Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/07/28 - 23:13

  Đây các Bựa nổ tiếp đê. Hệ Hệ

 2. #2 by Dragonfly on 2011/07/28 - 23:16

  1. Ừ, còn đéo gì xa xa có cái chuồng chim nữa phải không Lài? Nó ỉa cho thúi um nhà, đéo có tí gì của trời của đất của gió của mây thế thì nuôi chim làm đéo. Nhẽ kiếp Lài cũng như kiếp chim nhốt lồng kia hử? Địt mẹ nhân tài mà gặp nghịch cảnh quá đi phải không?

  2. Địtmẹ Lớp Fó Lao động mà biết já cái chuồng chim ấy bao nhiêu xiền có khi cũng muốn chui vào ngồi thử xem mình có xứng đáng với cái chuồng không đới. Hệ Hệ

 3. #3 by trungduong on 2011/07/28 - 23:19

  @ CocaCola

  Bonus cái này đại cương về CATARACT nè. Của US Enviromental Protection Agency chứ không chơi. Để giảm phần cararact = dùng kiếng mát. Cái này thì đi mổ làm lại là OK. Glaucome thì hiện tại vẫn bó tay.

  http://www.epa.gov/sunwise/doc/eyedamage.pdf

 4. #4 by Dragonfly on 2011/07/28 - 23:24

  Địt mẹ nói đéo phải bỉu môi chứ nhìn bộ salon nhà Lài đéo tông sur tông chút nầu. Lài có mời Anh đến nhà Anh đéo thèm ngồi bộ salon ba rọi í đâu, thà Anh ngồi trà đá dưới chờ Lài thay đồ đi thang máy xuống mới Anh thôi he he.@ LFLĐ

  ——————–
  Bộ nhà cô gọi bộ của Pama anh bằng cụ, mấy hôm nữa anh về Fồng chụp cho cô xem. Địtmẹ mun sọc nguyên khối do bọn Đồng Kỵ mần nha. Chưa kể còn tấm fản nguyên khối mua bên Cam 2mx4m gỗ Cà Te tên tiếng Cam, tiếng Lừa anh biết đéo đâu hình như Gõ đỏ. Hệ Hệ
 5. #5 by Dragonfly on 2011/07/28 - 23:27

  À Lài con phơm lại thử coi anh có nói đúng cái ý mà Lài cho là nhược điểm trong căn hộ của Lài kô?

  —————-
  Post thêm cho rõ rồi đó! Fân tích kỹ đi. Hệ Hệ
 6. #6 by Cocacola on 2011/07/28 - 23:30

  @Dương


  Thì anh tụt quần Bựa đấy thôi, hắn hẳn tuyên bố ngư dân sống ngoài biển, ánh nắng nhiều, sẽ dễ bị Thiên đầu thống, tức Đau nửa đầu, Mẽo mọi gọi glaucome! Hehe. Đã dốt còn cãi cố!

  Anh mới bẻ cổ hắn lại đấy, Bựa nào còn chưa tin anh, xin mời coi link cô Dương cần-phơm lời anh!
 7. #7 by Dragonfly on 2011/07/28 - 23:31

  @Lài dồn:
  Theo mỗ chỗ đéo ổn là chênh cốt có nhõn 1 bậc nên trẻ con nhà cô hay bị ngã / vấp khi chơi.@ Chạn

  —————-
  Jật cấp 1 hay 3 đều được quan trong cao độ và miễn đừng chẵn cho nó hợp fong thủy. Hệ Hệ
 8. #8 by bantaican on 2011/07/28 - 23:34

  http://en.wikipedia.org/wiki/Body_painting, một trong 1 tỷ kết quả.

  Thôi @ Zì Lài, Nhận sai cho nó văn minh.

  Hoan hô @ Nhất – Chim liệt – Đầu chửa liệt!@ Cấn

  ————————

  Chả hiểu mẹ. Hệ Hệ

  ——————

  @Rồng lộn

  Thế cái quả méo méo gắn/đính/dán/hàn.. trên cổ em, em gọi là cái đầu hỉ . hệ hệ

 9. #9 by Phucnguyen on 2011/07/28 - 23:39

   1. tại sâu cửa WC nó hay thấp hơn cửa fòng ngủ? là bởi vì để nó cân đối với không gian nhỏ, hơn nữa, trần WC thường thấp, bởi vì nó còn các hệ thống bình nóng lạnh, quạt gió giấu fía trên.

  2. tất diên ở cái căn hộ con Nhất bốt ảnh, thằng tkế đã không thèm quan tâm đến nội thất nên mới để 2 cái cửa cạnh nhâu thế. Quả nầy nếu làm nội thất kỹ, sẽ có những giải pháp tỷ dư tạo thành tình huống k để 2 con cửa sát nhâu, hoặc dùng màu sơn tường tạo khoảng khác nhâu, hoặc …kiểu đéo gì đấy miễn là không để nhìn 1 fát là thấy 2 cái cửa sắp hàng chầu chầu.

  3. Bản thân căn hộ nầy chắc đúng dư con Zì nói là nhà ở xã hội hoặc tái định cư, khoảng< 50m2 (1 fòng ngủ) nên cứ thông thống, có mỗi khoảng opening view thì nhường mẹ cho bếp nên cái fòng khách chắc chắn fải bật đèn suốt. Quả thật là Kiến Lừa tkế, chứ Kiến Tây bâu giờ cũng sẽ iu tiên cho fòng khách khoảng view kia dù chật đến mấy. Còn Bếp nầy là kiểu open kitchen kiểu Lừa, kiểu Tây thì sẽ có 1 bar nhỏ kiêm bàn ăn. Ý con Nhất lắp kính giữa 2 kgian nầy thì đù má, chưa chết vì mùi thức ăn đã chết vì đéo có không khí mà thở. Con Trạn nói đúng, nhà bé tý dư lày thì càng ít ngăn cáchcàng tốt.

  4. Các con giời úp sọt Chạn khắm kiểu mù sờ voi: địt mẹ mầy, mầy không thấy nó dài như con đỉa khổng lồ à?, còn anh thấy nó dư cái quạt…mày đúng là thiếu cơ bản về voi.

   Chạn Khắm khoe thầy mầy là tên sắm Mẹc đầu tiên trg Kiến HN, nhẽ sư fụ Thuận Nguyễn Tiến? mầy có trainning ở Trương Chinh tý nầu không?

 10. #10 by Mit on 2011/07/28 - 23:40

  @ cô Dương

  1m63 ~ 5f4, tức size petite của đàn bà Mẽo đấy cô ợ.  Mít là trung bình.  Còn tall nhẽ bắt đầu ở 5f9.

 11. #11 by Già Không Đều on 2011/07/28 - 23:45

  Ku Lài chơi hoa trồng trong lồng chim ah, độc đáo nhề!

   

  Nhà Lài lộ cái dầm quá rõ to, lúc tạo vách, phải dựng sao cho nối với dầm thành một mặt phẳng, nhìn nó rộng và vuông vắn. Cô phải dời bức tường gắn TV tới, để cho tường thẳng với dầm. Nếu không thì hạ trần thạch cao xuống cho vuông vứt kg lộ lệch với dầm, nhưng như rứa thì địt mẹ Lài cao làm sao mà 1m8 được, chỉ 1m5 thì mới chuẩn, phải hông?


  Cái bàn ăn đặt ngay dưới dầm nặng rõ to thế địt mẹ ăn sao ngon, nếu mà nó nằm ngang trên giường ngủ nữa thì héo đời đó nha.

 12. #12 by Mit on 2011/07/28 - 23:47

  @ TT

  “Giếng Tòa” nghe sát nghĩa nhờ….hehehe Tự dưng có đứa hỏi mà Mít tịt chả biết nó gọi là gì….Có lẽ vì nó được bao quanh bởi raised platformed tạo bởi the bench, witness stand, với cả Jury seating nên gọi là “well”.  Interesting…hehehe

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 23:53

  Ui Zì zậy rùi zưng muộn quá Zì lại đi ngủ tiếp đây bọn lợn mọi lòi rom mặt ./ trâu.

  @cô Nguyên

  Nói như cô fát Zì biết ngai cô là Kiến chiênnghiệp chiên vẽ nhà-ống hehe. Cô cũng Kiến Lừa thôi zưng mà có họchành đoànghoàng, không như con Chạn Khắm học Sưfạm rùi rẽ ngang mần Kiến.

  @con Lả Lét

  Địt bố cô để mai Zì chưởi cô về các bịnh mắt, hôm-nai chưa có hứng.

  @cô Zương

  Em Mao kia bé như ông chuột ý cô kêu cái jì? Mà Khoaitây 1m63 thì là lùn mẹ.

 14. #14 by hùng hục on 2011/07/28 - 23:54

  @Lài

  Thôi anh dí buồi vào tìm khuyết điểm nhà của Lài, anh đi ngủ đơi. À tặng chi bộ chó cái hình (Tòa nhà đắt nhất thế giới):
   
  Địt mẹ đéo biết bên trong thế nào chứ bên ngoài đéo ra cái thể thống cống rãnh gì nhở. Các kiến gián mối đâu vào bình loạn coi!
 15. #15 by Mit on 2011/07/28 - 23:54

  Ku Lài chơi hoa trồng trong lồng chim ah, độc đáo nhề!@ GKD

  Sâu Mít trông nó cứ dư hoa giả đấy chứ, nhẽ chim giả nốt luôn.  Có cái lồng là thật.
     

 16. #16 by Dragonfly on 2011/07/28 - 23:54

  1. bantaican

    Cách đây 18 phút

   http://en.wikipedia.org/wiki/Body_painting, một trong 1 tỷ kết quả.

   Thôi @ Zì Lài, Nhận sai cho nó văn minh.

   Hoan hô @ Nhất – Chim liệt – Đầu chửa liệt!@ Cấn

   ————————

   Chả hiểu mẹ. Hệ Hệ

   ——————

   @Rồng lộn

   Thế cái quả méo méo gắn/đính/dán/hàn.. trên cổ em, em gọi là cái đầu hỉ . hệ hệ

  2. Địtmẹ,càng đéo hiểu luôn! Chắc Cô là người ở trển mẹ. Hệ Hệ

 17. #17 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:02

  Ui Zì zậy rùi zưng muộn quá Zì lại đi ngủ tiếp đây bọn lợn mọi lòi rom mặt ./ trâu.

  ————
  Thức chửi nhau với anh tý cho vui. Hệ Hệ
 18. #18 by Già Không Đều on 2011/07/29 - 00:03

  @ Mít yêu: Lồng í làm gì có chim! Nhẽ Lài chơi cái lồng í có ý đồ nghệ thuật ẩn dụ nầu đó, tỉ như : Hoa đã có chủ, phải nhốt trong lồng, còn chim thì tại sao phải ở trong lồng cùng hoa, mà phải bay nhảy ra không gian đất trời bao la rộng lớn, nhẽ Lài cũng gia trưởng bỏ mẹ với vợ ra, nhở Lài nhờ?

 19. #19 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:08

  Lài cũng gia trưởng bỏ mẹ với vợ ra, nhở Lài nhờ?

  ——————-
  Chứ sâu! Anh còn bắt vện quì xuống và thế …không vũ thê anh mới chịu chui từ gầm jường za. Hệ Hệ
 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 00:17

  Chết cười mới nhà con Lài

  Nhà đó là căn benhau trên tầng trên cùng tòa-nhà 17T2 Trung Hòa Nhân Chính Hà Nụi, Zì tới rùi hehe.

  Đù má đồ nộithất lởmkhởm vôđối, đúng là thẩmmỹ bầnnông.

 21. #22 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:20

  Nhà đó là căn benhau trên tầng trên cùng tòa-nhà 17T2 Trung Hòa Nhân Chính Hà Nụi, Zì tới rùi hehe.

  ————–
  Có khi nầu anh và Zì quen nhau qua 1 người bạn ở đó không nhể? Zì cái đéo jì cũng biết anh hay chửi Zì vì GATO đấy.Hệ Hệ
 22. #23 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 00:25

  Mỗ nằm thấy ngứa đít đéo ngủ được, tưởng giun kim hóa ra là do con mụ âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư nài.

  Tâm phục dưng khẩu đéo phục nên phải cố cắn thêm 1 nhát hả?

  Hay là nhận ngu mới cô Nguyen vì cổ già hói hơn mỗ thì cảm thấy đỡ mất mặt hơn?
  Mặt ./ thì có gì mà sợ mất, hử?

  Đọc lại nhời cô Nguyen mới cả của mỗ mới cả Dái Ghẻ xem, con mụ kia. Nhẽ cổ lịch sự mới cả bọn hãm lìn hơn mỗ mới con dở kia nên nhời nói dễ vào hơn?

  Hehe, nếu thế thì cho mỗ xin lỗi vì đã thô lỗ nhế! Đéo gì càng già càng đỏng đảnh thế?

  Dưng mà rút kinh nghiệm, từ giờ bớt ti toe nổ “biết tuốt” mới cả “dậy dỗ” mới cả “bắt nạt” mới cả vươn vươn các bựa khác đi nhế!
  Tuổi gì mà húng thế? Tuổi tôm chăng?

  @Nguyen:
  Đúng mỗ là học trò tển. Nhẽ cô cũng?
  Ti nhiên mỗ hông training ở xưởng của tển ngài nầu, chỉ thi thoảng đến “thông bài” thôi.
  Năm nầu mỗ cũng đến nhà hút thuốc uống trà mới tển đôi lần đấy. Khi nầu có duyên nhẽ sẽ gặp cô.

  À dưng mà mỗ gúc ra cô rùi chứ cô có biết mỗ là thằng đéo nầu dâu mà nhận, nhở? hehe

 23. #24 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:33

  Địt Mẹ Lài Bi-ẹn bốt thêm hình chụp gần lên anh sẽ nói cho, hình này bé quá anh đéo xem kỹ được. Thằng Già đều nói đúng, phòng khách có dầm lộ thế kia thì cho anh làm W/C anh còn chửi cho hehe.@ Nhất Đầu Đất

  ——————-
  Anh post rồi đấy vào thẩm đi rồi mai anh gộp cả cô với con Zì Mọi chửi tổng thể 1 fát. Địtmẹ các cô đã làm việc với bọn Meỉnhardt, CBRE, Savill bao jờ chưa? Bỏn world wide đấy. Hệ Hệ
 24. #25 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:38

  Đù má đồ nộithất lởmkhởm vôđối, đúng là thẩmmỹ bầnnông.

  ————–
  Địtmẹ con bần nông móc cống nài đợi đấy mai anh chửi cho biết thế nầu là lễ độ. Anh có 1 câu dạy trước là: “Không nên xúc xiểm nhà nhà jầu, nói xấu lãnh đạo”. Zì đã fạm sai nhầm nhớn zồi đóa. Hậu quả thật khôn lường. Hệ Hệ
 25. #26 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 00:42

  Nhà Lài dồn là penthouse thì mới lắm mặt thoáng thế. Dưng mỗ nhìn quả cửa sổ mà đồ là đéo phải ở Trung Hòa Nhân Chính.

  Mà mụ thối âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư được sang Trung Hòa Nhân Chính chơi nên hôm trước nổ choác choác về rác hả?
  Thế sâu còn dám bẩu Kiến VN đéo biết đường để buồng rác ở chiếu nghỉ cầu thang?

  Hiên tha hiên thiên

 26. #27 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:44

  Dưng mỗ nhìn quả cửa sổ mà đồ là đéo phải ở Trung Hòa Nhân Chính. @ Chạn

  —————-
  Khen cô thật thà và có cứt óc về món nầy thật. Đéo như con Zì Mọi, cỏn fán làm anh cười đứt ruột. Hệ Hệ
 27. #28 by Dragonfly on 2011/07/29 - 00:51

  Mời Zì Mọi thưởng lãmg toàn cảnh căn hộ và tự đỏ mặt nhế. Nếu biết lỗi anh tha chửi. Hệ Hệ

 28. #29 by nhất on 2011/07/29 - 00:58

  Anh nhìn link cái hình nhà Lài Bẹn biết là đéo phải của tển, định thôi nhưng rảnh tán cho vui. Lài hỏi cái gì bất tiện sau khi ở mới biết thì anh đéo đoán ra cái gì cả, chỉ thấy chiếu sáng hơi ít đèn. Chiếu theo nhóm cũng thấy ít mà tổng thể còn ít tợn. Hay trên ảnh đéo thấy đèn chìm?
  Mà nhà Penhouse đéo gì mà không mua được bộ bàn ghế tiếp khách cho complete nhở.

 29. #30 by nhất on 2011/07/29 - 01:05

  http://tw.house.yahoo.com/category/design_design/?sort_key=createtime&t_sort_type=down&page=7

  Link đó, nhà Lài Bi-ẹn ở trển , mả cụ Trung Tướng coi thường Chạn Khắm quá, nhưng hóa ra tển ngu thật , hố hố.

 30. #31 by Dragonfly on 2011/07/29 - 01:10

   Hay trên ảnh đéo thấy đèn chìm?
  Mà nhà Penhouse đéo gì mà không mua được bộ bàn ghế tiếp khách cho complete nhở.

  —————-
  Đây là thiết kế của bọn Đài Bắc đó, căn nhà mẫu cho nên lồng chim không có chim ( Tư di fân tích của Lớp Fó Học Tập Jà Đểu cực ngẫn). Nó chơi kiểu tương phản cũng nội thất cũng hay đó chứ mà con Zì Mọi chê bần nông. Hệ Hệ

  Nếu các cô làm dự án thì mấy thằng liên quan đến tư vấn thiết kế và quản lý anh nói dưới kia nó cho các cô cả đống như nài. Hệ Hệ
 31. #32 by nhất on 2011/07/29 - 01:20

  Nếu các cô làm dự án thì mấy thằng liên quan đến tư vấn thiết kế và quản lý anh nói dưới kia nó cho các cô cả đống như nài. Hệ Hệ

  Úi dời , Lài Bi-ẹn làm dự án xây nhà hả, khoe khéo thế? Anh có quả resort ở Đà nẵng , bé thôi, nên thuê bọn nào quản lý để anh đỡ phải bay về VN hàng năm ? Kể sơ sơ anh nghe coi, có phải đặt thêm người của mình vào tiếp tân , thu tiền không?

 32. #33 by Dragonfly on 2011/07/29 - 01:25

  Kể sơ sơ anh nghe coi, có phải đặt thêm người của mình vào tiếp tân , thu tiền không?

  ————-
  Địtmẹ, anh đang ghét cô nên đéo nói, anh chỉ biết mạn Mũi Né thôi. Hệ Hệ
 33. #34 by nhất on 2011/07/29 - 01:30

  Địt mẹ Lài Bi-ẹn hôm nọ xí xơn vụ GPS làm Trung Tướng cụt hứng đéo chỉ bảo cho chi bộ về quản lý cỡ cỡ nhỏ, điều mà anh đang quan tâm . Giờ có dịp tạ lỗi anh bằng cách trả lời anh rồi đó, dỗi dỗi cái dắm ý!:D

 34. #35 by Dragonfly on 2011/07/29 - 01:35

  Địt mẹ Lài Bi-ẹn hôm nọ xí xơn vụ GPS làm Trung Tướng cụt hứng đéo chỉ bảo cho chi bộ về quản lý cỡ cỡ nhỏ, điều mà anh đang quan tâm . Giờ có dịp tạ lỗi anh bằng cách trả lời anh rồi đó, dỗi dỗi cái dắm ý!:D

  ———————
  Địtmẹ cỏn biết cái máu lồn í mà học. Nhầm nhọt ngay từ đầu sau đó mời na tra để gỡ thể diện. Đúng là đồ đầu đất đi thần tượng thằng leng keng. Hệ Hệ
 35. #36 by nhất on 2011/07/29 - 01:43

  Địtmẹ cỏn biết cái máu lồn í mà học. Nhầm nhọt ngay từ đầu sau đó mời na tra để gỡ thể diện. Đúng là đồ đầu đất đi thần tượng thằng leng keng. Hệ Hệ

  Tển đéo biết thì mầy chỉ đi !

 36. #37 by nhất on 2011/07/29 - 01:57

  Địpẹ ảnh đẹp hay kỳ quan mới ?


 37. #38 by trungduong on 2011/07/29 - 02:37

  Cô Mít,

  Bên America thì người nhìn bằng cỡ xe tăng ấy, nhẽ ra chán nhờ. Nhẽ nào “a nation of obeses”. Đây là vấn đề y tế nặng đấy (1/3 là quá cân rồi)

  USA:  The average American woman’s weight has increased 11 pounds (7%) in the 10 years between the gathering of statistics, while her height has remained about the same (an increase of 0.1 inch or 0.2% taller). Earlier I had reported a weight of 152 pounds (69 kg) and height 5′ 3.7″ (162 cm). Now, it’s 163 pounds (74 kg) and 5′ 3.8″ (163 cm).

  Canada: The average Canadian woman’s weight is 153 pounds (69.4 kg) and height is 5′ 3.4″ (161 cm). Her male counterpart weighs 182 pounds (82.7 kg), and is 5′ 8.5″ (174 cm) tall.

  Xem đây (2006): Women’s sizes by country

  Hiện tại còn nặng hơn nữa.

 38. #39 by trungduong on 2011/07/29 - 03:53

  Trung Tướng,

  Hình ấy khi Mao Asada mới được 15 thôi (2005) tại Japan Figure Skating Championship. Bây giờ đã 20 rồi. Hình mới đây lúc tháng 01/2001 tại Japanese Nationals.

  Hình này là compulsory figures


  Còn hình này là “free skating”. Lần này em chơi bản mới điệu Tango.


  Xem figure skating với dance thì hết ý. Ballet on ice. Nhất là chơi cặp. Phần compulsory thì phải làm được tất cả những nước bắt buộc, và hơn nữa. Còn phần “original” thì chơi sao cũng được, có quyền thêm những động tác và bước nhảy mới.

  Tessa Virtue & Scott Moir (2010 Winter Olympic) Dance Competition Chamions – Compulsory

 39. #40 by Mit on 2011/07/29 - 05:11

  Bên America thì người nhìn bằng cỡ xe tăng ấy, nhẽ ra chán nhờ.

  Hy vọng cô không mắc bệnh Gato bọn Mẽo giống bọn Tây Âu….hơ hơ hơ…  nhìn bọn Mẽo lúc nào cũng chỉ thấy cái xấu của bỏn mà thôi.

  Anyway, size petite là size quần áo cho người 5 f 4 giở lại, và nó không dính tới body weight cô ợ.  Theo CDC, average height của female adult ở Mẽo là 63.8 in (~ 5 f 3). 

  Mức đó thuộc size petite.

 40. #41 by trungduong on 2011/07/29 - 05:45

  nhìn bọn Mẽo lúc nào cũng chỉ thấy cái xấu của bỏn mà thôi. @ Cô Mít,

  Đâu có, bên đó cũng có việc như bên đây thôi. Overweight là một thứ bệnh thời đại rất tốn tiền đấy. Chính phủ America đang phải lo cho tương lai chứ. Gì chứ quân đội phì ra thì đánh đấm gì nữa. Mà quân thì từ dân ra chứ còn đâu ? Nhẽ nào còn phải trả tiền để cắt bao tử?

  Obesity is common, serious and costly.
  About one-third of U.S. adults (33.8%) are obese.

  Source: http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html

  Chả biết sao các ông bà bên America qua đây lượn phố, terrace thì thấy ơ hơ, Canadian woman is more attractive.

  average height của female adult ở Mẽo là 63.8 in (~ 5 f 3).

  Vậy thì chiều cao của một người nữ trong tầm đó +/- một tí cũng là trung bình. Cái gì gọi là “average” nếu không có phần chênh lệch cao và thấp, giỏi và dở, tốt và xấu. Nếu quần áo như cỡ đó là size petite thì có gì là lạ? Quần áo còn có XXXL và còn hơn nữa. Lý do là petite thì mua big size còn có thể làm cho nhỏ và ngắn, chứ nhỏ thì làm sao?

  In 1966, the average BMI for a 16-year-old boy was 21.3; in 2002, it was 24.1. For girls the same age, the average BMI increased from 21.9 to 24.0 over the same period. (close to the edge)

  Overweight = 25–29.9

  Source: http://usgovinfo.about.com/od/healthcare/a/tallbutfat.htm

  Cho nên nếu mình ở trong vòng BMI tốt, chưa tipping the scale thì mừng chứ gì nữa.

 41. #42 by Già Không Đều on 2011/07/29 - 07:06

  Có khi nầu anh và Zì quen nhau qua 1 người bạn ở đó không nhể? Zì cái đéo jì cũng biết anh hay chửi Zì vì GATO đấy.Hệ Hệ(@ Lài dồn)

   

  Địt mẹ nhìn biết ngay Ku nầy fan ruột TT, liên tục cài cắm các kiểu để moi ra TT là lồng chí nầu, mà thiệt, địt mẹ trong riêng chiện này lớp phó chỉ cái nổ là tài, IQ phân tích, điều tra như con cựt, toàn đoán mò vuốt đuôi, thương thay!

   

  Địt mẹ cảnh cáo Ku dám xài hình fake của thiên hạ rùi bẩu của nhà mình làm Anh gato nhế. Quân tử ngon pot cái “chuồng cọp” nhà cu lên đây Anh phán cho.

   

  Cái kiểu toilet bằng vách kính, cửa kính trong suốt nằm ngay trong phòng ngủ, khi cần kín đáo thì kéo rèm, không thì địt mẹ “em tắm anh yêu” luôn là kiểu của Hàn Quốc chứ Đài Bắc cái mẹ gì hả Lài?

 42. #43 by Mit on 2011/07/29 - 07:26

  Cô nói lan man gì đới??!    Lạc mẹ nó đề dồi cô ợ.  5ft4 giở lại đối với đàn bà Mẽo là size petite, và Mít có nói như thế là xấu đâu.  Cô  cãi huyên thuyên cái gì vậy?  Size  petite khác với size thường dư nào cô gúc đi. 

  Mít không ưa cái tính của bọn bần nông Tây Âu hay dèm Mẽo chỉ vì bỏn đéo bằng.  Mẽo đéo phẩy perfect, và nó cũng có khi rất obnoxious, dưng nó thật sự có khối thứ mà bần nông các nước khác thèm nhỏ giãi…..hehehe

  Còn chiện bỏn mập phì nộn, to be fair cô không phải là người đầu tiên brought it up ở đây.  Mít đã nói trước cô dồi, bỏn Mẽo bỏn chết vì ăn…Thế nhá.  Mít đéo phì nộnnên Mít thích bẩu bọn phì nộn chúng mài sẽ chết vì ăn….hơ hơ hơ

  Còn nữa, beauty is in the eye of the beholder & you are entitled to your own opinion. 

 43. #44 by Mit on 2011/07/29 - 07:27

  Thôi phẩy chạy dồi. Tối tiếp!

 44. #45 by Dragonfly on 2011/07/29 - 08:01

  Địt mẹ nhìn biết ngay Ku nầy fan ruột TT, liên tục cài cắm các kiểu để moi ra TT là lồng chí nầu, mà thiệt, địt mẹ trong riêng chiện này lớp phó chỉ cái nổ là tài, IQ phân tích, điều tra như con cựt, toàn đoán mò vuốt đuôi, thương thay!

  ———————-

  Địtmẹ Lớp Fó Lao Động thẩm cồng như đầu puồi Fan cài puồi anh í. Đó là anh nâng cỏn lên rồi đặt cỏn xuống. Vì cỏn đoán mò nhà đó ở Hà Nội. Hệ Hệ

  Còn anh biết cỏn như nầu thì anh cũng đéo bâu jờ làm cái trò lột truồng người thực của cỏn cho các cô làm đéo gì. Mà anh biết cỏn là bạn của cu bạn anh thật mới đau. Hệ Hệ


  P/s :Nhà thật của anh nguôn hơn chứ sao bằng được khoe làm đéo. Anh post ảnh đó để chi bộ fân tích bình loạn cho vui thôi, khoe khoang zề. Thế mới biết toàn các thần nổ. Hệ Hệ
 45. #46 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 08:19

  @Già đểu:

  Lài dồn cỏn móc lò mụ thối âm hộ nhét bộc phá đéo biết gì mà nổ dư thần chứ thần tượng đéo gì?

  Mà cỏn pốt quả nhà mẫu nài lên mần mỗ cũng GATO vãi. 

   

  Mà con Nhất liệt gúc ra là đéo phải nhà Lài dồn phỏng? Con đệ nhất chống thấm nài tuy ngu dưng biết gúc, mỗ khen, mỗ khen

 46. #47 by trungduong on 2011/07/29 - 08:34

  Cô Mít,

  Khi nói về thứ gì, mình đánh giá xem đó là cái gì. Thứ gì nhỏ với mình đã là cái lớn của người khác. Như cô đang bảo cái gì là size petite theo như cách đo của America trong quần áo, thì nó có gì liên can đến chiều cao trung bình?

  Đang huyên thuyên về tác hại của ballet trong phát triển thân thể, và được chứng minh qua nghiên cứu khoa học và y tế cũng như về chiều cao, dùng chiều cao theo statistics thì lại mang quần áo mà nói, có phải là đúng ? Đã là “average height” lại cho là nhỏ thì vứt stats cho xong! Nói chẳng cần có chứng, just on an opion ?!

  khối thứ mà bần nông các nước khác thèm nhỏ giãi

  Ừ có thể là thế, nhưng có ai đang nói gì về những thứ bèm nhèm gì ở đây. “bần nông” term is your own opinion too, to be fair right?

  Ừ thì đã là “bần nông” thì có gì mà tốt đâu, thiếu thốn đủ thứ chứ. Đã là người, ai cũng có những ham muốn, dù có là đúng hoặc không, Nên bất cứ những bần nông nào trong mắt cô cũng có quyền mơ ước được như người khá hơn.

  Và đúng, nếu như Tây Âu cũng có bần nông thì những chỗ khác có gì lạ ? Nhưng trước khi mình nhận định về người như thế, đã có tự xét mình thuộc đẳng cấp nào?

 47. #48 by Dragonfly on 2011/07/29 - 09:36

  Mà con Nhất liệt gúc ra là đéo phải nhà Lài dồn phỏng? Con đệ nhất chống thấm nài tuy ngu dưng biết gúc, mỗ khen, mỗ khen

  —————————-
  Cỏn học mót của Sành bạn anh chứ ngu thế biết đéo zề. Liên thiên như thằng dở hơi bơi loăng quăng trong bồn cầu. Hệ Hệ
 48. #49 by Mr. Tran on 2011/07/29 - 09:39

  Bây giờ mỗ phải đi học lớp nâng cao về đổ rác, hôm qua học chống thấm rùi.

   

  Giới thiệu cho mấy con Kiến gúc, Kiến nổ cái trang óep nài.

   

   

  Xem đi cho mở mang đầu lâu rùi gúc thêm mấy trang nữa mà coi thêm đặng đi chỗ khác ti toe.

   

  Đéo cần cảm ơn đâu!

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/29 - 10:19

   Bắtquảtang con nài bắtđầu đi học tạichức về Kiến

 49. #51 by Dragonfly on 2011/07/29 - 09:39

  Mà anh thật, anh cố tình để thế đó xem trình IT cỏn đến đâu chứ anh vác anh về load lên Lốc anh thì mò được cứt í. Thế mà kêu cái jì em cũng jỏi lắm các anh ơi.Hệ Hệ