Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

*** 1. #1 by h_mianhe on 2008/10/21 - 23:22

  Thời bảy, tám, chín, mười, mười một… tuổi thì sao? Trung Tướng quên rồi à?

  Hôm nay không hiểu sao em vui thế. Cứ vui mãi mà chẳng hiểu tại sao.

  Hy vọng ngày mai em sẽ buồn buồn hơn một chút.

  Thưở bé em có một thói quen rất kỳ lạ là cứ trời tối là em ngồi khóc hu hu. Ban đầu mọi người rất lo sợ và tìm cách an ủi vỗ về, dần dần mọi người thấy khóc như một nhu cầu của em nên thôi chẳng thèm quan tâm nữa, em cứ ngồi khóc mệt là ngủ thôi. Mọi người từng nghi là em bị ma ám, nhưng ban ngày thì em vẫn học rất giỏi và vẫn vui chơi bình thường nên cũng đánh tan được tin đồn.

  Em cũng chẳng còn nhớ là việc đó bắt đầu từ bao giờ và kết thúc khi nào. Chắc từ bé em đã mơ hồ được rằng lượng nước mắt của mỗi người trong cuộc đời là không đổi nên nếu bé khóc nhiều rồi thì lớn thôi nước mắt chẳng rơi nữa nhỉ?

  Buồn cười thật.

 2. #2 by HắcKìLân on 2008/10/23 - 21:14

  quốc trưởng có lời khen ngợi chân thành đến những thói quen cực “bựa” của trung tướng

 3. #3 by cathnga on 2008/12/31 - 03:36

   Cười sặc

 4. #4 by Delete on 2011/07/24 - 19:15

  Del từng jảng: Đéo có jì là vôlý.

  Thói gãi trán của Zì nhẽ do Đậufụ fáttriển zữzội quá nên bàitiết nhiều, như dậythì mọc mụn ấy.

  Thói móc đít hưởi thì chắc trước do jun ngứa rùi móc, riết rùi quen fỏng?

  Thói mút ngón cái là thèm ti chứ đéo hehe. Giờ Zì có thói mút i/ có fỏng, jấu làm đéo hẻ hẻ.

 5. #5 by sss_sy_sss on 2011/07/24 - 19:35

  Cái thói bựa nài nghe quen quen, he he.

  Dưng anh đang chết cười với mấy thằng bựa biên chí dị. Địt pẹ, đương dìm hàng thằng cu an hoàng, thế điếu nầu lại quay ra dìm hàng nhau. Cơ mà cũng làm anh cười tung tóe dớt dãi, he he. Anh khen cả bọn, biên diên phết.

  Tuy nhiên mấy đứa biên phẩy có hình ảnh riêng, dư con gì biên đỏ lòm, có chương hồi cụ tỉ, anh dễ theo dõi, dư mấy đứa khác biên cũng hoắng lắm, dưng anh hay lẫn nộn chiện của đứa này sang đứa nọ, mất vui của anh.

  Còn vụ thói bựa nài, anh nghĩ thằng cu an hoàng không triển khai đường lối cho bựa viên nó phán thì đỵt pẹ cứ chí dị mà tỉn nhá, hô hố, anh kết lắm, mai mốt anh mượn chí dị của con đỏ lòm có chuông hồi bê về nhà anh làm quả dìm hàng thằng bựa, he he, anh có nhời trước, thế là lịch duyệt dồi, he he.

  Thôi, giời tối, lại mưa, anh làm chén cơm cái, hôm nay thèm cơm vãi phở, ăn tuyền bún với lị bánh cuốn, đái 2 bãi hết mẹ.

  Anh chào tuyền nông chại nhớ, hơ hơ, anh đy đơi.

 6. #6 by Dom-dom on 2011/07/24 - 19:58

  Nghe một thần đồng 12 tuổi Fồng này:

 7. #7 by Phang_Phập on 2011/07/24 - 22:13

  A, chào các lồng chí buổi tối, hôm qua đang nói đến sân gạch, nhà, nhà xí, nhà ỉa mà hôm nây đã sang quả nầy nhanh thế.
  Thôi anh hầu các lồng chí xem vua Mèo ỉa dư lào nhá nhá.
  4. Bài tiết (hay gọi dân dã là ỉa)
  Nếu nhìn nhà ỉa của Vua mà bảo đây là Vua mèo của Châu Đồng Văn thì không ai tin được, ấy đừng có thấy nhà vua giản dị mà coi thường. Nhà ỉa của Vua xung quanh lát toàn đá khối to đùng đoàng, vị trí ở ngay sau Kho và Chuồng ngựa, nó cấu tạo cũng đơn giản thôi, gồm 2 cục đá to kích thước 30×30 cm đặt trên 1 lỗ tròn, té ra Vua cũng giản dị phết nhở, như hố xí 2 ngăn lừng danh bất hủ một thủa.
  – Nhà ỉa nhìn từ xa gồm 2 phòng nhỏ, 1 phòng để ỉa và 1 phòng để rửa đít.

  Cụ thể chỗ ỉa chỉ đơn giản vậy thôi, có khác chi cái xí 2 ngăn  không ta, chỉ khác là toàn bộ nhà ỉa được xây bằng đá nguyên khối dầy tầm 50 cm, nhẽ để khi Vua ỉa cho an toàn, tránh đại bác nã vào.

   Phọt tiếp mấy cái ảnh, để từ từ còn nhiều lắm
  Hàng cây trước nhà Vua

 8. #8 by Dragonfly on 2011/07/24 - 23:23

  Con Zì Mọi đâu? Hiện lên báo cáo anh kết quả trận gốp như nầu? Nhẽ sập hầm hử? Vậy là ông chó fốc lại nhịn xúc xích cả tuần oỳ. Thành kính fân iu. Hệ Hệ

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/07/24 - 23:24

  Ồ, Mụ Thối hồi bé nhiều thói quen tao nhã nhở. Cảm ơn đã cung cấp tư liệu nha.

  Cung nhựn hồi nhóc nhóc ai cũng phải nghiện 1 hành động gì đó. Dùng từ “nghiện” nhẽ hông quá, nhở. Mỗ đương nhiên cũng dưng đéo nói. Phải giữ hình tượng, nhở. Há há.

  Thôi gút lai chi bựa! Đi khò đã, mai lại tuần mới rùi.

  Đời trâu khổ hehe dư chó

 10. #10 by nhất on 2011/07/24 - 23:31

  Hồi nhỏ chỗ anh còn có một thằng có thói quen dỗ thằng em trai nó bằng mút trym. Thằng ý cỡ chục tuổi, có thằng em 4,5 tuồi gì đó. Mỗi lần trêu em khóc là cu cậu tụt quần thằng em mút lấy mút để. Ông em oe oe mấy nhát thì nín. Hồi ý anh cũng thấy lạ. Sau này lớn lên cả 2 thằng  bình thường, vợ con đủ cả.

 11. #11 by trungduong on 2011/07/25 - 00:05

  Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.
  Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

  Trung Tướng từ dạo ấy đã biết thương “cái Hoẵng”, tuy không xinh nhưng lại có má lúm đồng tiền, cười trông xinh cực.

  Ngày qua tháng lại, Trung Tướng lớn. Tuy đi đây đi đó, có đàn đúm phò phạch nhưng vẫn thương đến cái Hoẵng

  Năm yêu má lúm đồng tiền,
  Sáu yêu cô cả tốt duyên chăng là.

  Cho nên đến bây giờ Trung Tướng vẫn nhớ đến người xưa. Quyết ở vậy nếu không gặp người má lúm.

  Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng ?

 12. #12 by Keo Dính Chuột on 2011/07/25 - 02:01

  Ngoáy tai, ngoáy mũi, thường
  Móc chim, ngửi, thường
  Móc đít, liếm, cũng thường

  Thật thà là cha quỷ quái,
  Khôn không lại với Giời, Zì nhỉ.

 13. #13 by Cu on 2011/07/25 - 02:03

  Chết cười với cô trungduong , xến quá cô ơi !
  Tên Bựa có mà trung tình cái cục cứt như cô nói ! Bựa nhể?

  Anh thì chỉ có mỗi 1 thói bựa đó là sau khi ăn cơm , anh hay nhặt nhưng hột cơm thừa dính ở nồi, bát hay rơi vưong vãi trên chiếu vo vo thành những cục to bự bằng đầu ngón tay cái. Anh vừa vo vừa bóp cho nhuyễn vào với nhau cho đến khi nó thành 1 cục bằng hòn bi đất và đen kịt thi mới thôi. Thực ra thì thói nay cũng điếu bựa lắm nhưng nó mang lại cho anh cái cảm giác khoái cảm như đang mân đầu vú vện…hệ hệ…..

 14. #14 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/25 - 02:10

  Mời thưởngthức “Lệ tự khô” của vàngson Amy Winehouse, one of my favorites… 15. #15 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/25 - 02:14

  Và tiếp theo, “Tình là cuộc chơi chỉ có thua“.


  Ngọt không? Dàodạt dàodạt hương nồng cổđiển…
 16. #16 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/25 - 02:19

  Thóibựa one and only của tôi, là thườngxuyên mơ-ước một ngày nào đó Lừa pháthiện bỏn đã bú đẫytễ thuốc-chuột, thay cho cơm hẩm, trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, để lăn đùng ra giãy đànhđạch rồi chết tốt trước 12 giờ đêm hôm hổm.

 17. #17 by Xim on 2011/07/25 - 05:13

  Đứa nghiện thủ dâm chưởi thằng thích mút tay tởm. 


  Nhân văn nhân văn.
 18. #18 by Xim on 2011/07/25 - 05:26

  Chia sẻ mới Thiếu Lói. Amy Lò Diệu thì anh thích đoạn này nè:


  “Em yêu anh rất, dưng thế chưa đủ
  Anh muốn cả Giời, em chỉ một góc thôi
  Ui, em dư đồng xu nhỏ
  Cố leo lên trong ống- nước- cuộc- đời”

  Thiếu Lói cite nguyên văn ra hộ anh.

  PS: Dịch thơ, anh nhẽ trên tài thợ dịch Quang Hồng Thanh, địtm
 19. #19 by bienduc_hai on 2011/07/25 - 09:19

  Hồi bé chú lại chả may mắn như các cô được có tự do bựa, từ khi chú trong bụng bà già đã được thai giáo rất ư là nghiêm cẩn.


  Nghe bà già kể, pa của bả, tức ngoại tổ của chú, dặn bà già chú trong lúc mang thai chú rằng: “Bánh cắt miếng không ngay không ăn, chiếu trải không ngay không được ngồi, không ngồi nghiêng, không đứng dựa, tai không nghe lời dâm dục, mắt không nhìn điều càn quấy, ban đêm phải nghe đọc thơ từ ca phú…”, các cô nghe xong vãi mẹ đái chửa?

  Chú lại sanh ra vào giờ Quý Hợi, ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Ngọ, năm xyz Ngọ; thiên phú cộng với thai giáo cộng với huấn luyện lễ nghĩa mà chú trở nên một tinh huê, nhưng thú thật, giống một văn sĩ nhà quê hơn là một bác học thông kim bác cổ.

  Vì thế, hỡi các cô, có con cái có thói bựa thì cứ để yên bỏn, nếu không quá mất vệ sinh hoặc man rợ. Vì sao ư? Các cô hãy tự trả lời.

  À, chú có thói bựa đó là thích chôn cất mất con súc sanh bị chết; thấy xác thạch sùng, gà con, cóc nhái…, chú đều lượm đem chôn tất thảy, trộn hehe đất sét dẻo làm áo quan, đắp nấm, làm bia chu tất, hehe, buồn cười nhỉ?
 20. #20 by bienduc_hai on 2011/07/25 - 09:31

  Về sau đọc sách Tàu chú mới thấy bà má của Mạnh Kha hốt hoảng di cư khi thấy ông ổng làm phường mai táng, hehe, âu cũng là lòng mẹ hiền lo cho con, nhưng nhẽ đó là một giai đoạn phát triển trong tâm thức của trẻ hơn là vì bỏn bắt chước (trong sách thì ghi là bắt chước nhá).


  Lúc này bỏn bắt đầu hình thành tình cảm, chẳng biết trong tâm ní học gọi là chi, nhưng nhẽ đó là lúc bỏn biết cảm thông với đau khổ của tha nhân, và với tâm hồn ngây thơ trong trắng, bỏn tìm cách xoa dịu nỗi đau đó với khả năng bé nhỏ, và hay ho hơn nữa, bỏn sẽ không chọn con đường phát triển thành một kẻ ác độc gây đau khổ cho tha nhân.

  Nho giáo ủng hộ bà Mạnh dọn nhà, nhưng nếu bỏn biết tới luân lý Ki-tô giáo, bỏn sẽ để yên bọn trẻ, quan sát tại sao bọn trẻ làm vậy, khi hiểu được rồi, bỏn (bọn hủ Nho) sẽ biết mình nên học theo bọn trẻ để nên một người tốt đẹp biết yêu mến đồng loại, triết Nho sẽ đẹp hơn vì nâng tầm giá trị con người lên tột đỉnh (như trong Ki-tô giáo).

  Vậy tóm lại, với những gì chú trải nghiệm, chú kết luận rằng: “giáo dục Ki-tô giáo là mô hình giáo dục trẻ con thành công nhất, hữu ích nhất”, và, hehe, Ki-tô giáo với chú thắng vượt mọi ý niệm về tôn giáo và trở nên một tình cảm, một cứu cánh duy nhất của xã hội hiện tại. 

  Hehe, hết!
 21. #21 by trungduong on 2011/07/25 - 10:02

  Chú Biển-Đức sáng nay mặt giời mọc hướng nào mà lại vào Quán sớm thế còn quảng cáo cho Kitô Giáo nữa ?

  Chú sinh ra để làm Thầy Đồ cùng Văn Sỹ, được cha mẹ huấn thị chăm sóc kỹ cho tinh thần thì thế. Chứ còn cũng gia đình khác Kitô Giáo đấy cũng không ra làm sao. Cái tuổi mà cần chăm sóc, vun đắp phần tinh thần cho kỹ là từ 12-16. Chứ không thì toi của. Vì lúc đó ảnh hưởng của bạn gần hơn của gia đình.

  Có cái tốt cho thiếu niên trong một xóm đạo là những chương trình giáo lý, hoạt động giáo xứ, vv. Nhưng như chú thấy trong Phúc Âm các đây hai tuần về ngụ ngôn người gieo giống.

  • 1-Hạt rơi trên lối đi, chim trời ăn mất
  • 2-Hạt rơi vào bụi cây, sỏi đá, có lên nhánh nhưng không thể qua được vì thiếu nước, không cạnh tranh lại cỏ dại.
  • 3-Hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái.


  Cũng tinh thần Kitô Giáo, nhưng chưa chắc phát triển.

 22. #22 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/25 - 10:13

  chú kết luận rằng: “giáo dục Ki-tô giáo là mô hình giáo dục trẻ con thành công nhất, hữu ích nhất”, @Hải Dưới

  Địtmẹ thằng Hải, quảngbá Đạo hẳn là việc làm ýnghĩa. Dưng sưbố mầy, thamkhẩu quán bựa thêm trình PR con nhá. Chứ oangoác duột ngựa theo lối Giá Chụng nhà mầy thì đeomẹ, đến Dượng cũng đéo ngửi được thằng hãmlìn ợ. Nghe chối bỏ mẹ con ơi…!!!

  Mầy liuý, around here hehe thiếu đéo đứa vô đạo, mầy kheokhéo tí có được hay không. Gì chứ lủmóa, lũ vô thần bỏn chưởi còn ngọt hơn Dượng đới, ngữ dư mầy có khi lại phản tácdụng. Địtbà mầy liệu thầnhồn đồ con Lừa.

  Ờ quên bìnhloạn quả biên của con Mụ Bựa xi-que phát, không em ló lại lẫy hốhố… Nầy thì bình nầy… Dư quặc, nhá..! Địtbẹ, mang bài cũ dích ra môngmá tí đem bốt tưởng dọa được Dượng có phỏng..? Chàoliu bi giờ là cứ thẳng tiến đến tươnglai nghe chưa khữakhữa… Địtbẹ đứa nầu lười đéo chịu đọc từ đầu thì nhấtkhoát lũ bầnnông, việc đéo mụ phẩy lôi kéo Tinh Anh dư Dượng thụtlùi mới lũlủ hả hả…?

 23. #23 by Cocacola on 2011/07/25 - 10:14

  Và tiếp theo, “Tình là cuộc chơi chỉ có thua“.@ Lói aka Thiếu Bựa


  Chúc mừng chú Thiếu mầy đã qua giai đoạn “trân trân diện bích”, bắt đầu nghe nhạc tây trở lại, sau đó coi phim sếch tây, rồi coi manga Nhựt, rồi K-pop Hàn Xẻng xinh tươi lung linh…

  Lần trước anh nói rồi, Bựa kỳ cựu ở đây cần-phơm anh cái. Anh đã warning chú mầy mà định cưa em giáo tiếng Nhựt 8X là coi như sẽ thua, sẽ rơi vầu tình trạng trầm cảm hay thiền aka Zen kéo dài. 

  Quả anh phán như thần! Chú trầm cảm rồi Zen hay càng Zen càng trầm cảm, anh biết điếu, mà rớt mẹ nó cái lon Thiếu Tướng, thành sơn tặc leo Đỉnh Cao!

  Đừng chối anh là chú chưa từng có ý định tự sát nhé! Chú suốt ngày nghĩ đến thuốc chuột! Theo thằng Phrớt bạn anh, thì chú đang muốn nốc món dành cho rat ý! 

  Đừng vì cái ./ hôi mà lãng phí một nhân tài, nhế! Anh nói rồi, gái Lừa 8X đa phần là hazardous wastes, tức rác thải nguy hại, đem tống mẹ bỏn sang Somali hay xung quanh Fukuoka để xứ Lừa nầy bớt thối!

  Chú có thấy 100% Gái-Phải-Chém quán nầy là gái Lừa 8x không? 

  Thằng Điền đô, cấm mầy cãi anh nhế! Anh thấy mầy cắm đầu vào công trình Dã-Tràng most ever là chữ Nòng nọc Lừa là anh biết sau lưng mầy có một em Lừa 8X rùi! Chỉ có bỏn mới hủy hoại thế hệ tài năng giai Lừa như chú và thằng Lói một cách độc địa thế!
 24. #24 by bienduc_hai on 2011/07/25 - 10:49

  @Già và Dương:


  hehe, tớ chấp mí thằng chửi đổng vô tích sự, vì tớ biên như thế với trải nghiệm và quan điểm cá nhơn, cô Già đã thủng chửa?

  Và tớ cũng dư hiểu rằng lí thuyết thì tốt đẹp dường ấy zưng thực tế được một phần như lời Chúa tuần rồi đã hay cô Dương nhỉ?

  Thật ra, cái chính ở đây, vẫn là làm sao để trẻ phát triển cho nguôn cái con người tự nhiên, rồi huấn luyện Nhơn Bản cho nó, sau đó lại giúp nó hoàn bị Tâm Linh. 

  Và mô hình này đang được thực thi trong Ki-tô giáo, đặc biệt là Công giáo. 

  Nhưng vẫn là lý thuyết ôi thôi lý thuyết…

  Vì sao tớ không care những con Óc Cứt chuyên chửi, dễ hiểu thôi, vì chú tin bỏn cũng có con cái và bỏn dù độc ác hạ tiện thế nào đi nữa cũng không muốn con mình như thế. Bỏn cũng cần tìm một mô hình giáo dục tốt cho con của bỏn.

  Tớ đã nhìn tình hình nước Việt và tin rằng chỉ có giáo dục lại cho lớp trẻ và nhỏ, thì mới mong đi đến cái gì tự do tươi đẹp hơn cho tương lai.

  Còn hiện tại, chưa đủ công hehe lực để trồng hoa này hoa nọ…

  Than!
 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:11

  Zì đơi hiahia Zì đơi

  15 fút họp chibộ buổi trưa nầu.

  @cô Đòm Hói

  Ông thầnđồng cô jớithiệu ngon đó. Chắc là họ-hàng nhà cô? Sin trúc mừng. Nếu có-thể, jađình nên gửi ông ổng sang nước-ngoài để đàotạo chiênnghiệp, hoặc chí-ít là cho vầu nhạcviện ngai (đi theo lối nài nhẽ chậm & kém chấtlượng). Có trởngại jì thì hỏi em Cầm Thi Vàng Son ý.

  Nên biết chớp thờicơ như bọn Mẽo, bọn Nga, bọn Hàn.. Bỏn sẵnsàng cho concái nghỉ học để tậptrung vầu sựnghiệp Pro khi mới mấy tủi. Các cô cứ coi bọn athletic Nga hay golfer Hàn là rõ.

  Zưng Zì cũng sin tria buồn mới cô luôn, ông Thầnđồng nhớn lên sẽ là một Gay hehe.

  @con Lài Mồm Bẹn

  Hôm-qua Zì thắng, đì mé nhà cô đừng có ám Zì.

 26. #26 by AQ on 2011/07/25 - 11:12

  đem tống mẹ bỏn sang Somali hay xung quanh Fukuoka@Cocacola

   

  Hey Cola: Did you mean “Fukushima”? Fukuoka is located at Kyushu (South of Japan, very far from Fukushima).

   

  Btw, Hello Zi

   

   

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:14

  Bài nài là một trong zững bài Zì bốt đúng hôm khaitrương Quán Bựa (cùng mới Janghồ Cỏ, Mất Tân..) nhằm ngài 21st May 2008. Nai móc lên cho các cô hưởi lại & câu vìu. Mấy hôm nữa thì lại đưa bỏn jở về chỗ cũ cho đúng vaitrò lịchsử.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:18

  @Zì chầu-mừng mấy cô Bựa Mới như Keo Zính Truột mớicả Ây Kiu nhế.

  Quán Bựa có lệ là mới vầu thì fải jớithiệu jớitính ngai để chibộ tiện cưxử. Vàng Son thì nhớ xưng Em, Tinh Hoa xưng Anh, còn Bần Nông thì xưng thế nầu cũng được.

  Cô nầu không fải Vàng Son mà xưng Em sẽ bị khép tội Bam.

  Nghiêm-cấm xưng Cháu.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:21

  @con Fập Lâm Tặc có súng AK bằng gỗ.

  Cái toalét ý có trong nhà Vua Mèo đéo đâu nhở? Hay cô chụp chỗ khác rùi bẩu là nhà nhả?

  Mà con Fập nài biết ăn-chơi đới, Zì khen. Đì mé đi bụi là cứ fải nhằm mẹ chỗ ỉa mới chỗ tỉn để xem & chụp hình.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:22

  @con Fập Lâm Tặc có súng AK bằng gỗ.

  Zì đảmbẩu cô chưa từng bú thuốc-fiện. Đi rừng mà hèn thế thì fí cả đời.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:26

  @con Nhất Zâm

  Trẻ-con rất nhậycảm và có bảnnăng sinhzục từ rất sớm. Khi 1-2 tuổi mà bỏn hay được bú buồi là bỏn quen liền. Nhất là khi bú lại lộn đầu buồi bỏn ra.

  Nếu bú nhiều bỏn nghiện là chắc, không có bỏn khóc vãi đạn.

  Trẻ-con được bú buồi sớm (hoặc biết thủzâm sớm) thì rất thôngminh, hơn hẳn bọn không được.

  Khảnăng sinhzục tốt sẽ tạo nên một hệ thầnquynh tốt, zưng ngược lại thì chưa chắc.

 32. #32 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 11:32

  Chầu tuần mới chi bựa khắm!

  Hôm nai mỗ khí phởn nên có cái xi-líp chất nghệ nài se mới chi bựa, xem cho zui

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:34

  Trong bài Zì có nói đến chiện đi câu tôm.

  Quanh đây có con nầu từng có trảinghiệm nài?

  Muốn câu tôm thì fải có cần-câu. Cần-câu tôm vót từ tre jà, zài khoảng 1m là đủ, nhỏ bằng cây kim-đan là đủ. Nó fải đànhồi mềmmại để zễ câu, chứ hông được cứng như cần-câu cá.

  Cần-câu tôm thì zùng chỉ thay-vì cước như cần-câu cá. Tốt nhất là loại chỉ thêu của China, rất bền.

  Lưỡi-câu tôm thì fải chếtác từ sợi fanh xe-đạp, uốn cong đầu cho nó nhỏ xíu bằng hạt gạo thôi. Sợi thép zây-fanh nài rất cứng & bền.

  Mồi câu tôm zùng luôn cơm nguội.

  Mỗi lần đi câu bọn thợ Pro mang hàng chục cái cần, đến cắm zọc theo bờ mương/đầm. Còn bọn Zì chỉ mang hai-ba cái.

  Cắm câu một lúc thì nhấc cần coi tôm đã mắc câu chưa. Nếu chưa thì lại hạ xuống chờ tiếp. Nếu mất mồi thì fải zính lại mồi.

  Nếu chăm & maymắn, một buổi chiều bọn Zì có-thể câu được tầm 20-30 ông tôm, đủ cho bữa tối của cả jađình.

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:35

   Nhấc cần-câu tôm nhớ fải thật nhẹnhàng kẻo ông tôm rách mẹ mồm vuột mất đấy.

 34. #35 by AQ on 2011/07/25 - 11:38

  Hiahia chầu chầu cô Bựa chủ quán, nhân thể chầu tuyền thể bựa viên.

   

  Anh nỏ phải zàng xon, cũng đếch dám nhận Tinh Hoa, zưng vẫn zất mún xưng Anh, zậy có okie hôn anh chủ quán, có bị khép tội bam hôn?

   

  @ Cô Lói: Bữa trước thấy cô bốt cái cờ-líp Ấn cari, zồi tung hô za trắng, nói za trắng chả bâu giờ chết ngu như zậy. Hôm qua thấy có zụ ở Na – Uây, một thằng chơi ngọt hơn 8 chục thằng za trắng thượng đẳng.

   

  Anh thắc mắc, bọn za trắng thông minh siêu đẳng zậy mà để cho một thằng nó đòm chết lãng nhách quá hè, nhảy bùm bùm xuống nước mần chi để trên bờ nó bắn chết như con chó lác zậy? Cô Lói có ý kiến gì hôn? Liệu nếu ở Lừa thì Lừa có bị chít nhìu như zậy hôn?

   

  Nhân tiện Zì thúi nổ toang toác giảng coi thằng đó dùng hàng nóng gì mà nhiều za trắng bỏ mạng zậy (Anh hỏi vì bữa trước thấy Zì thúi nổ ỏm tỏi về súng ống M18 mới cả AR15, mới cả AK…nghe đinh tai nhức óc).

   

  Có bị khép vầu bam không ta?

   

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:40

   Khiêmtốn cũng là bam. Zì rất ghét bọn khiêmtốn. Đì mé zù cô bầnnông 100% thì cũng cứ fải xưng là Tinh Hoa đã, rùi tính sau.

 35. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:39

  Bọn Gái thời thiênđàng rất thích câu tôm thay-vì câu cá, vì nhàn và không nhiều tháchthức.

  Tinhiên câu cá thì sướng hơn nhiều. Khi fao bị ông cá cắn zúi xuống, ta zựt cần vút fát, thấy ông cá lủnglẳng lủnglẳng, thì đammê vãi lìn, zù ông cá chỉ bé bằng ngón-tai.

 36. #38 by Dynamo Kiev on 2011/07/25 - 11:42

  Trẻ-con được bú buồi sớm (hoặc biết thủzâm sớm) thì rất thôngminh, hơn hẳn bọn không được.

  Khảnăng sinhzục tốt sẽ tạo nên một hệ thầnquynh tốt, zưng ngược lại thì chưa chắc.
  @Dì Tướng

  Cám ơn Trung Tướng. Trung úy đến lúc học lớp 7 mới biết đàn bà đẻ con từ ./ chứ không phải lổ đít. Nhưng lúc 7 tuổi đã thường xuyên thủ dâm theo hình mấy tạp chí y khoa của Mỹ trong tủ papa. Đọc mấy lời này của Trung Tướng thấy yên tâm hằn.

  Thiếu tướng Lói là nhân tài như Maiakovski hay Exenin. Năm băm bao cao su đâu rồi ????

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:46

   Lói cỏn là nhântài đấy cô, chỉ có điều hơi thiếu tựtin hehe.

 37. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:45

  @cô Ây Kiu

  80 thằng bị tèo chủyếu là zo nhẩy xuống nước mà chết. Chứ bị bắn (mà không bị trói hehe) thì bảnnăng là chạy toánloạn, chết thế đéo nầu nhiều vậy được.

  Nhẩy xuống nước khi hoảngsợ thì khảnăng tèo rất cao, kểcả khi các cô biết bơi (tấtnhiên là chưa đủ jỏi để bơi như vậnđộngviên) và không bị-thương.

  Các cô cứ coi hình & video trên mạng là rõ. Tuyền vớt xác zưới nước không à.

 38. #41 by AQ on 2011/07/25 - 11:48

  Khiêmtốn cũng là bam. Zì rất ghét bọn khiêmtốn. Đì mé zù cô bầnnông 100% thì cũng cứ fải xưng là Tinh Hoa đã, rùi tính sau.
   
  @Zì thúi: Hiahia bắt quả tang Zì đọc cồng như …nhé. Anh có nói anh là bần nông đếch đâu mà khiêm mới chả tốn: Anh là anh trên cả Tinh Hoa nhé, nên xưng Anh anh sợ mắc bệnh khiêm tốn, nhẽ anh xưng Bố hay Ông Nội của Zì thúi? 
 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:52

  Vụ Nauy chết nhiều chủyếu zo nạnnhân bị bấtngờ, chứ nếu có đềfòng rùi thì con sátthủ kia tèo ngai. Bọn nạnnhân sẽ cầm đá mà tương. Có-thể tèo vài mạng zưng con kia không thể chống được.

 40. #43 by AQ on 2011/07/25 - 11:53

  80 thằng bị tèo chủyếu là zo nhẩy xuống nước mà chết.

  @Zì thúi:

   

  Ấy, thì zậy anh mới hỏi cô Lói. Bữa trước cô cổ tung hô za trắng mun năm, cổ nói nếu là za trắng sẽ hông chết ngu như bọn Ấn cari dê.

   

  Lói ơi, mi vầu comment zụ za trắng thượng đẳng của mi chết ngỏm củ tỏi do nhảy bùm bùm xuống nước cho nó bắn thay zì chạy tán loại như Zì thúi nói xem chít zậy có ngu hông Lói ơi.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:55

   Chỗ chổ là cái đảo bé-tí mà không nhẩy xuống nước thì chạy đi đâu jờ?

 41. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/25 - 11:54

  Thôi Zì đi khách đây. Tối Zì zìa jảng bài hầu các cô lũ bọ lòi rom.

  Zạo nầy các cô thẩmvăn như cặc, Zì ghét. Zậy các cô khó hơn zậy ông cún, Zì thật.

 42. #46 by Mr. Tran on 2011/07/25 - 12:04

  @Quy đầu:

  Cô là liền ông thì vầu đây xưng hô thế đéo nầu chẳng được? Miễn xưng rõ giới tính là ô-kê rùi. Có con mất dạy còn xưng “bố” cơ.

   

  Cô đừng nên xưng kiểu biến thái “zì”, “thím” nha. Mà mỗ thấy lởn vởn đã có con xưng “mợ” rùi đới. Bệnh hoạn đéo chịu. Ít nữa nhẽ sẽ xuất hiện “ai gia” cho đủ bộ?

   

  Lói đồn thì chỉ có Mụ Thối mới khuyên bẩu được thôi. Việc Lả thổ tồn mới cô làm đơn thuần gọi “ném đá ao bèo”.

 43. #47 by Cocacola on 2011/07/25 - 12:05

  Lói cỏn là nhântài đấy cô, chỉ có điều hơi thiếu tựtin hehe@Bựa


  Vế 1: đúng
  Vế 2: Sai! Cỏn không thiếu tự tin, chỉ là thiếu hơi ./ phát để trở thành liền ông đúng nghĩa! 

  Các anh trên nầy bảo suốt mà không nghe, bảo gom xiền phát đi kiếm phò cho nó phá tân phát là mạnh dạn khỏe khoắn hẳn! 

  Cứ ngại ngần rồi coi cái ./ là một rừng lãng mạn! Tỉn nhát đi cho tỉnh người ra, để biết cái ./ chỉ là cái ./, liền ông còn nhiều việc phải mần, cứ mần việc lớn, thành đại gia, đông xiền thì tự khắc ./ sẽ mò đến ta!

  Lúc ý phần cứng của chú tha hồ install/remove các phần mềm dùng thử!

  Không nghe nhời anh thì ăn cứt cho nhanh! Nhế!
 44. #48 by Cocacola on 2011/07/25 - 12:15

  Vụ Nauy chết nhiều chủyếu zo nạnnhân bị bấtngờ@Bựa


  Bất ngờ là vì thằng killer ăn mặc giả cảnh sát, da trắng bọn bỏn thường ngoan ngoãn nghe lời cảnh sát, nếu không thì xác suất bị cảnh sát đòm là cao. Cho nên lần này bọn bỏn mắc lỡm thằng sát thủ!

  Riêng ở Lừa thì coi police là cứt là cứt, cho nên bốn chữ “Cảnh sát bắn dân!” có tính kích thích thú tính bầy đàn Lừa rất cao. 

  Bảo đảm thằng sát thủ giả cảnh sát nầy ở Lừa mà rút súng đòm phát đầu tiên, lời hiệu triệu này nổi lên, Lừa nam phụ lão ấu sẽ xúm lại vằm thằng đang bận bộ đồ cảnh sát này ra cám ngay!

  Ngược lại sát thủ xách hàng nóng đòm đòm mà mặc thường phục thì Lừa lại im thin thít thin thít như con nít!

  Tình hình ngược lại với Khoai Tây da trắng! Hehe
 45. #49 by AQ on 2011/07/25 - 12:25

  Bất ngờ thì chỉ vài giây hoặc quá lắm một vài phút đầu tiên thôi chứ, bản năng sinh tồn mà Thượng đế trao cho bọn bỏn để đâu?

   

  Thói đéo đâu Lừa chết zo ngu, za trắng thượng đẳng chết do bị bất ngờ, phải nhẩy xuống nước do đảo bé tí (đảo bé mà chứa được hơn 700 thằng).

   

  Thói bần nông tự ti đéo bâu giờ bỏ được. 

 46. #50 by AQ on 2011/07/25 - 12:27

  Có con Lừa nào thử tính để giết được hơn 80 thằng za trắng to vật vã cần bâu nhiêu thời gian hông ta?

 47. #51 by Mit on 2011/07/25 - 12:29

  Khi 1-2 tuổi mà bỏn hay được bú buồi là bỏn quen liền. Nhất là khi bú lại lộn đầu buồi bỏn ra.

  Nếu bú nhiều bỏn nghiện là chắc, không có bỏn khóc vãi đạn.@ TT

  Càng ngày Mít càng đéo thể tưởng tượng được các cô lúc bé sống dư thế nầu.  Ngày xưa ma Mít kể bọn bần nông nuôi chó ăn cứt mới lại liếm (rửa) đít  trẻ con ở nhà quê mà Mít đã cho là bà bả nói quá dồi. 

  Cám ơn bô lão bám đít Tây vầu Nam….

  Mà sao phải cầu kỳ thế, a pacifier would do…hehehe

 48. #52 by Mit on 2011/07/25 - 12:42

  Có con Lừa nào thử tính để giết được hơn 80 thằng za trắng to vật vã cần bâu nhiêu thời gian hông ta?@ AQ

  Phần lớn là trẻ con (< 18) cả thôi.  Bỏn đang ở trong Youth Camp mà.  Trẻ con thì hiểu gì, nhất là thằng khùng lại mặc đồ Cam. Bỏn trẻ con bên khoai tây được giáo dục tin Cam gần dư tuyệt đối, và là source of protection trong mọi tình huống khẩn cấp. 

  Such a tragedy. 

 49. #53 by Bố on 2011/07/25 - 12:45

  Bố đơi ! Bố đơi !
  Đứa nào cạnh khoé bố đấy ? Liệu thần hồn nhá !
  Ở đây có bố rồi. Có cả ông rồi. Cụ cũng có nốt. chú, bác thì chưa. đứa nào vào sau thì nhớ xem còn chỗ trống nào kiếm mà ngồi nhá. vớ vẩn bọn ở đây nó đập cho như đập ruồi đới.

  ĐM, thơ con Dái Ghẻ mới con chạn như cứt, như cứt. thơ thế thì chả sánh được 1 phần nghìn sự lãng mạn của con trym anh. anh thật. tuy hơi hói nhưng anh  ngon kinh khủng. anh giờ mới bắt đầu tới lúc phong độ. ờ, nói sao nhể ? anh đang ở thời mà sự non nớt, xanh, chua như con Dái ghẻ mới con chạn đã qua mà lại còn lâu mới đến lúc đái ướt giày, quay tay mãi mà tym đéo nhúc nhích như con lợn chủ quán…
   hố hô. biết nói dư lày làm buồn nhiều đứa dưng anh muốn các con lợn phải biết rõ về thực chạng của mình…

  ***

  Đèo mẹ, hô quyết tâm bỏ quán mà vì những thứ dư lày đéo thể bỏ được:

  “liền ông còn nhiều việc phải mần, cứ mần việc lớn, thành đại gia, đông xiền thì tự khắc ./ sẽ mò đến ta!”.

  con cá tra, cá vồ chiên nằm gầm giường xem bác anh ỉn gái phán câu này triết phết. bố khen. làm bố cười rụng nốt mẹ cái lông dương vật cuối cùng.

  đúng là bọn lợn toàn ăn cắp giờ làm việc lên quán chém gió nhể.

 50. #54 by chonten_giday on 2011/07/25 - 12:50

   Em chào Zì và mọi người!

   Được giới thiệu và theo dõi quán từ bài trước- The master, nhưng hôm nay mới dám vào. E có vấn đề rất cần Zì và mọi người giúp. Rất mong Zì và mọi người chiếu cố.

   Cách đây 4thang, e phát hiện đứa con gái đầu, năm nay 8 tuổi, thủ dâm (bé kẹp hai chân chặt, rùi gồng mình lên, hoặc đặt tay vào đó kẹp). E đã tìm hiểu qua một số diễn đàn và được biết TD ở trẻ có mối nguy hiểm như: ảnh hưởng sức khoẻ, giảm sự tập trung nên học hành kém, dễ dẫn đến sớm quanhe tình dục…

   E đã cố gắng giúp cháu bỏ nhưng k được. E bám riết nó, vậy mà sểnh lúc nào là nó tranh thủ ngay- 1l/ngày. E dỗ dành, doạ dẫm, thậm chí có lúc điên lên, e đánh nó- đau lắm, nhưng …nó vẫn k bỏ được.

   E đau lòng lắm, ăn k ngon, ngủ không yên.

   Zì và mọi người ai có hiểu biết gì về vấn đề này giúp e với! TD sớm như vậy hậu quả thế nào? Có cách gì giúp nó bỏ được  k- nếu có hậu quả nặng nề?

   À, bé con nhà e k phải trẻ phát triển sớm đâu. Mà e cũng rất ý tứ về vd vợ chồng. Không biết sao nó lại bị vậy?

   

1 2 3 59