Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/07/30 - 13:28

  Thế mà mua cho cái nhà ở quê, vườn cây ao cá đủ cả, anh-em họ-hàng vui-vầy thăm-hỏi suốt, dưng chỉ ở được dăm ngài là chạy tuột giài về Lụi, khà khà

  @Fa: Một là phải đẻ ra tiền, hai là có công việc yêu thích. Cả hai cái đó ông già đều đéo có. Anh em họ hàng thì cũng thi thoảng sang chơi bắn thuốc lào là hết vị, chán là phải.

  Hoặc nếu ổng máu, cưới mẹ cho cô vợ trẻ. Đảm bảo thành phố là cái đinh.
 2. #2 by minhdung on 2011/07/30 - 13:32

  Nhân tiện, các đồng chí đừng tưởng cái lão thành nhà các đồng chí đéo thích gái đẹp nhé. Kể cả 65, 70 và hơn nữa vẫn khoái như thường. Chỉ có điều 1 là quá già, 2 là quá tự ti nên đéo bao giờ bộc lộ ra cả. Trừ những già hói tinh hoa tuần vẫn quay tay 3 bận đều đặn đều đặn, hehe.


  Già một là tham tiền, 2 là tham sống, ba là tham ăn. Gái thì đéo tham, nhưng vẫn thích thú, vẫn thi thoảng liếc trộm mông cháu dâu hoặc em teen ngực nở ngoài phố. Đừng lấy gì làm lạ.

  Nói chung các đồng chí đéo biết gì về trẻ con, cũng đéo biết gì về người già. Các đồng chí cũng chưa chắc biết rõ về chính các đồng chí. Địt mẹ anh đéo thèm nói, hehe.
 3. #3 by minhdung on 2011/07/30 - 13:36

  @Nhất: Ừa, EU thì có gói kit đủ hết từ giống, giá thể, khay đựng bán ngoài siêu thị. Cứ việc mua về rùi tưới nước tưới nước đều đặn. Tự tay trồng một cái gì đó, hàng ngày chăm bẵm, nhìn nó lớn lên chẳng khoái à. Nó lại đéo cãi giả như con, cũng đéo moi tiền như vợ, lại xanh tốt mơn mởn. Khoái thì hái đem ăn, không khoái thì ngắm nó già rũ rùi tèo. Địt mẹ ở thành phố các đồng chí chịu khó tăng gia đi, trải nghiệm thi vị phết đấy. 


  Nhớ đừng có đổ bã chè với những thứ kinh tởm lên gốc nó. Sáng sáng tưới nước thì hát cho nó nghe, nói chuyện với nó. Hehe, địt mẹ cây cỏ cũng có hồn, đừng có đùa.
 4. #4 by Gia_lamcam on 2011/07/30 - 13:39

  Ông Cẩm chắc nghe thằng chốngthấmviên chém gió từ tiếng Anh epoxy phỏng?@Lừa gộc
  Nó là giề anh biết đâu.
  Chỉ biết nó thề với anh là… composit!
  Mấy thằng cu mang đến mấy thùng chất giề
  lỏng lỏng như nhựa trong veo, trông từa tựa như bột sắn đã nấu lên vậy.
  Đổ thứ đó ra chậu, rồi nó đổ thêm một thứ chất lỏng khác từa tựa như dầu ăn vào, quấy đều lên rồi quét vài lượt như quét sơn lên bề mặt sân thượng (đã được chải sạch bằng bàn chải sắt) nhà anh.
  Cái hỗn hợp ấy ở chậu, ngày hôm sau đóng rắn như nhựa trong veo, trông rất ấn tượng he he!
  Qua thử thách 2 mùa mưa rồi, hông thấy thấm trần nữa.
  Bi giờ nó là composit hay epoxy thì anh cũng kệ mẹ!
  Há há há!

 5. #5 by minhdung on 2011/07/30 - 13:46

  Morning, chibộ. Chào anh Dũng (có Hói?).


  Hehe, gút áp tơ nun.
 6. #6 by Dragonfly on 2011/07/30 - 13:53

  Nhớ đừng có đổ bã chè với những thứ kinh tởm lên gốc nó. Sáng sáng tưới nước thì hát cho nó nghe, nói chuyện với nó. Hehe, địt mẹ cây cỏ cũng có hồn, đừng có đùa.

  —————-
  Địtmẹ cười bể bụng với Zũng Hói, lâu được lên thành fố cồng như mần thơ. Hệ Hệ
  Nghe Zũng nói anh mới nhớ hôm hổm anh nhẩu tưới mấy jò fong lan cho music father để nịn cỏn, bị cỏn lừ mắt nói ” đây là quyền lợi của tôi đéo fải nghĩa vụ của anh”. Cú mà thấy cỏn đúng, cả ngày có mấy jò lan để vận động bị cướp mẹ mất việc. Hệ Hệ
 7. #7 by i-trader on 2011/07/30 - 14:05

  Chi bộ nghe Dũng hói 1 phần thôi, cỏn buôn bán kiểu chợ jời, dựa vầu thân hữu… kinh tế Lừa chết chứ thế jới có làm sao đéo đâu, địt mẹ, mấy bỏn Tây Âu với Ấn mọi vẫn đầu tư rầm rầm, đói thế đéo nầu được mà fẩy về quê đuổi gà…


  Thấy con Lói chửi cũng đúng, đéo chịu vươn tới tầm cuốc tế: quan hệ. công nghệ, quản lý… mà chỉ dựa vầu B với bần Lông thì cứt đéo có mà ăn chứ làm đéo có ()/ mà đớp, quay tay là đúng!
 8. #8 by nhất on 2011/07/30 - 14:06

  Cà chua hình con trym nè :

  Xà lách nè

 9. #9 by nhất on 2011/07/30 - 14:10

  Đì mé chi bộ biết cây gì hông ? Tiên sư lũ anti- nôngdân  hehe.

 10. #10 by LonelyRose on 2011/07/30 - 14:14

  Sáng sáng tưới nước thì hát cho nó nghe, nói chuyện với nó. Hehe, địt mẹ cây cỏ cũng có hồn, đừng có đùa. @ Anh Dũng Hói

   

  Hehe, theo dõi anh còm bạt ngàn từ hôm qua đến giờ mới tóm được câu này đọng lại… Đồng ý!

   

  Bựa nào ờ Sài gòn muốn thử thú vui này thì ghé Gino, hẻm trên đường Võ Thị Sáu đối diện đường Phạm Ngọc Thạch.

  http://ginovn.com/index.php/menu/view/12/19

 11. #11 by nhất on 2011/07/30 - 14:20

  Đì Mé anh toàn đổ bã cafe vào gốc, lên mốc phát là anh xịt xun phát đồng, khỏi luôn. hehe. Hồi hổi cây còn nhỏ bị bọ lá đen, anh mua thuốc trừ sâu trong OBI về xịt tá lả. cũng đéo hết, chỉ bớt. Đến lúc cây nó nhớn thì thấy có con bọ gì chấm chấm -quên mẹ tên –  về vườn . Thế là một thời gian sau bọ lá biến sạch.
  Đì mé trồng cho vui,  như Dũng Hói nói. Bởi vì tiền anh đầu tư vào (phân , thuốc trừ sâu, thời gian… ) phải mua được hàng tạ cà chua .

 12. #12 by LonelyRose on 2011/07/30 - 14:22

  @Nhất

  Cây bí hay dưa gì đó? Lá lạ quá chả nhận ra…

 13. #13 by bantaican on 2011/07/30 - 14:47

  Mạng phép con Zì, anh khai sáng thêm tí cho các mợ

  5/ Dí dụ như cầu thang : Sinh lão bệnh tử, Số nhịp thang là : 4n + 1 ( n thuộc tập số ….? guc đi cho động não – còn nếu không thi nhân mẹ nó với số 26:3, 30:4 cho nó thể hiện đỉnh cao trí tuệ)

  6/ Ví dụ thêm nữa, nhiều thằng xây cứ quy chuẩn ngu như lìn, đéo biết tại sao  lan can – Ban công phải cao 1m hay 1m2 ,,,vươn vươn. Thật ra nó bằng Chiều cao rốn cộng 15cm or more 1 tý/

  7/ Tương tự, cái bếp nếu cho con Mai Phương thúy thì phải xây = 1m= chim anhx5= ChimZìhãmx10= chimnhatlietx20= chim …, còn nếu vợ lùn như con gì Mắt ngọc thì trừ mẹ nó đi 20cm. Tãi sao vậy? Thông thườngVN lấy chuẩn 1m6. Do code bếp đến cổ tay.

  chính xác Bao nhiêu thì các mợ tự đo – chuyên môn của các mợ lao động giản đơn .

  Thân ái chào quyết thắng. con Zì sắp về. Để Con Zì hãm khai sáng tiếp hộ anh! 

  – Phòng ngờ các mợ quá đần, trọng tâm người là các rốn nhé. Tính chiều cao thấp nhất của Ban cong như thế để khi cúi xuống ngắm con hàng đi qua, đéo đâm cái đầu đất của các mợ xuống đất.

  Địp mịa, cứ ngiên kíu kiểu không truy nguyên nguồn – toàn như thầy bói xem voi, còn nâu VN các mợ mới Hùng cường, thành thiên đường nhá!

 14. #14 by minhhuong on 2011/07/30 - 15:11

   Có cái trang trại nào không về đấy làm nông dân vài tháng. Địt mẹ đảm bảo lương khô cũng là cao lương mỹ vị. Trải nghiệm tao nhã lắm.


  Sáng dậy bằng tiếng gà gáy, địt mẹ đi ra chuồng bốc trứng gà luộc rồi chén ăn sáng.

  Ăn sáng xong đi làm vườn. Cuốc luống, bón phân, nhổ cỏ, tưới tắm, tỉa lá, bắt sâu. @ Anh Dũng
  ———————
  Úi mẹ, chibộ éo tinh ý éo gì cả. Đây là hiện tượng bị sốc nặng về mặt tâm lý mà “tìm về thiên nhiên”  hahaha. Sốc kiểu này có thể do bị dính 1 trong các loại chưởng sau:
   
  – Bị gái đá thảm thiết
  – Bị vện tống cổ thảm thiết
  – Bị gấu đuổi khỏi nhà thảm thiết
  – Bị chip từ, thảm thiết
  – ….
   
  Công thức tổng quát  “1 dạng female + thảm thiết”, gây nên sốc đột ngột, rồi ẩn mình nơi hoang dã, tình tiết thường thấy trong phim chưởng.
  Hú hú hú
 15. #15 by voong ngau pin on 2011/07/30 - 16:37

  hic hic Dũng hói mần anh bồi hồi rất
  30 năm trước anh đc ông chú cho đi móc cua cùng, ông đưa anh cái que sắt uốn 1 cái móc như lưỡi câu ở đầu
  anh cũng đc đeo 1 cái giỏ tre ngang lưng, 2 chú cháu đi trên những ruộng lúa vừa cắt, có nhiều lỗ cua, ông chú anh cứ thò tay vào là lôi ra đc 1 con cua, lúc rút tay ra nước mới hơi nén trong lỗ kêu oạcoạc , những lỗ nhỏ và sâu rất ông mới dùng quẹ
   Anh thì lỗ nào cũng dùng que móc,chú anh ko cho anh dùng tay vì lo móc phải lỗ rắn, con cua đc anh lôi lên có con chỉ còn mai với 2 cái mắt, chân càng rụng tiệt cả do anh lôi ra không phờ rồ
   2 chú cháu đi cả buổi sáng trê những thửaruộng vừa gặt, mới đầu anh dẫm lên gốcrạ hơi đau chân, sau quen
  cảm giác nhét con cua vào giỏ cũng pro rất
  mang cua về Dì anh đổi 1 cân gạo lấy hơn 1 cân bún, nấu 1 nồi riêu cua, anh ăn 7 bát to, ngon rất
  giờ đéo còn cua ở ruộng nữa , địt mẹ nhiều thuốc sâu quá

 16. #16 by DG on 2011/07/30 - 17:17

  Hẽ hẽ rình mãi mới chộp được cồng của con Bín đầu buồi – tuần uýnh phò Đồ Sơn dăm nhát hay quá đi!

   

  Nầu là cua bị mất hết cả cằng mới càng, nầu là chân dẫm lên rạ mới thấy đau đau, nầu là thò tay vầu hang rút ra phát nó kêu oạp oạp oạp oạp.

   

  Nghe cứ dư vửa rút quặc ra khỏi quả thớt khủng nhế? Hehe đù má con Bín mần anh bồi hồi xưa xửa quá đi!

   

  Anh còn nhớ như in thời thởi theo bà ma ra ruộng, đặt cu con trên bờ, bả dặn, nầu DG hoành cục vàng của ma ngồi iêm chơi ngoan để ma mần việc nầu, hun choạc choạc phát!

   

  Ma vửa quay lưng xuống ruộng, anh đã lò dò lò dò…

   

  Hết cào cào, châu chấu, rùi đập nhái, mò cua, cứ vửa lảng vảng xa xa phát là y dư rầng mama lại can thiệp ngay lập tức, DG ngoan hông đi lung tung, tối mama kho cơm cá bống cho ăn.

   

  Hẽ hẽ anh khoái đớp cơm mới cá bống kho cực!

   

  Dưng thật, anh khoái nhất là trò bốc bùn chặn mẹ lạch nước nầu đó rùi hehe tát rất hoành!

   

  Khoái hơn nữa là hôm nầu rủ được gái (cũng theo mẹ ra ruộng công tác dư anh), hai đứa cùng hì hà hì hục hì hà hì hục…

   

  Ui bồi hồi quá định kể tiếp dưng có việc phẩy cút, tối về nếu còn chủ đề “bé với xửa xưa” thì anh nổ tiếp hẽ hẽ.

 17. #17 by Dom-dom on 2011/07/30 - 17:20

  Địt mẹ có đồng chí nào làm tín dụng Bank thì cồng phơm đê. @ Dũng Hói

  Anh ko làm tín dụng, nhưng chuyên gia vay tiền đơi. Lâu lắm mới lại được nhìn quyển sổ hồng của mình, vì quanh năm suốt tháng nó nằm trong két của NH.

  Hợp đồng của anh đợt rồi lãi cái thì chưa tới 18%/ năm, cái mới hơn 18%/ năm. Theo điều khoản trong HĐ, bỏn chả bao giờ có thể thu lãi vượt 19%. Giữ lại gửi TK có thể cao hơn lãi phải trả, nhưng ghét cái tháng nào cũng phải lo trả lãi trả gốc, mệt cả người, làm ăn nghe chừng chưa có cửa, gọi bỏn trả cho rồi, bỏn mừng hú vì đang muốn gặp để thương lượng điều chỉnh HĐ. Năm 2008 cũng vậy, lúc bỏn định thương lượng nâng lãi suất là anh trả luôn. Vì thế chỉ cần hé ra vay là bọn ok liền, vấn đề là lãi bao nhiêu.

  Lâu lắm mới được hưởng cảm giác không phải trả nợ NH thật dô mốt hehe.

  Cô là khách ruột của nó rồi thì giải ngân kiểu gì nó cũng chiều. Chưa quen nó, thì nó cứ quy lát, làm mình mệt phết. Lần anh vay đầu tiên cũng bị vậy.

  Quan trọng cô có lực nó biết chắc, có thế chấp ngon, vay trả nghiêm chỉnh, thì nguồn trả, mục đích vay nó có thể du di, thậm chí mách cô cách làm để đạt theo ý cô.

  Đom thật thà tin người nên phẩy cửn thựn mới bọn bựa nhế! Bỏn xỏ lá lắm cô ạ! @ Trạn Khắm

  Vì biết bỏn xỏ lá nên anh thêm cho bỏn ba que nữa. Nhưng chốn ảo có ba que xỏ lá thì cũng mần chi mô. Quen được nhiệt ảo để đỡ sốc khi gặp nhiệt ngoài đời ha ha. Tuy vậy cũng thành kíu cô. Nói nhỏ với cô nha: tên nào càng to mồm ở đây ngoài đời càng nhút nhát, và ngược lại, sure. Bỏn chỉ giỏi võ mồm thôi.

 18. #18 by DG on 2011/07/30 - 17:24

  Quên mẹ, đận nầy con Tế Sì Gồng sanh hoạt thất thường dư đến tháng hay sâu nhở, mà thế mẹ nầu con mặt lồn nầy cứ nủi lên phát là y dư rầng tính chiện diềm hàng anh là sâu?

  Địt mẹ còn xấu bụng nữa anh dí vầu cho tát cá mới cả đập nhái mới anh, hehe.

  Anh gọi em Râu chơi cùng cho hoành trấng, cho bỏn Chạn hói rẽ ngôi giữa, Bô cứt, Tế Sì Gồng thần quynh, Chiếm cà lăm, Fa buôn lậu âm  hộ … thèm nhỏ dãi chơi!

  Râu ơ ma anh vửa trang bị cho anh quả quần đùi hoa hơi bị được đấy hẽ hẽ, vận vầu nom hoành trấng mới cả xếch xi mới cả tao nhã thôi rầu luôn, chơi mới anh nhế Râu! Hehe.

 19. #19 by Dom-dom on 2011/07/30 - 17:31

  Công an khu vực đến nhà chơi mà mũi khịt khịt là mặt pama tái, sợ nó biết nấu ziệu lậu @ Lài Dồn

  Lài ngây thơ hay giả vờ, chẳng qua nó lơ cho nhà Lài thui. 1 nhà nấu rượu cả xóm đã ngửi thấy, thế mà nhà Lài chuyên gia, nhẽ mùi nó không bốc ra bao giờ, nhẽ mũi nó tịt. Cam nó chun mũi là nó có ý nhắc, chứ không phải lúc ấy nó mới đánh hơi hì hì.

 20. #20 by Dragonfly on 2011/07/30 - 17:43

  Cam nó chun mũi là nó có ý nhắc, chứ không phải lúc ấy nó mới đánh hơi hì hì.@ Đóm

  —————–
  Viết cho vui chứ nó biết thừa nên mới khịt khịt nhưng ngại vì pama cũng cán bộ nên bỏn thông cảm lơ cho. Chưa kể sáng ra pa dậy từ sáng sớm tinh mơ trước khi đi làm để giao ziệu cho mấy bà hàng nước vì thời thởi hàng nước chè chén cũng bán thêm cả cuốc lủi và lạc rang. Hệ Hệ
 21. #21 by Dom-dom on 2011/07/30 - 18:04

  Cô nghị nài sâu ăn mặc không tử tế, nói năng cà lăm thế nài?  Nhẽ không được prepare từ trước?@ Mít mật

  Cô này cẩu thả, coi thường mọi người. Xem cái xì lịp này anh tịt luôn ý tưởng mua cổ phiếu của công ty cô cổ, dù nó có tăng vù vù. Vì người như vậy thì chỉ làm ăn chụp giật chứ không căn cơ, anh thật.

  @ Pín ngổng: Nghe cô kể vụ bắt cua, anh lại nhớ thời sơ tán, theo bọn trẻ trong làng đi móc cua, cũng đeo cái gỉo bên cạnh sườn như ai. Nó đi trước mình đi sau. Nó thì cứ cua nó móc ( là hang cua mới đào đất đùn ra ngoài che kín cửa hang). Mình thì cứ hang cua rộng hoác là thò tay vào, một là không có cua, hai là có rắn náu ở trong. Đi cả buổi bẩn như ma vùi mà chả được con cua nào. Mấy lần rắn phọt ra hét váng đồng, may mà là rắn nước.

  Cái vụ cua mãi sau anh mới biết, chứ lúc ấy nó bảo sao mày không đi tìm cua mà móc, cứ thò tay vào hang cua rắn nó cắn bỏ xừ. Anh hỏi lại cua là cái gì, nó giảng mãi vưỡn không thủng tức mình gắt um lên. Ờ mà nó không chỉ cho mình gì cả, cứ thấy là móc vội thì sao bảo mình ngốc.

 22. #22 by nhất on 2011/07/30 - 18:15

  Anh hỏi lại cua là cái gì, nó giảng mãi vưỡn không thủng tức mình gắt um lên. Ờ mà nó không chỉ cho mình gì cả, cứ thấy là móc vội thì sao bảo mình ngốc.

  Hê hê , bần cố nông ngu nhờ, anh cam đoan khi chửi nhau bọn bỏn cũng hành sử y như Chạn Khắm và Dái Ghẻ. Tư duy như thế thì dấu thế đéo nầu được.

 23. #23 by nhất on 2011/07/30 - 18:20

  @Zâu
  Đám cây phía trước  là Muskmelon (dưa gang?) và dưa chuột gai, ngắn (cây bé nhất) . Ở đằng sau là dưa hấu-lá răng cưa..

 24. #24 by Dom-dom on 2011/07/30 - 18:24

  Ông-pa tôi gắn-bó mới quê nhiều niên, yêu zất. Thế mà mua cho cái nhà ở quê, vườn cây ao cá đủ cả, anh-em họ-hàng vui-vầy thăm-hỏi suốt, dưng chỉ ở được dăm ngài là chạy tuột giài về Lụi, khà khà @ Đi Phá

  Hay ông bô của Pha là ông họ của anh đới. Quê ngoại anh cách HN có chưa tới 50 km, phóng đường cao tốc chỉ tiếng là tới nơi, nên ông còn xây hẳn biệt thự tính kế lâu dài cơ. Thế mà chỉ ở đâu được vài bữa. Bây giờ suốt ngày cửa đóng then cài. Vì sao:

  1- Ốm đau xa bệnh viện, xa con cái.

  2- Lối sống khó hòa đồng về nhiều phương diện: ăn ở chơi bời trò chuyện, vươn vươn…

  Đấy là chưa kể họ hàng gặp lúc cần kíp sang vay tiền, cho vay hay không cho vay là cả một vấn đề, cho người này chả nhẽ không người kia… Bà chị anh, em trai giúp cho cái mẹt hàng xén, định để kiếm mớ rau con cá, mà xóm láng mua chịu nhiều quá, tiêu luôn sự nghiệp hờ hờ.

  Túm lại, chỉ một thoáng quê hương thôi nha.

  Cô Dũng nhẽ làm trang trại ở nơi đất khách. Nơi đất khách cũng nhiều điều phức tạp phết. Nếu không có số má, không có cộng đồng, dễ bị bọn tiểu yêu quấy phá.

 25. #25 by nhất on 2011/07/30 - 18:31

  Đấy là chưa kể họ hàng gặp lúc cần kíp sang vay tiền, cho vay hay không cho vay là cả một vấn đề, cho người này chả nhẽ không người kia… Bà chị anh, em trai giúp cho cái mẹt hàng xén, định để kiếm mớ rau con cá, mà xóm láng mua chịu nhiều quá, tiêu luôn sự nghiệp hờ hờ.

  Túm lại, chỉ một thoáng quê hương thôi nha.

  Cô Dũng nhẽ làm trang trại ở nơi đất khách. Nơi đất khách cũng nhiều điều phức tạp phết. Nếu không có số má, không có cộng đồng, dễ bị bọn tiểu yêu quấy phá.

  Hố hố , lại phải học cách sống với bần nông nữa à ? Địpẹ đấy là chưa có dân chủ đấy, thêm tý đú dân chủ vào có khi lại loạn hơn cả Chicago . Hô hô. Tính đi tính lại còn mỗi giải pháp của bạn Lói : thuốc chuột hoặc Nuke .

 26. #26 by budifa on 2011/07/30 - 18:32

  Địt mẹ lại ăn-mày dĩ-vãng rầu. Nằm đón bão nói chiện xưa hehe buồi-nguồi phết. Trước lờ vụ câu tôm của lão BOM đi giờ thôi đéo nhịn nữa, kể tý, hị hị

  Tôi thì thường lang-thang ao-hồ ngoại-ô Lụi, cũng chả khác quê, nên đéo móc cua mà xúc cua ở các ao có bèo-tây. Đọc chiện ông Voòng Buồi Trâu mới nhớ có đận bà-thím cũng đổi bún, 5 đứa vửa con vửa cháu ăn thùm-thụp thùm-thụp bà bả chan riêu mỏi tay, khi cả lũ đã thèm thì đéo còn gì cho chú thím, há há

  Món thứ 2 ăn ngày ngày là trai, hehe. Ngày đéo nầu cũng giải-trí bằng môn mò trai bằng chưn. Đéo hiểu sao có mỗi đoạn mương mà chả thấy hết, cũng may hồi đó ít mảnh thủy-tinh hông thì uốn-ván chết-tốt lâu rùi

  Lịch nghỉ hè hồi hổi ổn phết. Sáng câu tôm hoặc cất vó, trưa xúc cua, chiều mò trai, tối đặt đó, khà khà

 27. #27 by Dom-dom on 2011/07/30 - 18:36

  Chi bộ nghe Dũng hói 1 phần thôi, cỏn buôn bán kiểu chợ jời, dựa vầu thân hữu… kinh tế Lừa chết chứ thế jới có làm sao đéo đâu, địt mẹ, mấy bỏn Tây Âu với Ấn mọi vẫn đầu tư rầm rầm, đói thế đéo nầu được mà fẩy về quê đuổi gà… @ Chết đơ

  Chính xác, cũng như chớ nghe lời ThỐi một cách máy móc mà mất cơ hội. Biết bàn tiệc sẽ tàn, nhưng rời bàn tiệc lúc nào thì hợp lý, mới là cả vấn đề.

 28. #28 by nhất on 2011/07/30 - 18:42

  Ui địpẹ hồi nhỏ anh cũng đi câu tôm, câu cá dầu giải trí ở hồ Gươm.
  Câu tôm thì lấy cọng lá của cây xà cừ tuốt hết lá đi. Đầu buộc một sợi chỉ . Đi bắt giun ở bùn trong các hố ga. Đéo cần lươi câu luôn. Bứt con giun nhỏ ra, buộc vào đầu sợi chỉ là xong. Hồi ý nhiều tôm phết, khá to. Nếu có lưỡi câu thì câu được nhiều hơn vì khi kéo lên tôm không thoát được. Có đúng 1 lần anh và một thằng đệ câu được nhiều. Đem ra vỉa hè định bán thì được trả qua ít ( anh đéo nhơ bao nhiêu) chỉ biết đéo mua đủ 2 que kem ỏ bên kia đường ( kem 4 mùa ?) . Đéo bán nữa mang về cho gà ăn sạch.

 29. #29 by budifa on 2011/07/30 - 18:44

  @ Lão Bắn-Đòm (từng đi hehe bắn-đòm?)

  Hổng phẩy, quê tôi cách Lụi 80km cơ. Khái-tính bỏ mẹ, lên nhà chơi còn ăn mẹ phở trước khi gõ cửa, nên chả vay-mượn đéo gì đâu. Dưng ông-pa quen mẹ đời sống đô-thành rùi, ở quê đéo chịu nủi.

  @ Lão Dzũng Hái Cói

  Hehe ông-pa có bà hai rùi, đéo chơi bài kiếm vện trẻ buộc chân ổng ở quê được đâu. Mà ổng yêu quê zất, vì thời 5x phẩy giạt về, được cưu-mang do bô-lão can-tội đi nhầm giày-tây thôi, hehe, chứ đéo phẩy sinh-ra và nhớn lên sau lũy tre làng suốt dững năm đầu đời. Mấy ông-chú thì về quê chỉ được 30′, thắp hương cúng cụ xong là té, hé hé

 30. #30 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 18:45

  Cô là khách ruột của nó rồi thì giải ngân kiểu gì nó cũng chiều. Chưa quen nó, thì nó cứ quy lát, làm mình mệt phết. Lần anh vay đầu tiên cũng bị vậy.@Đom

  Cái nài mỗ có chứng kiến. Nhắc lại là chứng kiến chớ không phải trải nghiệm nha.

  Mỗ tuổi đéo gì mà thân mới bọn ngân hàng được?

  @Nhất liệt:
  Lại cắn hả cỏn? Hehe. Đéo lủi nữa mà lại nổi lên hả con hạ tiện? Đéo ti toe Kiến nữa hả con thợ nhôm kính?

  Giờ lại chiển sang đứng đầu quán về trồng rau hả?

  Đéo nổ về quả rì-sọt xây đã xây xong và đang tìm bọn vận hành quản lý đi cho mỗ hóng mới.

  Hehe, thảm hại đéo tả.

  @Dũng hói:
  Cô vui thú mới cả việc điền viên – tất diên là ra tiền –  dưng có lôi được con vẹo nầu về cùng hông hay “phải” đi cùng vện chính thức?

  Hay giải nghiệm “hương đồng gió nội”?

 31. #31 by Dom-dom on 2011/07/30 - 18:45

  Món thứ 2 ăn ngày ngày là trai, hehe. Ngày đéo nầu cũng giải-trí bằng môn mò trai bằng chưn @ Đi Phá

  Ừa thời mới sơ tán nhà anh cũng ăn trai mệt nghỉ, nhờ vụ tắm ao. Cứ  lặn ùm một cái là lại túm được 1 con trai to đùng, trai bé ứ thèm. Sau bà hàng xóm chủ cái ao phát hiện, chờ ngày pama về sang kiến nghị, thì bị pama cấm tiệt. Còn bà với cô vưỡn dung dưỡng, nhưng không dám he he.

  Mà hồi hổi, ao của mỗi nhà rộng hàng mẫu, hay anh bé nên thấy nó to nhỉ. Trai ốc nhiều vô kể, họ chả bắt đem bán, thế mà vẫn giữ, phí ghê cơ. Đúng là cơm treo mèo nhịn đói hờ hờ.

 32. #32 by nhất on 2011/07/30 - 18:51

  Còn câu, chính xác là đánh cá dầu cũng ở đó. Lấy mảnh vải màn , vải lót bướm của Ma hihi, chẻ đôi cây đữa tre ra kẹp vải màn vào , buộc cho chắc , và buộc thêm cái gì nhẹ để cái đũa tre nổi trên nước được. Phía kia của miếng vải buộc cái gì nặng cho nó chìm nhanh.
  Cầm cái thiết bị đó đi dọc bờ hồ quan sát, bọn cá dầu đến mùa hay vào gần bờ ịch nhau tập thể sủi cả một đám nước ở ngay bờ. Phát hiện ra chỉ cần nhè nhè- làm mạnh bọn cá chạy mẹ hết- thả cái thiết bị đó chặn đường bọn cá bơi ngược lại hồ. Thả xong cũng vừa lúc bọn cá giật mình, bơi ra là đâm vào vải màn, mắc trong đó, vớt lên , gỡ cá. Cực dễ.
  Ngoài mùa động đực của cá thì mang theo bánh mỳ đi, vứt xuống là lũ cá lao vào rỉa. Lại thả vải màn uýnh .

 33. #33 by Dom-dom on 2011/07/30 - 18:52

  Chi Bựa quan tâm kinh tài xem bài này:

 34. #34 by budifa on 2011/07/30 - 18:57

  Mà hồi hổi, ao của mỗi nhà rộng hàng mẫu, hay anh bé nên thấy nó to nhỉ.@ Bắn-Đòm

  Hé hé giống y ông-pa tôi. Hồi lên Phú-Thọ thăm lại cái chỗ bô-lão từng ở, ông-pa khoe trước là nhà ở nguyên 1 quả đồi (lúc lên vưỡn mang tên bô-lão hehe) to lắm, chạy từ đầu này đến đầu kia mỏi chưn. Địt mẹ lên thấy nó bé tẹo, nhẽ mỗi chiều gần chăm mét là cùng

 35. #35 by budifa on 2011/07/30 - 19:00

  @1: Cá dầu nhẽ cá thầu-dầu aka cá mương? Bọn này thì tạp ăn kinh, câu dễ zất

 36. #36 by Dom-dom on 2011/07/30 - 19:04

  Bọn hoạt động về môi trường TG ghê chưa, chúng đã theo dõi và kết luận:
  Quân khu 4 bị cáo giác mua bán gỗ lậu

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 19:18

  @Đom:
  Sâu cô phẩy ngạc nhiên(?).
  Chiện nài quá thường bi giờ. Hỏi con Phập ý, chiện nài cỏn là vua mẹ.

  Nhẽ giờ có tý áy náy nên đương làm thủ tục té aka xuất ngũ (chính cỏn bẩu thế)

  Còn văn hóa phong bì hehe, chiện thường tình của Bê, đéo có đéo bâu giờ làm được việc, sure!

  Hồi đầu cứ sợ đưa phong bì bị ăn chưởi, dưng hehe đéo đưa thì chỉ có nước ăn ./ ăn ./.

  Vui, nhở!

 38. #38 by Dragonfly on 2011/07/30 - 23:54

  Quán buồn quá nhể! Thời buổi khó khăn đến chơi cũng lìu tìu thế nài. Chi bộ làm phát Hành Lộ Nan này cho nó xõa luôn đê. Hệ Hệ

 39. #39 by nhất on 2011/07/31 - 00:05

  Địt Cụ thằng Chạn Khắm , Dái Ghẻ và và thằng PhucNguyen khoe học kiến sao đéo thấy thằng nào vào góp ý cho bọn hỏi ở đây nhở.
  Dóm Hói hỏi bỏn cũng đéo trả nhời , mà là anh hehe cho dù anh đã nói đéo bao giờ anh học Kiến  nhưng khi anh trả lời thì đéo dám bật ,chỉ kết luận 1 câu rất duyên về anh: thằng thợ hồ! Lủ Má Kiến trúc sư mà đéo biết làm công việc của thợ hồ thì ăn cứt anh nhá!
   Cẩm hói hỏi, cũng đéo thằng nầu trả nhời.
  Thằng Vút hỏi về chống thấm tầng hầm (Keller dịch ra nhẽ thế ), cũng đéo thằng nào ho he. Lủ má mấy thằng nhà quê trả lời bạn anh đi chớ. Chỉ việc Gúc thôi mà cũng lười Lủ má !
  3 thằng chỉ nói những điều chỉ chúng biết và toàn viết tắt Lủ má, anh lại xổ tiếng Đức cho bộn mầy ăn cứt hết bây giờ Lủ Má. Riêng việc khoe quan hệ, quen biết biết thằng thầy củ cặc có Mercedes nào đó là anh thấy còn tý hấp dẫn, sự hấp dẫn ở trong từ Mercedes , hố hố.
  Nhưng : anh còm cái đéo gì thằng Dái Gầy cũng xoáy là sâu hehe , Lủ má anh băn khoăn quá đi, công nhận có kiến thức  cũng mệt. Hố hố. À quên Lủ Má mầy viết cái đéo gì mà lắm |Enter| xuống dòng mới thế !? Thần kinh à?

 40. #40 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 00:26

  Địt mẹ con Nhất liệt lại nổi hả? Lại thích sinh sự hả?
  Mày thích thì mỗ chiều. Quên, nói thêm là mỗ xoáy mày đấy, đéo phải con Dái Ghẻ đâu.

  1. Chiện các bựa hỏi là chiện đéo gì? Chiện chống thấm hay chiện đéo? Dững cái đấy gúc được không? Khó khăn đéo gì?

  Mày đọc mẹ lại xem mỗ đã nói về chiện gúc mới cả nhờ bọn chiên nghiệp chưa? Hay con lơn nầy lại “bận”?

  Bận cái mả mẹ mày ý mà bận.

  2. Mày trả lời cái đéo gì mà chưa được bật? Nói thử mỗ coi, thằng ngu. Hay khả năng đọc hiểu của mày có vấn đề?
  Mầy đang nói về chuyện giả lời Đom về chống thấm chăng? Hay chiện đéo gì? Nếu mày nói về chiện đấy thì địt mẹ thằng ngu, mầy ngu vãi mẹ đái luôn, thật.

  3. [Enter] nhiều thì sâu? Vấn đề đéo gì hả thằng dở? Hay vì thế mà mày đéo đọc hiểu được? Hehe

  4. Nổ tiếng Đức đi con lợn. Hehe, nổ phát coi

 41. #41 by Mit on 2011/07/31 - 00:31

  @ Rốt Hồng Vàng

  Theo cái link của em, Mít mới biết là công viên 8 Nổ chính là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày xưa.  Trước giờ Mít nghe cứ tưởng nó là cái bãi cỏ trước Dinh Độc Lập…. 

 42. #42 by Mit on 2011/07/31 - 00:39

  Này các cô đang ở Xì Gùn ngừng tạt cứt nhau cho Mít hỏi cái….hehehe  Đối diện với căn nhà này bên kia đường có phải là sở kiến thiết (hay một cơ sở xây dựng gì đấy) phải không?


 43. #43 by Mr. Tran on 2011/07/31 - 00:43

  Quên, còn câu nài mới cả con Nhất liệt không mai lại quên mẹ.

  Dững cái từ viết tắt mà mỗ mới cả hội kia nổ ý, nó chả phải đem ra dọa ai đâu (có đéo gì mà dọa, phỏng?). Dưng nó là các từ phổ thông trong Kiến, dư kiểu các từ viết tắt trong các ngành khác thôi, chả có đéo gì ghê gớm cả.
  Dững từ đó hoặc là viết tắt tên bộ môn, hoặc là giai đoạn của công việc, vươn vươn, đại khái thế.

  Ấy thế mà mấy con nổ như mày (nhất quán về kiến) mới cả Mụ Thối (biết tuốt) lại đéo biết.
  Thế thì “dậy” đéo ai nữa mà vưỡn còn ti toe?

  Hay mày nghĩ chỉ cần hiểu các từ biên tắt tỷ như qt – quay tay, xl – xóc lọ, ct – chống thấm, vnk – vách nhôm kính?

  P/S: gõ [Enter] nhiều vầy đọc có hiểu không hehe con ngẫn?

 44. #44 by Dragonfly on 2011/07/31 - 00:43

   Đối diện với căn nhà này bên kia đường có phải là sở kiến thiết (hay một cơ sở xây dựng gì đấy) phải không?

  —————-
  Em làm fát ảnh to ra đi anh zòm zồi jả nhời em. Hệ Hệ
 45. #45 by Mit on 2011/07/31 - 00:49

  Đến lúc cây nó nhớn thì thấy có con bọ gì chấm chấm -quên mẹ tên –  về vườn . Thế là một thời gian sau bọ lá biến sạch.@ Nhất

  Lady bug phải hông?


 46. #46 by Dragonfly on 2011/07/31 - 00:53

  Mít ơi xem đi nài. Hệ Hệ

 47. #47 by Mit on 2011/07/31 - 00:56

  Em làm fát ảnh to ra đi anh zòm zồi jả nhời em. Hệ Hệ @ Chuồn

  Nó là trụ sở của Vipesco trên đường Nguyễn Đình Chiểu (bây giờ) phải không?  Xưa con đường này là Phan Đình Phùng gần góc Mạc Đĩnh Chi đây mà. 

 48. #48 by Dragonfly on 2011/07/31 - 00:56

  Mít có thích chụp ảnh nhà cũ của Mít không cho anh địa chỉ anh điều đệ đến chụp gửi cho Mít. Anh hay kết mấy quả chân dài dài lưng gù gù lém đó. Hệ Hệ

 49. #49 by Dragonfly on 2011/07/31 - 00:59

  Em cho anh biết nụ hôn đầu đời của em ở ngã ba ngã 7 nầu để anh chụp ảnh làm fát fóng sự cho em ăn mày zĩ zãng. Hệ Hệ

 50. #50 by Dragonfly on 2011/07/31 - 01:01

  Nó là trụ sở của Vipesco trên đường Nguyễn Đình Chiểu (bây giờ) phải không?  Xưa con đường này là Phan Đình Phùng gần góc Mạc Đĩnh Chi đây mà.@ Mít Kều

  —————
  Đúng đó chỗ đó có mấy quán cà phê ngồi cũng dễ chịu lắm. Hệ Hệ