Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 01:03

  Thôi mỗ cút đi ngủ đây!

  Để iêm cho Lài dồn cỏn sến mới cả Mít chớ không cỏn thù, hôm sau nhẩy vầu phá đám mỗ mới cả em Đơn Mai Khôi.

  Gút lai!

  @Đơn Mai Khôi:
  Nghe bài này, em nhé!

 2. #2 by nhất on 2011/07/31 - 01:04

  @Chan Khắm
  Hố hố , học Kiến ra mà toàn kể về quan hệ với thầy ra sao, tên bộ môn , tên khoa ….chắc để làm lãnh tụ hả , Lủ Má. Anh đã rất thông cảm cho sự dốt nất của tụi bây khi còm : bỏ đã được dạy như củ cặc rồi mà mầy vẫn ti ta ti toe. Xã hội ta cần những con người có kiến thức thiết thực vấn đề đéo gì  cũng làm oạch phát xong như anh, nhá.
  Rồi, bây giờ mầy hương dẫn cơ bản cho thằng Jo về cái nhà nghỉ ở Sapa cho anh coi. Thưa Kiến trúc sư dỏm. Lủ Má
  @Mít
  Chính xác, nhưng tiếng Lừa nó là gì ta ? Con nầy chén sâu bọ có hại rất khỏe.

 3. #3 by Dragonfly on 2011/07/31 - 01:06

  Thôi mỗ cút đi ngủ đây!

  Để iêm cho Lài dồn cỏn sến mới cả Mít chớ không cỏn thù, hôm sau nhẩy vầu phá đám mỗ mới cả em Đơn Mai Khôi.

  ——————-
  Cô mới Nhất Đầu Đất cứ chửi nhau đi. Anh thấy sau khi nói cô thanh niên hoi cô tiến bộ hẳn đó. Stronger than be4. Anh khen. Hệ Hệ
 4. #4 by Mit on 2011/07/31 - 01:07

  Hehehe

  Mít cần đéo gì cô chụp hộ, nó xờ xờ ra đấy thôi  Mít mà gúc thì nó ra ngay thôi. 

  À, Mít có giống cô đéo đâu mà đứng ở ngã 3 ngã 7 hả cô? Nhà Mít đéo đảng viên đảng véo gì cả nên làm gì có cơ hội thế?

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 01:11

  @Chan Khắm
  Hố hố , học Kiến ra mà toàn kể về quan hệ với thầy ra sao, tên bộ môn , tên khoa ….chắc để làm lãnh tụ hả , Lủ Má. Anh đã rất thông cảm cho sự dốt nất của tụi bây khi còm : bỏ đã được dạy như củ cặc rồi mà mầy vẫn ti ta ti toe. Xã hội ta cần những con người có kiến thức thiết thực vấn đề đéo gì  cũng làm oạch phát xong như anh, nhá.
  Rồi, bây giờ mầy hương dẫn cơ bản cho thằng Jo về cái nhà nghỉ ở Sapa cho anh coi. Thưa Kiến trúc sư dỏm. Lủ Má @Nhất liệt

  Địt mẹ con nài ngu vãi mẹ đạn.

  Nói chiện trường – chiện khoa – chiện thầy vươn vươn mà là khoe quan hệ hả con ngu? Đọc đéo hiểu gì hả con ngu kia?

  Ngày xưa mày chắc cũng có đi họ (?) Gặp người học cùng trường mày có nói chiện nài không con ngu?
  Hay mày đéo đi học? Hay đéo ai chơi mới mày?

  Chiện con Jo hả? Mỗ đã nổ rồi còn đéo. Và luôn nói là “theo mỗ”, “nếu là mỗ thì” vươn vươn.

  Hôm hổm mầy chưởi mỗ cũng vì chiện nài, mỗ vưỡn đang chờ mầy nói rõ ra để học hỏi đây.
  Nầu, xin mời!

  Hay là mày chưởi cho vui?

  Nếu thế thì hehe, mỗ tha thứ cho mày!

 6. #6 by Dragonfly on 2011/07/31 - 01:12

  À, Mít có giống cô đéo đâu mà đứng ở ngã 3 ngã 7 hả cô? Nhà Mít đéo đảng viên đảng véo gì cả nên làm gì có cơ hội thế?@ Mít Kều

  ————–
  Jì mà fũ fàng với anh thế! Ít ra anh cũng có lòng tốt mà em chả đem mắm ngon ra jì sất. Gớm biết thừa là hồi ra đi không vali còn bé xíu ti bằng quả cau chứ deck. Hệ Hệ
  P/s: Anh chia sẻ là pama anh đảng đọt cống hiến thế mà khổ khác đéo nhà cỏn đâu chứ khoe zề. Em gần đây hay hiểu nhầm ý tốt của anh lắm đó. Anh buồn anh sến vãi ra bi jờ. Hệ Hệ
 7. #7 by Mit on 2011/07/31 - 01:14

  Chính xác, nhưng tiếng Lừa nó là gì ta ? Con nầy chén sâu bọ có hại rất khỏe.@ Nhất

  Cô không biết sao Mít biết được….  Mít trồng hoa hồng đầu mùa là cứ thả cả đống vào, đỡ phải xịt thuốc.  Lười mà.  Còn ốc sên thì cứ vỏ trứng nghiền nát rắc chung quanh gốc thôi. 

 8. #8 by nhất on 2011/07/31 - 01:15


  Chiện con Jo hả? Mỗ đã nổ rồi còn đéo. Và luôn nói là “theo mỗ”, “nếu là mỗ thì” vươn vươn.


  Hố hố, nói vầy thì anh tha, anh tha.

 9. #9 by nhất on 2011/07/31 - 01:21

  Chính xác, nhưng tiếng Lừa nó là gì ta ? Con nầy chén sâu bọ có hại rất khỏe.@ Nhất

  Cô không biết sao Mít biết được….  Mít trồng hoa hồng đầu mùa là cứ thả cả đống vào, đỡ phải xịt thuốc.  Lười mà.  Còn ốc sên thì cứ vỏ trứng nghiền nát rắc chung quanh gốc thôi.

  @Mít
  Không nên để Lài Bi-ẹn (bị liệt đâm ra mất ngủ và thù ghét –>gây gổ với phụ nữ ) ảnh hưởng nha. Nhớ ra tên con bọ đó rồi: Bọ Dừa hehe, chắc cái cánh nó giống trái dừa bổ đôi. Trước anh biết, giờ  tự nhiên quên nên bức xúc tẹo teo ý mà, hehe.
  Biện pháp vỏ trứng chống ốc sên hay phết, cám ơn nha.

 10. #10 by Dragonfly on 2011/07/31 - 01:21

  Anh Còn Nợ Em nài Mít. Hôm nay bị em tạ a xít vào hồn thơ anh hơi đau đấy! Bẹp hết cả sĩ diện. Bắt đầu lên cơn sến vật vã. Hệ Hệ
 11. #11 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 01:22

  Quên, nhẽ con ngẫn nài hiểu nhầm ý mỗ về từ “bộ môn” rồi.

  Bộ môn ở cồng của mỗ ý, là trong thiết kế có nhiều bộ môn (part): Architecture part, structurepart, M&E part.  Trong trỏng lại chia ra nhiều phần nhỏ hơn.
  (Mà mày có hiểu mỗ biên gì không đấy, số 1 về Kiến của quán?)
   
  Đéo phải “bộ môn” trong trường ĐH: theo phân cấp Trường/ Khoa/ Bộ môn đâu.

  Hiểu chửa?

  Viết rõ, không tắt rồi đấy nhé con mặt ./ ngu vãi đái ạ!

  @Lài dồn:
  Nói chiện dư hehe lãnh đạo ý!

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 01:24

  Hố hố, nói vầy thì anh tha, anh tha. @Nhất liệt

  Hehe, thằng hèn! Mày là 1 thằng hèn!

  Mỗ dí vầu nói chiện mới cả loại dư mày nữa, phí nhời.

 13. #13 by Dragonfly on 2011/07/31 - 01:27

  Trả Mít Hương Xưa luôn nài. Hệ Hệ


 14. #14 by Mit on 2011/07/31 - 01:30

  Mít biết người chủ xây cái trụ sở Vipesco, cũng dư Mít biết cả người chủ xây căn nhà sau lưng nó với lối đi thông ra ngỏ hẽm bên cạnh…hehehe

  Căn trong hẻm đó bên trong xây đẹp lắm.  Phòng khách phòng ăn bao quanh một fish pond lộ thiên.  Mít theo pa ma đến đó thích nhất cái hồ cá.

 15. #15 by nhất on 2011/07/31 - 01:31

  Mr. Tran

  Cách đây 5 phút

  Hố hố, nói vầy thì anh tha, anh tha. @Nhất liệt

  Hehe, thằng hèn! Mày là 1 thằng hèn!

  Mỗ dí vầu nói chiện mới cả loại dư mày nữa, phí nhời.

  Thế thì nổ về Kiến cho thằng Jo đi đi , anh lại chả đập cho tơi tả. Anh nói là làm  chứ không dọa .

 16. #16 by Dragonfly on 2011/07/31 - 01:35

  Và nếu gặp được Mít thật thì anh jật fát 2 quả còn cất dưới đây  cho đi cả Mít lẫn anh , để Mít hiểu thế nầu là zanh zự của zân Fòng bị xúc fạm. Anh hứa đấy, tin đi. Hệ Hệ


 17. #17 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 01:39

  Thế thì nổ về Kiến cho thằng Jo đi đi , anh lại chả đập cho tơi tả. Anh nói là làm  chứ không dọa . @Nhất liệt

  Địt cụ thằng ngẫn nài loanh quanh, cò quay vãi đái. Mỗ nói rồi còn đéo.

  Hay đọc đéo hiểu? Nếu đọc hiểu & muốn đập thì đập đi. Còn chần chờ gì nữa?
  Hôm nọ mầy đã bẩu muốn chưởi đưng đang “bận” rồi còn đéo.
  Mỗ vưỡn chờ từ hôm hổm đấy!

  Hay quên mẹ bài rồi? Hay đương “bận” [quay tay]?

  Dọa “đập” mỗ về Kiến á? Hehe, mày tuổi đéo gì mà húng thế?

  Nầu, xin mời! Nhanh đi con ngu, đéo ai mà thức đợi mày mãi được.

 18. #18 by Mit on 2011/07/31 - 01:39

  Biện pháp vỏ trứng chống ốc sên hay phết, cám ơn nha.@ Nhất
  Rõ ràng cô là newbie nhá   Mánh nữa nài, cô để đất trơn thế tưới cây đất bắn hết lên lá thì sao, chưa kể đất có khi bị xói mòn nữa?  Dùng vỏ cây vụn hay rơm vụn bao chung quanh nhá.  Mà tốt nhất cô chịu khó đóng một cái khung bằng gỗ hay gạch bằng cái mảnh đất cô giồng rau, dồi cho đất vào đấy để nó trở thành một cái raised platform, nước dễ drained đi mà đất không bị trôi theo.  Dễ kiểm soát chiện ốc sên phá nữa.

 19. #19 by nhất on 2011/07/31 - 01:41

  @Mít
  Anh được ở trong 1 căn hộ do Kiến Ngụy xây trước 75. Phải nó là thiết kế có trình độ. Ở rất thoải mái, rất mát. Cả toà nhà chung cư nhìn cũng hợp lý, và đẹp. Xây còn đẹp, chất lượng  hơn bọn Đông Âu trước đổi mới. Sure!
  Bây giờ Mít có địa chỉ của những tên Kiến Ngụy ngày xưa đó ( nếu còn làm việc) mà phọt lên đây thì anh cám ơn.

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 01:43

  Dùng vỏ cây vụn hay rơm vụn bao chung quanh nhá. @Mít

  Ở nhà mỗ dùng món xơ dừa khô. Cũng tiện.
  Cái xơ dừa nài mới cả than cho vầu mấy cái giò Phong Lan cũng tốt. Treo lên cao, chiều chiều ông pa cầm cái bình phụt, cũng tao nhã phết!

 21. #21 by nhất on 2011/07/31 - 01:49

  @ Mít
  Anh cũng đã nói là mới làm mà. Đọc trên Net thấy bọn nó chỉ làm bẫy ốc sên bằng bia nữa nhưng không làm vì lằng nhằng lại phí bia. Cách vỏ trứng này hay.
  Còn lót vỏ cây cho nước khỏi văng thì có làm rồi đó, không thấy vỏ bắp ngô vứt ngổn ngang hả 😀
  Anh có khoanh vùng rồi, đó là mấy viên gạch ống đó. Đi lại trên đó được và khi tưới cũng chỉ phun vào gạch. Không tưới vào lá cây.

 22. #22 by Mit on 2011/07/31 - 01:52

  Và nếu gặp được Mít thật thì anh jật fát 2 quả còn cất dưới đây  cho đi cả Mít lẫn anh@ Chuồn

  Há há há Cô sến nó vừa chứ…Lịu đạn của cô coi chừng bị lép dồi đới…..  Đang PMS phỏng?


 23. #23 by nhất on 2011/07/31 - 02:02

  Lủ má thằng Chạn quả thật anh quên mẹ, toàn tranh thủ vào day bảo chúng mày. Mày có link thì copy paste cho anh cái. Không có thì phải đợi anh tìm.Lủ Má

 24. #24 by Mit on 2011/07/31 - 02:06

  Bây giờ Mít có địa chỉ của những tên Kiến Ngụy ngày xưa đó ( nếu còn làm việc) mà phọt lên đây thì anh cám ơn.@ Nhất

  Mít không còn biết ai đang ở Xì-gùn bi giờ cô ợ.   Người xây Vipesco đã qua đời ~ 35 năm dồi.

 25. #25 by Mit on 2011/07/31 - 02:11

  Ở nhà mỗ dùng món xơ dừa khô. Cũng tiện.@ cô Trân

  Đúng đúng là món vỏ dừa khô thì hạp với bỏn phong lan.  Thấy ma bẩu thế.  Mít không có tay giồng phong lan, cái nào chít cái ấy…hehehe  Lười mà. 

 26. #26 by Mit on 2011/07/31 - 02:19


  Làm dư thế nài nài thì nó mới trông không rác chứ Nhất?   Một công đôi ba việc.

 27. #27 by minhhuong on 2011/07/31 - 02:23

  Mít không có tay giồng phong lan, cái nào chít cái ấy…hehehe  Lười mà. @ chị Mít

  ——————–

  Lâu lắm mới lên, em – con rồng cháu rống kính chào bà chị ruột thừa khìn dặm ạaaaaaaaaaaaaạ

   

  Báo cáo chị Mít, em đây cực mát tay đối với phong lan, có cây nào sống cây ấy. Dưng dững loại cây còn lại, thì … chết hết . Thế mới quái chớ

 28. #28 by Mit on 2011/07/31 - 02:32

  Hehehe  Chầu chầu….Em giỏi thật đó.  Mít mà cây sống vầu tay thì thành cây chít.  Chít vì khát hay chít về úng đều là chít phải hông em?  hí hí hí

 29. #29 by nhất on 2011/07/31 - 02:48

  @ Mít Đông
  Nhà Mít làm cái hộp ý là để giồng hoa, còn anh mới vào nghê nên nôn nóng giồng cái gì ăn được , hehe. Anh cũng coi vườn 1 thằng bạn giồng dưa chuột, nó làm còn không có lối đi gạch như anh, các kết cấu khác giống hệt. Túm lại là anh cũng nghiên cứu trên mạng rất kinh. Kiến thức đầy mình chưa kể tham khảo bạn bè.
  Anh rút ra bài hoc đầu tiên và khá quan trọng là phải giồng chỗ nào có nhiều nắng. Có 2 đám cà chua thì bọn ít nắng còi cọc hơn hẳn.
  Mít giồng mà bị chết chắc là do coi thường không nghiên cứu trước rồi.

 30. #30 by Mit on 2011/07/31 - 03:10

  hé hé Nhất niu-bi mới vầu nghề tăng gia sản xuất trong vườn có khác…..Trên cái hộp đới cô có thể giồng bất cứ gì, tỉ dư tí húng quế, ngò….etc…hay dàn cà chua xà lát vươn vươn..  Cô đóng cái hộp đó to nhỏ tùy mình chứ.  Vấn đề là mình muốn nó rộng bâu nhiêu thôi.  Rộng quá cũng không tốt vì cô phẩy leo vầu, không tiện. Nhỏ quá thì chả giồng được nhiều. 

  Như thế cô có rau ăn dưng trông vườn cô nó organized chứ không thì rác lắm….Mất thẩm mỹ đi.


 31. #31 by Mit on 2011/07/31 - 03:24

  Anh rút ra bài hoc đầu tiên và khá quan trọng là phải giồng chỗ nào có nhiều nắng. Có 2 đám cà chua thì bọn ít nắng còi cọc hơn hẳn.@ Nhất
  Đã vegetable hay cây ăn trái thì phẩy có nắng cô ợ.  Ngày phẩy 6g nắng ít nhứt bỏn mới lên xanh tươi, trái có mầu đẹp.  Bên Nam Cali nài khí hậu rất ôn hòa nên giồng gì cũng dễ.  Mít không giồng rau ở nhà, dưng bà ma bả giồng đủ thứ.  Đến mùa cà chua loại cherry mọc dư cây dại, trái ra ăn không hết phẩy mang đi cho hàng xóm.  Bưởi thì giống gì chả biết, cây dư vậy hàng trăm quả, có khi gẫy bố cả cành, ngọt lìu lìu.  Còn quất thì trái vỏ mỏng le, tròn xoe chứ không bầu bầu dài dài dư loại thường.  Cây quất mà nó  cao cả chục feet luôn.  Rất là thơm.  Bên bà hàng xóm trồng dọc mùng (bạc hà) đến mùa cũng mang sang tặng hàng rổ….hehehe 

 32. #32 by Mit on 2011/07/31 - 03:35

  Thôi Mít đi ăn khách đơi….hehehe 

 33. #33 by nhất on 2011/07/31 - 03:36

  Hố hố, anh mà chăm đên mức đóng cái hộp gỗ để trồng cây thì trời xập. Còn mua thì cũng chat phết nhở. Nhẽ 200$ hông, cái hộp to , có quét véc ni ý?
  Sang năm xóa đi làm lại từ đầu .

 34. #34 by Mit on 2011/07/31 - 03:36

  Ý lộn, ăn cơm khách chứ hí hí hí

 35. #35 by Mit on 2011/07/31 - 03:41

  Hố hố, anh mà chăm đên mức đóng cái hộp gỗ để trồng cây thì trời xập.@ Nhất
  Cô thua mẹ bỏn phản động bên nài dồi….  Làm gì tới 200 Tơn nhờ?  Ma ra Home Depot mua vài thanh gỗ chừng vài chục bạc về bắt pa đóng, chừng buổi là xong thôi.  Mít hông biết bên bển thì dư nào. 

 36. #36 by nhất on 2011/07/31 - 03:53

  Bên này thuê đóng cái hộp như thế cũng hết ngần đó đó.
  Mít Đông chưa biết tính anh, anh theo chủ nghĩa hoàn hảo -perfectionist- . Nêu không làm đẹp được thì anh không làm, để đó. Khi nào có tiền mua hẳn quả xịn có mác (kiểu như Gucci trong quần áo ý ) về giồng cho nó máu.
  Hiện giờ , anh tập trung cho nó ra trái, hehe, tốn đến mấy cũng phải có trái.

 37. #37 by Dragonfly on 2011/07/31 - 12:23

  Zũng Hói phú ông nổ về giống cây chồng đi kìa. Hệ Hệ

 38. #38 by Zon on 2011/07/31 - 15:23

  Đang bàn về kiến trúc .Xin tặng chi Bựa mấy tấm hình

  Phòng ngủ nhà tù Nauy

  Phòng thu âm của nhà tù NaUy

 39. #39 by Zon on 2011/07/31 - 15:29

  Thử phát mà không bốt được hình. Trình IT vẫn củ chuối quá. (Chi Bựa thông cảm) chờ iem học lại sẽ bốt tiếp hình nhà Mr Lói công dân thiên đàng. Chúc Mr Lói nhanh chóng được ở thiên đường nhà tù Nauy nhé he he

 40. #40 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 16:39

  Hôm nai mưa gió cả ngày chán đéo tẻ. Tưởng quán phải đông vui chớ sâu vắng hoe vầy?

  Mần bài buồn cho nó vui nhế chi bựa.

  P/s:
  Con Nhất liệt loanh quanh, cò quay lúc rồi lại lủi. Công nhận con nài “bận” kinh.

  Thôi, mỗ tha!

 41. #41 by nhất on 2011/07/31 - 16:49

  Lủ má anh tìm hoài không thấy Chạn Khắm đưa tips cho thằng Jo ở chỗ nào , thằng nầu tìm gúp anh coi.
  Anh nhớ nó nói cái đéo gì chung chung, đéo có tý lời khuyên thiết thực nào cả. Nên mới bị anh chửi. Chứ anh biết nó là thằngg củ cặc nầu. Lủ má bao năm anh phải nghe những lời chung chung đéo thiết thực kể từ cái tin dự báo thời tiết ở Lừa rồi nên giờ gặp thằng củ buôi này diễn y chang anh lại nổi điên. Lủ Má.
  Khi bàn cụ thể như chiều cao cửa và chống thấm, thằng cục cứt nầy cũng lại chung chung , vờn vờn kiểu dán bò lồn mèo lủ má. Qua đó anh xác định ngay thằng này Kiến xịn, nhưng đéo biết cặc gì khác ngoài các thủ thuật quen biết ngoại giao hòng lên làm lãnh tụ.
  Còn anh ngay từ đầu đã khuyên thằng Jo xác định mục đích sử dụng và tận dụng View, Lủ Má Chạn khắm .
  Theo mầy thì thằng JO phải làm gì khi nghe 1 thằng Kiến Lừa nó chăn?Lủ Má. Nói chung chung nữa là anh ị vầu mồm mày.

 42. #42 by nhất on 2011/07/31 - 16:59

  Dũng Hói chọc phú chỉ biết chăn heo thôi. Nghe anh chình bầy kinh nghiệm giồng giau, aka cà chua only hehe.
  Lủ má hồi tháng 3, bên nầy vẫn lạnh xun anh trym, anh tập tọe mua hạt giống trong siêu thị mang về ươm gieo trong nhà . Lủ má hơn tháng sau nó lên chừng 3cm hehe, anh nản quá nghĩ chắc sang naem mới có cà ăn quá. Khi đó ngoài chợ rau, bọn nông dân Tây bắt đầu bán cây giống – y như trong link của em Zâu aka trai giả gái- . Anh hớt hải hỏi bọn bạn, chúng cười bảo ươm khó bỏ mẹ, bỏn toàn mua cây giống về giồng cho mau, haha. Lủ má lúc ý anh có chừng 50 ông cà chua con, bé tẹo tèo teo. Ươm hết thì chắc nuôi được 20 con vợ over-year hehe. Anh mới mò lên Gúc, hóa ra chỉ cần dăm cây là một đại gia đình 4 nguwofi ăn nhòe nhoẹt over-summer, hehe. Nghỉ tý thở đã, lủ má.

 43. #43 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 17:01

  hehe, thảm quá Nhất liệt ơi!

  Mày ngu hay đọc mà đéo hiểu? Hay chỉ hiểu tiếng Đức?

  Thế thì mỗ chịu, mỗ có biết chữ tiếng Đức nào đéo đâu? Mày cứ đòi “đập” mỗ dưng đến lúc “đập” thì lại ty tỷ lí do, đéo thấy mặt đâu. Bị ăn chưởi phát là lại lên ngay và tiếp tục trình bày thêm dững lí do khác.

  Thôi cút đi mà thủ dâm về việc số 1 về kiến, vô đối về xây nhà của quán, mà nói mẹ ropongj ra đi, vô đối trong số người Việt, đéo gì đến cả nổ cũng hèn thế con kia? Tổ cha mày!

  Mỗ thương hại mày.

 44. #44 by DG on 2011/07/31 - 17:01

  Nhất phụ hồ hình như đéo có khả năng diễn đạt hay sao ý nhở? Cồng kiếc đéo gì loằng ngoằng, ý tứ lê thê chỗ nọ xọ chỗ kia.

  Điều tối thiểu khi tham gia một diễn đàn là khả năng diễn giải vướn đề mà cũng hông có nữa thì làm đéo gì được cho đời?

  Ngôn ngữ nghèo nàn, ý tứ rỗng tuếch, tư duy thảm dư bướm hưu trí, chán!

  Quán đã ít cồng, dòm cồng của Nhất – anh thật chỉ muốn hehe vác bua đi đục mẹ cửa WC cho hoành!

 45. #45 by DG on 2011/07/31 - 17:04

  Địt mẹ già hói – mắt mũi kèm nhèm biên đôi chỗ sai trính tả mẹ, hehe khổ hông kể nủi!

 46. #46 by nhất on 2011/07/31 - 17:13

  Hố hố, anh đã bẩu anh tha rồi mà , vưỡn bức xú vì lộ ngu hả!? Lủ má, giờ lại tòi ra 2 thằng Dái Gầy và Chạn Khắm là một. Nhưng anh khen vì từ ngữ chửi khác nhau phết.
  Túm lại là thằng Kiến Lừa ngu hơn cứt của anh phỏng ?

 47. #47 by nhất on 2011/07/31 - 17:18

  Lủ Má thằng Chạn Khắm cứ đoán già đoán non anh bận hay không bận. Một số thằng , vàng son trên quán biết  anh đang làm gì  . Anh rảnh mới mò lên nhét cứt vào mồm  mầy Lủ Má. Mầy là cái đéo gì mà anh phải trốn  Lủ Má. Đúng là tin tin ăn cứt gà.

 48. #48 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 17:18

  Hố hố, anh đã bẩu anh tha rồi mà , vưỡn bức xú vì lộ ngu hả!? Lủ má, giờ lại tòi ra 2 thằng Dái Gầy và Chạn Khắm là một. Nhưng anh khen vì từ ngữ chửi khác nhau phết.
  Túm lại là thằng Kiến Lừa ngu hơn cứt của anh phỏng ?
  @Nhất liệt

  Come on, loser. Mỗ vưỡn đang ngồi đợi mày đây.

  Dưng đéo phải đợi mày nổ vì mày có biết cái đéo gì đâu. Mỗ đợi xem mày lại loanh quanh dư nầu, bận rộn dư nầu.

  Tiếp đi, múa máy tiếp đi thằng hèn!

 49. #49 by DG on 2011/07/31 - 17:25

  Chạn hói rẽ ngôi giữa cũng đừng quá thể đáng dư thế, đéo ai lại đi yêu cầu quyết liệt dững điều vượt quá khả năng của người ta.

  Anh nghiêm túc phê bình con nài, tin tin nóng nảy cố chấp quá, xúc phạm đến dững người lao động chân chính thuần túy.

  Nhất ơi anh thay mặt Chạn Khắm xin lỗi em được hông? Cỏn trẻ người non dạ quá đi hehe!

 50. #50 by nhất on 2011/07/31 - 17:27

  Lủ Má múa cái gì khi mà mầy đéo nổ gì cả, hehe. Nói gì mồi đê, giáo sư Kiến Lừa lủ má