Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 14:31

  Há há Lài dồn gặp mẹ cướp rùi.

   

  Về body painting thì Nhất liệt hiện giờ là nhất quán bựa mẹ.

   

  Kể cả cô có được học hành thì cũng đéo bâu giờ bằng cỏn nổ 1 phút, thậm chí 30 giây.

   

  Nhất cỏn uyên thâm ở chỗ cỏn biết rằng body painting là vẽ 1 bức hoàn chỉnh trên 1 CÁ THỂ NGƯỜI MẪU.

   

  Còn 1 “bức tranh” (tác phẩm) được hình thành từ 1 tổ hợp [hay sắp đặt?] – (tạm gọi) – một nhóm người mẫu, kết hợp mới cả kỹ thuật nhiếp ảnh – đồ họa thì là buỗi, là buỗi.

   

  Thủng chửa?

 2. #2 by Dragonfly on 2011/07/28 - 14:37

  Địtmẹ các cô đến cứ thấy hình họt mà quên mẹ lời jới thiệu. Anh gọi trên Quán là body-painting là mang tính ước lệ để jới thiệu. Địtmẹ các cô cãi quen mõm rồi bật lung tung như thế nài thì chết :”Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật body- painting (vẽ trên cơ thể người) và trí tưởng tượng tuyệt vời, người nghệ sĩ đã tạo ra những bông hoa đẹp lung linh và vô cùng sinh động từ những cô gái “nuy”. Hệ Hệ


 3. #3 by Dragonfly on 2011/07/28 - 14:55

  Hình nài có phải là nghệ thuật In Xờ Tô Lây Sần như chú Chạn nói không? Khai sáng anh fát.Hệ Hệ

 4. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/28 - 15:04

  Mời Trung Tướng, và các anh chị em mê golf, thưởngthức trailer bộ phim sau:


  “Bảy ngày ở thiênđường” 5. #5 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 15:19

  @Lài dồn:

   

  Nếu không phải cô hỏi đểu thì mỗ xin phép nổ tý. Cái nài mỗ nói trên quan điểm cá nhân của mỗ nhế.

   

  Có 1 thứ tên Contemporary Art – Nghệ thuật đương đại (?) . Cái nài thực sự rất khó để tách bạch từng bộ môn.

  Tỷ dư có Performance Art, Video Art, Installation Art, Painting, Photography vươn vươn… rùi cả âm nhạc (live, digital) và các bộ môn sân khấu này kia (kịch, opera, múa, tuồng, chèo, cải lương…).

   

  Rùi sometimes mix bỏn mới nhau để có được 1 “tác phẩm” hoàn chỉnh.

   

  Và không gian để thể hiện không còn bị giới hạn nữa.

   

  Trong nhà, ngoài giời, không gian công cộng.

   

   

  Everywhere is the Stage!

   

  Đại khái thế! Nổ mà!

 6. #6 by Dragonfly on 2011/07/28 - 15:41

  Everywhere is the Stage! 

  Đại khái thế! Nổ mà!@ Chạn

  ————- 

  Thanks, zưng mà nhạt như zắm đĩ í! Cái nầy fải cu Vìa biến thái nó fân cục tích may ra thủng nhĩ. Anh hỏi cô cụ thể cái ảnh anh đưa dưới đây cô đéo jả nhời vào trọng tâm nó có phải là : Installation Art? Yes or No. Hệ Hệ

   

   

   

   

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 16:27

  Zạo nài Zì jàhói quá rùi, cứ bú quá mồm một tí là người ngâyngất mệtmỏi đéo chịu được.

  @con Lài Mồm Bẹn

  Đéo ai lại đi hỏi con Chạn Khắm về chất-nghệ hiệnđại bâu-jờ. Hỏi con Lói ý.

  Cái hình đen-trắng của cô nó là Digital Photography thôi chứ có đéo jì mà hoắng lên. Còn nếu vác em-bé cửi-truồng mới mấy con vịt ý cho chibộ xem thì mới gọi là Installation Art.

  Ngu đéo chịu được.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 16:29

   Zân chất-nghệ Lừa kêu là hình “sốp” hehe, tức là zùng Photoshop để môngmá ảnh chụp thường.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 16:31

  @con Lói

  Fin “7 ngài..” ý Zì chưa coi, zưng trông bọn vụt gốp trong chailơ không nuột lắm.

  Có fin nữa về gốp khá ngon là Tin Cup

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 16:41

  @em Mít Yêu

  Cái khoảng trống mà em nói ý không có tên trong tiếng Lừa. Đơnjản là chưa ai nói/biên về nó.

  Từ jờ Zì gọi nó là cái Jiếng Tòa hehe cho nó hòanhập. 

 10. #11 by Dragonfly on 2011/07/28 - 16:53

  Cái hình đen-trắng của cô nó là Digital Photography thôi chứ có đéo jì mà hoắng lên. Còn nếu vác em-bé cửi-truồng mới mấy con vịt ý cho chibộ xem thì mới gọi là Installation Art.

  Ngu đéo chịu được.

  ————–
  Địtmẹ, chỉ được cái lăng xăng như nhặng vầu chuồng xí. Anh đang hỏi cô Chạn cơ mà. Hệ Hệ
 11. #12 by bantaican on 2011/07/28 - 17:00

  http://en.wikipedia.org/wiki/Body_painting, một trong 1 tỷ kết quả.

  Thôi @ Zì Lài, Nhận sai cho nó văn minh.

  Hoan hô @ Nhất – Chim liệt – Đầu chửa liệt!

 12. #13 by nhất on 2011/07/28 - 17:00

  Địp pẹ đéo phải nói phét anh chưa bao giờ (được) học nghệ thuật nghiêm chỉnh. Hồi phổ thông có bà giáo dạy nhạc họa toàn bỏ tiết về nhà lo bán bún riêu haha. Nhưng anh chụp hình – photo – hơi bị chuẩn. Cái nầy có ở trong  máu, bẩm con mẹ nó sinh rồi. Để tý nh bốt mấy quả hình anh chụp lên blog cho chúng mầy học tập. Địpẹ Chạn Khắm hơn Dắm có mỗi Gúc mà cũng không nên hồn. Đi cọ chuồng lợn cho nó thích hợp .

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 17:16

  Bi-jờ Zì jảng cho các cô về chất-nghệ Balê để các cô hehe đang cho con tập món mỏn khỏi lăntăn nhế.

  1- Balê là một trò jảitrí của bọn Khoaitây có từ thời Trungcổ (tầm 15xx jì đó). Nó cũng chỉ là trò múamay trên sânkhấu thôi, zưng có đặctrưng là quả đi kiễng trên đầu ngón chưn hehe, và đỉnh-cao nghềnghiệp của nó là quả nhẩy lên khôngtrung rùi đập đập hai chưn vầu nhau như ông vịt-bầu nhẩy mổ cái hoa mướp.

  Trong một màn balê, thì 90% thờijan là các balêviên kiễng chân chạy/nhẩy. Còn lúc nầu balêviên chính (soloist) nhẩy-đập-chưn hehe thì khánjả vỗ-tay rào rào rào rào.

  Con Nga Ngố Rudolf Nureev, được coi là balêviên oách nhất thếkỷ 20th, có-thể đập chưn 6 nhát khi nhẩy hehe, nhanh hơn cả ông vịt.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 17:32

  Tiếptục về chất-nghệ Balê.

  2- Vì balê buộc người-chơi fải kiễng (hai or một) chưn gần như tuyềnbộ thờijan lên sânkhấu, và sức-nặng cơthể con cỏn zồn mẹ lên 2 ngón-chưn, nên áplực tại đầu ngón-chưn cái của balêviên cao gấp 30-50 lần áplực zưới gan bàn-chưn của ông người thôngthường.

  Vì lẽ đó, balêviên không thể nầu to/béo được. Con Nureev Zì nhắc lúc nãi cao tầm 1.73m và nặng chỉ 55kg.

  Tuy bé-con như vậy, zưng áplực tại đầu ngón-chưn của Nureev khi cỏn ziễn là vầu quãng 30 tấn hehe, tươngđương một con xe côngtâynơ.

  Nếu cỏn bế thêm một em fụ-múa thì hehe, áplực sẽ tăng gấp đôi.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 17:41

  Tiếptục về chất-nghệ Balê.

  3- Như vậy, một balêviên chiênnghiệp sẽ có vướnđề rất kinhngại về xương. Xương bàn-chưn sẽ cứng như thép, còn xương chỗ khác thì hehe mềm như lụa.

  Zo vướnđề nhọcnhằn đó của nghề balê, mà bọn Khoaitây gộc thích coi balê zưng lại đéo thích jở-thành balê chiênnghiệp (jống bọn Nhựt mới môn sumô vậy), cũng hầu-như đéo có Khoaitây nầu chơi balê zạng nghiệpzư như chơi đàn guitar.

  Các cô hãy nhìn coi, đến 3/4 số balêviên xuấtsắc nhất thếjới ever là zân Nga. Việc nài cũng jống như 3/4 số boxer vĩđại nhất ever là bọn Mọi Đen.

  Đéo fải bọn Za Trắng đéo có năngkhiếu đánh bốc, mà hehe bỏn đéo muốn mần bốcxơ chiênnghiệp.

 16. #17 by budifa on 2011/07/28 - 17:48

  Chi-bựa ơi, mình Fa đơi

   

  Hôm-trước Fa lỡ nổ về bắt-chước Tây đọc sách trên bãi-bể, nói rõ là nằm dưới cái mái lá mà đéo phải chọn lúc giữa trưa, thế-mà vưỡn bị anh Hoàng anh í rủa cho 1 trận. Anh í gúc đủ thứ thông tin luých liếc gì đới chứng-minh, kinh phết, rồi 1 hồi chán-chê anh í lại bẩu nằm dưới mái lá-gồi thì được.

   

  Ti-nhiên anh Hoàng trước chắc liếm thớt hồ-ly nhiều nên miệng lưỡi độc-địa zất. Trưa qua tự-dưng đau nửa đầu, sau chừng một canh giờ thì mắt phồng lên dư mắt ông cá-vàng Sám Zóng, cao nhãn-áp đấy chi-bựa ạ. Đau quá, nhớ lời anh Hoàng bẩu bú thuốc-chuột cho nhanh, Fa nhờ vện mua luôn 5 liều thương-hiệu Lói Đồn. Uống xong nằm thẳng cẳng, dưng lạ thay đéo chết mà giờ lại tỉnh lại duyệt còm kuán đây, khà khà

   

  PS. Chữ còn nghiêng-nghẹo tí vì di-chứng, chắc tý khỏi, hị hị

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 17:50

  Tiếptục về chất-nghệ Balê.

  4- Ở Khoaitây (I mean Tây Âu), trong các câulạcbộ thểthao/nghệthuật, thì hehe các lớp balê hầu-như không bâu-jờ có tới chục thànhviên, nhiều câulạcbộ còn không có loại-hình zởhơi nài, y-như món Ca Trù ở Lừa vậy.

  Con nầu sống lâu bên Tây Mẽo vầu cồngfơm Zì coi.

  Thế nên Zì vôcùng ngạcnhiên khi biết ở Lừa, tại các câulạcbộ bé-tí vôzanh với chỉ vài chục họcviên, mà cũng có lớp balê hehe.

  Zì đoán chắc là cái tên “Balê” gợi một hìnhảnh nầu-đó cao-sang và thanhtú hehe (tỷ-như Balê Thủđô Ánh-sáng), nên Lừa thích.

 18. #19 by budifa on 2011/07/28 - 18:04

  Trước khi xuống vứt mẹ ông chuột hoặc ông gà hoặc con Fa buôn lậu âm hộ xuống dưới dưởi@ Dụ Gái

   

  Á à, địt mẹ ông Dụ Gái thấy tôi lâm bệnh Thiên-Đầu-Thống và Cao-Nhãn-Áp sắp chết, định hùa theo lão BOM rủa-xả nhằm jả-thù vụ dón tay làm fúc tìm nhạc karaoke hông đến nơi đến chốn hả? Long thể hum-nay bất an, đợi đẹp ngài, lão-nạp sẽ đại khai sát giới mới ngươi, để máu chảy thành sông xương chất đầy đồng, tha-hồ mà oánh tiết-canh mới ninh nước fở nhá, há há

 19. #20 by Trym on 2011/07/28 - 18:07

  Ui, lâu lắm em mí cồng, đỵt mịa chi bộ phát thay lời chào:)
  Các bựa cồng về dậy thì mần em nứng đéo tả. Em đéo phải tinh hoa, loại bần nông ba đời nên đéo biết gái gú phò phạch gì, được cái nhà cũng có nét nên hay hóng và xem xếch. Đèo mẹ, đã hay xem xếch lại còn thích thủ dâm, đéo bỏ đc.
  Chi bộ cho em xin lời khuyên, nhiều khi nằm bên cạnh vợ vẫn mò dậy xem xếch thủ dâm, đéo hiểu có hại ko?

 20. #21 by budifa on 2011/07/28 - 18:11

  Bố Jà, Dụ Gái mới Trạn Tin

  Thằng mong, đứa ước, kẻ cầu-xin

  Một bóng hồng vàng trên mạng ảo

  Rõ là tuyền một lũ hãm lìn

   

  Há há

 21. #22 by Dragonfly on 2011/07/28 - 18:19

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Body_painting, một trong 1 tỷ kết quả.

   Thôi @ Zì Lài, Nhận sai cho nó văn minh.

   Hoan hô @ Nhất – Chim liệt – Đầu chửa liệt!@ Cấn

   ————————

   Chả hiểu mẹ. Hệ Hệ

 22. #23 by budifa on 2011/07/28 - 18:24

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 11: Xiền và fò

   

  BOM bắt-đầu cuộc đời lênh-đênh trên bể. Mặc-dầu chân sai vặt nhiều lúc bị sai chạy hông kịp thở, thời-gian rảnh vưỡn dài miên-man. Chàng nhớ lại tuyệt chiêu ngắm-giăng-sóc-lọc-bắn-thạch-sùng khi xưa, bèn tiến-hành luyện lại, ngày càng tấn-tới. Chàng đặt tên cho chiêu này là Sóc-Lọ-Thần-Công, xét ra còn trên cơ Đàn-Chỉ-Thần-Công của Sư-Hoàng-Dược. Thêm vầu đó, chàng còn luyện thêm được Bế-Tinh-Đại-Pháp, để đối-fó với hồ-tinh, yếu quyết nằm ở hai chữ “bẻ kèn”. Tập nhiều nên kèn chàng có-thể gập thành 3 khúc y-dư ngón-tay, khi thi-triển thì tỉn hay móc đối-fương khó bề fân-biệt. Chàng dùng chiêu sóc-lọ cả ngày, chai-tay ngày càng dầy cộp.

   

  Ti-nhiên mỗi khi tàu cập bến, BOM vứt mẹ tuyệt kỹ, đi lùng-sục tỉn fò dư bất-kỳ một thỉ-thủ chân-chính nầu. Chàng rút ra bài-học, fò là nghề tuyệt-vời nhất-quả-đất. Đèo mẹ, thế-gian nầy mà đéo có fò thì thay thuốc-đánh-răng bằng thuốc-chuột cho rồi.

   

  Để có xiền tỉn fò, chàng tham-gia đường-dây buôn-lậu xi-líp Khựa từ Lừa sang Nga-La-Tư, và nhập hàng bãi-rác từ Nhựt-Bửn về Lừa. Xiền kiếm nhiều zất, số fò chàng tỉn ngày càng nhiều cũng. Dưng khác mới bần-nông chỉ biết tỉn và giả xiền, muốn nên một tinh-hoa, mỗi lần tỉn fò, BOM ghi-chép tỉ-mỉ từng thông-số thớt, định làm một luận-án để-đời. Chàng cũng tiện-thể ghi chép chiện fò nhằm lưu hậu-thế về một nghề cao-quý, nhờ đó sau-này chàng đã có những tác-fẩm nủi-danh dư Fò Gạo, Fò Què, Fò Đeo Thánh-Giá, Fò Tàu, vươn-vươn.

   

  Và danh-mục sở-thích của chàng có thêm 2 mục xiền và fò, ngoài sự-thật, tự-ro, rân-chủ.

 23. #24 by AQ on 2011/07/28 - 18:44

  A a Cô Chói Lói cho hỏi cái:

   

  Bọn Tây da trắng thượng đẳng có hay nói dối không nhỉ? Đì mé chức vụ anh cũng đéo phải xoàng, trấn giữ một vùng. Zậy mà có chuyện cỏn con, anh yêu cầu bọn bỏn (Đức lợn) phi lên Tổng lãnh sự Lừa ở Frankfurt lấy cái xác nhận lãnh sự từ cả tháng nay. Bỏn mồm năm miệng mười trên điện thoại, cồng phơm luôn bằng email rằng bọn tao đã nộp cho lãnh sự Lừa lâu rùi lâu rùi. Đì mé anh tin chờ dài cổ, mãi đéo thấy đâu, vừa nãy điện sang gặp con thư ký, ôi đù má, con thư ký nói vửa mới đem lên lãnh sự Lừa ngày hôm nay làm anh tức lộn hết mẹ cả dái lên cổ, y như bị con Lói bóp.

   

  Lói ơi Lói ơi bọn chủng tộc A – ri – ăng thượng đẳng của thượng đẳng (aka da trắng) có xứng xơi thuốc chuột made in tàu khựa hôn Lói?

 24. #25 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 19:08

  Đéo gì vửa vầu quán đã thấy bị dìm hàng choác choác. Khổ, mỗ đi học lớp nâng cao về chống thấm chứ có lủi đéo đâu?

  @Lài dồn:
  Mỗ nói rồi thôi, trong quả Nghệ thuật đương đại nài nhiều khi sản phẩm cuối cùng là 1 thứ mix lại.
  Cái mà cô đưa ra, sản phẩm cuối cùng là 1 bức ảnh dưng nó gồm cả Installation nài, Photography nài (đương nhiên) rùi còn retouch bằng Photoshop trước khi in ra (nhẽ gọi khâu nài là Digital Graphic?)

  Con Mụ Thối bẩu vác em ẻm cho chi bựa coi thì là Installation Art là sai mẹ. Nó là Performance Art!
  Sẽ là Installation Art nếu đấy là 1 em ma-nơ-canh. Còn nếu là 1 em Vàng Son nguôn lành thì sẽ là Performance Art.
  Việc bất động của ẻm cũng là 1 cách biểu diễn!

  Còn cô bẩu con Vìa mặt ./ (cỏn có quanh đây hông ta?) nổ sẽ mượt hơn mỗ thì là đương nhiên mẹ. Cỏn bẩu cỏn là dân chất nghệ chiên nghiệp nên việc cỏn phân tách nghe nuột tai là điều hiển nhiên mạ. Tất nhiên là với điều kiện cỏn đéo phải đi vác thuốc lá lậu dưng lại nổ là dân chất nghệ.

  Dưng kiểu đéo gì thì cỏn cũng đéo thể bằng Mụ Thối âm hộ nhét bộc phá, ở nhà tái định cư biết tuốt mới cả Nhất liệt – đứng đầu quán về nghệ thuật được!

  @Nhất liệt:
  Hehe, thế đéo nầu lại sắp sửa đứng đầu quán về HIẾP ảnh hả?
  Ảnh thì mỗ chỉ chụp chơi thôi nên cỏn cứ yên tâm mà nổ.

  À mà cho hỏi nhát. Cỏn Hiếp ảnh thể loại nầu? Chân dung, phóng sự, đời thường, thời trang, phong cảnh, vươn vươn hay chiên về đề tài thủ dâm?

 25. #26 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 19:14

  Con Fà kia mọc từ đâu,
  Không dưng lại muốn về chầu tổ tiên.
  Ngồi iêm, đừng để mỗ điên,
  Cỏn đéo cỏn mỏ hiên thiên “Dì Triền”

 26. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/28 - 19:21

  Anh vửa về đơi. He he.

  Bắt quả tang con Trym Tin là con đéo gì đội mồ có phỏng? Đù má vợ con đề huề mà vưỡn nghiện quay tay xóc lọ hở cỏn? Con nài đúng chất bựa đây. He he.

  Dưng nhớ quay in ít thui, cẩn thậng vợ nó chuốc say rùi nửa đêm dậy xẻo trym ném cho chó ăn đới. Đệt mẹ. Anh thật. He he.

  Mấy hôm nai nhìn con Chạn Hói TaBu giãy đành đạch thật tao nhã đéo chịu. Há há. Mặc dù cùng hội cùng thuyền dưng anh hông thể ngăn được xự xung xướng mỗi khi thấy cỏn or Dái Ghẻ or Dắt MẶt (.)/ Déo bị bá tánh dìm hàng. Nhẽ đây cũng là thói quen bựa của anh?

 27. #28 by budifa on 2011/07/28 - 19:25

  @ Trạn tin

  Anh từ cõi chết vửa jở về

  Tổ-tiên nhắn-nhủ đéo lo giề

  Mầy còn sống thêm dăm chục tuổi

  Tha-hồ dị-triện mới buôn lê

 28. #29 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 19:25

  @Tế điên mặt ./ xiên:
  Đi mần về rùi đấy hả con dở? Cút đi tắm mới cả ỉa mới cả ăn đi con thần quynh kia hehe.

  Địt cụ con điên nài nhát nữa cho thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu hehe

 29. #30 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 19:29

  Con Fà nếu còn muốn biên,
  Thì chiện của mỗ ngồi iêm, đừng liều.
  Mỗ mà lộn ruột, cỏn tiêu
  Mười tạ thuốc chuột mỗ điều đến ngai!

 30. #31 by nhất on 2011/07/28 - 20:02

  À mà cho hỏi nhát. Cỏn Hiếp ảnh thể loại nầu? Chân dung, phóng sự, đời thường, thời trang, phong cảnh, vươn vươn hay chiên về đề tài thủ dâm?

  Đéo nói, hố hố .

  Anh lại thích nói về Kiến trúc cơ, đồ con nhợn !
  Mầy nói anh nghe cái nhà bừu dưới đây thiết kế bất hợp lý ở chỗ nào ? Địpẹ

 31. #32 by Cocacola on 2011/07/28 - 20:23

  Zì bẩu là rất có hại, bét thì bị thiênđầuthống (aka Cao Nhãn Áp, aka Rức Nửa Đầu, rất zễ thành Mù), nặng thì lòa sớm (gọi là quáng-gà, cũng rất zễ thành Mù khi ở tuổi xế-chiều U50-U60)@Bựa


  Dì mầy lại chữ tác ra chữ tộ rồi. Thiên đầu thống = cao nhãn áp aka glaucome thì đúng rồi còn Đau nửa đầu còn được gọi là Migraine, là do nguyên nhân khác Dì mầy ơi!

  Tiếp xúc ánh sáng chói nhiều không phải dễ bị glaucome mà là dễ bị đục thủy tinh thể aka cataract. 

  Dễ hiểu thôi, thủy tinh thể như mặt kính đồng hồ đeo tay của các cô bằng poly carbonat hay Đéo Gì, đi nắng nhiều thì dễ bị mờ đục thôi. Phẫu thuật thay thủy tinh thể (lens) là khỏi.

  Quáng gà lại là dạng bệnh lý khác, trong đó người bệnh không nhìn thấy rõ lúc chập tối, nguyên nhân cơ bản là do thiếu vitamin A. Bệnh học là do hoạt động của tế bào que (rod cells) võng mạc chuyên cảm nhận ánh sáng yếu bị ảnh hưởng do thiếu vitamine A.

  Sẵn dịp tụt quần Dì Bựa hôm trước bảo trị Huyết áp thấp bằng ngậm đường nhé. Ngậm đường trong trường hợp Hạ đường huyết (Hypoglycemia) chứ có liên quan đến Hạ huyết áp (Hypotension) điếu đâu.

  Các cô đi kiểm tra sức khỏe, nghe báo là huyết áp thấp hơn thiên hạ, các cô nên mừng chứ không nên lo rầu, vì đó là món quà Chúa dành cho các cô! Nhế! 

  Anh dừng chút đi chén phở đây! Lúc nầy anh đâm đổ đốn, cứ thích phở mới kỳ!
 32. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:28

  @con Trim

  Jai có vợ (hoặc gái có chồng) zưng vưỡn thủzâm đềuđặn là chiện thường.

  Đasố bỏn đạt cựckhoái khi thủzâm nhanh hơn khi tỉn vợ/chồng mình. Thậmchí nhiều con chỉ đạt cựckhoái khi thủzâm, chứ không-thể đạt khi tỉn vện/chó.

  Việc nài không có jì hại, thậmchí còn có lợi đốivới người vợ/chồng của bọn bỏn. Một con đực thườngxuyên thủzâm sẽ control rất tốt quátrình tỉn nhau mới vện.

  Ti-nhiên, các cô nên đảthông về chiện nài mới vện/chó sớm, vì đã có vụ gái (or jai) sốc nặng khi lần đầu thấy chồng (or vợ) mình sóc-lọ.

  Trườnghợp các cô chưa kịp đảthông mới vợ mà em ẻm đã bắt-gặp các cô thủzâm, thì cách tốt nhất để thanhminh là bẩu anh mót quá, mà em ngủ rùi nên ngại đánh-thức. Jai thủzâm zù sao cũng được gái zễ chấpnhận hơn đi chơi fò.

  Chứ đừng có bẩu là anh thủzâm thấy thích hơn là tỉn nhau mới em hehe, sẽ rất bikịch đấy.

 33. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:35

  Hôm trước Zì đã zậy các em Vàng Son về Lên Đỉnh chưa nhở?

  Nghĩa là các em khi tỉn nhau mới chó thì chả bâu-jờ Lên Đỉnh ý. Chó nó xong việc là ngủ lăn-quay, bỏ các em còn đang đói-khát nằm chỏngchơ.

  Trườnghợp nài thì chỉ có cách là các em tập thủzâm để Lên Đỉnh sau khi tỉn. Có nhiều gái chỉ cần zay cửa-mình một lúc là xong, zưng lại có gái fải zùng chim jả.

  Vướnđề nài các em fải cởi-mở thì mới được.

 34. #36 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 20:39

  @Nhất liệt

  Con ngẫn nài vửa bẩu bốt ảnh cho chi bựa coi, mỗ tò mò hỏi trước thì lại đéo giả nhời.
  Đéo giả nhời thì thôi, việc đéo gì phải hehe kinh thế?

  Thế lát có bốt ảnh nữa không hay lại bận đéo bốt được?

  Còn con căn hộ kia phò ở chỗ nào hả? Nó phò ở chỗ ở cái ./, cái ./!

  Còn cái ./ là gì thì đi mà gúc hehe

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:41

   Chết cười con Sưfạm bị Nhất Bìu vả cho fát về Kiến đéo đỡ được.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:40

  @Con mẹ con Lả Lét bácsĩ jả-cầy mần nghề lắp máy-lạnh câm ngai cái mồm bam.

  Zì đã bẩu Thiênđầuthống là Đau Nửa Đầu thì nó là đúng như thế. Zì có cần gúc như cô đéo đâu mà bẩu là không fải.

  Cứ thử bị Thiênđầuthống coi có Đau Nửa Đầu không rùi hẵng bật Zì.

  Đéo mẹ chỉ jỏi sáchvở.

 36. #39 by nhất on 2011/07/28 - 20:40

  Trung Tướng đúng là kỹ sư thủ dâm mới nói TD sướng hơn tỉn vện. Sướng hơn thì đàn bà ế mẹ nó hết à?
  Anh chuyên trị ngủ ở phòng khách một mình để xem phim và chit chat hẽ hẽ, thức khuya nhiều hôm ngại mò lên phòng vợ cũng quay tay. Có thằng bạn anh làm bác sỹ còn nói : đàn ông lâu không tỉn rất dễ bị bệnh ung thư mả mẹ gì đó. Cho nên thằng nào ế vợ như Chạn  Khắm rất nên thủ dâm đều.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:49

   Có vợ có fải chỉ để tỉn nhau đéo đâu mà con Nhất kia lo liềnbà ế vì jai thích thủzâm?

 37. #41 by trungduong on 2011/07/28 - 20:42

  Đọc Trung Tướng và quí vị thẩm phán về ballet quá giống hơn thật.

  Đi đâu xa thì chưa biết đời sống hằng ngày, nhưng ngay nơi ở thì “ballet / ballet jazz” được dậy ở Community Center cho đứa bé từ 4 tuổi trở đi, bắt đầu cho chúng thích rồi tiếp tục sau này. Đợi mà đến tuổi niên thiếu mới bắt đầu thì nước nôi gì ? Không phải chỉ những thứ nghệ thuật mà cả trong thể thao cũng thế. Mấy người giỏi mà bắt đầu trễ ?

  Thế này, muốn theo ballet (hoặc ballet jazz) thì quan trọng phải kiểm soát được thời gian, không gian và thân mình. Chứ không có nhảy được đâu ? Bảo rằng sau này không cơ thể phát triển là không đúng. Vì muốn phát triển nghệ thuật phải hy sinh. Khi đang tuổi lớn, mà muốn theo nghệ thuật phải hạn chế ăn để giữ quân bình. Khi trẻ tới lúc phát triển thì phần coordination khó được như muốn.

  Cháu gái tập ballet jazz từ lúc 6 tuổi, một tuần hai lần, 90 phút/một lần. Được 8 năm thì nghỉ, chỉ vì lớn hẳn ra, tay chân vụng về khó kiểm soát, can’t keep balance. Cháu gái bây giờ như Mít là 1m7.

  Những thứ vừa là nghệ thuật, vừa là thể thao thì tập và tập không nghỉ. Không chỉ trong ballet mà ngay trong xiệc cũng thế, phải kiểm soát chiều cao và trọng lượng.

  (còn)

 38. #42 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 20:44

  Cứ thử bị Thiênđầuthống coi có Đau Nửa Đầu không rùi hẵng bật Zì. @Mụ Thối

  Cái nài mỗ xác nhận. Bà ma mỗ bị cả đôi.

 39. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:46

  @con Lả Lét tiếp

  Đì mé bịnh đục-thủytinhthể có-thể zo nhiều nguyênnhân, trong đó có nguyênnhân từ ánh-sáng, chứ có fải chủyếu zo nhìn sáng quá đéo đâu.

  Ví ngu như buồi. Mặt kiếng đồnghồ (bằng nhựa) đục-mờ khi zùng là zo nó bị lãohóa, chứ có zo đi nắng cái buồi ý.

 40. #44 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 20:47

  Cho nên thằng nào ế vợ như Chạn  Khắm rất nên thủ dâm đều. @Nhất liệt

  Địt mẹ con nài rất thâm. Vửa nói chiện tử tế mới cả Mụ Thối xong đã quay sang mượn chiện đá đểu mỗ để chưởi thẳng vầu mặt mụ mủ.

 41. #45 by trungduong on 2011/07/28 - 20:51

  (tiếp)

  Mới đây có một loạt phim tài liệu về trường xiệc Thượng Hải (Shanghai Circus School). Những đứa trẻ không được ăn như muốn, tập hàng ngày nhiều giờ, chỉ vì nếu không làm được thì ảnh hưởng cho đội vì lý do an toàn thao tác. Trong đó có một đứa bé, hắn muốn ăn nên ăn lén, tăng trưởng khá mau nên sau này phải nghỉ vì không thể làm động tác nữa. Một tuần nghỉ Tết về với gia đình ăn thả giàn, lên được 3kg. Sau đó lên tập cứng người đau khóc như ri. Bố mẹ được triệu tập, nhà trường bảo nếu không kiểm soát việc ăn uống cho con thì bắt buộc phải nghỉ. Ngày bị loại hắn khóc như ri, mất vài năm theo đuổi (bắt đầu sớm từ 5 tuổi)

  Ngay trong trò đu bay (trapeze), không nặng lắm cho thân hình so với múa đĩa, nặng quá có ảnh hưởng cho chính mình khi nhảy lên, lúc rớt xuống nên you are out.

  Vì lý do nào gây ảnh hương. Xin đọc ở đây là cuộc khảo cứu cho nữ giới. Và quan trọng là “intense ballet training / in puberty”. Lối hobby thì quan trọng gì ?

  In conclusion, our data suggest that a low energy intake, combined with intense physical exercise in puberty, could be associated with negative effects on the reproductive and skeletal systems in ballet dancers.

  http://jcem.endojournals.org/content/86/10/4674.full

  Cô này Geneviève Guérard ex “first ballet dancer” của Grand Ballet Canadien phải nghỉ vì bị thương gân chân (tendon) năm 33 tuổi. Gặp ngoài đời rồi, đẹp đấy, không nhỏ con đâu, an attractive woman.

 42. #47 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 20:52

  Chết cười con Sưfạm bị Nhất Bìu vả cho fát về Kiến đéo đỡ được. @Mụ Thối

  Đéo phải khích đểu đâu. Hehe.
  Nói chiện về Kiến mới cả bọn chỉ biết gúc mới cả nổ đéo phân biệt được cái ./ gì với cái ./ gì làm đéo?

  Hôm qua mỗ đã tiên bố rùi. Đéo ai chơi trò nhổ ra rùi lại liếm?

  Còn quả nhà kia thì chăm chăm đéo phải nhà Mụ thối. Ít nhứt nó đéo phải nhà tái định cư hehe

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:59

   Đúng gùi, nó bị gọi là “nhà xãhội”, tức nhà zành cho Lừa thunhập thấp.

 43. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 20:57

  Trong cái hình căn-fòng chungcư của con Nhất Zâm có 4 điểm bấthợplý trong thiếtkế.

  Điểm #4 là hai cái cửa fòng-ngủ đéo cao bằng nhau hehe.

  Zì chưa nói 3 điểm kia vì nếu Zì nói, thì hehe thể nầu con Chạn Khắm cũng nhẩu vầu zấy-máu-ăn-fần.

  Thể nầu con Chạn cũng bẩu, có-thế mà cũng nói à, ai chả biết, hehe.

  Đấy, mời các cô thamkhảo trìnhđộ Kiến Lừa (Sưfạm kiêm Kiến hehe).

 44. #50 by nhất on 2011/07/28 - 21:01

  Sư bố Chạn khắm há mồm ra nghe anh giảng bài về Kiến nầy:
  ° Cái căn hộ trong hình anh bốt có chiều cao 2 cái cửa ( phòng ngủ và phòng tắm ?) không bằng nhau.
  ° Cái nhà bếp chung với phòng khách, địp pẹ cái này Lừa-s rất ưa chuộng xây cất trong nhà mình. Bên anh nó kêu là Nhà bếp kiểu Mỹ , hĩ hĩ .  Lừa bên anh đi mua nhà hay xây nhà đều cố nhét vào cho bằng được . Nhưng dùng thì mới biết là bất tiện. Bởi vì bọn Mỹ -Âu nó đéo nấu tưng bừng lửa khói như Lừa, ít khói, hầu như không mùi. Lừa thì nấu nướng ra mùi thối mù. Nếu dùng nhà bếp này thì cả nhà sẽ ám mùi sau mỗi lần nấu, toàn mùi nước mắm với mùi thịt kho. ( Nhà Sành có thế không hử? hẽ hẽ )
  Trong cái hình đó, nếu nhà bếp được ngăn với phòng khách bởi một tấm cửa kính kéo ngăn mùi thì chuẩn.
  Địpẹ thằng Chạn mày không còm được thông tìn gì hay ho thì câm mẹ nó mồm lại nha.

 45. #51 by nhất on 2011/07/28 - 21:03

  Ui địppe thằng Trung Tướng , haha, ra anh hôn phát

 46. #52 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:04

  Con Mụ Thối đéo biết gì thì nín đi.

  2 cái cửa thì 1 là phòng WC nên nó thấp hơn là chiện quá thường con mụ thối âm hộ nhét bộc phá ở nhà tái định cư ạ.

  Thích thì mỗ nổ 1 điểm cơ bản nhế:

  Con nhà nài phò nhất ở chỗ cái phòng khách ý. Dành mẹ phần lớn diện tích cho giao thông rùi.

  Đúng là cái loại Kiến gúc, biết ./ gì mà ti toe

 47. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:09

  Hehe con Nhất Zâm thấy chưa. Con Chạn lýluận là cửa fòng-tắm đéo cần cao bằng cửa fòng-ngủ nhế, thế mà bỏn lại nằm sát nhau mới tài.

  Thấy nghề của Kiến Lừa chưa.

 48. #54 by Cocacola on 2011/07/28 - 21:10

  Cứ thử bị Thiênđầuthống coi có Đau Nửa Đầu không rùi hẵng bật Zì@Bựa


  Tiên sư bố Bựa luôn luôn đánh tráo khái niệm. Đau nửa đầu là một triệu chứng của glaucome, nhưng gọi luôn đó là bệnh đau nửa đầu là đánh tráo khái niệm.

  Thiên đầu thống, aka glaucome, ngoài đau dữ dội, bệnh nhân còn bị rối loạn thị giác, mắt tóa hào quang

  Zì mầy gúc được từ chữ Tầu Thiên đầu thống là Đau nửa đầu, cứ thế phán mẹ là glaucome.

  Anh hỏi Zì mầy gẫy chân có đau không? Thế đau chân có gọi là gẫy chân không?

  Dân làng Nội chỉ giỏi nổ choang choác là tài, và đặc tính chung là điếu bâu giờ nhận mình sai!
 49. #56 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:11

  Còn con Nhất liệt bẩu phải có cái ngăn mùi ý. Cần đấy dưng đéo phải thiết yếu đâu con ngẫn ạ.

  Thứ nhứt là con bếp nài gần cửa sổ, thoát mùi tự diên hay bằng máy hút mùi đều được.

  Thứ nhì là diện tích nhỏ nên nó đéo muốn ngăn, để liên thông cho thoáng, con ngẫn ạ.

  Còn nếu mà thích ngăn cách kiểu ngầm định ý, đặt quầy bar nho nhỏ vầu.

  Địt mẹ nhà bé bằng cái mắt muỗi mà cái đéo gì cũng ngăn cũng ngăn à?

 50. #57 by Mr. Tran on 2011/07/28 - 21:13

  Hehe con Nhất Zâm thấy chưa. Con Chạn lýluận là cửa fòng-tắm đéo cần cao bằng cửa fòng-ngủ nhế, thế mà bỏn lại nằm sát nhau mới tài.

  Thấy nghề của Kiến Lừa chưa. @Mụ Thối

  Hehe vãi hài mới cả con mụ nài. Đéo phân biệt được phòng ngủ mới cả WC còn ti toe.

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/28 - 21:15

   Đúng là chỉ Kiến Lừa mới fânbiệt được hehe, vì đó là nghề của bỏn.