Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by budifa on 2011/07/29 - 15:53

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 13: Mùa sến

   

  Về Lụi, BOM mở Công-ty, buôn-bán thượng-vàng-hạ-cám, chủ-yếu mới Khựa. Làm lắm thứ nên gì chàng cũng biết, dưng đều hông đến-đầu-đến-đũa. Tỷ-dư buôn kim-tiêm bán cho nghiện thì chàng biết chút về y-dược, buôn gạch-lát chuồng-xí thì biết chút về xây-dựng, kiến-trúc, vươn-vươn.

   

  Thói hóng-hớt khó bỏ, dưng tinh-hoa lê-la đầu-đường-xó-chợ mất hết hình-ảnh, nên chàng chiển chơi gốp. Bỏ chăm Tơn mua bộ gậy Khựa, rùi tìm cách làm quen kết bạn để đánh ké, chàng nghiễm-nhiên thành gốp-phơ. Môn này hợp mới buôn các chiện thâm-cung-bí-sử, nên thông-tin ma-xó của chàng ngày càng nhiều.

   

  BOM đã 50, cho-rằng tri-thiên-mệnh, bèn mở lốc khai-sáng, tụ-tập bựa-viên bằng các thông-tin ma-xó và khả-năng nổ dư bom. Một ngài bỗng xuất-hiện ních Bắp-Rang-Bơ, chàng thích zất, bèn tìm đường tiếp-cận. Chiện mù-mờ, thiên-hạ chỉ biết chút tin qua đoạn chat bị hắc rùi tung lên mạng dưới dưởi

   

  Từ ngài biết Bắp-Rang-Bơ

  Tự-nhiên Zì lại nằm mơ xuất tình

  Tình-hình là rất tình-hình

  Chị đây hổng thích tinh-tinh sói đầu

  Jà thì hói, có sâu đâu

  Ví dầy, lưỡi dẻo, vưỡn hầu được em

  Lưỡi làm lên-đỉnh được hem?

  Ví dầy thiếu đéo, đừng đem ra hù

  Chị cần cả xiền lẫn cu

  Nếu mà thiếu một, đồ ngu mới thèm

   

  Hông đá đổ Bơ, BOM thất-tình. Rùi dư muông-thú có mùa động-dục, hàng năm chàng có mùa động-sến, cửi-truồng ngồi toa-lét mần-thơ, đéo màng khai-sáng, đến jờ chưa khỏi bệnh.

 2. #2 by budifa on 2011/07/29 - 15:56

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Vĩ-thanh

   

  Dị-triện về BOM còn nhiều, dưng dững vũ-công của vũ-đoàn nhảy lầu, mới chiên-môn là nhón ngón-chân múa fụ-họa thì lại mải dìm-hàng nhau quên cả múa, nên cụt mẹ hứng đéo muốn biên-dịch nữa.

   

  Để xem tuyền-bộ tác-fẩm, vui-lòng chờ BOM in sách bán dư nhời chàng hứa năm nầu.

   

  Còn dịch-giả lại quay về lốt kền-kền, rình BOM hở quần-chíp là lu-loa lên cho cả kuán biết chơi, khà khà

 3. #3 by Bia on 2011/07/29 - 16:20

  Con Chạn Khắm

  Thần quynh à? nheo nhéo kiến kiến kiến rararả mấy bữa nay chưa chán ư, dạy kiến cho đứa vừa mù màu, vừa nhễnh ngãng, vừa pac kin sơn, khác đéo gì trước kia Bia dẫn một chú thợ cưa Khmer đi ngủ khách sạn, nó chui xuống gầm giường ngủ, sáng tìm muốn chết.

  Hỏi sao? nó bảo em thích ngủ vậy, ngủ vậy mới an tòan. Thằng nằm nhà sàn chê thằng nằm biệt thự và ngược lại, điếc cả đít. Ở sao thấy thỏai mái là được, Bia bần nông mà, nhà của bia vào đéo bao giờ phải bỏ giày, dất thỏai mái cho bạn bè.

  Về chống thấm, bà Zì bảo vật liệu sơn lên là màu đen, hố hố, hiện nay nó màu xi măng như cô Đòm nói ý , nhà Bia ccòn cả bao + can hóa chất để pha kìa, 500//bộ chống thấm, đéo rẻ đâu, vì sao Bia biết? hố hố. đen đen cái cục cứt. Có cần bia liệt kê hóa chất chống thầm và cả mã hải quan hông, công ty bà xã Bia nhập về làm đấy, bia lo thủ tục thông quan.

 4. #4 by Bia on 2011/07/29 - 16:28

  Con Nhất Dâm Dật

  Trong SG thì công ty của Bia thuê bọn Men – Hạt vì nó quản lý từ A-Z, nếu xong rì – sọt rùi thì thuê bọn savill hay CbRE gì đó.

  Còn mắc quá thì thuê Bia nè, địt mẹ đừng có đùa nhá, Hòan công công trình mà Bia đéo gật là mệt đấy. Quản lý  và khai thác cũng Dừa _ Đủ _ Xòai. hehé

  Thôi đi nhậu. hẹn thứ 2. À quên, hỏi chi Bộ về Bệnh Chàm, sao không thấy Bà Zì,  Cò Lả giả lời hay Ai đó, Lang, Doctor chỉ dùm, gấp lắm, lan tới dái rùi

 5. #5 by DG on 2011/07/29 - 16:29

  Râu ơ hum nầu rũi anh hót Khúc Thụy Du cho râu nghe nhế Râu ơ!

  Bọn Bô cứt mới cả Chạn hói chỉ được cái loi choi là tài, đú thế mẹ nầu được anh Râu ơ!

 6. #6 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/29 - 16:30

  He he đọc dị triện của con Fa Âm Hộ mà chết mẹ nó cười. Con nài có muốn gia nhập hội anh thì đâm đơn cho con Dái Ghẻ lính anh để cỏn trình lên anh ký. Đệt mẹ nhanh nhanh sắp he he hết khuyến mãi mẹ.

  Đù má con Chạn Hói Tabu tuổi gì mà cứ vác cây đàn ghẻ đứng dưới nhà đong em Rốt Xinh nhà anh đới? Vuốt mặt phải biết nể mủi nghe chưa con ngẫn?

  Anh thấy cu có tí tài(nổ) nên anh du di đèo ném phân tươi như thông lệ. Con nài cần về trị hết cái bịnh hói đầu đã, mới tí tuổi đã hói là thế đéo? Mà địt mẹ, đã hói còn để ta-bu mới nhí nhố mần sao í. Anh thật. Năm sọi dư anh vưỡn còn sanh tươi đây nài. He he.

  Con DẮt Mặt (.)/ Déo đận rài nổ được câu rùi cút đi đâu nhở? Nhẽ cỏn vầu 79 Hàm Tử thật hả bây? Ui đù má nghiệp chướng nghiệp chướng.

 7. #7 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 16:33

  @Bia cỏ:

  Mỗ thôi rùi còn đéo? Tại bỏn ngu quá lại chơi tuyền miu hèn kế bẩn nên mỗ hơi hehe quá khích.

  Cô làm đéo gì mà nóng thế? Hehe.

   

  Còn con Nhất cỏn nổ về rì-sọt đấy. Đéo gì mà đầu tư rì-sọt xong rồi mà bây giờ còn hỏi thuê bọn nầu quản lý, vận hành. Thần quynh mẹ!

   

 8. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/29 - 16:39

  Em Rốt Xinh nhà anh sy nghỹ kỹ lại nghen. Đây nài, chân giun con Bô Cứt đây nài:

  Con Chạn Khắm đây nài. Tí tuổi mà đã tập đú, đù má.

  Còn con Dái Ghẻ Bẹn đây nài. Cỏn che khéo phết, phỏng ạ? He he.


 9. #9 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 16:58

  Địt cụ con Tế điên mặt ./ xiên nài vửa sổng ở đâu về mà đã nổ choác choác thế hả?

  Cút đi ỉa-ăn-tắm ngai đi con kia!

   

  Còn con Dái Ghẻ tuổi gì mà ti toe về hát? Có biết ở quán giờ con nầu là thứ Nhất về hát hò không?

   

  Mà con Déo mặt ./ méo nhẽ đương đi đốt bể nước thật. Mấy hôm rồi đéo thấy đâu.

 10. #10 by nhất on 2011/07/29 - 17:14

  @Bia
  °Bitumen ( nhựa đường) không mầu đen thì mầu cứt à? Chất mầu xám , 2 thành phần pha vào nhau đắt lòi kèn. Về hóng lại vợ đi hẽ hẽ.
  °Resort xong rồi, nói kỹ coi về quản lý đi. Nếu mầy ok,  anh chọn .

 11. #11 by bantaican on 2011/07/29 - 17:45

  @ Dì hãm, cho A thay mặt Zì đính chính, khai sáng cho các mợ tí nhế.

  1/ Chống thấm màu đen đen, quét lên tường theo như pic của mấy cái cồng trước 90% là keo rồng đen ( rẻ đẹp bền – Thập niên 198X – 199Y phổ biến, nay thì ít thông dụng hơn – vì có nhiều loại khác hình như tốt hơn – @Bia – dã đựơc nghe qua -, Bà Xã bia rõ nhất.

  2/ Chống thấm màu xám trắng quét lên tường theo như pic của mấy cái cồng trc 90% gọi là hồ dầu ( Nước + Xi măng ) hiệu quả kém hơn. Nhưng nhanh dễ hơn. chi phí / mét vuông không chắc rẻ hơn.

  3/ Sau này pha học phát triển, có rất nhiều loại chông thấm… pha các kiểu nước , + cả xi măng… Hỏi vợ Bia.

  4/ Cái tiêu chuẩn Xây dựng Vn nó đẫn mà cũ bỏ mẹ đi, đọc cái đấy chả làm mịa đc gì cả. Tài liệu quá cũ ko điểu chỉnh,. Hiệu suất sử dụng khoảng 80% – sai 20 % là lỗ mịa nó rùi.Thiết kế theo chuẩn đó làm trại heo thì đc .. he he.

 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/29 - 18:03

  Àh anh tắm song dồi, đù má chi bộ cho anh đính chính là 192 Hàm Tử nhế(Số 2 Lê Minh Suân cũng được).

  Con Bia thắt mắt về Chàm phỏng? Cứ hỏi con Dái Ghẻ cách điều trị cỏn nổ cho mà hóng. Ngài nào cỏn đéo bôi thuốc diệt nấm vầu bẹn nên kinh nghiệm da liễu phết. Anh thật. He he.

  Anh định chưỡi con Nhất Dâm Chỉ vụ chống thấm tường nhà ở Lừa hôm hổm mà lu bu quên mẹ. Thôi cho qua vậy.

  Anh cút đi chén kebab nhát, con nầu muốn dìm hàng anh cứ mạnh dạn vầu. Cứ ngồi đấy há họng đợi, tí anh về thủng thẳng mà bón phân tươi cho. He he.

  Đù má nhà cửa con ./ gì mà đi du lịch cả tháng bỏ anh ngài nào cũng ra hàng chén thế nài. Ôi khỗ quã khỗ quã.

 13. #13 by nhất on 2011/07/29 - 18:08

  Đọc còm thằng Can anh thấy nghi vì bên anh hiện giờ  vẫn dùng nhựa đường. Gúc 1 phát ra ngay kết quả là ở Lừa đang vẫn bán, tức là vẫn dùng ở Lừa, cũ cũ cái cứt anh ý. Tổ sư không có kiến thức như anh thì phải Gúc trước khi nổ chứ nhở! 
  http://www.vatgia.com/5895/1081867/nh%E1%BB%B1a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%E1%BB%91ng-th%E1%BA%A5m-bitumen-m10.html

 14. #14 by minhdung on 2011/07/29 - 18:25

  Ùi giời dạo này quán đéo gì toàn lũ ba vạ nhở, đọc đéo có nhiều thông tin mấy, hehe.


  Cồng lắm quá, anh chỉ lướt được ít gần đây thôi.

  Vụ chống thấm đấy thì dư lày. Dân thường toàn tự mua về sơn phết, hoặc thuê thợ sơn sơn phết.

  Phổ biến nhất trong cả 20 năm gần đây là xài nước xi măng hòa vào nước rồi sơn phết lên thành nhà ống, hoặc hậu nhà ống. Nó có mầu xám.

  Phổ biến thứ 2 là xài chống thấm Cell, mầu đen đặc quánh như nhựa đường. Nên khi sơn lên xong tường nó đen xì.

  Còn các loại chống thấm sàn, chống thấm khe lún, hay chống thấm ngược thì xài các loại chuyên dụng khác. Gọi 1 thằng thợ chống thấm nó hót cho mà nghe, địt mẹ. Lên đây biết cái gì nói cái đấy, chứ đéo gì phải chửi nhau dìm nhau mới thích à. Nói đến chống thấm thằng đéo nào cũng là chuyên gia là như lồn nào?

  Chỉ cần là chuyên gia kiếm tiền với chuyên gia xúc gái là đủ, nhớ chưa?
 15. #15 by minhdung on 2011/07/29 - 18:31

  @Nhất: Chống thấm chuyên dụng có nhiều lắm, trong link là bitumen. Còn tỷ thứ khác như Sika, dòng CT của Kova, Shell ( nhầm ở cồng trước anh viết là Cell). Ngay như bọn bên Viện Xây dựng Trần Cung cũng tự sáng tác ra vài loại chống thấm các kiểu, dùng cũng tốt, mỗi tột đắt.

 16. #16 by budifa on 2011/07/29 - 18:34

  Một fút quẳng-cấu: Tuyền-bộ dị-triện đã bốt bên nhà, bựa nầu lười tìm còm lẻ bên nầy có thể sang tham-khảo, hông bán vé, hé hé. Chỉ để dăm bữa rùi hô biến, vì đéo fù-hợp nội-thất trong nhà

  Thêm chút thông-tin hông lão BOM quy-tội bam, há há: Địt mẹ tại-sâu cứ phẩy bàn về chống thấm, thế có cách nầu xây nhà mà đéo phẩy chống đẩy đéo gì hông? Hỏi thật đới.

 17. #17 by Dragonfly on 2011/07/29 - 18:37

  Ùi giời dạo này quán đéo gì toàn lũ ba vạ nhở, đọc đéo có nhiều thông tin mấy, hehe.@ Zũng Hói

  ——————–
  Hoan nghênh Zũng Hói sống sót trở về. Dạo nầy còn Zì Mọi cho các bựa ăn tuyền cơm nguội rang lại rồi địt bọp này nọ nên nó chán thế đấy. Hệ Hệ
  Zũng về rồi cướp míc cỏn nổ chiện kinh tài cho vui đi. Tỷ như anh còn ít gold tính để vượt ngưỡng 40 bán mẹ. Zũng Hói có miu hèn nầu chỉ anh fát. Hệ Hệ
 18. #18 by budifa on 2011/07/29 - 18:38

  Địt mẹ Tế hết Tinh khoe trình IT, nhẽ chơi phếch hử? Đéo gì nổ ở Úc-nhợn mà cứ blô bla về Sỳ-Gòn suốt

 19. #19 by nhất on 2011/07/29 - 18:52

  minhdung

  Cách đây 16 phút

  @Nhất: Chống thấm chuyên dụng có nhiều lắm, trong link là bitumen. Còn tỷ thứ khác như Sika, dòng CT của Kova, Shell ( nhầm ở cồng trước anh viết là Cell). Ngay như bọn bên Viện Xây dựng Trần Cung cũng tự sáng tác ra vài loại chống thấm các kiểu, dùng cũng tốt, mỗi tột đắt.


  Đèo mẹ thằng hói thấy anh đúng lon ton chạy ra  té nước theo mưa. Bọn tin tin như Lài Bi-ẹn nó cười cho bây giờ. Muốn lấy số má thì cũng phải làm như em Râu Hồng Zàng chớ.

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 19:20

  Nhất liệt nói cái ./ gì đúng thế hả cỏn? Lại ti toe rầu.

   

  Về chống thấm chiên nghiệp thì nhai lại nhời mỗ

  Đã ai bẩu bi-tum giờ đéo ai dùng ở VN nữa chưa hả con kia?

   

   

  ĐÚng ở chỗ đéo nầu mà ti toe nhở?

  Hay ti toe là bệnh của con nài mẹ?!

   

   

  @Dũng hói KHÔNG BA VẠ

  Nổ tý đi cho chi bựa hóng mới. Chiện kinh tài ý. Cái nài đéo biết ai thế nầu chứ mỗ chả biết đéo. Đương hóng cô, thật!

   

 21. #21 by LonelyRose on 2011/07/29 - 21:37

  Rốt cố vươn vai mà sống, tô son lên môi lạnh lùng… @ Chuồn

   

  Ừa em thấy cái ben-hao của Chuồn là có động lực roài… Trạn ui Trạn, cố mà sống nhé, Chuồn sẽ zi chúc em chân dài cao mét bảy cho Trạn, còn cái ben-hao cho Rốt…

 22. #22 by Pepti on 2011/07/29 - 22:42

  Úi anh Dũng Hói vào như cơn gió thoảng thế à?. Anh cướp mic tý đi… Nhớ bác quá.

 23. #23 by Mit on 2011/07/29 - 23:12

  Ơ, dạo nài kinh tế phò phạch quá nên có con bựa quay sang nghề đạo trích với lại nghề nhận vơ đấy a?

  Tự biết mình là ai mà tự xử đê.

 24. #24 by Dragonfly on 2011/07/29 - 23:27


  Tự biết mình là ai mà tự xử đê.  Mít Xinh

  ——————
  Chọc mãi bây jờ mới lên. Anh xin vung đao tự cung hoặc uống thuốc chuột do Lói Ung Thư đầu nậu. Hệ Hệ
  P/s: Anh PR khéo thế còn zề. Hệ Hệ
 25. #25 by Dom-dom on 2011/07/29 - 23:36

  @Dũng hói KHÔNG BA VẠ

  Nổ tý đi cho chi bựa hóng mới. Chiện kinh tài ý. Cái nài đéo biết ai thế nầu chứ mỗ chả biết đéo. Đương hóng cô, thật! @ Chạn Khắm & Chi Bựa


  Nhìn thấy thoáng bóng Dũng Hói cả chi Bựa nhao nhao, mừng như mừng mẹ về chợ ý nhỉ.


  Nhưng đợi đấy mờ nghe Dũng Hói nổ về kinh tài. Tển giờ cũng đang hũ nút như nền kinh tài của B ta. Lúc này bố tên nào dám nổ.


  Nghìn cân vửa lên TT, nhẽ định vực BĐS bằng việc ký nọ ký kia, nhưng còn khuya mới kéo được nha. Thằng nào đang ở đâu, cứ án binh bất động đó. Vào lúc này càng giẫy càng mệt, mà cóc ăn thua gì. Nếu trứng đã bỏ vào đủ các giỏ rồi là ngon nhất.


  Tên nào muốn mua đất đợi thêm ít bữa nữa, đất còn giảm tiếp, chớ dại nghe bọn cò nó thỉ thón chỗ này rẻ, chỗ kia ngon. Tên nào ôm vàng có thể ôm thêm được ít lâu, TG còn lùng nhùng vàng chưa thể tèo. Tên nào đang găm tiền, thôi cứ tạm gửi TK ăn lãi suất cao thêm ít bữa, nhưng cần cảnh giác với máy in tiền Lừa đới.


  Nghề XD của Chạn cũng sẽ đìu hiu theo chợ BĐS thôi, nhưng nhẽ tắt muộn hơn BĐS một tý. Mùa XD cuối năm nay sẽ buồn như chấu cắn sure.

 26. #26 by Mit on 2011/07/29 - 23:43

  Nài thì PR khéo nài. 

 27. #27 by Dom-dom on 2011/07/29 - 23:48

  Vửa thấy bên face đưa xì líp này lên nhân dịp nhân vật này mới được làm nghị, thấy hay bot lên để chi Bựa thưởng thức

 28. #28 by Dom-dom on 2011/07/29 - 23:55

  Lài Dồn @ Ôm Vàng lúc này sướng nhỉ. Tặng cái biểu đồ kitco nè
  Live New York Gold Chart [Kitco Inc.]

 29. #29 by Mit on 2011/07/30 - 00:05

  Cô nghị nài sâu ăn mặc không tử tế, nói năng cà lăm thế nài?  Nhẽ không được prepare từ trước?

 30. #30 by minhdung on 2011/07/30 - 00:35

  Đèo mẹ thằng hói thấy anh đúng lon ton chạy ra  té nước theo mưa. Bọn tin tin như Lài Bi-ẹn nó cười cho bây giờ. Muốn lấy số má thì cũng phải làm như em Râu Hồng Zàng chớ.


  Ai té hở Nhất, địt mẹ. Mà anh có té anh cũng sợ đéo thằng nào cười. Dừng cái chống thấm được rồi đấy, nhạt như dãi chó mà cứ bàn mãi.
 31. #31 by Phucnguyen on 2011/07/30 - 00:37

  Con Chạn khắm, anh gặp sư fụ Thuận Tiến Nguyễn tại gia đều đặn 2 lần 1 năm (20-11 và Tết), còn thỉnh thoảng vẫn chạm mặt các vụ thi đấu nơi tển làm giám khảo. A vầu làm đệ cho tển từ hồi đang xây Phủ thủ tướng (Chạn hồi đó chắc chưa đẻ?), xưởng đặt luôn trong công trường, nhiệm vụ đầu tiên của anh là dùng banh xơ lam cạo giấy can (Chạn khắm chắc đéo hiểu là gì nhỉ, đù má, thế hệ bọn mầy có biết cầm cái bút kim vẽ toét mắt dư anh đéo đâu)  Mầy gúc được anh dư lào kể coi vì a tự gúc a có thấy đéo gì đâu?? nếu mầy thuộc khoảng từ 99K cho đến 06K thì có thể đã là student của anh, he he. (Anh quit khỏi HAU từ 2007). 

 32. #32 by minhdung on 2011/07/30 - 00:39

  Địt mẹ tại-sâu cứ phẩy bàn về chống thấm, thế có cách nầu xây nhà mà đéo phẩy chống đẩy đéo gì hông? Hỏi thật đới.


  Địt mẹ ngẫn à, để nó thấm mới lo chống thấm thì khác đéo gì vàng lên hơn 1600 rồi mới phi đi mua. Phải chống từ lúc xây, để thằng chuyên môn nó làm, địt mẹ. Cứ chỗ nào dễ bị thấm thì chống, ví như sàn wc, hộp kỹ thuật, giáp ranh 2 nhà, bể phốt, hố ga, tất tất. Cứ cái đéo gì dính đến nước của công trình thì phải chống hết. Còn chống thế nào và dùng cái gì thì hỏi thằng chuyên môn nó tư vấn rồi nó làm cho.
 33. #33 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 00:44

  Bạn gái Đom Giáo sư cò sến nom nhí nhảnh đáng yêu nhở.

  À mà em ẻm giàu vãi đạn. Em giai cũng cự phú mẹ.

  Bẩu sâu cô Đom quá rành về đất cát!

  À mà mỗ bỏ nghề lâu rùi cô ơi, còn mần xây cất nữa đâu? Giờ chiển sang mấy nghề liền sêu mới cả bốc vác mới cả buôn lậu mới cả hehe nổ.

  Trong đám khán dả thấy dõ dàng con Sỹ Dâm. Cũng sơ-mi chắng mới cả thắt cà vạt dư ai, dìn bảnh vãi.

  Dưng mà thế đéo nầu mà dâu cỏn vưỡn dính dau sống? Nhẽ đớp xong bữa vội vã chạy đến đặng vỗ tay nhận phong bì?

  P/S:
  Đom thật thà tin người nên phẩy cửn thựn mới bọn bựa nhế! Bỏn xỏ lá lắm cô ạ!

 34. #34 by minhdung on 2011/07/30 - 00:46

  @All: Anh độ này khó ở. Trốn về quê chăn lợn đuổi gà, địt mẹ cai nét, cai gái, cai bia rượu. Mỗi chửi bậy đéo cai, hehe. Các thể loại máy tính, iphone, ipad vứt hết vứt hết. Lúc đầu tưởng chết, rồi đéo chết, vẫn sống nhăn, địt mẹ.


  Hum nay cuối tuần uýnh ken trên thành phố mới mò vào mạng mẽo đọc tá lả tá lả, hehe.

  Tên nào nghe anh nổ từ vài tháng trước. Địt mẹ túm ngắn gọn thế này thôi, đất tèo, chứng tèo, vàng lên. Khi vàng đỉnh 1400 thì anh đã bẩu là có 1 nhúm thằng trong đó có anh phán sẽ lên tới 1600. Tướng thối còn cười khẩy anh thì phải hình như. Giờ thì nó qua mốc 1600 rùi hử, địt mẹ giờ mới quýnh lên mà múc vào, hehe.

  Kinh tài giờ này anh đéo nổ niếc gì. Nổ trước đây mới hay, chứ giờ nổ thì làm đéo gì.
 35. #35 by minhdung on 2011/07/30 - 00:52

  Tỷ như anh còn ít gold tính để vượt ngưỡng 40 bán mẹ. Zũng Hói có miu hèn nầu chỉ anh fát. Hệ Hệ

  Hehe, Lài toàn hỏi đểu anh. Giờ có vàng bí tiền mua rau mua thịt thì bán. Chứ bán làm đéo gì.
 36. #36 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 00:52

  @Nguyen:
  Mỗ cũng đến nhà thầy 2 dịp đó. Dưng không cố định ngài nầu. Trước – đúng – sau. Đợt nầu bận công cán thì a-lô chúc mừng.

  Đại khái mỗ thấy bẩu cô vầu Hội Kiến Hà Lụi năm 2004, lúc vưỡn đang dạy ở trường Kiến Nụi.

  P/S:
  1. Mỗ học Sư phạm mẫu giáo chứ có học trường Kiến đéo đâu. Đương ôn thi Tại chức Kiến thôi hehe

  2. Dấy can mới cả rốt-tinh hay sờ-tết-lơ mới cả bàn kính là gì mỗ có biết đéo đâu? Cô đánh đố mỗ à?

  Hỏi con mụ âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư ý hehe

 37. #37 by minhdung on 2011/07/30 - 01:03

  Địt mẹ khi chiều đọc lại loạt Thiên đàng tên Tướng biên trong Tùy bút thấy hay vãi đái. Cồng thì lèo tèo toàn em Hê với tên Tèo với vài tên đéo gì giờ mất tích rồi. Địt mẹ bài Lễ tang Ong chúa thì cười vãi cả đái. Mà nhõn có vài cồng. Địt mẹ tên Tướng lại còn mời coi bài Vang danh ong chúa đãi bôi nữa, địt mẹ bựa. 38. #38 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 01:03

  @Nguyen:
  Cô có phải con mần cái đéo gì mà trồng rau trên nóc hông?
  Đã tính đến chiện chống thấm chưa? hehe

 39. #39 by minhdung on 2011/07/30 - 01:10

  Địt mẹ mới vào thế kỷ này được có 11 năm thôi nhá. Nhớ thế kỷ trước không? Nhớ cách mạng tháng 10 năm nào không? Đéo nhớ gúc đi. Nhớ chiến 1 năm nào không? Nhớ chiến 2 năm nào không? Nhớ chiến lạnh kết năm nào không?


  Địt mẹ nhớ công nghiệp xe lửa bâu giờ không? Địt mẹ nhớ công nghiệp tầu bay bâu giờ không? Địt mẹ nhớ công nghiệp internet bâu giờ không?

  Toàn thế kỷ trước đấy.

  Địt mẹ nghe anh phán đây. Thế kỷ này kiểu đéo gì cũng có biến chuyển lớn bằng và hơn thế kỷ trước. Tỷ như nếu có đánh nhau thì sẽ đánh nhau to hơn, chết đông hơn. Hoặc nếu có sụp kinh tế thì sẽ sụp dã man con ngan hơn. Nghĩa là chết đói, chết rét, chết khát, các loại chết sẽ cận kề. Đừng có tưởng bở đời tươi sáng. Đi song song với nó là các thể loại công nghiệp trí não phát triển tột bậc. Là gì à? Địt mẹ hỏi ngu. Nhìn thấy thằng Facebook, và tháng trước là thằng G+ không, còn trước nữa là Icloud. Địt mẹ các ngành công nghiệp sẽ chạy theo những thằng như thế. Và địt mẹ khi đấy cứt đéo phải là cứt nữa, mà có thể chén được bình thường, đại khái thế.
 40. #40 by Phucnguyen on 2011/07/30 - 01:13

  Hehe, Chạn khắm vẫn cú đỉn con Zì bựa ở nhà tái định cư à? chết cười mầy với con DG tét thử bọn Bựa nổ về cái TKCS, hehe, sao bọn mầy không đố luôn TKKTTC& TDT, rùi HSHC, QHPK, QHCT, TTQHKT,…cho mấy con nầy ung mẹ đầu lâu luôn.

  Đã thế tiện đây anh đố chi bựa biết cái SDS để dùng trong các con chung cư là gì? đù má, nói nhanh là cái nầy chung cư ở Nhật Bủn hay Sing đều lắp đặt đồng bộ nhưng ở Lừa thì bần nông tự lắp lấy mà dùng.

  Gúc đi xem có hông, a ngủ tối mai giả lời chi bựa. hehe

 41. #41 by Mr. Tran on 2011/07/30 - 01:14

  Trước khi cút đi ngủ mà đéo nói câu nài thì đéo thể nầu mỗ ngủ yên được:

  Tiếp đi Dũng hói! Bravo, bravo, bravo!!!

 42. #42 by minhdung on 2011/07/30 - 01:15

  Và chúng ta phải làm gì? Địt mẹ phải tìm cách mà kiếm tiền đi, nghĩ đi.


  Tại sao vàng cứ tăng ù ù ù ù. Địt mẹ lúc đầu anh cũng nghĩ bọn đầu cơ mối lái thị trường. Nhưng rồi đó cũng chỉ một phần của vấn đề. Bọn quốc gia dự trữ, địt mẹ bọn khủng long này cũng ngốn ác liệt ác liệt. Địt mẹ nếu đéo phải thế giới đang đứng trước một nguy cơ gì đó kinh khủng tởm, hay một vấn đề gì đó vô cùng khốc liệt. Thì địt mẹ cái cục để dự trữ đấy nó có tăng giá phi mã phần phật phần phật như thế hay không? Đéo biết được, bố cứ dự trữ cái đã, kinh bỏ mẹ.

  Riêng phần anh thì anh đã thu mua chuyển đổi thành vàng, thành đô lâu con mẹ nó rồi. Khi anh đã hô hào trên quán từ vài tháng trước, thì anh đã làm cả năm trước. Địt mẹ cả đời người chứ có phải cứt đâu mà bỗng chốc mất hết.

 43. #43 by Phucnguyen on 2011/07/30 - 01:22

  ui Chạn khắm giỏi thế gúc ra được cả cái trồng rau trên nóc ah? đù má, sao a k thấy nhỉ?? Thật tình cái đó hồi anh còn mơ mộng, giờ thì giác ngộ rùi. Hồi hổi còn định liên doanh với 1 thằng Sing làm cái nầy ở Lừa nhưng xem ra đầu lâu chủ đầu tư Lừa vẫn chưa khá được mầy ah. Ui mầy móc nỗi niềm của anh ra làm anh bùi ngùi quá thể!

 44. #44 by minhdung on 2011/07/30 - 01:22

  À nói quay lại nước Lừa. Địt mẹ nước Lừa đang đứng trước những cơ hội đéo thể bỏ qua. Tự bản thân dân Lừa và nước Lừa đéo thể làm được gì trong thời điểm này. Cứ việc dầy xéo đâm chém băm chặt lẫn nhau là đủ rồi. Nhưng địt con mẹ, biết đâu đấy trong 5 đến 10 năm nữa thằng Tầu nó tèo. Hé hé, địt mẹ sướng sướng, Tầu bỗng chốc chia 5 xẻ 7. Mãnh lực của con thú bị thương đã suy yếu, Lừa có thể nhân cơ đấy mà thoát ra, hehe. Thoát đi đâu, thì địt con mẹ anh đéo biết, anh đéo có mả lãnh tụ, tùy vận số Lừa. 


  Hoặc biết đéo đâu đấy. Thằng Tầu nó vùng bựt mẹ dậy, ví như đến đời Tập Cận Bình, địt con mẹ nó quyền uy tối thượng ở đất này. Lưỡi bò lưỡi trâu đéo biết, nhưng chỗ biển khắm đấy bố chiếm hết, chiếm luôn cả Lừa. Thì địt con mẹ Lừa cũng nhân cơ đấy mà nhập vào. Nó giầu có lên, nó nhận mình làm con nó, nó nuôi nó đỡ. Địt con mẹ chẳng sướng bỏ mẹ đi chứ. Nhưng việc này cũng tùy vào vận số của Lừa, địt mẹ anh có mả lãnh tụ đéo đâu.
 45. #45 by minhdung on 2011/07/30 - 01:28

  Đấy, địt con mẹ các đồng chí nhìn xem, nghĩ đi. Địt con mẹ các đồng chí thấy bảo vài chủ nhật đây xuống đường kinh lắm hãi lắm. Địt con mẹ các đồng chí tiền đéo có mà tiêu, toàn húng chó rau ngổ. Thời khắc này là thời khắc tinh hoa gom góp trí lực kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Trước phục vụ cho mình, sau cũng là cho mình. Loạn rồi có cái mà giữ lấy thân.


  Thôi đại khái thế. Còn làm gì là tùy các đồng chí, đéo phải việc của anh.

  Các đồng chí cứ việc húng chó mà chửi nhau vớ vẩn vớ vẩn.

  À địt mẹ ăn theo tên Tướng đói bỏ mẹ, anh trước ngày 3 bữa, giờ toàn chén 4 hoặc 5 bữa. Đéo thấy giảm cân, cũng đéo thấy tăng cân. Thôi thế cũng mừng, hehe
 46. #46 by minhdung on 2011/07/30 - 01:31

  ui Chạn khắm giỏi thế gúc ra được cả cái trồng rau trên nóc ah? đù má, sao a k thấy nhỉ?? Thật tình cái đó hồi anh còn mơ mộng, giờ thì giác ngộ rùi. Hồi hổi còn định liên doanh với 1 thằng Sing làm cái nầy ở Lừa nhưng xem ra đầu lâu chủ đầu tư Lừa vẫn chưa khá được mầy ah. Ui mầy móc nỗi niềm của anh ra làm anh bùi ngùi quá thể!

  —-
  Địt mẹ vào đây là phải biết gúc, gúc đéo ra thì ăn cứt. Địt mẹ ngay cái thuật toán thằng gúc nó thay đổi, thì key của mình cũng phải change đi cho nó hay ho, gúc được nhiều thứ hơn. Lừa là cái đồ lười, địt con mẹ lười thì cứt đéo có mà ăn.
 47. #47 by Phucnguyen on 2011/07/30 - 01:47

  Dũng hói tham luận nhiệt tình chất ngất, anh khâm fục. Anh cũng công nhựn luôn là Lừa (có anh) quả lười thật, nên cũng đéo có cứt mà bốc.

  Dũng cho khả năng Tàu chia 5 xẻ 7 nhẽ theo lỗ đít Thọ gì gì đánh vào huyệt Tan để chẻ Tầu thành nhiều quốc da độc lập? anh mong giấc mơ nầy nhứt dù đéo thấy cửa thắng nầu.

  Còn khả năng Tầu thành fát xít kiểu Quốc xã nhà anh Le bạn thân con Zì khéo lại là hiện thực nhất vì hiện nó đang hội đủ điều kiện cần, điều kiện đủ là xuất hiện Le China.

  Đù má, Dũng hói chỉ đường thoát thân cho tinh hoa thì cũng nên chỉ chỗ núp cho bần nông dư anh với, không vàng, đất, đô thì người nông dân fải làm sâu khi có loạn bi giờ.

 48. #48 by minhdung on 2011/07/30 - 01:48

  Vừa mới đọc cồng có em hỏi con gái em thủ dâm thì phải làm sao, em sợ em sợ, hehe. Thấy nhiều đồng chí cũng trả lời rồi. Địt mẹ thôi anh cũng nói thêm vài ý.


  Chả sao đéo gì cả. Tự bản thân trai hay gái đã thích tự sờ chim sờ bướm từ nhỏ. Nhỏ như nào? Địt mẹ nhỏ là còn nhỏ tý chưa biết gì ý. Vài tháng tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi đã rất khoái tự sờ chim mình, sờ bướm mình, hoặc sờ ngực mình, hoặc sờ dái tay mình. Tất cả, đéo trừ ai.

  Khi lớn ở xã hội Lừa, hoặc xã hội tương tự như Lừa. Thì địt mẹ những vấn đề đó phải dấu tiệt, hở ra pama đòm chết, bạn bè cười chết, báo chí đâm chết, thầy cô giáo xỉ chết. Thì bố bảo cũng đéo dám hở ra dù chỉ là tý ti. 

  Thử tìm đọc Totochan đi, khi con bé được tắm chuồng với lũ bạn trong bể bơi thì như nào.

  Em hãy nói chuyện với nó coi, bảo nó có rửa tay khi sờ bướm không, hehe. Vì nếu tay bẩn, thì bướm bẩn. Ngày xưa thi thoảng ma cũng làm thế, dưng ma rửa tay sạch lắm.

  Rùi chơi với nó nhiều vào, rùi quan tâm đến nó nhiều vào. Khi mọi thứ trở nên bình thường, tự bản thân cá thể sẽ biết điều tiết phù hợp.

  Nếu em gái đó là một người có giới tính mạnh. Nghĩa là hóc môn phát triển sớm hoặc nhiều hơn bình thường. Địt mẹ vụ này thì có phải lỗi em ý đéo đâu. Thì em ý sẽ vẫn. Nhưng với sự chia sẻ, hiểu biết, và đồng tình ẩn ý, thì em sẽ tự chọn cho mình cách phù hợp nhất thôi.

  Có đéo gì phải lo, nhở. Đại khái thế thôi.
 49. #49 by minhdung on 2011/07/30 - 02:00

  Dũng hói tham luận nhiệt tình chất ngất, anh khâm fục. Anh cũng công nhựn luôn là Lừa (có anh) quả lười thật, nên cũng đéo có cứt mà bốc.

  Dũng cho khả năng Tàu chia 5 xẻ 7 nhẽ theo lỗ đít Thọ gì gì đánh vào huyệt Tan để chẻ Tầu thành nhiều quốc da độc lập? anh mong giấc mơ nầy nhứt dù đéo thấy cửa thắng nầu.

  Còn khả năng Tầu thành fát xít kiểu Quốc xã nhà anh Le bạn thân con Zì khéo lại là hiện thực nhất vì hiện nó đang hội đủ điều kiện cần, điều kiện đủ là xuất hiện Le China.

  Đù má, Dũng hói chỉ đường thoát thân cho tinh hoa thì cũng nên chỉ chỗ núp cho bần nông dư anh với, không vàng, đất, đô thì người nông dân fải làm sâu khi có loạn bi giờ.

  ——

  Địt mẹ sử Tầu chia 5 xẻ 7 rùi lại nhập vào là thường. Tương lai cũng đéo thể khác. Cũng như Lừa, đi ra từ nó, thì lại nhập và nó cũng có thể. Sao đéo đâu. Nước bé thì phải chịu, địt mẹ chỉ hô hào đéo chịu là xong đéo đâu đồng chí. Bản thân Tầu cũng nhiều các tộc vãi cả đái. Các tộc này cũng nhăm nhe phá từ trong ra chứ có phải ngồi im đéo đâu. Nói chung đây là vướn đề nhớn, quan tâm theo dõi thì mới biết rõ được vài phần.


  Hehe, còn bần nông đéo phải là đéo có vàng đô đất cát. Còn tinh hoa cũng đéo phải là cứ đất cát đô vàng. Hai cái từ này từ tên Tướng thối phát ngôn, giờ anh xài lại cho vui mồm thôi.

 50. #50 by minhdung on 2011/07/30 - 02:01

  Nông dân phải làm sao khi có loạn hả? Địt mẹ đồng chí đéo phải nông dân nên mới hỏi câu này. Nông dân có loạn còn sướng hơn bây giờ, nông dân mong có loạn bỏ mẹ ra chẳng được. Chết là chết mấy thằng ngồi văn phòng, sống thành phố, chứ chết đéo dân. Dân thì vẫn chết đầy, loạn chết cũng chỉ đến thế. Ngày trăm mạng người đều như vắt chanh thì đéo loạn nào bằng?