Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by nhất on 2011/07/30 - 02:23

  Phucnguyen
  Khả năng Tầu có bác China Le là có thể nhưng dân Tầu không thể xây dựng Tầu thành quốc xã Chi na. Có cố cũng đéo có cửa.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/07/30 - 08:29

  Và chúng ta phải làm gì? Địt mẹ phải tìm cách mà kiếm tiền đi, nghĩ đi.

  ————————
  Bóp dái nghĩ miu hèn mãi mà khó quá Zũng ạ. làm cái đéo jì bi jờ cũng rủi ro lớn. Chắc Zũng cũng đang núp zưới bèo để zình zập cơ hội chứ đéo! Mần ăn đéo jì mà lại về quê chăn lợn làm thơ no contact. Hệ Hệ 
 3. #3 by minhdung on 2011/07/30 - 08:59

  Bóp dái nghĩ miu hèn mãi mà khó quá Zũng ạ. làm cái đéo jì bi jờ cũng rủi ro lớn. Chắc Zũng cũng đang núp zưới bèo để zình zập cơ hội chứ đéo! Mần ăn đéo jì mà lại về quê chăn lợn làm thơ no contact. Hệ Hệ

  Ơ hay nhở, bây giờ thì làm đéo gì. Bây giờ chẳng là lúc thích hợp để rèn luyện cơ thể cường tráng, suy nghĩ minh mẫn để next time ra chiến đấu hả giời?

  Nếu sẵn nong sẵn né vẫn làm ăn ngon thì cứ chiến thôi. Còn khi khoản lời đéo đủ bù cho khoản tiền mất giá thì địt con mẹ dừng ngay đi còn gì nữa. Đéo dừng thì cũng co hẹp lại cầm chừng qua ngày. Hoặc nếu giờ mới bắt đầu thì chỉ nên bắt đầu ở quy mô nhỏ, thậm chí rất nhỏ thôi đã.

  Giờ mà đổ tiền ra đi nhặt lại ốm xác.
 4. #4 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:07

  Giờ mà đổ tiền ra đi nhặt lại ốm xác.

  —————–
  Đúng Đúng! Nhưng tay quai miệng trễ. Địmẹ, quen ăn quen tiêu rồi nên jờ zón zén khó chịu quá, ăn lương khô mãi thì sao mà thấy nguôn. Khó nhể! Hệ Hệ
 5. #5 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:10

  Ơ hay nhở, bây giờ thì làm đéo gì. Bây giờ chẳng là lúc thích hợp để rèn luyện cơ thể cường tráng, suy nghĩ minh mẫn để next time ra chiến đấu hả giời?

  ————-
  Cái này thì đương nhiên zồi! Anh bi jờ sáng đá bóng chiều bơi tối sóc lọ. Lành mạnh zất. Hệ Hệ
 6. #6 by minhdung on 2011/07/30 - 09:13

  Địt mẹ ở quê hơi bị sướng. Tướng thối mải chăn phan làm đéo dám bỏ lốc đi phát vài tháng. Trừ khi bốc theo một thúng vện, há há há.

 7. #7 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:18

  Địt mẹ ở quê hơi bị sướng. Tướng thối mải chăn phan làm đéo dám bỏ lốc đi phát vài tháng. Trừ khi bốc theo một thúng vện, há há há.

  ————–
  Sướng cái puồi! Buồn xanh zâu. Đầu óc quay cuồng thì bò né về đào ao hút bùn đắp gốc cây xây nhà cho nó lành mạnh chứ ở fố quen zồi ngay cả bần nông gốc nó cũng muốn về nữa là thị zân như cô. Hệ Hệ
  P/s: Anh ở quê được thừa kế mấy mẫu đầy cây cối hoa quả mà bàn giao lại hết. Ông chú nầu nhận thì hương hỏa, thỉnh thoảng về ngồi mâm trên oai như cóc cụ. Hệ Hệ
 8. #8 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:19

  Sozi, bần nông gốc nó cũng đéo muốn về nữa là thị zân như cô. Hệ Hệ

 9. #9 by minhdung on 2011/07/30 - 09:23

  Đúng Đúng! Nhưng tay quai miệng trễ. Địmẹ, quen ăn quen tiêu rồi nên jờ zón zén khó chịu quá, ăn lương khô mãi thì sao mà thấy nguôn. Khó nhể! Hệ Hệ

  Đúng đúng cái cứt. Có cái trang trại nào không về đấy làm nông dân vài tháng. Địt mẹ đảm bảo lương khô cũng là cao lương mỹ vị. Trải nghiệm tao nhã lắm.

  Sáng dậy bằng tiếng gà gáy, địt mẹ đi ra chuồng bốc trứng gà luộc rồi chén ăn sáng.

  Ăn sáng xong đi làm vườn. Cuốc luống, bón phân, nhổ cỏ, tưới tắm, tỉa lá, bắt sâu.

  Rồi địt mẹ ra ao cho cá đớp. Cá đớp hơi bị khoái luôn, địt mẹ cái giống cá hoang dã kinh khủng.

  Lợn tầm đấy nó ăn sáng rồi, thì nhẩy vào tắm cho lợn, phun nước vào mát nó nằm ệch con mẹ ra phè phỡn như vện đếm ví ý.

  Đấy thế là đến trưa cật ra rồi. Trưa thì về tự làm mì ý, hoặc tự làm bánh kẹp, hoặc chỉ nấu mì gói thả vài cái xúc xích, vài cục xúp lơ là xong, hehe. Ăn rất đơn giản, cơ bản, không bao giờ quên 1 lon bia, hehe.
 10. #10 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:29

  Địtmẹ, chi bộ chắc có nhiều cô đang cày thuê nên zất sợ cảm jác của Zũng Hói đang có là về quê chăn lợn. Zưng anh thật, zất tâu nhã đới! Cứ nghĩ mà xem, cả đời fấn đấu cày cuốc đéo thương ông người trong mình đến lúc có tí tiền nhìn lại thấy thiệt thòi zồi đâm đầu vào ăn chơi đổ đốn vợ con nó khinh cho jà hói ngồi cạnh máng lợn đéo ai care. Địtmẹ, nếu thấy mệt mỏi nhàm chán công việc và có khoản lương khô ăn trong 1 năm thì Ộp Uốc mà refresh lại fát nhẽ hay hơn. Hệ Hệ

 11. #11 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:32

  Đúng đúng cái cứt. Có cái trang trại nào không về đấy làm nông dân vài tháng. Địt mẹ đảm bảo lương khô cũng là cao lương mỹ vị. Trải nghiệm tao nhã
   lắm.
  ————————
  Nầng bi cô ở zưới zồi kêu cái đéo jì. Sinh hoạt quán mãi mà chưa quen kiểu nâng lên đặt xuống của anh à? Fong cánh zân nhậu mà. Hệ Hệ

 12. #12 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:35

  Rồi địt mẹ ra ao cho cá đớp. Cá đớp hơi bị khoái luôn, địt mẹ cái giống cá hoang dã kinh khủng.
  ————-
  Hoang zã cái puồi, fai đi câu trộm mới fiêu linh cô ạ, không tin cố cứ thử 1 lần đi, đéo phải vì hám lợi mà là tạo cảm jác mới mẻ. Đúng là cái đồ tử tế tệ. Hệ Hệ

 13. #13 by Gia_lamcam on 2011/07/30 - 09:36

  Há há há,
  Anh thấy nhiều lồng chí share về chống thấm.
  Hông thấy lồng chí nầu tham lựng về chống thấm kiểu phủ composit?
  Nguyên tắc mới nầy là dùng 1 dung môi hòa vầu 1 chất liệu trông giông giống nhựa nhão (là dững cái giề anh biết điếu đâu, bạn anh bẩu thế), rồi quết lên toàn bề mặt cần chống thấm (mái thượng chẳng hạn.)
  Thứ nầy thấm vầu sàn bê tông rồi cứng mẹ lại, hết mẹ thấm, hay vô đối.
  Thứ nầy dùng chống thấm cho các bể bơi lớn chịu áp lực cực lớn mờ vưỡn ngon… vô đối he he.
  Bẩu hành tối thiểu 5 năm.
  Giá thành có đắt hơn phủ cứt đái giề nâu nâu đen đen như lồng chí nầu nói dưới kia, dưng mờ hết mẹ…
  tức, thì cũng đáng đồng xiền!
  Bạn anh bẩu thế chứ anh biết điếu!
  Lồng chí nầu giỏi gúc gúc đê!
  Há há há!

 14. #14 by minhdung on 2011/07/30 - 09:42

  Sướng cái puồi! Buồn xanh zâu. Đầu óc quay cuồng thì bò né về đào ao hút bùn đắp gốc cây xây nhà cho nó lành mạnh chứ ở fố quen zồi ngay cả bần nông gốc nó cũng muốn về nữa là thị zân như cô. Hệ Hệ

  Địt mẹ Lài đéo thử trải qua Lài đéo cảm nhận được. Hoặc Lài còn quá trẻ để hiểu những gì anh nói.

  Anh cũng đéo thấy buồn. Thậm chí cái thú chơi với động vật cây cỏ suốt ngày làm anh thấy dễ chịu hơn 

  Địt mẹ buồn nhất trên đời là đéo kiếm ra tiền. Còn đã kiếm ra tiền thì thiếu đeo thú vui, hehe.

 15. #15 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:44

  Zũng Hói về đào ao trộn xỉ đắp gạch ba banh xây tường như mấy anh kịu chiến binh chính hiệu xem có tâu nhã không?! Địtmẹ, làm tí hoa lá cho nó vui chứ làm thật được cái buỗi. Địtmẹ, chả thuê đến 2 thằng làm vườn thì anh nhảy hip hop  bằng kèn cho cô xem. Hệ Hệ

 16. #16 by minhdung on 2011/07/30 - 09:47

  Hông thấy lồng chí nầu tham lựng về chống thấm kiểu phủ composit?


  @Cẩm: Địt mẹ chống thấm loại này dành cho những công trình đặt biệt, hoặc cho dự án. Chứ dân thường tiền đéo đâu đi dính vào, hơn nữa đặt ít nó có bán cho cái buồi ý, hehe.
 17. #17 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:48

  Địt mẹ Lài đéo thử trải qua Lài đéo cảm nhận được. Hoặc Lài còn quá trẻ để hiểu những gì anh nói.
  ——————

  U50 thì trẻ đéo, zưng trót là bần thị zồi quen nết fố chợ. Địtmẹ buồn thì kê ghế đẩu ra cửa nhà ngồi đếm xe cộ, gạ trẻ con chơi độ ăn tiền cộng điểm số xe đi qua nhẽ hợp với anh hơn. Hệ Hệ
  P/s: Địtmẹ anh về quê sơ tán cũng mấy niên đó, vui cơm bếp rạ, ống thổi, chùi đít lá chuối khô đủ cả cũng vui nhưng zờ ngại kinh. Hệ Hệ

 18. #18 by Cocacola on 2011/07/30 - 09:49

  Hehe, welcome back Zũng Hói! Bựa mong cô như chờ mẹ đi chợ về!


  Thằng Bựa từ hôm hổm được B cử thằng Dái Ghẻ xuống chăn, né hết mọi đề tài kinh-tài.

  Cỏn chỉ lúng búng một lần, bẩu nhõn một câu: Tiền Cụ chạy mẹ nó hết về Nước Mẹ rồi, muốn tìm xiền Cụ thì sang bển mà tìm?!

  Mịa, tầm kinh tế vĩ mô tủ lạnh thì có thể hiểu là cỏn bẩu tủ-lạnh nhập mẹ nó vầu Nước Mẹ cho lành

  Nhưng bọn anh có phải lãnh tụ đéo đâu mà quyết, chỉ mong hóng xem giá vàng giá đô có lên nữa không để tính mà cỏn nhất định né, không nói, chỉ móc đít rồi giơ ra bảo cả quán ngửi rồi bình luận đê!!

  Sáu tháng trước anh vay tiền xây nhà, giải ngân xong phát anh ôm tiền ra mua gold tất rồi bán dần để trả thầu theo tiến độ nên anh theo dõi gold sát dất.

  Anh thấy B cố tình kết kim, đạp hay kìm giá vàng bằng mọi cách là anh tức lộn máu. Mấy cú vàng lên 39 là B tìm mọi cách đạp sâu trở lại xuống 38, 38.5.

  Vện hỏi: tại sao? tại sao? Anh bảo: Chắc tại anh Ba cố gắng làm hàng về mặt kinh tài đây mà. Sau 26/7, chia ghế xong xuôi thì anh Ba sẽ “ngôi mông sa tay, ngôi vai buông trôi”

  Mấy ngày nay vàng vượt 40, hôm qua rớt xuống chút đỉnh, vện anh hốt, bảo: không khéo lại đạp giá nữa nên mang bán trả công thợ. Bữa nay nó vọt lên trên 40, thế có điên không?
 19. #19 by minhdung on 2011/07/30 - 09:50

  Hoang zã cái puồi, fai đi câu trộm mới fiêu linh cô ạ, không tin cố cứ thử 1 lần đi, đéo phải vì hám lợi mà là tạo cảm jác mới mẻ. Đúng là cái đồ tử tế tệ. Hệ Hệ

  @Lài: Câu trộm cái dắm, địt mẹ hệ thống anh có 3 cái ao. Có chục thằng canh ao chia ra các ca gác ngoài lán. Còn bọn công nhân trộn cám với cho cá ăn đéo tính. Còn 1 thằng kỹ sư chăn nuôi suốt ngày kiểm kiểm đếm đếm. 5 ngày lại đi xét nghiệm mẫu nước. Địt mẹ thằng nào câu trộm cá anh anh chặt mẹ cụt tay ý. Còn ở đấy mà fiêu mới chẳng linh.
 20. #20 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:54

  Mấy ngày nay vàng vượt 40, hôm qua rớt xuống chút đỉnh, vện anh hốt, bảo: không khéo lại đạp giá nữa nên mang bán trả công thợ. Bữa nay nó vọt lên trên 40, thế có điên không?

  ———————–
  Thành kính fân iu với Lả, anh cũng người cùng khổ jống cô nhưng là mua nhà. Địtmẹ lúc 39 xả được 1 mớ thấy nó thụt xuống 38 mấy lấy làm đắc chí jờ nó ào lên cũng hơi tiếc nhưng kệ mẹ, ai bẩu jà zái non hột nghe vện cấu đít. Hệ Hệ
 21. #21 by minhdung on 2011/07/30 - 09:55

  Zũng Hói về đào ao trộn xỉ đắp gạch ba banh xây tường như mấy anh kịu chiến binh chính hiệu xem có tâu nhã không?! Địtmẹ, làm tí hoa lá cho nó vui chứ làm thật được cái buỗi. Địtmẹ, chả thuê đến 2 thằng làm vườn thì anh nhảy hip hop  bằng kèn cho cô xem. Hệ Hệ


  Hai cái buồi ý, anh làm kinh tế chứ có đi chơi đéo đâu. Còn tự nhẩy vào làm là thú vui của anh. Như kiểu Lài đi gôn với ten nít thôi. Thú vui của anh bần nông biết làm thế đéo nào được, hehe.

  Hoa lá cái buồi ý, ngồi tán phét chửi bậy với nông dân hơi bị khoái luôn. Địt mẹ đừng tưởng nông dân ngu đéo biết gì, biết ối chuyện đấy, có điều lên thành thị giả vờ ngu ngơ thế thôi.
 22. #22 by Dragonfly on 2011/07/30 - 09:57

  Địt mẹ thằng nào câu trộm cá anh anh chặt mẹ cụt tay ý. Còn ở đấy mà fiêu mới chẳng linh.

  ————-
  Thấy chưa! Anh fán cấm có sai, chơi cái puồi í, có mà về quê làm kinh tế vườn ao chuồng thì có! Có tiền thì đi nhặt fân bò cũng tâu nhã zất. Tổ sư. Hệ Hệ
 23. #23 by minhdung on 2011/07/30 - 09:59

  Sáu tháng trước anh vay tiền xây nhà, giải ngân xong phát anh ôm tiền ra mua gold tất rồi bán dần để trả thầu theo tiến độ nên anh theo dõi gold sát dất.

  Bắt quả tang Lài bốc phét nhá, há há. Bank cho cho vay xây nhà, thì nó giải ngân theo giai đoạn. Chứ có có giải ngân 1 cục cho Lài ôm cứt ý mà đòi mua vàng.
 24. #24 by minhdung on 2011/07/30 - 10:01

  À nhầm, quả tang Lả bốc phét, hehe.

 25. #25 by minhdung on 2011/07/30 - 10:04

  Thấy chưa! Anh fán cấm có sai, chơi cái puồi í, có mà về quê làm kinh tế vườn ao chuồng thì có! Có tiền thì đi nhặt fân bò cũng tâu nhã zất. Tổ sư. Hệ Hệ

  —-
  Ơ hay, thì anh làm kinh tế chứ có chơi đâu. Chơi là thú của anh trong khi làm thôi. Cá với thịt lợn hơi bị lãi đấy, địt mẹ. Gà thì bình thường. Tới thử bò với trâu xem.

  Địt mẹ có mối kêu anh đầu tư vốn để oánh quả thuốc trừ sâu lậu Tầu vào mờ anh chưa biết gì hết đây. Tên nào làm nông thử hót cái xem nào.

  À ở đây tên nào được mục kích lợn đi tơ rồi?
 26. #26 by Dragonfly on 2011/07/30 - 10:05

  Bắt quả tang Lài bốc phét nhá, há há. Bank cho cho vay xây nhà, thì nó giải ngân theo giai đoạn. Chứ có có giải ngân 1 cục cho Lài ôm cứt ý mà đòi mua vàng.

  ———–
  Cô nghĩ 1 mà đéo nghĩ 2 làm kinh tê VAC cũng đúng mẹ. Ai lại lồn để ngoài quần khi khai với bọn ngân hàng như vậy? Thiếu đéo jì cách để vay. Zưng mục đích chính của mình là mua nhà. Anh nói nhanh cho nó vuông để các cô zễ thẩm. Hệ Hệ
 27. #27 by Dragonfly on 2011/07/30 - 10:08

  Địt mẹ có mối kêu anh đầu tư vốn để oánh quả thuốc trừ sâu lậu Tầu vào mờ anh chưa biết gì hết đây. Tên nào làm nông thử hót cái xem nào.

  —————
  Cô mần cái nầy tìm thêm bọn bán thuốc tăng trọng, có 1 số bọn đang muốn bán sản fẩm và cho không để thử nghiệm loại men vi sinh từ thực vật đó. Hệ Hệ
 28. #28 by Dragonfly on 2011/07/30 - 10:10

  À nhầm, quả tang Lả bốc phét, hehe.

  ———-
  Xây hay mua vẫn có cách nác nuật mà chính bọn cho vay nó zậy chứ đéo. Hệ Hệ
 29. #29 by Cocacola on 2011/07/30 - 10:11

  @Zũng:


  Anh thế chấp hỏi vay xiền Bank, bank hỏi vay làm gì? làm gì? Quả là anh có xây nhà thật. 

  Nhưng anh nhà ống bé tí chứ có phải quả biệt thự với nông trang của các cô đâu mà Bank nó quản tiến độ.

  Anh về bảo thầu: Mầy chạy cho anh cái hợp đồng có dấu má hẳn hoi, tổng chi phí quãng tỉ Cụ cho anh, để anh vay Bank để mầy mần, không anh cho mày móm, anh đéo xây nữa!

  Cô Lói cứ chửi nhà ống, chứ nhà anh chỉ cỡ tầm cái toilet nhà các cô chất lên cao cao mãi mà anh đã vất vả cộng một chút may mắn nữa mới có được đấy!

  Địt mẹ 36 năm trước ra đi trắng tay, mãi mới lần mò về được cố hương, mua quả nhà nát trong hẻm cụt để xây nhà ống đấy!
 30. #30 by minhdung on 2011/07/30 - 10:17

  Địt mẹ 36 năm trước ra đi trắng tay, mãi mới lần mò về được cố hương, mua quả nhà nát trong hẻm cụt để xây nhà ống đấy!

  Hehe, địt mẹ có ông nông dân bảo anh. Tôi chỉ ước ao ngày nào cũng được chén thịt gà thôi. Lả xây được nhà là nhon rồi còn đéo gì. Mỗi người mỗi phận, địt mẹ rồi cũng công bằng như nhau cả thôi, hehe.
 31. #31 by Gia_lamcam on 2011/07/30 - 10:18

  Địt mẹ chống thấm loại này dành cho những công trình đặt biệt, hoặc cho dự án. Chứ dân thường tiền đéo đâu đi dính vào, hơn nữa đặt ít nó có bán cho cái buồi ý, hehe.@Dũng Hói nổ như đúng dồi.
  Mấy năm trước, anh đã phủ mái nhà anh ngót nghét 100m2 thì là nhớn hay nhỏ? Là công trình đặc biệt hay hông đặc biệt? – Anh biết điếu!
  A lô phát là có thằng đệ phi đến liền, xun xoe xun xoe: Bẩm, anh để em anh để em!
  Ngã giá có tầm 3 trăm ông Tơn – dưng mờ hết mẹ cục tức, cũng đáng xiền.
  (Nghĩ trước đó có mấy bọn bần nông cũng láng xi măng, cũng mang cái cứt giề nâu nâu đen đen phủ phủ quết quết xong đâu lại vầu đấy, tức lồn duồn!)
  Há há há!

 32. #32 by Dragonfly on 2011/07/30 - 10:18

  Cô Lói cứ chửi nhà ống, chứ nhà anh chỉ cỡ tầm cái toilet nhà các cô chất lên cao cao mãi mà anh đã vất vả cộng một chút may mắn nữa mới có được đấy!

  —————-
  Lói nó chửi vì nó cũng đang ở nhà ống nên bức bối zất. Thực tế nếu ở chung cư mà rộng rãi nhẽ sướng hơn vì chuyển động theo fương nằm ngang đỡ ngại. Địtmẹ, nhiều lúc nhậu say nửa đêm đói ở nhà ống ngại xuống nhà nấu nhịn mẹ luôn sáng dậy xót hết cả zuột. Hệ Hệ
 33. #33 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 10:18

  Dũng hói nhẽ nhầm mẹ sang xây dự án. Xây nhà dân thì đéo gì mà giải ngân theo tiến độ?

   

  @Nguyen:

  Thú thực thì trước mỗ cũng có tý qua lại với cô Sơn Râu. Tầm 2 năm trước. Nên lần mò cũng dễ hơn chứ gúc giếc đéo gì đâu?

  Cô mà ở lại trường nhẽ giờ ngang ngửa Quân Lê, có khi còn oách hơn.

   

  Sư huynh cổ còn đéo, nhở!

 34. #34 by Dragonfly on 2011/07/30 - 10:22

  Thôi chi bộ ở lại vui vẻ! Cà phê sáng chém jó của anh đã xong. Anh đi làm chách nhiệm người chồng người cha của ja đình và là thằng ăn cắp đạo đức jả chong xã hội đây. Hệ Hệ

  P/s: Mà địtmẹ thằng đéo nầu chả như anh, ngẫm mà xem. Hệ Hệ
 35. #35 by Cocacola on 2011/07/30 - 10:26

  À ở đây tên nào được mục kích lợn đi tơ rồi? @Zũng Hói


  Già hói rồi mà mới thấy được cảnh nầy à? Hehe, cả tuổi thơ lẫn một phần tuổi trẻ anh đã ở nông thôn, sống như bần nông rồi, anh còn lạ điếu!

  Hehe, trải nghiệm ấy và trải nghiệm cao hơn nhiều anh cũng làm rồi, tỉ như lúc khoảng 10 tuổi, anh đã xỏ găng, thò tay sâu vào tận khuỷu để lôi heo con ra khi heo mẹ đẻ khó. 

  Mama bảo anh mần vì tay anh nhỏ, dễ thao tác!

  Hehe, lúc ấy anh ngu như chó Lu ý, túm được cái đầu heo con rồi mà vẫn không lôi ra được ngay, nó vẫn thít chặt trong ý. Sau đó nó có cơn gò như làn sóng ý, nương theo đó mới lôi tụt được con cỏn ra!

  Hehe, mama anh rất nhân văn, heo nái phối giống lần đầu tiên, ma thuê heo nọc về phủ giống, mặc dù biết chất lượng heo con không ổn định, giá đắt hơn! 

  Còn các lần sau, mama kêu thú y về bơm tinh nhân tạo, chất lượng hơn hẳn, giá rẻ hơn.

  Anh hỏi: sao không bơm tinh nhân tạo lứa đầu, để phí một lứa heo con, mama cười bảo: thì cũng phải để cho nó biết mùi tự nhiên một lần chứ!

  Mỗi lần bán heo thịt, mama đều khóc, tránh mặt! 
 36. #36 by minhdung on 2011/07/30 - 10:27

  Xây hay mua vẫn có cách nác nuật mà chính bọn cho vay nó zậy chứ đéo. Hệ Hệ

  Lài chém gió nhá. Trừ khi Lài thân thuộc họ hàng với thằng giám đốc trực tiếp ký, và nó biết rõ tài sản thế chấp cùng khả năng trả nợ. Thì nó vẽ lối cho mà vay. Còn không thì cứ luật nó phang. Nó cho vay kinh nhất là phải đi đòi lãi hàng tháng, rùi gốc đéo trả được. Nó ôm cái sổ đỏ của Lài đéo phải chốc lát mà chiếm được ngay.

  Vay mua nhà từ đầu năm đã là đéo khả thi với hầu hết mọi bank. Còn vay xây nhà thì thằng cán bộ tín dụng xuống tận nơi và rải ngân theo tiến độ. Tùy theo thỏa thuận sẽ chia làm 3 hoặc 4 hoặc 5 giai đoạn. Bọn bank chúng nó thừa hiểu xây thô thì ít tiền. 

  Và khi trình lý do vay thằng đéo nào chẳng bảo. Có 500t, thiếu 800t. Nên đợt giải ngân đầu nó rải rất là ít. Trong quá trình có gì phát sinh nó dừng mẹ lại ngay. Trong khi bìa đỏ nó vẫn cầm. Địt mẹ không thì bank nó phá sản à?

  Địt mẹ có đồng chí nào làm tín dụng Bank thì cồng phơm đê.
 37. #37 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/30 - 10:35

  Morning, chibộ. Chào anh Dũng (có Hói?).


  Hôm nay quán đông, vui, tôi mãnnguyện rất. Cứ tửtế với nhau thế-này, thì tôi việc gì phải cầu Chúa cho các anh (cùng giađình) xơi thuốc chuột?

  Nice day! 
 38. #38 by minhdung on 2011/07/30 - 10:38

  Ngã giá có tầm 3 trăm ông Tơn – dưng mờ hết mẹ cục tức, cũng đáng xiền.


  @địt mẹ mái nào !/ 100m2 mà phải phủ composit lên, Cẩm ngẫn con mẹ rồi hoặc chém gió vớ vẩn.

  Nếu có phủ 100m2 sàn mà có 300 tơn thì địt mẹ thì chắc loại composit từ xi măng trộn hồ dán nhở, hehe.

  Thôi anh đéo nói về chống thấm nữa, như cặc ý.
 39. #39 by Dragonfly on 2011/07/30 - 10:56

  Lài chém gió nhá. Trừ khi Lài thân thuộc họ hàng với thằng giám đốc trực tiếp ký,

  ————–
  Ông cụ dẫn đường còn hơn cả anh em zuột thịt nha Zũng. Hôm nai quí Zũng mới hóng hớt thế nài. Hệ Hệ
 40. #40 by Dragonfly on 2011/07/30 - 11:00

  Hehe, lúc ấy anh ngu như chó Lu ý, túm được cái đầu heo con rồi mà vẫn không lôi ra được ngay, nó vẫn thít chặt trong ý. Sau đó nó có cơn gò như làn sóng ý, nương theo đó mới lôi tụt được con cỏn ra!
  —————-
  Anh nghĩ Lả fải cảm ơn B mới đúng, nhờ có thời jan đó mà Lả có kỹ năng sống zân zã zất! Bây jờ Zũng Hói mới quay lại thời của Lả đó thôi! Hiềm nỗi vị thế nó khác nhau chút. Mà quan trọng đéo, đạo đức jả với chính ông người tí đê! Khựa nó gọi là AQ đó. Hệ Hệ

 41. #41 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/30 - 11:13

  Hehe, địt mẹ có ông nông dân bảo anh. Tôi chỉ ước ao ngày nào cũng được chén thịt gà thôi. (@anh Dũng)


  Khi tôi còn là họcsinh cấp 2, phươngtiện đến trường chủyếu là xe-ôm. Đi nhiều thành thân, tôi và ông xeômviên thường tròchuyện tángẫu trên lộtrình, như một biệnpháp giết thờigian.

  Khi thấy tôi gầygò, xanhxao, cộng thêm việc nghe tôi thanvãn chuyện họchành áplực (ở Lừa, lớp 9 là giaiđoạn căngthẳng, vì họcsinh phải ônluyện cho kỳ-thi chuyểncấp lên lớp 10), đã “khuyên” tôi một câu không baogiờ quên:

  Con nếu mệt quá, thì nói mẹ thithoảng luộc cho con gà mà ăn…

  Với tầnglớp bầnthị (@chữ của anh Lài?), thịt vẫn còn là xaxỉ phẩm. Trách ai đây? 
 42. #42 by Dragonfly on 2011/07/30 - 11:13

  BTW, chia sẻ với Lả chút. Nhà anh pama đảng viên trí thức gộc, nhà có thương binh có liệt sĩ thế mà ở thành phố chật chội vẫn fải nuôi lợn. Nhờ có “ánh sáng tri thức” nên nấu thêm ziệu(thời đó là lậu) để tận zụng bỗng ziệu nuôi lợn cho đỡ hao cám. Bọn anh ốm pama đéo sốt sắng bằng lợn ốm. Công an khu vực đến nhà chơi mà mũi khịt khịt là mặt pama tái, sợ nó biết nấu ziệu lậu. Nuôi lớn zồi phải bán cho lợn lúc đêm khuya cho “gian thương” do bọn mậu dịch nhà nước thu mua rẻ. Nhục chưa? ” Ziệu ta nấu nó cho ziệu lậu, muối ta làm nó bẩu muối jan”. Hệ Hệ


 43. #43 by bonse_vic on 2011/07/30 - 11:13

  Địt mẹ có mối kêu anh đầu tư vốn để oánh quả thuốc trừ sâu lậu Tầu vào mờ anh chưa biết gì hết đây. Tên nào làm nông thử hót cái xem nào.& Dũng hói

  Làm cái nài hơi bị lãi đấy lão hói à. Đệt mệ các cty lừa về phân bón với thuốc thiếc chủ yếu nhầp hàng từ khựa về cả thôi. Mua nguyên thùng chia nhỏ đóng gói thì còn đéo gì bằng. Anh nổ thôi vì đó đéo phải mảng của anh. hệ hệ
 44. #44 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/30 - 11:16

  Mời thưởngthức “Avenue of Hope”, như một chấtnghệ trong ngày… 45. #45 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 11:26

  Với tầnglớp bầnthị (@chữ của anh Lài?), thịt vẫn còn là xaxỉ phẩm. Trách ai đây? @Lói đồn
   
  Thời điểm nầu và tại đâu mà bi đát thế cô?
  Câu nài cỡ tuổi Dũng hói, Lài dồn, Lả thổ tồn thì đúng chứ cô nói thì khó tin lắm!
 46. #46 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/30 - 11:27

  Phim khuyên xem trong tuần, “Sunshine” (1999): 47. #47 by budifa on 2011/07/30 - 11:51

  Hehe ông Dzũng Hái Cói đích-thị dzái cũng hói, đúng là bậc jà-hói vô-đối trong kuán mới món vui-thú điền-viên

  Ông-pa tôi gắn-bó mới quê nhiều niên, yêu zất. Thế mà mua cho cái nhà ở quê, vườn cây ao cá đủ cả, anh-em họ-hàng vui-vầy thăm-hỏi suốt, dưng chỉ ở được dăm ngài là chạy tuột giài về Lụi, khà khà

   

 48. #48 by trung_uong_lua on 2011/07/30 - 12:17

  @2 lão Dũng và Cẩm: hhehe nghe 2 ông hói ngẫn cãi về chống thấm gì composite, khẳng định hông có khái niệm chống thấm composite. Ông Cẩm chắc nghe thằng chốngthấmviên chém gió từ tiếng Anh epoxy phỏng? ngẫnngãng sao lại da là composite phỏng? Từ gốc composite là kết hợp, tức có chấ̀t gia cường với chất làm kết dính, tỷ như bêtông cốt thép thì thép là giacường và ximăng là chất kết dính.
  Nguyên tắc chất chống thấm:  vật liệu nào mà kháng nước và kết dính ̣được với bề mặt cần chống thấm, từ đó thì các nhà sx chế tậu ra. Tạm thế đã, mà đềtài này chán bỏ bu nên đèo nói lữa.

 49. #49 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 12:25

  Hehe, Chạn khắm vẫn cú đỉn con Zì bựa ở nhà tái định cư à? chết cười mầy với con DG tét thử bọn Bựa nổ về cái TKCS, hehe, sao bọn mầy không đố luôn TKKTTC& TDT, rùi HSHC, QHPK, QHCT, TTQHKT,…cho mấy con nầy ung mẹ đầu lâu luôn.

  Đã thế tiện đây anh đố chi bựa biết cái SDS để dùng trong các con chung cư là gì? đù má, nói nhanh là cái nầy chung cư ở Nhật Bủn hay Sing đều lắp đặt đồng bộ nhưng ở Lừa thì bần nông tự lắp lấy mà dùng.

  Gúc đi xem có hông, a ngủ tối mai giả lời chi bựa. hehe @Nguyen kiến đéo hôi hehe

   

  Cái nài là trong PA phải hông?

   

  Còn bọn kia thì con Dái Ghẻ tét cái nhàng nhàng thôi cho bỏn tịt thôi.

   

  Chiện xong rùi thì thôi chứ mỗ cú đỉn bỏn làm đéo.

   

   

  Vầu đây chưởi nhau xả stress thôi chứ có gì đâu mà để bụng, phỏng?

   

 50. #50 by nhất on 2011/07/30 - 13:04

  Có anh cùng sở thích với Dũng Hói đây.
  Nhưng anh chỉ mới tập tọe giồng rau , hehe. Từ vài năm nay  chừng 5, 6h sáng anh toàn bị thức giấc. Hồi trước đéo biết làm gì ngoài chit chat và quay tay vẽ bản đồ . Có lần đọc trên Net thấy chúng giồng rau, anh cũng tự nhủ thử phát cho vui. Quả là vui thật.
  Anh giồng xà lach hồi mùa xuân, mua vài  gói về gieo đại.  1,2 tháng sau lên nhiều quá ăn đéo hết , phải đem cho bớt. há há.
  Cùng lúc gieo xà lách, anh gieo cà chua. Đì mé bây giờ nó lên cao to lực lưỡng, nhưng quả cà chua giống đéo gì mà ra nhìn như cái trym , hehe.
  Nhưng 1 tuần nay mưa nhiều, bị nấm sắp hỏng mẹ . để tý anh tìm ảnh bốt lên cho chi bộ coi.