Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 23:52

  Đít mé cô Mát tơ cứ cãi anh là thế đíu nào nhẩy. Theo quy định về hàm và cấp thì chỉ Giám đốc Công an Sở Hà Nụi với lại Sỳ Gồng là được đeo lon thiếu tướng thôi nhá và cấp hàm của cấp Phó luôn thấp hơn cấp Trưởng. Nhưng… chữ nhưng này mới quan trọng nhá.

  Cô thử Gúc xem có bao nhiu Giám đốc sở lon Tướng? Có thằng Phó nào lon cao hơn Trưởng không. Địt mẹ Bê.

 2. #2 by nhất on 2011/08/01 - 00:15

  Mit

  Cách đây 48 phút

  Tại sao tội, tại sao buồn hả Trung Tường? @ Nhất

  Xời, bỏn bùn vì bỏn sẽ không còn cơ hội cống hiến tiếp cho Bê…

  Thế thì cần gì tội nghiệp bỏn nhở , anh lại nghĩ TT nói bỏn buồn vì giữ chức vụ đó  đéo được xơ múi gì mà sắp phải về hưu rồi. Anh lạc quan quá chăng?

 3. #3 by master on 2011/08/01 - 00:17

  Theo quy định về hàm và cấp thì chỉ Giám đốc Công an Sở Hà Nụi với lại Sỳ Gồng là được đeo lon thiếu tướng thôi nhá


  Cô thử Gúc xem có bao nhiu Giám đốc sở lon Tướng? Có thằng Phó nào lon cao hơn Trưởng không. Địt mẹ Bê.@ Cô Nổng


  Phó lon cao hơn trưởng: Có. Rất nhiều ở cấp phòng.

  Hàm tướng, địt mẹ cô chứ ai bảo cô chỉ HN mới Sì Gòng mới được đeo. Các tỉnh biên giới, hải đảo hoặc có vị trí quan trong về kinh tế chính trị đều OK hết cô ạ. Bình dương, Kiên giang, Fồng, Hoa thanh quế, Điện biên… ui địt mẹ nhiều thế cần đéo phải gúc sư bố nhà cô
 4. #4 by Mit on 2011/08/01 - 07:15

  anh lại nghĩ TT nói bỏn buồn vì giữ chức vụ đó  đéo được xơ múi gì mà sắp phải về hưu rồi.@ Nha^’t

  Ô hay, không còn dịp phục vụ Bê nghĩa là hông còn dịp để xiền tự dưng nó lại chạy đến tay….hehehe  Get it?!

 5. #5 by Pepti on 2011/08/01 - 08:50

  Chào chi bộ Chó !.
  Chi bộ bàn luận vui vẻ nhở .
  Xin Trung Tướng, Dũng Hói, … và bà con bàn luận phi vụ nợ công của Mẽo đi đến đâu.
  Ngày mai 2/8 là deadline rùi .

 6. #6 by DG on 2011/08/01 - 09:34

  Đứa nầu dưới dưởi nổ ùng oàng về Cam đới, cho anh nổ mới hehe.

   

  Theo quy định, thì hàm giám đốc công an tỉnh hoặc là Đại tá, hoặc là Thiếu tướng. (giờ gần như 100% là thiếu tướng, tỉnh nầu cũng thế)

   

  Hàm Tổng cục trưởng hoặc là thiếu tướng hoặc là trung tướng

   

  Hàm thứ trưởng hoặc là trung tướng, hoặc là thượng tướng;

   

  Hàm Bộ trưởng, thường là Thượng tướng hoặc là Đại tướng.

   

  Ví dư cô Nhanh, vừa đại ca cam Hà Lụi, vửa Phó tổng cục trưởng – cổ mang hàm Trung tướng.

   

  Trước cô Nhanh – là cô Chuyên, tuy hoành trấng khét lẹt dưng hehe vưỡn chỉ là thiếu tướng mới món Giám đốc Cam lụi mà thôi.

   

  Cô Anh hiện tại, trước ở UBKT TW, chửa mần trong ngành công an phát nầu, dưng bọp phát ăn quả đại tướng – bộ trưởng, hoành quá hoành!

 7. #7 by DG on 2011/08/01 - 09:45

  Nghề công an, dứt áo phát, thì phần đa biết làm cái đéo gì ngoài lương hiu chế độ!

   

  Tỷ dư Kiến hôi Chạn Khắm, hiu non phát y dư rầng phi chỗ nầy chỗ kia cải thiện ngay, sợ đéo! Vửa đớp lương hiu, vửa mần them được tí nuôi con phò cỏ rủng roẻng!

   

  Tỷ dư con mụ Bựa, hiu non phát y dư rầng phi mẹ ra biu điện Bờ Hồ, ngoác mõm thè lưỡi cho thiên hạ thấm nước bọt dán tem, vửa đớp lương hiu vửa tận dụng khoản mồm có tí nước tí lông tí thịt, nuôi con phò đực vui vầy tuổi xế chiều.

   

  Dưng cam – thì nhìn chung – là làm gì mần gì?

   

  Đòi nợ thuê thì hehe địt mẹ thiên hạ nó hổng chơi, phụ hồ chống thấm thì giành thế mẹ nầu được mới đội chiên nghiệp dư Nhất liệt, mần phò đực thì cạnh tranh nổi dư nầu được mới đám Tế Sì Gồng?

   

  Biên sếch thì đú mần răng được mới con Fa buôn lậu âm hộ?

   

  Thế thì hổng buồn là cái đéo?

   

  Nghề đéo nầu quá phụ thuộc vầu chế độ mà lúc dứt áo từ quan chả tèo, có cái đéo gì ghê gớm đâu mà “buồn vì hết bổng lộc, buồn vì hết xèng” tinh vi dư đúng rồi, dư vửa sáng tạo ra hoành trấng lắm!

 8. #8 by tbl on 2011/08/01 - 10:22

  Sáng nay Cậu khám bướm cho một con phò. Bịt hai khẩu trang mà vưỡn thấy khắm.

  Nó bẩu quê nó ở Chè Vinh, ra “ngoải” hành nghề. Thế chó nầu mà nó lại biết Trung tướng, bạn thân Cậu.
  Nó bẩu Trung tướng ịch phò kinh lắm, mà tuyền trả giá. Người ta đã phán 3 trăm, Trung tướng đút túi quần nó nhõn trăm rưỡi.
  Bẩu nó cởi quần lên bàn nằm, dạng chân ra. Cậu đút mỏ vịt vào, chưa được một phần ba thì nó kêu ối ối.
  Hỏi, đau à?
  Nó lắc đầu: Không, em sươơơớnnnggg.
  Cậu vãi linh hồn. Mịa, ich Trung tướng rồi thì phải mỏ vịt inox nó mới sướng.

 9. #9 by Dragonfly on 2011/08/01 - 12:49

  Vụ 13 mạng chết cháy ở Fồng anh buồn quá đi! Em Thi làm may mặc nhớ vụ an toàn lao động và PCCC nhế! Hệ Hệ

 10. #10 by budifa on 2011/08/01 - 14:32

  Hé hé xem chi-bựa đua nhau cài để đá tụt nõ lão BOM tao-nhã đéo chịu. Hết nhà của Lài Dồn đến CAM kinh-tài của Lả Thổ Tồn. Dị-triện xong rùi chưa nghĩ ra trò gì mới, bối-rối quá đi.

   

  Lão BOM giờ đéo nổ được rùi, lẩm-cẩm ngơ-ngẫn, trí-nhớ suy-giảm, sức-khỏe sa-sút. Thành BOM khói, nói dư thằng ôn-vật nhà tôi là BOM hói, há há.

   

  Nhẽ đây là nguyên-nhân bịnh-tật của lão BOM

 11. #11 by budifa on 2011/08/01 - 14:34

  Ơ địt mẹ để link đồng màu mẹ

   

  Còm lại: nguyên-nhân bịnh-tật của lão BOM

 12. #12 by Dom-dom on 2011/08/01 - 18:01

  Về lương hiu của cam mới bắn đòm, qua hóng hớt bạn pama và pama bạn của mỗ, thấy bỏn hay có trò hưởng lương hiu cao hơn cấp bậc thực 1 nhát.
  Tỷ dư trung tá thì nhận lương hiu tính theo lương hiu của đại tá. @ Trạn Khắm

  Trong quân đội, khi lên cấp tới 1 mức nào đó thì sẽ stốp. Lúc này nếu không có chức vụ or học vị thì sẽ không được lên cấp nữa(tức là tăng sao). Nếu đến tuổi về hưu họ sẽ tống về, nếu chưa đến tuổi họ sẽ chỉ tăng lương thôi. Nên nhiều chú bắn đòm mang lon trung tá nhưng ăn lương thượng tá. Hoặc mang lon đại tá nhưng ăn lương thiếu tướng. Có điều nếu anh lên lon thì lương tăng cái oạch luôn. Còn không lên lon thì mỗi lần đủ 4 năm họ chỉ tăng cho một nửa bậc lương của cấp cao hơn. Nghĩa là anh thượng tá không được lên Đại tá muốn được ăn trọn lương đại tá phải mất 8 năm, còn anh có chức đủ vào khung lên đại tá thì chỉ cần 4 năm. Họ cũng chỉ cho ăn tăng 1 cấp bậc, chứ chả tên nào trung tá lại ăn lương đại tá cả.(cắt cồng)

 13. #13 by Dom-dom on 2011/08/01 - 18:02

  Vì thế muốn lên sao lên vạch(thăng cấp) các chú bắn đòm phải vận động, phải học hành thành kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi phải chạy chức, từ cái chức ấy mới lên được cấp.

  Mà cái vụ chạy chức trong QĐ thì nhiều chuyện hài vãi. Chẳng hạn có những khoa, phòng, ban họ thay nhau giữ chức trưởng để được lên cấp. Tên nào lên cấp rồi thì lại xuống, để đổi cho tên khác lên. Đấy là những nơi họ còn tương đối dân chủ, và cái chức ấy cũng chả ăn thủ ăn mỡ gì, tỷ như giảng viên trong các trường bắn đòm. Còn chức đi với quyền hành xôi thịt thì phải đấu giá, hơi nhiều tiền đấy.

  Đại tá mà ăn hết bậc lương thiếu tướng, khi về hưu tại thời điểm này có nhõn 8 trẹo cụ thôi, có điều khi về họ còn được lĩnh 1 cục cho việc thừa năm công tác chẳng hạn. Về trước còn thấp hơn. Bô lão ThỐi được 9 trẹo, nhẽ có cộng thêm tiền thương bệnh binh chẳng hạn.

 14. #14 by Dom-dom on 2011/08/01 - 18:20

  Nghề công an, dứt áo phát, thì phần đa biết làm cái đéo gì ngoài lương hiu chế độ! @ Dái Ghẻ

  Đầy. Tỷ như làm bảo vệ cho các công ty, nhà máy XN,… Làm thám tử, lập đội đòi nợ thuê. Làm với các văn phòng luật… Với mối quan hệ cũ, thiếu đél gì jop. Có điều phải đổ bồ hôi sôi nước mắt. Chứ đél ngon xơi dư lúc còn tại vị.

  Có thằng Phó nào lon cao hơn Trưởng không

  Đầy cụ già hói dưới chức một tên trẻ măng lon thấp hơn mình, nếu thằng sếp trên cao nó muốn vậy.

 15. #15 by i-trader on 2011/08/01 - 19:30

  Đại tá Xử học:  “… jả lương 3K Tơn, đầy thằng học Xử…”

  bà Zì tính sâu, học Xử của bà jì thì jả lương nhiêu? 
 16. #16 by Phang_Phập on 2011/08/01 - 22:16

  Ôi, lịt pẹ các lồng chí, dạo nầy mưa bão léo ra ngoải được hay sao mà các lồng chí cồng nhều thế, anh vừa bận tuần phát về đọc mỏi cả mắt, tổ sư các lồng chí phát xem nầu.
  – Nói chiện gái mú đê, chuyên đề kinh tế xã hội đê, nói chuyện luật lá làm léo gì, anh vừa hóng đợt nầy, đại học Luật và đại học Lâm nghiệp sẽ sát nhập mới nhâu thành đại học Luật rừng và hình như chuyển địa điểm lên Tây Bắc cho tiện.

 17. #17 by Truyền nhân ba gác on 2011/08/01 - 23:54

  Chi Bựa có wả hình 2 thằng Nhựt kê ghế ngồi gác doanh trại ở đâu đấy hồi hổi 45 cho ngộ mượn với. Thanks!

 18. #18 by Mit on 2011/08/02 - 00:08

  Vì thế muốn lên sao lên vạch(thăng cấp) các chú bắn đòm phải vận động, phải học hành thành kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi phải chạy chức, từ cái chức ấy mới lên được cấp.@ Cô Đòm

  Bên Mẽo nài Mít thấy cỡ captain bắn đòm giở lên là thường có Master rùi, và MBA là popular choice.  “Lt” là cái cho bọn mới ra bậc cử nhân.  Cỡ PHD/MD thì hình dư start với Thiếu Tá, fresh out of school.  (Đây là bọn đi qua chương trình ROTC của đế quốc.)

 19. #19 by trungduong on 2011/08/02 - 02:34

  Cô Mít,

  Bất cứ cô ra trường ở đâu, lấy thí dụ như US Army, ROTC (Reserved Officer Training Program), West Point (Academy) hoặc OSC (Officer Cadidate School) vẫn bắt đầu bằng chức Second-Lieutenant (Thiếu Úy O-1) và sau đó từ 18-24 tháng cô có chức Lieutenant (Trung Úy O-2) nếu như cô trong Active Duty. Từ đó qua Đại Úy (O-3) là cỡ 3 năm nữa. Mỗi lần cô phải tại chức 2 năm

  Nếu cô đi combat thì cần gì cái Masters, thường dùng cho người trong bàn giấy thôi.

  Từ chức Đại Úy qua Thiếu Tá thường phải thi (về leadership) và có người đề cử và càng lên cao lại càng khó.

  Nếu như sau thời gian cô từ Active Duty qua Reserve cô vẫn giữ chức nhưng không dễ lên nữa (number of open slots).

  Và tất nhiên, cũng như khi đi làm trong hãng, cô càng có bằng cấp thì cô có cơ hội nhiều hơn. Chẳng hạn như kỳ thi này cần có có MBA hoặc tương đương.

  Navy – Officer Promotion Process

  Army Officer Promotion Requirements

  Có cái này hay “The U.S. military has an “up or out” policy. Officers who are passed over for promotion twice (including those who are recommended but are unable to secure an open slot) are required to either leave the service or retire.

 20. #20 by Mit on 2011/08/02 - 04:01

  Nếu cô đi combat thì cần gì cái Masters, thường dùng cho người trong bàn giấy thôi.

  @ cô Dương

  Sure sure 

  Mít quen con bắn đòm đang được đế quốc giao cho con xế gì Hornet để đi mây về gió vi vút.  Nó bẩu Mít anh ráng lên tới đại tá rùi retire đi làm tài xế dân sự.  Benefit cựu bắn đòm của đế quốc + lương tài xế tư nhân = $$$ …hehehe  Cỏn đã đi 2 tua I-rắc + 1 tua Af-gan + other deployments.  Combat duty không cần có master.

  Ý Mít nói bọn đang ngồi văn phòng cơ.  Không biết bên Canada thế nào dưng bên này bọn hãng tư thấy hay mướn bọn cựu bắn đòm làm trong management.  Có lẽ vì thế bỏn officers kiếm thêm cái MBA hay Master của nghề bỏn làm để dễ vầu đó.

 21. #21 by trungduong on 2011/08/02 - 05:55

  Cô Mít,

  Lái xế Hornet lên đến Captain (Navy) hoặc Colonel (USAF) cũng khó đấy. Vì chỗ đó cần Leadership và số ghế cũng ít nữa chứ không như chỗ quân đội khác. Chức đó thì thường đã hết bay thường rồi, lo làm squadon management. Mà hai lần quá promotion thì rớt đài. Cho nên có mà ráng học cái MBA thì lo cho tương lai.

  Đi combat bên USMC, US Army thì còn Leadership, vì từ second-lieutenant còn có những kẻ dưới quyền mình chỉ huy. Lái tầu bay thì cỡ Captain cũng chỉ có vài wing men cũng một cỡ. Ít khi làm chỉ huy, còn không thì ngồi bàn giấy cho vui vẻ, sau này có kinh nghiệm làm việc trong công ty nhiều hơn.

  Bên ấy mướn nhiều cựu quân nhânvào management ? Cũng là tùy theo state of service, condition of discharge. Có leadership thì số 1, còn lại thì vì có connection. Nhất là những nơi có hợp đồng quân đội. Gọi là nhiều nhưng với những người đã từng có chức vụ cao. Mà từ cỡ Colonel thì ít lắm. Chức vụ O-6 trong quân đội thì ít hơn 6% số quân nhân và cỡ 22 năm phục vụ.

  Vào chức management sau khi là cựu quân nhân không dễ. Bằng không thì vào quân đội được đi học ngon lành, chỉ tốn vài năm làm việc thôi.

 22. #22 by Chim Son Ca on 2011/08/02 - 08:28

  Nhìn vàng son này hoài ko chán !

 23. #23 by Chim Son Ca on 2011/08/02 - 08:39

 24. #24 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 10:40

  Quán đéo gì vắng nhở.

  Mụ Thối âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư nhẽ đương nằm bẹp 1 chỗ dư cái Thùy Linh  con Fà giò đưa.

  Các bựa đi nghỉ mát hay chuẩn bị cho việc về hiu mẹ? Già hói khổ thân nhở.

   

  Làm tý nhạc nhế!

 25. #25 by dắtdéo on 2011/08/02 - 10:43

  Hãhãhã đù má mấy ngầy không vầu quán, thấy bon bựa tụt quần Hoàng Bom, tâu nhã vô cùng hãhãhã. Anh đang phẩy tự vuốt quả hàng khủng của mình để chia sẻ cho nó chút tâu nhã anh đương có hehe.

   

  Anh đã bẩu con Zì nổ cách đây hông lâu mờ, bi chừ trên quán bựa đông như quân nguyên. Nổ linh tinh thì bỏn còn tụt quần vặt trụi long zái (nếu có, if any hehe) cho sem hehe.

   

  Ôi quả là:

  Cá không ăn muối cá ươn

  Hoàng không nghe Zéo trăm đường Hoàng ngu

 26. #26 by dắtdéo on 2011/08/02 - 10:44

  Hehe anh cũng có nhời khen cu Chạn Hói-trung cấp sư phạm, làm đệ anh có khác, tăng tiến rõ rệt hehe. Thấy con nầy tả sung hữu đột zìm hàng Nhất Liệt óc quả cà mới lại mụ Zì thối mà tâu nhã vô cùng.

   

  Hehe con Zì hôm qua bị Chạn Hói cài quả thơ của Tướng Ướt Ướt tâu nhả nhề hềhề

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 10:57

  A con Déo về rùi hả.

  Kể chiện đốt bể nước trong bịnh viện tâm thần bên Mẽo cho chi bựa nghe đi. Rùi đến phiên con Tế kể chiện điều trị trong nhà thương điên Úc lợn!

 28. #28 by dắtdéo on 2011/08/02 - 11:18

  Hehe đệt cụ Chạn Hói Trung Cấp, đận roài nghe cu nổ kiến ghê quá nên anh phẩy tranh thủ mần lớp chuyên tu chống thấm về nổ cho hoành. Hehe zấu sâu cũng mang tiếng là Kaka của Chạn Hói mà lại mang mớ kiến thức bập bõm hóng hớt ngoài đường ngoài chợ về nổ với cu như Nhất Liệt cửu vạn thì mất mặt anh lắm hehe.

   

  Hehe chắc sắp tới anh phẩy mần thêm quả chuyên tu VAC để về tranh tài mới Zúng Hói Zái luôn thể. Zũng Hói sau khi đi mần khóa trung cấp VAC về nổ đùng đoàng nhưng có vẻ vô đối trên quán bựa nên nhẽ cỏn lặn rồi chăng? Hehe con nầy may mà nổ lúc vắng anh không thì chệt mới anh quả VAC nầy hãhã.

 29. #29 by dắtdéo on 2011/08/02 - 11:21

  @Chạn Hói mới Fúck Nguyên:

  hai con nầy nổ đùng đoàng về kiến thì anh thấy hay zoài. Nhưng anh nghĩ hai cỏn nên nhân đây zới thiệu cho quán bựa vài địa chỉ tin cậy chuyên tư vấn/ thiết kế ở Nội mới Gồng để bọn bựa nếu cần thì đỡ phẩy mắc phẩy bọn kiến nổ như Hoàng Bom mới Nhất Liệt nhẽ hay hơn.

 30. #30 by DG on 2011/08/02 - 11:22

  Déo mặt ./ ngựa hả em?

  Hôm nai mới thưởng lại bài thơ con Chạn đá xoáy con mụ Bựa, hẽ hẽ anh đéo nhịn được cười.

  Con Bựa mới con Ước đúng là nghiu tầm nghiu thât, đôi bạn cùng tiến có khác, hoành ơi hoành!

  Cóp lại phát cho mấu:

  Xửa xưa người ta uống rượu hũ
                               rót ra bát
  Người quân tử uống rượu bát không đủ 
                               bê hũ tu
  Bàn tay quệt ngang mồm 
                     cười hu hu 
                               và khóc
  Người đời không hiểu họ buồn hay vui… 

  Thời nay người ta uống rượu chai 
                               rót bằng ly
  Càng uống càng bốc
  Càng bốc càng say 
                     rượu vào khôn dại
  Người buồn lấy rượu giải sầu
  Người vui lấy rượu cười
  Còn nhà thơ uống rượu
  Cho rượu ngâm vào thơ

  Hehehehe!

 31. #31 by budifa on 2011/08/02 - 11:29

  Mưa gió làm kuán cũng buồn hiu-hắt, chán nhể

   

  Lão BOM chính ra nhát zất, chiến-chanh thì trốn sang Sô-Liên, có dự-báo bão nhẽ trốn về quê (aka Khựa). Đéo có lão chẳng lẽ đi rình đá tụt nõ nhau?

 32. #32 by dắtdéo on 2011/08/02 - 11:30

  Háhá bắt quả tang con Zái Ghẻ gato mới tướng Ướt Ứơt nên cũng đú đởn mần thơ con nhái bên nhà. Hehe mà anh đếu hiểu sâu tướng Ướt Ướt nắm quả ANThủGâm lâu zầy, anh nhớ không nhầm thì cũng phẩy cỡ 15 niên có lẻ nhể.

   

  Con Zái Ghẻ nghe nói đặc tình của B cử về, nắm rõ cơ cấu cán bộ, lướt qua về tướng Ướt Ướt anh nghe mới hehe.

 33. #33 by Mit on 2011/08/02 - 11:36

  Lái xế Hornet lên đến Captain (Navy) hoặc Colonel (USAF) cũng khó đấy. Vì chỗ đó cần Leadership và số ghế cũng ít nữa chứ không như chỗ quân đội khác. @ cô Dương

  Thấy báo phản động vừa đưa tin em ẻm Elizabeth Pham (US Marine) vừa lên thiếu tá….hehehe  Nghe bẩu em ẻm cũng lái xế Hornet luôn. 

  Đứa Mít quen cũng thiếu tá dồi.  Giờ cỏn ráng trụ đến đại tá thì retire về làm tài bô-ing nuôi vện thôi….hehehe

 34. #34 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 11:41

  @Déo mặt ./ méo:

  Định đầu tư làm giầu quê hương, giơ thành Việt Kiều yêu nước hả con kia?

  Kiến Việt giờ nhiều như lợn con, văn phòng tư vấn thì mỗi ngày thêm tầm chục cái mở. Có nhu cầu thì tìm, check profile thấy ngon thì thuê. Mỗ nói tên ra đây lại mang tiếng quảng cáo thì bỏ mẹ.

  Nhớ check công trình thật, đừng chơi mới bọn profile tuyền concept.

   

  Liu ý là bọn tư vấn quốc doanh giờ làm lởm bỏ mẹ. Dưng thuê bọn đấy thì các khâu thẩm định, thẩm du này kia sẽ đỡ hơn.

   

  Nếu có tiền thì thuê mẹ Khoai Tây. Ti nhiên KTS Khoai Tây kiểu Tây ba lô giờ hơi nhiều. Thuê thì thuê hẳn bọn hoành, đừng thuê bọn lom rom.

   

  Chiện cô Ước Mơ thì mỗ nghe được là cô nài đã từng bị nhập kho. Niên khóa bao nhiêu & học bao lâu không rõ. Lí do thì mỗi thằng bẩu 1 phách. Mỗ nhớ thằng đệ có nói 1 cái lí do đéo gì mà liên quan đến giấy ảnh thời Thiên Đàng ý. Đéo biết đúng không.

   

  Bựa nầu biết nổ phát đi!

 35. #35 by DG on 2011/08/02 - 11:43

  Cụ con Déo, tay Uốc Uốc bây giờ là Phó tổng cục đéo gì mờ xây dựng lực lượng cam rùi, báo chí kia chỉ là kiêm nhiệm gọi là tí văn thơ thôi.

  Nể con Déo lắm nên anh mới sâu quả hàng gọi là hehe.

  Đừng nổ sâu quá nhế con ngẫn, anh tát lệch loa đới!


 36. #36 by budifa on 2011/08/02 - 11:50

  Buồn zất, đú mới ông Ước Ước làm thơ về diệu nhát

   

  Xửa xưa các cụ uống diệu

  Nút lá chuối

  Bọn Fáp Nhợn bẩu đó là diệu lậu

  Bắt bỏ tù

  Các cụ sợ sun cu

  Khóc tu tu

  Ngày nay bọn con cháu vụng-dại

  Sính diệu ngoại

  Dưng vưỡn theo thói bần-nông uống diệu nút lá chuối

  Dzô dzô điếc cả tai

  Thằng ngu lấy diệu giải sầu

  Thằng khôn lấy diệu chạy

  Chạy gì hỏi Gúc, đéo rảnh để dạy

  Riêng nhà thơ uống diệu say

  Để biên văn bựa, thi-thoảng en-tơ

  Thành dững bài-thơ

  Chuối dư lày

   

  Khà khà

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 12:00

  Bắt quả tang con Dái Ghẻ là con tưới cây đừng xa xa phía sau tẩm ảnh cô Mơ Ước. Lòi 2 cái chưn như 2 que tăm hehe

   

  @Fà giò:

  Định đú mới hiện tượng văn hóa hả? Thế đã biết “lên đồng nghệ thuật” là dư nầu chưa? Vẽ được bao bức tranh rùi? Viết được bao nhiêu trước tác rùi? Có dám mở lai-sâu bán đấu giá tranh chưa con kia?

   

  Thưởng thức đi rùi ca tụng nha!

 38. #38 by budifa on 2011/08/02 - 12:07

  Trạn tin bốt một bức-tranh

  Tuyền một màu đen huyền-bí

  Đéo biết thưởng-thức chi

  Đéo biết ca-tụng gì

  Hí hí

 39. #39 by dắtdéo on 2011/08/02 - 12:08

  Hehe đệt cụ Zái Ghẻ, anh đồng ý mới Chạn Hói là trong bức anh kia Zái Ghẻ đang đi ngậm cức phun cây cho Ecobác trong biệt thự của tướng Ướt Ướt, nhí nhố thế đếu nầu thò được quả chân ống điếu vầu hehe.

   

  Tướng Ướt Ướt ghê nhể, lên tổng cục phó rồi à, anh lác hậu thiệt, điếu cập nhật zì cả. Mờ anh tuyền có cảm tình mới các tác phẩm của Người, hổng có ý sấu zì để nổ đâu Zái Ghẻ đặc tình ạ hehe.

 40. #40 by budifa on 2011/08/02 - 12:56

  Lột trần bộ mặt thật của Dụ Gái, há há

   

 41. #41 by bienduc_hai on 2011/08/02 - 13:02

  Hôm nay làm thế chóa nầu tớ lại lan man và gặp cái này trên mạng, lần tới nơi lại là quán Bựa, trong cồng của em Thiếu, hheehe, nhẽ đây cũng là một cách rèn luyện thói bựa cho trẻ con phỏng, hehe.
  Thiếu Lói vô chỉ cho tớ cái đóa chong báo nàu vậy em? Hỏi thật đấy.

  Nền giáo dục xứ này thảm thật nhể, vậy mà con Nhân lại tái nạm nữa, chúc mùng cỏn nhế, hehe.


 42. #42 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/02 - 13:03

  Há há há.
  Bắt quả tang con Dái Ghẻ là con mặt lồn nhá. Há há. Cấm cãi. Đù má. Con Fa Âm Hộ đâm nhát nầy thốn nhở?
  Mấy hôm nay anh lu bu chiện thi cử mà đéo tới đâu. Lên nổ nhát kẻo mấy con hãm lìn đệ anh dư Chạn Hói, DẮt MẶt (.)/ Déo, Dái Ghẻ Bẹn, Fa Âm Hộ lại tưởng anh ngã ngựa mà ra sức diềm hàng nầy.
  Đỵt pẹ mấy con nầy nhát nữa rùi cút đi sốp nầu. He he.

 43. #43 by DG on 2011/08/02 - 13:13

  Bỏ qua kiểu diềm hàng mất dạy của đám con cháu xách mé vô học dư con Fa buôn lậu âm hộ, con Chạn đeo nhẫn ngón giữa hói rẽ ngôi, con Tế Sì Gồng thần quynh thừa lưỡi, con Déo mặt ./ ngựa, anh bốt hầu cả quán một khúc gọi là ngân nga hẽ hẽ.

  Mấy con anh vửa nhắc tên trên cút sớm đi nhế đừng mở ra phí phạm cả nhạc anh.

  Nầu, mời mời, đặc biệt là các vàng son thơm nguôn.

   


  Anh còn n iêm
  Công viên ghế đá, Lá đ chiu êm

  Anh còn n iêm
  Dòng xưa bến cũ ,Con sông êm đm

  Anh còn n iêm
  Chim zìa núi nhn, Gii m mưa đêm

  Anh còn n iêm

  N hôn vi vàng, Nng chói qua rèm

  Anh còn n iêm
  Con trym bi ri, Anh còn n iêm

  Và còn n iêm
  Cuc tình đã l, Anh còn n iêm

 44. #44 by bienduc_hai on 2011/08/02 - 13:20

  Nầy các Bựa nhơn, chú mới được gặp một người tự xưng mở được luân xa 8 (bình thường luân xa 7 trên đỉnh đầu đã best, các cô cũng chỉ nghe nói có 7 lx chính và 4 lx phụ phỏng, hehe) đơi, khiếp phết.


  Người ngưởi là một nữ tu dòng CQP. và đã khấn trọn. Trong giây phút, người ấy mần những chuyện trái với những quy tắc vật lý thông thường mà các cô không thể tưởng tượng nổi, hehe.

  Đơn cử, hehe, người ấy nhìn (nhấn mạnh là chỉ nhìn) tên đi chung với chú và cho biết đĩa đệm sống cổ của tển đã bị thoát vị, hehe, lạ.

  À, nhắc các cô tay mơ chớ mò vô mấy trang mạng luyện công mở luân xa này nọ, rồi nghe mấy đứa trong diễn đàn chỉ vẽ búa xua. Tụi tủi toàn bần nông, nghe hơi nồi chõ, hóng hớt linh tinh, chả biết cứt chó gì, hehe. Đó là chú nói chân tình đấy, không hề dìm hàng đứa nào, hehe.
 45. #45 by Cocacola on 2011/08/02 - 13:44

  Thiếu Lói vô chỉ cho tớ cái đóa chong báo nàu vậy em? @Hải


  Hehe, đây, nó đây “Thiếu niên tiền phong” số 79(9-2008) trang 3, mục “câu chuyện thứ tư”

  Cái câu nói cửa miệng: “bao nhiêu người đổ xương máu ….”! 

  Hehe, anh từng nghe và từng đốp lại rằng “đéo có chúng nó đổ máu xương thì ông còn ngồi cao hơn nữa đấy, mắc đéo gì ông mang ơn chúng mày”!

  Còn câu “ăn cơm Lừa ….”! 

  Anh đốp lại: “Ông mà điếu cày cuốc sụm lưng kiếm xiền Lừa đổi bát cơm Lừa lửa thì cứt cũng điếu có mà ăn, mang ơn đéo gì đất nước này!”
 46. #46 by budifa on 2011/08/02 - 14:09

  Thói đời cứ cấm lại đâm tò-mò. Tưởng của Dụ Gái hóa ra đéo phẩy, lạc-hậu quá, khà khà. Ti-nhiên Dụ Gái loãng-moạng phết nhểy

  Bốt hộ nầy

   

 47. #47 by CầmThi on 2011/08/02 - 14:43

  @ Fa & DG :

  Bài nầy nghe Bảo Yến hát phê hơn nè :

 48. #48 by Mr. Tran on 2011/08/02 - 15:59

  @Fà giò:

  Xin lỗi nha. Ý mỗ định bốt bài nài

  Tranh hả? hehe.. trường phái lớp mầm!

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 16:09

  Bọn lợn mọi cụt tai kia.

  Ui Zì mệt quá đi. Zì cứ đi vắng fát là bọn cụt tai cút mẹ hết đi hốc cứt rùi hả.

  Để Zì jảng vài câu rùi còn đi nghỉngơi nầu.

  Hôm-nai Zì sẽ jảng các cô về bài biên Thói Bựa.

  (1) Bọn con lợn đọc bài đến hơn tuần mà đéo con nầu nhận ra thôngđiệp của Zì à? Bọn khốnkiếp ăn cơm thiu bú nước cống?

  Tại-sâu trẻ-con luôn có zững thói bựa?

  Zù có cô đã thúnhận, và nhiều cô không nói jì, zưng Zì biết chắc là tấtcả các cô đều từng (hoặc đang) có các thói bựa, mà các cô hoặc ngại hoặc quên nên đéo nói ra.

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/02 - 16:18

  Tiếptục jảng về Thói Bựa

  (2) Tại-sâu Zì lại Gãi Trán?

  Zững đứa-trẻ hay gãi cơthể mà không fải zo ghẻ/ngứa thường có thânnhiệt cao hơn người bìnhthường một chút.

  Bọn nài khi nhớn lên cũng là zạng thừa nănglượng, fải luôn chưn luôn tay, đéo ngồi iêm một chỗ được bâu-jờ.

  Thế tại-sâu Zì bỏ thói Gãi Trán? Nhẽ lúc ý Zì có thânnhiệt thấp đi gùi?

  Không hẳn, việc đó gây bởi một tácđộng bấtthường nầu đó. Ở Zì, là việc fáthiện một thứ khác hayho hơn (Móc Đít). Hehe như vậy có-thể nói Zì thuộc zạng Cả Thèm Chóng Chán. Vửa có thói mới đã bỏ thói cũ.