Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by DG on 2011/07/29 - 10:00

  À nhân-tin chin nhà-ca, cho hi nếu đ bc 15cm, chiu cao mt sàn ti sàn là 15×21 thì có thp quá hông? Thng đ giúp phiên sang CAD c đòi đy bc lên 16, mà tôi ch thích bc thp đi li cho đ mi, v-li bt-chước Nht-Bn tiết-kim năng-lượng (điu-hòa) @ Fa buôn lậu âm hộ.

   

  Địt mẹ giờ sáng lục lại thấy cồng nầy, đệ nhất Kiến đâu rùi hehe?

   

  Ý con Fa là bậc thang cao 15, rộng 21 có phỏng?

   

  Nếu thế thì đéo thấp – vừa đủ dưng bề rộng hehe hơi hẹp.

   

  Chân mà dư chân Giao Chỉ của con Fa, ngón vửa tòe, gót vửa bẹt, đi hấp ta hấp tấp mà nện vầu cái bậc thang rộng nhõn 21cm thì có mà ăn buỗi!

   

  Hiểu ý anh nói hông con buôn lậu âm hộ kia?

   

  Tốt nhất là nên để 30cm là vừa, con ngẫn ạ.

   

  Còn muốn hỏi cầu thang nên đặt dư nầu, bản thang, cốn thang, tay vịn, số lượng bậc, công cụ phụ trợ thì mần ơn hỏi con Chạn hói rẽ ngôi giữa ý, cỏn nổ cho mà nghe hehe.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:11

   Rộng 21cm thì là cầu-thang lên nhà-xí hả con mặt ./

 2. #3 by Dragonfly on 2011/07/29 - 10:06

  Cái kiểu toilet bằng vách kính, cửa kính trong suốt nằm ngay trong phòng ngủ, khi cần kín đáo thì kéo rèm, không thì địt mẹ “em tắm anh yêu” luôn là kiểu của Hàn Quốc chứ Đài Bắc cái mẹ gì hả Lài?

  —————
   Hiện này tại Sg bọn thanh niên xây nhà rất thích kiểu phòng tắm trong suốt như nài. Thằng cu em anh cũng deco vậy. Vào nhà cỏn nhìn cứ liên tưởng đến chiện kia ngượng ngượng là. Hệ Hệ
 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:10

  Bọn mặt ./ kia

  Zì bắtquảtang con Zái Ghẻ là Kiến xịn nên đéo biết jì về ngônngữ xây nhà Lừa nhế.

  Số “21” của con Đều là số bậc trong một nhịp cầu-thang, chứ có fải bề rộng của nấc-thang đéo đâu.

  Nhà ống Lừa kiểu đéo jì tầng trệt cũng 21 hoặc 23 bậc. Nếu nhà cao 4.5m thì bậc cầu-thang fải tăng thành 20cm hehe. Thường thì ngót 4.0m nên bậc cầu-thang thường 16-17cm.

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:12

  @Con Lài, con Đều

  Nhà Zì toalét ngay trong buồng-ngủ, đéo có kiếng chắn đéo jì hehe.

 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:16

  Bọn Kiến Gồng đẳngcấp trên bọn Kiến Nụi nhiều bậc. Zì vầu most chungcư/caoốc trong Gồng zo Kiến trỏng thiếtkế Zì khá ưng bụng.

  Đéo hiểu sâu cái đéo jì thì Gồng cũng hơn Nụi. Mà cón khi con Kiến Gồng cũng là zân từ Nụi vầu.

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:17

  Thôi Zì có việc rùi, hẹn các cô đến tối.

 7. #8 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 10:18

  Con mụ thối lại ti toe.

   

  Đọc cồng con Dái Ghẻ giả nhời con Fà lại ngẫn sang cồng con Già Đểu là thế đéo?

   

  Ai chả biết thang trong nhà dân giờ bỏn đều làm số bậc là 4n +1. Biết sao không? Câu nài dễ, không biết thì ăn ./

   

  @Fà giò:

  Bậc thang thường nó có công thức là 2h + b = 600.

   

  Đấy là lý thuyết, còn thực tế thì tùy điều kiện diện tích nhà cô mà mần. Dưng con Dái Ghẻ bẩu cô mần bậc 210 là bé là đúng đấy. Nhà chật thì tối thiểu cũng phải cố lên 250 ~ 270

   

  À, thế mấy con Kiến nổ có biết mỗ đương nói đơn vị nầu hông? Hông biết thì ăn ./ vì câu nài quá dễ.

 8. #9 by DG on 2011/07/29 - 10:25

  Cu Bựa lại đang gúc về bậc thang, hehe.

  Tình bắt giò anh dưng lộn mẹ sang cồng của con Già Lào Cồn, lẫn từ kích thước bậc thang san g số lượng bậc thang!

  Ti toe thế nầu được mới anh, được cái chắc chắn nhất “Zì khẳng định con Zái Ghẻ là kiến xịn” thì lại trật mẹ hehe!

  Nói chung con nài ngu, ngu hết phần chó mất dồi (@ Sún Vẩu), đứa nầu vầu quán không tỉnh táo mà nghe cỏn đúng ăn buỗi có ngày.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:30

   À nhân-tin chin nhà-ca, cho hi nếu đ bc 15cm, chiu cao mt sàn ti sàn là 15×21 thì có thp quá hông? @Fa Âmhộ

   Đã ngu lại còn thích cãi

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:29

  Con Zái Ghẻ Kiến Xịn mới con Chạn Khắm Sưfạm tính không cho Zì đi mần à?

  Zì nhầm tên con Fa thành con Đều thôi, chứ ý con Fa hỏi rõràng là 15×21, tức “21” nghĩa là số bậc chứ làm đéo jì có bề-rộng mặt thang ở đấy.

  Địt mẹ ngu nó vửa vửa thôi.

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:33

  Con Zái Ghẻ là Kiến xịn 100%, vì cỏn đéo biết jì về nghề kiến/xây cả. Cũng như con Lả Lét là bácsĩ xịn 100%, vì cỏn đéo biết jì về nghề y cả.

  Con Nhất chắcchắn đéo fải Kiến, vì cỏn quá rành về Kiến hehe, hoặc cỏn là Kiến bên Khoaitây.

 11. #13 by DG on 2011/07/29 - 10:37

  Địt mẹ con Fa âm hộ đâu “lên” cái cho rõ ràng nầu, hông con mụ Bựa lại bẩu anh thế lọ thế chai mang tiếng!

  Mà anh lạ, đọc cồng nhau biết mẹ tay nhau rồi sao còn cứ cố cãi cùn nhở?

  Địt mẹ dững chiện dư quay tay, móc đít hưởi, dòm pama tỉn nhau, sờ bướm em gái anh biết là đặc trưng – thế mạnh con nài rồi – anh có cãi đéo đâu.

  Bướng quá đi em ơi hehe!

 12. #14 by budifa on 2011/07/29 - 10:40

  Địt con mẹ mấy ông Kiến mù này chán vãi. Đương hỏi chiều-cao sàn tới sàn lại chuyển sang mặt-bậc là sâu là sâu?

  Công thức 2b+h=600 gúc thì đầy ra, và tôi thiết-kế đúng 2*150+300, dưng thằng đệ nó bẩu để cổ-bậc 15 thì nhà thấp quá, nó đòi 16, thủng chửa lũ Kiến mù?

 13. #15 by budifa on 2011/07/29 - 10:45

  Hay bật lão BOM dưng phẩy công-nhựn lão đọc còm chuẩn hơn ối Bựa trên kuán. Bật lão cũng nên rình-rình lão hở to thì đá phát nó mới tin nõ lão được, cái nầy gọi là oánh du-kích, khà khà

 14. #16 by DG on 2011/07/29 - 10:49

  Địt cụ con Fa nầy biên dị triện thì được, biên về Kiến thì dư quặc!

   

  Thôi zí vầu hehe anh bí mẹ nó dồi, Chạn Khắm ôn bài cũ nổ cho cỏn phát đi, anh cút có việc tí trưa về anh thẩm định cho.

   

  Mần chi thì mần dưng đừng để đám thợ hồ dư con Nhất mới cả con đĩ Hoàng bướm nhét bộc phá ăn hiếp nhế, con ngẫn?

 15. #17 by DG on 2011/07/29 - 10:52

  “dưng thằng đệ nó bẩu để cổ-bậc 15 thì nhà thấp quá, nó đòi 16, thủng chửa lũ Kiến mù?” @ Fa buôn lậu âm hộ.
  ………………………..

  Ý con Fa là bậc thang cao 15, rộng 21 có phỏng?

   

  Nếu thế thì đéo thấp – vừa đủ dưng bề rộng hehe hơi hẹp. @ anh DG hoành văn trấng.

  ………………………………………..


  Địt cụ cái nài đéo phẩy trả lời thì là cái buỗi gì hả bọn ngẫn!

 16. #18 by budifa on 2011/07/29 - 10:52

  Ớ địt mẹ gõ nhầm 2h+b thành 2b+h. Mua đất mà phẩy thiết-kế b <= 250 thì ở mẹ chung-cư tái-định-cư dư lão BOM cho lành, khà khà

 17. #19 by DG on 2011/07/29 - 10:58

  Quên, dưng kiểu dư con Fa mần nhà thì cần đéo cầu thang mà bày đặt hỏi lắm chuyện.

  Anh gợi ý con nài treo cái dây từ tầng 2 xuống tầng 1 ý, một đầu thắt thòng lọng dòm vửa nên thơ trữ tình vửa hoành trấng.

  Lúc nầu muốn “lên” thì chui mẹ vầu đấy mà lên, rách việc!

 18. #20 by budifa on 2011/07/29 - 11:00

  Hế hế ông Dụ Gái dzỗi rùi à, ở lại nổ đi chớ. Đã bẩu tôi hông có cơ-bản về kiến nên có-thể từ-ngữ đéo đúng chiên-môn, tuyền từ dân-dã

  Nói cho rõ nhế, cổ-bậc 15, số bậc 21 thì sàn tới sàn là 3.15m, trừ dầm mới trần-giả (nếu có) thì thông-thủy phòng còn cỡ 2.80-2.85m. Thằng đệ chê thấp, muốn cổ-bậc 16 để thông-thủy cỡ 3m. Vậy câu-hỏi là thông-thủy 2.8m thì có thấp quá không, thủng chửa?

 19. #21 by quangdonquixote on 2011/07/29 - 11:04

  Bậc thang cao tối đa 180mm, rộng tối thiểu 250mm. Lan can nên làm song theo chiều đứng, thanh nọ cách thanh kia khoảng 100mm (trẻ con không leo lên được và chui không lọt.). Tham khảo thêm “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 05: 2008/BXD” Mục 3.4.1.1 – bảng 3.1 & Mục 3.4.1.7

 20. #22 by quangdonquixote on 2011/07/29 - 11:08

  Tất nhiên là có thể du di chiều rộng bậc 230mm kể cả mũi bậc, nhưng nếu thế thì chiều cao tối đa khoảng 170mm thôi. Làm nhà chiều cao mỗi tầng 3000mm là được rồi, chia khoảng 17 bậc thì diện tích làm cầu thang sẽ không nhiều.

 21. #23 by Già Không Đều on 2011/07/29 - 11:15

  Thằng đệ chê thấp, muốn cổ-bậc 16 để thông-thủy cỡ 3m. Vậy câu-hỏi là thông-thủy 2.8m thì có thấp quá không, thủng chửa?(@ Fa Đơi)

   

  Nhà chung cư thông thủy tầm 2.8 đều đều thôi, chơi đóng trần thạch cao nữa thì còn thấp xuống chút nữa. Thông thủy 2.8 với tầng 1 nhà phố nhẽ hơi thấp, nếu từ tầng 2 lên tầng 3 thì ok, đéo cần quá cao làm gì đi cho mệt, 17 bậc thang nhịp là vừa, Thông thủy tầng trệt lên tầng 1 tầm 3.2 – 3.4 là dễ coi, bố trí cầu thang cũng dễ bước, 21 bậc là ok. Lý do 17 or 21 ( trần cao chơi vơi hơn nữa phải 25 or 29 bậc he he) thường lọt vài chữ “Sinh” trong Sinh Lão Bệnh Tử .

 22. #24 by Dragonfly on 2011/07/29 - 11:18

  Bọn Kiến Gồng đẳngcấp trên bọn Kiến Nụi nhiều bậc. Zì vầu most chungcư/caoốc trong Gồng zo Kiến trỏng thiếtkế Zì khá ưng bụng.

  ———
  Đúng rùi, bỏn vẽ vời đéo đâu bê nguyên thiết kế bên Sin về không ưng sao được. Tỷ như bọn HAGL là 1 điển hình. Hệ Hệ
 23. #25 by Dragonfly on 2011/07/29 - 11:21

  @Con Lài, con Đều

  Nhà Zì toalét ngay trong buồng-ngủ, đéo có kiếng chắn đéo jì hehe.

  ————-
  Kinh, thế cứt Zì Mọi ăn chay thơm như nước hoa thì mới sống được chứ nhể. Tởm trên cả tởm. Hệ Hệ
 24. #26 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/29 - 11:26

  Tranh thủ giờ nghỉ vầu biên vài dòng.
  Anh đèo rành kiến dưng kích thước bậc thang qui định tùy theo từng Quất gia. Chênh lệch ko nhiều.

  Tỉ dư anh đi xây desking(part-time, đương nhiên he he) with coucil-approved cho nhà Khoai Tây nầu đó, trong plan bâu giờ cũng biên rõ chiều cao, rộng của mỗi bậc thang, thường là 17×25. Council bắt phải mần thế, follow their rules, of course.

  Giả tỉ job nầy ko cần qua Council nên anh mần ẩu, tỉ dư 18×25 or 17×24 chẳng hạn, nếu chủ nhà or whoever, lên xuống bị vấp té, đoạn cỏn kiện thì cơ quan điều tra/bẩu hiểm vầu cuộc. Business của anh tèo ngay. Anh cũng sẽ ra tòa nốt. Hậu quả khôn lường. Dù sai sót chỉ vầu quãng 1cm.

 25. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/29 - 11:39

  Với loại dân như thế-này, ngay cả Aibert Einstein cũng sẽ đồngý dùm Nuke: 26. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/29 - 11:41

  *dùng, not “dùm”. Xinlỗi gõ sai! 

 27. #29 by budifa on 2011/07/29 - 11:42

  @ Jà lộn-xộn

  Thường Lừa để tầng 1 (aka trệt) cao nhẽ dùng làm phòng-khách? Tôi đương thiết-kế tầng 1 đéo để ở mà chỉ làm ga-ra và khu thư-giãn, phòng khách lên tầng 2. Với diện-tích phòng cỡ 35-40m2, thông-thủy 2.8 liệu có bị cảm-giác thấp, nặng-nề hông?

 28. #30 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 12:08

  Thường Lừa để tầng 1 (aka trệt) cao nhẽ dùng làm phòng-khách? Tôi đương thiết-kế tầng 1 đéo để ở mà chỉ làm ga-ra và khu thư-giãn, phòng khách lên tầng 2. Với diện-tích phòng cỡ 35-40m2, thông-thủy 2.8 liệu có bị cảm-giác thấp, nặng-nề hông? @Fà giò

   

  Dư mỗ đã từng nổ. Chiều cao phòng tùy thuộc nhiều nhẽ, trong đó có công năng & diện tích. Cô cứ căn cứ công năng phòng khách hay phòng ngủ hay gara hay wc mà xử.

  Khu thư giãn thì xem thư giãn thế nầu? Để cạnh gara có cách xử lý mùi xăng – dầu chưa? Nhẽ phòng karaoke?

   

  Nếu phòng khách thuộc diện to, cỡ 35-40m2 mà cao thông thủy 2.8m thì là thấp.

   

  Mỗ đồng ý mới đệ cô là nên để thông thủy 3.0m ~ 3.1m.

   

  @Dái Ghẻ:

  Bọn ngẫn đấy tuổi gì mà ti toe mới mỗ? Bắt nạt thế đéo?

 29. #31 by budifa on 2011/07/29 - 12:13

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 12: Lên bờ

   

  Thời-gian lờ-lững trôi dư ông tàu lênh-đênh trên bể, BOM đã tam thập nhi lập, mặc-dù chưa mọc râu, cơ-thể còn fát-triển, chàng vưỡn quyết-định lên bờ. Pama chàng mừng húm, giục chàng kiếm vện. Bỏn biết đâu chàng đã là giống chột, bâu tinh-khí hồ-tinh đã hút hết, luyện Bế-Tinh-Đại-Pháp chỉ để kèn đỡ teo, chứ giờ gieo đất màu-mỡ kiểu nầu cũng đéo nẩy mầm được. Vả-lại chàng đã quen nhìn gái nầu cũng là fò, làm gì còn có ai có-thể thành vện trong mắt chàng.

   

  Lên bờ, BOM hông về Hà-Lụi, mà chọn Fồng. Fồng hợp mới nghề buôn-lậu của chàng, và quan-trọng hơn, có khu công-nghiệp hông khói Đâu-Sừn. Ở-đây chàng có thể tiếp-tục luận-án về thớt mới fò còn dang-dở. Ngoài-ra, fò có một đặc-tính rất hay, đéo bình-luận gì về kèn của chàng, mỗi lần lâm trận thảy đều dên-la dư thể yêu nhau thực-sự, làm BOM bớt mặc-cảm zất.

   

  Tính hóng-hớt trỗi dậy, chàng lại tiếp-tục lang-thang xó-xỉnh Fồng để nghe-hơi-nồi-chõ.

  Quá-trình lang-thang tất-lẽ-dĩ-ngẫu có ít-nhiều va-chạm, để tự bẩu-vệ mình, BOM dùng xiền kết-giao với dăm jang-hồ cỏ. Bỏn nổ dư mìn, nên chàng, vốn có một ước-ao, vốn có một khát-khao giở-nên tinh-hoa, nên phẩy nổ dư bom, đến giờ vưỡn vậy.

   

  Mới-đầu, chàng lang-thang vạ-vật đúng kiểu cơm đường, cháo chợ, vợ vườn hoa, nhà ghế đá cho hợp mới bọn đệ jang-hồ. Sau làm ăn được, cũng tích-cóp mua được một căn-nhà làm bãi-đáp. Vốn tính hào-sảng, BOM oánh hai chục cái chìa-khóa, phát lung-tung cho bọn đệ, muốn về lúc nầu, mới ai thì về.

 30. #32 by Già Không Đều on 2011/07/29 - 12:14

   Với diện-tích phòng cỡ 35-40m2, thông-thủy 2.8 liệu có bị cảm-giác thấp, nặng-nề hông?(@Fa Đơi Lịu Đạn)

   

  Sao Fa không làm tầng lửng, tầng trệt bố trí như Cô thích. Nhiều nhà mần tầng lửng làm phòng khách, cả chiều cao tầng trệt có lửng là 5m, thành ra tầng lửng tầm 2.5 đến 2.8 là vừa, tiếp khách không gian đó vẫn ổn. Để không có cảm giác nặng nề, thấp, Cô bố trí bàn ghế phòng khách loại “lùn lùn” tí, kiểu Nhật í, vừa sang vừa thoáng.

 31. #33 by quangdonquixote on 2011/07/29 - 12:56

  Để giảm giá thành thì ở Gồng phần Kiến trúc các CĐT thuê bọn nước ngoài, phần Kết cấu do VN tính toán, lý do là để giảm TK phí

  Nhân đây cũng lưu ý chi bộ kích thước cửa theo Lỗ Ban mọi lừa thường hay tự đo theo cây thước kéo mua ngoài cửa hàng vật liệu xd, cây này không sai nhưng có 2 phần (1 để đo mộ và 1 để đo nhà, nghĩa là âm dương khác nhau) và các lừa thường hay đo nhầm phần mộ cho nhà?

 32. #34 by nhất on 2011/07/29 - 13:10

  Địt mẹ lũ Kiến ở Lừa ở trong quán, thằng Fa? hỏi chiều cao cầu thang mãi đéo có thằng nào trả nhời, chắc sợ lộ nghề, hố hố.
  Như thằng Tế đã viết, mỗi nước có tiêu chuẩn riêng , bên anh là 15-18cm hay sao ý. Nhà anh cao 16cm. Chú ý canh thợ xây cho chính xác. Thằng bạn anh xây nhà bậc thang cuối cùng chỉ cao hơn có 1cm mà bị vấp đó. Mãi mới quen không vấp , nhưng rất khó chịu.
  Thằng Chạn nầy IQ như buồi thì có mà làm xe ôm cũng đéo xong vì không mò ra đường, toàn bị lạc haha. Nhưng có thể hợp tác cùng Dái Gầy còn ngu hơn! Hai thằng  đi xúc phân thuê mang ra đồng, như thế cho nó có ích.
  Bắt quả tang Trung Tướng ở trong tù nha !

 33. #35 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 13:26

  Địt mẹ con Nhất liệt đã ngu còn nỏ mồm.

   

  Đéo biết thì ngậm mõm đéo ai bẩu cỏn câm?

  Vưỡn cay cú hả con ngu chỉ biết cầm cu mà đéo bâu giờ nhìn được cái gì ra hồn? Hình như hình như cái ./ ý con ngu!

   

  Đọc lại cho kỹ đi con chiên gia chống thấm ạ. Hay đầu đất nên đọc xong quên mẹ? Hay đương hehe “bận” hả con kia?

   

  Bận chống thấm hay bận vác thuốc lá? Hay bận quay tay?

   

  Địt cụ con liệt ngu vãi mẹ cứt. Ngu hết phần của chó (@Sún), đồ dòi bọ (@Mèo mướp), bú thuốc chuột đi (@Lói đồn)

 34. #36 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 13:30

  @Lói đồn:

  Con giang hồ cỏ Sỳ Ghềnh đấy ngầu nhở. Hay cỏn là con Tế điên mặt ./ xiên?

 35. #37 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 13:32

  Bắtquảtang con nài bắtđầu đi học tạichức về Kiến @ Mụ Thối âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư

   

  Hehe, sai mẹ rùi con ngẫn ạ. Mỗ đã tốt nghiệp sư phạm đéo đâu.

   

  Chết mẹ cười với hội đần nài

 36. #38 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 13:34

  Kinh, thế cứt Zì Mọi ăn chay thơm như nước hoa thì mới sống được chứ nhể. Tởm trên cả tởm. Hệ Hệ @Lài dồn
   
  Cỏn nổ đấy. Hoặc quá bệnh.
   
  Nhẽ ý thứ 2!
 37. #39 by budifa on 2011/07/29 - 14:21

  Sao Fa không làm tầng lửng, tầng trệt bố trí như Cô thích@ Jà lộn-xộn

  Tầng lửng có vẻ mốt xưa, quê quê, hehe. À mà đất đủ để hông phẩy xây nhà-ống, tầng lửng nhẽ hợp với kiểu đó hơn? Mới-lị ngồi fòng-khách dòm nóc xe hông tâu-nhã, hã hã

  @ Trạn tin

  Phòng karaoke thì gọi là phòng zải-chí (aka chỉ-zái, há há) chứ nhể? Phòng thư-jãn là jacuzzi, sauna, steam bath vươn-vươn chớ, chuẩn-bị cho giai-đoạn jà-hói, khà khà

  Thanh củi chi-bựa, thôi đẩy lên 16cm vậy 

 38. #40 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 14:27

  @Fà giò

  Ui, phòng có jacuzzi mỗ mà có xiền xây biệt thự sẽ mần 1 con, nhét vầu cái phòng có view tý.

  Nằm sục ngắm cảnh tao nhã phết. 

   

  Hehe. Dưng mà nhà trong phố thì có đéo gì để ngắm đâu, nhở.

   

  À mà nhân quả xi-líp của Lói đồn, mỗ lướt phát thấy trên diu-túp có bao xi-líp cam mới cả dân tỉn nhau, dân tỉn dân.

  Đéo gì bây giờ ra đường nguy hiểm vãi đái!

 39. #41 by LonelyRose on 2011/07/29 - 14:31

  @ Trạn cưng,

  Rốt cứ thả lỏng cho tí là lên quán chém ào ào suốt mấy ngày thế à?  

  Hôm trước bốt Khúc thụy du hỏng rùi. Bốt lại giùm nài.

   

 40. #42 by nhất on 2011/07/29 - 14:35

  Địt Cụ chi bộ hôm trước anh vào Paltalk ,sau đó có ý tưởng sao Trung Tướng không lên đó mở một room nhờ. Nghe giọng nói chắc cũng nhắng. hehe
  Anh đề nghị Trung Tướng ban đầu 1 tháng chọn ra một ngày gọi là Bua-Voice-Day chẳng hạn.

 41. #43 by voong ngau pin on 2011/07/29 - 14:45

  Xì lịp của Lói là oánh cam máu nhất, địt mẹ Lừa ngày càng máu nhể, đấm cam thùmthụp thùmthụp,

 42. #44 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 14:49

  @Đơn Mai Khôi yêu

  Mỗ hông đại khai sát giới mới bọn nổ nài thì em đâu có chịu về quán đâu. Mới cả vắng em mỗ hông lôi bỏn ra dạy dỗ chưởi bới giải khuây thì biết làm gì giờ.

   

  Dạo nài em khỏe hông em yêu? Vưỡn xinh đẹp, dịu hiền như ngày trước?

 43. #45 by Dragonfly on 2011/07/29 - 14:59

  Rốt cố vươn vai mà sống, tô son lên môi lạnh lùng, Rốt cứ ôm Chạn mà chết, mai này Lài làm đám ma(cho). Hệ Hệ


 44. #46 by Mit on 2011/07/29 - 15:01

  @ cô Dương

  Chết mẹ nó cười mới cô.  Cô bẩu ai đó 5f4 là không nhỏ, Mít bảo theo standard của đàn bà Mẽo đó là size petite.  Cô không sống ở Mẽo mà cô lại cãi Mít…hehehe Nếu cô hỏi bọn Mẽo thì bỏn cho cô hay đàn bà Mẽo 5f4 or less được considered là petite . Tại sao thế, Mít đíu biết.  Bọn Mẽo nó ngu kinh niên từ xưa đến giờ mà…hehehe

  Cô quay qua mocking bọn Mẽo phì nộn. Rồi cô lại huyên thuyên về sức khỏe mới cả body mass mới cả healthcare….hehehe  What’s your point? Chả sour grape giống bọn Tây Âu là gì là gì?

  Sure bọn Mẽo phì nộn hơn bọn Canada theo thống kê, dưng cô phẩy hiểu cái đó vì  ethnic mix-up giữa hai xứ nó khác nhau cô ợ.  Bên nài, bọn Mẽo non-trắng primarily là Mễ + Đen, bọn nài more likely phì nộn hơn bọn trắng.  Bên xứ cô lại khác.  Bọn Canadian  non-trắng primarily là bọn Á đông đến từ East/SEast Asia.  Bọn nài lại less likely phì nộn hơn bọn trắng. 

  Kết luận là không phải bọn Canada không tăng trưởng về sự phì nộn, bỏn có dưng at a rate slower bọn Mẽo.  Thế thôi. Cô đi mà tự gúc…hơ hơ hơ

  Riêng chiện tập ballet, Mít đã post cái link nói về chiện tập thì đứa trẻ có thể bị stunt growth vì nó là combination của sự luyện tập khắc khổ + ăn uống kiêng kem quá đáng.  Ngoài ballet còn có dững môn thể thao khác nếu không cẩn thận cũng có thể làm trẻ con bị thấp luôn. 

  Ai muốn biết thêm thì cũng tự mà gúc. 

  Mít ngưng nói về đề tài nài ở đây.

 45. #47 by LonelyRose on 2011/07/29 - 15:06

  @ Trạn

  Cảm động quá đi! Hay Rốt gả con em gái cho Trạn nhỉ, Mai Khôi tức em gái Đơn Mai Khôi. Chỉ bực nỗi trước nó sêchxi như Carmen thế nài,

   

   

  Bỗng đâu buồn tình chán đời nó chơi lun xìtai quằn quại nài,

   

   

  Chịu nổi nó hông Rốt gả lun…

 46. #48 by Dragonfly on 2011/07/29 - 15:10

  Cô Chạn tưởng có nhõn em Rose tưởng ẻm đã xinh và dáng đẹp à? Nhìn quả vện cũ của anh đê cao nhõn 1.7m thôi. Quay lưng khinh khán jả nhế! Nguôn chưa? Đang zòm anh tắm tiên đó. Hệ Hệ

 47. #49 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 15:14

  @Đơn Mai Khôi yêu,

  Sâu em nỡ đối xử mới mỗ dư vại? Mỗ có phẩy con Bô hay con Dái Ghẻ hay một vài con ngẫn khác đâu?

   

  @Lài dồn:

  Mần ơn xê ra!

 48. #50 by Dragonfly on 2011/07/29 - 15:19

  Nghĩ lại chiện hồi xưa tán em ẻm cứ lẽo đẽo tặng em ẻm mấy cái băng cát xét nhạc trước 75 mà bồi hồi nhớ ẻm! Hổm rồi thấy ẻm lôi chiện thời hoa bướm kể cho mấy con bựa việt kiều fản động làm anh rầu hết cả ruột tính mua thuốc chuột của Lói uống chơi. Tặng em bài hát để em nhớ thời thởi của bọn mềnh nài. Đau anh lắm nàng ợ!Ai ni, hận ni. Hệ Hệ

 49. #51 by budifa on 2011/07/29 - 15:50

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 12: Yêu một con Fồng

   

  Một tối nọ, BOM về nhà sau chầu diệu thết-đãi thằng đệ vửa giúp đòi được món xiền đầu-tư ở chuồng-trâu Đâu-Sừn. Đẩy cửa vầu, chàng thấy một gái đương thu-lu dư ông mèo góc giường. Đã quá quen cảnh bọn đệ dẫn gái về nhà tỉn xong lại xuống đường làm công-chiện, chàng kệ mẹ, lăn quay bên cạnh ngủ luôn.

   

  Quãng nửa đêm, BOM thức giấc vì háo nước, thấy gái lõa-thể nằm gọn trong lòng, mồm rên “lạnh quá”. Lay dậy hỏi, gái bẩu mải chơi, pama chưởi đánh nên dạt vòm, được một anh đưa chìa-khóa, nói địa-chỉ nên mới mò đến đây. Từng mất tân vì Bạch-Cốt-Tinh, teo kèn vì Hồ-Ly-Tinh, BOM lùa tay xuống mông gái thấy nhẵn dư chùi, mịn dư mỡ đông mới yên dạ. Dậy uống nước xong, về chỗ nằm, gái lại kêu lạnh, rúc vầu nách chàng. BOM chép miệng, đèo mẹ, mỡ dâng miệng mèo, hông xơi cũng phí. Nghĩ nầu làm thế, gái chả phản-ứng, chàng hì-hụi dùng kèn dư ngón-tay giữa, móc đi ngoáy lại mấy lần cũng xuất được tí-đỉnh. Rùi lại lăn ra ngủ. Sáng dậy hông thấy gái, cũng chẳng bận-tâm.

   

  Sau đận ấy, dăm bữa nửa tháng gái lại xuất-hiện, tuyền nhằm lúc chàng ở một mình. Gái hông chiên-nghiệp dư fò, dưng ngoan-ngoãn dễ-bảo, đâm làm chàng lại thấy nhơ-nhớ mỗi khi vắng gái, quên mẹ cả sóc-lọ. Cũng lạ là bọn đệ chẳng đả-động gì đến gái, dưng chàng biết gái Fồng yêu ai là tận tâm tận dạ, nhẽ cỏn yêu mình. Và hình-như chàng cũng hơi-hơi yêu cỏn?

   

  (Cắt còm fòng Jà-Hú)

 50. #52 by budifa on 2011/07/29 - 15:51

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 12: Yêu một con Fồng (tiếp)

   

  Lửa gần rơm lâu ngài bén cũng, BOM thấy yêu gái thật. Chàng đuổi mẹ hết đệ, thay khóa mới, rùi ướm lời “hay mình về luôn đây ở cho vui?”. Gái e-thẹn “đêm thì được, ngài em bận”. Gặng hỏi gái hông jả-nhời, chàng đành bỏ qua, thôi thì đêm là đủ, ngày nó đi mới thằng khác kệ mẹ. Từ đó đêm đêm giao-hoan, tháng chỉ nghỉ 4 hôm, dưng nhờ Bế-Tinh-Đại-Pháp chàng vưỡn khỏe-mạnh dư thường.

   

  Được già 1 năm, có công-chiện đi xa khá lâu, giở về đợi cả đêm hông thấy gái quay lại, sáng ra chàng buồn tình xuống hàng-nước trước ngõ làm chén diệu suông. Chủ-quán buôn chiện “Gớm chú mất mặt lâu thế. Đợt chú đi chủ cũ có về đây hông vầu được nhà. Tội-nghiệp có đứa con gái mới nhớn mải chơi, đánh chưởi nó tự-kỷ ra đường-ray nằm dạng háng, tàu chẹt chết-tốt. Pama cỏn ân-hận chiển nhà đi. Chắc làm ăn được, về cầu siêu cho nó to lắm, còn cho con shentong nhà chị mấy cái xi-líp hoa ngúng-ngoa-ngúng-nguẩy yêu phết”.

   

  BOM nghe xong tá-hỏa, hỏi tên tuổi gái rùi mua ít hương hoa phi ra nghĩa-trang sì-sụp cắt tình.

   

  Hôm sau, chàng rao bán nhà, rùi về Hà-Lụi