Đường chạy lòng vòng theo địa hình cũng chạy xe điện. Các bun-ga-lâu mằm cùng mới cây cối.

  Đéo gì nếu mỗ mà đi nghỉ thì đéo khoái ở chung đâu. Ở diêng mới tao nhã. Tận hưởng nội thất nguôn, có view đẹp, logia hoặc ban công lớn là gần mẹ thiên nhiên rùi.

  Dưng cái nầy là ý kiến cá nhân thôi, còn quan chọng là cô quyết, cô bỏ tiền mà, phỏng?

 50. #56 by voong ngau pin on 2011/07/25 - 21:15

  túi đựng máu, Việt Nam nhập của Nhật (công ty TERUMO) với giá 150k. Túi chỉ dùng duy nhất 1 lần

  Bắp ngô voi chi bo giúp anh với, anh đang muốn chửi nhau về giá nhập của cái túi máu đựng nài nhưng gúc ko ra, Ngô gúc phát xem  nhập vào Lừa với giá nhiu??? anh xin cảm tạ