Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:18

  Điểm #3 bấthợplý trong quả nhà con Nhất vưỡn nằm ở 2 cánh cửa sole hehe.

  Đó là hai khung cửa khác mầu nhau. Một cái đen một cái trắng.

  Bọn Kiến Lừa như con Chạn sẽ cãi, địt mẹ cửa fòng-ngủ mới cửa toalét thì fải khác mầu nhau chứ, thậmchí fải khác cả chấtliệu luôn (tỉnhư một cái bằng gỗ một cái bằng rựa).

  Hehe thế mới là Kiến Lừa. Bỏn mà thấy bấthợplý thì bỏn đã đéo thiếtkế như thế.

 2. #2 by nhất on 2011/07/28 - 21:20

  Chạn Khắm mặc định cửa phòng tắm , W/C có thể thấp , nhỏ hơn cửa phòng ngủ, trường Kiến Trúc Lừa nó dạy mầy thế à? Thế thì sự cân đối hài hòa mỹ thuật chắc là thứ xa xỉ phương Tây ? Các giáo sư Kiến Lừa ỉa vào phải không? Mầy giải thích cho anh cái coi!
  Chạn Khắm mặc định việc ngăn chặn mùi thối bay khắp nhà, ngấm vào quần áo chăn màn là không thiết yếu, địp pẹ thảo nào mày tên Chạn Khắm hố hố.
  Anh  cam đoan thằng nầy ở cái nhà có bếp còn không được như cái bếp trong nhà tái định cư. Bếp xổm nấu than tổ ong , hehe.

 3. #3 by DG on 2011/07/28 - 21:21

  Hehe ngứa đít quá ngứa đít quá!

  Câu “phòng khách quá nặng về diện tích giao thông” là chính xác – và chứng tỏ sử dụng đúng chuyên ngành, đúng với quả nhà phò đã bốt trong hình!

  Còn địt mẹ, kể cả có mùi – anh thách con Nhất hay con Bựa – hay bất cứ con mặt lồn nầu đặt tấm ngăn giữa bếp mới cả phòng khách trong phòng phỏng đới!

  Ngu như lợn còn bày đặt tinh vi.

  Anh thách cả họ con bựa nêu ra được 4 điểm bất hợp lý – chấp luôn cả 2 lý do con Nhất đã nêu – dù là hehe dư buồi.

  Cao trình cửa phòng tắm (wc) và phòng ngủ(?) trong bức không bằng nhau là chiện bình thường – có đéo gì đâu, thế con bựa có biết là “cốt” sàn wc phòng phỏng thấp hơn “cốt” sàn phòng khách bâu nhiêu không?

  Biết cái lồn!

  Nói cho luôn, đéo phẩy 5cm (thô) anh đi mẹ đầu xuống đất!

  Chệt cười thằng thợ xây với đứa Seo nửa mùa bắt bẻ thằng Kiến sư phạm hehe!

 4. #4 by DG on 2011/07/28 - 21:27

  Kiểu như con Nhất Dâm mới con bựa, mần anh liên tưởng câu đéo gì mà “cho bố mài một điểm tựa, thì bố mài bi ba bi bô” ý, vãi đái!

  Đận con bựa nổ ti toe về Bôn Đu Mê mới cả cầu Long Biên, nầu là thằng Ép phen phi sang thiết kế cầu ý, anh đã vãi mẹ đái rùi!

  Rùi nầu là Lừa bây giờ, công trình hoành bâu giờ cũng “có một đội vẽ, một đội thi công” ý, hehehe!

  Thôi đừng để anh tụt váy ra, cu ngẫn ạ, cứ nổ ba thứ lăng nhăng đi có khi còn hay hơn đấy!

  Anh cút đi tỉn vện định kỳ phát, hẽ hẽ!

 5. #5 by DG on 2011/07/28 - 21:29

  Quên, chầu mừng Nhất Dâm đến mới đặc sản nhà ống, hehe tưởng dư nầu!

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:30

  Đúng là chỉ Kiến Lừa mới fânbiệt được hehe, vì đó là nghề của bỏn. @Mụ Thối

  Thảm lắm, thảm lắm mụ thối ạ.

  Tưởng dư nầu hóa ra lại chơi bài nài hehe.

  Kích thước cửa nó còn tùy thuộc không gian mới cả chức năng phòng nữa mụ ạ.

  Cao bằng thì khi thi công mới cả mần nội thất dễ hơn thôi, hiểu chửa. Lỗi cái ./ ý!

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:32

   Cửa cao hay thấp nó chênh cả đống xiền đấy, nên cửa toalét đéo thể bằng cửa fòng, con Kiến Sưfạm ạ, Lừa nó ỉa mẹ lên các nguyêntắc mỹhọc rùi.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:30

  Nài cho bọn Kiến Lừa học Sưfạm coi hình căn-hộ Tây nài. Coi cái cửa toalét có cần bé hơn cửa fòng hay không. Nhẽ Lừa làm cửa toalét bé để khách đỡ đi ỉa nhầm vầu fòng-ngủ có fỏng?


 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:37

  Về nguyêntắc, cửa toalét có-thể bé hơn (hoặc to hơn, cao hơn, thấp hơn, rộng hơn, hẹp hơn.., không bắtbuộc) so-mới cửa fòng-ngủ, zưng khi đã sắp chúng cạnh nhau như trong hình con Nhất (cách nhau chỉ 10cm), thì chỉ có Kiến Lừa mới có-thể mần như vậy.

  Đó là thẩmmỹ của bầnnông. Y-như trò xây toalét zưới gầm cầu-thang vậy. Nhà chả đến nỗi chật, cũng fải nhét cái toalét zưới cầu-thang hehe.

  Đúng là Kiến Khắm.

 9. #10 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:39

  Cửa cao hay thấp nó chênh cả đống xiền đấy, nên cửa toalét đéo thể bằng cửa fòng, con Kiến Sưfạm ạ, Lừa nó ỉa mẹ lên các nguyêntắc mỹhọc rùi.@ Mụ Thối.

  Địt mẹ ở dưới vửa nhận đấy là con nhà “thu nhập thấp” aka cho người ít tiền, ở trên đã bi bô như nài.

  Địt mẹ nhà thu nhập thấp, ít tiền, giá rẻ tương đương mới suất đầu tư thấp.

  Cái nài nó gọi là tiền ít thì đừng mơ hít ./ thơm. Hiểu chưa?

  Hehe. Mỹ học? Gúc đến đâu rồi mà dùng từ kinh thế?

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:42

   Ờ nói thế nghe còn được, đúng là Kiến Sưfạm, chứ ai lại cãi như fá “cửa toalét cần đéo jì to”.

 10. #12 by Dragonfly on 2011/07/28 - 21:39

  Các cô cứ xem nhà anh nó bất hợp lý ở cái jì? Hệ Hệ

  P/s: Gợi ý cái này khi ở mới fát hiện ra. Hệ Hệ

 11. #13 by Dragonfly on 2011/07/28 - 21:41

  Đó là thẩmmỹ của bầnnông. Y-như trò xây toalét zưới gầm cầu-thang vậy. Nhà chả đến nỗi chật, cũng fải nhét cái toalét zưới cầu-thang hehe.

  ————-
  Cái này ảnh hưởng bởi fong xuẩy con Zì Mọi ợ. Hệ Hệ
  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:43

   Fôngsủi thì có thể đặt một hòn đá hay cái bể cá cũng được.

 12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:44

  Ui Zì buồn ngủ quá đi ngủ fát đã

 13. #16 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:45

  Cái này ảnh hưởng bởi fong xuẩy con Zì Mọi ợ. Hệ Hệ @Lài dồn

  Bẩu là do Fengshui không chuẩn lắm đâu. Cái nài là do diện tích đất nhà ống quá chật mới phải mần thế.

  Fengshui thì tùy bọn mà nó đặt đéo gì mà vườn cạn, bể cá vươn vươn ý.

  Con mụ thối nó cưởi wc nằm dưới cầu thang là mô-đen cách nai vài niên rùi.

 14. #17 by hùng hục on 2011/07/28 - 21:47

  @Lài:

  Anh thử nhá:
  – Cốt sàn phòng khách với cụm phòng ăn / nhà tắm / cửa lệch nhau?
  – Cửa toalét hướng thẳng ra phòng bếp?
 15. #18 by nhất on 2011/07/28 - 21:47

  Thằng Dái Gầy ngu như bò vào sủa một câu anh không chấp nhưng anh sẽ giải thích cho khán giả về độ cao 2 cái cửa. DG bẩu nó thấp hơn nhẽ vì “cốt ” ( chắc là bi tông sàn hả) của phòng tắm nó thấp hơn phòng khách. Địpẹ thằng Kiến nào mà thiết kế như thế thì ngu như cứt anh , hehe.
  Nhưng lỡ như vậy rồi thì cũng có thể làm 2 cửa cao bằng nhau , đó là làm thấp cái cửa phòng ngủ xuống.

 16. #19 by Dragonfly on 2011/07/28 - 21:50

  Con mụ thối nó cưởi wc nằm dưới cầu thang là mô-đen cách nai vài niên rùi. @ Chạn

  —————-
  Vẫn còn đấy ba vụ cửa Lỗ Ban và những thứ hôi thối cặn bã thì nhét vào điểm tối. Update đi. Hệ Hệ
 17. #20 by DG on 2011/07/28 - 21:51

  Há há cu Nhất nổ “đệ nhất Kiến quán” mà ngu thì có lẽ số một!

  Anh hỏi Nhất, nguyên tắc thiết kế WC dư nầu Nhất biết hông?

  Chiện cửa mới cao độ sàn wc trong hình chả liên quan đéo gì nhau cả, đọc cồng kém thì thôi đừng cố.

  Con Bựa chạy làng rùi, Nhất kêu cỏn ở lại đi, anh đéo hẹp hòi đâu hehe.

  Còn không thì thôi, lịch tỉn định kỳ của anh là bất di bất dịch mẹ dồi!

 18. #21 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:51

  Ờ nói thế nghe còn được, đúng là Kiến Sưfạm, chứ ai lại cãi như fá “cửa toalét cần đéo jì to”. @Mụ Thối

  Chỗ nầu có câu nài? Thích dán chữ hả?

  Còn con Mụ Thối mới cả Nhất liệt vác thuốc lá lậu ý, nổ về Kiến mà đi soi 3 cái li ti thì vứt mẹ đi cho nhanh.

  Công năng chính mới là cái quan trọng nha bọn ngẫn. Dững cái li ti xử lý được hết, tất nhiên, nếu có tiền.

  Còn thích ở nhà được tử tế thì đâm đầu vào tái định cư làm đéo?

 19. #22 by Dragonfly on 2011/07/28 - 21:52

  Cốt sàn phòng khách với cụm phòng ăn / nhà tắm / cửa lệch nhau?
  – Cửa toalét hướng thẳng ra phòng bếp?
  —————-
  Giữa Bếp và phòng khách thông nhưng có cái bar che là hợp lý rồi mà. Nhìn kỹ đi. Hệ Hệ

 20. #23 by DG on 2011/07/28 - 21:54

  Chăm chăm con mụ Bựa đang gúc, ngủ cái buồi! gúc ngon nhế cỏn hehe!

 21. #24 by DG on 2011/07/28 - 21:56

  Anh gợi ý con Bựa gúc mấy món liên quan đến “nguyên lý kiến trúc” hoặc “cấu tạo kiến trúc” ý – món đó là món cơ bản dành cho các em năm nhất năm hai ý hehe.

  Nhất thợ xây nếu rãnh thì cũng nên há há há!

 22. #25 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:57

  Vẫn còn đấy ba vụ cửa Lỗ Ban và những thứ hôi thối cặn bã thì nhét vào điểm tối. Update đi. Hệ Hệ @Lài dồn.

  Nó không bẩu nhét vầu điểm tối mà gọi là nhét vầu “cung triệt”, “cung phá” cô ạ.

  Tùy tuổi chủ nhà mà suy ra “cung triệt”, “cung phá”

  Gầm cầu thang theo Fengshui thì lại là nơi cần phải đặt dững thứ tốt. Vì nó là nơi lưu thông khí theo chiều đứng, chạy suốt nhà.

  Cái trò “giếng trời” cũng theo nhẽ nài.

  Còn thước Lỗ Ban thì có 2 loại cho thổ: kích thước xây & mộc: kích thước đồ gỗ – cửa.

  Con Nhất cỏn cứ bi bô như phá chứ biết đéo gì đâu.

 23. #26 by hùng hục on 2011/07/28 - 21:58

  Cốt sàn phòng khách với cụm phòng ăn / nhà tắm / cửa lệch nhau?@chính anh

  Câu này có ý là: lệch cốt aka chênh độ cao mặt sàn giữa  phòng khách và phòng ăn mần người ở khó chịu thôi. Đúng kô?
 24. #27 by Già Không Đều on 2011/07/28 - 22:02

  Đù má bắt quả tang Ku Lài nhà khu 17T Trung Hòa Nhân Chính nhế, gần nhà sếp Vi na xin hử?

   

  Cái dầm nhà dài thượt to hành xề xuống như rứa mà còn đôn zên cái khu phòng khách thêm mấy chục phân chi zậy hử Ku Giữ Sổ, địt mẹ khoe cái chuồng cu Hà Nội khéo kinh, gato quá đi he he.

 25. #28 by DG on 2011/07/28 - 22:04

  Cốt sàn giữa khu vực “khách” và khu vực “bếp” trong hình Lài Dồn chả có gì là bất hợp lý, thậm chí là hợp lý.

  Vì trong không gian như thế, thì vấn đề cốt sàn đóng vai trò như là “tường ngăn” “vách ngăn” phân biệt được 2 không gian “khách” và “bếp”, vừa đáp ứng được công năng, vửa hài hòa kiến trúc hehe.

  Bất hợp lý chỗ nầu? Anh biết đéo đâu!

 26. #29 by Cocacola on 2011/07/28 - 22:05

  Mặt kiếng đồnghồ (bằng nhựa) đục-mờ khi zùng là zo nó bị lãohóa, chứ có zo đi nắng cái buồi ý@Bựa


  Câu này cực dốt về mặt logic lẫn kiến thức phổ thông!

  Thế dùng ngoài nắng nhiều có làm nhựa mau lão hóa không?

  Tương tự thế, mắt bị đục thủy tinh thể (cataract) là do bị lão hóa, và đi nắng nhiều không có kính râm bảo vệ sẽ làm cho mắt mau lão hóa hơn, có nghĩa là bị cataract nhanh hơn.

  Cataract là tiến trình lão hóa kéo dài của thủy tinh thể (lens)!

  Còn glaucome là một cấp cứu nhãn khoa. Nghĩa là cấp tính zất!

  Do vậy bảo đi nắng nhiều sẽ bị glaucome là một tuyên bố bố láo zất!
 27. #30 by DG on 2011/07/28 - 22:06

  Ơ hơ thế Nhất mới cả em Bựa cút dồi à? hehe thế thì anh té đơi, bái bai cả chuồng!

  Chầu con Già Lào Cồn nhế, phẻ hông cu?

 28. #31 by budifa on 2011/07/28 - 22:07

  Đéo có cơ-bản về kiến-trúc dưng tôi cũng thấy về mặt thẩm-mỹ cửa cao bằng nhau thì đẹp hơn. Đồng-ý luôn mới ông 1 quả bếp phải tách-biệt, bàn-ăn thì có-thể chung phòng-khách

  À, tôi đúng Lừa gộc nên tự thiết-kế nhà chứ đéo thuê Kiến đới Trạn à, hehe. Tất-nhiên kết-cấu vưỡn phẩy thuê, tự làm công-năng thôi

  @ Lài Dồn

  Chỉ giỏi đánh đố kiểu Hi-tech farmer. Địt mẹ ghi là ở mới fát-hiện thì chỉ có vện ông vầu kuán là jả-nhời được thôi

 29. #32 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:08

  @Lài dồn:
  Theo mỗ chỗ đéo ổn là chênh cốt có nhõn 1 bậc nên trẻ con nhà cô hay bị ngã / vấp khi chơi.

  Làm bằng hoặc chênh mẹ 3 bậc thì hông sao dưng chênh 3 bậc thì ác quá, nhở!

  P/S: Khoe khéo đới hehe

 30. #33 by nhất on 2011/07/28 - 22:08

  Mấy thằng buồi DG và Chạn Khắm bẩu : cửa để gần nhau nhưng chiều cao có thể khác là bình thường chứng tỏ đéo còn gì để nói. Ở trường được học như thế mẹ nó rồi.
  Địpẹ còn cãi cố : nhà rẻ nó thế , tổ sư chúng mày cầm thước bút vẽ chênh nhau 10, 20cm cũng cần thêm tiền à?
  Còn cái hình thằng Lài Bi-ẹn bốt lên, có phải nhà tển đéo đâu , và anh cam đoan nó cũng đéo biết  bất tiện chỗ nào.

  Địt mẹ Dái Gầy, bên Tây ngoài chung cư ra cũng có biệt thự nà vườn nhá, phòng ngủ thường ở trên gác.

 31. #34 by hùng hục on 2011/07/28 - 22:08

  Vì trong không gian như thế, thì vấn đề cốt sàn đóng vai trò như là “tường ngăn” “vách ngăn” phân biệt được 2 không gian “khách” và “bếp”, vừa đáp ứng được công năng, vửa hài hòa kiến trúc hehe.@Dái ghẻ


  Anh thì đéo biết tí gì kiến với gián mà bi bô, anh chỉ thấy ở 1 cái chung cư (ưu điểm lớn nhất mà anh thích là 1 mặt sàn) mà phải bước lên/xuống để vào phòng khách thì khó chịu. Bước trên 1 mặt bằng vẫn thích hơn. Chưa kể lúc nào vội vàng hoặc đứa trẻ con trong nhà không để ý có khi vập mẹ vào cái bậc đấy vỡ mẹ móng chân.
 32. #35 by Già Không Đều on 2011/07/28 - 22:10

  Hôm bữa con nầu bẩu khoảng cách từ sàn đến trần nhà xây 3.9m đới, địt mẹ tư duy nhà cao cửa rộng nhưng lố bịch như rứa thì cầu thang phải đến hơn 23 bậc, đi lên được lầu 2 mỏi mẹ cả cẳng, nếu muốn đi kg bị tức thì phải chiếm diện tích rộng, còn không thì địt mẹ đi tức chân đéo chịu, leo lên lầu mà như leo bậc thang chùa Yên Tử.

   

  @ Dái Ghẻ: Mec xi Ku, Anh phẻ nhưng đéo để làm gì, phí thế!

 33. #36 by DG on 2011/07/28 - 22:14

  @ Hục: Việc trẻ con bị vấp là hợp lý!

  Dưng để khắc phục chiện trẻ con vấp, không phải là khó để so với việc tạo ra được 2 không gian với 2 chức năng khác hẳn nhau.

  Xã hội hiện đại – chung cư là phổ biến – và dư thế – mong muốn bước vầu phòng chung cư – được nom như biệt thự là điều đương nhiên!

  Nhất dâm cỏn còn đéo biết về nguyên lý thiết kế wc, nguyên lý tạo vùng cũng như kết nối vùng, dưng cỏn chống thấm siêu phết đới hẽ hẽ!

 34. #37 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:14

  Con Nhất vưỡn chưa phục hả?

  Địt mẹ nhà chung cư cái quyết định tất cả là cái budget của thằng chủ đầu tư nhá. Địt mẹ con mụ thối vửa phải công nhận rồi đấy.

  Đưa ra con nhà phò, mổ được nhõn cái tẻo teo trong khi cái chính thì đéo biết còn ti toe.

  Có thấy mỗ bẩu khi vầu ở muốn đẹp thì xử lý được hết không? Hay con ngẫn nài lại quên mẹ rồi?

  Thôi im mẹ cái mồm nổ đi cho nó lành.

 35. #38 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:17

  Hôm bữa con nầu bẩu khoảng cách từ sàn đến trần nhà xây 3.9 @Già đểu

  Mỗ đấy.
  Dưng cô đéo nhớ hết. Mỗ nói là tầng 1 thì cao hơn các tàng trên, thường là 3.6, cá biệt là 3.9.

 36. #39 by DG on 2011/07/28 - 22:19

  Đéo có cơ-bản về kiến-trúc dưng tôi cũng thấy về mặt thẩm-mỹ cửa cao bằng nhau thì đẹp hơn. @ Pha buôn lậu âm hộ.

  Đồng ý, cái đéo gì đồng bộ chả đẹp, chả hoàn hảo. Dưng nếu xét trên phương diện là một “nghề” (tỉ như Kiến, Giáo ..) thì lại khác!

  Thằng Giáo nào chả có thủ thuật riêng tùy vầu đặc điểm đám học trò?

  Con phò nầu chả cón món riêng chiều khách làng chơi?

  Biết đâu nhà con Nhất tuyền đám cao mét mốt bẻ đôi, cỏn bẩu thằng kiến, địt mẹ mài bố mài cởi truồng hoành dư nài mà mầy chơi quả cửa tắm cao chót vót khác đéo gì đá vầu dái bố?

  Thế thì thằng ./ nầu ngu? hehe.

 37. #40 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:22

  À, tôi đúng Lừa gộc nên tự thiết-kế nhà chứ đéo thuê Kiến đới Trạn à, hehe. Tất-nhiên kết-cấu vưỡn phẩy thuê, tự làm công-năng thôi @Fà giò

  Chiện thường mà. Cô là người ở, cô hiểu nhu cầu sinh hoạt cảu gia đình mình nhất.

  Cô tự thiết kế được thì tự làm, sống, sinh hoạt ở trỏng. Có sao đâu?

 38. #41 by budifa on 2011/07/28 - 22:23

  À nhân-tiện chiện nhà-cửa, cho hỏi nếu để bậc 15cm, chiều cao mặt sàn tới sàn là 15×21 thì có thấp quá hông? Thằng đệ giúp phiên sang CAD cứ đòi đẩy bậc lên 16, mà tôi chỉ thích bậc thấp đi lại cho đỡ mỏi, vả-lại bắt-chước Nhựt-Bửn tiết-kiệm năng-lượng (điều-hòa)

 39. #42 by hùng hục on 2011/07/28 - 22:23

  Dưng để khắc phục chiện trẻ con vấp, không phải là khó để so với việc tạo ra được 2 không gian với 2 chức năng khác hẳn nhau.@Dái ghẻ


  Ờ cái nầy anh đéo rành. Chạn khắm nói thử coi xem 2 việc cái nào dễ khắc phục hơn? Chủ quan mà nói, anh nghĩ việc phân ra 2 không gian hẳn phải có nhiều cách chứ kô nhất thiết phải làm cái nhà nó đang bằng phẳng giở thành khấp khểnh như thế. Anyway chờ ý kiến của các kiến/gián/rệp/rận …!
  À Lài con phơm lại thử coi anh có nói đúng cái ý mà Lài cho là nhược điểm trong căn hộ của Lài kô?
 40. #43 by nhất on 2011/07/28 - 22:23

  Địt Mẹ thằng Chạn khắm anh bảo mầy thiếu cơ bản rồi mà còn cãi cố hả.
  Địt mẹ làm cái đéo gì mà vẽ bừa, sau đó khổ chủ  thích và có tiền thì sửa , mầy thấy lý luận đó có ổn không .Lý luận bần nông nhà quê thiếu học nó mới thế, đồ con lợn.

  Dái Gầy: Anh nói học Kiến bao giờ? Nhưng anh có nói trong quán anh là số 1 về Kiến, địt mẹ anh giữ nguyên tuyên bố đó hẽ hẽ, thế mới siêu.
  Địt Mẹ Lài Bi-ẹn bốt thêm hình chụp gần lên anh sẽ nói cho, hình này bé quá anh đéo xem kỹ được.
  Thằng Già đều nói đúng, phòng khách có dầm lộ thế kia thì cho anh làm W/C anh còn chửi cho hehe.

 41. #44 by Già Không Đều on 2011/07/28 - 22:28

  Địt mẹ nói đéo phải bỉu môi chứ nhìn bộ salon nhà Lài đéo tông sur tông chút nầu. Lài có mời Anh đến nhà Anh đéo thèm ngồi bộ salon ba rọi í đâu, thà Anh ngồi trà đá dưới chờ Lài thay đồ đi thang máy xuống mới Anh thôi he he.

   

  Nè, show hàng tí tầng 1 nhà má Anh đo chính anh design nè, đù má hết xiền chứ không Anh chơi sàn gỗ căm xe Lào Cồn luôn nữa là ưng ý, nhưng thôi, đợi mua zé số rồi trúng mần sau chưa muộn.

 42. #45 by DG on 2011/07/28 - 22:29

  Thôi dí dái vầu chơi mới Nhất cùn hẽ hẽ anh cút mới vện đây, mất thì gian quá!

  Con mụ bựa gúc xong thì nổ cho hoành nhế em!

 43. #46 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:30

  Hehe, Nhất ơi Nhất,

  Ở bên Tây nhà vẽ ra phát là xong à? Đéo cần thằng chủ duyệt, đéo cần cân đối dự toán à? Đéo cần các trò khác nữa à?

  Địt mẹ con nhà đấy ngay cái công năng đã đéo ổn, đéo nhìn ra lại đi soi cái cửa rồi phán như lãnh tụ. Hehe, thảm lắm con hãm ạ. Kiến cũng như các nghề khác thôi, việc đéo gì phải bá vơ?

  Mà Kiến chắc đéo đã lắm tiền bằng vác thuốc lá thuê đâu?

  Thôi thằng vác thuốc lá lậu đứng đầu quán về hạ tiện nên cút đi cho lành. Đéo biết gì cứ bi bô.

 44. #47 by nhất on 2011/07/28 - 22:33

  Biết đâu nhà con Nhất tuyền đám cao mét mốt bẻ đôi, cỏn bẩu thằng kiến, địt mẹ mài bố mài cởi truồng hoành dư nài mà mầy chơi quả cửa tắm cao chót vót khác đéo gì đá vầu dái bố?

  Mả cụ mầy , cửa thấp xuống thì che được buồi thằng lùn à ? Lý luận kiểu gì đây? Chắc buồi anh ở trên đỉnh đầu. Hoặc mày kháy anh khi đi tắm thì trồng cây chuối và di chuyển bằng 2 tay, hóm hỉnh phết.

 45. #48 by Già Không Đều on 2011/07/28 - 22:36

  Ừ, còn đéo gì xa xa có cái chuồng chim nữa phải không Lài? Nó ỉa cho thúi um nhà, đéo có tí gì của trời của đất của gió của mây thế thì nuôi chim làm đéo. Nhẽ kiếp Lài cũng như kiếp chim nhốt lồng kia hử? Địt mẹ nhân tài mà gặp nghịch cảnh quá đi phải không?

 46. #49 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:41

  Mả cụ mầy , cửa thấp xuống thì che được buồi thằng lùn à ? Lý luận kiểu gì đây? Chắc buồi anh ở trên đỉnh đầu. Hoặc mày kháy anh khi đi tắm thì trồng cây chuối và di chuyển bằng 2 tay, hóm hỉnh phết. @Nhất liệt

  Há há bắt quả tang con số 1 về kiến này đéo hiểu gì về cảm giác về không gian.

  Địt mẹ con ngẫn, nhà cỏn tuyền đứa lùn xủn mà làm cửa mới cả trần wc cao chót vót thì vãi mẹ cả đái ra chứ đéo kịp mở nắp bồn cầu đâu.

  Gợi ý cho con mặt ./ nài dễ hiểu: liu ý quả diện tích nha!

 47. #50 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 22:54

  Hai chiên da cút rồi hả?
  Địt mẹ lần sau đừng có dại mà ti toe nhé.

  Ti toe không thì còn châm chước được chứ đã trót ti toe rùi mà còn cố đấm ăn xôi, tiểu tiết, óc ngắn, lập lờ, dán chữ rùi lủi thì ăn ./ ăn ./

  Mỗ đi ngủ đây. Cứ ở đấy mà gúc mới cả thủ dâm đi!

 48. #51 by hoàng tử Ễnh ương. on 2011/07/28 - 22:57

  Nhà Lài đéo gì Phòng khách hướng ra wc, khách đến nhà hay chủ nhà đi ỉa mọi người đều nhìn thấy hết, chưa kể khoảng cách gần còn phát âm thanh ko được tế nhị cho lắm, ngượng bỏ mẹ, khakha

 49. #52 by Servus on 2011/07/28 - 23:09

  ôi ôi điếu mịa anh bị tình vật lẫn tiền vật, đọc cồng nhiều quá đục mịa thủy tinh thể roài cái lũ simaica tai nhỏ đít to kia!

  @ Nhất cho anh hỏi câu nài:

  Người quen anh có một cái Keller, nó được khoảng 100 tuổi rồi, trước kia là hầm rượu, đm thoáng mát và vòm cao vãi lìn, đá nó vẫn còn nguyên, giờ chỉ cần sửa lại mạch vôi và sơn lên một lớp gì đó chống thấm! Theo ý Nhất dâm thì giờ nên làm thế nào và cần cái gì vì mục đích sửa lại làm quán Bar.

  Danke Nhất Dâm Liệt cái trước nhế, anh lại phải té đây!

 50. #53 by trungduong on 2011/07/28 - 23:12

  Bỏ nghề thì ngon ngai hehe @ Trung Tướng

  Không biển diễn ballet nữa chứ có không chơi nữa đâu! Bây giờ đã 30 tuổi ngoài rồi còn nhớn gì nữa. Mà còn tiếp tục dậy môn ấy đấy, so với người thường không chơi có phải intensive chưa ?

  Những người chơi figure skating cũng tập phần ballet đấy. và còn very intensive nữa là. Nhỏ con đâu mà, như Nancy Kerrigan (1m63), Mao Asada 2010 Winter Olympic Champion / World Champion cũng nhỏ đâu. Đẹp và thon nhờ, đôi chân rất khỏe và dẻo mới nhảy được triple axel chứ !

  Mao Asada