Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 17:33

  Nhất ơi, mày vưỡn ra rả nhận là “liệt” ý là liệt não phải hông? Thế mà chi bựa lại hiểu nhầm, cứ chưởi khả năng đàn ông của mày.
  Nhầm lẫn tai hại, nhở.

  Mầy vưỡn lèm bèm từ hôm hổm đến giờ chiện mỗ nói mới con Jo. Rồi muốn dạy, muốn đập, muốn chưởi mỗ vì cái đấy dưng “bận” mới cả “quên” còn đéo.

  Đấy, nhời mỗ nói mới cỏn còn nguyên trên quán đấy. Thế bây giờ “rảnh” chưa? Nếu chưa thì mỗ lại hehe đợi.

  Đừng ngại, cứ thong thả, nhế!

  I have all the time in this world!

 2. #2 by DG on 2011/07/31 - 17:35

  Thôi dí dái vầu chưởi nhau nữa, địt mẹ mưa buồn nẫu cả duột, vầu mạng lướt tí lại lê thê cả ông người.

  Chiện dân Fồng bị quả chết cháy 17 mạng, chiện 3 anh giai phi đầu lâu vầu ô tô, chiện con bé thi cử hông ăn thua tự tử

  Thế mẹ nầu giờ ngủm củ tỏi dễ hông chịu được, ngày đéo biết bao nhiêu mạng!

  Thế mà có cái đám mả mẹ nầu ăn rùi cứ lải nhải 3 cái chiện đâu đâu biển Đông mới cả biển Tây, bành trướng mới cả đô hộ, địt mẹ lộn cả duột mấy thằng hãm lìn!

  Cũng là cái blog đó, nếu chưởi vầu dững việc như trên, có phải hữu ích hơn bao nhiêu hông? 

 3. #3 by DG on 2011/07/31 - 17:43

  Chiện thi trượt rùi tự tử, hông có mùa nầu ở quê anh là thoát được!

  Rủ nhau ra cầu tự tử, rủ nhau lên núi tự tử, ở nhà uống thuốc chuột con Lói tự tử, dững đứa giai đứa gái tuổi tròn trăng đẹp ngời ngời dư tranh vẽ, chí tiến thủ ngút trời (bằng chứng là vửa bị sốc một phát là chọn cái chết ngay!).

  Đến bao giờ cái đám mần thầy, mần cô, mần cha mẹ, mần ông bà bấu chí lá cải kia hiểu, và làm được một điều đơn giản thôi – vứt mẹ cái đạo đức và truyền thống nửa mùa đi, quẳng giúp đám con cái tù mù kia cái gánh áp lực trên vai chiện thi cử, đừng để bỏn thần thánh hóa chiện đỗ đạt học hành để rùi góp phần làm giàu cho con Lói!

  Hehe sến phát nẫu quá nẫu quá đi!

 4. #4 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 18:06

  Ui cái xi-líp dân mới cam giao thông tỉn nhau Lói đồn bốt hôm hổm, hôm nai mỗ vửa thấy bọn Tầu Nhanh có tin cỏn là cam cơ động chớ đéo phải giang hồ cỏ hay dân.

  Thế là thế đéo? Tin được không?

  Nếu quả dư vại thì lúc đấy cỏn đương “đánh án” hay đương phê? Hay đương đéo gì? Hehe, chịu.

  Thùy linh

 5. #5 by Dom-dom on 2011/07/31 - 18:11

  Chiện thi trượt rùi tự tử, hông có mùa nầu ở quê anh là thoát được!

  Rủ nhau ra cầu tự tử, rủ nhau lên núi tự tử, ở nhà uống thuốc chuột con Lói tự tử, dững đứa giai đứa gái tuổi tròn trăng đẹp ngời ngời dư tranh vẽ, chí tiến thủ ngút trời (bằng chứng là vửa bị sốc một phát là chọn cái chết ngay!).

  Đến bao giờ cái đám mần thầy, mần cô, mần cha mẹ, mần ông bà bấu chí lá cải kia hiểu, và làm được một điều đơn giản thôi – vứt mẹ cái đạo đức và truyền thống nửa mùa đi, quẳng giúp đám con cái tù mù kia cái gánh áp lực trên vai chiện thi cử, đừng để bỏn thần thánh hóa chiện đỗ đạt học hành để rùi góp phần làm giàu cho con Lói! @ Dái Ghẻ

  Cả XH rồ lên vì thi cử. Liệu cứ đường hầm 1 lối thoát như vầy, cu có chắc sau này không ép con cố thi đỗ ĐH?

  Gì chứ khu Tư là nơi máu học hành đỗ đạt nhiều nhất đấy. Hồi còn ở đâu thi đấy, trường ĐH nào cũng sợ đi coi thi quê Bác, toàn đùn cho HVKTQS đi coi. Thế mà dân còn bắc loa chĩa vào trường thi gà bài ầm ầm. Hãi!

  Có khi tên Dái Ghẻ đỗ đạt vào thời được loa gà bài cũng nên hề hề.

  Mà tấm gương cứ Thủ đô choa ngồi của cu cũng góp phần tạo nên nhiều cái chết thương tâm đấy. Thử sờ gáy xem.

 6. #6 by Delete on 2011/07/31 - 18:17

  Nhậnthấy nhucầu tựtử là cấpthiết và chínhđáng của tintin Lừa, sau đơi Del fổbiến vài kiếnthức để Tintin Lừa chếttốt nầy.

  1. Muốn Tụtử thì fải biết chắc mình có muốn chết hông? Nếu hông muốn chết thậtsự mà cứ Tựtử thì đéo chết được đâu. Ko tin hỏi thằng nào đã Tựtử rồi ấy. Để test xem mình muốn chết hông, Tintin nên mua 1 hộp Rotunda, rẻ thôi, nhặt 20 viên uống rồi đợi chút, nếu nôn vọt ra nghĩa là chưa chết đc, nếu nôn ra đến mồm lại nuốt vào thì xin chúc mầng Tintin sắp đc chết.
  Liuý: kể cả 50 viên Rotunda cũng đéo chết được đâu, đừng cố. Seduxen thì đéo dễ mua.

  2. Khi đã chắcchắn muốn chết, Tintin chọn 1 trong các cách chết sau đây:
  #1. Treocổ, nhớ chọn dây chắc, xànhà hoặc cànhcây to chút. Quantrọng nhất: Đái ỉa trước khi treo cổ, cẩnthận thì đóng bỉm vầu.
  #2. Nhẩy lầu: nhẩy từ tầng 10 trở lên, chỗ ở đéo có nhà 10 tầng thì xem lại cách 1 (từ tầng 5 thì Del vẫn gặp case còn sống nhăn đấy, hônmê nửa tháng thôi).
  #3. Chết bằng nước, lửa, điện, cắt mạchquay, nằm ray xelửa, nằm caotốc, các loại chấtđộc (thuốc sâu, thuốc chuột hiệu cô Lói, thuốc ngủ…) đều hông được khuyếnkhích vì để lại nhiều hậuquả.
  Tạm thế nhở.
  Cô Lói chiênza vầu tưvấn thêm để chibộ còn đi tiêntriền nầu.

 7. #7 by Dom-dom on 2011/07/31 - 18:20

  Ui cái xi-líp dân mới cam giao thông tỉn nhau Lói đồn bốt hôm hổm, hôm nai mỗ vửa thấy bọn Tầu Nhanh có tin cỏn là cam cơ động chớ đéo phải giang hồ cỏ hay dân.

  Thế là thế đéo? Tin được không?

  Nếu quả dư vại thì lúc đấy cỏn đương “đánh án” hay đương phê? Hay đương đéo gì? Hehe, chịu. @ Trạn Khắm

  CSCĐ hầu hết là con cháu Cam, học hành chả đến nơi đến chốn, không nghề không ngỗng, phụ huynh tống vào, như một kiểu đi lính nghĩa vụ. Nên rất hống hách, cạy quyền cạy thế… Thực chất bỏn là một tụi cướp không hơn không kém. Hiếm có tên nào trong đó tử tế, sure.

  CSGT ít ra còn qua trường lớp. Mà bọn có tý chữ thì sao địch lại sự du côn của bọn không cần chữ he he.

 8. #8 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 18:21

  Gì chứ khu Tư là nơi máu học hành đỗ đạt nhiều nhất đấy. Hồi còn ở đâu thi đấy, trường ĐH nào cũng sợ đi coi thi quê Bác, toàn đùn cho HVKTQS đi coi. Thế mà dân còn bắc loa chĩa vào trường thi gà bài ầm ầm. Hãi! @Đom

  Nhẽ trong trỏng nghèo quá. Mà giờ đỗ ĐH nhẽ là cửa duy nhất không phải lấy đít trâu làm đích ngắm nữa.

  Chiên môn của con Dái Ghẻ là chiên tưới cây mới cả chưởi nhau mới dân bị GPMB chứ cỏn có học hành gì đâu cô?

 9. #9 by Cocacola on 2011/07/31 - 18:21

  Hehe, Trạn Khắm thắc mắc mần điếu chi cho nhọc, B đều có tính cả rồi nên thằng Tầu Nhanh mới dám đưa lên!


  Hóa ra chiến sĩ ta diễn tập với nhau chống “diễn biến hòa bình” chứ nào phải dân đánh cam, cam đập dân như bọn xấu vẫn tung tin. Không tin hỏi Dái Ghẻ thử coi!

  Chỉ một chiêu như thế là coi như ổn, còn thằng cầm gậy đập cam có phải là cam mobile hay không thì chỉ có B và nó biết. 

  Chú chỉ biết là hắn hẳn thuộc phe ta cả là ổn rồi!

  Báo chí là phải PR cho regime thế mới là sáng tạo chứ, không tin cứ qua hỏi cô Beo, không gặp được Beo thì tìm Rô Kinh cũng được!
 10. #10 by DG on 2011/07/31 - 18:28

  Cả XH rồ lên vì thi cử. Liệu cứ đường hầm 1 lối thoát như vầy, cu có chắc sau này không ép con cố thi đỗ ĐH?
  ……………………….

  Địt mẹ con Đòm hehe anh đang cho bỏn thoải mái đi uýnh gái mới cả võ vẽ đàn ca sáo nhị, học là cái buỗi!

  Anh chỉ cần chúng có một môi trường để gọi là có quy trình thôi, hiểu chưa Cò giáo sư?

  Gì chứ khu Tư là nơi máu học hành đỗ đạt nhiều nhất đấy. Hồi còn ở đâu thi đấy, trường ĐH nào cũng sợ đi coi thi quê Bác, toàn đùn cho HVKTQS đi coi. Thế mà dân còn bắc loa chĩa vào trường thi gà bài ầm ầm. Hãi!
  …………………………………..

  Cái nài với vốn sống của anh tận giờ thì cũng có thể tạm gật, như chỗ anh, xấp xỉ 3 chục nhà thi một mùa đại học, đỗ đạt cả là chiện thường, đéo có chiện liên hoan đình đám. Dưng chỉ cần một nhà không đạt, thì đó đã là cả một sự kiện.

  Thằng trượt nủi tiếng hơn thằng đỗ.
   
  Có khi tên Dái Ghẻ đỗ đạt vào thời được loa gà bài cũng nên hề hề.

  …………………………………………..

  Hehe anh tin tin, biết đéo đâu gà bài hở con Đòm?

  Mà tấm gương cứ Thủ đô choa ngồi của cu cũng góp phần tạo nên nhiều cái chết thương tâm đấy. Thử sờ gáy xem.
  ……………………………………………..

  Ớ con ngẫn, mưu sanh dư nầu cũng bị phán là sâu hở con kia? hehehe!

 11. #11 by DG on 2011/07/31 - 18:30

  Anh đớp cơm mới vện đã nhế đồng bầu!

 12. #12 by Dom-dom on 2011/07/31 - 18:58

 13. #13 by Dom-dom on 2011/07/31 - 19:08

  Cung cấp thêm kiến thức cho chi Bựa loại hình đầu tư duy nhất hiện nay còn có tia le lói:
  “Bí kíp” khi đầu tư vàng

 14. #14 by Bố on 2011/07/31 - 20:56

  chết cười. thế là con lói chuyên nguyền rủa đám lợn đã có thương hiệu rồi đới. đăng ký bản quyền ngay đi kẻo có đứa chiếm mất.

  có nhẽ “Thuốc chuột hiệu con Lói” sẽ phủ sóng toàn chuồng nhợn trong nay mai … hố hố.

 15. #15 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 21:08

  Các cô đừng có coi thường các chú công an nhá. Bộ đội hết thời rồi, toàn trị thì phải dùng ai bây giờ? Cứ nhìn BCT đang bị thế lực nào lũng đoạn? Từ thủ tướng, viện trưởng KSND, chánh tòa tối cao… đều là cớm gộc cả đấy.

  Giá một xuất công an nghĩa vụ vào khoảng 4-5 ngàn tơn, nếu quen biết, sau đó nếu muốn đeo lon thì phải bơm tơn tiếp với số lượng lớn hơn nhiều. Trưởng phường anh ở đeo lon Đại tá nhá, còn cảnh sát khu vực đeo lon thượng tá or trung tá là bình thường. Địt mẹ Bê.

 16. #16 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 21:18

  Đéo ai dám coi thường cam hả Nổng? Điên đéo đâu mà đùa mới lửa.

  Hôm hổm quán bựa có cô đéo nầu (Bia cỏ hay sao ý) nói chiện cam mần thêm nghề đòi nợ, mấy hôm sau mỗ ướm chuyện mới cả 1 cam nòi (not gộc) thì cỏn cũng kể sơ sơ về chiện nài. Rồi cỏn bẩu không thế thì đéo đủ sống. Hehe, vui vãi đái.

  Tất nhiên là dững chiện loằng ngoằng sau chiện đòi nợ thì cỏn đéo noi, mỗ cũng đéo quan tâm. Hoặc bí mật hoặc cỏn cũng đéo biết vì có phải cam gộc đéo đâu.

  Chiện cam phường lon to thì đương nhiên mẹ. Cam ngồi nhận hồ sơ trên quận còn có cả thiết tá cơ mà. Nhẽ lên đến tướng thì khó hơn, tá giờ đại trà mẹ.

 17. #17 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 21:37

  Lên tướng khó thế à Garde-menger? Có thằng tự phong mình trung tướng đấy thôi? Có cô gì nhà văn, nhà báo, nhạc sỹ, họa sỹ, kịch sỹ… cũng đeo lon trung tướng mà.

  Chỉ có bọn thần kinh mới thuê công an đòi nợ. Toàn bọn hai mặt đấy. Hôm rồi ngồi nhậu với mấy thằng bạn công an, anh bẩu: chúng mày công an (đảng viên) nhưng là người tốt. He he.

 18. #18 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 21:43

  Xem bọn Hollywood thấy trung sỹ cam to vật vã. Ở Lừa, thượng sỹ tầm Sỹ già dâm đéo được đeo sao, chỉ có ba gạch đểu thôi nhá. Bọn thối nát sao sánh được phỏng? Các cô ở Bắc Mỹ khai sáng anh phát về hệ thống lon bên bển mới.

 19. #19 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 21:46

  Cỏn là tướng lên đài, tính làm đéo?

  Mỗ đặt câu hỏi “nhẽ” còn đéo? Mỗ có phải cam đéo đau mà biết chính xác được. Chiện nài nhẽ phải hỏi Bô cứt. Có bựa nầu nó từng bẩu cỏn là cam được cử vầu đây?!

  Trung tướng Ước Ước mới cả Thối Thối nhẽ văn trình ngang ngửa hehe. Đéo biết nhạc mới cả họa của Thối Thối có bì được mới cả Ước Ước hông nhỉ?

 20. #20 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 21:57

  Bắt quả tang cô Chạn vẫn còn tin tin nhé.

  Bọn CAM (công an mạng), nổi lềnh phềnh ở Bựa quán, nếu có, toàn bọn ngu và đéo có ô dù che chắn. Chúng có tí óc nhưng lại bị những thằng óc toàn cứt điều khiển. Địt mẹ.

 21. #21 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 22:02

  Ôi xời. Đéo ai chả biết mỗ tin tin hả cô Nổng? Sâu mà lạ?
  Mới cả con Mụ Thối cũng nói rồi.CAM là Công An Mạng dưng ở đây (quán bựa) là chỉ công an nói chung cô ạ.

  Bô cứt là “cam lộ” rùi. Vưỡn còn cam nữa à? Cô biết bỏn thì xì ra cho mỗ chi bựa tránh mới!

  Thanks

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:12

  Ui Zì đây địt mẹ

  Zì jàhói quá gùi. Mệt vãi cả đạn. Sươngcốt đau như bị nện.

  Mà địt mẹ các cô chứ, Zì cứ vắng nhà là quán thành cái bãi hoang, đéo có mùi cứt nầu văngvẳng.

  Zì nản các cô quá đi.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:15

  Địt mẹ con lợn mọi nầu zám so con Ước mới Zì đấy? Lại con Chạn Khắm hở? Địt mẹ bố láo Zì nhét cho cả thùng cứt vịt vầu lỗ tai jờ.

  Con sưfạm jảcầy nài cái đéo jì cũng thò mũi vầu tí mà đéo cái jì biết cho đủ một bát kiếnthức là thế nầu?

  Địt mẹ cái hạng con Ước mà zám đem so mới Zì à địt mẹ bực sôi mẹ cả cứt non trông zuột.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:25

  @con Nổng

  Ở Mẽo (và nhiều nước) cam không có lon (aka cấpbậc). Bỏn gọi nhau là Trungsĩ, Đại úy.. là gọi theo chứcvụ thôi, gồm:

  – Officer (“Sĩquan”): Con nài bé nhất, vửa vầu nghề, chỉ mần loongtoong.

  – Detective (“Thámtử”): Còn nài bé nhì, được fép mần điềutra hehe.

  – Sergeant (“Trungsĩ”): Đéo jống Trungsĩ bộđội đâu nha.

  – Lieutenant (“Trungúy”): Cũng đéo fải là Trungúy bắn-đòm hehe.

  – Captain (“Đạiúy”): Con nài có nhiều lính fết.

  – Major (“Thiếutá”): Con nài mần fụtá của Thanhtra.

  – Colonel (“Đạitá”): Con nài còn tên khác là Thanhtra (Inspector) hoặc Chỉhuy (Commander).

  – Sherif (“Cảnhsáttrưởng”): Hehe con nài có ông-sao oách fết gắn ở mông-đít, quyền to nhất Hạt.

 25. #25 by Cocacola on 2011/07/31 - 22:32

  Anh có thằng bạn học cấp 3, thẳng hiền lành như con gái, ra trường bặt tin, gần 20 năm sau mới gặp lại, nhậu một bữa với nó mới hay nó là phó phòng cam kinh tế của một quận!


  Chả biết nó khá không nhưng rượu ngà ngà, anh bẩu: hay anh làm đặc tình cho chú kiếm cơm? Nó ok ngay! Hehe

  Nhưng thằng Bựa hù anh dữ quá, bẩu làm chó cho cam là toi là toi nên anh hốt.

  Từ hôm hổm đến nay dễ gần 3 năm rồi, anh vẫn chưa gặp lại nó!
 26. #26 by trungduong on 2011/07/31 - 22:34

  @ dom-dom & DG

  Việc học sinh tự tử không nhất thiết cứ là bên VN và thời hiện tại mà cả cho cá nước phát triển như Nhật và đang phát triển nhanh như Korea. Vì đây (học vấ) là một cơ hội để tiến lên trong xã hội. Chưa chắc đã tốt và chắc, nhưng với người nghèo tại VN, đó là một con đường để có thể thoát.

  Ngày truớc miền Nam tự tử vì thi cử cũng cao. Khi đó bắt lính thì thi không vào ĐH để có thể hoãn lính và năm cũng là việc.

  Ngay cả như Nhật và Hàn Đại hiện tại, tự-tử là một việc nan giải cho xã hội. Thi trượt đã là một mối sỉ nhục lớn cho gia đình và cho chính mình. Học mà không đậu điểm cao khi tốt nghiệp cũng là việc khác. Một người phát thư, người làm việc lao động tay chân có thể có bằng ĐH. Vì những việc tay chân không được nhìn nhận đúng mức.

  Năm vừa rồi tại Nhật có tới 33000 người tự vẫn mà chết. Trong đó phần học sinh và sinh viên không nhỏ

  Many of these individuals were children and teenagers who sought a release from bullies and unyielding pressure to conform to Japan’s high academic standards.

  Chính phủ nhật bỏ rất nhiều tiền nhưng không hiệu quả. Và việc nữa là vấn đề Tâm Thần/ Tâm Lý trong phong cách Nhật cũng là việc thứ cấm kỵ, sự sỉ nhục.

  Suicide in Japan
  Elite South Korean University Rattled by Suicides

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:37

  @hehe tiếp con Nổng

  Lừa là nước zuynhất trên thếjới Cam có lon y như bộđội, từ binhnhì cho tới đạitướng.

  Trước cô Thọ Mai Chí, Lừa chưa đó đạitướng Cam (to nhất Cam chỉ là Trungtướng hehe). Chức đạitướng của cô Thọ là một lá-bài cô 6 Búa thẩy vầu mặt đống tướnglãnh côngthần Lừa vửa tỉn xong 4 cuộc chiến zaizẳng trong vòng nhõn 40 niên. Nhằm ý, địt mẹ chúng mài câm mồm, đừng có bố-láo.

  Cùng lúc chuẩnbị gắn lon 4-sao cho con em út Cam, cô 6 Búa jiết luôn 2 đạitướng bộđội bắn-đòm, cô Thái & cô Tấn.

 28. #28 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 22:38

  Hehe, con Mụ Thối đéo gì mà khó tính thế? Chưa gì đã nhẩy tưng tưng lên.

  Tại mỗ thấy ước Ước có bài thơ nhẽ để tặng mụ nên nghĩ 2 đứa chơi thân, nào có ngờ đâu. Thơ nài:

  Rượu


  Thôi, đừng hehe giận. Khất lỗi, khất lỗi

  Để rùi mỗ tặng mụ 1 vé xem vở kịch mới nhất của bạn bản. Biết đâu xem xong lại thấy quý nhau thì sao?

  Tên vở đấy là Đéo gí rởm ý (mụ có nhõn 1 mình nên mỗ tặng 1 vé chứ không phải ky bo đâu nhá há há)

 29. #29 by nhất on 2011/07/31 - 22:40

  Lủ má hình như bỏn cho nhau lon cao để hưởng bổng lộc cao hả chi bộ? Tổ hưu của ông già anh có tên đại tá bộ đội lãnh  lương hưu cao cả lương Pa anh , đã suýt lên thứ trưởng.

 30. #30 by Cocacola on 2011/07/31 - 22:40

  Một người phát thư, người làm việc lao động tay chân có thể có bằng ĐH. Vì những việc tay chân không được nhìn nhận đúng mức @Zương Gia Nã Đại


  Điển hình cho xu hướng bắt bọn có bằng ĐH làm tay chân là bọn Gia Nã Đại nhà cô Zương, mở cửa cho bọn có bằng ĐH nhập cư vầu nhưng sau đó siết chặt quy chế hành nghề của bỏn.

  Vầu Canada rồi mà không có job thì đói, thế cho nên bỏn bắt buộc làm các công việc tay chân và thế là Canada có nguồn lao động tay chân chất lượng cao! Hehe!
 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:41

  @con Lả Lét

  “Quận” thì làm đéo jì có “Fòng Cam Kinhtế” hả con hónghớt?

  Các hệthống Fòng Ban chứcnăng chỉ Sở mới có.

 32. #32 by Cocacola on 2011/07/31 - 22:46

  Tại mỗ thấy ước Ước có bài thơ nhẽ để tặng mụ nên nghĩ 2 đứa chơi thân, nào có ngờ đâu. Thơ nài:

  Rượu @Trạn Khắm


  Hehe Trạn Khắm chơi mụ Zì nhát thứ 2! Anh đọc bài thơ Ước Ước tặng mụ Zì cười đau cả ruột!


  Không biết Ước Ước có lấy nhầm hũ nước ốc ngâm thơ của cỏn không mà nó nhạt phết!


  Chắc chắn mụ Zì đã uống trọn hũ nước ốc nghĩa tình của Ước Ước rồi cho nên từ ngày nhận thơ 11/06/11, entry mụ Zì toàn mùi vị nước ốc! Hehe 

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:48

  @con Nhất

  Bộđội bắn-đòm khi về hiu được tính rất nhiều hệsố vầu lương, nên lương bỏn cao rất.

  Bác Zì kịu đạitá, hiu từ 198x, jờ lãnh gần 9 trẹo tháng, đéo fải xin xiền con cháu hehe. Lại sắp được tăng tiếp.

  Nên bọn nài vưỡn yêu đảng lắm.

 34. #34 by Cocacola on 2011/07/31 - 22:49

  “Quận” thì làm đéo jì có “Fòng Cam Kinhtế” hả con hónghớt?@Zì


  Thế Quận có cam kinh tế không? Lỡ hóng Zì mầy cho anh hóng luôn cho trọn gói!
 35. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 22:56

  Cam Fường/Quận thì tuổi tốiđa nghỉ hiu là 55, zưng thựctế hiện-nai chỉ 52 là đi. Nên con nầu mà đến 50 vưỡn chưa lên được Sở/Bộ, thì đời tèo.

  Bọn nài tộinghiệp lắm, tuy được đưa một người nhà vầu thế chân, zưng trông mặt bỏn lúc nầu cũng buồn rượi.

 36. #37 by trungduong on 2011/07/31 - 22:56

  @ Trung-Tướng,

  Cái lon bốn sao của Bộ Công An VN dành cho bộ trưởng là từ sau khi Mai Chí Thọ chuyển từ quân đội sang CA và tiếp tục ?

  Còn lon của ngành CA thì không nhất thiết, vì nếu chỗ nào CA xuất thân từ Quân Đội và một lực lượng duy nhất thì vẫn có chức vụ như nhau, Chẳng hạn như bên Ấn hoặc Pakistan thì lon như Quân Đội cho dù dùng tên khác. Đây chỉ là ví dụ trong nhiều nơi.

  Bên US thì hầu như thành phố nào cũng có đội cảnh sát riêng, chức vụ cao nhất là Commissionner (hoặc có thể là Sheriff). Chức Captain không có nghĩa Đại Úy mà chỉ định người chỉ huy một đồn cảnh sát (precinct). Còn như Lieutenant thì đúng nghĩa là phụ tá về một bộ phận.

  Nhưng Commissioner hầu như cho CS những thành phố lớn (LA không có chức này mà Sheriff) . Còn chứ Sheriff thì hơi tèo, có chỗ chỉ là 2 mạng CS thì một kẻ là chứ này. Mỗi Police Corps có chế độ riêng về chức vụ.

 37. #38 by master on 2011/07/31 - 22:58

  Trưởng phường anh ở đeo lon Đại tá nhá, còn cảnh sát khu vực đeo lon thượng tá or trung tá là bình thường. Địt mẹ Bê. @Cô Nổng


  Phường cô là phường đéo gì mà có đại tá làm trưởng phường hả cô? Địt mẹ, cô Nổng có nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi.
 38. #39 by Cocacola on 2011/07/31 - 23:00

  Tấtnhiên là không. Hỏi ngu@ Zì Bựa


  Hehe, anh tụt được xì-líp Zì Bựa mầy rồi! Địt mẹ cứ tinh tướng, cả vú lấp miệng em, tưởng chỉ có chú biết gúc còn anh đéo biết chắc!

  Mời đọc báo Nhân dân của B Tối cao về thành tích của Phòng Cảnh sát kinh tế quận 6 Sài gòn


  Anh tụt xì líp Bựa rồi, mời chi bộ xúm vầu búng cu hắn cho vui! Kính mời mời!
 39. #40 by Mit on 2011/07/31 - 23:03

  mở cửa cho bọn có bằng ĐH nhập cư vầu nhưng sau đó siết chặt quy chế hành nghề của bỏn.@ Lả

  Cái này không chỉ được áp dụng với bọn immigrants mà kể cả những con Mẽo đi lấy bằng đại học tại nước ngoài luôn…hehehe  Nếu không làm thế thì bọn không thể thi vào nổi vào trường đại học Mẽo, chạy ra nước ngoài nộp đơn học tại đại học Ong Cu for example, rồi lại quay về cạnh tranh jobs với bọn ra tại trong nước sao?

 40. #41 by master on 2011/07/31 - 23:05

  Thế Quận có cam kinh tế không? Lỡ hóng Zì mầy cho anh hóng luôn cho trọn gói!


  Tấtnhiên là không. Hỏi ngu

  Hehe, con Zì nhầm mẹ. Quận đéo nào chả có cam kinh tế (cũng như hình sự, ma túy,…) nhưng nó kêu bằng cấp đội. Khác với cấp phòng trực thuộc sở. 

  Tưởng con Zì rành về cái nài hóa ra đéo phải.
 41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/31 - 23:07

  Thôi Zì buông đây, mệt quá rùi

 42. #44 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 23:08

  Ở quận cũng có cam Kinh tế, chúng gọi là đội thôi, chớ hổng phải phòng. Số lượng cam ở đội và chức năng nhỏ hơn phòng.

 43. #45 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 23:08

  Về lương hiu của cam mới bắn đòm, qua hóng hớt bạn pama và pama bạn của mỗ, thấy bỏn hay có trò hưởng lương hiu cao hơn cấp bậc thực 1 nhát.
  Tỷ dư trung tá thì nhận lương hiu tính theo lương hiu của đại tá.

  Nhẽ để tăng thêm tình yêu thương?

  @Lả thổ tồn & Mát-tơ:
  Thi thoảng mụ thối lại hiên thiên ý mà. Để ý làm đéo.
  Ti nhiên đận gần đây tần suất hiên thiên càng lúc càng dày. Lí do đéo gì nhỉ? Già hói chăng? Hết vốn? Hehe, biết đéo đâu đấy!

 44. #46 by trungduong on 2011/07/31 - 23:08

  mở cửa cho bọn có bằng ĐH nhập cư vầu nhưng sau đó siết chặt quy chế hành nghề của bỏn. @ CocaCola,

  Không hẳn thế, vì ngay những ngành thoáng như IT thì không cần thiết nếu không đòi hỏi bằng ĐH mà về kinh nghiệm.

  Nhưng những ngành có quy chế như Enginnering/Y Tế, Luật, Kiến Trúc, Accounting chẳng hạn có những phần bắt buộc phải biết và được công nhận qua thi cử để cho đúng standards.

  Cho nên một kỹ sư giỏi tại Nga chưa chắc được công nhận bằng, phải thi lại và quan trong sau đó đi làm một thời gian để thi vào ngành.

  Ngay như một Bác Sĩ có bằng tỉnh này qua tỉnh khác phải có bằng hành nghề của tỉnh do Bộ Y Tế cấp cho. Và tất nhiên là phải thi. Quan trọng nhất vẫn là ngôn ngữ.

  Còn hành nghề tay chân thì cũng phải được công nhận, như xây nhà, thợ hàn, thợ tiện thợ máy vv. Thợ lành nghề lương rất khá chứ không chơi. Nhưng không có giấy phép thì làm chui vậy.

 45. #47 by Dặt Dẹo on 2011/07/31 - 23:09

  Trước cô Thọ Mai Chí, Lừa chưa đó đạitướng Cam (to nhất Cam chỉ là Trungtướng hehe).
  @ Zì thối:
  Cái này anh cồng phơm phát. Tiền bối anh thủa 8x làm phó bộ, làm lâu phết, dưng cũng có 2 sao. Mà trưởng bộ cũng chỉ có 2 sao hay sao í. Sau tiền bối lên bí thơ TW, chuyển ngạch khác.
  Đúng là trước Thọ Mai Chí, cam đéo có tướng 3 sao trở lên, hehe…

 46. #48 by nhất on 2011/07/31 - 23:11


  Bọn nài tộinghiệp lắm, tuy được đưa một người nhà vầu thế chân, zưng trông mặt bỏn lúc nầu cũng buồn rượi.

  Tại sao tội, tại sao buồn hả Trung Tường? Chắc lo nghĩ cho an ninh của nhân dân quá hả!?

 47. #49 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 23:13

  Con mát tơ đéo biết à? Thế mới là Lừa chớ. Cô có biết con Tá ra lệnh cho con Tướng không? Địt mẹ Bê.

 48. #50 by Nô Đức Nổng on 2011/07/31 - 23:17

  Về lương hiu của cam mới bắn đòm, qua hóng hớt bạn pama và pama bạn của mỗ, thấy bỏn hay có trò hưởng lương hiu cao hơn cấp bậc thực 1 nhát.
  Tỷ dư trung tá thì nhận lương hiu tính theo lương hiu của đại tá.@Garde-manger

  Là một phần thôi cô. Cấp bậc phải đi đôi mới chức vụ và ngược lại (tất diên có ngoại lên dưng nhỏ). Ví dụ, bọn trung tá sắp đến tuổi về vườn hoặc bị đì đéo lên được chức cao hơn thì chỉ đeo 2 sao 2 gạch nhưng được nhận lương 4 sao 2 gạch.

 49. #51 by Mit on 2011/07/31 - 23:21

  Tại sao tội, tại sao buồn hả Trung Tường? @ Nhất

  Xời, bỏn bùn vì bỏn sẽ không còn cơ hội cống hiến tiếp cho Bê…

 50. #52 by master on 2011/07/31 - 23:37


  Tỷ dư trung tá thì nhận lương hiu tính theo lương hiu của đại tá.

  Nhẽ để tăng thêm tình yêu thương?@ Chạn hói


  Đéo yêu thương gì đâu cô Chạn ạ.

  Cam nghĩa vụ không bàn. Cam chính quy nếu học trung cấp thì chỉ được đeo đến đại úy là hết. 50 là hưu mẹ nó rồi.

  Cam đại học chính quy, hoặc sau này học thêm lên đại học thì đeo lon kịch đường tàu là Trung tá (với đ/k đéo bị kỷ luật gì – tuần tự 4 năm lên lương aka thăng cấp 1 lần) 55t về đuổi gà cho vợ

  Tuy nhiên, giả sử năm 42t mà trung tá thì sao? Thì địt mẹ cố mà phấn đấu lấy cái chức phó, trưởng phòng ban nào đấy thuộc sở aka trưởng, phó quận. Để làm gì? Để được đeo lon thượng tá khéo còn có cơ đại tá, hehe. Nếu không, vui lòng đeo lon trung tá và hưởng lương thượng tá nếu đến hạn lên lương cho đến lúc về hưu.

  Tóm lại, lương theo thâm niên, hàm (đeo thật) theo chức vụ. Trường hợp của cô Nổng là cực khó trừ khi thằng đấy bị kỷ luật. Mà thế cũng đéo ổn.

  Địt mẹ con Zì mọi chỉ được cái to mồm. Hehe.